Seuraa 
Viestejä1918

Tilastokeskuksen keskeneräisen vuoden 2009 tiedon mukaan Suomen BKT oli tuolloin 171 G€ käyvin hinnoin. *
Nykyään puolustusmenot kieppuvat n. 1,5% osuuden paikkeilla BKT:stä ollen 2,57 miljardia €.
Varusmiesten kustannukset tuosta osuudesta puolestaan on 5,4% ollen 0,14 miljardia €, mikä mahdollistaa suhteellisesti paremmat mahdollisuudet laadukaampiin investointeihin koskien mm. kalustoa ja materiaalihankintoja.**
Panun mukaan otettaessa huomioon kerrannaisvaikutukset lyhentyneinä työurina puolustusmenot ovat alimmillaan 2,5% BKT:stä ***ollen 4,28€.
Erotus virallisen tiedon ja sivariprofessorin summien välillä on 1,71 miljardia €.
Oletetaan että motivoiva palkka palkkasotilaalle olisi 2500€/kk. Työnantajan sivukulut huomioon otettuna kyseinen rahasumma tulisi kertoa kertoimella 1,9.
Näin ollen yhden varusmiehen hinta vuodessa olisi 57 000€. ( 0,000 057 G€)

Nuorten pakollinen asepalvelus on ollut OECD-maissa yhteydessä keskimääräistä heikompaan talouskasvuun vuosina 1960–2000. Asevelvollisuudesta luopuminen näyttäisi nostavan talouskasvua 4 prosenttia vuosikymmenessä. Sen sijaan puolustusmenoilla ei ole ollut merkitsevää vaikutusta talouskasvuun.
***

Vaihtoehto 1. Sijoitetaan sen 1,5% lisäksi piilokustannusten lisäyksen verran rahaa puolustusmenoihin. Oletetaan myös että piilokustannusten ja virallisen totuuden mukaiset kustannusten erotus käytettäisiin täysimääräisesti palkkasotilaiden hankkimiseen. Näin saadaan potti joka on suuruudeltaan 4,28-2,57=1,71 G€. Tällä saisi vuosittain palkattua vain 1,71/0,000057=30 000 kpl. Se mainittu 4% talouskasvu voitaisiin käyttää sitten esim. sosiaalisiin hankkeisiin.

Vaihtoehto 2. Hankitaan ostopalveluna palkkasotilasarmeija jonka koko on 200 000 miestä. Tämän hinnaksi vuosittain tulisi 11,4€ G€. Tällä saisi enemmän kuin tuplattua koulujen ja opettajien määrän Suomessa vuoden ajaksi. ****

Aikaisemmin taisin kirjoitella tiede.fi palstalle päinvastaisen mielipiteen. Se perustui puhtaasti fiilikseen siitä että kyllä se sivariprofessori on oikeassa kun on kauppiksessa opettamassa. Nykyään paljon noviisille haastaavaa matemaattista aineistoa sisältävän monisivuinen Pdf-julkaisun***** ydinajatukset ja keskeiset väittämät ja olettamukset on referoituna Wikipediassa.

Nyt tarkemmin ajateltuna olen tullutkin siihen tulokseen että nykyinen velvollisuus suorittaa varusmiespalvelus on paras tapa saada aikaan turvalliset olosuhteet elää ja asua väestöltään pienessä, pinta-alaltaan suuressa, harvaanasutusssa maassa jolla on pitkä itäinen raja satamiljoonaisen naapurin vieressä.

Lopuksi kysymyksiä:

Kuinka 30 000 hengen kokoinen armeija voisi olla yhtä suuri pelote viholliselle kuin nykyisenlaisen
350 000 hengen kokoinen reserviläisarmeija.?

Kuinka Suomella olisi varaa pitää yllä edes 200 000 hengen kokoista palkka-armeijaa jonka kustannukset lähentelisivät sosiaali- ja terveysministeriön budjettia?

Voisiko olla että Panu Poutvaaran kanssa samoilla linjoilla olevien tutkijoiden mallit sopisivat paremminkin USA:n kaltaisiin maihin joilla on valtameret ympärillä vaikeuttamassa maahan tunkeutumista ja väestöä lähes 310 000 000 henkeä sekä taloudellista vipuvartta suurena talousmahtina?

*http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html
**http://www.defmin.fi/useinkysyttya/ (Kuinka paljon rahaa puolustukseen menee?)
***http://fi.wikipedia.org/wiki/Asevelvollisuus (Asevelvollisuuden kustannukset)
**** http://fi.wikipedia.org/wiki/Budjetti
***** http://www.valt.helsinki.fi/blogs/poutvaar/ ( Economic effects of military draft )

-

Kommentit (1)

Teekkari
Seuraa 
Viestejä2347
baal1984
Kuinka 30 000 hengen kokoinen armeija voisi olla yhtä suuri pelote viholliselle kuin nykyisenlaisen
350 000 hengen kokoinen reserviläisarmeija.?
Ei mitenkään.

Kovalle täytyy laittaa kova vastaan. Jos Venäjä siirtyy palkka-armeijaan voidaan sitä Suomessakin harkita. Palkolliset vain tahtovat hitosti lakkoilla nykypäivänä ja menevät sinne mistä saa paremman palkan. Venäjän vastaava luku on noin 1 000 000 ja reservissä 20 000 000.

Everything you know, is about to change.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat