Seuraa 
Viestejä38

Miksi kvanttiteoriat keksittiin?

"Tämä aineen kvanttiominaisuus tuli ilmi, kun pohdittiin kuuman kappaleen säteilemää lämpömäärää sekä sitä, miten elektroni voi säilyttää energiansa atomiydintä kiertäessään. Jos kuuma kappale säteilisi lämpöä kaikilla mahdollisilla aallonpituuksilla, säteilyn määrä olisi ääretön, mikä ei voinut olla mahdollista. Elektronin tapauksessa taas varautuneen ja kiertoliikkeessä olevan objektin tiedettiin säteilevän sähkömagneettista energiaa. Jatkuvan säteilyn vuoksi elektronin pitäisi siis menettää energiansa verraten lyhyessä ajassa ja pudota ytimeen, mikä johtaisi aineen romahtamisen. Koska näin ei käynyt, pääteltiin, että elektronit ovat 'kvantittuneet' siten, että voivat olla tietyissä tiloissa energiaansa menettämättä. Vain niiden hypähdellessä tilalta tai radalta toiselle ne joko menettävät tai saavat energiaa tietyn suuruisissa 'paketeissa' eli kvanteissa."

http://www.netikka.net/mpeltonen/todellisuus.htm

Ehkäpä oikeasti kaikki näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymät menettävät koko ajan energiaansa jota ne säteilevät pois päin itsestään. Mutta saman aikaisesti jokainen näkyvän maailmankaikkeuden energiatihentymä absorboisi itseensä koko ajan lisää energiaa langattomasti hiukkasista joita niiden läpi liikkuu koko ajan erittäin paljon ja erittäin nopeasti.

Jos ajatellaan yksittäistä atomin ydintä avaruudessa, niin ettei muita atomin ytimejä ole sen lähellä, ei se omaisi yhtään elektronia. Vaikka olisi kuinka raskaan aineen atomin ydin.

Tämä siksi että oikeasti atomin ydin laajenisi ja säteilisi energia-aaltoja joista voisi syntyä esim. elektroneja ja fotoneja, jos vastaan tulisi tarpeeksi tiheää energiaa joka vuorovaikuttaisi ytimestä pois päin työntyvän energian kanssa ja saisi aikaan paineenvaihtelua ulos päin työntyvään energia-aaltoon.

Jos menemme ja tutkimme erillistä atomin ydintä, voimme halutessamme saada siitä "irtoamaan" uuden elektronin, mutta se vaatii sen että lähetämme sitä kohti sopivan tiheyden omaavaa energiaa.

Näin kvanttiteoriat pohjautuisivat täysin väärään atomimalliin.

Ajatellaan yksittäistä fotonia joka liikkuu avaruudessa. Sen läpi liikkuisi koko ajan joka suunnasta tulevia erittäin pieniä hiukkasia jotka liikkuvat erittäin nopeasti. Niistä absorboituisi energiaa myös fotoneihin ja näin myös fotonit laajenisivat kolmiulotteisesti ja säteilisivät energiaansa toisiansa kohti.

Ja näin fotoneissa oleva energia vaihtuisi ajan kanssa kokonaan.

Sama tapahtuisi kaikille atomien ytimille.

Mikä tahansa kiinteä tai ei kiinteä asia vaihtaisi energiansa ajan kanssa kokonaan.

Sama atomin ydin, eri energia.

Sama fotoni, eri energia.

Sama sänky, eri energia.

Sama ihminen, eri energia.

Sama järvi, eri vesi / energia.

Eli mikään energiatihentymä ei olisi kvantittunut kvanttiteorioiden mukaisesti?

AJATELLAAN AJATUKSELLA

Ns. kaukovaikutuksessa informaation pitäisi liikkua jopa yli 10 000 kertaa valoa nopeammin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Faster-tha ... PR_Paradox

Onesimpleprinciple mallin mukaan mikään energiatihentymä joka on peräisin näkyvän maailmakaikkeuden energiatihentymistä tai koostuu niistä, ei voi liikkua yli valonnopeudella.

Tämä siksi että fotonit toimivat itse liikennepoliiseina näkyvässä maailmankaikkeudessa, koska säteilevät energiaansa jolla kontrolloivat toistensa ja isompienkin energiatihentymien liikenopeutta.

Tämän eräs biologi onkin jo ymmärtänyt

New look at relativity: Electrons can't exceed the speed of light -- thanks to light itself, says biologist

http://www.physorg.com/news/2010-11-rel ... ogist.html

Onesimpleprinciple mallin mukaan on kuitenkin olemassa erittäin pieniä ja erittäin nopeita hiukkasia joita liikkuu näkyvän maailmankaikkeuden läpi jopa yhdessä hetkessä. Niitä liikkuisi yksittäisen fotonin läpi jopa saman verran mitä Maapallon läpi liikkuu neutriinoja. Tosin paljon nopeammin eli niitä voisi olla fotonin sisällä joka hetki saman verran kuin Maapallon läpi on menossa joka hetki neutriinoja, mutta ne läpäisevät fotonin paljon nopeammin kuin neutriinot Maapallon.

Kyseiset hiukkaset olivat olemassa jo paljon ennen kuin näkyvän maailmakaikkeuden atomit syntyivät energiasta joka liikkui tiettyyn suuntaan tilassa joka ei muutu millään tavalla.

Nämä erittäin pienet ja nopeat hiukkaset voisivat kuljettaa mukanaan informaatiota. Ensin niitä menee yhden fotonin läpi, niistä absorboituu energiaa fotoniin, mutta niihin absorboituisi myös energiaa fotonista. Heti kohta pieni osa niistä läpäisee toisen fotonin.

Näin ns. kaukovaikutus voisi selittyä perinteisellä tavalla.

"Jos kaksi kvanttisysteemiä on lomittunut, niin toisen systeemin tilan mittaaminen "romahduttaa" myös toisen systeemin tiettyyn tilaan, koska niiden yhteinen tilafunktio "romahtaa"."

Mitataan toinen systeemi. Koko ajan kyseisen systeemin läpi liikkuu näitä erittäin pieniä ja erittäin nopeita hiukkasia. Mittauksen aikana systeemin tiheys muuttuu ja se vaikuttaa sen läpi meneviin hiukkasiin.

Koska toiseen suuntaan etenevä systeemi oli aikaisemmin lomittunut mitattavan systeemin kanssa?, "se värähtelee samalla taajuudella?" ja näin mitatun systeemin läpi menevät pienet ja nopeat hiukkaset siirtävät informaation toiseen suuntaan liikkuvaan systeemmin ja näin ns. kaukovaikutus selittyy ymmärrettävällä tavalla?

Kaksosethan ovat hedelmöityksen jälkeen "lomittuneina" toistensa kanssa ja syntymän jälkeen ne liikkuvat omia teitään?

Värähtelevätkö kaksosten aivot niin samalla tavalla että näiden erittäin pienten ja nopeiden hiukkasten välittämä informaatio on heidän aivoissaan tulkittavissa, jolloin kaksoset voisivat aistia toisilleen tapahtuvia asioita?

MITEN KVARKIT LAAJENEVAT

Ajatellaan yksittäistä kvarkkia ja sitä miten se laajenee koko ajan kolmiulotteisesti ulos päin jo olemassa olevaan tilaan joka on ei yhtään mitään. Ja sitä miten tämän voi ymmärtää, toisin kuin laajenevan tilan. Voit toki yrittää kertoa miten tila muka laajenee, vaikka eihän se tila mitään laajene.

Kvarkissa siis on vain ja ainoastaan energiaa ja kvarkissa tuota energiaa on tiheämmin kuin kvarkin ulkopuolella.

Siksi kvarkki toimiikin suodattimena jonka läpi liikkuu koko ajan äärimmäisen paljon erittäin pieniä hiukkasia joista absorboituu kvarkkiin koko ajan lisää energiaa. Siksi kvarkki laajenee koko ajan ulos päin jo olemassa olevaan tilaan.

Kvarkin voidaan ajatella koostuvan vielä paljon paljon pienemmistä energiatihentymistä. Niitä voi olla kvarkissa vaikkapa yhtä paljon kuin Auringossa on kvarkkeja.

Kun jokaiseen kvarkin erilliseen energiatihentymään tulee muista kvarkin energiatihentymistä energiaa, saa tämä ulkoapäin tuleva energia niistä puristumaan ulos energiaa aaltoina joka aiheuttaa ulkoisen paineen siihen kvarkin erilliseen energiatihentymään joka osuu sen liikeradalle ja saa siitä puristumaan ulos energiaa aaltoina jne.

Näin kvarkin erillisten energiatihentymien välisellä alueella liikkuu koko ajan energiaa jota osuu niihin erittäin pieniin hiukkasiin joita liikkuu kvarkkien läpi. Ja siksi näihin pienen pieniin hiukkasiin osuu energiaa, ne räjähtävät energiaansa kvarkkien erillisille energiatihentymille ja näin kvarkki saa itselleen koko ajan lisää energiaa.

Kvarkeilla on siis sisäinen paine joka saa kvarkit laajenemaan koko ajan. Kvarkkeihin kohdistuu myös ulkoinen paine, koska ympärillä olevista kvarkeista tuleva energia saa kvarkeista puristumaan ulos energiaa aaltoina, jotka aiheuttavat ulkoisen paineen niihin kvarkkeihin jotka osuvat kyseisten energia-aaltojen liikeradalle jne.

Toki kvarkeista työntyy ulos energiaa myös sisäisen paineen takia.

Tämän ihminen kykenee ymmärtämään, jos omaa vähänkään loogista ajattelukykyä. Laajenevaa tilaa kolmiulotteinen ihminen ei voi ymmärtää ja siksi laajenevaan tilaan voi vain uskoa, aivan kuten uskovainen uskoo oman jumalansa olemassa oloon. Siksi laajeneva tila on vastaava käsite kuin jumalat ovat. Muitakin vastaavia käsitteitä on keksitty ihmisen toimesta. Vetävä voima, Kaareutuva tila, pimeä aine, pimeä energia, ylimääräiset tilaulottuvuudet jne.

Miksi keksiä uusia käsitteitä, kun asiat selittyvät sellaisilla asioilla jotka varmasti ovat olemassa ja jotka ihminen voi ymmärtää.

Kyseiset asiat.

1. Energiatihentymät.

2. Absorboituminen = energiaa, josta energiatihentymä koostuu, takertuu energiatihentymään.

3. Emittoiminen = Säteily

4. Tila joka on ei yhtään mitään. Paikka jossa asiat tapahtuvat.

Ylimääräisten tilaulottuvuuksien olemassa oloa on tyhmää puolustella vertauksella jonka mukaan kaksiulotteinen olento ei ymmärrä kolmatta tilaulottuvuutta. Tämä siksi että kolmiulotteinen ymmärtää ettei kaksiulotteisia asioita ole fyysisesti olemassa. Ota kolmiulotteisesta asiasta paksuus pois ja jäljelle ei jää yhtään mitään ja näin on.

ALKU / LOPPU

Kaiken alkua ei ole.

On vain alku / loppu tilanne johon jokainen maailmankaikkeus aikanaan hajaantuu.

Tästä enemmän esim. täällä

http://www.onesimpleprinciple.com/forum ... php?t=2638

Ja täällä

http://ajatusmylly.net/index.php?PHPSES ... opic=508.0

Ps. Harmi että muutama aika sitten avaamani aihe: Akasha kenttä OneSimplePrinciple mallin mukaisesti ei näy enää tiede.fi keskusteluissa. Oliko aiheessa jotakin miksi se piti poistaa vai temppuilevatko sivut muuten vain? Sama aihe poistettiin hs.fi keskusteluista jostakin syystä jälkeen päin. Ensin aihe läpäisi hs.fi tarkastuksen ja googlella aihe löytyy, mutta klikkaus ja ilmoitus, aihetta ei löydy. Erikoista.

Tässä aiheeseen liittyvää tekstiä

http://www.onesimpleprinciple.com/forum ... php?t=2626

Aiheeni Syntyivätkö planeetat Auringosta ja Jupiterista? nimi on huono.

Aiheen nimenä pidempi: Onko muiden planeetojen kuin Jupiterin aine peräisin Auringosta ja Jupiterista kuvaa paremmin esittämääni ideaa.

tahtitiede-ja-avaruus-f6/syntyivatko-planeetat-auringosta-ja-jupiterista-t48017.html

Eli Auringon ympärille olisi voinut kehittyä kertymäkiekko josta muut planeetat olisivat ajan kanssa kehittyneet, mutta niin että tuo kertymäkiekon aine olisi peräisin Auringosta ja Jupiterista.

.

Ps. Minusta ns. säieteoriat ovat aika hassuja teorioita.

Miten joku ylimääräinen tilaulottuvuus voisi olla oikea tilaulottuvuus, jos se on käpertyneenä tilassa joka omaa kolme tilaulottuvuutta?

Jos sinä käperryt kippuralle tilassa joka omaa kolme tilaulottuvuutta, niin ethän sinä silloin ole ylimääräinen tilaulottuvuus.

Jos joku asia kykenee käpertymään pienemmäksi asiaksi, on se silloin jotakin konkreettista asiaa jonka tiheys on kasvanut ja sillä ei ole mitään tekemistä tilaulottuvuuksien kanssa.

Omaavatko säieteoriat jonkun taustatilan jossa isot laajenevat tilaulottuvuudet laajenevat ja jossa ylimääräiset tilaulottuvuudet ovat käpertyneenä vai miten tää menee?

Onesimpleprinciple mallin mukaan energiatihentymiä voi pakata pienemmälle alueelle, jolloin kyseinen määrä energiaa on käpertyneenä pienemmälle alueelle tilaan joka on ei yhtään mitään. Näin ollen ikuisen energian tiheys voi vaihdella ja vaihteleekin ikuisessa tilassa joka on ei yhtään mitään. Paineenvaihtelua kaikki on vaan.

Tila on ei yhtään mitään ja tilassa on energiaa joka on jotakin.

Yang ja Yin

Tila ja Energia

Ei yhtään mittään ja Jotakin

Nolla ja Yksi

Varaukseton ja Varauksellinen

Kahden energia-aallon välinen ei yhtään mitään ja Energia-aalto joka on jotakin.

Jne.

Yllä melko tiheää tavaraa ja siksi

KEVENNYS

Suomessa järjestetään kännykän heittokisoja.

Kisaan saisi väriä, jos kahden hengen joukkueen pitäisi välittää informaatiota toimimattomien vanhojen kännyköiden avulla.

Seinä väliin ja heittämällä kännyköitä seinämän yli joukkuekaverille tietyssä tahdissa, pitäisi välittää hänelle infoa, you know.

Mitä pienemmällä AJAN käytöllä saisi välitettyä infoa, sitä enemmän saisi rahaa eli AIKAA palkintona. Järjestäjät voisivat hankkia ison kännykkäfirman joka voisi sponsoroida kisaa rahalla ja näin järjestäjät saisivat paljon rahaa eli AIKAA, koska järjestävät AJANvietettä ihmisille.

Kisa ylittäisi helposti mediakynnyksen ja näin informaatio kisasta siirtyisi muihinkin maihin, jolloin sponsoreiden saanti olisi vain ajan kysymys.

Mitään uutta ei synny ilman vuorovaikutusta, ei edes lapsia tai uutta maailmankaikkeutta.

Hawking: Jumala on tarpeeton, koska on olemassa gravitaatio eli vetävä voima

Mr. Pressure: Vetävä voima on jumala jota ei oikeasti ole olemassa.

Ikuista Rakkautta

Sivut

Kommentit (25)

Astronomy
Seuraa 
Viestejä3976

Huh mikä vuodatus, voisitko hieman kiteyttää sitä mitä olet sanomassa ja mitä olet kysymässä?

"The universe is a big place, perhaps the biggest".
"Those of you who believe in telekinetics, raise my hand".
Kurt Vonnegut
"Voihan fusk." Minä

David
Seuraa 
Viestejä8877
Astronomy
Huh mikä vuodatus, voisitko hieman kiteyttää sitä mitä olet sanomassa ja mitä olet kysymässä?

Lähettäjän paikkakunta on kuopio, vastuu siirtyy kuulijalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Astronomy
Huh mikä vuodatus, voisitko hieman kiteyttää sitä mitä olet sanomassa ja mitä olet kysymässä?Kyseessä on Mr. Savorinen, joten voit hieman asettaa odotuksiasi sen mukaiseksi...

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Astronomy
Huh mikä vuodatus, voisitko hieman kiteyttää sitä mitä olet sanomassa ja mitä olet kysymässä?Seppo_Pietikainen
Kyseessä on Mr. Savorinen, joten voit hieman asettaa odotuksiasi sen mukaiseksi...Onkos tämä sama kaveri, jonka piti heittää kuperkeikkoja Kuopion torilla, jos hänen teorioitaan ei johonkin päivämäärään mennessä osoiteta oikeiksi? En nyt ole ihan varma, mutta minulla ei kai vielä silloin ollut tunnusta täällä, mutta lueskelin palstaa. Sen kuitenkin muistan, että todistamatta teoriat jäivät, mutta niin jäivät kuperkeikatkin heittämättä.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Rere
Astronomy
Huh mikä vuodatus, voisitko hieman kiteyttää sitä mitä olet sanomassa ja mitä olet kysymässä?Seppo_Pietikainen
Kyseessä on Mr. Savorinen, joten voit hieman asettaa odotuksiasi sen mukaiseksi...Onkos tämä sama kaveri, jonka piti heittää kuperkeikkoja Kuopion torilla, jos hänen teorioitaan ei johonkin päivämäärään mennessä osoiteta oikeiksi? En nyt ole ihan varma, mutta minulla ei kai vielä silloin ollut tunnusta täällä, mutta lueskelin palstaa. Sen kuitenkin muistan, että todistamatta teoriat jäivät, mutta niin jäivät kuperkeikatkin heittämättä.Sama hemmo. Käsittääkseni kuperkeikat tulivat suoritettua aivan oikeaoppisesti.
Siitä plussat Savoriselle. Ei muusta.

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

xork
Seuraa 
Viestejä384

En ole edelleenkään ymmärtänyt kvantittumista. Olen nähnyt paljon vaivaa kysymyksen ratkaisemiseksi mutta en ole löytänyt vastausta. Joissain artikkelissa esimerkiksi sanottiin, että "kahden fotonin energiatilat mitattiin". Kuinka siis SM-säteilyn välittäjähiukkanen on todistettu? Kuinka voidaan väittää, että tosiaankin kaksi 'irrallista' hiukkasta mitattiin? Mikä siis puhuu sen puolesta, että valo ei ole aalto?

Socrates
Seuraa 
Viestejä8971

Älkääs nyt, meillähän voi olla uusi Einstein keskuudessamme ja heitämme vain kivillä ?

Eikös tämä ole tiedefoorum? Kai epäordotoksisten teorioidenkin esittäminen on sallittua? Yleensä tiede on tehnyt kvanttihyppyjä juuri näin. Tai sitten ei. Mutta miksi tuomita jotain,jota ei ymmärrä ?

Muistan kun esitin teoriani laserraketista aikoinaan. Vastaanotto ei rohkaissut, sain artikkelin siitä Ursan Tähdet ja Avaruuteen vain käymällä paikanpäällä toimituksessa ihmettelemässä,minne juttutarjoukseni oli kadonnut puoli vuotta sitten. Seppo Linnaluoto kiusaantuneen tuntuisena sanoi: "Lyhennä puoleen,niin julkaisen !" Juttu aikaansai kutsut Novosibirskin yliopistolle ja NASA Langley´in. Nyt teoriaa testataan kokein.

Myöhemmin istuimme Sepon kanssa saunan lauteilla Ursan Kaamos- ja Tähtipäivillä Utsjoella tarinoiden mm. tästä aiheesta ! Silloin Novosibirskista palannut porukkamme käsitti jo seitsemän henkeä, mm. Ohkejoge Ursan vetäjän, opettaja Juhani Harjunharjan.

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643
Mr. Pressure

Kun jokaiseen kvarkin erilliseen energiatihentymään tulee muista kvarkin energiatihentymistä energiaa, saa tämä ulkoapäin tuleva energia niistä puristumaan ulos energiaa aaltoina joka aiheuttaa ulkoisen paineen siihen kvarkin erilliseen energiatihentymään joka osuu sen liikeradalle ja saa siitä puristumaan ulos energiaa aaltoina jne.Sinulla on varmaankin visio yksittäisen kvarkin geometrisesta ulottuvuudesta tuon kehitelmän jälkeen?

Olet siis kehittelemässä kaiken teoriaa. Anna palaa. Juttu on vielä kesken, mutta tuosta se lähtee.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Hannu Tanskanen
Älkääs nyt, meillähän voi olla uusi Einstein keskuudessamme ja heitämme vain kivillä :shock: ?
Eikös tämä ole tiedefoorum? Kai epäordotoksisten teorioidenkin esittäminen on sallittua? Yleensä tiede on tehnyt kvanttihyppyjä juuri näin. Tai sitten ei. Mutta miksi tuomita jotain,jota ei ymmärrä :cry: ?
Jos sinusta epäkoherentti ja havaintojen kanssa ristiriidassa oleva diibadaaba = teoria niin oukei, sitten sinusta mikä tahansa tajunnanvirta on teoria. Tieteessä teorialla tarkoitetaan kuitenkin jotain aivan muuta. Joten jos haluat tässä yhteydessä vedota sanaan tiedefoorum, niin ehkä haluat myös pitäytyä tieteen käsitteissä kun käytät vetoamisessasi sanaa teoria. Muuten tässä asiassa tuuli heiluttaa huuliasi ja kääntelee takkiasi, etkä itsekään tiedä mitä puhut.

Socrates
Seuraa 
Viestejä8971
spin0
Hannu Tanskanen
Älkääs nyt, meillähän voi olla uusi Einstein keskuudessamme ja heitämme vain kivillä ?
Eikös tämä ole tiedefoorum? Kai epäordotoksisten teorioidenkin esittäminen on sallittua? Yleensä tiede on tehnyt kvanttihyppyjä juuri näin. Tai sitten ei. Mutta miksi tuomita jotain,jota ei ymmärrä ?
Jos sinusta epäkoherentti ja havaintojen kanssa ristiriidassa oleva diibadaaba = teoria niin oukei, sitten sinusta mikä tahansa tajunnanvirta on teoria. Tieteessä teorialla tarkoitetaan kuitenkin jotain aivan muuta. Joten jos haluat tässä yhteydessä vedota sanaan tiedefoorum, niin ehkä haluat myös pitäytyä tieteen käsitteissä kun käytät vetoamisessasi sanaa teoria. Muuten tässä asiassa tuuli heiluttaa huuliasi ja kääntelee takkiasi, etkä itsekään tiedä mitä puhut.No on minun tietysti tunnustettava,etten ole ajatuksella ja kokonaan lukenut "Mr.Pressuren" kirjoituksia,mutta se ei ollutkaan kommenttini "pihvi",vaan se,että tulisi suvaita omasta mielestään "hassujakin" teoretisointeja, ei ainakaan pilkata esittäjäänsä. Eihän tämä foorum nyt kuitenkaan mikään "Nature" ole,jonne raati valitsisi vain Peer Review -kirjoitukset !

xork
En ole edelleenkään ymmärtänyt kvantittumista. Olen nähnyt paljon vaivaa kysymyksen ratkaisemiseksi mutta en ole löytänyt vastausta. Joissain artikkelissa esimerkiksi sanottiin, että "kahden fotonin energiatilat mitattiin". Kuinka siis SM-säteilyn välittäjähiukkanen on todistettu? Kuinka voidaan väittää, että tosiaankin kaksi 'irrallista' hiukkasta mitattiin? Mikä siis puhuu sen puolesta, että valo ei ole aalto?Aaltoa, ja hiukkasta voidaan pitää toisistaan riippuvana entiteettinä. Siis hiukkanen, ja aaltoliike kuuluvat samaan energian liikkeeseen. Toisin sanoen hiukkanen on myös aalto.

Elegronikaan ei ole hiukkanen atomin sisäisessä ominaisuudessaan, ja vapaanakin sillä saadaan aikaan aaltokuvio, samoin myös saadaan aaltokuvio atomeillakin kaksoisrakokokeissa.

Valo on aalto ja luovuttaessaan energiaansa atomille, se tapahtuu kvantteina fotoneina, eli silloin sitä voidaan kuvata hiukkasena.

xork
Seuraa 
Viestejä384
fata morgana
xork
En ole edelleenkään ymmärtänyt kvantittumista. Olen nähnyt paljon vaivaa kysymyksen ratkaisemiseksi mutta en ole löytänyt vastausta. Joissain artikkelissa esimerkiksi sanottiin, että "kahden fotonin energiatilat mitattiin". Kuinka siis SM-säteilyn välittäjähiukkanen on todistettu? Kuinka voidaan väittää, että tosiaankin kaksi 'irrallista' hiukkasta mitattiin? Mikä siis puhuu sen puolesta, että valo ei ole aalto?Aaltoa, ja hiukkasta voidaan pitää toisistaan riippuvana entiteettinä. Siis hiukkanen, ja aaltoliike kuuluvat samaan energian liikkeeseen. Toisin sanoen hiukkanen on myös aalto.

Elegronikaan ei ole hiukkanen atomin sisäisessä ominaisuudessaan, ja vapaanakin sillä saadaan aikaan aaltokuvio, samoin myös saadaan aaltokuvio atomeillakin kaksoisrakokokeissa.

Valo on aalto ja luovuttaessaan energiaansa atomille, se tapahtuu kvantteina fotoneina, eli silloin sitä voidaan kuvata hiukkasena.
Moi ja kiitos vastauksesta. Eli onko kaksoisrakokoe merkittävin todiste sm-säteilyn aaltohiukkasdualismista? Onko muita todistuksia?
En ole tutustunut kaksoisrakokokeeseen mutta olen yrittänyt. En ole löytänyt erityisen täsmällistä suomenkielistä selvitystä siitä.

xork
fata morgana
xork
En ole edelleenkään ymmärtänyt kvantittumista. Olen nähnyt paljon vaivaa kysymyksen ratkaisemiseksi mutta en ole löytänyt vastausta. Joissain artikkelissa esimerkiksi sanottiin, että "kahden fotonin energiatilat mitattiin". Kuinka siis SM-säteilyn välittäjähiukkanen on todistettu? Kuinka voidaan väittää, että tosiaankin kaksi 'irrallista' hiukkasta mitattiin? Mikä siis puhuu sen puolesta, että valo ei ole aalto?Aaltoa, ja hiukkasta voidaan pitää toisistaan riippuvana entiteettinä. Siis hiukkanen, ja aaltoliike kuuluvat samaan energian liikkeeseen. Toisin sanoen hiukkanen on myös aalto.

Elegronikaan ei ole hiukkanen atomin sisäisessä ominaisuudessaan, ja vapaanakin sillä saadaan aikaan aaltokuvio, samoin myös saadaan aaltokuvio atomeillakin kaksoisrakokokeissa.

Valo on aalto ja luovuttaessaan energiaansa atomille, se tapahtuu kvantteina fotoneina, eli silloin sitä voidaan kuvata hiukkasena.
Moi ja kiitos vastauksesta. Eli onko kaksoisrakokoe merkittävin todiste sm-säteilyn aaltohiukkasdualismista? Onko muita todistuksia?
En ole tutustunut kaksoisrakokokeeseen mutta olen yrittänyt. En ole löytänyt erityisen täsmällistä suomenkielistä selvitystä siitä.
Guuklettamalla kaksoisrakokoe, löytyy kyllä aika lailla luettavaa.

Oleellista on ymmärtää kaksinainen aineen luonne. Hiukkanen ääriviivattomana pisteenä on lokaalinen, ja aaltoliike leviää vapaasti avaruuteen ollen siten ei lokaalinen, siis ei sidottu paikkaan.
Aineessa nuo kaksi asiaa yhdistyvät vuorovaikutuksessa, mutta täysin tyhjentävää teoriaa miten tuo kaikkiaan tapahtuu, varmaan vielä odotellaan.

Kaksoisrakokoe kuvaa tuon aaltokuvion muodostumista, mutta ei selitä miten se käytännössä tapahtuu, hiukkasaallon periaatteessa pitäisi kulkea molempien aukkojen kautta, muuten interferenssin muodostuminen ei olisi mahdollista. Kuvio muodostuu myös elegroneilla, ja esim. heliumatomilla.

Siis hiukkasen ei pitäisi kyetä kulkemaan kahden erillisen aukon kautta, mutta kuviotakaan ei voisi muodostua yhden aukon kautta.

Mitä kaikkea em. teoria ennustaa?

Palkkaa, Savor hyvä, jo se matemaatikko / teoreettinen fyysikko joka tekee teorioistasi matemaattisen mallinnuksen, niin päästään vihdoinkin laskemaan niiden avulla jotain ilmiöitä. Voitaisiin siten todentaa ne teoriat ja saada sinulle se Nobelpalkinto, mainetta kunniaa ja mammonaa.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat