Seuraa 
Viestejä45973

Kaksi suurta vallankumousta tulevat nostamaan meidät hetkessä 1900-luvun maailmasta suoraan 2000-luvulle.

Nämä ovat bio ja nano alojen vallankumoukset. Biotieteet eivät voi olla vaikuttamatta meihin, koska olemmehan ennenkaikkea biologisia olentoja. Uusi bioteknologia sallii piakkoin koko ihmisen geenikartan kartoittamisen. Tällä on toki huonojakin puolia, sitä en kiellä. Ihmisen geenikartan kartoittaminen ei mielestäni kuitenkaan ole välttämättä tie "uuteen natsismiin" Sillä voidaan oppia ymmärtämään ihmistä enemmän, kuten esimerkiksi perinnöllisten sairauksien merkitystä ja niiden. Tärkeintä mielestäni tässä teknologiassa on, että se auttaa ihmisiä löytämään aloja joilla he ovat luontaisesti lahjakkaita.

Lääketieteessä nyt avautuvat mahdollisuudet ovat kirjaimellisesti RAJATTOMAT! Kaikkea aina sydämmistä aivosoluihin voidaan nyt valmistaa laboratorioissa. Tässäkin on sekä hyviä että huonoja puolia. Toisaalta monet hoidot halpenevat, mutta kun uusia tunkee jatkuvasti vanhoje tilalle, on pakko vähitellen alkaa tehdä vaikeita ja eettisestikkin arveluttavia priorisointeja.

Pelkästään ihmisen geenikartan kartoitus ei tule riittämään tulevaisuuden kunnianhimoisille tiedemiehille. On vain ajankysymys, kunnes jo elossa olevien ihmisten geenejä voidaan ruveta manipuloimaan. Onko silmiesi väri mielestäsi väärä? Haluaisitko pienemmän ahterin, vaiko olla aivan jotain toista "rotua" Utopiaa toistaiseksi, ellet sitten käytä piilolinssejä ja käy rasvaimussa, mutta 20-vuoden kuluttua ei enää välttämättä. Paljon, HYVIN PALJON rahaa sijoitetaan jo nyt näihin erittäin kunnianhimoisiin projekteihin!

Uusi tieto geeneistä, kantasolujen toiminnasta ja mm uusimmasta nano teknologiasta ja kvantti fysiikasta tulee luomaan meille aivan uudenlaisen maailman. Tässä maailmassa pätevät tietenkin yhä hyvin pitkälle samat "säännöt" kuin omassamme. Yksi uusi tyypillinen piirre tälle maailmalle on työpaikkojen raju väheneminen. Muodostuu kaksi luokkaa;niin sanottu "luova luokka" ja toisaalta se "suorittava" "Luova luokka" käyttää uutte teknologiaa luodakseen kirjaimellisesti aivan uusia asioita, kun taas suorittava luokka työskentelee "vähempiarvoisissa töissä" pääosin palvelualalla.

Tälle maailmalle ovat myös tyypillisiä uudet, alkeellisen ja rajallisen "keinoälyn" omaavat koneet. Tyypillisin paikka jossa tällaisia koneitä käytetään on armeija. Jos Yhdysvaltain armeijan suunnitelmat pitävät paikkansa, tulee nykyisin käytössä olevasta mainiosta F-22 "Raptorista" luultavasti viimeinen Yhdysvaltain armeijan miehitetty taistelukone joitain harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Ajan kuluessa hiljalleen mm miehitetyt B-2 ja B-52 pommittajat korjataan uusilla automaattisilla, keinoälyn omaavilla laitteilla, kuten tämä jo nyt valmis prototyyppi "X-47B" osoittaa:

http://www.airforce-technology.com/proj ... asus_6.jpg

Tietenkään tämä ei tarkoita, että koneet "Terminaattori" tyyliin tulevat saamaan kaiken vallan itselleen. Niitä käytetään pikemminkin ihmistä auttamassa, kuin pyrkimyksenä korjaamaan hänet. Tällainen keinoäly voi auttaa esimerkki poliisia ja vartijoita paremmin suorittamaan työtehtävänsä. Tietenkin tällä on myös negatiivisia puolia. Valta väistämättä keskittyy, ja ihmisten perusoikeudet vähitellen kaventuvat. Uusi bio ja nanoteknologia luo toki mahdollisuuden valvoa ihmisiä entistä tehokkaammin, ja mm heidän geenikerttansa ei välttämättä enää ole heidän yksityistä omaisuuttaan. Pääosin uusi teknologia tulee kuitenkin parantamaan ihmisten elämää. Ensinnäkin, se luo nyt entistä "pienemmän" ja verkottuneemman maailman. Tämä saattaa näin vähentää viranomaisten valtaa järjestelmässä entisestään, kun he eivät enää voi pitää kaikkea tietoa salassa.

Pimeänä puolena ovat tietenkin uudet aseet, jotka sallivat aivan uudenlaisen sodankäynnin. Tulevaisuudessa erillaisia aseita voi kohdistaa mitä erillaisimpiin ihmisryhmiin, ja pienin teknisistä rajoituksista tulee luultavasti olemaan "rotu" ja ihonväri. On epävarmaa, johtaako tämä niin sanottuihin "rotupuhdistuksiin" Edessä saattaa myös olla nyt niin sanotun "globalisaation" huipennus ja koko ihmiskunnan lopullinen yhdistyminen.

Pahimmillaan teknologian raju muutos voi johtaa uuteen "viimeiseen sotaan" kuten vuonna 1914. Sata vuotta myöhemmin ihmiskunta voi hyvinkin olla saman suuren kysymyksen edessä;miten löytää vaihtoehto kaiken tuhoavalle väkivallalle? Pahimmillaan nano ja bioteknologian raju kehitys voi syöstä ihmiskunnan niin sanottuun "viimeiseen maailmansotaan" josta ei enää sitten toivutakkaan ihan niin helposti kuin ensimmäisestä.

Niin tai näin, uusi vallankumous on pian täällä. Maailma ei enää ikinä tule olemaan entisensä, ja kaikki tämän uuden teknologian tuoma valta tulee toki olemaan monien taistelujen välikappale. Globaali valtatastelu siitä on jo alkanut!

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (2)

[size=75:687cpwk6]Toinen tuleminenkirjoitti:[/size:687cpwk6][size=75:687cpwk6]: "Kaksi suurta vallankumousta tulevat nostamaan meidät hetkessä 1900-luvun maailmasta suoraan 2000-luvulle.

Nämä ovat bio ja nano alojen vallankumoukset." [/size:687cpwk6]

Ks. aiempi viestini Mooren laista ja kirjoitukset kvanttiteknologian kehityksestä...

Kaksi pääaluetta jota uusi teknologia tulee mullistamaan on talous ja sodankäynti.

Sodankäynnissä vähitellen numeroiden merkitys vähenee entisestään. Uusi nano ja bioteknologia yhdistettynä suurissa kasvukeskuksissa asuvaan "suojattomaan" siviiliväestöön luo valtavan määrän mahdollisuuksia mm terroristeille ja supervaltojen agenteille. Nämä uudet aseet voivat pahimmillaan uhata koko ihmiskunnan olemassaoloa. Teoriassa ihminen voisi näillä uusilla aseilla tuhota itse itsensä. Tällöin tosin syntyy paine löytää jonkinlainen kansainvälinen konsensus ja välttää joukkotuho, mikä saattaa auttaa luomaan entistä tiivimmän ja paremman kansainvälisen järjestelmän.

Niin sanottua "globalisaatiota" ei enää ohjaa vain pelkkä hyöty, vaan nyt myös jo silkka pakko, sillä planeettamme tai ainakaan sillä asuva ihmiskunta ei kerta kaikkiaan enää kestä uutta suursotaa. Sodat voidaan taas lopettaa vain lisäämällä globalisaatiota. Tämä ei tietenkään tule olemaan helppoa. Tärkeää on, että maat ja hallitukset asettavat kansalliset intressinsä sivuun. Kyse ei enää ole vain mistään tietystä valtiosta tai "rodusta" vaan koko ihmiskunnan säilymisestä!

Taloudessa uusi teknologia tarjoaa monia suuntia kasvuun. Eräs nykyinen talouden pullonkaula on voimakas öljyriippuvuus. Suurin osa maailman öljystä sijaitsee Lähi-Idässä, joka on muuttunut kerta kaikkiaan poliittisesti liian tulenaraksi alueeksi! MM Yhdysvaltain agressiivinen ulkopolitiikka sekä yhteistyö Israelin kanssa lietsoo alueella terrorismia, jolla uusimmalla nano ja bioteknologialla voi olla vielä karmaisevat globaalit seuraukset !

Tämä ei pitkällä tähtäimellä hyödytä ketään, ja nostaa vain öljyn hintoja kohti silkkaa mahdottomuutta. Uudet öljysodat eivät kuitenkaan ole ratkaisu, vaan uusien vaithoehtoisten energialähteiden tutkiminen ja käyttöönotto.

MM vety ja aurinkovoimaa täytyy tutkia ja alkaa hyödyntää entistä enemmän. Öljyä on liian vähän, ja se on liian vähissä käsissä. Öljynkulutuksen vähentäminen ei pitkällä tähtäimellä ole mikään ratkaisu. Täytyy löytää jokin tekninen keino päästä eroon tästä niin perin kalliista ja saastuttavasta polttoaineesta.

Jo nyt ollaan keksitty tehokas ja suhteellisen halpa tapa saada suolaisesta merivedestä juomakelpoista. Seuraava tavoite pitäisi olla parempien ja vahvempien geenilajikkeiden kehitteleminen. Nämä lajikkeet kantaisivat parempaa satoa, ja kestäisivät paremmin tuholaisia sekä karuja luonnonoloja. Ne yksin eivät suinkaan missään nimessä ratkaise kehitysmaiden nälkä tai jano-ongelmia, pikemminkin yhdessä Kiinalaismallisen perhe ja yhteiskuntasuunnittelun kanssa.

Toinen merkittävä ala joka tulee tulevaisuudessa kasvamaan on terveydenhoito. Perinteisesti ennen tätä päivää terveydenhoito koostui pääosin lääkkeiden antamisesta sekä erillaisista leikkauksista. Leikkaus on usein hyvin kallis, tuskalias ja noin ollen myös sangen "epätuottoisa" toiminpide moneen ihmisen kärsimään vaivaan. Vasta nykyään uusi geeni ja kantasoluhoito alkaa kantaa paljon parempaa satoa. Tämä tulee kasvattamaan terveydenhoidon mahdollisuuksia lähes rajattomasti.

Käytännössä tämä saattaa kuitenkin merkitä niin sanotun "hyvinvointivaltion" loppua, koska kaikkia hoitoja ei enää yksinkertaisesti kyetä kustantamaan kaikille, ja on vaikea määrittää, miten priorisoinnin tulisi tapahtua. Tulevaisuudessa periaatteessa mikä tahansa sairaus tai vamma voidaan parantaa, kyse onkin enemmän hinnasta. Tämä voi puolestaan entisestään kärjistää luokka ja roturistiriitoja länsimaissa. Ihmiset haluavat hoitoa, eivätkä yksinkertaisesti suostu katsomaan omaistensa kuolemaa samaan aikaan, kun toiset saavat hoitoa niin sanotusti "koko rahan edestä" Tällä puolestaan tulee olemaan hyvin kauasulottuvia seurauksia.

Uusi geeniteknologia luo myös mahdollisuuden mm geenimanipulaatiolle. Teoriassa kun ihmisen geenikartta ja sen merkitys on kokonaan kartoitettu, heitä voidaan entistä enemmän alkaa sijoittaa erillaisiin "karsinoihin" mm tämän mukaan. Ennenkaikkea tässä tulevat korostumaan perinnölliset sairaudet. Ongelmana kuitenkin on, että ihmiseen vaikuttaa geenien lisäksi myös ympäristö. Toisin sanoen, kohtelisimme esim alkoholismille alistavaa geeniä kantavaa ihmistä käytännössä juoppona. Olisiko se eettisesti oikein?

Karu tosiasia on, että yhtiöt haluavat aina parhaat mahdolliset työntekijät palkkalistoilleen, joten mm työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi myös hakijan geeneillä tulee ajanmyötä olemaan jonkinverran merkitystä. Tämä voi puolestaan johtaa uuteen kärjistyneeseen tilanteeseen;jos hakija kokee tulleensa syrjäytyneeksi perimänsä perusteella, voiko hän tuolloin nostaa kanteen yritystä vastaan?

Uusi teknologia luo myös edellytyksiä valvoa ihmisiä entistä enemmän. Kuvitteleppa vaikkapa biojäljittimiä tai esimerkiksi kameraa, joka on piilotettu kärpäseen? Kuulostaa ehkä mahdottomalta, siis toistaiseksi! Tämä teknologia luo jo nykyisten kännykkäkameroiden tavoin uusia pulmia yksityisyyden suojaamiseksi, samoin kuin myös keinon entistä keskitetympään vallankäyttöön. Uusi nano ja bioteknologia luo myös mahdollisuuden ihmisten parempaan kontrollointiin. Kuvittele esim näkymätöntä kaasua, joka tekee mielenosoittajat väsyneemmiksi tai vaikkapa agressiivisemmiksi, jos kerran sitä halutaan? Tai vaikkapa jonnekin tietylle alueelle suunnattua poikkeuksellista vesijohtojakelua, jossa veteen lisätään liki huomaamatonta rauhoittavaa ainetta.

Tämä ei ole enää pelkkää futuristista tiedekirjallisuutta, vaan jo tätä päivää! Uusi teknologia helpottaa ennenkaikkea suurien joukkojen valvontaa. Yhdysvaltain armeija on jo kehittänyt mm mikroaalto ja äänsiaseita, joilla voidaan saada suuri ja vihainen väkijoukko hajaantumaan mikä osoittaa, ettei tätä uutta teknologiaa välttämättä tarvitse käyttää vain tappamiseen. Silti se luo paljon eettisiä ongelmia. Myös motivoituneet terroristit ja esim itsemurhapommittajat voivat saada aivan uudenlaisia ihmeitä aikaan tällä uudella teknologialla.

Taloudellisesti kaikista eniten tulee tulevaisuudessa tuottamaan nimen omaan nano ja bioteknologia! Mutta kuka pääsekään hyödyntämään näiden uusien ihmekeksintöjen hedelmiä ja miten niitä oikein tullaan hyödyntämään...se jää nähtäväksi hamaan tulevaisuuteen!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat