Seuraa 
Viestejä45973

Mitä tehtäisiin siinä teoreettisessa tilanteessa, että jompi kumpi presidenttiehdokkaista, Halonen tai Niinistö, nyt kesken vaalien kuolisi.

  • ylös 0
  • alas 1

Kommentit (4)

Tuskin tälle on valmiiks olemassa mitään asetusta, mutta luulisin että kolmanneksi tullut, eli Vanhanen yksinkertaisesti nousisi toiseksi kilpailijaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kyllä tuo on ihan vaalilaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa huomioitu. Eli presidentin vaaleissa ehdokkaan kuolema tai hänen tullessaan muutoin pysyvästi estyneeksi niin ao. vaalit uusitaan. Jos esim. nyt Halonen tai Niinistö tulisi pysyvästi estyneeksi, niin toinen vaali peruttaisiin ja valtioneuvosto määräisi mahdollisiman pian uuden ajankohdan toiselle vaalille. Siihen nousisi sitten Vanhanen estyneen ehdokkaan tilalle.

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031

Vaalimenettelyn uudelleen aloittaminen
143 §
Presidenttiehdokkaan tai presidentiksi valitun pysyvä estyneisyys tai kuolema

Presidentin valitsemiseen on ryhdyttävä uudelleen niin pian kuin mahdollista, jos:

1) säädetyssä järjestyksessä asetettu ehdokas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen päättymistä;

2) toisessa vaalissa oleva ehdokas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen toisen vaalin vaalitoimituksen päättymistä; taikka

3) presidentiksi valittu tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen kuin hän on ryhtynyt toimeensa.

Valtioneuvosto määrää vaalipäivän sen mukaisesti kuin 127 §:n 3 momentissa säädetään.

Oikeusministeriön on kiireellisesti ilmoitettava valtioneuvoston päätöksestä ulkoasiainministeriölle, vaalipiirilautakunnille ja Väestörekisterikeskukselle, joiden on huolehdittava siitä, että tieto välitetään edelleen muille vaaliviranomaisille. Vaaliviranomaisten on keskeytettävä valmistavat toimenpiteet vaalia varten. Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet valtioneuvoston päätöksestä aiheutuvista viranomaisten toimenpiteistä.

Ehdokkaan asettamisesta ja ehdokashakemuksen jättämisestä tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa on voimassa, mitä 129–134 §:ssä säädetään. Ehdokasta, jonka puolue tai valitsijayhdistys oli aikaisemmin säädetyssä järjestyksessä asettanut, pidetään kuitenkin ilman uutta hakemusta edelleen puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaana, jollei puolue tai valitsijayhdistys ole peruuttanut aikaisempaa hakemustaan tai ehdokkaaksi asetettu 133 tai 134 §:ssä tarkoitettua suostumustaan. Hakemuksen tai suostumuksen peruutus on tehtävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat