Seuraa 
Viestejä45973

Oke tälläisiä ketjuja on täällä varmaan kuin sieniä sateella mutta en näe syytä miksei keskustelua voisi aloittaa uudenkin ketjun merkeissä.

MITÄ OVAT HUUMEET?
Ihmiset ovat kautta vuosisatojen käyttäneet päihteitä vaikuttaakseen mielialaansa, ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä. Alkoholi, tupakka ja erilaiset luonnonmukaiset tai synteettiset huumeet ovat kaikki psykoaktiivisia aineita. Huumeet voivat olla rauhoittavia, piristäviä tai hallusinogeeneja.

Rauhoittaviin kuuluvat opiaatit kuten heroiini, piristeisiin kokaiini, crack ja amfetamiinit. Hallusinogeeneja edustavat marihuana, ekstaasi ja LSD. Huumeet joko pureskellaan, hengitetään, poltetaan, nuuskataan tai niitä käytetään suonensisäisesti. Ennen suurin osa huumeista valmistettiin kasveista: kokaiini kokapensaasta, heroiini unikon kukista ja hasis ja marihuana kannabiksesta. Nykyään monet uudemmista huumeista, kuten ekstaasi ja LSD, tehdään synteettisesti.

Huumeiden käyttö
Hoitoon hakeutuneiden huumeasiakkaiden ensisijainen päihde oli vuonna 2006 opiaatit (41 %), piristeet (21 %), alkoholin ja huumeiden sekakäyttö (17 %), kannabis (14 %) ja rauhoittavat lääkeaineet (7 %). Opiaatteihin kuuluva buprenorfiini oli ensisijaisena hoitoon johtaneena päihteenä 31 %:lla koko asiakaskunnasta. Lähes kaksi kolmasosaa asiakkaista oli ilmoittanut käyttävänsä vähintään kolmea ainetta. Huumeasiakaskunnan keski-ikä oli 28 vuotta.

Huumeiden käyttöön liittyy sekä yhteiskunnallisia, sosiaalisia että yksilöllisiä tekijöitä. Yhteiskunnallisia tekijöitä ovat päihteiden tarjonta, hinta, valvonta ja saatavuus. Perheoloilla on tärkeä asemansa nuoren itsetunnon kehityksessä. Huumeongelmat liittyvät usein huonoon itsetuntoon, huonoon surun ja kilpailun sietokykyyn, ahdistukseen ja stressiin. Päihteiden kautta haetaan hetkellistä mielihyvää ja niiden avulla vähennetään nuorille tyypillisiä estoja ja ujoutta.

Rauhoittavat huumeet
Rauhoittavat huumeet rentouttavat ja antavat välittömän hyvän olon tunteen. Samalla ne poistavat kipua ja ahdistusta. Lamaannuttamalla keskushermostoa hengitys, refeksit ja puhe hidastuvat. Liiallinen elintoimintojen hidastuminen voi kuitenkin olla kohtalokasta: hengityksen pysähdys on melko yleinen kuolinsyy heroiinin käyttäjillä. Rauhoittavat huumeet johtavat usein fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen. Lisäksi rauhoittavilla huumeilla, kuten heroiinilla, on yleensä voimakkaat vieroitusoireet.

Amfetamiini ja muut piristeet
Piristeet, kuten amfetamiini ja sen johdannaiset, vaikuttavat keskushermostoa kiihottavasti. Amfetamiinin välittömiä psyykkisiä vaikutuksia ovat hyvänolon ja energisyyden tunne. Käyttäjä saattaa tuntea itsensä voimakkaaksi ja ylivertaiseksi, mikä johtaa usein agressiiviseen ja arvaamattomaan käyttäytymiseen. Harkintakyky heikkenee ja pitkäaikaiskäyttäjillä on todettu skitsofreniaa muistuttavaa amfetamiinipsykoosia.

Jo suhteellisen pienillä annoksilla saattaa ilmetä myrkytyksen kaltaisia oireita: pahoinvointia, sydämen lyöntitiheyden nopeutumista, verenpaineen kohoamista ja pupillien laajenemista. Koska amfetamiini vähentää ruokahalua, voi pitkäaikaisen käytön seurauksena olla vajaaravitsemus ja vastustuskyvyn heikkeneminen. Amfetamiinin käytöstä johtuvien kuolemien syitä ovat aivoverenvuoto, sydänhalvaus ja korkea kuume.

Aistiharhoja hallusinogeeneistä
Hallusinogeenien kirjo on laaja ja niillä on monenlaisia psyykkisiä vaikutuksia. Usein niillä haetaan vahvoja tunne-elämyksiä. Hallusinogeeneistä käytetään myös termiä psykedeeli. Monet hallusinogeeneistä aiheuttavat nimensä mukaisesti aistiharhoja. Käytön aikana aistiharhat ja mielialat muuttuvat dramaattisesti ja usein käyttäjät näkevät ja kuulevat asioita, joita ei todellisuudessa esiinny.

Voimakkaiden aistiharhojen lisäksi hallusinogeenien käyttö saattaa aiheuttaa ahdistusta, harhaluuloja, pelkoja, paniikkia ja masennusta. Hallusinogeenien fyysisiä vaikutuksia ovat verenpaineen kohoaminen, pupillien laajeneminen ja sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen. Osa hallusinogeeneistä valmistetaan synteettisesti, osa taas löytyy luonnosta. LSD on vahvin tunnettu hallusinogeeni. LSD ja muut hallusinogeenit aiheuttavat usein psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta, mutta niiden ei tiedetä aiheuttavan fyysistä riippuvuutta tai vieroitusoireita.Sitten jotain omia ajatuksia/kysymyksiä:

-Sieniä on monenlaisia joista jotkut on voimakkaampia kuin toiset, monien huumelistausten mukaan ne on suhteellisen vaarattomia, millä perusteella tähän on päädytty ja mikä on sienten vaikutusmekanismi ja sisältääkö se jotain kenties ns. antipsykoottisia aineita, ja miten sienille on ylipäätänsä kehittynyt tuollainen olemus ja miksi.
-Miksi piristävät huumeet kuten piri aiheuttaa tutkimusten mukaan enemmän psykooseja kuin vaikka psykedeelit kun perusjärjen mukaan luulisi että tuollaiset huumeet joissa siirrytään toisiin maailmoihin - LSD esim. aiheuttaisi niitä puolet enemmän.
-Onko olemassa terveydelle hyödyllisiäkin huumeita, ainakin mitä olen lukenut niin kannabiksen polttelulla ja vaikkapa tyynenmeren kavakavalla olisi oikein käytettynä terveydellisiäkin vaikutuksia, psykedeeleillä saatetaan parantaa myös mielenvikaisia kenties?
-Miksi aivot ei kestä huumeitten pitkä-aikaista käyttöä ja voitaisiinko teoriassa luoda terveellisiä huumeita jotka aiheuttaisi euforiaa ja hallusinaatioita ilman terveydellisiä haittavaikutuksia?

Kommentit (16)

vapaatyyli

Aistiharhoja hallusinogeeneistä
Hallusinogeenien kirjo on laaja ja niillä on monenlaisia psyykkisiä vaikutuksia. Usein niillä haetaan vahvoja tunne-elämyksiä. Hallusinogeeneistä käytetään myös termiä psykedeeli. Monet hallusinogeeneistä aiheuttavat nimensä mukaisesti aistiharhoja. Käytön aikana aistiharhat ja mielialat muuttuvat dramaattisesti ja usein käyttäjät näkevät ja kuulevat asioita, joita ei todellisuudessa esiinny.Pikku kommentti: psykedeelien käyttäjät eivät pääsääntöisesti koe näitä harhoja todellisuuden osana eli tarkasti ottaen ne ovat pseudohallusinaatioita eli niitä ei sekoiteta todellisuuteen. Ihminen voi kokea sulavansa sänkyyn, mutta samanaikaisesti olla tietoinen siitä että tämä on harhaa. Skitsofreenikoille, siis niille jotka kokevat oikeita hallusinaatioita, harhat ovat todellisia. Voi olla että jotkut skitsofreenikoistakin oppivat erottamaan harhat todellisuudesta, en oikein tiedä.


-Sieniä on monenlaisia joista jotkut on voimakkaampia kuin toiset, monien huumelistausten mukaan ne on suhteellisen vaarattomia, millä perusteella tähän on päädytty ja mikä on sienten vaikutusmekanismi ja sisältääkö se jotain kenties ns. antipsykoottisia aineita, ja miten sienille on ylipäätänsä kehittynyt tuollainen olemus ja miksi.Sienet tuottavat, en oikein muista miksi, ehkä omaan viestintäänsä, aivojen välittäjäaineita muistuttavia molekyylejä jotka kuuluvat tryptamiineihin. Aivojen omia sisäsyntyisi tryptamiineja ovat mm. seretoniini ja melatoniini. Sienissä löytyy psilosypiinin lisäksi myös pieniä määriä seretoniinia, joka ei läpäise aivoverinestettä, mutta psilocybiini läpäisee. Tästä seuraa että psilocybiini kykenee sitoutumaan tiettyihin seretoniinireseptoreihin ja vaikuttaa näin aivojen sähköiseen toimintaan, mikä näkyy tietoisessa kokemuksissa kuvauksien mukaisena muutoksena. Yksinkertaisemmin: jumala on sen sinne laittanut nopeuttaakseen meidän kehitystämme.


-Miksi piristävät huumeet kuten piri aiheuttaa tutkimusten mukaan enemmän psykooseja kuin vaikka psykedeelit kun perusjärjen mukaan luulisi että tuollaiset huumeet joissa siirrytään toisiin maailmoihin - LSD esim. aiheuttaisi niitä puolet enemmän.Stimulantit lisäävät aivojen dopamiiniaktiivisuutta, joka on liitetty psykoottisiin oireisiin. Puhutaan toksisista psykooseista eli noiden vierasaineiden tuottamista tiloista, joilla on parempi ennuste kuin varsinaislla psykooseilla, mutta oireiltaan ne ovat samankaltaisia. Antipsykootit vähentävät tuota dopamiiniaktiivisuutta aivoissa. Tämän lisäksi stimulantit luonnollisesti valvottavat ja muutenkin stressaavat elimistöä, kun keho ja mieli näin rasittuvat häiriintyy psyykeen todellisuusstekkaus ja kehon tila ohjaa huomiota ja tulkintoja todellisuudesta. Kai tähänkin tarvitaan psykologista ja geneettistä alttiutta, mutta jos kiskoo vaikka viikon piriä nukkumatta niin enemmän tai vähemmän alkaa päässä viirata kenellä tahansa. Pelkkä viikon valvominenkin huonolla tai olemattomalla ravinnolla saa psyykeen rakoilemaan ihan kellä tahansa.


-Onko olemassa terveydelle hyödyllisiäkin huumeita, ainakin mitä olen lukenut niin kannabiksen polttelulla ja vaikkapa tyynenmeren kavakavalla olisi oikein käytettynä terveydellisiäkin vaikutuksia, psykedeeleillä saatetaan parantaa myös mielenvikaisia kenties?On olemassa monenlaisia molekyylejä jotka vaikuttavat ihmisen mieleen. Niitä hyödyllisiä sanotaan lääkkeiksi ja niitä jotka lainsäätäjän mielestä eivät ole sitä tai jotka ovat vain tietyssä kontekstissa sanotaan huumeiksi. Se on juridinen rajanveto, se ei erottele molekyylejä tai niiden vaikutuksia vaan sitä miten kulloisessakin hetkessä näihin molempiin suhtaudutaan.


-Miksi aivot ei kestä huumeitten pitkä-aikaista käyttöä ja voitaisiinko teoriassa luoda terveellisiä huumeita jotka aiheuttaisi euforiaa ja hallusinaatioita ilman terveydellisiä haittavaikutuksia?Aivoille tuollainen kemiallinen ylistimulaatio on stressitekijä joka aiheuttaa hapetustressiä suorien kemiallisten toksisten vaikutuksien lisäksi. Kun sitten on muukin elämäntapa heikko eli lepoa ja ravintoa ei saada riittävästi niin alkaa syntymään kasautuvia vaurioita antioksipuolustuksen ja muutenkin peruskunnon romahtaessa.

Nuo klassiset psykedeelit eivät ole toksisia (lsd psilocybiini). Eikä kaikkien huumelistallakaan olevien aineiden satunnaiskäytön haitallisuutta ole osoitettu. Kyse on hyvin erilaisista ja eritavoilla vaikuttavista aineista. Siellä on hyvin vaarallisia ja toksisia aineita kuten metamfetamiini ja sitten sellaisia jotka on kielletty lähinnä poliittisista syistä. Annos tekee myrkyn ja voimakkaasti psyykeeseen vaikuttavista aineista saa myrkyn melkein kaikista kun oikein yrittää.

Kannattaa hankkia jotain muuta sisältöä elämäänsä kuin hassut tajunnantilat. Jos sellaisia kaipaa niin sitten vaikka harrastaa säännöllistä meditaatiota jolla saavutetut tilat on helpommin integroitavissa maailmankuvaan eikä niillä ole aivojen toiminnan kannalta haitallisia vaikutuksia, päinvastoin.

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14246
kaima
vapaatyyli
Aistiharhoja hallusinogeeneistä
Hallusinogeenien kirjo on laaja ja niillä on monenlaisia psyykkisiä vaikutuksia. Usein niillä haetaan vahvoja tunne-elämyksiä. Hallusinogeeneistä käytetään myös termiä psykedeeli. Monet hallusinogeeneistä aiheuttavat nimensä mukaisesti aistiharhoja. Käytön aikana aistiharhat ja mielialat muuttuvat dramaattisesti ja usein käyttäjät näkevät ja kuulevat asioita, joita ei todellisuudessa esiinny.Pikku kommentti: psykedeelien käyttäjät eivät pääsääntöisesti koe näitä harhoja todellisuuden osana eli tarkasti ottaen ne ovat pseudohallusinaatioita eli niitä ei sekoiteta todellisuuteen. Ihminen voi kokea sulavansa sänkyyn, mutta samanaikaisesti olla tietoinen siitä että tämä on harhaa. Skitsofreenikoille, siis niille jotka kokevat oikeita hallusinaatioita, harhat ovat todellisia. Voi olla että jotkut skitsofreenikoistakin oppivat erottamaan harhat todellisuudesta, en oikein tiedä.

Ainakin pahenemisvaiheessa kai skitsofreenikko yleensä selkeästi tajuaa, että harhojen ja todellisuuden raja alkaa hämärtyä ja se tuskin on miellyttävää. Hebefreenisen muodon syvemmässä faasissa varmaan asiasta kysyminen ei enää anna kovin hyvää informaatiota.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
taucalm
Seuraa 
Viestejä7047
vapaatyyli

-Miksi piristävät huumeet kuten piri aiheuttaa tutkimusten mukaan enemmän psykooseja kuin vaikka psykedeelit kun perusjärjen mukaan luulisi että tuollaiset huumeet joissa siirrytään toisiin maailmoihin - LSD esim. aiheuttaisi niitä puolet enemmän.
varmaankin siksi, koska ihmiset sen jälkeen valvovat päivistä viikkoihin ja alkavat sen seurauksena nähdä ja kuulla harhoja.
vapaatyyli

-Miksi aivot ei kestä huumeitten pitkä-aikaista käyttöä ja voitaisiinko teoriassa luoda terveellisiä huumeita jotka aiheuttaisi euforiaa ja hallusinaatioita ilman terveydellisiä haittavaikutuksia?

koska pitkäaikainen jatkuva käyttö irtaannuttaa ihmisen todellisuudesta. saman tekee pitkä-aikainen valvominen, todellisuus ja harhat sekoittuvat pseudotodellisuudeksi. ei ole tarvetta luoda sellaisia, luonto on jo ne luonut.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

μOR
Seuraa 
Viestejä373
vapaatyyli

-Onko olemassa terveydelle hyödyllisiäkin huumeita, ainakin mitä olen lukenut niin kannabiksen polttelulla ja vaikkapa tyynenmeren kavakavalla olisi oikein käytettynä terveydellisiäkin vaikutuksia, psykedeeleillä saatetaan parantaa myös mielenvikaisia kenties?

En ole varma tarkoititko terveysvaikutuksia terveille, mutta useimmilla huumeeksi luokiteltavilla aineilla on ainakin potentiaalia olla hyödyllisiä tietynlaisissa tilanteissa/tiloissa, jolloin elämänlaatu paranee. Olen kyllä myös sitä mieltä että voi olla psyykelle hyödyllisiä joskus oikein käytettynä vaikka olisikin terve. Ongelmana onkin usein se että käyttö on monille vaikea lopettaa vaikka tilanne muutoin olisikin siihen sopiva. Ei sitä aina uutta kiiltävää pappatunturia mielellään takaisin tavalliseen polkupyörään vaihda, kun joutuu itse polkemaankin.
Heitän nyt tähän jotain hyötykäyttöjä mitä tulee mieleen vaikket ehkä tätä tarkoittanutkaan...

juuri mainitsemasi kannabis -> paha silmänpainetauti
piristeet --> ADHD, narkolepsia
opiaatit --> kivut ja akuutit traumat, levottomat lahkeet oireyhtymä
jotkin hallusinogeenit --> huumevieroitus (opiaatit, alkoholi jne.) ja mitä hyötykikkailua kukin psyykellensä nyt ikinä keksiikään vaikkakin ei leikin asia.
ketamiini --> saatu muistaakseni jotain lupaavia tuloksia masennukseen kerta-annoksilla pidemmäksi aikaa (säännöllisellä käytöllä nyt aluksi useimmat huumeet varmaan toimisi siihen)

Sitten vielä tiloja jotka voi korjata:
anaboliset steroidit --> parantumaton vaikea-asteinen hyposelfkonfidenssi
metamfetamiini ja crack --> liian kiiltävät (parisuhdetta häiritsevät) hampaat

vapaatyyli

-Miksi aivot ei kestä huumeitten pitkä-aikaista käyttöä ja voitaisiinko teoriassa luoda terveellisiä huumeita jotka aiheuttaisi euforiaa ja hallusinaatioita ilman terveydellisiä haittavaikutuksia?

Kyllä aivot voi kestää huumeiden käyttöä ihan hyvinkin yhteen putkeen käytettynä, etenkin jos annokset sopivia ja tasaisin väliajoin, riippuen huumeesta, poislukien tietenkin selvästi neurotoksiset aineet kuten ekstaasi ja alkoholi. Ongelmana onkin se tila lopetettaessa, tai joillekkin se käytön yhteydessä etenevä digeneraatio mikä seuraa siitä jos aivoja ei enää käytä mihinkään kun voi ihan hyvin löffiä sohvallakin.

Pelkkä viikon valvominenkin huonolla tai olemattomalla ravinnolla saa psyykeen rakoilemaan ihan kellä tahansa.

Miksi ja miten valvominen vaikuttaa mielenterveyteen? Asiahan sinällään on itsestäänselvyys että niin käy, itsekin huomasin sen kun viikon tuli valvottua, mutta miksi niin tapahtuu ja mitä aivoissa tapahtuu silloin.

Ainakin pilven polttelu eli kannabis on todellinen terveystuote: se rauhoittaa elimistöä ja antaa mukavan leppoisan fiiliksen loppuillan ajaksi. Suosittelen sitä kaikille.

Ei kannabista voi suositella kaikille sillä perusteella, että toimii itselle.

Mulla on muutama tuttu jotka ei voi polttaa kannabista. Ei sovi.

Itse tykkään siitä sen takia, että siihen ei jää koukkuun samalla tapaa kuin alkoholiin tai nikotiiniin.

μOR
Seuraa 
Viestejä373
Aschenisto
Ainakin pilven polttelu eli kannabis on todellinen terveystuote: se rauhoittaa elimistöä ja antaa mukavan leppoisan fiiliksen loppuillan ajaksi. Suosittelen sitä kaikille.

Ei pysty. Tulee todella ärsyttävä olo pari päivää polttamisesta/syömisestä. Muisti huononee ja menee hermot HETI ihan pienistä asioista mitkä normaalisti ei häiritse lainkaan. Liian pitkäksi aikaa jää elimistöön lillumaan ja tylsistyttämään aivoja rasvaliukoisuutensa vuoksi. Muuten kiva.

vapaatyyli
Pelkkä viikon valvominenkin huonolla tai olemattomalla ravinnolla saa psyykeen rakoilemaan ihan kellä tahansa.

Miksi ja miten valvominen vaikuttaa mielenterveyteen? Asiahan sinällään on itsestäänselvyys että niin käy, itsekin huomasin sen kun viikon tuli valvottua, mutta miksi niin tapahtuu ja mitä aivoissa tapahtuu silloin.

Aivot tarvitsevat lepoa samalla tavalla kuin kehokin. Pitämällä niitä viikonkin täysin aktiivisena, ne eivät yksinkertaisesti pysty toiminaan yhtä "tehokkaasti", kuin normaalilla unella, mikä monella nimenomaan näkyy pienenä pään hajoamisella tavalla tai toisella.
Varsinkin juuri jonkun viikon pirikuurin jälkeen, kun olokin on sellainen ettei sitä unta tarvitse ja käy ylikierroksilla, niin onhan se ilmiselvää, että se on jostain pois. Ja amfetamiini ja muut stimulantit valvottavat nostamalla aivojen dopamiinipitoisuuksia (mikä tuossa aikaisemmin jo todettiin) ja niiden yhdistelmänä syntyy helposti elimellinen psykoosi. Joillain ihmisillä jo parissa vuorokaudessa.
Itse joskus nuorempana kun tuli hieman laajennettua päätänsä eri suuntiin, niin huomasin jo muutaman vuorokauden jälkeen jotain pieniä ylimääräisiä ääniä päässä, mutta en mitään sellaista, että sen olisi sekoittanut todellisuuteen. Omasta mielestäni se oli silloin lähinnä huvittavaa, kyllähän sen nyt tajuaa ettei sen ihan niin pitäisi mennä.

Join eilen 6-7 kaljaa enkä tuntenut yhtään mitään, tänään join saunassa 4-5 kaljaa ja olo 100x kännisempi, mistä kyseinen ilmiö johtuu?

Vierailija
μOR
Aschenisto
Ainakin pilven polttelu eli kannabis on todellinen terveystuote: se rauhoittaa elimistöä ja antaa mukavan leppoisan fiiliksen loppuillan ajaksi. Suosittelen sitä kaikille.

Ei pysty. Tulee todella ärsyttävä olo pari päivää polttamisesta/syömisestä. Muisti huononee ja menee hermot HETI ihan pienistä asioista mitkä normaalisti ei häiritse lainkaan. Liian pitkäksi aikaa jää elimistöön lillumaan ja tylsistyttämään aivoja rasvaliukoisuutensa vuoksi. Muuten kiva.Ei se johdu kannabiksesta. Se johtuu sun minäkuvasta ja nosebosta.

μOR
Seuraa 
Viestejä373
jees

Ei se johdu kannabiksesta. Se johtuu sun minäkuvasta ja nosebosta.

Olet väärässä.

Muuten, kirjoituksistasi päättelen että poltat välillä kannabista.
Tai sit sulla on vaan pieni pippeli. Varo seuraava myllyn lapa tulossa!

Vierailija
μOR
jees

Ei se johdu kannabiksesta. Se johtuu sun minäkuvasta ja nosebosta.

Olet väärässä.

Muuten, kirjoituksistasi päättelen että poltat välillä kannabista.
Tai sit sulla on vaan pieni pippeli. Varo seuraava myllyn lapa tulossa!
Jos sais saman suomeksi, saattaisin jopa puolustautua.

Vierailija

Jehovasta on noussut ihan suhteeton haloo.
Pikkupojat ja nistit akuutissa psykoosissa soittavat ambulanssin ja sitten selitellään ettei mekään haluta tätä vetää, kun a) eivät osaa vetää b) eivät ota vastuuta vetämisestään.

Ei se mitään vaaratonta ole, muttei kyllä kovin vaarallistakaan, jos pitää annokset kurissa, eikä sorru 'äijäilyyn'.

Se ei ole kannabista, joten sitä on turha sellaisena polttaa.

Nyt kipin kapin katsomaan TV kakkoselta, mitä mieltä asioiden kanssa tekemisissä olevat ihmiset ovat huumeiden laillistamisesta. NYT 22:05 TV2 : Poliisi-TV Extra: Poliisit huumeita vapauttamassa

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat