Seuraa 
Viestejä8824

(Uutisointi kohautti suomalaisia uudelle menestyksen tielle - vesi voi olla tulevaisuutta, oivallus, jonka MTV3 esitti ja Brändiviisaat -kerho valitsi mm. veden viemään suomalaista osaamista eteenpäin 14. huhtikuuta 2010)

[ ... jätevesilaitoksien haju leijailee kaupungille Kiinassa ... Suomesta tullut yhtiö järjesti hajun pois parissa vuorokaudessa. Puoli-ihmeitä tekevät suomalaiset nousivat Kiinassa maineeseen. Kauppoja hierotaan. Oli valittu brändiä tehokkaampi tapa toimia - puhuttiin vähemmän ja tehtiin enemmän */ ... ]

Kiinaan suunnitellaan suurta kansainvälistä Vesitutkimuskeskusta. Kiinassa paikka paikoin puhdas vesi loppuu ja jätevesilaitoksien lietekasat kaatuvat niskaan ongelmina, jotka pitäisi lopulta toimittaa puhdistettuina takaisin peltoon ravinteiksi ja uudeksi kasvun ravinnoksi biosfäärille.

Suomalainen vesiosaaminen on jo hiljaa tehnyt pari vuotta työtä maailman suurimmilla markkinoilla ja täysin uusin menetelmin - asia tiedetään Kiinan keskushallintoa myöten. Tulokset julkistunevat vuoden sisällä - aiemmin kuin muodikkaita brändejä ehtii muodostua.

Jätevesi tulee vielä kiertämään takaisin kastelu- ja myöhemmin juomavetenä käyttöömme - toistaiseksi laki kieltää sen eräissä maissa. Jätevedestä irroitetusta lietteestä otetaan talteen kaikki ne ravinteet, jotka lainattiin biosfääristä - näin keinolannoitteiden käyttö tulee vähentymään.

Nyt puhutaan jo keinolannoitteiden raaka-aineiden puutteesta ja silti syydämme sen parhaan kasvuvoiman kaatopaikoille ja jopa ongelmajätelaitokselle - näin meillä Suomessa. Liete eli osin sonta on mm. pollen kakkaroina erinomaista kukkaruukun voimaa - kyllä tavallinen kansa tietää.

Vesi vanhin voitehista puhutti ja puhuttaa - ilman hengitettävää happea elät muutaman minuutin, ilman vettä voit elää muutaman päivän ja ilman ravintoa muutaman kuukauden --
...mutta mitä kirjoitettiin jo aiemmin [A] ----

*/
Muutakin kuin vain hajunpoisto, mutta tämä saa jäädä esittelyoperaation tehneen yrityksen oman informoinnin harteille

Ilkka Luoma
kansalaisaktivisti ja Kiina-konsultti
Ympäristöteollisuus ry
http://www.ympäristöteollisuus.fi
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.vuodatus.net

--------------------------------------------------------------------------------

Kansalaiskirjoitukseen liittyvä kuvakansio
- lähinnä vedestä, sen kauneudesta puhtaana ja elinvoiman innoittajana - meidän kotoisesta Suomesta, jossa mm. uskomaton Saimaan Puruvesi [R] puhutti jo vuosia - vuosia sitten Kiinan suuren miehen tytärtä Deng Nan´ia 0/ - edesmenneen Kiinan presidentin Deng Xiaoping´in 9/ tytärtä...

Kuvakansio mm. Puruvedeltä ja vähän muualtakin:
--- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29caz+i ... evat-.html ---
....

--------------------------------------------------------------------------------

[ORIG 10092009]
Vesi vanhin voitehista - voitelee Suomelle myös menestystä

[A] ... mahdollisesti puhdas raakavesi loppuu pitkän kuivan kesän jälkeen Pekingistä 1/? Suomessa sinilevä tukkii vesilaitosten suodattimet ja tuo uusia myrkkyjä puhdistamisen päänvaivoiksi. Vesi on kaikkialla aivan liian halpaa. Puhdistusvaikeuksien kautta hinta nousee reippaasti - ja vesi palaa ansaitsemaansa arvoon ... ]

Maslowin tarvehierarkiassa 2/ vesi on heti hengitettävän ilman jälkeen seuraavana. Ihminen kuolee vedenpuutteeseen jo muutamassa viikossa. Vesi on seuraavan suursodan aihe ja veteen liittyvät sijoitukset nousevat raketin lailla kaikkialla maailmassa. Viimeisessä pörssissä vesi on maailman toiseksi arvokkain aine.

Ihmiskunnan perusperiaatteen pitäisi olla käyttämänsä raaka-aineen luonnonmukainen palautus sellaisena luontoon, kuin se sieltä on otettu. Ihmisen elämä on väsyksiin saakka itsensä ja tavaroidensa siirtelyä paikasta toiseen 3/. Tuohon toimintaan käytämme energiaa, jonka lainaamme ympäristöstämme ja lopulta aina auringosta - tai ytimien "loputtomien" energioiden maailmasta. Vesi voi olla myös "loputtoman" energian lähde.

Vesi juoksee meille elämän - puhtaimmillaan. Ihminen juoksuttaa käyttämänsä veden muunneltuna sellaiseksi, että mm. mutantoituvat bakteerit ja virukset 4/ tulevat aiheuttamaan suuremmat pandemiat, kuin mitä olemme koskaan kokeneet. Vesi on erinomainen mikrobien kuljetusalusta. Sairaalabakteerit ovat hälyttävä esimerkki hallitsemattomasta mutantoitumisesta - ihmisille. Mikrobeilla on samanlainen lisääntymisvietti ja kilpailutahto kuin ihmiskunnallakin.

Vesi on hyvää puhtaana. Loppuun käyttämämme vesi tuntuu neniimme hyvin epämiellyttävältä, kun olemme vesikierron tarpeisiimme hyödyntäneet. Jätevesi, joka kertoo hyvin elintasomme ja kulutuskykymme - on viesti harkitsemattomasta toiminnasta. Meitä odottaa vesien saastuminen, joka voi nostaa likaisen veden mikrobien aiheuttamien lapsikuolemien määrän huimaan nousuun - joka- ja tämänpäiväisestä yli 4000:sta kuolleesta - ympäri maailman.

Vesi on ikuinen kiertolainen

Vesi on "ikuinen" kiertolainen. Nykytietämyksemme mukaan vesi on saapunut miljardeja vuosia sitten asteroidipommituksen mukana, jota kesti satoja miljoonia vuosia. Vesi on voinut myös osaltaan tuoda meidät tänne pallollemme - ulkoavaruudesta. Vesi sisältää myös hapen 5/, joka on eräs elämämme mahdollistaja ja päätösprosessien käynnistäjä. Samoin vesi sisältää vedyn 6/, joka on äärimmäisen räjähdysherkkä alkuaine ja energianlähde 7/.

Ihminen kierrättää surutta vettä likaisen itsekkäisiin tarkoituksiinsa kaikkialla maailmassa. Lainaamme omistusahneudessamme meille kuulumattomankin veden toisilta, aiheuttaen ympäristö- ja elinkriisejä muille eliölajeille.

Ihminen ryöstöviljelee keinokastelulla luonnon vuosimiljoonaiset ravinnekierrot epätasapainoon, jonka lopputulemana häämöttää maailmanlaajuinen nälänhätä. Emme ole myöskään tutkineet riittävästi, mitä tarkoittaa viherkasvuston viljeleminen poltettavaksi energiaksi.

Vesikriisi ja siihen automaattisesti yhdistyvä nälkä ajaa epätasapainoa väestökeskittymiin tappaen heikkoja ja tukien vahvoja. Ehkä tämä onkin systeemejä ohjaavan "universumin käyttöjärjestelmän" ohjelmistollinen hyppykäsky tasapainottaa ylipaisunutta ihmiskuntaa. Vesi on tehokas väliainetappaja kuljettaessaan meille uusia mikrobeja haasteeksi immuunijärjestelmillemme.

Vesi ei lopu meidän elinaikana, mutta se voi muuntua kaltaisellemme elämälle kelvottomaksi. Vettä voidaan puhdistaa, mutta usein se tapahtuu luonnottomin keinoin toisilla myrkyillä. Myrkky korvaa myrkyn ja jälleen tuloksena on yhtälö, jossa ihmiskeskeistä elämää ylläpitävät voimat saavat haasteen vailla vertaa.

Vesi loppuu elämän illassa maapallon kuivuessa ja hyörystyessä auringon laajetessa viimeiseen räjähdykseensä noin muutaman miljardin vuoden kuluttua. Tätä ennen vesi loppuu käyttökelpoisena ihmisinhimillisenä elämäntuojana hallitsemattoman ja harkitsettoman käyttömme vuoksi.

"Vesi vanhin voitehista"

Vesi vanhin voitehista, mutta vain silloin, kun huolehdimme sen takaisin ympäristöön sellaisena kuin sen sieltä otimme. 'Sen minkä otat - palautat sen muuttumattomana takaisin'. Luontainen palautus on vesihuoltomme elinehto. Jäte- eli elintasomme näyttövedestä saamme juomavettä - palautekierto on osa luontoa, jopa ISS-avaruusasemalla.

Käyttömme ainesjälki jäteveden lietteenä tulee myös palauttaa pääsääntöisesti ravinteina peltoihin ja ruokatuotantoon. Hengitettävän hapen, juomamme veden ja syömämme ruoan jälkeen on pitkä elämällinen matka elintasokohokkaisiin maallisina markkinatalousnäytteinä, joiden vuoksi olemme ympäristömme saastuttaneet miltei ratkaisemattomien ongelmien eteen.

Osaammeko käsitellä viimeiseksi käyttömme jälkeen jääneet elintasomme muistomerkit supermyrkkyinä, raskasmetalleina ja kaikkinaisina yhdisteinä, jotka eivät luonnolliseen ympäristöön haittayhdisteinä kuulu?

Vesihuolto ja -tase ovat suurin yksittäisistä ympäristöteoista - paljon puhuttu hiilidioksidikin, siis ilmastonmuutos 8/ "vain" nostaa merien pintaa ja vahvistaa suotuisilla alueilla kasvustoa käyttäen enenevästi ravinteita lisääntyvään viherkasvustoon. Ihminen boosteroi (vahvistaa) jälkipoltolla elämänsä ajallisesti pidemmäksi, mutta luonnolle lyhyemmäksi. Takaisinmaksun aika on koitanut.

...
Viitteet tekstistä:
1/ --- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2cjen+i ... group.html ---
2/ --- http://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow'n_tarvehierarkia ---
3/ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/184 ... kiaaltona/ ---
4/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=kilpajuoksevat ---
5/ --- http://fi.wikipedia.org/wiki/Happi ---
6/ --- http://fi.wikipedia.org/wiki/Vety ---
7/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=e%3Dmc2 ---
8/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q ... +itselleen ---
9/ --- http://fi.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping ---
0/ --- http://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Nan ---
...

Ilkka Luoma

--------------------------------------------------------------------------------

Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvakansiot~
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma]

Kuvakansio 1
Suomen Orimattilassa on eräs innovatiivinen vedenpuhdistaja - pieni, mutta kekseliäs - "periaatteessa jätevetemme lopputuote on juomakelpoista, mutta emme suosittele sitä juomaan, se on kuitenkin puhtaampaa kuin yläjuoksulta tuleva "normaali" jokivesi!
--- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2cjv9+i ... ttila.html ---

Kuvakansio 2
Käsittämättömän puhdas Saimaan Puruvesi on jotain sellaista, mitä moni ulkomaalainen ei usko. Kerrotaan, että Kiinan kuuluisan, jo edesmenneen uuden tienavaajan Deng Xiaoping´in 9/ tytär Deng Nan olisi ihastunut niin suuresti Puruveteen, ettei sauna-uimaan kierteestä meinannut loppua tulla ...
--- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29caz+i ... evat-.html ---
...

Sent:

Cc: paavo.vayrynen@formin.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; heidi.hautala@eduskunta.fi ; paula.lehtomaki@ymparisto.fi ; pekka.haavisto@fin.la

Sent: Saturday, June 13, 2009 12:45 PM
Subject: MIELIPIDEARTIKKELI - Vesi, elämän lähde - on myös kuoleman lähde
...

Vesi, elämän lähde - on myös kuoleman lähde
(Itsestään selvänä pidetty vesi kiinnostaa Kiinaa jo enemmän kuin polttoaineet ja kulutustavaroiden raaka-aineet - kiinalaisen delegaation 1/ vierailu Suomessa 8.-10.6. 2009)

Sent:
Cc: mauri.pekkarinen@tem.fi ; sanna.perkio@eduskunta.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; Maunuksela, Jyri ; Pasi Makkonen ; lasse.luoma@helsinki.fi ; pekka.lonnqvist@pacs.fi ; haavisto@fin.la ; Eero Paloheimo ; paula.lehtomaki@ymparisto.fi ; marja.tiura@eduskunta.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; esko.aho@nokia.com ; jorma.ollila@nokia.com ; presidentti@tpk.fi
Sent: Wednesday, April 14, 2010 10:40 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Vesi vanhin voitehista - innovointikilpailun Suomen uudeksi menestykseksi
...
***

Kategoriat: ENERGIA , GLOBALISAATIO , MAATALOUS , YMPÄRISTÖ , YMPÄRISTÖONGELMAT , VESI

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Kommentit (9)

Ilkka Luoma

Jätevesi tulee vielä kiertämään takaisin kastelu- ja myöhemmin juomavetenä käyttöömme - toistaiseksi laki kieltää sen eräissä maissa. Jätevedestä irroitetusta lietteestä otetaan talteen kaikki ne ravinteet, jotka lainattiin biosfääristä - näin keinolannoitteiden käyttö tulee vähentymään.

Nyt puhutaan jo keinolannoitteiden raaka-aineiden puutteesta ja silti syydämme sen parhaan kasvuvoiman kaatopaikoille ja jopa ongelmajätelaitokselle - näin meillä Suomessa. Liete eli osin sonta on mm. pollen kakkaroina erinomaista kukkaruukun voimaa - kyllä tavallinen kansa tietää.
Esimerkiksi helsingin vesi oy:ssä bioliete käsitellään ensin bakteerien avulla ja levitetään sitten pellolle maatumaan.
Joskus kauan sitten olin siellä töissä, enkä nyt muista kuinka paljon siinä oli mm. raskasmetalleja.
Niin paljon kuitenkin ettei "multa" sovi ruoan kasvatukseen.
Vanhankaupunginlahteen laskettavan "juoma- tai kasteluveden" ongelmana on mm. suolistoperäiset bakteerit.
Kannattaa ryhtyä omavaraiseksi jos haluaa kierrättää eritteitänsä, muille ne tuskin kelpaavat.

Vesienpuhdistamisen alueelta näyttää tämä herra Luoma tietävän mitä Kiinassa tapahtuu. Googlaus ja linkit tuovat runsaasti tietoa ja tapahtumia Kiinasta Luoman esittämänä. Toisaalla täällä tuli sohaistua ruutitynnyriä.

Vesi on uusiutumaton luonnonvara ja meillä on yksi täysi velvollisuus sen suhteen; palautamme veden sellaisena luontoon millaisena sen sieltä otamme, jos näin menetellään, pysyy vesi puhtaana jälkipolvillekkin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Pacanus Rusticanus
Seuraa 
Viestejä7845

Vihersosialistinen vallankumous ei vesiasiassa auta.

Pistän nenän alta Suomesta yhden ensimmäiseksi mieleen tulleen esimerkin.

Em. järjestöt ovat vaatimuksissaan esimerkiksi siirtämässä vesi-intensitiivisintä tuotannonalaa, ruuan alkutuotantoa pois Suomesta, jossa vettä on yli tarpeen, alueille, joilla on, tai on syntymässä vakava vesipula. (Mm. Presidentti Halonen)

Ei näin.

- Ubi bene, ibi patria -

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä8824
fenomenologi
Ilkka Luoma

Jätevesi tulee vielä kiertämään takaisin kastelu- ja myöhemmin juomavetenä käyttöömme - toistaiseksi laki kieltää sen eräissä maissa. Jätevedestä irroitetusta lietteestä otetaan talteen kaikki ne ravinteet, jotka lainattiin biosfääristä - näin keinolannoitteiden käyttö tulee vähentymään.

Nyt puhutaan jo keinolannoitteiden raaka-aineiden puutteesta ja silti syydämme sen parhaan kasvuvoiman kaatopaikoille ja jopa ongelmajätelaitokselle - näin meillä Suomessa. Liete eli osin sonta on mm. pollen kakkaroina erinomaista kukkaruukun voimaa - kyllä tavallinen kansa tietää.
Esimerkiksi helsingin vesi oy:ssä bioliete käsitellään ensin bakteerien avulla ja levitetään sitten pellolle maatumaan.
Joskus kauan sitten olin siellä töissä, enkä nyt muista kuinka paljon siinä oli mm. raskasmetalleja.
Niin paljon kuitenkin ettei "multa" sovi ruoan kasvatukseen.
Vanhankaupunginlahteen laskettavan "juoma- tai kasteluveden" ongelmana on mm. suolistoperäiset bakteerit.
Kannattaa ryhtyä omavaraiseksi jos haluaa kierrättää eritteitänsä, muille ne tuskin kelpaavat....

Jäteveden kierrätys on ongelma kaikkialla - bakteerit, virukset ja raskasmetallit. Kuka keksii helpon ja halvan tavan poistaa nuo raskasmetallit, on rikas ihminen! Bakteereille ja viruksille löytyy ratkaisu - hapetus mm. kemiallisesti (biosidit) - hienosti mm. peroksidit "kouhuvat" haavassa, kun tekevät työtään

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä8824

Kun mielenkuohunta oli suurimmillaan sikalunssan raivoamisesta ja rokotteiden juupas-eipäs -keskustelusta, niin joka päivä kuoli likaisen veden bakteereihin ja viruksiin 3400 lasta, joka päivä - lähinnä kehitysmaissa.

Nyt, kun kohistaan rokotteiden huhuvaikutuksien raivoamisesta, edelleen kuolee likaisen veden bakteereihin 3400 lasta, joka päivä, kuten on tapahtunut jo kymmeniä vuosia - tämä likaisen veden ongelma ei näytä ketään kiinnostavan!

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Kun mielenkuohunta oli suurimmillaan sikalunssan raivoamisesta ja rokotteiden juupas-eipäs -keskustelusta, niin joka päivä kuoli likaisen veden bakteereihin ja viruksiin 3400 lasta, joka päivä - lähinnä kehitysmaissa.

Nyt, kun kohistaan rokotteiden huhuvaikutuksien raivoamisesta, edelleen kuolee likaisen veden bakteereihin 3400 lasta, joka päivä, kuten on tapahtunut jo kymmeniä vuosia - tämä likaisen veden ongelma ei näytä ketään kiinnostavan!
Kun jokainen pariskunta kehitysmaissa tekee 20 kakaraa, on tärkeää pitää kaikin keinoin kaikki elossa että ongelmat vain lisääntyy tulevaisuudessa.

fenomenologi
Ilkka Luoma
Kun mielenkuohunta oli suurimmillaan sikalunssan raivoamisesta ja rokotteiden juupas-eipäs -keskustelusta, niin joka päivä kuoli likaisen veden bakteereihin ja viruksiin 3400 lasta, joka päivä - lähinnä kehitysmaissa.

Nyt, kun kohistaan rokotteiden huhuvaikutuksien raivoamisesta, edelleen kuolee likaisen veden bakteereihin 3400 lasta, joka päivä, kuten on tapahtunut jo kymmeniä vuosia - tämä likaisen veden ongelma ei näytä ketään kiinnostavan!
Kun jokainen pariskunta kehitysmaissa tekee 20 kakaraa, on tärkeää pitää kaikin keinoin kaikki elossa että ongelmat vain lisääntyy tulevaisuudessa.

Lapset pidetään hengissä koska he ovat viattomia, haavoittuvia, rakastettavia ja tavallaan itsemme kaltaisia mahdollisuuksia tehdä tämä homma paremmin. Se on moraalinen valinta.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä8824
gml
fenomenologi
Ilkka Luoma
Kun mielenkuohunta oli suurimmillaan sikalunssan raivoamisesta ja rokotteiden juupas-eipäs -keskustelusta, niin joka päivä kuoli likaisen veden bakteereihin ja viruksiin 3400 lasta, joka päivä - lähinnä kehitysmaissa.

Nyt, kun kohistaan rokotteiden huhuvaikutuksien raivoamisesta, edelleen kuolee likaisen veden bakteereihin 3400 lasta, joka päivä, kuten on tapahtunut jo kymmeniä vuosia - tämä likaisen veden ongelma ei näytä ketään kiinnostavan!
Kun jokainen pariskunta kehitysmaissa tekee 20 kakaraa, on tärkeää pitää kaikin keinoin kaikki elossa että ongelmat vain lisääntyy tulevaisuudessa.

Lapset pidetään hengissä koska he ovat viattomia, haavoittuvia, rakastettavia ja tavallaan itsemme kaltaisia mahdollisuuksia tehdä tämä homma paremmin. Se on moraalinen valinta....

jos näin, niin miksi noiden 3400 annetaan joka päivä kuolla - lääkkeet olivat hyttysen pisto norsun takapuolessa, mutta ei - miksi?, varsinkin jos lapset ovat meille kuten kirjoitat... moraali, mikä moraali?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat