Seuraa 
Viestejä45973

Nyt kuuluu kummia

Katselin eilen televisiosta ohjelmaa joka väitti että viruksilla saatta olla suuri merkitys geneettiseen perimäämme. Väitettiin että edes sikö ei kiinity kohdun seinämään jos virukset ei ole pelissä. Kohdussa pitää olla tietyt virukset jotka auttaa alkiota kehittymään jolloinka siihen kasvaa" tartuntaelimet". Kokeita tehtiin USA:ssa lampailla. Ei ole nyt lähdettä repiä peliin, mutta onko kukaan muu kuullut vastaavaa? Ei tämä uusi juttu taida olla, mutta uusi minulle.

Kuitenkin todella hämmästyttävää. Virukset ilmeisesti ohjailevat elämäämme enemmän kuin luulemme. Rakkaudestakin puhuttiin. Viruksilla olisi siihenkin oma osuutensa.

Uusinta uuttako kunnes se todistetaan vääräksi?

Kommentit (7)

Ei se ihan tuoretta tietoa ole, kohtututkimus tehtiin kai n. vuosi sitten.
Aika suuri % ihmisen perimästä on peräisin viruksilta.
Kaivan jotain linkkejä kun ehdin.

09.02.2007

Teksti: Jani Kaaro

Perimäämme kätkeytynyt virus voi toimia kuin Troijan hevonen:
iskeä odottamatta sisältäpäin. Tällainen virus saattaa olla esimerkiksi ms-taudin takana.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2007

Mitä järkeä on hyökätä itseään vastaan ja vahingoittaa itseään? Tätä ovat kysyneet ms-taudin tutkijat jo vuosikymmenten ajan. Multippeliskleroosissa eli pesäkekovettumataudissa ihmisen oma puolustusjärjestelmä tuhoaa hermoja suojaavaa myeliinituppea, minkä seurauksena hermoimpulssien kulku tyrehtyy vauriopaikkojen kohdalta. Taudin oireet vaihtelevat näkökyvyn lievästä hämärtymisestä eriasteisiin liikkumisvaikeuksiin ja halvaantumiseen.

Ms-taudin aiheuttajaksi on epäilty vuorollaan lähes kaikkia yleisiä viruksia, ja lukuisia teorioita on esitetty ja taas haudattu. Nyt yksi kuopatuista ajatuksista on kaivettu takaisin. Sen mukaan ms-tauti - ja ehkä moni muu autoimmuunitauti - voi johtua ihmisen omien geenien seassa piileskelevän viruksen aktivoitumisesta.

Tällaiset virukset kuuluvat retrovirusten ryhmään, ja niitä nimitetään sisäsyntyisiksi eli endogeenisiksi, koska niiden geenit ovat synnynnäisesti osana ihmisen perimää.

- Teorian mukaan endogeenisen retroviruksen geenien aktivoituminen herättää elimistön puolustusjärjestelmän, joka erehdyksessä hyökkääkin ihmisen omia soluja vastaan, kertoo virustutkija Jukka Suni Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Huslabin viruslaboratoriosta.

Osana perimää jo miljoonia vuosia

Ihmisen kromosomien dna:sta peräti noin kahdeksan prosenttia muodostuu endogeenisten retrovirusten geeneistä. Saimme virukset, kun ne tarttuivat lajimme kantamuotoihin 6-20 miljoonaa vuotta sitten, ja ne ovat jääneet osaksi nykyihmisen perimää. - Nykyisin ne ovat vain geeninpätkiä eivätkä tartu ihmisestä toiseen, Suni huomauttaa.

Valtaosa näiden "Troijan hevosten" geeneistä on nykymuodossaan silkkaa roskaa eikä sisällä minkään proteiinin valmistusohjetta. Joidenkin virusten perimä on kuitenkin tallentunut omaan genomiimme täydellisenä ja voi periaatteessa tuottaa proteiineja tai jopa kokonaisia viruksia. - On selvää, että kokonaiset retrovirukset tai niiden proteiinit voivat saada pahaa aikaan, sanoo Suni.

Sunin mukaan endogeenisia retroviruksia tutkittiin innokkaasti 1970-luvulla. Tutkimus hiipui 1980-luvulla, kun huomion veivät ensimmäiset havaitut ihmisestä toiseen tarttuvat eli eksogeeniset retrovirukset hiv ja htlv. - Nyt on kuitenkin merkkejä siitä, että tutkimuskenttä on elpymässä, hän sanoo. Esimerkiksi endogeenisen retroviruksen osuudesta ms-taudissa vihjaa niin moni tekijä, ettei asiaa enää voi ohittaa olankohautuksella.

Virukset lisääntyvät ms-potilaissa

Ms-taudissa syylliseksi epäillään herv-w-luokan endogeenista retrovirusta nimeltä msrv (multiple sclerosis related virus) Se on toistaiseksi ainoa endogeeninen retrovirus, jonka perimän tiedetään voivan tuottaa ihmiselimistöön kokonaisia viruksia. Niitä näkee elektronimikroskoopilla esimerkiksi ms-potilaiden selkäydinnesteestä.

Tähän mennessä kaikilta ms-potilailta, joilta msr-virusta on etsitty, sitä on myös löydetty. Viruksen määrä muuttuu taudinkulun mukaan: oireiden lisääntyessä eli pahenemisvaiheessa viruksia on enemmän kuin tasannevaiheessa. Lisäksi mitä pidemmälle tauti on edennyt ja mitä enemmän peruuttamattomia hermovaurioita on syntynyt, sitä enemmän selkäydinnesteessä on viruksia.

- Miljardin euron kysymys kuuluu: ovatko nämä virukset sairauden syy vai seuraus? sanoo johtava msrv-asiantuntija, professori Antonina Dolei Sassarin yliopistosta Italiasta.

Toinen osa todistusaineistosta tulee laboratoriokokeista. Ms-potilaiden veren valkosoluista perustetuissa soluviljelmissä syntyy msr-viruksia. Jos viljelmiin lisätään ms-taudin hoidossa käytettävää beetainterferonia, virusten määrä romahtaa. Vastaavasti virusten lisääntyminen kiihtyy, jos viljelmään lisätään tulehdusta edistäviä solujen viestiaineita, joiden määrä on ms-potilailla koholla. Lisäksi jos msr-viruksia ruiskutetaan hiiriin, joihin on istutettu ihmisen puolustussoluja, hiirten hermostoon syntyy ms-tautia muistuttavia vaurioita.

Viime vuonna retrovirusteoria koki pienen renes¬sanssin, kun kanadalainen tutkimusryhmä tutki endogeenisen retroviruksen tuottaman proteiinin, synsytiinin, vaikutuksia hermoston soluihin. Kävi ilmi, että synsytiini vaurioittaa niitä tukisoluja, jotka valmistavat hermojen suojapinnoitetta eli myeliinituppea.

Toinen huomionarvoinen havainto koskee osteopontiini-proteiinia, joka säätelee muun muassa elimistön puolustusjärjestelmään kuuluvien T-solujen muodostumista. Juuri tietyt T-solut tuhoavat ms-taudissa hermojen myeliiniä. Ms-potilaiden hermosoluissa on huomattavasti enemmän osteopontiinia kuin terveiden ihmisten. Asian tekee kiinnostavaksi se, että toisen retroviruksen, hiv:n, tiedetään stimuloivan osteopontiinin tuotantoa. Ehkä msr-virus toimii samoin.

- Vaikka emme ole vielä kyenneet osoittamaan syy-seuraussuhdetta, ms-taudin ja msrv:n välillä on niin paljon yhdistäviä tekijöitä, ettei kyseessä voi olla sattuma, Dolei sanoo.

Voi selittää Sardinian ms-epidemian

Dolein ryhmällä on kiinnostava työkenttä Sardiniassa, missä ms-tautia esiintyy paljon enemmän kuin muualla Välimeren alueella. Kaiken kukkuraksi ms-taudin esiintyvyys on siellä kasvussa. Vielä 40 vuotta sitten sataatuhatta sardinialaista kohti oli vain kaksi ms-potilasta, mutta nykyisin heitä on kuusi.

- Koska 40 vuotta on liian lyhyt aika väestön geneettiseen muuttumiseen eikä Sardiniaan ole kohdistunut mitään suurta muuttoliikettä, taudin lisääntymisen täytyy johtua jostakin ulkoisesta tekijästä, Dolei päättelee.

Sardinian "epidemiaan" on tarjottu kahta erilaista selitystä. Mielikuvituksellisemman teorian mukaan msr-viruksen perimä on Sardiniassa muuntunut siten, että virus on saanut kyvyn siirtyä ihmisestä toiseen.

- Endogeeniset retrovirukset ovat tavallaan perimän vankeja, Dolei sanoo. On kuitenkin mahdollista, että ne, jotka msrv:n tavoin sisältävät kokonaisten virusten teko-ohjeet, voivat riuhtaista itsensä irti perimän kahleista ja muuntua jälleen ihmisestä toiseen siirtyviksi viruksiksi. Jos näin kävisi, ne kuitenkin luultavasti tarttuisivat vain heikosti, kuten monet retrovirukset käytännössä tekevät.

Toisen mallin mukaan Sardinian epidemia selittyy puhtaasti ihmisten omilla geeneillä. Jos väestö on kokenut geneettisen "pullonkaulan" eli jossakin vaiheessa vähentynyt rajusti ja sen jälkeen pienellä joukolla lisääntynyt keskenään, ms-tautia aiheuttavat geenit ovat voineet yleistyä.

Mikä lopulta on endogeenisten retrovirusten ja mikä ihmisen omien geenien osuus ms-taudissa, on toistaiseksi avoin kysymys. Omilla geeneillä on joka tapauksessa vaikutuksensa, sillä ms-potilaiden tiettyjen geenialueiden tiedetään eroavan terveiden ihmisten vastaavista.

Kokeellisen neurologian dosentti Pentti Tienari Helsingin yliopistosta huomauttaa, ettei retrovirusteoria välttämättä ole ristiriidassa ihmisgeenien vaikutuksen kanssa. - Jos virusteoria pitää paikkansa, erot ihmisten geeneissä saattavat merkitä sitä, että tietyt geeniyhdistelmät hiljentävät retroviruksia tehokkaammin kuin toiset, hän toteaa. Tehokkaasti hiljentävät yhdistelmät suojaisivat ms-taudilta.

Endogeenisia retroviruksia on viime vuosina alustavasti yhdistetty myös muihin vakaviin sairauksiin, kuten nivelreumaan ja lapsuusiän diabetekseen sekä kuolemaan johtavaan lihasrappeumatautiin als:ään.

Italialaiset tutkijat ovat ihmetelleet, miksi als vaivaa etenkin italialaisia jalkapalloilijoita. Vastauksia on haettu urheilujuomista ja pään kolhuista, mutta "epidemia" on edelleen vailla selitystä.

Retrovirukset tulivat mukaan kuvaan muutama vuosi sitten, kun brittitutkijat etsivät tiettyä, vain näiden virusten tuottamaa entsyymiä als-potilaista ja terveistä verrokeista. Als-potilaista löytyi toimivaa entsyymiä, kontrolliryhmästä ei.

Tutkimus ei vielä riitä osoittamaan syy-yhteyttä retroviruksen ja als:n välillä, mutta tulosta on vaikea jättää huomiottakaan.

- Virukset ovat proteiinikuoreen pakkautuneita perimäainepaketteja, joilla ei ole omia elintoimintoja. Ne ovat loisia, jotka valtaavat esimerkiksi ihmisen soluja lisääntyäkseen solun koneiston avulla. Tämä aiheuttaa monia tauteja flunssasta aidsiin. Toisten virusten perimä koostuu dna:sta, toisten rna:sta.

- Retrovirusten perimäaines on yksisäikeistä rna:ta, ja solussa ne tuottavat siitä dna-kopioita käänteiskopioijaentsyyminsä avulla. Kuuluisin retrovirus on hiv. Joskus retroviruksen dna jää osaksi isäntäsolun perimää.
http://www.tiede.fi/artikkeli/682/ihmis ... i_viruksia

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
fenomenologi
Ei se ihan tuoretta tietoa ole, kohtututkimus tehtiin kai n. vuosi sitten.
Aika suuri % ihmisen perimästä on peräisin viruksilta.
Kaivan jotain linkkejä kun ehdin.Onkohan täällä aikasemmin keskusteltu aiheesta?
Ei ainakaan heti päälisin puolin silmään sattunut.
Jos joku keskustelu kuitenkin löytyy niin näitä voi nitoa yhteen.

Thick As A Brick

Kuitenkin todella hämmästyttävää. Virukset ilmeisesti ohjailevat elämäämme enemmän kuin luulemme. Rakkaudestakin puhuttiin. Viruksilla olisi siihenkin oma osuutensa.Rakastuminen johtuu aivojen kemiasta, ei siihen varmasti virukset vaikuta.
Eri asia on sitten se, minkälainen olio ihminen olisi ilman perimään liittyneitä viruksia.
Täältä löytyy tarina, mitä aivoissa tapahtuu ihmisen rakastuessa, http://www.tiede.fi/artikkeli/407/tosir ... ppaa_aivot

Geeneistä arvellaan vain osalla olevan merkitystä solujen erilaistumiselle ja toiminnalle, loput on "roska-DNA:ta", luultavasti silti vaikka tässä muuta väitetään.

"Ihmisen perimässä ei ole roskaa

IBM:n tutkijoiden mukaan ihmisen perimän niin sanotussa koodaamattomassa DNA:ssa (junk DNA, non-coding DNA) on lukuisia yhdenmukaisia tai säännöllisesti toistuvia emäsjaksoja, jotka mahdollisesti osallistuvat geenien säätelyyn.

Tutkijat kävivät matemaattisen tietokoneohjelman avulla läpi noin kuusi miljardia emästä ja etsivät yhtenäisiä tai toistuvia motiiveja. He löysivät miljoonia yhtenäisiä DNA.-jaksoja perimän koodaamattomalta alueelta. Näistä 128 000 oli samoja, joita löytyi myös perimän geenejä koodaavalta alueelta. Erityisesti tiettyihin biologisiin prosesseihin, kuten transkription säätelyyn, liittyviltä geenialueilta motiiveja löytyi paljon.

Aiemmin on ajateltu, että ihmisen perimässä on geenejä koodaava alue ja koodaamaton alue, jota on pidetty lähes merkityksettömänä solun toiminnalle. Tutkijat ovat kuitenkin viime aikoina tutkineet tämän niin sanotun roska-DNA:n merkitystä.

IBM:n tutkijat löysivät nyt runsaasti viitteitä siitä, että koodaamaton DNA ei ole mitenkään merkityksetöntä solun toiminnalle. Geenien säätely- ja hiljentämismekanismit, kuten niin sanottu häiritsevä RNA eli RNAi, saattavat olla hyvinkin vahvasti sidoksissa koodaamattoman DNA:n säännöllisiin emäsjaksoihin.

Jos roska-DNA osallistuu geenien säätelyyn, se nousee arvoon arvaamattomaan.

Geenien säätely on tärkeää muun muassa yksilönkehityksen aikana, jolloin osa geeneistä on hiljennettävä ja vain osa saa ilmentyä. Siten syntyvät erilaiset solutyypit, kuten hermosolut ja sydänsolut, vaikka niiden perimä on sama. Virheet geenien säätelyssä saattavat myös tehdä solusta syöpäsolun.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan nyt tehdyn matemaattisen mallintamisen lisäksi vielä runsaasti laboratoriokokeita, joilla voidaan vahvistaa koodaamattoman DNA:n merkitys solun säätelyssä.
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/ ... 124655.ece

Thick As A Brick
fenomenologi
Ei se ihan tuoretta tietoa ole, kohtututkimus tehtiin kai n. vuosi sitten.
Aika suuri % ihmisen perimästä on peräisin viruksilta.
Kaivan jotain linkkejä kun ehdin.Onkohan täällä aikasemmin keskusteltu aiheesta?
Ei ainakaan heti päälisin puolin silmään sattunut.
Jos joku keskustelu kuitenkin löytyy niin näitä voi nitoa yhteen.Jossain ketjuissa on jotain viestejä aiheesta, ei niitä kuitenkaan tähän kannata yhdistää.

Yhdysvaltalais-japanilainen tutkijaryhmä on löytänyt riisin (Oryza sativa) perimästä aktiivisia dna-jaksoja, jotka vaihtavat paikkaa kasvin genomissa. Tutkijat kutsuvat näitä miniatyyrimäisiä hyppiviä geenejä eli transposoneja MITE-elementeiksi (miniature inverted-repeat transposable element). Aktiiviset dna-jatksot pystyvät myös tekemään itsestään kopioita uuteen paikkaan. MITE-elementit toimivat kuin tietokonevirus, joka lisääntyy monistamalla itseään tiedostoissa.

Riisi perimä on viljelykasvien pienimpiä, vain 430 miljoonaa emäspäria. Suurin osa siitä on niin sanottua roska-dna:ta, ylimääräistä ainesta, jolla ei ole arveltu olevan merkitystä solujen toiminnalle.

Geneetikko Susan Wesslerin johtama ryhmä etsi merkkejä aktiivisista transposoneista riisin japonica- ja indica-lajikkeiden genomeista, jotka on vastikään julkaistu. Identtisiä elementtejä löytyi molemmista lajikkeista. Osalta kuitenkin puuttui kyky koodata proteiineja, joten ne eivät pysty ”hyppäämään”. Tarkempi selvitys paljasti genomeista itsenäisiä transposoneja, jotka auttavat toisia siirtymään paikasta toiseen.

Naturessa julkaistu havainto vahvistaa nobelisti Barbara McClintockin ideaa, jonka mukaan hyppivät geenit ovat perimän muokkaajia ja evoluution raaka-ainetta. McClintock osoitti jo 1950-luvulla, etteivät maissin geenit pysy asemissaan, vaan pomppivat perimässä paikasta toiseen altistuessaan esimerkiksi kuivuudelle.
http://www.tiede.fi/uutiset/1163/riisin ... ia_geeneja

Buffalon yliopistossa on havaittu, että jotkut jyrsijät kantavat filoviruksia koodaavia geenejä. Filovirukset, kuten Ebola, ovat tappavimpia viruksia. Ne saavat aikaan verenvuotokuumetta ja tappavat ihmisen noin viikossa.

BMC Evolutionary Biology -lehdessä hiljattain julkaistussa uudessa tutkimuksessa kerrotaan, että nisäkkäät ovat kantaneet filoviruksia jopa kymmenien miljoonien vuosien ajan. Aiemmin uskottiin, että ne ovat olleet olemassa vain muutaman tuhat vuotta.

Löydös viittaisi siihen, että oireettomat taudinkantajat ovat saattaneet kantaa virusten fossiiligeenejä jonkinlaisena geneettisenä puolustuksena. Tällaisia taudinkantajia olisivat tutkimuksen perusteella kengurut ja lepakot.

Buffalon yliopiston tiedemiehet tutkivat kengurun turkin palasta sekä kampukselta pyydystettyä lepakkoa. Kartoittaessaan eläinten genomeja he havaitsivat, että molempien geneettisessä koodissa oli tappavien filovirusten fossiilisia kopioita.

Löydös voi ehkäistä ihmistartuntoja

Tutkimustulokset ovat merkittäviä rokotteiden kehittämisen ja tautien leviämisen mallintamisen kannalta.

- Tutkimustuloksemme osoittavat ensimmäistä kertaa, että monet nisäkkäät, mukaan lukien sellaiset jyrsijät, joita ei ole koskaan ollut Afrikan mantereella, ovat olleet yhteyksissä filovirusten kanssa, sanoi yksi tutkimuksen kirjoittajista, biologian apulaisprofessori Derek J. Taylor Buffalon yliopistosta.
http://www.verkkouutiset.fi/index.php?o ... -&Itemid=7

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat