Seuraa 
Viestejä805

Onko kukaan huomannut että käytössä olisi eroa pyridoksiini-hydrokloridin
ja pyridoksaali-5-fosfaatin välillä?

Maksa siis muuttaa fostaatti muotoon ja se muoto oli se jota vain elimistö hyödyntää?

Ajan takaa joska olisi sellainen "maksavaiva", maksan vajaatoiminta tms. ettei
elimistö saisikaan tarpeeksi B6-vitamiinia ja siten vaikutus moniin mm.:
- mieliala
- uni
- energia
- homokysteiini
- iho (akne)
- jne

t eikö maksavaivaa?

Don't give up!

Sivut

Kommentit (25)

tootired
Onko kukaan huomannut että käytössä olisi eroa pyridoksiini-hydrokloridin
ja pyridoksaali-5-fosfaatin välillä?

Maksa siis muuttaa fostaatti muotoon ja se muoto oli se jota vain elimistö hyödyntää?

Ajan takaa joska olisi sellainen "maksavaiva", maksan vajaatoiminta tms. ettei
elimistö saisikaan tarpeeksi B6-vitamiinia ja siten vaikutus moniin mm.:
- mieliala
- uni
- energia
- homokysteiini
- iho (akne)
- jne

t eikö maksavaivaa?
Mistäs keksit negatiiviset vaikutukset, pillerikauppiaiden höpötyksistäkö?
Vitamiineja saa riittävästi ruoasta, poikkeuksena D-vitamiini, jota kannattaa ottaa parikymmentä ug päivässä talvella.
Jossain valmisteissa on ihan liian suuria määriä B6-vitamiinia, sairasta touhua on se.

Potilas sai pyridoksiinin aiheuttaman sensorisen polyneuropatian käytettyään vitamiinivalmisteita usean vuoden ajan. Potilas ei ylittänyt missään vaiheessa valmistajan suosittamaa annosta. Vitamiinien käytön lopettamisen jälkeen tilanne korjaantui selvästi, mutta potilaalle jäi kohtalaisesti puutosoireita. Pyridoksiinin pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa polyneuropatian jo 100–200 mg:n vuorokausiannoksilla; yleensä kuitenkin päivittäiset annokset ovat olleet yli 500 mg. Käsikaupassa on saatavilla valmisteita, joiden pyridoksiinannos ylittää normaalin vuorokautisen tarpeen (2 mg) 150-kertaisesti. Tapauksen perusteella on aiheellista arvioida, onko olemassa lääketieteellisiä perusteita pitää vapaasti kaupan vitamiinivalmisteita, joiden pyridoksiinipitoisuus on toksinen.

Vitamiinipuutostilat ovat Suomessa harvinaisia, mutta erilaisten vitamiinivalmisteiden käyttö on yleistä. Pyridoksiinia on käytetty mm. premenstruaalioireisiin ja rannekanavaoireyhtymän hoitoon. Myös autististen tai hyperkineettisten lasten sekä skitsofreniaa sairastavien hoidon tukena on käytetty päivittäisiä useiden grammojen pyridoksiiniannoksia.

Oma potilas

Potilaamme on 48-vuotias nainen, jolla oli vuosien ajan esiintynyt selkäsärkyjä. Keväällä 1998 hänelle tehtiin kliinisen oireiston–selkäkipujen ja jalkojen puutumisen–sekä magneettikuvauksen perusteella laminektomia LIV/V-väliin suhteellisen spinaalistenoosin takia. Leikkauksen jälkeen oireet eivät korjaantuneet, minkä vuoksi tehtiin huhtikuussa 1998 ENMG-tutkimus. Siinä havaittiin puhtaasti sensorinen neuropatia. Sensoriset neuraaliset aktiopotentiaalit puutuivat kaikista tutkituista hermoista. Motoriset hermosegmentit, mukaan luettuina F-vasteet, olivat normaalirajoissa. Alaraajalihasten EMG-tutkimuksessa ei myöskään tullut esiin poikkeavuuksia; merkkejä hermojuurivauriosta LIV-SI-tasoilla ei ollut todettavissa. Potilas ei tuntotestauksessa tuntenut polvien tasoon saakka mitään, kosketettiinpa alaraajoja terävällä tikunpäällä, pumpulitukolla tai värisevällä ääniraudalla. Värinätunto tuli esiin vasta suoliluun harjun tasolla. Akillesheijasteet puuttuivat, mutta patellaheijasteet tulivat esille normaalisti, ja plantaari-heijasteet olivat fleksiot. Muilta osin ei neurologisessa tutkimuksessa todettu erityistä.

Potilas kertoi käyttäneensä noin kahdeksan vuotta erilaisia vitamiinivalmisteita, erityisesti Berexiä ja Neurobion-Fortea, sekä lisäksi Lady life -nimistä luontaistuotelääkettä. Missään vaiheessa hän ei ollut ylittänyt valmistajan suosittamaa annosta. Potilaan mukaan hänen serkullaan ja myös kaukaisemmalla sukulaisella oli todettu perinnöllinen B12-vitamiinin puutos, ja estääkseen omaa sairastumistaan tähän puutokseen hän oli käyttänyt näitä valmisteita. Laboratoriokokeissa kuukauden kuluttua valmisteiden käytön lopettamisen jälkeen todettiin veren B6-vitamiinipitoisuudeksi 209 nmol/l (viitealue < 115 nmol/l). Virtsan delta-aminolevuliinihapon (dU-DALA) pitoisuus oli alussa hieman suurentunut (34 µmol/l, viitealue < 23 µmol). Virtsan porfobilinogeeniarvo ja veren lyijypitoisuus olivat kuitenkin normaalit, ja dU-DALA oli seuraavalla laboratoriokäynnillä viitealueella. Muuten laboratoriokokeissa ei tullut esiin poikkeavaa.

Puoli vuotta vitamiinivalmisteiden käytön lopettamisen jälkeen värinätunto palasi malleolitasolle. Neurografiassa n. radialiksesta saatiin pieniamplitudinen vaste, mutta kylmä-lämpötuntokynnykset olivat alaraajoissa edelleen huomattavan patologiset, ja myös yläraajoissa todettiin lievästi poikkeava löydös. Tutkittavalla oli edelleen kohtalaisen vaikea sensorinen aksonaalinen polyneuropatia, jossa sekä paksut myelinoituneet että ohuet myelinoituneet ja myelinoitumattomat säikeet olivat affisoituneet. B6-vitamiinipitoisuus oli tällöin 53 nmol/l.

Vuoden kuluttua vitamiinivalmisteiden käytön lopettamisen jälkeen ENMG-löydös oli ennallaan verrattuna puoli vuotta aiemmin suoritettuun tutkimukseen. Plasman B6-vitamiinipitoisuus oli 73nmol/l. Jalkojen tuntohäiriön vuoksi mm. autolla ajaminen oli hankalaa. Potilas on ammatiltaan tarjoilija ja jalkojen oireiden vuoksi hän on työkyvytön.
Pohdinta

B6-vitamiiniryhmään kuuluvat pyridoksiini, pyridoksaali, pyridoksamiini sekä niiden fosfaattiesterit. Tärkein metabolisesti aktiivinen aine on pyridoksaali-5-fosfaatti. Pyridoksiini on vesiliukoinen vitamiini, jonka päivittäinen tarve on noin 2 mg (National Research Council 1989). B6-vitamiinia on monissa ravintoaineissa, erityisesti kanassa, kalassa, kananmunissa, pähkinöissä ja kaurassa. B6-vitamiinin komponentit imeytyvät ohutsuolessa ja kulkeutuvat plasmassa pyridoksaali-5-fosfaattina, joka on sitoutunut plasmassa albumiiniin. Maksassa B6-vitamiini metaboloituu lähinnä 4-pyridoksiinihapoksi ja erittyy virtsaan. Pyridoksaali-5-fosfaatti on tärkeä kofaktori useiden aminohappojen–erityisesti tryptofaanin, glutamaatin ja glysiinin–transaminaatiossa, dekarboksylaatiossa ja rasemisaatiossa. Pyridoksaali-5-fosfaatti on myös glykogeenifosforylaasin koentsyymi, ja se on tarpeellinen delta-aminolevuliinihapon synteesissä.

Pyridoksiinia on ravinnossa runsaasti, joten sen puutos on hyvin harvinainen. Pyridoksiinin puutosta on kuvattu esiintyvän lähinnä ohutsuoliresektion jälkeisessä malabsorptiossa (Pallis ja Lewis). Isoniatsidin, penisillamiinin, sykloseriinin, L-dopan ja hydralatsiinin käytön yhteydessä on esiintynyt B6-vitamiinin suhteellista puutosta. Pyridoksiinin puutos aiheuttaa dermatiittia(ihotulehdus, ihottuma), glossiittia(kielitulehdus) ja stomatiittia(suutulehdus). Huomattava puutos voi aiheuttaa ärtyvyyttä, voimattomuutta, huimausta, depressiota, perifeeristä neuropatiaa ja kouristuskohtauksia.

Vaikka pyridoksiini ei varastoidukaan elimistöön, sen päivittäisen tarpeen ylittävä säännöllinen saanti aiheuttaa toksisia oireita. Yleisin pitkäaikaisen pyridoksiinialtistuksen toksinen ilmentymä on puhtaasti sensorinen polyneuropatia, mutta myös motoriset hermot voivat olla lievästi affisoituneet (Schaumburg ym. 1983, Foca 1985). Keskushermosto-oireita ei pyridoksiinin yliannostapauksissa ole kuvattu.

Puhtaasti sensorinen polyneuropatia on varsin harvinainen; valtaosa polyneuropatioista vaurioittaa sekä motorisia että sensorisia hermoja. Sensorinen polyneuropatia saattaa esiintyä paraneoplastisena ilmiönä erilaisten syöpäsairauksien yhteydessä. Perinnölliset sensoriset polyneuropatiat ovat Suomessa erittäin harvinaisia; tiedossamme ei ole ainuttakaan tapausta. Eräät lääkkeet, erityisesti paklitakseli (Forsyth ym. 1997), misonidatsoli (Melgaard ym. 1982) ja sisplatiini (LoMonaco ym. 1992), aiheuttavat sensorista polyneuropatiaa. HIV-potilailla esiintyy erityyppisiä polyneuropatioita, myös puhtaasti sensorista polyneuropatiaa. Myös abeetalipoproteinemiaan voi liittyä sensorinen polyneuropatia.

Kuvaamamme potilaan sensorinen polyneuropatia johtui mitä ilmeisimmin pyridoksiinin liikakäytöstä. Mitään muita syitä sairaudelle ei ollut osoitettavissa, ja vitamiinien käytön lopettamisen jälkeen potilaan oireet korjaantuivat osittain noin puolen vuoden aikana. Neurografiassa sensoristen hermojen vasteiden amplitudi korjaantui jonkin verran, mutta löydökset olivat edelleen patologiset. Värinä- ja kylmä-lämpökynnysmittausten tulokset olivat myös edelleen poikkeavat. Seuraavan puolen vuoden aikana oireet ja neurofysiologiset löydökset eivät enää korjaantuneet.

Pyridoksiinin aiheuttaman sensorisen neuropatian patogeneesistä ei ole täyttä varmuutta. Eläinkokeissa aksonidegeneraatio on ensisijainen; sensoriset gangliosolut eivät niinkään vaurioidu (Windebank ym. 1985). Pyridoksiinin aiheuttamissa polyneuropatioissa vuorokautiset annokset ovat useimmiten olleet yli 500 mg, mutta jo 50–200 mg:n vuorokausiannoksia käyttäneillä on kuvattu polyneuropatiaa (Parry ja Bredsen 1985).

Suomessa myytävissä vitamiinivalmisteissa (taulukko 1) on pyridoksiinihydrokloridia 1–300 mg. Useimmat näistä valmisteista ovat reseptittä saatavilla. Ainoastaan Neurobion forte, joka sisältää 200 mg pyridoksiinihydrokloridia, on reseptilääke. Useat käsikauppavalmisteet sisältävät jopa 300 mg pyridoksiinihydrokloridia. Näillä annoksilla polyneuropatian kehittymisen riski on mitä ilmeisin. Lääketieteelliset aiheet suurten pyridoksiiniannoksien käytölle ovat hyvin harvinaisia. Homokystinuriassa pyridoksiinia käytetään suurina annoksina (200–600 mg/vrk) ilman, että potilaat sairastuvat polyneuropatiaan (Mpofu ym. 1991).

Taulukko 1. Suomessa kaupan olevat B6-vitamiinivalmisteet (Pharmaca Fennica 2000). Valmiste Tuottaja Pyridoksiinimäärä Suositeltu vuorokausiannos Maksimiannos (mg/vrk)
Heksavit Leiras 20 mg 1–2 tabl. × 2–3, tilap. 4–8 tabl. × 1 160
Heksavit Leira 300 mg 0.5–1 tabl. 300
Vita-B6 Vitabalans 200 mg 1 tabl. 200
Beko Orion 10 mg 1 tabl. × 3 30
Beko Strong Orion 20 mg 1 tabl. 20
Berex Leiras 15 mg 1 tabl. 15
Berocca Roche 10 mg 1 tabl. 10
B-Kombin Strong Leiras 5 mg 1 tabl. 5
Multi-B strong Vitabalans 10 mg 1 tabl. × 1–3 30
Neurobion Merck 10 mg 1–2 tabl. × 1–3 60
Neurobion forte Merck 200 mg 1 tabl. 200
NeuroMax forte Vitabalans 200 mg 1 tabl. 200
Neurovitan Orion 250 mg 1 tabl. 250
Polybion forte Merck 10 mg 1–3 tabl. 30
Trineurin Orion 250 mg 1 tabl. 250
Multipore Orion 10 mg 1–2 tabl. 20
Matrifolin Orion 1 mg 1–2 tabl. 2
Multi-tabs neo Ferrosan 2 mg 1 tabl. 2
Optivit Leiras 4 mg 1 tabl. 4
Tioctan-S Leiras 1 2–4 tabl. 4
Malvitona Lövens 30µg / ml 30 ml × 2 2.4
Ramavit Leiras 0.1 mg / ml 10 ml × 2–3 6

Pyridoksiinia käytetään usein yhdessä muiden B-vitamiinien kanssa perifeerisen neuropatian hoitoon, vaikka mitään näyttöä tämän hoidon tehokkuudesta ei ole. Kontrolloiduissa tutkimuksissa pyridoksiinia ei ole voitu osoittaa tehokkaaksi premenstruaalitensiossa tai rannekanavaoireyhtymässä (Hagen ym. 1985). Ajatus pyridoksiinin aiheuttamasta neuropatiasta voi kuulostaa paradoksaaliselta, sillä tätä tarpeellista vitamiinia on pidetty turvallisena. Potilaamme tapauksessa tämä harhakäsitys johti hankalaan sensoriseen polyneuropatiaan ja pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen. Mielestämme ei ole mitään lääketieteellistä syytä pitää ilman reseptiä saatavilla valmisteita, joiden sisältämä pyridoksiinimäärä ylittää normaalin vuorokausitarpeen yli 100-kertaisesti.
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/u ... usinnumero

tootired
Seuraa 
Viestejä805
fenomenologi
tootired
Ajan takaa joska olisi sellainen "maksavaiva", maksan vajaatoiminta tms. ettei
elimistö saisikaan tarpeeksi B6-vitamiinia....Mistäs keksit negatiiviset vaikutukset, pillerikauppiaiden höpötyksistäkö?
Vitamiineja saa riittävästi ruoasta, poikkeuksena D-vitamiini, jota kannattaa ottaa parikymmentä ug päivässä talvella.
Jossain valmisteissa on ihan liian suuria määriä B6-vitamiinia, sairasta touhua on se.Ilmeisesti siis et ole kuullut että maksa ei toimisikaan 100 %sti B6:n suhteen?

Syön talvisin D3:ea 125 mikroa/vrk ja nyt myös B6-fosfaattimuotoa 150 mg jonkun aikaa testin vuoksi.

Don't give up!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
tootired
fenomenologi
tootired
Ajan takaa joska olisi sellainen "maksavaiva", maksan vajaatoiminta tms. ettei
elimistö saisikaan tarpeeksi B6-vitamiinia....Mistäs keksit negatiiviset vaikutukset, pillerikauppiaiden höpötyksistäkö?
Vitamiineja saa riittävästi ruoasta, poikkeuksena D-vitamiini, jota kannattaa ottaa parikymmentä ug päivässä talvella.
Jossain valmisteissa on ihan liian suuria määriä B6-vitamiinia, sairasta touhua on se.Ilmeisesti siis et ole kuullut että maksa ei toimisikaan 100 %sti B6:n suhteen?

Syön talvisin D3:ea 125 mikroa/vrk ja nyt myös B6-fosfaattimuotoa 150 mg jonkun aikaa testin vuoksi.Lähes kaikissa B6-vitamiinivalmisteissa käytetty vitamiinimuoto on pyridoksiini-hydrokloridi, joka pitää muuttaa edelleen maksassa aktiiviseksi pyridoksaali-5-fosfaatiksi (P-5-P). Eräiden tutkijoiden mukaan saattaa olla niin, että B6-vitamiinin neurotoksisuus suurina annoksina johtuu siitä, että joidenkin ihmisten maksa ei pysty kunnolla tekemään tätä muunnosprosessia, jolloin jäljelle jäänyt pyridoksiinihydrokloridi muuttuu hermostolle myrkylliseksi.
http://www.fms.fi/Pages/Artikkeli_Timo_LehtoA.html

jussipussi
Seuraa 
Viestejä45770
tootired
fenomenologi
tootired
Ajan takaa joska olisi sellainen "maksavaiva", maksan vajaatoiminta tms. ettei
elimistö saisikaan tarpeeksi B6-vitamiinia....Mistäs keksit negatiiviset vaikutukset, pillerikauppiaiden höpötyksistäkö?
Vitamiineja saa riittävästi ruoasta, poikkeuksena D-vitamiini, jota kannattaa ottaa parikymmentä ug päivässä talvella.
Jossain valmisteissa on ihan liian suuria määriä B6-vitamiinia, sairasta touhua on se.Ilmeisesti siis et ole kuullut että maksa ei toimisikaan 100 %sti B6:n suhteen?

Syön talvisin D3:ea 125 mikroa/vrk ja nyt myös B6-fosfaattimuotoa 150 mg jonkun aikaa testin vuoksi.
Olen samaa mieltä Fenomenologin kanssa.
Kannattaa ottaa vakavasti huomioon nuo mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
Sanoisin 20 mg max per päivä. kyllä sillä huomaa jos on positiivisia vaikutuksia.
Tuli nuorempana kokeiltua B6 "rellestämisiltojen pokkyryisyyden lievittäjänä" toimi kyllä mutta 20mg isommilla määrillä tuntui tulevan käsiin puutumisherkkyyttä.

jussipussi

Olen samaa mieltä Fenomenologin kanssa.
Kannattaa ottaa vakavasti huomioon nuo mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
Sanoisin 20 mg max per päivä. kyllä sillä huomaa jos on positiivisia vaikutuksia.
Tuli nuorempana kokeiltua B6 "rellestämisiltojen pokkyryisyyden lievittäjänä" toimi kyllä mutta 20mg isommilla määrillä tuntui tulevan käsiin puutumisherkkyyttä.
Niinpä, onhan se aika erikoista että jotkut syövät kaikenlaisia pillereitä kun luulevat niitä tarvitsevansa.
Ei ole mitenkään harvinaista että esimerkiksi vitamiineja syödään 100-kertaisia määriä tarpeeseen nähden ja aiheutetaan ehkä vakavia haittoja elimistölle.

tootired
Seuraa 
Viestejä805
fenomenologi
.. onhan se aika erikoista että jotkut syövät kaikenlaisia pillereitä kun luulevat niitä tarvitsevansa.
Ei ole mitenkään harvinaista että esimerkiksi vitamiineja syödään 100-kertaisia määriä tarpeeseen nähden ja aiheutetaan ehkä vakavia haittoja elimistölle.No olen jo vanha pieru joten muutamat lisävahingot ei haittaa, tuskin edes varmaan huomaan uusia entisten joukossa..

Miksi syön ravintolisiä? No enhän muuten tiedä auttaako ne vai ei? Ei ainakaan lekurit niitä osaa neuvoa, vrt Deen historia, joten netistä itse hakemalla infoa ja kokeilemalla jos oireet täsmää tms.

Ja iso annos antaa infoa paremmin kuin arvailun jatkaminen
ns. "suositus"määrillä. Ja eikös yksilöllinen tarve/imeytyminen vaikuta myöskin, esim Deessä tuntuu joillekin riittävän muutama mikro kun toisille paljon isompi?

Mut asiaan, jotenkin minulle vaan sopisi "vuosien B6-vaje/puute" niin hyvin tähän metaboliaan, vaivoihini: proteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini, melatoniini..jne

No katsotaan nyt jonkun aikaa.

Don't give up!

jussipussi
Seuraa 
Viestejä45770
tootired
fenomenologi
.. onhan se aika erikoista että jotkut syövät kaikenlaisia pillereitä kun luulevat niitä tarvitsevansa.
Ei ole mitenkään harvinaista että esimerkiksi vitamiineja syödään 100-kertaisia määriä tarpeeseen nähden ja aiheutetaan ehkä vakavia haittoja elimistölle.No olen jo vanha pieru joten muutamat lisävahingot ei haittaa, tuskin edes varmaan huomaan uusia entisten joukossa..

Miksi syön ravintolisiä? No enhän muuten tiedä auttaako ne vai ei? Ei ainakaan lekurit niitä osaa neuvoa, vrt Deen historia, joten netistä itse hakemalla infoa ja kokeilemalla jos oireet täsmää tms.

Ja iso annos antaa infoa paremmin kuin arvailun jatkaminen
ns. "suositus"määrillä. Ja eikös yksilöllinen tarve/imeytyminen vaikuta myöskin, esim Deessä tuntuu joillekin riittävän muutama mikro kun toisille paljon isompi?

Mut asiaan, jotenkin minulle vaan sopisi "vuosien B6-vaje/puute" niin hyvin tähän metaboliaan, vaivoihini: proteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini, melatoniini..jne

No katsotaan nyt jonkun aikaa.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16320662

Abstract
Vitamin B6 (pyridoxine) causes neuropathy at intakes of 1000 mg per day or more, which is about 800 times the daily intake from foods. There have also been occasional reports of toxicity at intakes of 100-300 mg per day. The US authorities set the no-observed-adverse-effect-level at 200 mg per day and the safe upper limit at 100 mg per day. A report of neurotoxicity in 2 patients who had taken 24 mg and 40 mg of vitamin B6 per day respectively, may be coincidence rather than a true toxic effect of such relatively low doses. However, physicians need to remain alert to high intakes of vitamin B6 as a cause of unexplained neuropathy.
tootired
Seuraa 
Viestejä805

..ja itse löysin tällaisen:

Studies involving large population groups with carpal tunnel syndrome, all adults, using 100-150 mg/day have shown minimal or no toxicity in five- to 10-year studies. Women self-medicating for PMS taking 500 to 5000 mg/day have shown peripheral neuropathy within one to three years. It would appear from this retrospective analysis that pyridoxine is safe at doses of 100 mg/day or less in adults

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2162644

Don't give up!

tootired

Mut asiaan, jotenkin minulle vaan sopisi "vuosien B6-vaje/puute" niin hyvin tähän metaboliaan, vaivoihini: proteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini, melatoniini..jneProteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini ja melatoniini eivät ole mielestäni vaivoja, mitäköhän tarkoitat?

tootired
Seuraa 
Viestejä805
fenomenologi
tootired

Mut asiaan, jotenkin minulle vaan sopisi "vuosien B6-vaje/puute" niin hyvin tähän metaboliaan, vaivoihini: proteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini, melatoniini..jneProteiini, aminohappo, tryptofaani, serotoniini ja melatoniini eivät ole mielestäni vaivoja, mitäköhän tarkoitat?Masennus, ahdistus, jaksaminen, "brainfog", unettomuus, äreys, jne...

Don't give up!

tootired
Seuraa 
Viestejä805

Parin päivän, ehkä "placebo"-alkutuntemuksia, että olo olisi rennompi, kevyempi ja myös unisempi esim. viime yö alkuun 6 h unta ja siihen vielä jatkui 3 h mikä harvinaista herkkusa mulle.

Aiemmin olin jo huomannut että ainakin mun kohdalla krapula-aamuna
tuhti B6 annos relaxoi ja karkotti pahimmat möröt mielestä ...

Annos siis 150..200 mg (puolet normi B6 ja puolet P5P)

Don't give up!

tootired
Seuraa 
Viestejä805

Tuollaisia pohdintoja löysin netistä että mm.
- alhainenkin B6-arvo antaa neuropatiaa ja että
- vain P5P sopii ottaa B2 yhdessä ilman complex-B:tä?!

"Getting toxicities from B6 is very difficult. Most of the few cases were in the upper ranges back when B6 was given for PMS in 500mg doses.
Traditional doses today are suggested to avoid over 100mg a day.
The P5P is 33mg/tablet
.
B6 is an odd nutrient...when low it gives neuropathy. When toxic it gives neuro symptoms too. Because of this it is hard to gauge.
The enzyme that activates it in the body is pyridoxal kinase and that is dependent on B2, riboflavin in order to work."

"Many people believe taking a complex is best. Some of them work with others as cofactors. Riboflavin is needed for activating pyridoxine, for example. I think P5P needs to be enteric coated, but not the others. The reason is the phosphate will be cleaved off in the present of acid, and it will revert back to pyridoxine.P5P is a cofactor for making serotonin in the brain. So people do feel better when that is fixed when low."

http://neurotalk.psychcentral.com/thread30724-6.html

Don't give up!

jussipussi
Seuraa 
Viestejä45770
tootired
Parin päivän, ehkä "placebo"-alkutuntemuksia, että olo olisi rennompi, kevyempi ja myös unisempi esim. viime yö alkuun 6 h unta ja siihen vielä jatkui 3 h mikä harvinaista herkkusa mulle.

Aiemmin olin jo huomannut että ainakin mun kohdalla krapula-aamuna
tuhti B6 annos relaxoi ja karkotti pahimmat möröt mielestä ...

Annos siis 150..200 mg (puolet normi B6 ja puolet P5P)

Et ole ainoa..kyllä se noihin tepsii huomasin nuorempana rellestäessä..Mutta se syyhän on todennäkoisesti alkoholi ja sen purkamistuotteiden vaikutus aivoissa ? Eli jos alkoholia vähentää tai jättää pois kokonaan niin "brain fog" poistuu myos ja väsymys.?

tootired
Seuraa 
Viestejä805
jussipussi
tootired
Parin päivän, ehkä "placebo"-alkutuntemuksia, että olo olisi rennompi, kevyempi ja myös unisempi esim. viime yö alkuun 6 h unta ja siihen vielä jatkui 3 h mikä harvinaista herkkusa mulle.

Aiemmin olin jo huomannut että ainakin mun kohdalla krapula-aamuna
tuhti B6 annos relaxoi ja karkotti pahimmat möröt mielestä ...

Annos siis 150..200 mg (puolet normi B6 ja puolet P5P)

Et ole ainoa..kyllä se noihin tepsii huomasin nuorempana rellestäessä..Mutta se syyhän on todennäkoisesti alkoholi ja sen purkamistuotteiden vaikutus aivoissa ? Eli jos alkoholia vähentää tai jättää pois kokonaan niin "brain fog" poistuu myos ja väsymys.?Oletko noin itse tehnyt ja onnistunut?

Eli puhutko kokemuksesta vai vain arvailet?

Toki hienoa ois jos olisi noin simppeli kuvio...

Don't give up!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat