Seuraa 
Viestejä45973

EU:n terveydenhuoltodirektiivi edellyttää, että kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus saada terveydenhuoltoa myös kotimaansa ulkopuolella.

Tätä direktiiviä sovelletaan terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu, tai onko se julkista tai yksityistä.Voiko tämä direktiivi johtaa siihen, että jotkut menevät kalliiseen yksityiseen terveydenhuoltoon ulkomaille ja maksattavat sen sitten suomalaisista julkisista terveydenhuollon varoista?

Direktiivissä on tällainen ehto:

Uudella rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevalla direktiivillä otettaisiin käyttöön vaihtoehtoinen mekanismi, joka perustuu vapaan liikkuvuuden periaatteisiin ja tuomioistuimen päätösten taustalla oleviin periaatteisiin. Näin potilas voisi hakeutua toiseen jäsenvaltioon terveydenhoitoon, jota hänelle olisi tarjottu kotimaassakin, ja saada korvauksen siihen summaan asti, joka olisi maksettu, jos hän olisi saanut hoitoa kotimaassa. Potilas kantaisi kuitenkin taloudellisen riskin mahdollisista lisäkustannuksista.Ilmeisesti siis kuitenkaan sellaista hoitoa potilas ei saa, mitä hän ei saisi kotimaassaankaan. Ilman tuota ehtoahan tilanne voisi johtaa siihen, että niistä EU:maista, joissa on kehno terveydenhuolto, tulisi tuhansittain potilaita paremman terveydenhuollon maahan, jolloin resurssit eivät enää riittäisi kaikkien hoitamiseen. Silti tuo direktiivi voi johtaa todella pitkiin hoitojonoihin, jos potilaat alkavat jostain syystä suosia tiettyä maata.

Yleensä ihmiset haluavat kuitenkin tulla hoidetuksi lähellä asuinpaikkaansa, mikä on hyvin ymmärrettävää kuljetuskustannusten ja liikkumisen hankaluuden takia. Tuota direktiiviä haluttaisiin käyttää jonojen purkamiseen:

Ehdotuksella ei muuteta nykyisiä sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia koskevia puitteita. Nämä puitteet säilyvät voimassa kaikkine yleisine periaatteineen, joille koordinointiasetukset perustuvat, kuten toisessa jäsenvaltiossa terveydenhuoltoa saavan potilaan sama asema kyseisen jäsenvaltion asukkaiden kanssa ja eurooppalainen sairaanhoitokortti. Jos tarkastellaan toiseen jäsenvaltioon suunniteltuun terveydenhuoltoon hakeutuvia potilaita, näin varmistetaan, että jos potilaan tilan kannalta asianmukaista hoitoa ei ole saatavilla omassa maassa ilman kohtuutonta viivästystä, potilaalla on lupa mennä ulkomaille ja hoidosta aiheutuneet lisäkustannukset katetaan julkisista varoista. Mekanismi tätä varten on jo käytössä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien asetusten[12] kautta, ja näin on jatkossakin.Eikö tuo direktiivi vaaranna ihmisten mahdollisuuden saada hoitoa lähellä asuinpaikkaansa?
Jos esimerkiksi vaikkapa Puolassa olisi pitkät hoitojonot jonkun sairauden hoidon suhteen, ja puolalaiset potilaat kääntyisivät Suomen terveydenhuollon puoleen, niin saisiko suomalainen kunta kuitenkin laittaa jonossa etusijalle oman kuntansa potilaat, jotta näiden ei tarvitsisi matkustaa minnekään kauas hoitoa saamaan?

Toinen juttu on se, lyhentääkö tuo tuo oikeasti hoitoon pääsyyn kuluvaa aikaa, vai pidentääkö sitä. Euroopan maissa julkinen terveydenhuolto on yleensä hyvin kuormitettu ja lähes kaikkialla on ongelmia jonojen purussa. Kun sairaaloilla on nytkin ongelmia järjestellä esim. leikkausaikoja, mitä jos jonoon yhtäkkiä ilmestyy yllätyspotilaita toisesta maasta? Eikö tuollainen järjestelmä sekoita sairaaloiden muutenkin monimutkaisesti toimivan logistiikan?

http://europa.eu/legislation_summaries/ ... 002_fi.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 414:FI:NOT

Vai onko direktiivin ideana juuri tuottaa hyötyä yksityisille palveluntarjoajille, jotka voivat laskuttaa maata, jonka julkinen terveydenhuolto kamppailee jonojen kanssa, eikä pysty kohtuullisessa ajassa hoitoa tarjoamaan?
Toisen maan yksityiset terveyspalvelut hyötyisivät näin toisen maan julkisen terveydenhuollon vaikeuksista. Saisivatkohan ne yksityiset palveluntarjoajat määritellä itse ne lisäkustannukset, jotka potilaalle on myös maksettava julkisista varoista silloin, kun hän ei ole päässyt hoitoon kohtuullisessa ajassa?

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat