Seuraa 
Viestejä506

[size=150:1notk3i9]Eduskunta valmistelee valtiopetosta [/size:1notk3i9]

Eduskunta on muuttamassa perustuslakia siten, että Eu-jäsenyys kirjataan perustuslakiin ja lisäksi eduskunnan toimivalta voidaan luovuttaa 2/3 määräenemmistöllä kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle yhden eduskunnan aikana. Edellä mainittu toiminta täyttää valtiopetoksen ja sen valmistelun tunnusmerkit täydellisesti. Eduskunta on Suomen kansalaisten mandaatilla toimiva Suomen kansalaisten etua ajava instituutio Suomen valtion sisäpuolella, tai ainakin se oli sitä joskus. Nykyinen eduskunta aikoo luovuttaa tarvittaessa päätöksenteko-oikeudet Suomen ulkopuolelle sellaiselle taholle, jota Suomen kansa ei ole oikeuttanut.

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp ... 10_p.shtml
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp ... 10_p.shtml

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp ... 10_p.shtml

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp ... 10_p.shtml

VASTALAUSE

Perustelut

1 §:n 3 momentin poistaminen. Ehdotin, että valiokunnan mietintöön sisältyvä ehdotus 1 §:n 3 momenttiin Suomen EU-jäsenyyden kirjaamisesta perustuslakiin poistettaisiin ehdotuksesta. Katson, että Suomen EU-jäsenyyden nimenomainen mainitseminen perustuslaissa ei ole välttämätöntä. Myöskään Suomen Yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyttä ei mainita nykyisessä perustuslaissa. Nykyisen perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Nykymuodossaan momentissa ilmaistaan Suomen valtion myönteinen suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä asetetaan Suomen kansainväliselle toiminnalle yleiset päämäärät. Tämä säännös on ollut voimassa vuoden 2000 perustuslakiuudistuksesta lähtien ilman, että EU-jäsenyyden maininnan puuttumisesta perustuslaista olisi ollut perustuslain toimivuuteen liittyvää haittaa.

58 §:n 2 mom. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän linjaukseen viitaten en pidä hyväksyttävänä sitä, että perustuslaissa kaikkien merkittävien ulkopoliittisten asioiden päätösvalta keskitetään pääministerille ja hallituspuolueiden johtaville ministereille. Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin nykyinen vallanjako edellyttää näiden valtaelinten yhteistoimintaa. Valiokunnan mietintöön sisältyvä ehdotus presidentin päätöksentekosäännöistä poistaa käytännössä tämän yhteistoimintavelvoitteen ulkopoliittisista päätöksistä.

Valiokunta on muuttanut hallituksen esitystä perustuslain 58 §:n 2 momentin sisällön osalta niin, että jos tasavallan presidentti ei hyväksy valtioneuvoston ratkaisuehdotusta, valtioneuvosto voi tällöin antaa eduskunnalle muusta kuin lain vahvistamista, virkaan nimittämistä tai tehtävään määräämistä koskevasta asiasta selonteon. Tämän jälkeen asiasta päätetään eduskunnan selonteon johdosta hyväksymän kannanoton mukaisesti, jos valtioneuvosto tätä ehdottaa.

Vaikka valiokunnan mietinnön mukainen ehdotus tältä osin on selkeämpi kuin hallituksen alkuperäinen ehdotus, katson, että menettely johtaa tasavallan presidentin ulkopoliittisen johtovallan murenemiseen.

Valiokunnan esityksessä ehdotetulla tavalla pyritään edelleen kiertokautta toteuttamaan kansan suoraan vaaleilla valitseman tasavallan presidentin itsenäisen päätösvallan riistäminen, mitä ei tohdita suoraan esittää 93 §:n kohdalla, niin kuin alun perin aikomus on ollut.

Valiokunnan esityksessä säilytetään tosin 93 §:n 1 momentin muotoilu, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valiokunnan hyväksymässä mallissa kuitenkin esitetään presidentin vallan tosiasiallista riistämistä muuttamalla 58 §:n säätelemää päätöksentekotapaa. Kannatan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tavoin presidentin nykyisen ulkopoliittisen aseman säilyttämistä.

Ratkaisu on ristiriitainen ja erikoinen sikäli, että voimassa olisi perustuslain 93 §, jonka mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta perustuslain 58 §:n muutoksella presidentin johtovalta ulkopoliittisissa asioissa tosiasiassa alistettaisiin ristiriitatilanteessa pääministerin ja valtioneuvoston lopulliseen kantaan, kun se vastaa eduskunnan selonteossa omaksumaa kantaa asiassa.

Valiokunnan mietinnön mukainen ehdotus johtaa ristiriitatilanteessa siihen, että valtioneuvoston ja presidentin kantoja ei enää tarvitse sovitella yhteen, ja tässä mielessä säännösehdotus kovertaa tyhjäksi perustuslain 93 §:n toimivaltasäännöksen siitä, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Ehdotin valiokunnan käsittelyssä perustuslain 58 §:n 2 momentin muuttamista muotoon: "Jos presidentti ei päätä asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti, asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi. (Poist.)."

66 §:n 2 momentin poistaminen. Lisäksi ehdotin perustuslain 66 §:n säilyttämistä nykyisessä muodossaan. Mielestäni tasavallan presidentillä tulee jatkossakin olla mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kokouksiin käsiteltäessä Suomelle tärkeitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita.

Lausumaehdotus. Ehdotin myös valiokunnan mietintöön lausumaehdotusta, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti valtioneuvostosta annetun lain muuttamisen siten, että myös tasavallan presidentti voi kutsua koolle hänen ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen.

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti valtioneuvostosta annetun lain muuttamisen siten, että myös tasavallan presidentti voi kutsua koolle hänen ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen.

Veijo Puhjo /vas

Eduskunta valmistelee valtiopetosta - eikä ketään kiinnosta

http://www.muutos2011.fi/vb/entry.php?1 ... -kiinnosta

Sivut

Kommentit (22)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Perustuslain muuttaminen vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen mukaan kahden perättäisen eduskunnan hyväksymisen.

Eli kannattaa kysäistä, mitä mieltä juuri sinun ehdokkaasi on tästä perustuslain muutoksesta. Vaaliuurnilla tavataan.

tli
Seuraa 
Viestejä1144
JW
Pirta
Eduskunta valmistelee valtiopetosta - eikä ketään kiinnostaOlet myöhässä. Tästä äänestettiin jo perjantaina 11.2.2011. Läpi meni. Lähinnä perussuomalaiset, vasemmisto ja kristilliset äänestivät vastaan. Ketään ei tosiaan kiinnostanut.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/aa ... nro=154%29
Tämä asia on todella vakava ja se on onnistuttu valmistelemaan uskomattoman salassa. Tuo EU:n jäsenyyden kirjaaminen perustuslakiin merkitsee Suomen todella vahvaa sitomista vakavassa kriisissä olevaan järjestöön, myös euro-kytkentään. En usko alkuunkaan, että nyt perustettu vakausrahasto ratkaisisi EU:n talouskriisiä, vaan EU tulee jatkossa olemaan jatkuvasti kriisiytyvässä tilassa, jota toisaalta vielä vaikeuttaa Kansainvälisestä valuuttarahastosta peräisin olevat ja komission uskollisesti läpiajamat, toki myös omasta tahdostaan, finanssisääntelyn periaatteet, jotka supistavat talouskasvua EU:n alueella.

Peli ei ole kuitenkaan vielä menetetty, sillä kysymyshän on perustuslain muutoksesta ja eduskunnassa nyt tehty päätös on vasta ensimmäinen vaihe lain käsittelyssä. Voimassaoleva perustuslakihan sanoo perustuinlain säätämisjärjestyksestä seuraavaa:

Perustuslain 6. luvun 73 &
Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.Asia on siis vielä hyväksyttävä vaalien jälkeisillä valtiopäivillä asiasisällöltään muuttamattona 2/3 enemmistöllä. Niinpä asiaan voi vielä vaikuttaa vaikkapa vaalitilaisuuksissa tiukkaamalla kansanedustajaehdokkailta heidän kantaansa uuteen perustuslakiesitykseen. Lakia innokkaimmin ajavat yrittävät tietysti saada sitä läpi sillä verukkeella, että koko lakiesitys kaatuu, jos sitä ei hyväksytä sellaisenaan. Taustalla täytyy olla joitain uskomattomia poliittisia lehmänkauppoja.

Itse ainakin yritän vaikuttaa kaikin käytettävissäni olevin keinoin, jotta lakiesitystä ei hyväksyttäisi. Tavallisella pulliaisella tosin niitä keinoja on aika vähän, mutta esim. kansanedustajaehdokkaiden tenttaamisella voisi olla joitain vaikutuksia. Vaalikoneisiinkin olisi hyvä saada ujutettua jollain tavoin kysymys ehdokkaan kannasta perustuslakiuudistukseen.

tli
Tämä asia on todella vakava ja se on onnistuttu valmistelemaan uskomattoman salassa.

Tätä menoa siihen ei ole enää tulevaisuudessa tarvettakaan, kun kaikki valta on jo ehditty jakaa kansainvälisille järjestöille tai toimielimille.

Saw
Seuraa 
Viestejä6251
Barbaari
CE-hyväksytty
MTV kolmosen vaalikone ainakin on jo auki.

Vaalikoneesta Soini puuttuu tai sitten se ei osu 183 parhaan joukkoon.
Jotain mätää siinä vehkeessä on, kun se antoi parhaan mätshingin kristillisdemokraatille! Kakkosena ja kolmosena vasta mun tuleva äänestyskohde, Kokoomus.

Young man, there's a place you can go.
I said, young man, when you're short on your dough.
You can stay there, and I'm sure you will find
Many ways to have a good time.

It's fun to stay at the Y.M.C.A.
It's fun to stay at the Y.M.C.A.

Barbaari
Tässähän on taustalla se pelko että Perussuomalaiset pääsee valtaan ja koettaa erota EU:sta.Ei tuo sinänsä ole huolestuttavaa, sillä päätöksen purkamiseen tarvitaan vain yksinkertainen enemmistö. Tätä lainkohtaa kannattaa vartioida.

Pirta
Seuraa 
Viestejä506

"Eduskunta hyväksyi Suomen EU-jäsenyyden kirjaamisen perustuslakiin äänin 134-30. Vastaan äänestivät yksi keskustalainen, yksi vihreä, yksi demari ja kaikki vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat. Korutonta kertomaa. Taisi mennä viimeisetkin itsenäisyyden rippeet ja kukkopoika Katainen voi mennä kiekumaan Brysselin tunkiolle kukonheltan alku paisuen."

“He vastustivat: Vihreistä Erkki Pulliainen, keskustan Pekka Vilkuna ja demareiden Esa Lahtela.”

Manroid
Seuraa 
Viestejä389
Pirta
“He vastustivat: Vihreistä Erkki Pulliainen, keskustan Pekka Vilkuna ja demareiden Esa Lahtela.”Esa Lahtela jää pois omasta tadostaan. Muutenkin ollut erinomainen kansan asialla oleva edustaja. Järki kohdallaan, ei mikään tuuliviiri.

Vaikka Pirta toisinaa trollaa kamalilla aiheillaan ja paatostra sydämestään työntäe, sulkutulta floodaten, ON HÄN TÄSSÄ OIKEASSA.

Hyvä Pirta!

Valtiopetos on valmisteilla. Ensivaaleissa KANSAN ON HERÄTTÄVÄ, pitäkää jokainen tätä omalla "tontillanne" ilmassa, perustuslakimuutoskikkailu mahdollistaa Suomen murhan.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat