Seuraa 
Viestejä45973

On syytä olettaa, että nk. hengellinen kokemus on mahdollinen ihmiselle. Se on vain yksi aivojen synnyttämä mielentila muiden joukossa, kuten vaikkapa raivo, rakastuminen tai tylsistyminen. On kuitenkin syytä olettaa, että se voi olla yksilölle varsin mullistavaa ja jopa terapeuttista.

Hengelliseen kokemukseen liitetään usein ihmisten omakohtaisissa kertomuksissa ykseyden tunnetta universumiin, egosta vapautumista ja syvän rauhan ja rajattomuuden tunnetta. Aika ja paikka menettää merkityksensä. Fyysisiä merkkejä voivat olla mm. pupillien laajeneminen.

Nykyaikaisilla aivokuvantamismenetelmillä ollaan havaittu, että jotain todellakin tapahtuu ihmisen aivoissa hengellisten kokemusten aikana. Mm. vuosikymmeniä meditointia harrastaneiden buddhalaismunkkien aivoja on tarkkailtu meditoinnin aikana ja heidän aivonsa toimivat eri tavalla meditoinnin aikana kuin normaalien.

Lienee mahdollista, että lähes kaikkien uskontojen synnyn takana on henkilö, jonka aivoissa on syntynyt tällainen mielentila ja se on tehnyt häneen niin suuren vaikutuksen ja uskon asiaansa, että hän on kyennyt perustamaan uskonnon. Tällaisia henkilöitä ovat todennäköisesti olleet esim. Abraham, Johannes kastaja, Jeesus, Muhammed, Siddharta Gautama, Lao Tzu ja monet muut henkilöt.

Tieteen ja yhteiskunnan näkökulmasta olisi ehkä hyödyllistä tutkia, kuinka useammille ihmisille voitaisiin saada tällainen mielentila synnytettyä.

Onko sinulla ollut hengellistä kokemusta tai jollakin tuttavallasi? Kerro, mitä tapahtui.

Sivut

Kommentit (27)

Uskomusrakennelmien perustajien listasta puuttui vielä herra nimeltä Ron Hubbard.

Muistetaan myös kuolemattomasta lausahduksesta
"Jos haluat rikastua perusta uskonto".

Kyllä, kyllä. Uskonnot ovat ihmisten hallitsemisjärjestelmiä, joita on käytetty ja käytetään vallan haalimiseen.

Se, että uskonnot ovat sosiaalisia hallintajärjestelmiä ei kuitenkaan ole mitenkään ristiriidassa nk. hengellisten kokemusten olemassaolon kanssa. Hengellinen kokemus on pelkkä mielentila. Se vain sattuu olemaan mielentila, joka voi olla hyvin nautinnollinen ja terapeuttinen ja sikäli kiinnostuksen arvoinen. Veikkaanpa, että voittaa nousuhumalan 10-0, mutta en ole kokenut vielä itse.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Transsi on lääketieteellisesti määriteltynä kataleptinen tai hypnoottinen tila, jossa henkilö on tavallista suggestioalttiimpi ja herkempi hallusinoimaan. Hänen huomionsa on irtautunut ulkoisesta todellisuudesta, jonka tarkkailun sijasta mieli on täyttynyt sisäisten tunnetilojen kokemisella. Samalla kyky tarkkailla ympäristöä kriittisesti on heikentynyt. Olotilana transsi koetaan usein hyvin miellyttävänä, mikä johtunee ainakin osaksi aivojen tuottamista endorfiineista. Transsi on yksi esimerkki ns. muuntuneesta tajunnantilasta (engl. altered state of consciousness).

Normaali vireä valvetilamme vaatii säilyäkseen optimaalisen määrän ulkoisia ärsykkeitä. Kun normaali ärsykemäärä alittuu tai ylittyy, tajunnantilamme muuttuu herkästi. Esimerkiksi lentäjät, yksinpurjehtijat, eristyssellivangit ja pitkiä matkoja yksikseen autoilla ajelevat voivat helposti vaipua transsiin ja kokea harha-aistimuksia, hallusinaatioita. Eskimoiden keskuudessa tunnetaan ns. "kajakkitauti", jota esiintyy pitkillä, monotonisilla kajakkimatkoilla halki hiljaisen ja yksitoikkoisen maiseman. Mystikkojen tapa vetäytyä erämaihin, vuoristoon tai syrjäisiin saariin pois ihmisten ilmoilta on havaittu kautta aikojen otolliseksi muuntuneiden tajunnantilojen syntymiseen eristyneissä oloissa.

Päinvastaisessa tilanteessa voimakkaat ja tunnepitoiset ärsykkeet synnyttävät hurmoksellisen transsin. Tämä voi esiintyä yhtä hyvin jalkapallo-ottelussa kuin uskonnollisessa herätyskokouksessakin. Esimerkiksi tunteelliset laulut, pään ravistelu, tanssiminen, suitsukkeen savun hengitys ja erityisesti useita eri rytmejä samanaikaisesti sisältävä rummutus auttavat irti arjesta. Transsiin kuuluu myös erillisen minätunteen heikkeneminen ja tunne sulautumisesta suurempaan kokonaisuuteen.

Helluntailaisten teltassa kielillä puhuva suomalainen kampaaja ja haitilaisessa voodoo-rituaalissa kanalta pään poikki puraiseva perheenäiti nauttivat samasta ihmismielen kyvystä irtautua ajoittain "minän tyranniasta", vaikka kulttuuriset erot herättävät erilaisia tulkintoja ilmiöiden syistä. Fysiologisena ilmiönä muuntunutta tietoisuudentilaa kutsutaan transsiksi, kun taas haltioituminen eli possessio on uskomus siitä, että transsiin vaipunut henkilö on saanut hengen (tai Pyhän hengen) sisäänsä ja on sen ohjailtavissa.

Erityisen herkästi tajunnantilan muutoksiin johtaa pitkään jatkuva yhteen kohteeseen suunnattu tarkkaavaisuus, johon liittyy heikentynyt tarkkaavaisuus muuta ympäristöä kohtaan. Antaumuksellinen uppoutuminen karismaattisen ja voimakkaan puhujan puheeseen voi vaivuttaa transsiin, joka tilanteeseen liittyvän suggestioalttiuden vuoksi lisää olennaisesti puheen vaikuttavuutta. Samoin pitkään jatkuva kiihkeä rukoilu tai intensiivinen mietiskely, jossa mantraa toistetaan ääneen yhä uudestaan, voi johtaa muuntuneisiin tajunnantiloihin, jossa palvoja voi jopa nähdä ikonin tai jumalpatsaan hymyilevän ja tuntea saavansa siunauksen (Kaitaro 1995, 148).

Itse asiassa keskittyminen ja uppoutuminen mihin tahansa tehtävään, esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai ongelmanratkaisuun voi johtaa lievään transsitilaan, jossa tietoisuus ympäristöstä heikentyy tai häviää.

Puhtaasti psyykkisten tekijöiden lisäksi erilaiset muutokset ruumiin kemiassa tai aivojen fysiologiassa voivat johtaa tajunnantilan muutoksiin. Huumaavat aineet ovat ja ovat olleet erittäin suosittuja uskonnollisissa menoissa eri kulttuureissa (La Barre, 1984). Mutta niinkin yksinkertainen ilmiö kuin veren sokerin väheneminen (hypoglykemia) voi edesauttaa tajunnantilan muutosta. Mystikot ovat käyttäneet ilmiötä hyväkseen paastoamalla ankarasti. Myös hyperglykemia eli veren liiallisella sokeripitoisuudella voi olla tajunnantilaa muuttava vaikutus, kuten suklaanahmimisriittiin sortuneet bulimikot hyvin tietävät. Eräät sairaudet ja pitkään jatkuva unenpuute luovat spontaaneja transsitiloja, joogien käyttämät hengitystekniikat tuottavat niitä tietoisesti (Kaitaro 1995, 149).

Nykyään muuntuneita tietoisuudentiloja voidaan tuottaa myös teknisin keinoin. Yksi näistä on on Yhdysvalloissa kokeiltu Hemi-Sync -niminen laitteisto, jossa koehenkilö makaa rentona vesipatjalla äänieristetyssä kopissa ja hänen korviinsa johdetaan tarkoin määriteltyjä äänitaajuuksia. Anturien ja tietokoneen avulla tarkkaillaan hänen aivoaaltojaan. Koehenkilöt ovat vaipuneet syvään transsiin, jossa heidän aivojensa theta-aallot ovat tahdistuneet täsmälleen samoin kuin meditoivilla zen-munkeilla, jotka ovat hallitsevat oman mietiskelytekniikkansa vasta vuosien harjoituksen jälkeen. Jotkut koehenkilöistä ovatkin kokeneet syviä uskonnollisia elämyksiä, esimerkiksi kokeneet irtautuneensa ruumiistaan, mutta toisille kokemus on ollut muuten vain miellyttävä (Tieteen kuvalehti 1/95, 74-75).

Hallusinaatioita eli harha-aistimuksia pidetään usein mielisairauden merkkinä. Kummituksen nähneet saattavat arvella törmänneensä vainajan henkeen tai epäillä päässään olevan vikaa. Monet oudot kokemukset eivät kuitenkaan todellisuudessa ole välttämättä merkkejä sen enempää mielenterveyden horjumisesta kuin yliluonnollisista ilmiöistäkään. Ja eräässä tilanteessa kaikki terveet aikuiset hallusinoivat: unennäössä.

Kyselyissä noin 10-12 % ihmisistä on kertonut kokeneensa valveilla ollessaan selvän näkö-, kosketus-, kuulo- tai hajuaistein havaittavan hallusinaation. Leskistä jopa noin puolet on saanut hallusinaation aviopuolisostaan tämän kuoleman jälkeen. Myös juuri ennen nukahtamista tai heti heräämisen jälkeen on tavallista saada kuulo- tai näköaistimuksia, joilla ei ole mitään ulkoista syytä (Kaitaro 1995, 142-147).

Hallusinaation aikana aivokuorella tapahtuu samanlainen aktivoituminen kuin jos henkilö olisi saanut todellisen ärsykkeen, joten hallusinaatio tuntuu todelliselta. Mielen tai aivojen sanotaan kammoavan tyhjyyttä: hyvä esimerkki tästä on nainen, jonka näkökenttään jäi suuri sokea alue aivoverenvuodon jälkeen. Aivot eivät kuitenkaan tyytyneet siihen, vaan jonkin ajan kuluttua mustan läiskän tilalle ilmestyi kuva piirretystä kissasta! Sitten alueelle ilmestyi kukkia ja Mikki Hiiren tapaisia hahmoja... (Tiede 2000 8/95, 26).

Illuusio on jokin ulkoisen tekijän aiheuttama aistiharha, jonka aiheuttaa havaintokykymme rajallisuus, toisin sanoen aivomme arvaavat väärin. Oiva esimerkki ovat taikurien taikatemput, jotka usein perustuvat illuusioon. Karismaattiset uskonryhmien johtajat ovat kernaasti tehneet pikku temppuja seurakuntansa uskon vahvistamiseksi. Harhaluulo (delusion) puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa väärä kuvitelma saa aikaan aistimuksen. Uskoessamme ruoan olevan myrkytettyä voimme jopa maistaa olemattoman myrkyn (La Barre 1975, 9).

Kumpikin ilmiö perustuu aivojen/mielen toimintaan: mieli ei suinkaan hahmota todellisuutta kuin filmikamera, vaan rekonstruoi tapahtumat aina uudestaan mieleen palauttamisen yhteydessä. Usein monet lapsuusmuistot ovat itse asiassa istutettuja muistikuvia. Usein kuulemamme kertomus jostakin lapsuutemme tapahtumasta luo niin eloisia mielikuvia, että lopulta emme edes tiedä, muistammeko sen todella itse kokemuksesta vai vain kertomuksesta. Ennakkoasenteet ja havaintotilanteiden erot tekevät myös silminnäkijälausunnoista usein aivan päinvastaisia toistensa kanssa, rikostutkijoiden tuskaksi.
Uskonnollisten kokemusten tulkinta

Edellä kerrotun valossa on helppo ymmärtää, että muuntuneita tajunnantiloja voidaan käyttää hyväksi uskon vahvistamiseksi tilanteissa, joissa henkilö muuten pitäisi uskonnollisen liikkeen oppeja tai vaatimuksia ristiriitaisina tai järjenvastaisina. Transsitilassa kriittinen arviointikyky on olennaisesti heikentynyt, ja lahkon oppeja taotaan mieleen juuri silloin. Tärkeintä on olla tunteellisesti mukana ja uskoa, luopua epäilyistä ja antautua auktoriteetille. Puhujat korostavat yhä uudestaan ja uudestaan kultin tai lahkon keskeisiä dogmeja ja niiden hyväksymisen välttämättömyyttä. Transsitilan miellyttävyyden vuoksi siihen voi myös syntyä riippuvuus (Hassan 1988, 57,69).

Useissa uskonnollisissa liikkeissä uusille tulokkaille järjestetään tilaisuuksia uskonnollisten kokemuksien saamiseksi. Myös aikaisempia uskonnollisia kokemuksia tulkitaan tukemaan liikkeen oppia ja uskomuksia. Etsitään "merkkejä" siitä, miten Jumala on järjestänyt asiat ja ohjannut tulokkaan kyseisen liikkeen yhteyteen (Barker 1995, 21-23). Koska muistikuvat muodostuvat rekonstruktiivisesti, muistikuvat tilanteista jäävät puutteellisiksi ja niistäkin osa haalistuu ajan myötä. Aivot pyrkivät täydentämään haalistuneita muistikuvia, mikä helpottaa ulkopuolisen manipuloijan onnistumista muistikuvien muokkaamisessa. Hän voi jopa onnistua istuttamaan täysin keinotekoisia muistoja, jotka uhri lopulta uskoo omikseen (False Memory Syndrom).

Lähdekirjallisuus

Barker, Eileen: New Religious Movements. A Practical Introduction HMSO 1995

Hassan, Steven: Combatting cult mind control Park Street Press 1988

Kaitaro, Timo: Valvetilahallusinaatiot ja muuntuneet tajunnantilat kirjassa Toden näköiset harhat (toim. Marja-Leena Lindeman-Viitasalo) Duodecim 1995

La Barre, Weston: Anthropological perspectives on hallucination and hallucinogens kirjassa Hallucinations, behavior, experience and theory (toim. Ronald K. Siegel ja L.J.West) University of California, Los Angeles 1975
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdi ... unnantilat

Puuttukohan listasta "tahattomat" tripit joissa komponentit (kaikki elämän alueet joihin arjessaan ei yltäisi) ovat reaalimaailmasta mutta kokija pelaa eri hyperkorteilla. Yleensä paremmin ja kokemus tuntuu vaikuttavan arkimaailmaankin välittömästi tai vuosikymmenten viiveellä (vain tripin tapahtumat mahdollistavat seuraukset), kuitenkin ilman tunnetta hallinnnantunteesta. Kukaan muukaan ei pysty vaikuttamaan asiaan tuottaakseen tai estääkseen, ellei koe samaa. Kokijoiden välille syntyy hyväksyntä (alkuhämmennyksen jälkeen) tapahtumaa (illuusiota, harhaa?) kohtaan.

tietää
Puuttukohan listasta "tahattomat" tripit joissa komponentit (kaikki elämän alueet joihin arjessaan ei yltäisi) ovat reaalimaailmasta mutta kokija pelaa eri hyperkorteilla. Yleensä paremmin ja kokemus tuntuu vaikuttavan arkimaailmaankin välittömästi tai vuosikymmenten viiveellä (vain tripin tapahtumat mahdollistavat seuraukset), kuitenkin ilman tunnetta hallinnnantunteesta. Kukaan muukaan ei pysty vaikuttamaan asiaan tuottaakseen tai estääkseen, ellei koe samaa. Kokijoiden välille syntyy hyväksyntä (alkuhämmennyksen jälkeen) tapahtumaa (illuusiota, harhaa?) kohtaan.Tarina on aika vaikeasti luettava, vähän jää epäselväksi mitä tarkoitat.
Tässä on suppea esittely hypnoosista, http://hypnologia.com/lehdet/0302/hypno ... &width=800

Kyllä, ollessani uskossa sain kokea muutamiakin hengellisiä kokemuksia. Näiden kokemusten luonne on aina subjektiivinen, sillä ulkoapäin tarkasteltuna tilanne kuulostaa lähinnä sattumalta tai henkilön oman mielikuvituksen tuotteelta. Mutta henk. koht tasolla kuitenkin ihminen voi olla, ja onkin varma, että kokemuksen alkuperä on yliluonnollinen.

Entäpä mitä näillä on todellisuuden kanssa tekemistä? Mikäli puhutaan tieteellisesta maailmankatsomuksesta ja sen kautta tarkastellusta todellisuudesta, voidaan varmuudella todeta ettei kokemusten alkuperä ole yliluonnollinen. Uskonnollisessa todellisuudessa kokemuksia taas pidetään uskoa vahvistavina, todellisina kokemuksina.

Minulla on ollut hengellisiä kokemuksia lapsesta asti. Ne ovat olleet juuri kuvaillun kaltaisia ykseystuntemuksia, jotka aiheuttavat suurta mielihyvää.

Olen kivenkova ateisti, joten en pidä tuntemuksia minään muuna kuin aivotoimintana.

Psykologisesti asia on mielestäni hyvin kiinnostava. Harrastan jonkin verran meditaatiota ja pystyn saavuttamaan "ykseystilan" sen avulla. Työskentelen luovalla alalla, joten koen mietiskelyharjoituksista olevan hyötyä ideoinnissa ja vireydessä.

Onko aiheesta olemassa mitään kunnollista kirjallisuutta?

Kyllä ehkä mulla on ollut 'hengellisiä' kokemuksia mutta ei hengellisiä. Kaikenlaisia " ?" ja ' ?' kokemuksia kyllä riittää humalatilan vahvuudesta tai muista 'mielen' ja mielentilanliikkeistä, hormoneista johtuen.

Mutta ei, en usko että olis jumalaa, joka olis antanut Aabrahamillekaan luvattua maata, en usko että fyysisesti vahvemmat saa jumalalta erityisoikeuksia pahoinpidellä pienempiään, tms.

Älyllisen johtopäättelykykyni koen mielekkääksi ja mun suurin henkinen, siis mielellinen saavutukseni on tahaton kykyni kyetä systemaattiseen ajatteluun ja eritoten niin että voin omaehtoisesti valikoida mm. ympäristöni niin ettei siinä oo sorkkimassa ketään typeryksiä häiriten ajatustyöskentelyäni, esmes 'aviomies' on eliminoitu pois. Yleensähän länsimaiset uskovaiset on naimisissa ja lisäks ympärillä sepee sukua ja muutenkin on sitä seurakuntatoimintaa, missä on hillitön laumahierarkiasäätö, nokkimisjärjestyksen myötäistä stressiä, yms. ja heillä kaiketi sitäkautta ilmaantuu: stressi - ahdistus - 'hengelliset' kokemukset = voimakkaita tunnetiloja neurooseihin ja psykooseihin asti.

Oon saanut tarkkailla omaa äiteeni, jonka lapsuuskodissa on vallinnut aika ahdasmielinen uskonnollisuus tapa- ja käytöskulttuureineen, joihin on sisältynyt autoritäärisyys ja väkivaltainen lasten kohtelu. Hänellä touhu on jatkunut jehovantodistajuudessa ja aika mielenkiintoista on hahmottaa hänen reaalisuuttaan/irrationaalisuuttaan, sitä miten käyttäytyy, ajattelee, jne.

Hänellä alkaa olla ikää liki 80v. mutta dementiatestit on yhä puhtaat. Minä tiedän että hän potee aspergeroireena alhaista stressinsietokykyä. Hänellä on taipumus ahdistua sosiaalisista tilanteista. Ns. työmuisti hänellä on myös huono. Kun sitten on tilanteessa, missä on sosiaalista painetta, stressiä ja pitäis vielä kyetä autoritäärisen kontrollin paineessa muistamaan ja ajattelemaan selkeästi ja loogisesti, se ei häneltä onnistu.
Jehovantodistajillahan on systeemi, jossa on pakko olla mahdollisimman paljon tiiviissä vuorovaikutuksessa. Joka toinen tai kolmas päivä on 'sisarten' ja 'veljien' keskinäistä raamatuntutkistelua. 'Lääkettä' ei saa jättää ottamatta muuten voipi omat ajatukset lähteä liikkeelle omia polkujaan.

Toisaalta selkeä struktuuri ja'faktat' pitää hänen elämänhallintaansa kurissa ja kouluttamattomana, ammatillisesti matalapalkka-alaisena, tottuneena, juurtuneena tietyntyyppiseen tapa- ja käytöskulttuuriin ja etenkin nöyristelemään uhriutuen jotain äijäauktoriteettia maskuliinihenkeen hän tarvitsee sen 'jeesuksenmorseimena' olon.

Minä en tarvitse. En henkistä enkä lihallista ohjaajaa kurittamaan ja aiheuttamaan neuroottista ja psykoottista oloa itselleni. Evoluution epäoikeudenmukaisuudesta johtuen oon lievästi kehitysvammainen mutta ei mun mikään pakko ole olla jonkun narsistiporukan pikku alamainen, joka kantaa auktoriteettien kirstuun aneita.

Sitävartenhan sekin lahko on olemassa että häijyimmät ja härskeimmät voi käyttää heikompiaan hyväksi.

Plussana siinä toki on se että muori ei tupakoi, ei dokaa tolkuttomasti, on siis raitis, rehti ja reipas. Ja pikkupaikkakunnalla ovat niin tuttuja jo siellä ja mä luulen että aika monet 'asiakkaansa' ajattelevat että muori on sellainen hyväntahtoinen höpsö, josta ei ole mitään vaaraa.

Paljon vaarallisempana minä hänet oon kokenut äitinä.
'Hengellinen', ties minkä irrationaalisen tunnetilan vallassa kulloikin ollut mielipuoli, eritoten silloin nuorempana 'hoivaamassa'. Kamalaahan se oli.
Ja nyt kun tiedän että julkisten lastentarhojen hoitajia valmistuu diakonilaitokselta ja siellä just kaikenmaailman narsistit pääsee toteuttamaan itteensä 'hengellisesti' pikkulapsiin, tajuan miten uhattuna jatkuvasti on tasa-arvo ja tasapuolinen hyvinvointi.

Ei ole ihme että yhä vaan n.80% suomen valtiossa asuvista kuuluu yksjumal autoritääriuskoon.

Se heijastuu suoraan ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
Paranoidisuus, epäluuloisuus, kyräily, puhumattomuus, vihamielisyys, pahantahtoisuus, yms. rehottaa ja voi hyvin.

'Hengellisyyttä' suomessa riittää. Valtaväestö, ei koko se 80% mutta enemmistö on ties minkä tunnetilojen vallassa jatkuvasti. Plääh.
Harmillisinta on se että se on niille normiolotila, useille ainoa mitä ne on kokenu tai ees kokee ikinä. Osa kait ei kykene muuhun?

Vierailija

Muistaakseni kyseessä on vasemman otsalohkon 'epileptinen kohtaus'

Joillain epileptikoilla tulee noita kokemuksia jatkuvasti.

Veikkaampa että magneettikentällä ihan mahdollista stimuloida.

Sellaisen kaverin kuin Eckhart Tollen äänikirjoja olen mieluisasti kuunnellut iltaisin. Rauhoittavaa juttua.

Tolle on n. kuusikymppinen heppu, jonka jotkut uskovat saavuttaneen valaistumisen. Hän koki nuoruudessaan suurta ahdistusta ja pelkoa, joka yliopistoaikana yltyi lähes sietämättömäksi ja hän oli jo valmis päättämään kertomansa mukaan elämänsä. Yhtenä aamuna hän kuitenkin sitten vain heräsi täysin autuaana ja kaikki kärsimys oli kuulemma loppu. Jäi vain "tämä hetki" ja "läsnäolo".

Tolle on saanut kohtuullisen paljon mainetta mm. sen takia, että amerikkalainen TV-show emäntä Oprah on nostanut hänet erityisesti jalustalle. Mielestäni hän on mukava heppu, jolla on jalat maassa ja taitaa oikeasti olla aika onnellinen. Aina on tietty mahdollisuus, että mies on erinomainen näyttelijä. Youtubesta löytyy hänen videoitaan.

Tollen tapaus saa kuitenkin miettimään sitä mahdollisuutta, että hänen kohdallaan ahdistus ja pelko menivät häneltä yli, joka johti jonkinlaiseen aivovaurioon. Tämän aivovaurion yhtenä seurauksena saattoi olla nk. egon hajoaminen. Jöikö Tollelle siis mahdollisesti päälle tuo hengellinen mielentila?

P.S. Ottaisitko napin, joka tekisi sinusta loppuelämäksesi autuaan kuten Tolle mahdollisesti on? Minä todennäköisesti ottaisin.

Kylläkai
Seuraa 
Viestejä323

Eckhart Tolle on mielenkiintoinen tapaus, mutta tuskin ainutlaatuinen. Vakava ja pikäaikainen eksistenssiongelmien kanssa painiminen voi johtaa jonkinlaiseen 'katharsikseen', jota leimaa vahva tunne asioiden selkiytymisestä. Perinteisesti tällainen on kai ymmärretty uskonnollisena kokemuksena, itämaisessa perinteessä 'valaistumisena'.

On mielenkiintoista pohtia tällaisen prosessin mekanismeja. Lyhyesti sanottuna ymmärrän asian niin, että varsinaisen tuskan aiheuttaa epävarmuus siitä, mikä on oman yksilöllisen olemassaolon olemus, ja varsinkin sen tulevaisuus. Kyseessä on siis sama ongelma, mikä meillä on jokaisella. Jotkut ratkaisevat sen, toiset eivät.

Yleisin ratkaisu lienee uskonnon tarjoama oppi ikuisesta elämästä. Siihen tarvitaan 'sielun' käsitettä, ja siis dualistista maailmankäsitystä. Toisena vaihtoehtona on minuuden oivaltaminen siten, että se on keskushermoston tuote, joka lakkaa ruumiin mukana. Jälkimmäinen vastannee nykyaikaista tieteellistä käsitystä.

Tollen tapauksessa hieman hämärtää se, että hän käyttää käsitteitä, joiden perusteella voisi luulla hänen uskovan jonkintyyppiseen sielunvaellukseen - tosin ehkä niin, että vaeltajana ei ole sielu vaan atomit. Vaikea sanoa, esittääkö hän tätä pelkästään ylläpitääkseen kuulijakuntaa. Tosiasia lienee joka tapauksessa, että suurin osa ihmisistä kuuntelee mieluummin sellaista puhetta, jossa edes jotenkin ylläpidetään uskoa ikuiseen elämään...

Hauskaa seurata, kun tyypit puhuu ja spekuloi aiheesta, mistä eivät tiedä mitään.

Muistan kun pohdin 15-19-vuotiaana, että millaista nussiminen saattaisi olla.

Jos haluaa tietää että millainen on nousuhumala, niin on parempi mennä Alkoon kuin tutkia pään magneettikuvia.

Vierailija
Lektu-Elli
Hauskaa seurata, kun tyypit puhuu ja spekuloi aiheesta, mistä eivät tiedä mitään.

Muistan kun pohdin 15-19-vuotiaana, että millaista nussiminen saattaisi olla.

Jos haluaa tietää että millainen on nousuhumala, niin on parempi mennä Alkoon kuin tutkia pään magneettikuvia.
Kyllä mä olen hengellisiä kokemuksia saanut vaikken jumalaan uskokkaan. Joskus uskoin. Sitten kielsin jumalan johtuen härskistä propagandasta jota koulussa syötetään. Lopulta tajusin etten tajua, mutta sen tajuan, ettei kukaan muukaan tajua. Totuuden huutelijat on mulle kaikki samanlaisia.
Sen tiedän varmuudella, ettei jumalaa raamatusta löydä.

derz
Seuraa 
Viestejä2431

Olen harjoittanut zeniä semiaktiivisesti n. kahdeksan vuoden ajan, jonka aikana olen kokenut eritasoisia kenshoja ja luullakseni myös satorin, jota parhaiten kuvaa jeesin lause "lopulta tajusin etten tajua". Yritin ymmärtää zen-arvoituksia, mutta pitkän analyyttisen ajattelun tuloksena päädyin henkiseen umpikujaan ja tajusin, etten ymmärrä zeniä pätkääkään... mutta sitten tajusin, ettei siinä ole mitään ymmärrettävää.

En silti pidä itseäni yhtään sen "valaistuneempana" kuin lähikapakoiden juoppoja. Elämä on jatkuvaa oppimista, ja tuudittautuminen johonkin autuaaseen mielentilaan ("nirvanaan") on mielestäni eskapismia parhaimillaan - vaikka tuo tila olisikin mielen perimmäinen olemus.

∞ = ω^(1/Ω)

derz
Olen harjoittanut zeniä semiaktiivisesti n. kahdeksan vuoden ajan, jonka aikana olen kokenut eritasoisia kenshoja ja luullakseni myös satorin, jota parhaiten kuvaa jeesin lause "lopulta tajusin etten tajua". Yritin ymmärtää zen-arvoituksia, mutta pitkän analyyttisen ajattelun tuloksena päädyin henkiseen umpikujaan ja tajusin, etten ymmärrä zeniä pätkääkään... mutta sitten tajusin, ettei siinä ole mitään ymmärrettävää.

En silti pidä itseäni yhtään sen "valaistuneempana" kuin lähikapakoiden juoppoja. Elämä on jatkuvaa oppimista, ja tuudittautuminen johonkin autuaaseen mielentilaan ("nirvanaan") on mielestäni eskapismia parhaimillaan - vaikka tuo tila olisikin mielen perimmäinen olemus.
Mitä pahaa eskapismissa on, varsinkin jos se tuntuu hyvältä, eikä häiritse muita? Ongelmatkin saattavat helpottaa stressin lievittyessä.

Peksa

Mitä pahaa eskapismissa on, varsinkin jos se tuntuu hyvältä, eikä häiritse muita? Ongelmatkin saattavat helpottaa stressin lievittyessä.Eskapismi on vaarallista. Jos ihminen esimerkiksi tappaa jonkun, niin hän saattaa paeta ateismiin, ja siten kuvitella välttävänsä Jumalan tuomion.

Se kuitenkin tulee. Oikea tapa olisi pyytää anteeksi, tehdä parannus ja kärsiä seuraukset, kuten esim Nikita Fouganthine.

Lektu-Elli
Peksa

Mitä pahaa eskapismissa on, varsinkin jos se tuntuu hyvältä, eikä häiritse muita? Ongelmatkin saattavat helpottaa stressin lievittyessä.Eskapismi on vaarallista. Jos ihminen esimerkiksi tappaa jonkun, niin hän saattaa paeta ateismiin, ja siten kuvitella välttävänsä Jumalan tuomion.

Se kuitenkin tulee. Oikea tapa olisi pyytää anteeksi, tehdä parannus ja kärsiä seuraukset, kuten esim Nikita Fouganthine.
Entäpä, jos minun maailmassani on Jumala, joka ei koskaan tuomitse ketään? Tämän lisäksi, ateistikin välttää tappamasta ihmisiä, koska pelkää yhteisön tuomitsemista tai hänestä yksinkertaisesti tuntuu pahalta, kun on riistänyt toiselta hengen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat