Seuraa 
Viestejä45973

Uskonto:

Uskonnolla voi perustella asioita, kun tiede ei voi selittää niitä. Kuinka maailma luotiin? Jumala loi! Uskonto antaa myös lohtua esim. lähiomaisen kuollessa. Hän pääsi taivaaseen. Tämä on lohdullinen ajatus mikä antaa lohtua surussa. Usko johonkin antaa myös turvaa arki elämässä, kun elämä potkii päähän voi aina luottaa siihen, että on joku joka ymmärtää ja jonka puoleen voi kääntyä.

Tiede:

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan. Kaikki aine oli puristunut pieneen pisteeseen, joka räjähti... Tiede kertoo mitä kuollessa tapahtuu, mutta ei ota kantaa, että sen jälkeen tapahtuu muuta kuin mätänemistä. Arkielämässä tiede tuo helpotuksia esim. monien työskentelemistä/liikkumista helpottavien laitteiden ansiosta ja selittää tunteita kemiallisten reaktioiden ja aivojen rakenteen kautta.

????:

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Tässä joitain ajatuksia, jotka toivottavasti aiheuttaa keskustelua. Tämä on aihe mistä pitäisi kirjoittaa kirja, että saisi kaikki ajatuksensa sanottua.

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??

  • ylös 1
  • alas 5

Sivut

Kommentit (69)

Oblomov
Uskonto:

Uskonnolla voi perustella asioita, kun tiede ei voi selittää niitä. Kuinka maailma luotiin? Jumala loi! Uskonto antaa myös lohtua esim. lähiomaisen kuollessa. Hän pääsi taivaaseen. Tämä on lohdullinen ajatus mikä antaa lohtua surussa. Usko johonkin antaa myös turvaa arki elämässä, kun elämä potkii päähän voi aina luottaa siihen, että on joku joka ymmärtää ja jonka puoleen voi kääntyä.

Tiede:

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan. Kaikki aine oli puristunut pieneen pisteeseen, joka räjähti... Tiede kertoo mitä kuollessa tapahtuu, mutta ei ota kantaa, että sen jälkeen tapahtuu muuta kuin mätänemistä. Arkielämässä tiede tuo helpotuksia esim. monien työskentelemistä/liikkumista helpottavien laitteiden ansiosta ja selittää tunteita kemiallisten reaktioiden ja aivojen rakenteen kautta.

????:

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Tässä joitain ajatuksia, jotka toivottavasti aiheuttaa keskustelua. Tämä on aihe mistä pitäisi kirjoittaa kirja, että saisi kaikki ajatuksensa sanottua.

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??

minun mielipide on tällainen:

Kaikki uskonnot on aikanaan jotkut miehet keksineet, hallitakseen ympäristöään ja naisiaan. Uskonnoilla peloitellaan helvetillä ja saadaan ihmiset uskomaan yliluonnollisiin apuihin luulemalla jonkin yliluonnollisen tehneen kaiken ja tietävän kaiken ja auttavan.

Uskonnot on vanhaa tarinaa. Noin 8000 vuotta sitten sumerilaiset kertoilivat näistä jumalista ja vedenpaisumuksesta ja kaiken alusta. Sanotaan Raamatun alku olevan lainattu sumerilaisista savitaulujen teksteistä. Niitä on kuitenkin aika tavoin supistettu, redusoitu melkein mitään sanomattomiksi. Sumerilaisilla oli monia jumalia ja myöskin Raamattuun on jäänyt kaiketi VAHINGOSSA jäljelle jumala monikossa muutaman kerran.
Näin sanoo ihmiset jotka on tutkineet uskontojen historiaa monia vuosia.

Mistä sumerilaiset ja muut kansat saivat ideansa jumalista, sitä voi vain arvailla. Oletettavasti samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Ihmiset ihmettelevät elämää ja maailmaa ja pelkäävät kuolemaa. Moni rauhoittuu kun saa itsensä uskomaan yliluonnolliseen jumalaan.
Kuitenkaan uskontojen tarinoilla jumalasta ja taivaasta ja helvetistä ei ole minkään tapaista todisteita. kaikki on vain vanhojen iänikuisten kirjojen tarinoita, mitä aletaan pitämään totena. Uskotaan sokeasti.

TIEDE tekee hypoteesejä, tutkii ja jos hypoteesistä löytyy virhe, niin hypoteesiä muutetaan uudemmaksi. Tiede ei ole sokeaa uskoa. Tiede pystyy korjaamaan virheitään, mutta uskonnot ei siihen kunnolla pysty.

Jos tiede alkaisi seurustella uskontojen kanssa, ei tiede olisi enää tiede.

Tiede vaatii jonkinlaisia todisteita, hypoteeseja. Tiede etsii vastauksia, tutkii ja tekee laboratiokokeita ja niin edelleen.

Uskonto luottaa sokeasti vanhoihin taruihin. Uskonto ei pysty tutkimaan muuta kuin vanhoja tarukirjojaan.

jotta voi sanoa että uskonnot on pelkkää tunteilua, tunteilla elämistä.

Jotta pysyköön tiede ja uskonto erillään.

Oblomov
Uskonto:

Uskonnolla voi perustella asioita, kun tiede ei voi selittää niitä. Kuinka maailma luotiin? Jumala loi! Uskonto antaa myös lohtua esim. lähiomaisen kuollessa. Hän pääsi taivaaseen. Tämä on lohdullinen ajatus mikä antaa lohtua surussa. Usko johonkin antaa myös turvaa arki elämässä, kun elämä potkii päähän voi aina luottaa siihen, että on joku joka ymmärtää ja jonka puoleen voi kääntyä.

Tiede:

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan. Kaikki aine oli puristunut pieneen pisteeseen, joka räjähti... Tiede kertoo mitä kuollessa tapahtuu, mutta ei ota kantaa, että sen jälkeen tapahtuu muuta kuin mätänemistä. Arkielämässä tiede tuo helpotuksia esim. monien työskentelemistä/liikkumista helpottavien laitteiden ansiosta ja selittää tunteita kemiallisten reaktioiden ja aivojen rakenteen kautta.

????:

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Tässä joitain ajatuksia, jotka toivottavasti aiheuttaa keskustelua. Tämä on aihe mistä pitäisi kirjoittaa kirja, että saisi kaikki ajatuksensa sanottua.

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??

Ne ovat jo lyöneet päänsä yhteen... siitä syntyi ID-teoria.

Uskontojen .. uskon käsitteillä voi tulkita tidettä, voi esim. olettaa, että raamattu/ennustusten kirja kertoo tieteen saavutuksista, sillä lääketiede jo pystyy avittamaan kuuroja kuuleviksi ja näkönsä menettäneitä saamaan näkönsä takaisin yms. Sekin on ajan kysymys, koska rammat kävelevät ..

Kyllä "Jeesuksen" opetuksissa on järkeä, mutta minusta on järjetöntä edes yrittää ns. seurata jeesusta.. riittää että "seuraa" opetusta eli pohtii ihan arkipäiväisissä tilanteissa, mitä jokin opetus .. ajatus mahtaakaan pitää sisällään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Oblomov

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan.

Uskonto ei ole todistanut mitään muuta kuin ihmisten hyväuskoisuuden. Hyvin surullista.

Oblomov

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan.

Sellainen filosofian osa-alue on jo olemassa, sitä kutsutaan uskonnonfilosofiaksi. Uskonnonfilosofia tutkii täysin neutraalisti ja objektiivisesti uskontoa ja sen ilmiöitä, kyseessä ei siis ole mikään teologian tutkimushaara vaan se toimii osana filosofista tutkimusta. Tosin uskonnonfilosofiaa opetetaan monesti teologisissa tiedekunnissa.

Noissa vaihtoehdoissa syyllistytään bifurkaatiovirheeseen, kun jaetaan kysymyksenasettelun vaihoehdot liian ehdottomiin vaihtoehtoihin. Kyseessä on siis väärä dikotomia. Ellei tarkoituksena ole provosoidasti tuoda ilmi perinteistä kahtiajakoa uskonnon ja tieteen välillä. Uskonto ei välttämättä kokonaan poissulje järjellistä ajattelua ja tiede ei pysty irrottautumaan luonnosta tai tunteista koskaan ihmisen rajallisuuden takia vaikka se olisikin tavoiteltavaa. Tuo luonnosta irtaantuminen on hieman epämääräinen määritelmä; ihminen on osa luontoa, joten eikö siitä seuraa väistämättä se että tieteen harjoittaminenkin on osa sitä?

Tässä taas tulkitaan uskontoa tieteellisestä näkökulmasta mikä on väärin. Uskontoa voi korkeintaan yrittää ymmärtää tieteellisesti, sen tulkitseminen voi pohjautua ainoastaan kokemuksellisuuteen. Voit esittää kaiken maailmassa olevan tiedon uskovaiselle mutta hän voi sivuuttaa sen yksinkertaisesti sanomalla että luonnontieteellisillä teorioilla ja selityksillä ei loppujen lopuksi ole sellaista arvoa tai merkitystä joka olisi inhimillisen elämän kannalta jotain muuta kuin yhdentekevää hänelle. Tämän Wittgensteinilaisen ajattelun mukaan elämän merkitykselliset asiat löytyvät jostain muusta kuin tieteestä, joka on tuomittu ainiaaksi olemaan tieteellisten tosiseikkojen ja luonnollisen maailman vanki. Kun ihminen ajattelee puhtaasti tieteellisesti hän tavallaan sulkee osan itseään myös pois samalla.

Tiede perustuu tietoon, tosiasioihin ja todennäköisyyksiin, uskonto taas nimensä mukaisesti pelkkään lapselliseen uskoon ilman minkäänlaisia todisteita uskonkappaleiden pätevyydestä. Uskonto on myös kätevä keino välttyä rassaamasta päätään; uskovaisten viimeinen keino peitellä tietämättömyyttään on selittää asia kuin asia jumalilla. Tieteen kehitys kuitenkin jättää jumaluuksille yhä vähemmän ja vähemmän sijaa, minkä vuoksi uskovaiset suhtautuvat usein fanaattisen kielteisesti erityisesti niihin tieteisiin, jotka tutkivat maailman suurimpia arvoituksia. He eivät selvästikään kestä yhdelle ainoalle, joustamattomalle "totuudelle" rakennetun maailmankuvansa romuttumista. Nämä ihmiset eivät edes halua tietää.

Nechimide
Seuraa 
Viestejä14253

Tällaiselta palstalta on turha yrittääkään bongata "maltillisia" uskavaisia, koska poteroista karkaavat ammutaan kyselemättä.

Dogmaattiset uskonnontulkinnat = uskonto? Miksiköhän huima osa suomalaisista yhä tunnustaa uskoa, muttei kirjaimellisesti kirkon sanan mukaan? Sitten kun pari avohoidosta karannutta fundamentalisti-hihhulia päätyy skitsoilemaan tänne, yleistetään uskovien logiikkaa niin että napa rytkyy. Välillä "koulutettujen" ihmisten sivistystaso suorastaan itkettää.

Echi, hyvää tekstiä!

qaz
Kyllä "Jeesuksen" opetuksissa on järkeä, mutta minusta on järjetöntä edes yrittää ns. seurata jeesusta.. riittää että "seuraa" opetusta eli pohtii ihan arkipäiväisissä tilanteissa, mitä jokin opetus .. ajatus mahtaakaan pitää sisällään.

Juuri tällaisiin uskovaisiin minä törmään tämän tästä, avohoitopotilaat ovat ehdottomassa vähemmistössä.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
qaz
Oblomov

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??Ne ovat jo lyöneet päänsä yhteen... siitä syntyi ID-teoria.

Eli ei kertakaikkiaan mitään hyödyllistä, vaan paljon porua ja vahinkoa. Sitäpaitsi tuossa oli myös ehtona "ilman toistensa jatkuvaa sättimistä", ja koko ID-"teorian" lähtökohtanahan on romuttaa koko tieteellinen käsittelytapa, joka on mitä suurimmassa määrin älyllistä haistattelua koko tiedemaailmalle. Joten sikälikään tuo ehto ei täyty. Päiden yhteen lyömisestä voidaan puhua kyllä pässinpäämäisenä mustelmia aiheuttavan nupinhakkaamisen vertauskuvana. Joskin tässä tapauskessa vertauksessa IDiootit lähinnä lyövät omia päitään tieteen peruskallioon. Ja yrittävät myös mätkiä tieteilijöitä päähän Raamatuillaan ilmeisesti tasoittaakseen päävammakivut, mutta kun menee pahasti huti...

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Neonomide
Sitten kun pari avohoidosta karannutta fundamentalisti-hihhulia päätyy skitsoilemaan tänne, yleistetään uskovien logiikkaa niin että napa rytkyy. Välillä "koulutettujen" ihmisten sivistystaso suorastaan itkettää.

Elä itke pikkuinen. Itsekin juuri yleistit ihan suotta. Kyllä ehdottomasti ylivoimaisin valtaosa normaali-ihmisistä tajuaa normaali-ihmisten ja fundisten eron. Nettipalstoilla vaan kaikki kärjistyy ja asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Maltillisten ja samaa mieltä kaikesta olevien enemmistöjen välille ei synny keskusteluita, vaan ääripäiden välillä se kipinä leiskaa ja ketjut venyvät.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Neonomide

qaz
Kyllä "Jeesuksen" opetuksissa on järkeä, mutta minusta on järjetöntä edes yrittää ns. seurata jeesusta.. riittää että "seuraa" opetusta eli pohtii ihan arkipäiväisissä tilanteissa, mitä jokin opetus .. ajatus mahtaakaan pitää sisällään.

Juuri tällaisiin uskovaisiin minä törmään tämän tästä, avohoitopotilaat ovat ehdottomassa vähemmistössä.

Niinhän se on. Normaalit ihmiset eivät tee uskonnostaan numeroa eikä tulkintaristiriitoja esimerkiksi tieteen ja uskonnon välille myöskään synny. Siksi aktiivisempaan keskusteluun päätyy vain fundiksien ehdottomien näkemyksien julistus ja niiden rationaalislähtöinen kumoaminen. Mistä seuraa aina erinäköistä toraa, riippuen keskustelijoista.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Uskonto on hyvinkin voinut saada alkunsa siitä, kun alkuihminen ihmetteli ukonilman jyrinöintiä ja salamointia. Hänellä ei voinut olla muuta käsitystä sen aiheuttajasta kuin 'joku hyvin vihainen ja peloittava sen täytyy olla'. Ihmislajin kehittyessä tajuttiin, että koska olentoa ei näy, sen täytyy olla jonkilainen henkiolento. Tuosta ei sitten ole enää kuin askel käsitteeseen uskonto, joka kehittyi jonkinlaiseksi ikuisen elämän korvikkeeksi ja ihmismassojen hallintavälineeksi.

Kautta aikojen on tieteen 'totuuksista' suuri osa on ollut ja on edelleen muuttuvia. Selkeimmin tämä näkyy lääketieteessä. Monet totuudet ovat myös tulkintoja, joten ei ihme, että tieteellisistä totuuksista ollaan erimielisiä. Ja se on hyvä asia se.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461

Tehdään pohjaoletus: Mahdollisesta jumalasta ja henkimaailmasta tms. voi päätellä järjellä jotain.
Tiedemies sanoo: "Ei ole todisteita että fyysisen maailmankaikkeuden ulkopuolella olisi jotain", siis että ihmisellä olisi sielu jne. Mutta jos kerran sielut sun muut eivät ole aineellisia niin miksi niistä tarvitsisi olla fyysisiä todisteita? Sama kuin väittäisi että oman kotisaaren ulkopuolella ei ole maata, koska sitä ei horisontissa näy. No, mistäs tiedät kun et ole kauempana käynyt?
Tämä ei nähdäkseni ole ristiriidassa sen tiedon kanssa mitä tiede on meille maailmankaikkeuden olemuksesta tuottanut. Oletettu jumala ja henkimaailma voi olla kaiken takana ja paljastua meille vaikkapa kuoltuamme. Jumala saattaa myöskin olla alkuräjähdyksen takana. Nyt joku sanoo että entäs sitten? Niin, entäs sitten, mutta vielä ei ole tietääkseni todistettu henkimaailman ja/tai jumalan olemattomuutta.
Uskonto mielletään usein henkilökohtaiseksi, ikäänkuin mielipideasiaksi, jossa kaikki mielipiteet ovat yhtä hyviä; Usko vastaan usko. Jos kuitenkin pitäydytään mainitussa pohjaoletuksessa, niin näinhän asia ei ole. Vaikkapa mormonikirkon perustaja kertoi saaneensa jumalalta ns. kultaiset taulut, joiden tietojen pohjalta perusti kulttinsa. Kun työ oli tehty taulut palautuivat taivaaseen. Kukaan perustajan aikalaisista ei kuitenkaan mitään tauluja -joiden siis piti olla ihan fyysisiä- koskaan nähnyt, kuten ei myöskään kerrottuja ihmetekoja. Lisäksi ko. henkilöllä oli jonkinasteisia mielenterveysongelmia. Koko hommalle esitetyt perusteet siis ovat kaiken tiedon mukaan valetta. Tai vaikkapa väite että jumala on sekä äärettömän hyvä että kaikkivaltias. Maailmassa kuitenkin tapahtuu kiistämättä pahoja asioita. Ihmisethän ne tekevät, mutta mahdollinen jumala ne sallii, jolloin joko kaikkivaltiudesta tai hyvyydestä on tingittävä.
Maailman uskonnot ovat nähdäkseni usein pahasti todellisuudesta vierottuneita, koska niiden valtaapitävät eivät halua vallastaan luopua ja uskovaisillakin on turvallista kun tietää totuuden kaikesta. Sukupolvia jatkunutta aivopesua unohtamatta. Kuitenkin on kiintoisaa havaita että kun esmes jehovan todistajilta kysyy että miksi tämä ja tämä asia muka olisi niin ja niin, niin kuitenkin perusteluita yritetään esittää. Eli oletetaan että järjellä on joku osuus asioihin. Kuitenkin kun perustelut osoittautuvat puuttelisiksi ja valheellisiksi, niin ei uskonnosta silti luovuta. Eletään siis valheessa.
Uskonto nojaa vanhoihin muuttumattomiin totuuksiin, joille ei useinkaan löydy edes yhtymäkohtia todellisuudesta. Tiede taas tarkastelee jo havaittua todellisuutta ja korvaa huonot teoriat uusilla paremmilla. Kuitenkin raja-aitana menee maailman fyysisyys. Mitään muuta ei ole, joten mikään muu ei voi havaintoihin vaikuttaa. Ihmismielikin kun koostuu neuroneista ja synapseista(?). Skeptikot -joihin useimmat tieteilijät lukeutunevat- sanovat haluavansa saada maailmasta mahdollisimman todellisen kuvan, mutta usein tuntuu että mikä tahansa muu selitys ilmiöille kelpaa paitsi se että fysiikan takana on jotain muuta. Itse ilmoittaudun agnostikoksi. En tiedä onko muutakin kuin fyysinen todellisuus, mutta en myöskään tiedä että olisi vain se.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Muistakaa kuitenki ku uskonnosta puhutta,mainita mistä uskonnosta on kyse.
Nekku kaikki uskonnot ei ole tiethen sanomaa vasthan.
Kristinusko son pahiten tiedettä ollu vastassa. Tiijjä sitte muhamettilaisuuvesta. Mutta on niitä olemassa uskontoja , jokka
sopivat yhthen tiethenki näkemyksien kans. Semmosia uskontoja
ja vielä ikivanhoja , jokka omalla tavallans kertovat jopa alkuräjähyksestä.
Uskontoja jokka puhuvat evoluutiostaki , tosin " omalla kielelläns ".

Niin että ku puhutta uskonnosta, älkää kaikkia polkeko samhan niphun.

Oblomov
Uskonto:

Uskonnolla voi perustella asioita, kun tiede ei voi selittää niitä. Kuinka maailma luotiin? Jumala loi! Uskonto antaa myös lohtua esim. lähiomaisen kuollessa. Hän pääsi taivaaseen. Tämä on lohdullinen ajatus mikä antaa lohtua surussa. Usko johonkin antaa myös turvaa arki elämässä, kun elämä potkii päähän voi aina luottaa siihen, että on joku joka ymmärtää ja jonka puoleen voi kääntyä.

Tiede:

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan. Kaikki aine oli puristunut pieneen pisteeseen, joka räjähti... Tiede kertoo mitä kuollessa tapahtuu, mutta ei ota kantaa, että sen jälkeen tapahtuu muuta kuin mätänemistä. Arkielämässä tiede tuo helpotuksia esim. monien työskentelemistä/liikkumista helpottavien laitteiden ansiosta ja selittää tunteita kemiallisten reaktioiden ja aivojen rakenteen kautta.

????:

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Tässä joitain ajatuksia, jotka toivottavasti aiheuttaa keskustelua. Tämä on aihe mistä pitäisi kirjoittaa kirja, että saisi kaikki ajatuksensa sanottua.

ps. Jos tieteellinen teoria ja uskonnollinen filosofia löisivät päänsä yhteen ilman toistensa jatkuvaa sättimistä mitä saataisinkaan aikaan??

Uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu on absurdia. Ei omenaa ja kiveä voi verrata toistensa parempina selittäjinä. Uskonnon katseesta maailma olisi edelleen pannukakku ja neljän jalustan varassa kiikkuva tasanne. Tieteen katse kertoo maailman olevan pyöreähkö. Tilanne ei ole muuttunut miksikään tuhansiin vuosiin . Raketit olisivat voineet lentää kuuhun ilman pyöreyttä, Jumala Loi kaarevan taivaan jne. USKONTO ON SIDOTTU TIETEEN VAJAAVAISUUTEEN, NII NTIUKASTI, ETTÄ NE NÄYTTÄVÄTVASTAKOHDILTA. uSKONTO JA TIEDE ON SAMA ASIA, ALKURÄJÄHDYS OLI KEMIALLINEN REAKTIO TAI jUMALAN ORGASTMI, JOKA SAI KAIKEN AIKAAN. Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista, makeita ovat nämä omenat sanoi EEVA

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
Aslak
Uskontoja jokka puhuvat evoluutiostaki , tosin " omalla kielelläns ".

Niin että ku puhutta uskonnosta, älkää kaikkia polkeko samhan niphun.

Juu, oikeassa olet. Tuohon ylempään kommenttiisi kuitenkin että mielestäni se onkin se henkireikä minkä avulla useimmat wanhat uskonnot vielä elävät. Kirkonmies ja tiedemies: "Maa on litteä ja kaiken keskus, koska raamattu niin sanoo!" "Katsopa kaukoputkeen, ei ole."
Pari sataa vuotta myöhemmin:"No ei niin. Ennen vain tulkittiin raamattua väärin."
Uskonnollinen kirjoitus sanoo jotain, minkä mahdollisesti myöhemmin havainnot osoittavat vääräksi. Pienen jankkauksen (ja siinä sivussa rovioiden yms.) jälkeen tulkintaa muutetaan.

Kosh
Neonomide

qaz
Kyllä "Jeesuksen" opetuksissa on järkeä, mutta minusta on järjetöntä edes yrittää ns. seurata jeesusta.. riittää että "seuraa" opetusta eli pohtii ihan arkipäiväisissä tilanteissa, mitä jokin opetus .. ajatus mahtaakaan pitää sisällään.

Juuri tällaisiin uskovaisiin minä törmään tämän tästä, avohoitopotilaat ovat ehdottomassa vähemmistössä.Niinhän se on. Normaalit ihmiset eivät tee uskonnostaan numeroa eikä tulkintaristiriitoja esimerkiksi tieteen ja uskonnon välille myöskään synny. Siksi aktiivisempaan keskusteluun päätyy vain fundiksien ehdottomien näkemyksien julistus ja niiden rationaalislähtöinen kumoaminen. Mistä seuraa aina erinäköistä toraa, riippuen keskustelijoista.

Riittäiskö se, että antaa tarvitsijalle almun - vaikkapa puliukolle vitosen - tekemättä tälle tiettäväksi, minkä uskontokunnan nimissä apu tulee. Vielä parempi tietysti, että tällaisen tai jonkun vastaavan hyvän työn tekisi niin, ettei sen kohteeksi joutunut edes huomaa tulleensa autetuksi.

Voisiko tällainen ilman hintalappua annettu apu poikia jotain hyvää suuremmassakin mittakaavassa?

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Intiasta löytyy uskontoja melkein joka lähtöön.
Hindulaisuuskhan ei ole niin pahasti, sivakat ristissä tiethen kans.
Löytyy sieltä monia muitaki, uskontoja joitten kertomuksia ja uskomuksia ON TIEDE SITTEN MYÖHEMMIN OSOITTANUT TOEKSI.
Näitä ikivanhoja uskontoja tarkoitin , uskontoja joitten kaijuista ( kaiku )
olettasin kristinuskonki alkujaan olevan peräsin.
Näihin uskontoihin kannattis perehtyä, ennenku alkaa kaikkia uskontoja syyttelemhän tiethen vastasiksi.
Lukemalla vaikkapa HBB kirjan salainen oppi, huomaa että on ollut ikiajoista saakka, uskontoa tai tietoa joka ei ole nykytiethen saamia tuloksia vasthan.
Päinvastoin nykytiethen saamat tulokset vahvistavat, näitä ikivanhoja uskomuksia. Vaikka onhanse mejän nykyaikana oikeasthan mahoton myöntää, että joskus 4000 vuotta sitte oltais ymmärretty evoluution olemus.
Tai ensimmäinen alkuräjähys teoria oliski, jo 4000 vuotta sitte kerrottu joissaki uskonnoissa. Emmähän usko tuommosta , emmähän.
Aslakki taas höpisee "koknakkihjumalassa." Eikö vain ?

K. K.
Riittäiskö se, että antaa tarvitsijalle almun - vaikkapa puliukolle vitosen - tekemättä tälle tiettäväksi, minkä uskontokunnan nimissä apu tulee. Vielä parempi tietysti, että tällaisen tai jonkun vastaavan hyvän työn tekisi niin, ettei sen kohteeksi joutunut edes huomaa tulleensa autetuksi.

Voisiko tällainen ilman hintalappua annettu apu poikia jotain hyvää suuremmassakin mittakaavassa?

Kyllä, ilman hintalappua annettu poikii jotain hyvää.

------------------------------------

Vastakkainasettelu on vanhanaikasita

Hedelmällisempää on tutkia mitä yhteistä löytyy uskosta kuin uskosta. Ts. tiede perustuu myös uskoon, koska kukaan ei ole vielä sitä viimeistä sanaa pystynyt sanomaan ... yhtään mistään.

Oblomov
Uskonto:

Uskonnolla voi perustella asioita, kun tiede ei voi selittää niitä. Kuinka maailma luotiin? Jumala loi! Uskonto antaa myös lohtua esim. lähiomaisen kuollessa. Hän pääsi taivaaseen. Tämä on lohdullinen ajatus mikä antaa lohtua surussa. Usko johonkin antaa myös turvaa arki elämässä, kun elämä potkii päähän voi aina luottaa siihen, että on joku joka ymmärtää ja jonka puoleen voi kääntyä.

Tiede:

Tieteellä voi kumota asioita, joita uskonto ei täysin pysty todistamaan. Kaikki aine oli puristunut pieneen pisteeseen, joka räjähti... Tiede kertoo mitä kuollessa tapahtuu, mutta ei ota kantaa, että sen jälkeen tapahtuu muuta kuin mätänemistä. Arkielämässä tiede tuo helpotuksia esim. monien työskentelemistä/liikkumista helpottavien laitteiden ansiosta ja selittää tunteita kemiallisten reaktioiden ja aivojen rakenteen kautta.

????:

Onko uskonto tunneperäistä, joka sulkee pois järjellisen ajattelun?
Onko tiede järkiperäistä, joka sulkee ihmisen pois luonnosta ja tunteesta?

Miettivätkö kristityt ikinä miksi "Jumala" oli?
- "Nokun se vaan on!"
Jumala ei selitä mitään, koska Jumalaa ei selitetä.

Miksei lähdettäisi siitä, että kaikella on syynsä ja seurauksensa, vai? Kyllä vain. Tästä päädytään siihen, että mitään absoluuttista kaikkeuden syntyä ei ole, koska senkin pitäisi alkaa jostain syystä resursseineen - mitä yksinkertaisinta. Ei minulla ole mitään alkuräjähdysteoriaa vastaan. Universumi voi hyvinkin olla oikein suhteutettuna mitättömän pieni syklinen laitos "jossakin". Jos universumin ulkopuolella ei ole mitään, miksi ovesi takana olisi?

Tämän jälkeen voi miettiä miksi yhtään mitään on olemassa. Siinä onkin miettimistä. Se on "kaikki tai ei mitään" -tilanne, jota voi vain ihmetellä.

Mitä tulee kuolemanjälkeiseen elämään, olen vakuuttunut ja yhä vakuuttuneempi siitä, että ihmisen toiminta on täysin materialla selitettävissä. Ihmisestä tiedetään yhä enemmän ja enemmän ja lopulta uskovaisten on yksinkertaisesti pakko vaieta - ajan myötä - ja myöntää, että materiaa tässä ollaan. Eläkää siis täysillä.

Uskonnot tunneperäisiä? En nyt väittäisi näinkään - lähinnä puolitiehen järkeilyssään jääneitä selityksiä maailman menolle eli huonoa, puutteellista ja vanhanaikaista tiedettä.
Miksi tiede erottaisi luonnosta? [/u]

Juoni
Aslak
Uskontoja jokka puhuvat evoluutiostaki , tosin " omalla kielelläns ".

Niin että ku puhutta uskonnosta, älkää kaikkia polkeko samhan niphun.
Juu, oikeassa olet. Tuohon ylempään kommenttiisi kuitenkin että mielestäni se onkin se henkireikä minkä avulla useimmat wanhat uskonnot vielä elävät. Kirkonmies ja tiedemies: "Maa on litteä ja kaiken keskus, koska raamattu niin sanoo!" "Katsopa kaukoputkeen, ei ole."
Pari sataa vuotta myöhemmin:"No ei niin. Ennen vain tulkittiin raamattua väärin."
Uskonnollinen kirjoitus sanoo jotain, minkä mahdollisesti myöhemmin havainnot osoittavat vääräksi. Pienen jankkauksen (ja siinä sivussa rovioiden yms.) jälkeen tulkintaa muutetaan.

Onhan meillä jehovalaiset, jotka tulkitsevat raamattua kirjaimellisesti. Esim. Viinaa saa juoda, muttei oksentaa. Raamatussa kun sanotaan, että "se mikä menee sisään ei ole saastaista, vaan se mikä tulee ulos" ..jotenkin noin se meni. Muutenkin: eikö se jossain kirkolliskokouksessa päätetty mitä evankeliumia raamattuun otetaan. Paljon jäi pois lukuja, joiden katsottiin hämmentävän ihmisten silloista ajatusmaailmaa. Kyllä kirkkoa ja raamattua on käytety valtaapitävien aseena kansaa vastaan. Se on kumoamaton tosiasia, mutta ei siihen kannata juuttua, sillä kyllä kirjasta löytyy myös ihan tähän päivään sopivia ohjeita.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat