Seuraa 
Viestejä45973

Huolen aiheenani on psykoosi analyysi, tänäkin päivänä siihen "nojaudutaan" liiaksi, kun yritetään selvittää vastaanotolle tulleen, tai tuodun henkilön "potilaan" henkistä hyvinvoinnin tilaa.

Pakko todeta tähän, miten ihmeessä Sigmund Freud..tutkija..lääkäri on vielä tänäkin päivänä -niin arvostettu ..mies joka käytti kokaiiniakin...-"viisas" mies joka kiisti jumalankin olemassa olon, eli siis jumalan poikaa ei ole ollut olemassakaan -sissos.. -Tunnustan tässä olen tullut "uskoon" - mutta omalla tavallani, ja kokemuksieni -myötä..

Asiaan¨...
Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa todellisuudentaju hämärtyy ja vääristyy usein karkealla tavalla siten, että henkilöllä on huomattavia vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. - edellinen oli suora ote wigipedian -nettisivustolta... -Ei pidä ollenkaan paikkansa, ..kansanomaisesti... prkel. se ei ole vakava mielenterveys ongelma, ku freudin opit antaa ymmärtää...

Psykoosissa Freudin mielestä, ihminen on tilassa, jossa hän kokee ääniä...- eli harhoja, joita muut eivät kuule - oikein puolet
- psykoosissa ihmisen todellisuus vääristyy, kun hänelle muodostuu harhoja -ja omakäsitys todellisuudesta,jota muut eivät koe - taas puolet oikein
- psykoosissa ihminen saattaa kokea näköhavaintoja -joita muut eivät koe- taas puolet oikein
-Psykoosilla tarkoitetaan mielen sairautta, jossa ihmisen kyky arvioida todellisuutta on alentunut. Psykoosiksi nimitetty sairaus ilmenee eri ihmisillä erilaisena todellisuuden tajun heikkenemisenä. ---Ei todellakaan pidä paikkansa, asianmukaisella ymmärtäväisessä hoidossa...prkele... ---toki ihminen on ymmällään, kun kuulee puhetta - puheita mitä muut ns. normaalitilassa eivät kuule.

Psykoottinen ajattelu ei noudata normaalia logiikkaa.Se on joskus hyvinkin vaikeasti käsitettävää tai suorastaan“järjetöntä”. Psykoottisella ihmisellä on keskittymis- ja muisti
vaikeuksia. Ajatuksen juoksu saattaa olla nopeutunutta tai normaalia hitaampaa. -- -totta taas osa - ihmisellä on kyllä keskittymisvaikeuksia, kun hän kuulee toisesta maailmasta puhetta...keskustelua..joka on , niin mielenkiintoista -että vie mennessään ajatukset, tästä näkyvästä maailmasta..

Psykoosissa ihmisen tunne-elämä voi muuttua monintavoin. Erilaiset tuntemukset voivat nopeasti aaltoilla laidasta laitaan ja tunteiden kokeminen voi salpautua niin,
ettei psykoosivaihetta elävä tunne juuri mitään tunteita.Varsin kin psykoosin alkuvaiheessa olevalla voi esiintyä hyvin voimakkaita tunteita, esim. pelkoa, hämmennystä,kiihtymystä, ahdistusta tai masennusta. - ---Totta, ihminen ei tiedä mistä on kysymys!!!!! -ja sitten, ei prkele auta todellakaan henkistä hyvinvointia, että syötetään psykiatrin kanssa käydyssä keskusteluissa -pas...aa ,että äänet tulevat omasta alitajunnasta läpi -ja "potilas" kokee ne todellisiksi -itselleen - sain kuulla noita paska puheita monissa ns. avohoito keskusteluissa - ,mutta sain näin kolmen vuoden aikana yhdeltä -vain yhdeltä psykiatrilta -neuvon - en minä näissä ihmeasioissa pysty sinua auttamaan - 1 psykiatri ainostaan -on minunkin hoitoneuvoitteluissa mitä kävin - tunnisti rehellisesti uskonsa- siis uskoi minua - joka potilaan muodossa- siinä tilanteessa, kerroin erään tapahtuman...

- kerroin hoitoneuvottelussa, kuinka tunnistin erään ystäväni puheäänen jota havaitsin kuulevani silloin, tällöin -"sisäisesti"-- halusin kokeilla kerran sitten -miten todellisia puheäänet voivat olla- -soitin hänelle puhelimella autossa ollessani -noin 5km päässä ystäväni kodista, ja annoin ohjeet ---Laita tietty määrä juomalaseja ruokapöydälle -ja ajattele lukumäärää..-sano vaikka ääneen toistaen samaa sanomaa-...kerroin,että sano selkeästi ääneen tai mielessä... Aki - mika tässä minulla on ..... laseja pöydällä.. ohjeet annettuani..kerroin ,että kuuntelen mitä kuulen, ja ajelen sun luokse ja sanon ovella lasien lukumäärän...mika ol hämmentynyt...mutta suostui....----hetken aikaa autossa istuttuani... rupesinkin kuulemaan hiljaa äänen jonka tunnistin..mikaksi...kuulin viestin selkeästi pari kertaa..ja kuulin selkeästi lasien lukumäärän-...otin puhelun mikalle - sanoin heti linjan avauduttuani - sulla on 6 lasia pöydällä -..hiljaista joitakin sekunteja- sitten mika sanoi - niin on.

Psykoosivaiheessa myös ihmisen käyttäytyminen muuttuu.Hänen kykynsä keskustella ja toimia ihmissuhteissa vaikeutuu. Henkilöstä voi tulla näennäisesti äärimmäisen
energinen tai hän saattaa pysähtyä lähes täydelliseen toimettomuuteen. Psykoosia sairastava voi olla ärtynyt ilman havaittavaa aihetta tai hän saattaa naureskella itsekseen.--- ----ei kait tuo ole ihmekkään, kun kuulee kivoja asioita, joita henkiaailmasta kuulee..

Pelätessään itseensä kohdistuvaa uhkaa psykoottinen henkilö hankkii toisinaan suojakseen lisää lukkoja. Pelko, ahdistus ja muut vaikeat tunteet aiheuttavat unen ja nukkumisen
häiriöitä. Psykoosia sairastavan ihmisen työ- jatoimintakyky saattaa olla monin tavoin alentunut. -----työkyky häiriintyy siis oikeasti, kun mielenkiinto menee ns. normaalielämän alueilla oleviin asioihin- mikä ei tietenkään ole toivottavaa

1. Skitsofrenia
Skitsofrenia on hyvin monimuotoinen ja usein pitkä kestoinen,henkilön toimintakykyä suuresti rajoittava psykoosi.Skitsofrenialle tyypillisiä oireita ovat puheena ilmenevät
kuuloharhat ja suuruusharhainen käsitys itsestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa toisten ajatuksiin tai toisaalta vahva
tunne, ettei itse voi vaikuttaa oman mielensä toimintaan.Skitsofrenialle tyypilliset harhaluulot ovat usein1. Skitsofrenia
Skitsofrenia on hyvin monimuotoinen ja usein pitkä kestoinen,sisällöltään sen laatuisia, ettei niitä kerta kaikkiaan voi
esiintyä arkitodellisuudessa,----täyttä puppua taas, minä olen saanut todistaa kuinka pullo siirtyy yksinään pöydällä -todistettiin kahdestaan tyttötystävän kanssa, eikä oltu alkoholin vaikutuksen alaisina, eikä minkään muunkaan huumaavaaksi aineiksi kutsuttuen aineiden vaikutuksen alaisina... - katostani asunnossa on kuulunut jo pitkään omituisia ääniä, jotka kuulee tyttöystävänikin, jolle ei ole todettu mitään ns... henkistä sairautta, jota ei mullakaan kyllä ole, mutta, kun lääketiede ei tunnusta mitään henkimaailman asioita, ei kait tuo ihmekkään, kun tämänkin psykiatrisen lääketieteen puolen vaikutusvallaltaan tänäkin päivänä suurelta osin, ja keskeisimmän tutkimuksen tekijä - Psykoosi analyysin kehittäjä Freud, jonka mukaan jumalaa ei ole, jumalan poikaa ei ole ollutkaan, raamattu -se on täynnä kertomuksia, joihin ei ole uskomista... herrajestas ---Freud piti uskonnollisia käsityksiä ”harhoina, ihmiskunnan vanhimpien, voimakkaimpien ja sitkeimpien toiveiden kuviteltuina toteutumina”.[2] Uskonto on Freudin mukaan ihmismielen puolustuskeino pelottavia luonnonilmiöitä – maanjäristyksiä, tulvia, myrskyjä, sairautta ja kuolemaa – vastaan. ”Näissä voimissa luonto nousee meitä vastaan majesteettisena, julmana ja armottomana.”[3] Ihmisen mielikuvitus muuntaa luonnonvoimat henkilöllisiksi, yliluonnollisiksi valloiksi.

Tämän viestin tarkoitus on havahduttaa, että herättää--- psykoosissa oleva ihminen kokee epänormaaleja asioita -- hänen sen hetkinen maailmankokemuksensa - on laajempi, mitä pöydän toisella puolella olevan psykiatrin, tai lääkärin.

lääketieteellisesti termein psykoosissa oleva henkilö - kuulee "toisesta" maailmasta -henkisestä maailmasta puheita-puhetta. hänen kokemansa puheäänet voivat vaikuttaa ns. -tähän maailman mielenkuvaan asioista..
Freudin määrittelemä psykoosi:
---henkisestä maailmasta kuuluvat puheet -keskustelut -tulevat mahdollisesti hänen tuntemillaan " tuttavian äänillä" -ne voivat olla tosia, tai vääristeltyjä
- äänet koettelevat - tarkoitusta tälle en tiedä.
- ne voivat olla auttavia - olen ollut tietämätön kellon ajasta - minulla on sanottu et kymmentä vaille kymmenen mene töihin- neuvova ja kehoittava

- kriminaalipsykologia -nojautuu myös paljon freudin oppeihin -henkimaailman äänet -samoin, kun naapurin juoruamiset -kaikkea ei pidä totella- "uskoa" -minulle ei koskaan ole henkimaailma kehoittanut tekemään kellekkään toiselle mitään pahaa -missään muodossa eikä millään tavalla
-Se väkivaltarikollinen, joka vastoin näin kertoo - henkirikoksen,tai jonkun muun väkivaltarikoksen, tai jotain tahoa tai henkilöä vastaan tehtynä vääryytenä---kertoo, että ahdistuksessaan teki- tai ääni kehoitti tekemään --- tekijä on täysin syyllinen, eikä ollenkaan syyntakeeton--se analyysi, joka tehdään jollekkin ---syyntakeeton - on jo sinällää rikos...siinä analyysin tekijä on osasyyllinen, jos tämmöisen analyysin tekee - ihmisestä, joka omalla tekemisellään, aivoista tietoisen lihasärsykkeen antaen käteen, jossa puukko -tai ase oli, jolla rikos on toteutettu.

Psykoosi- terminä on vanhan aikainen, se mielletään liian voimakkaasti, juuri vakavaksi mielenterveysongelmaksi. SE on tila, johon pitää saada asiantuntevaa apua, ja lääkitystä. Ihmisen ns. normaalielämän ja elämänlaatu heikkenee tilassa, joka on "henkinen" -olen sitä mieltä, että sieltä löytyy, jossain vaiheessa -ehkäpä se kuudesaisti, mutta tällä hetkellä, toivoisin vain ,että Edes Täällä Koti Suomessa ruvettaisiin hoitamaan psykiatrisella puolella ihmisiä, oikeilla asenteilla, ja puheilla. Hoitavan psykiatrin, tai tai lääkärin uskonnollinen vakaumus ,ei saisi edes hänen opiskelujen ajalta iskostuneiden Freudin oppien, mukaan vaikuttaa puheisiin, jotka koskettavat - potilasta kovin herkästi, varsinkin, jos potilaalle syötetään pas..aa ,että on vakavasti sairas -ei potilaan tilaan vaikuta todellakaan myönteisesti, jos annetaan Freudin -vääräoppista uskoa, että alitajunta tunkee läpi.. -- kuunnelkaa enemmän potilasta -- mitä se kertoo...mistä puhuu...-sieltä voi tulla älyttömyyksiä, tiedän -- tuttavapiiristä, eräs Satu rupesi kuulemaan henkimaailmaa..---hänelle sanottiin --- lato palaa ---hevoset on vaarassa... kaikkea ns.. outoa...mutta --sitten joku sanoi henkimaailmasta ,että - jumala pelastaa...- mitähän tuo kertoo...halloo.... Freudin mukaan noikin olis omia alitajunnan kertomia asioita..

Koettakaa tehdä omissa yksiköissänne selväksi, että potilasta pitää kuunnella kiinnostuneesti - mitä hän kertoo - joutuuhan terveyskeskus lääkärikin kyselemään tarkasti, ja kuuntelemaan mitä potilas särystään kertoo... elkää olko niin tyhmiä, et korvat sulkeutuu, heti ,kun potilas ---ihminen kertoo puheäänistä, mitä muut kanssa olijat sillo ja sillo eivät kuulleet..Ymmärrys tulee kuulemisesta !!!!

Valitan, mutta mielipiteeni Sigmund Freud, oli osaltaan...tutkijana ihan keskinkertainen, ja osaltaan aika tyhmä mies.. ja pelkästään hänen uskoihin nojautuva....virkaansa-tai vastaanottoaan..harjoittava psykiatri - o aika tyhmä mies -tai nainen.

Toivoisin,että tällä viestillä, edes joku herättäisi keskustelua,ja ehkä edes osittain kyseenalaistaisi nykyisinkin vallalla olevien psykoosianalyysien tarjoamien oppien paikkansa pitävyyksiä. tiedän ,että psykoosianalyysillä ,ei ole tänäkään päivänä täysin paikkansa pitäviä tieteelllisiä todisteita, kun sillä analysoidaan potilaan henkistä tilaa.. lääkehoidoista on tietysti hyviä kokemuksia, niitä en kiistäkkään, mutta hoitojaksojen lääkehoitomuotoina, että jaksot sairaalahoidoissa ,että avohoidon pituudet jäisivät lyhyemmiksi, jos ihmisiä, hoidettaisiin oikeilla tavoilla heti alusta..

---Tiedysti parodia..koomista ,on juuri siinä, että tieteet -vastaan uskonto - on joka kerta kysymyksessä, kun ollaan psykiatrilla, ja ruvetaan käsittelemään --potilaan henkistä tilaa-----"henkistä"..tilaa, johon on silloin ,mukana myös "henkinen"-maailma, tämän viidellä aistilla aistitun maailman lisäksi.

onko unohdettu, että ihminen on tunteva olento, ainut olento, jolla on tunne-elämä niin laaja siis henkinen kokonaisuus...mitähän siellä henkimaailmassa on..olisko siellä paljon, olentoja, jolla on ollut elämä tässä maailmassa..hmm mitenkähän tuo on..no perk..

Minusta on todella surullista, että henkisesti -eli psyykkisesti laajemmassa "tilassa" -leimataan vähän..tai vähän enemmän pöpeiksi...no Herra Sigmundin mielestä, kaikki uskovaiset -ovat höperöitä..henkisesti häiriintyneitä...heh - perkele vetäisin täysillä turpaan - jos se äijä olis viel täällä, vaikka olenkin uskossa - mä vähän luulen ,et toi taivaan isä ei laittais pahakseen. noh mä ainakin haistattelen harva se päivä terveiset -sinne missä se herra sigmund täl hetkel on... Voi helkkari, ku rupeisivat oikealla tavalla hoitamaan, kaikkia henkisesti ns..erikoisessa tilassa olevia, -eivät leipoisi lisää huonoja ajatuksia- se diaknoosi ,joka annetaan ..psykoosi vaikea mielenterveysongelma -..masentaa jumalattomasti..ja ihmisraukka ei oikeasti voi todellakaan hyvin... perkele..sanon minä - psyykisesti sairaiksi tekevät ihan suotta itselleen pahaa..-kukahan siihen sitten on syy pää..vtu !!! -miten oikeasti herkin Psykiatrinen ala voi olla kokainistin Freudin oppien varassa.......kirjoitan tähän loppuun selkeästi vielä perkele!!!!!!!!!

Sivut

Kommentit (20)

Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.

kabus:

Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.Miten niin? Kirjoittelee täällä muitakin, joiden ulosanti on huomattavasti vaikeampitajuista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
väläys
kabus:
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.Miten niin? Kirjoittelee täällä muitakin, joiden ulosanti on huomattavasti vaikeampitajuista.Niin kirjoittelee, mutta ne ovat siellä kellokäyrän aivan äärimmäisessä oikeassa laidassa. Tämä kirjoittaja kyllä täyttää peruskahjouden tunnusmerkit.

joakim

lääketieteellisesti termein psykoosissa oleva henkilö - kuulee "toisesta" maailmasta -henkisestä maailmasta puheita-puhetta.
Ei kukaan kuule mistään henkisistä maailmoista yhtään mitään vaan "äänet" syntyvät aivojen toimintahäiriöiden takia.
Olet Agison varmaankin psykoosissa jälleen, mene käymään mielenterveystoimistossa.

väläys
kabus:
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.Miten niin? Kirjoittelee täällä muitakin, joiden ulosanti on huomattavasti vaikeampitajuista.Täällä onkin psykoottista porukkaa ja täysin kajahtaneita.

Mutta aloittaja on juuri löytänyt jumalan, on ollut psykiatrisessa sairaalassa, kirjoittelee pätkittäin yksittäisiä ajatuksia, kuulee ääniä, harrastaa telepatiaa ja on muutenkin korkeammassa tilassa sekä yhteydessä yliluonnolliseen maailmaan.

Ei minusta kumoa Freudin oppeja. Eikä tosiaankaan ole terve.

kabus
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.
-kiitos tohtori - näihän se on heh..vtu... mitenkähän paljon täällä on lukutaidottomia -tapahtumilla mistä kirjoitin on todistajia....muutamalla ns. kokeilulla...no helkkari pitää ottaa lääke..mitenkähän vois suodattaa tämmöiset ääliöt pois silmistä. mielestä ..ja tunteista..- no tämmöisiä vastauksia odotinkin ensimmäisiksi.. Olen asiakas palvelu töissä..ja oikeesti - onneks pieni osa meistä - on ääliöitä ..ja kusipäitä ...

IFEUN_2.0
väläys
kabus:
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.Miten niin? Kirjoittelee täällä muitakin, joiden ulosanti on huomattavasti vaikeampitajuista.Niin kirjoittelee, mutta ne ovat siellä kellokäyrän aivan äärimmäisessä oikeassa laidassa. Tämä kirjoittaja kyllä täyttää peruskahjouden tunnusmerkit.ouaa...jjee jeje..jiee - no pitää kait tähän jotain laittaa..nii tännekkin voi siis kirjautua tosiaan vaikka, kuinka olis .. ..tarkoitan näitä vastauksien kirjoittajia...oi oi..no ei tuo ainakaan lannista..ehkä te tämmöisiä vastauksien antajat - olette todella viisaita, ihan ku se sigmund Freud..mun mielestä kuuluu periaattees samaan katekoriaan Hitlerin kanssa -karkeasti sanoen......mutt se onkin vain mun mielipide..kaikille on seuraajia...jotka on vain jotenkin tunnettuja henkilöitä..kuka ihailee ketäkin

joakim
kabus
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.
-kiitos tohtori - näihän se on heh..vtu... mitenkähän paljon täällä on lukutaidottomia -tapahtumilla mistä kirjoitin on todistajia....muutamalla ns. kokeilulla...no helkkari pitää ottaa lääke..mitenkähän vois suodattaa tämmöiset ääliöt pois silmistä. mielestä ..ja tunteista..- no tämmöisiä vastauksia odotinkin ensimmäisiksi.. Olen asiakas palvelu töissä..ja oikeesti - onneks pieni osa meistä - on ääliöitä ..ja kusipäitä ...sori olin niin innoissani vastauksestasi..et jäi pois..onneks vain pieni osa miestä, on sinun kaltaisiasi .... kuja.. älä ole milläskään jatka vain samaan tapaan -meitä pitääkin olla monenlaisia, muuten täällä olis liian tylsää Psykoanalyyttisen teorian tieteellinen status on häilyvä; mitään varsinaista todistetta teorian tieteellisestä pätevyydestä ei ole. Siitä huolimatta monet koulutetut psykologit ovat kokeneet sen toimivaksi työvälineeksi psyyken saloja selviteltäessä.

joakim
-tapahtumilla mistä kirjoitin on todistajia...Oletko ottanut huomioon että nämä todistajat haluavat ehkä tukea uskomuksiasi, koska usko pitää pääsi kasassa tai sitten he eivät halua alkaa väittelemään kanssasi ja sekin vielä että ei ole mahdotonta arvata joskus oikein.
Kun kerrot tyttöystävällesi että pullo liikkuu pöydällä, hänen on helpompi todeta että joo niin liikkuu, kuin alkaa väittelemään ettei se mihinkään liiku.
Miksi vain skitsofreniaa sairastavat saavat viestejä "henkimaailmasta", ei koskaan kukaan jolla ei ole psyykkisiä sairauksia?

joakim
joakim
kabus
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.
-kiitos tohtori - näihän se on heh..vtu... mitenkähän paljon täällä on lukutaidottomia -tapahtumilla mistä kirjoitin on todistajia....muutamalla ns. kokeilulla...no helkkari pitää ottaa lääke..mitenkähän vois suodattaa tämmöiset ääliöt pois silmistä. mielestä ..ja tunteista..- no tämmöisiä vastauksia odotinkin ensimmäisiksi.. Olen asiakas palvelu töissä..ja oikeesti - onneks pieni osa meistä - on ääliöitä ..ja kusipäitä ...sori olin niin innoissani vastauksestasi..et jäi pois..onneks vain pieni osa miestä, on sinun kaltaisiasi .... kuja.. älä ole milläskään jatka vain samaan tapaan -meitä pitääkin olla monenlaisia, muuten täällä olis liian tylsää Psykoanalyyttisen teorian tieteellinen status on häilyvä; mitään varsinaista todistetta teorian tieteellisestä pätevyydestä ei ole. Siitä huolimatta monet koulutetut psykologit ovat kokeneet sen toimivaksi työvälineeksi psyyken saloja selviteltäessä.Todista tieteellisissä olosuhteissa telepatia. Se muuttaisi koko ihmiskunnan käsitystä maailmankaikkeudesta. Heti kun tuon teet uskon sinua ja tarjoan kaljat.

fenomenologi
joakim
-tapahtumilla mistä kirjoitin on todistajia...Oletko ottanut huomioon että nämä todistajat haluavat ehkä tukea uskomuksiasi, koska usko pitää pääsi kasassa tai sitten he eivät halua alkaa väittelemään kanssasi ja sekin vielä että ei ole mahdotonta arvata joskus oikein.
Kun kerrot tyttöystävällesi että pullo liikkuu pöydällä, hänen on helpompi todeta että joo niin liikkuu, kuin alkaa väittelemään ettei se mihinkään liiku.
Miksi vain skitsofreniaa sairastavat saavat viestejä "henkimaailmasta", ei koskaan kukaan jolla ei ole psyykkisiä sairauksia?heheh heheh... mitähän sinä oikein luit... Me NÄHTIIN SAMAAN AIKAAN -SAMA TAPAHTUMA ..NÄHTIIN SIIS..TIESITKÖ ...NE NÄKÖAISTI PALLUKAT JOTKA O SIINÄ HETI NENÄN YLÄPUOLELLA SULLAKIN..USKOAKSENI

kabus
väläys
kabus:
Freud on yliarvostettu, mutta sinä olet psykoosissa. Vielä oikein tyyppiesimerkki klassisesta psykoosista. Hauskaa ja surullista luettavaa samaan aikaan.Miten niin? Kirjoittelee täällä muitakin, joiden ulosanti on huomattavasti vaikeampitajuista.Täällä onkin psykoottista porukkaa ja täysin kajahtaneita.

Mutta aloittaja on juuri löytänyt jumalan, on ollut psykiatrisessa sairaalassa, kirjoittelee pätkittäin yksittäisiä ajatuksia, kuulee ääniä, harrastaa telepatiaa ja on muutenkin korkeammassa tilassa sekä yhteydessä yliluonnolliseen maailmaan.

Ei minusta kumoa Freudin oppeja. Eikä tosiaankaan ole terve.
TODISTAA TELEPATIA... - OLEN TÄSSÄKIN REHELLINEN - EN TÄLLÄ HETKELLÄ ..JOS ISTUSIT TUOSSA VIEREISESSÄ TUOLISSA - EN PYSTYISI SIIHEN. KIRJOITTELUNI TARKOITUS TÄLLÄ SIVUSTOLLA - JOS KUKAAN EI OLE VIELÄ MISTÄÄN MITÄÄN TAJUNNUT --- NI VOIN PALJASTAA ..IHAN TÄYSIN REHELLISESTI -.. PUHDAS AUTTAMISEN HALU.. EN HALUA MITÄÄN KUNNIAA ITSELLENI ..EN YHTÄÄN MITÄÄN..VAAN HALUAN AUTTAA ,SILLÄ TIEDÄN ,ETTÄ MINULLA ON ---SEMMOISTA TIETOA, MILLÄ ON OIKEASTI MERKITYSTÄ,. -JOS SE OLLAAN VALMIITA VAIN OTTAMAAN VASTAAN.. MULLE IHAN SAMA KUKA OTTAA KUNNIAN ASIASTA..TAI UUSISTA OIVALLUKSISTA PSYKIATRISELLA PUOLELLA.. TOIVOTTAVASTI TÄMÄN LUKEE JOSKUS ALAN AMMATTILAINEN.. TIEDÄN,ETTÄ ON VAKAVASTA ASIASTA KYSYMYS...ON TODELLAKIN..VARSINKIN..KUN PITÄISI KEHITTYÄ.. FREUDIN OPIT..ON YHDEN IHMISEN OIVALLUKSIA...AATOKSIA..TEORIOITA.....ÄLYN KÄYTTÖ OLISI HYVÄ MYÖS PSYKIATRISELLA PUOLELLLA..SE ON TÄLLÄKIN HETKELLÄ KUIN SYVIN KOHTA ATLANTIN VALTAMERESTÄ..MITÄ SIITÄ TIEDETÄÄN??.-REHELLINEN VASTAUS ON - EI MITÄÄN...ARVELUJA VAIN...TEORIOITA..POHDISKELUJA MITÄ SIELLÄ EHKÄ ON ..TAI EI OLE... -TUNNUSTA LUKIJA TÄMÄ..MIETI MIELESSÄS...-TUNNETKO OLEVASI SAIRAUDENTUNNOTON....SIIS SUHT TERVE..-JOS SAIT VASTAUKSEKSI - KYLLÄ - SAATAT OLLA ENSIOIREISSA ENNEN PSYKOOSIA... FREUDIN OPPIEN MUKAAN PSYKOOSIA SAIRASTAVA TUNTEE OLEVANSA TERVE.. HUH HUH.. LUKIJA KÄYTÄ ÄLYÄSI..JA LUEPPA AJATUKSELLA MITÄ LÖYDÄT WIKIPEDIAN MUKAAN FREUDISTA..JA ..LUEPPA AJATUKSELLA..-JA MUODOSTAPPA MIELIPIDE MIEHDESTÄ SIGMUND FREUD? MINÄ SANON ,ETTÄ IHMINEN ON TYHMÄ!!!!! OLEN IHMINEN JA MINUNKIN TÄYTYY TUNNUSTAA ,ETTÄ OLEN TYHMÄ...-TIEDÄTKÖ KAIKESTA KAIKEN -LUKIJA- ETKÖ..OLET SIIS TYHMÄ...NO TUO OLI KÄRJISTETTYÄ-JA HUUMORIA..KAIKKI EI TAJUU MUN HUUMORIA..MUTTA POINTTINI ,OLI ,ETTÄ KEHITYS TULEE SIITÄ, ETTÄ MYÖNNETÄÄN VIRHEET, MIETITÄÄN MITÄ ON TEHTY -JA MITÄ VOITAISIIN TEHDÄ---PAREMMIN.. NÄIN PITÄISI OLLA MYÖS PSYKIATRISELLA PUOLELLA...SIELLÄ YLIOPISTOISSA AHMITAAN VAIN SIGMUNDIN OPPEJA TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ...JA SIELTÄ VALMISTUU SITTEN IHMISIÄ -JONKIN SORTIN AMMATTILAISIA - MUITA AUTTAMAAN.. MINÄ EN TARVITSE SIGMUNDIN KIRJALLISUUTEEN PEREHTYÄ OLLENKAAN..--JOS JOSKUS -MEINAAN TULLA TOISIIN AJATUKSIIN ,MIETIN HETKEN --JA RUPEAN VAIKKA ENNENMIN PILKKOMAAN PUITA LISÄÄ.. ON MUUTEN KEHITTÄMISTÄ TÄSSÄKIN SIVUSTOSSA-- TÄMÄ VASTAUS PITI LAITTAA TOISELLE KIRJOITTAJALLE - MUT SIVUSTO SALLII VAIN 3 LAINAUSTA..

Psykologia on muutakin, kuin pelkkää Freudin aivopieruja. Kyllä järjissään oleva ihminen huomaa milloin toisella ei ole kaikki Ismot kasinolla.

KKHS
Seuraa 
Viestejä368
kabus
Psykologia on muutakin, kuin pelkkää Freudin aivopieruja. Kyllä järjissään oleva ihminen huomaa milloin toisella ei ole kaikki Ismot kasinolla.Psykologialla ei ole en kanssa mitään tekemistä. Se on psykiatriaa.

KKHS
kabus
Psykologia on muutakin, kuin pelkkää Freudin aivopieruja. Kyllä järjissään oleva ihminen huomaa milloin toisella ei ole kaikki Ismot kasinolla.Psykologialla ei ole en kanssa mitään tekemistä. Se on psykiatriaa.Tuo on pelkkää terminologista kikkailua.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat