Seuraa 
Viestejä45973

1. Mikä on tiimi.
2. Mikä on ryhmä.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (6)

Tiimin muodostaa esimerkiksi tietty useammasta palvelijattarestani muodostuva groupe. Ryhmän muodostaa 29 palvelijatartani ja minä orgioidemme groupesexeä harjoittamassa mielellään jaavansarvikuononnahasta tehdyllä sohvallani, ehkä Wagnerin soidessa taustalla.

Il est si simple, il doit être vrai!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Joku viisas joskus muinoin sanoi: "Googlen käyttö vaatii aktiivisuutta, älyä ja oma-alotteisuutta. Minulla ei ole niistä mitään. Niin että voisiko joku nyt vastata, sitä vartenhan te täällä olette, että autatte meikäläistä."
Kunnioitusta tälle profeetalle.

Werner The Kuudes
Tiimin muodostaa esimerkiksi tietty useammasta palvelijattarestani muodostuva groupe. Ryhmän muodostaa 29 palvelijatartani ja minä orgioidemme groupesexeä harjoittamassa mielellään jaavansarvikuononnahasta tehdyllä sohvallani, ehkä Wagnerin soidessa taustalla.

Il est si simple, il doit être vrai!

Minusta tuossa selitettiin hyvin ryhmän ja tiimin ero.
Voin hieman selkeyttää omin sanoin: Ryhmä on nopeasti koottu pieni ryhmä ihmisiä joiden pitäisi toimia yhdessä saavuttaakseen päämäärä.
Tiimi on taas harkitusti valittu pieni joukko ihmisiä, jonka jäsenet tietävät ryhmän jäsenten kyvyt.

Suoraan guukkelilla haettu:

Ryhmän määritelmä ja erilaisia ryhmiä
Ryhmä = Järjestäytynyt joukko, jolla on:

- yhteinen päämäärä

- velvollisuudet ja normit

- suullista ja kirjallista viestintää

- hiukan tietoa toisistaan

- yksilö tiedostaa kuuluvansa ryhmään

Primaariryhmä:

(Esim. perhe, läheiset ystävät, ihmiset joihin yksilöllä on lähikontakti) On usein mikrotason ryhmä. Viestintä primaariryhmässä on tunnevaltaista, vapaata ja epämuodollista. Suhteet ovat pitkäaikaisia. Primaariryhmässä keskustellaan paljon henkilökohtaisista asioista, ja fyysinen läheisyys hyväksytään. Primaariryhmä tyydyttää yksilön emotionaaliset tarpeet ja myötäilee tämän iloissa ja suruissa. Primaariryhmät ovat tärkeitä yksilön mielenterveydelle.
Sekundaariryhmä:
Primaariryhmään kuuluvat etäisemmät suhteet, kontaktit ovat harvempia ja muodollisempia. Esim. järjestötoiminta, työpaikat sekä harrastukset.

Varhaislapsuudessaan ihminen kuuluu vain muutamiin, lähinnä mikrotason ryhmiin (=perhe, suku). Kontaktien lisääntyessä ryhmien määrä kasvaa. Niitä voidaan luokitella monin eri perustein: koko, kontaktien laatu ja määrä, tunnepitoisuus sekä läheisyys.

Sisä- ja ulkoryhmä --> voimakas yhteenkuuluvuus, esim. koululuokka. Tavoitteet jaetaan, jäsenillä on yhteinen päämäärä.

Jäsenryhmä --> esim. seura, yhdistys.

Viiteryhmä (refenssiryhmä) -->säätelee ihmisen toimintaa; ihminen ihailee jotakin henkilöä ja haluaa tulla tämän kaltaiseksi, ja toimii sitten sen mukaan, miten otaksuu toimintansa parantavan tavoitettaan tulla samankaltaiseksi kuin ihanteensa.

Odin-tiimi 1/95: Ryhmä - osiensa summa vaiko kokonaisuus?
Eri tutkijoiden määritelmiä ryhmästä

Bass (1960): "Ryhmä on kokoelma ihmisisä, joille heidän keskinäinen yhdessäolonsa on palkitsevaa.

Tajfel ja Turner (1979): Kokoelma yksilöitä, jotka kokevat kuuluvansa jäseninä samaan sosiaaliseen luokkaan, jakavat samay emotionaaliset kokemukset, joilla he määrittelevät yhtenäisyytensä ja joilla on jonkinasteinen konsensus siitä, miten se arvioi ryhmiään ja heidän jäsenyyttään siitä."

Omasta mielestämme ryhmä syntyy, kun ihmiset ovat läheisiä toisilleen, ovat samanlaisia, pyrkimykset samansuuntaisia, työskentelevät samssa tilassa ja noudattavat samaa käyttäytymismallia.

Tiimin ja työryhmän ero

Katzenbachin ja Smithin mukaan: esim. työryhmällä on jokin tietty yksi johtaja, kun taas tiimillä on jaetut johtamisroolit. Työryhmän työsuoritukset eroavat tiimin työsuorituksista siinä, että työryhmillä on yksilöllisiä työsuorituksia, kun taas tiimillä on kollektiivisia työsuorituksia.

Tiimiin pyritään kokoamaan erilaisia ihmisiä, eri teknisillä aloilla menestyneitä. Ryhmässä on samoista asioista kiinnostuneita ja samaan päämäärään samoilla keinoilla tähtääviä jäseniä. Ryhmässä yleensä korostetaan jäsenten samankaltaisuutta, edellyttäen, että jokaisella jäsenellä on ainakin jotain yhteistä muun ryhmän kanssa. Tiimissä keskustelu on vapaamuotoista, kun taas ryhmässä keskustelunaiheet on melko tarkaan määriteltyjä. Tiimiläiset pyrkivät yhteiseen tulokseen kukin omalla työllään, johon muun tiimin jäsenet eivät pyri vaikuttamaan. Ryhmässä puolestaan jäsenet vaikuttavat jatkuvasti toistensa toimintatapoihin ja toimitaan yhteisesti hyväksytysti, jatkuvassa yhteistyössä.

Tiimin jäsenet ovat erikoistuneita, mutta tiimin yksilö on helpompi korvata, koska tiimissä ei yleensä ole samanlaisia tunnesiteitä kuin ryhmässä. Poikkeuksiahan tietysti löytyy.

Lähteet: Anneli Vilkko - Mirja Kalliopuska: Uuden Lukion Psykologia 2

Anja Riitta Lahikainen - Anna-Maija Pirttilä-Backman: Sosiaalipsykologian perusteet

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat