Seuraa 
Viestejä45973

Käytän tässä lyhyessä selvityksessä nykyistä Suomi (Maa) Suomalainen (Kansa) nimeä.

Sukunimi
Muinaisaikaan ei ollut sukunimiä niinkuin tänään on, oli vain 1 sukunimi joka on Kansan nimi, esimerkiksi Suomalainen.

Etunimi
Etunimi oli Kansan nimeen sidottu, esimerkiksi Matti -nimi ilmoitti nimen kuulijalle/lukijalle että "Matti on Suomalainen".

Sukuhistoria
Kun tutkit sukuhistoriaa esimerkiksi kirkonkirjoista, lähde on epäluotettava koskien nimiä johtuen m m ruotsalaistamisaallosta. Useinmiten tyypillinen Suomalainen sukunimi ruotsalaistettiin suoraan (Suku = Släkt).

Esimerkkinä Snellman -sukunimi
Pinnallisesti "snell man" kuulostaa ruotsalaiselta "snäll man", mutta nimi niinkuin käsitys nimen alkuperästäkin, on ruotsalaistettu. Esimerkiksi Wikipedian tiedot ( http://fi.wikipedia.org/wiki/J._V._Snellman ) J. V. Snellmanista ovat osittain virheelliset.

SNELL.MAN/SNÄLL.MAN -> KILTTI.IHMINEN -> KELTTI.MAN -> CELT.MAN

CELT (kiltti, kilt) on lähinnä Pohjois-Englantilaista alkuperää.
CELT -nimen ajoitus: (C).L.(T.M. tai T.M.V.)

Keskity ensisijaisesti siihen, missä suvun alkuperä on - joka voi olla esimerkiksi Karjala. Kun Karjala -nimen purkaa, on ensisijaisesti huomioitava että nykyinen 'karja(lainen)' on 'paimento(lainen)'.

ALA ja MAA
ALA on alue jonka rajat ovat luonnolliset k e joki, meri ja vuoristo, jossa esivanhempamme ovat jossain vaiheessa historiaa asuneet paimentolaisina. ALA muuttuu MAAksi jolla on rajat, jonka esivanhempamme ovat rakentaneet, ja jonka olemme esivanhemmiltamme perineet. Nykyisen ALAn ja MAAn nimi on Saami/Suomi; todellinen, olemassa oleva alue/maa.

Lähtökohtana Karjala -nimen selvittämiselle, on pidettävä nykyinen Suomen kieli. Karja -sana sellaisenaan on viite karjatalouteen. On myös huomioitava muut kielet tässä yhteydessä, k e latinan kielessä 'sue.bos' on 'laiset.karja', joka siihen aikaan tarkoitti ensisijaisesti 'paimentolaiset'.

KARJALA : Todellinen ja olemassa oleva
K -kirjain muutetaan 'riimumuotoon' I<, joka nykyisiä kirjaimia käyttäen on IC (C tai CI). Suomen kielessä ei käytetä C -kirjainta, lähin mahdollinen vaihtoehto miten C lausutaan K:n lisäksi, on S (Englannin 'sii' joka tarkoittaa myös 'seurakunta', 'yhteiskunta', 'nähdä', 'todistaa (omin silmin)').

SARJALA
A voi olla tuplavokaali: A/E/I/O tai AA/EE/II/OO ja myöhemmän muotaation myötä OU/UO. AA=OO=VO=UO on tekemistä m m nimen ajoituksen kanssa, kuten myös muiden nimien yhdistämistä nykyiseen Maahan, Kansaan, Kieleen, Mieleen ja Sieluun.

SAARJALA
R : Latinan Rex jossa X on 1-10. Vastakohta on M.essias jolloin INRI on m m NIMI. Älä usko, vaan takasta; Jokaisessa ristissä hautuumaalla on NIMI, ja jos ei ole, niin ainakin hänellä joka on haudattu oli NIMI.

SAAMJALA
J : lähin mahdollinen vaihtoehto on I/II

SAAMIALA : SAAMI ALA : todellinen ja olemassa oleva
A/AA mutatoituu myöhemmin UO:ksi joka on Ruotsin Å -kirjaimen äänne.

SUOMI ALA, SUOMI MAA : todellinen ja olemassa oleva

SAA : sanasta 'saada', jossa DA on Venäjän 'kyllä', 'on'
SUO : sanasta 'suoda', jossa DA on Venäjän 'kyllä', 'on'
MI 1: 'kuka saa' : ensisijaissti perilliset, lapset
MI 1: 'kuka suo' : ensisijaissti Suomalaiset vanhemmat, joista jokainen yksittäisen suvun tai Kansan historiaa taaksepäin seuraten, ovat olleet lapsia

Niin uskonossa kuin teiteessäkin, kaikki nimet yhdistetään todelliseen ja olemassa olevaan Maahan, Kansaan, Kieleen ja kielen kautta Mieleen ja Sieluun, jotka olemme esivanhemmiltamme perineet ammoisista ajoista saakka.

Sivut

Kommentit (43)

Nykyinen Sukunimi voi sisältää kielellisiä ja ajallisia viitteitä. Esimerkiksi Pentti KAITERA (19. marraskuuta 1905 – 8. kesäkuuta 1985), Oulun Yliopiston perustaja ja ensimmäinen rehtori. Professori Pentti Kaitera uskoi nuorisoon ja sen koulutukseen.

Vuonna 1961 hän kirjoitti: ”Nuoriso on Suomen tulevaisuuden lupaus. Mitkään sijoitukset eivät kansakunnalle ole sen taloudellisempia ja pääomalle enemmän korkoa tuottavia kuin opetukseen ja tutkimukseen käytetyt.” ja ”Ennen muuta akateemisesti koulutettua työvoimaa tarvitaan uusien työmahdollisuuksien luomiseen ja uusien alojen valtaamiseen. Tässä suhteessa koulutuksemme laatu kaipaisi kyllä huomattavaa uudistusta, sillä nykyisellään se ei riittävässä määrin luo yritteliäisyyttä ja aloitekykyä.” -pätee tänäänkin. Noin 40% siitä mitä lapsille/nuorille opetetaan, on hukkaan heitettyä aikaa ja varoja.

Professori Pentti Kaitera osallistui m m Kemiran ja Rautaruukin perustamiseen ja on näin ollen mahdollistanut toimentulon x -määrälle ihmisiä. Hän perusti Oulun Yliopiston, OYS:n, ja on näin ollen myös niiltä osin mahdollistanut työpaikan ja niiden kautta myös x -määrän ihmisen parantamiseen kuten myös hengen pelastamiseen.

Kaiteran kartano Limingassa on historiassa tunnettu m m sodan jaloista panneiden turvapaikkana sekä palkittu erinomaisesta maanviljelystä (Carpelan). Sukuhistoriassa m m neljä Kaitera -veljestä osallistui Suomen puolustamiseen. Veikko Matias "Matti" Kaitera (1924-elossa) haavoittui vakavasti ja Eelis Kaitera (1921-1943) kaatui samassa taistelussa Uhtualla 1943. Eero Kaitera (1918-1942) kaatui 1942 Kannaksella, ja Eino Kaitera (1917-1973) haavoittui vakavasti Talvisodassa, mutta osallistui myös Jatkosotaan.

Mainittakoon myös, että osa Kaitera -sukua on nykyään Niemi -niminen. Tämä johtuen siitä, että Kaitera osti aikanaan Niemi -nimisen talon, ja nimettiin virheellisesti talon nimen mukaan; Niemi. Vastaavanlaisia virheellisiä nimen muutoksia on Suomen Kansanhistoriassa paljon.

KAI
KAI : viite Kreikkaan jossa και (kai) tarkoittaa 'on', 'kyllä'
KAI : Suomen kielessä on 'mahdollisesti'
KAI : Suomen kielessä Etunimi
KAI : toisin päin luettuna on IAK, 'jako', 'Jaakko'

TERA (englannin kielessä TellUs: 'MaaIlma, KerroMeille')
TERA, TERRA : maa, maailma
ERA : aikakausi
R : N/S tai sen vastakohta M (Messias, Lapsi), NAME, NIMI, NOMI

Kielellinen DiaGnosis ((C)-optic(V)-isioi) osoittaa KAI.TERA -sukunimen Kreikan (kai, Kai on kielellinen Suomi-Kreikka viite) maahan (tera, terra), 2000 vuotta sitten (era : muinaisaika-nykyaika) eläneeseen Kai -nimiseen Kreikan maassa asuneeseen Suomalaiseen; Kai (Suomalainen (etunimi)) Kreikkalainen (asui Kreikassa). KAITERA (C)A(T.M.V.)E(N/M)A -nimi yhdistetään Kreikan ATENA ('äiti ja isä') -nimeen, kuten myös (S)AA(M)E(N/M)A Saami ja Suomi -nimeen.

Älä usko, vaan tarkasta

Onko Kai (tänäänkin) Suomalainen nimi?
Onko kai (και) Kreikan kieltä, ja Kreikan kielessä 'ja', 'on'?
Onko Kaija Suomalainen nimi?
Onko tera, terra Kreikan/Latinan kieltä ja tarkoittaa 'maailma', Englannin TellUs?
Onko era Kreikan/Latinan kieltä, ja tarkoittaa 'aika', 'aikakausi'?
Onko INRI -kirjainyhdistelmässä R latinan Rex (kuningas) jossa X on (1-)10?
Onko X -kirjaimen arvo 10?
Onko Rex -tittelin vastakohta Messias, jolloin R(ex) on M(essias)?
Onko INRI -> Latinan INIMI -> NIMI ja löytyykö NIMI hautuumaan risteistä, tai jos 'ei löydy', onko hänellä joka on haudattu NIMI?
Onko mahdollista jakaa K (K/2) riimumuotoon I< joka on IC, C, CI ja että C voidaan lausua 'K' tai 'S' ('ik', 'k', 'ki', 'is', 's', 'si')?
Onko mahdollista, että A on aakosissa ensimmäinen kirjain, ja sen arvo on 1?
Onko mahdollista, että I on matematiikassa numero 1?
Onko mahdollista, että I on matematiikassa jakomerkki?
Onko mahdollista, että < on matematiikassa käytetty merkki?
Onko mahdollista, että C on Englannin kielessä 'see', 'sii', ja tarkoittaa m m 'nähdä', 'seurakunta', 'yhteiskunta', 'todistaa (omin silmin)'?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Skitsofrenia (kreik. skhizein, σχίζειν 'jakaa' + phrēn, phren- φρήν, φρεν- 'mieli'; vanh. jakomielitauti, pirstomielisyys) on yleensä nuorella aikuisiällä alkava monimuotoinen psykoosisairaus. Todellisuudentajun heikkeneminen, tunteiden ja ajatusten välisen yhteyden ja johdonmukaisuuden katkeaminen sekä tahtoelämän ja ajattelutoimintojen häiriintyminen ovat skitsofrenian keskeisiä oireita.

Skitsofrenian yleisimpiä oireita

Skitsofrenian tavanomaisia piirteitä ovat seuraavat:
taantuminen aiemmalta toimintatasolta
sosiaalisen toimintakyvyn lasku
äkkinäiset mielentilan vaihtelut
apaattisuus, puheen niukkuus, tunteiden latistuminen
harha-aistimukset, joista yleisimpinä ääniharhat
harhaluulot
tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat
tiedon käsittelyn, uuden oppimisen ja kielellisen muistin ongelmat
katatoninen asentokäyttäytyminen
masennus, itsetuhoisuus.

Skitsofrenian oireet voidaan jakaa
positiivisiin oireisiin (aistiharhat, harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus, katatonia eli lihasjäykkyystila) ja
negatiivisiin oireisiin (tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, tahdottomuus ja kyvyttömyys tuntea mielihyvää).

"Positiivinen" oire tarkoittaa oiretta, joka on terveeseen mieleen nähden ylimääräinen, ja "negatiivinen" oire taas ilmenee puutteena suhteessa terveyteen.

Oireet voidaan jakaa myös sairauden kulun mukaan
ennakko-oireisiin
akuuttivaiheen oireisiin ja
jälkioireisiin.

Ennakko-oireet voivat kestää muutamista päivistä vuosiin,[9] ja niitä voi olla vaikea yhdistää psykoosisairauteen. Ennakko-oireita ovat mm. ahdistuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys, vihaisuus, masennus, kyvyttömyys kokea nautintoa, itsetuhoiset ajatukset, mielialan heilahtelut, apaattisuus, keskittymiskyvyttömyys, heikentynyt käsitteellinen ajattelu, ajatuksiin vaipuminen, ruokahaluttomuus, unihäiriöt, pakkoajatukset ja -toiminnot, puheen outous, havaintovääristymät, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, koulunkäynnin tai työnteon heikkeneminen. Mahdollisimman varhainen oireiden tunnistaminen ja hoitoon pääsy ovat tärkeitä tavoitteita, sillä ne voivat auttaa välttämään psykoosin puhkeamisen ja siten parantaa ennustetta.[10]

Akuuttivaiheessa sairautta esiintyy pääasiassa positiivisia oireita, joskus samanaikaisesti myös negatiivisia oireita. Jälkioireistoa hallitsevat negatiiviset oireet.

betti
Skitsofrenia (kreik. skhizein, σχίζειν 'jakaa' + phrēn, phren- φρήν, φρεν- 'mieli'; vanh. jakomielitauti, pirstomielisyys) on yleensä nuorella aikuisiällä alkava monimuotoinen psykoosisairaus. Todellisuudentajun heikkeneminen, tunteiden ja ajatusten välisen yhteyden ja johdonmukaisuuden katkeaminen sekä tahtoelämän ja ajattelutoimintojen häiriintyminen ovat skitsofrenian keskeisiä oireita.

Skitsofrenian yleisimpiä oireita

Skitsofrenian tavanomaisia piirteitä ovat seuraavat:
taantuminen aiemmalta toimintatasolta
sosiaalisen toimintakyvyn lasku
äkkinäiset mielentilan vaihtelut
apaattisuus, puheen niukkuus, tunteiden latistuminen
harha-aistimukset, joista yleisimpinä ääniharhat
harhaluulot
tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat
tiedon käsittelyn, uuden oppimisen ja kielellisen muistin ongelmat
katatoninen asentokäyttäytyminen
masennus, itsetuhoisuus.

Skitsofrenian oireet voidaan jakaa
positiivisiin oireisiin (aistiharhat, harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus, katatonia eli lihasjäykkyystila) ja
negatiivisiin oireisiin (tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, tahdottomuus ja kyvyttömyys tuntea mielihyvää).

"Positiivinen" oire tarkoittaa oiretta, joka on terveeseen mieleen nähden ylimääräinen, ja "negatiivinen" oire taas ilmenee puutteena suhteessa terveyteen.

Oireet voidaan jakaa myös sairauden kulun mukaan
ennakko-oireisiin
akuuttivaiheen oireisiin ja
jälkioireisiin.

Ennakko-oireet voivat kestää muutamista päivistä vuosiin,[9] ja niitä voi olla vaikea yhdistää psykoosisairauteen. Ennakko-oireita ovat mm. ahdistuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys, vihaisuus, masennus, kyvyttömyys kokea nautintoa, itsetuhoiset ajatukset, mielialan heilahtelut, apaattisuus, keskittymiskyvyttömyys, heikentynyt käsitteellinen ajattelu, ajatuksiin vaipuminen, ruokahaluttomuus, unihäiriöt, pakkoajatukset ja -toiminnot, puheen outous, havaintovääristymät, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, koulunkäynnin tai työnteon heikkeneminen. Mahdollisimman varhainen oireiden tunnistaminen ja hoitoon pääsy ovat tärkeitä tavoitteita, sillä ne voivat auttaa välttämään psykoosin puhkeamisen ja siten parantaa ennustetta.[10]

Akuuttivaiheessa sairautta esiintyy pääasiassa positiivisia oireita, joskus samanaikaisesti myös negatiivisia oireita. Jälkioireistoa hallitsevat negatiiviset oireet.
Ensinnäkin skitsofrenialla ei ole mitään tekemistä tämän ketjun aloituksen kanssa.

Toiseksi, sanat kuten esimerkiksi 'mahdollisesti' ja 'voi' yhdistetään uskontoon, asioihin joita ei ole vahvistettu totuuden mukaisiksi. Kenenkään 'mahdollisesti' tai 'voi' ei ole (lääke)tieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu millekkään. Sama koskee ennustamista.

Kolmanneksi, mitä, miten ja kuinka paljon opetetaan lapselle, vaikuttaa siihen minkä laatuinen lapsen -> nuoren -> aikuisen mieli loppujen lopuksi on. Lapsi ei ikäisekseen osaa arvioida kaikkea mitä opetetaan. Mitä enemmän potaskaa lapsen korvien väliin syntymän jälkeen syötetään, sitä alhaisempi hänen älykkyystaso on, ja sen mukaista on esimerkiksi yksittäisen henkilön ja jopa kokonaisen kansan käyttäytyminen (katso esimerkiksi Natsi-Saksan historia).

Pacanus Rusticanus
Seuraa 
Viestejä7845

Myös Nyky-Suomessa monien on käytännössä todistettava itsensä muiden kaltaistensa edessä "täysipäiseksi", eli ehdottomaksi laumasieluksi pahimmillaan päivittäin. Yksikin lipsahdus, vaikka keskustelussa, niin aletaan katsoa kaltaistensa taholta pitkään ja sivusilmällä.

Näin on aina ollut
ja näin on aina oleva

- Ubi bene, ibi patria -

Pacanus Rusticanus
Myös Nyky-Suomessa monien on käytännössä todistettava itsensä muiden kaltaistensa edessä "täysipäiseksi", eli ehdottomaksi laumasieluksi pahimmillaan päivittäin. Yksikin lipsahdus, vaikka keskustelussa, niin aletaan katsoa kaltaistensa taholta pitkään ja sivusilmällä.

Näin on aina ollut
ja näin on aina oleva
Ei se aina ole niin ollut. Ennen kaikkia pseudotieteen ja uskontojen levittämiä uskomuksia mitä nyt on viljelty kuluneen 500 vuoden aikana, kaikki Suomalaiset olivat yksimielisiä. Nykyään esimerkiksi koulussa, luokka saattaa pelkästään uskontojen perusteella jakautua useisiin eri lahkoihin jotka riitelevät keskenään siitä kuka on 'Jumalan lapsi', ja ainut mikä pitää 'paketin kasassa', on Suomi ja Suomalainen (edellyttäen että kaikki luokassa olevat ovat Suomalaisia) joka on ainut todellinen identiteetti mikä yhdistää kaikki luokassa olevat.

Jatketan kielitieteellä. Tiedämme että Suomen kielellä esimerkiksi kai -sanalla ja Kai -nimellä on yhteys Kreikan kieleen ~2000 vuotta sitten.

Suomenkielinen lause : " Suomen kielessä Kai on oma (etu ja edustus) nimi. "

Kreikan kielessä : " Suomen kielessä Kai on oma "(etu ja edustus) nimi". "

ονομα 'onoma' : on oma -> name, nimi, nomi

Suomenkielinen lause: " Suomen kielessä Kai nimi (on oma etu ja edustus nimi). "

Kai on oma etu.nimi ja edu.stusnimi/suku.nimi joka on oma, ja jota ei tarvitse mainita, on Suomalainen.

on oMan : man on ihminen, lapsi (M), MAN toiseen suuntaan NAMe (nimi)
on oWan : M toisnpäin on VV (A I V(O)) = W
on oWn : own on 'oma'
IS oWn : Englannin "is own" = name, on oma nimi, onoma = nimi

Sanat ja näyttö/todiste siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

Matti E Simonaho

on oMan : man on ihminen, lapsi (M), MAN toiseen suuntaan NAMe (nimi)
on oWan : M toisnpäin on VV (A I V(O)) = W
on oWn : own on 'oma'
IS oWn : Englannin "is own" = name, on oma nimi, onoma = nimi

Sanat ja näyttö/todiste siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.


En kyllä parhaalla tahdollanikaan ymmärrä logiikkaasi, jolla kääntelet sanoja edestakaisin ja jopa kirjaimia ylösalaisin päästäksesi haluamaasi lopputulokseen.

Ei MAN ole toisinpäin NAMe vaan NAM.

Lepakko
Matti E Simonaho

on oMan : man on ihminen, lapsi (M), MAN toiseen suuntaan NAMe (nimi)
on oWan : M toisnpäin on VV (A I V(O)) = W
on oWn : own on 'oma'
IS oWn : Englannin "is own" = name, on oma nimi, onoma = nimi

Sanat ja näyttö/todiste siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.


En kyllä parhaalla tahdollanikaan ymmärrä logiikkaasi, jolla kääntelet sanoja edestakaisin ja jopa kirjaimia ylösalaisin päästäksesi haluamaasi lopputulokseen.

Ei MAN ole toisinpäin NAMe vaan NAM.
NAM ja NAMe on sama/same asia: name, nimi, nomi, onoma

Sanojen oikealta-vassemmalle lukemisella on tekemistä ajoituksen kanssa. 2000+ vuotta sitten lukusuunta oli oikealta-vasemmalle.

(C)-optic(V)isual nimenomaan tarkoittaa m m sitä, että löytää kielelliset siteet ja näytön/todisteen siitä, että esimerkiksi Suomenkielinen oma(n) -sanaa vastaava on (matemaattisesti) Englannin kielinen owa(n) -> own -sana.

M +90 astetta on B : oMan = oBan
B + 90 astetta on W : oBan = oWan
W +90 astetta on E : oWan = oEan

Englannin kielessä a -vokaali on jäänyt pois : oWan -> oWn

Sanalliset yhteydet
KAI : viite Kreikkaan ja Kreikan kieleen ja Etunimeen
TERA, TERRA on viite maahan maailmassa, kuten myös aikakauteen (ERA)
(C)A(I)TE(N/M)A : Atena

Kai (Suomalainen) oli maailmassa Kreikassa, Ateenassa, 2000+ vuotta sitten, josta KAI-T-ERA nimi kertoo, ja (KAI.T.) ERA on tähän päivään saakka 1-2010.

Suomenkielinen ON -sana
Englanninkielinen ON -sana

Perustelut
Englannin kielessä O lausutaan 'OU', ja kirjoitetaan Suomen kielessä OU (C)-optic(V)isual; Niinkuin O lausutaan Englannin kielessä, on tehty näkyväksi.

ON Englannin kielessä on myös OUN.
W ei ole Kaksois-V, vaan Kaksois-U: Double-U.

OUN Englannin kielessä on OWN joka Suomen kielessä on OMA(n).

Suomenkielinen ON, on Englannin kielessä IS
ON -sana pitää sisällään myös arvon OWN : on own tai is own
ON -sana pitää sisällään myös arvoon OMA: omassa, on oma
ON/IS+OMA/OWN on Kreikan ONOMA joka on NAME/NIMI/NOMI: nimessä, nimi

Voit myös OWn -sanassa nähdä pienen n -kirjaimen A -kirjaimena ilman poikkiviivaa: OWn = OWA ja W+180 on M jolloin OWn => OWa => OMa(n)

Voit myös nähdä pienen n-kirjaimen matematiikassa käytettynä Pi -merkkinä, jolloin OWn -> OWpi -> OMpi

O on ympyrä, ja näin ollen O on/om Pi, aakkosissa OP (OPi)

O : pii, kemiallinen merkki Si, alkuaine
O : pii (Π, π), kreikkalaisten aakkosten kirjain
O : pii (π), matemaattinen vakio

Suomen aakkosissa, O on/om Pi.

Π + 90 = |D| / |T|
D + 90 = |U| (|O| / |V| / |A|)
U + 90 = |C| (|K| / |S| / |§| )
C + 90 = |A| / |N| = O (360)

eli näin

Π
< | > (<>, CD, 'sido' yhdistettynä on O)
U

Π/n
U ('nuo') yhdistettynä on O

A
C I D (<>, CD, 'sido' yhdistettynä on O)
V

A
I
V
yhdistettynä on O

Lakutoimitus jossa käytetään Pi -merkkiä on oikein, mutta visuaalisesti väärin, koska O on ympyrä, Π on vain 1/4 -osa ja/tai puolet O:sta.

Sanojen etsintä sukunimestä

K
KA
KAI : Suomi, Kreikka

A : Ensimmäinen kirjain aakkosissa
AI : Suomi, Englanti
AIT
AITE : Suomi

I : Englanti, numero 1, matematiikassa jako (divide) -merkki
IT : Englanti
ITE : Suomi

TE : Suomi
TER
TERA : Kreikka, Latina

E
ER : Ruotsi
ERA : Kreikka, Latina

Tuossa ei ole kaikki, k e että TE esiintyy monissa eri kielissä ja sanan merkitys on eri. Kirjainten jakoa ei ole tehty ja kirjainten merkitystä (jolla on tekemistä ajoituksen ja muun sisällön kanssa) en ole ottanut tässä huomioon -seuraan vain sanoja mitä eri kielillä löytyy nimestä. Tärkein tekijä on että löytää todelliset kielelliset siteet, k e että Kai on Suomalainen nimi, ja että kai on Suomen ja Kreikan kielessä käytetty sana.

Kun kielten ja kirjainten ajoituksen ottaa huomioon, ja mm miten kirjaimet ja sanat kirjoitetaan vastaavasti lausutaan eri kielissä (hienojakoinen kieligeneettinen arvio), on e m kielellisille siteille löydettävä niitä tukevat nimet/sanat. Kaikki yhdistettynä muodostavat loppujen lopuksi kertomuksen, joka sanallisesti ja kielellisesti sitoo kaiken mitä todistettavasti on ollut, siihen mitä tänään todistettavasti on. Ja kaikki on tietenkin esitettävä Lain edellyttämällä tavalla.

betti
Ennakko-oireet voivat kestää muutamista päivistä vuosiin, ja niitä voi olla vaikea yhdistää psykoosisairauteen.

Lain mukaan lueteltuja ennakko-oireita ei saa yhdistää/yhdistellä mahdolliseen (pseudotiedettä) psykoosisairauteen, kun psykoosisairautta ei todellisuudessa ole (katso todellisuudentaju).

Ihmisellä on 10 sormea, ja "ennakko-oireiden" (ennustuksen) mukaan henkilö voi (epäilyn, näkemyksen, käsityksen, teorian, uskomuksen, juorun, luulon, huhun, valheen mukaan) katkaista sormensa - pitääkö terveet sormet kipsata niin etteivät ne varmasti mene poikki?

Vastasyntynyt lapsi liikuttelee epämääräisesti jalkojaan ja käsiään, kuolaa ja parkuu, mutta hän ei ole syntinen/rikollinen/psykoottinen, vaikka luetelluilla ennakko-oireilla häntä sellaisksi mahdollisesti voi osoittaa.

Lääketieteellisessä Diagnostiikassa (Dia Gnosis : Jumalallinen tieto, totuus ja elämä) vaaditaan sanat ja näyttö/todiste siitä että mitä sanoin on esitetty on Lain mukainen totuus, joka johtaa aina ruumiilliseen ja/tai henkiseen paranemiseen. Kenenkään epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu, valhe y m v ei ole tieteellisesti, lääketieteellisesti eikä juridisesti pätevä perustelu millekkään, sillä epäily, näkemys, käsitys, teoria, uskomus, juoru, luulo, huhu, valhe y m v voi kokonaan tai osittain koostua vääristä tiedoista, ja se voi milloin tahansa muuttua.

KAITERA -nimessä, kaikilla nimestä löydetyillä sanoilla on kiintopiste todellisuuteen. Kyse ei ole esimerkiksi siitä että "uskoo että on jotain mitä ei voi olla", tai että "uskoo että on jotain mitä ei ole olemassa", niinkuin esimerkiksi psudotieteissä ja uskonnoissa (mikä periaatteessa on sama asia) henkilön koulutustasoon ja mielenlaatuun perustuva osittain tai kokonaan fantasiaan perustuvaan kertomukseen (katso m m "Kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekoittunut toiseen rotuun", "Suomalaiset ovat pakanoita, noitia, alempiarvoinen rotu", "lapsi on syntinen/rikollinen/mielenvikainen syntyissään", "ajatusten, sanojen ja tekojen lähde on sydän", "Ruotsalaiset toivat sivistyksen ja kristinuskon Suomalaisille (Sota, terrori, terrorismi ja väkivalta sen kaikissa mahdollisissa muodoissa ei ole sivistystä, eikä yhdistettävissä siihen aikaan voimassa olleeseen Lakiin (10 käskyä), eikä Jeesuksen sanoihin koskien m m lastensuojelua) y m v, mitä nyt on Raamatun ja Suomen perustuslain (ajoitus) vastaisesti Suomalaisille (lapsille) esitetty "aitona ja oikeana historiana" ja "Jumalan sanana").

Pacanus Rusticanus
Brain storm? Tajunnanvirtaa?

Miten, Simonaho, sinä itse ajattelet tällaisen normi punaniskan mieltävän tekstisi?

Jokaisella ihmisellä on erityisiä lahjoja, asioita joissa hän on merkittävän taitava. Lahjakkuus yhdessä oppiaineessa merkitsee pääsääntöisesti sitä, että henkilö on vähemmän lahjakas jossain toisessa oppiaineessa.

'Normi punaniska' joka on vähemmän kielellisesti lahjakas, voi esimerkiksi kysyä pitävätkö esittämäni tiedot paikkansa toiselta henkilöltä joka on kielellisesti lahjakas, tai, tarkastaa sanakirjasta, tai, hän voi verrata sitä mitä on sanottu siihen mitä todellisuudessa on. Että henkilökohtaisesti tekee työn, on henkilökohtaisesti tärkeää. Oma valinta koskien jonkin asian tutkimista, jossa henkilö tietää olevansa vähemmän lahjakas, ei ole pakollista ylisuorittamista oppiaineessa jossa on vähemmän lahjakas.

Oma valinta ja työ ei välttämättä johda siihen, eikä tarkoitus ole, että 'ymmärtää kaiken', vaan että yksittäisessä asiassa omalla ajalla etsii ja löytää vastauksen. Yksi sellainen asia johtaa yleensä ajan myötä toiseen j n e. Että tekee yhteistyötä toisen henkilön tai toisten henkilöiden kanssa eri aloilta, on henkilökohtaisen ja kollektiivisen tietouden lisäämistä.

Miten 'normi punaniska' mieltää kirjoitukseni, perustuu ensisijaisesti hänen henkilökohtaiseen elämänhistoriaan (henkilökotaiset lahjat, kasvatus, koulutus, kokemukset, mielenlaatu), mikä meillä ei kaikilta osin ole sama, mutta se ei tee hänestä vähemmän arvokasta minun silmissä, eikä pitäisi tehdä minua vähemmän arvokkaaksi hänen silmissä. Meidät yhdistää monta eri asiaa, ensisijaisesti Laki, ja Lakiin sidottu totuus.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat