Seuraa 
Viestejä45973

Klassisen taloustieteen isän, Adam Smithin mukaan talouden tuotannontekijöitä on kolme. Ne ovat luonnonvarat (land), pääoma (capital) ja työvoima (labor).

Orjuudessa on kyse siitä, että ihminen ei omista itse kehoaan ja aivojaan tuotantovälineenä, vaan ne omistaa isäntä. Orjuuden lakkauttaminen tarkoitti sitä, että toisen ihmisen kehon ja aivojen omistaminen kiellettiin lailla. Tällä saavutettiin se, että ihmisellä olisi aina omaisuutta, pääomaa, jota käyttämällä hän voisi elättää itsensä.

Koska ihmisen keho ja mieli ovat myös pääomaa eli tuotantovälineitä, ei työtä tule ajatella mitenkään inhimillisenä talouden elementtinä. Työ ei ole siis omistamisen kohde. Työ (labor) on ainoastaan luonnonvarojen (land) ja pääoman (capital) yhteisprosessi, josta tuotanto syntyy. Työväenluokkakin on siten ainoastaan ihmisryhmä taloudessa, jonka omistus rajoittuu heidän omaan kehoonsa ja aivoihinsa, joita tässä kirjotuksessa kutsun lihalliseksi pääomaksi.

Tästä voidaan johtaa, että paljon pääomaa omistava porvari tekeekin itse asiassa työtä, kun hänen omistamansa yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita, vaikka hän itse makaisi aurinkorannalla juomassa drinkkejä. Hänen omistamansa ei-lihallinen pääoma on hänen lihallisen pääomansa jatke, jolla hän tekee työtä. Porvarin ja duunarin erottaa toisistaan ainoastaan ei-lihallisen pääoman määrä.

Tästä seuraa, että ainoa asia, missä ihmisellä on ainutlaatuinen rooli taloudessa, on kysynnän lähteenä oleminen. Ihminen käyttää pääomaansa oman kysyntänsä tyydyttämiseen. Kun ihminen kävelee itse kauppaan ostamaan ruokaa ja kokkaa ruoat itse, hän tekee siinä omalla pääomallaan töitä itselleen. Vaihtoehtona olisi ollut palkata joku hakemaan ja kokkaamaan ruoat maksua vastaan tai vaihtoehtoisesti mennä ravintolaan, jolloin mm. ravintolaan siirtymisen osalta tarpeen tyydytys olisi toteutettu oman lihallisen pääoman työllä eli jaloilla kävelemisellä.

Tähän mennessä kapitalismi on toiminut verrattain hyvin, koska lihallisen pääoman työn reaaliarvo on kasvanut. Lihallisella pääomalla on ollut myös vahvuus verrattuna ei-lihalliseen pääomaan - oppimiskyky. Lihallinen pääoma kykenee sopeutumaan muutokseen ja työtehtävän vaihtumiseen. Tämän ansiosta lihalliselle pääomalle on ollut verrattain helppo löytää markkinat verrattuna esim. vanhentuneeseen teollisuuskoneeseen.

On kuitenkin oletettavissa, että ei-lihallinen pääoma saavuttaa tulevaisuudessa teknologisen kehityksen seurauksena riittävän kehittyneen oppimiskyvyn, joka haastaa ihmisen eli lihallisen pääoman oppimiskyvyn. Tästä seuraa, että lihallisen pääoman kysyntä tuotannontekijämarkkinoilla tulee laskemaan. Valitettavasti ihmisen tarpeet eivät jousta rajattomasti hänen ostovoimasa heikkenemisen seurauksena. Tästä seuraa täysin vapaassa markkinataloudessa kuolema, kun ei ole enää varaa ostaa tavaroita ja palveluita perustarpeiden tyydyttämiseksi. Jos ihminen pitää tätä riittävän todennäköisenä uhkana, hän sanoutuu irti yhteiskuntanormeista ja moraalisäännöistä ja alkaa hankkimaan välttämättömät resurssit rikollisesti varastamalla ja ryöstämällä. Jos omistamaton luokka on riittävän suuri, rikkoutuu yhteiskuntarauha.

Näkisin lopulliseksi ratkaisuksi tulevaisuuden lihallisen pääoman kriisille kolme vaihtoehtoa: A) rikkaat torjuvat köyhien järjestelmäkapinan, jonka seurauksena miljoonat (miljardit?) kuolevat ja maapallon kokonaiskysyntä laskee tarpeeksi alas ja jäljelle jää vain riittävästi ei-lihallista pääomaa ja luonnonvaroja omistavia itsensä elättäjiä, B) köyhät voittavat järjestelmäkapinan ja sosialisoivat mahdollisesti kaikki luonnonvarat ja ei-lihalliset pääomat C) monessa maassa tai koko maapallolla otetaan käyttöön laaja-alainen perustulo, joka oikeuttaa ihmisen pääsemään osingolle ei-lihallisen pääoman ja luonnonvarojen tuotosta itsensä elättämiseksi ja ehkä vielä sen päälle.

Mitä porvarin tulisi tästä tulevaisuuden näkymästä ajatella? Vasureiden mielipide on jo tiedossa.

Kommentit (2)

Tvomas
http://www.youtube.com/watch?v=wyqJ9wxZ9L0

I read some Marx, and I liked it;
The friend of the proletariat.
I read some Marx, just to try it;
Hope Adam Smith don't mind it!
It felt so wrong,
It felt so right;
Men of the working class, unite!
I read some Marx, and I liked it;
I liked it!Ei tämän pitänyt mitään marxistista propagandaa olla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat