Seuraa 
Viestejä45973

?

Euroopan komissio on hyväksynyt suunnitelmat rakentaa kolme laseria, joista kukin murskaisi nykyisten laserien tehot.

Laserit rakennetaan Tshekkiin, Unkariin ja Romaniaan – yksi kuhunkin. Niiden on määrä valmistua vuonna 2015. Laserien arvioidaan maksavan kunkin noin 270 miljoonaa euroa, kirjoittaa NewScientist.

Valmistuttuaan ne laukovat laserpulsseja, joiden teho yltää 10 petawattiin (1016 wattiin). Kyseessä on teholukema, joka ylittää monisatakertaisesti kaiken ihmiskunnan muussa toiminnassaan käyttämän tehon määrän. Voimakkaimman nykyisistä lasereista uudet laserit peittoavat 20-kertaisella teholla.

Pulssien sisältämä energiamäärä on kuitenkin rajallinen johtuen pulssien erittäin lyhyestä kestoajasta 1,5x10-14 sekuntia. Tämä vastaa kymmenesosaa ajasta, joka valolla kestää läpäistä hius.

Kestoaika on myös useita kertaluokkia lyhyempi kuin nykyisin voimakkaimman laserin kestoaika 2,0x10-8 sekuntia, minkä ansiosta energiaa kuluu huomattavasti aiempaa vähemmän.

Laserit suunnitellaan yksityiskohdiltaan toisistaan poikkeaviksi, jotta ne voisivat suorittaa erilaisia hiukkasfysiikan alan kokeita.

Superlaserilla virtuaalihiukkasjahtiin

Mikäli nyt rakennettavien kolmen laserin kanssa päästään toivottuihin tuloksiin, rakennetaan neljäs, kymmenestä säteestä koostuva laser. Neljännen laserin säteistä jokainen on kaksi kertaa nyt rakennettavia lasereita tehokkaampi, ja yhdessä ne synnyttävät 200 petawatin tehon. Lukema ylittää 100 000 -kertaisesti maailman sähköverkkojen tehon.

Hankkeen tavoitteena on tämän superlaserin avulla yrittää havaita niin sanottuja virtuaalihiukkasia, joita on kvanttiteorian mukaan kaikkialla mutta joita on hyvin vaikea havaita niiden lyhytikäisyyden vuoksi.

Virtuaalihiukkaset koostuvat hiukkas-antihiukkaspareista, jotka tuhoavat toisensa hyvin nopeasti. Teorioiden mukaan parit voitaisiin kuitenkin saada erotetuksi toisistaan hyvin suuren sähkökentän avulla, koska hiukkasparin hiukkasilla on vastakkaiset sähkövaraukset.

Sähkökentän erottamat hiukkaset eivät näin ollen pääsisi tuhoamaan toisiaan ja ne voitaisiin havaita. Laserit sopivat tehtävään erinomaisesti, koska niiden lähettämä valopulssi luo voimakkaan sähkökentän.
http://www.tekniikkatalous.fi/tk/tiede/ ... 618847.ece

Vaikka on 100 % varmuudella todistettu että ensin ei ollut olemassa mitään ja sitten universumi syntyi itsestään ei mistään, voisiko kuitenkin olla niin että alkuräjähdys oli joku tapahtuma/aalto valmiissa (äärettömässä?) avaruudessa, jossa ei ollut kuin virtuaalihiukkasia (ja ehkä Higgsin kenttä)?

Vaikka avaruus näyttää laajenevan, ehkä näin ei ole, vaan Higgsin tms. kenttä, joka muodostaa verkostomaisen kolmiulotteisen rakenteen, laajenee.
Koska tavarat ovat "liimautuneet" Higgsin kenttään, kentän laajeneminen vakionopeudella tilavuusyksikköä kohti saa näyttämään siltä että olisi pimeää energiaa.
Mitä pidemmältä matkalta kenttää tarkastelee, sitä enemmän kokonaisuus on venynyt.

Ehkä massan syntyminen ei hahmotu oikealla tavalla, vaikea uskoa että jonkun hiukkasen vuorovaikuttaminen Higgsin bosonin kanssa synnyttäisi sille massan, ilman että möykky tarttuu samalla johonkin rakenteeseen.

Higgsin kenttä voisi olla tiheämpi massan lähellä ja sen vuorovaikutus aineeseen suurempi, mistä aiheutuu gravitaatio, tavarat pyrkivät suuremman vuorovaikutuksen suuntaan.

Syksy Räsänen
Higgsin kentällä on keskeinen rooli Standardimallissa. Se on vastuussa sähköheikosta symmetriarikosta, josta kirjoitin viime merkinnässä. Tämä ilmiö saa sähkömagneettisen ja heikon vuorovaikutuksen käyttäytymään eri tavoin, vaikka ne ovat osa samaa kokonaisuutta. Samalla lyönnillä Higgsin kenttä antaa kaikille Standardimallin hiukkasille massat, tai ehkä ennemmin luo sen vaikutelman, että niillä olisi massat. Higgsin kenttä täyttää koko avaruuden tasaisesti, ja hiukkaset vuorovaikuttavat sen kanssa. Mitä voimakkaammin hiukkaset Higgsin kenttään tarraavat, sitä isompi massa niillä näyttää olevan. Karkeana vertauksena tarjottakoon se, että käveleminen tahmeassa nesteessä, vaikkapa öljyssä, on vaikeaa, ikään kuin liikemassa olisi isompi. (Analogia ei ulotu niin pitkälle, että voisi ymmärtää, miksi hiukkasten gravitaatiomassakin muuttuu.)

(En voi olla mainitsematta, että itseasiassa tavallisen, protoneista, neutroneista ja elektroneista koostuvan aineen massasta vain prosentti tai pari tulee Higgsin kentästä. Valtaosa massasta on peräisin kvarkkeja protoneiksi ja neutroneiksi sitovasta vahvasta vuorovaikutuksesta. Mutta se on toinen tarina.)
http://www.tiede.fi/blog/2009/10/30/viimeinen-pala

Sivut

Kommentit (23)

jussipussi
Seuraa 
Viestejä54369
fenomenologi
?

Vaikka on 100 % varmuudella todistettu että ensin ei ollut olemassa mitään ja sitten universumi syntyi itsestään ei mistään, voisiko kuitenkin olla niin että alkuräjähdys oli joku tapahtuma/aalto valmiissa (äärettömässä?) avaruudessa, jossa ei ollut kuin virtuaalihiukkasia (ja ehkä Higgsin kenttä)?
Oletko hankkinut kannukset iltalehden loopintekijänä

Minä ryntäsin tänne ja katkaisin käteni siinä
mylleryksessä ja mikä oli saalis....

Mutta asiaan, missä tuo kirjoittamasi on 100% varmuudella todistettu ?

Minä muokkaisin maallikkona lauseen näin "ensin ei ollut "ei ollut olemassa mitään"" vaan universumi syntyi itsestään", se ei tarvi mitään "sitä ennen" syntyäkseen itsestään itseensä.
Tietämättomän täydellä varmuudella näin sanon

jussipussi

Mutta asiaan, missä tuo kirjoittamasi on 100% varmuudella todistettu ?
Jotkut tuntuvat olevan aika varmoja asiasta, vaikka ei tiedetä missä mennään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6376

Feno: Ehkä massan syntyminen ei hahmotu oikealla tavalla, vaikea uskoa että jonkun hiukkasen vuorovaikuttaminen Higgsin bosonin kanssa synnyttäisi sille massan, ilman että möykky tarttuu samalla johonkin rakenteeseen.

Syksy: Samalla lyönnillä Higgsin kenttä antaa kaikille Standardimallin hiukkasille massat, tai ehkä ennemmin luo sen vaikutelman, että niillä olisi massat.
En voi olla mainitsematta, että itseasiassa tavallisen, protoneista, neutroneista ja elektroneista koostuvan aineen massasta vain prosentti tai pari tulee Higgsin kentästä. Valtaosa massasta on peräisin kvarkkeja protoneiksi ja neutroneiksi sitovasta vahvasta vuorovaikutuksesta. Mutta se on toinen tarina.)

”Massa” on arkikieltä, meidän makro-olioiden evoluution tuottama ”harha”. Higgsissähän on kysymys inertian syntymisestä, ei siis mistään töhnästä. Esim. ”aine” on 98%:isesti vahvaa vuorovaikutusta ja vain hitunen Higgsin luomaa inertiaa. Inertia tarkoittaa sitä, että Higgsin kenttä on skalaari, ”hiukkanen” on kentän joka puolelta tulevassa puristuksessa, eikä voi muuta. Paitsi jos saa jostain lisäenergiaa. Silloin se liikkuu ”tahmeasti” (inertia) kentässä ja me sanomme kansanomaisesti sillä olevan massaa.

heskam
Seuraa 
Viestejä935

Liikkuu "Tahmeasti", mutta sitten on tuo jatkavuus. Ainoana ilmiönä (analogiana) tulee mieleen aaltoenergian siirtyminen, jolloin kiihdytyshitaus olisi oman kentän asymmetroimista ja liike deformoituneen aaltoenergian, "häiriön", eteneminen. Vrt. vesiaalto, missä meedia ei siirry vain kiepsahtaa paikallaan, kun taas energia siirtyy. Helpoiten tämä materiailmenemä olisi ehkä miellettävissä useampiulotteisena (-vapausasteisena) siirtyvänä meediavärähtelynä. Vapausasteiden määrän täytyy olla valtava tai ääretön. Ehkäpä kyseessä on monimaailmatulkintaa muistuttava pitkä tai ääretön prosessi. Lisäongelmaa tuo tämä erinäisten kappaleiden kyky harjoittaa itsensä ohjailemista ja päätöksentekoa, joka ei perustu deterministiseen logiikkaan.
äärettömyys lienee väistämätön vaihtoehto ja siinämielessä Hilbertin avaruus hyvä aloituspalikka.

Eusa
Seuraa 
Viestejä18174

Aikamoista mutuilua kaikki "tahmailu" yms kuten koko massan syyn metsästys.

Mahtaako täällä monikaan ymmärtää Higgsin mekanismin ideaa? Minusta se vaikuttaa varsin teennäiseltä viritykseltä, jossa syy halutaan esittää ennen ilmiöiden kuvausta - arvailua kaikki tyynni.

Nähdäkseni meillä ei ole edes riittäviä havaintoja kappaleiden liikkeistä harvan energiatiheyden alueilla. Galaksien liikkeet toistensa suhteen antavat jotain häivähdystä siitä suhteesta.

Eikö gravitaation ja massan skalaarius ota kantaa jonkinlaiseen absoluuttiseen taustaan? Entäpä jos tosiaan kaikki erillinen energia tiheyseroineen määrittelee mekanistisen avaruutensa? Silloin paikallisesti saadaan tiettyjä suureita määriteltyä keskenään yhteiseen taustaan - vaan kun otetaan etäämpää aivan eri tiheyksinen alue, eikö suureetkin voi saada sitten erilaisia suhteellisia arvoja?

Ottaisin voimakkaammin tutkimuksen alle valon ja väliaineen mallin hyvin avoimien vaihtoehtojen pohjalta: tulisi esim. laatia geometriaa siitä lähtökohdasta, että valonnopeus on edelleen vakioinen väliaineen itsensä ginertiaalikoordinaatistossa vaikka harvemmasta avaruudesta optisesti havaiten toiselta näyttäisikin. Mitä siitä seuraisi hiukkasten ja niiden sidosten inertian (itseisajan) ja energian/massan kannalta? Sitoutuneen energiapaketin inertian geometrinen tila saattaa hyvinkin olla juuri sen verran erilainen kuin vapaiden hiukkasten, ettei Higgsin mekanismeja tarvitakaan... Eri vuorovaikutusten "välittäjä-" ja "virtuaalihiukkasille" on vain saatu joitain suurearvoja mittauksista ja näistä on koottu standardimalli - nyt samaa yritetään massalle ehkä juuri siksikin, että epäonnistuessa viimeistään käännetään kohdistusta kehittävämpään suuntaan, vaan saapahan nähdä...

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Lentotaidoton
Inertia tarkoittaa sitä, että Higgsin kenttä on skalaari, ”hiukkanen” on kentän joka puolelta tulevassa puristuksessa, eikä voi muuta. Paitsi jos saa jostain lisäenergiaa. Silloin se liikkuu ”tahmeasti” (inertia) kentässä ja me sanomme kansanomaisesti sillä olevan massaa.Jos Higgs on olemassa, sen massa on välillä 115–145 gigaelektronivolttia. Pienimmillään se on 122 kertaa ja suurimmillaan 154 kertaa niin raskas kuin protoni.

Standardimallin mukaan Higgsin hiukkasen massa voi olla lähes mitä vain. Supersymmetria rajaa sen lähelle W- ja Z-bosonien massaa eli 120–130 GeV:iin. Tälle välille viittaavat myös aiemmat kokeet Tevatronilla ja Stanfordin yliopiston lineaarikiihdyttimellä.

LHC:ssä on vuodesta 2009 tehty järjestelmällisesti mittauksia, jotka ovat auttaneet sulkemaan pois suuren määrän massavaihtoehtoja.

Jäljelle jäävää aluetta on vaikeampi tutkia LHC:lla kuin suurempia energioita. Superraskas hiukkanen jättäisi selvät jäljet ilmaisimeen. Kevyt-Higgsin hajoamisjälkiä voi olla vaikea erottaa muiden hiukkasten hajoamisjäljistä. Signaaleissa on enemmän kohinaa ja mittausdataa joudutaan keräämään enemmän.

Toinenkin mahdollisuus Higgsin piileskelylle on. Hiukkanen saattaa hajota esimerkiksi pimeäksi aineeksi, jota emme vielä osaa havaita. Silloin Higgs voidaan löytää vain äärimmäisen tarkalla analyysillä, joka paljastaisi jostain reaktiosta puuttuvan hivenen energiaa.

Jos Higgsin hiukkanen osoittautuu kokonaan harhaksi, löytäjäänsä saattaa odottaa jopa kokonaan uusi ja tuntematon luonnonvoima.
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... si/a684748

Tutkijat Cernissä ovat saaneet luotua tiheämpää ainetta kuin Maapallolla on koskaan nähty.

- Mustia aukkoja lukuun ottamatta, mikään ei ole tiheämpää, fyysikko David Evans sanoo National Geographicille.

Cernin hiukkaskiihdyttimellä luotu aine voi olla samaa, mistä koko maailmankaikkeus koostui hieman alkuräjähdyksen jälkeen. Aine on huippukuumaa kvarkki-gluoni-plasmaa. Se on yli 100 000 kertaa kuumempaa kuin Auringon sisus ja tiheämpää kuin neutronitähti, joka on yksi tiheimmistä tunnetuista kappaleista.

- Yksi kuutiosentti tätä tavaraa painaisi 40 miljardia tonnia, Evans kertoo.

Kuten nimestä käy ilmi, aine koostuu kahdesta alkeishiukkasesta, kvarkeista ja gluoneista. Kvarkit ovat muun muassa protonien ja neutronien rakennuspalikoita. Gluoni puolestaan on alkeishiukkasten "liimaa".

Täydellinen neste

Tiedemiehet saivat aineen aikaan tömäyttämällä lyijyioneita toisiinsa lähes valonnopeudella. Vastaavaa plasmaa on aiemmin saatu aikaan pienemmällä hadronitörmäyttimellä Yhdysvalloissa, mutta nyt luotu aine on tuplasti tiheämpää ja kuumempaa. Ominaisuuksiltaan se on ns. täydellistä nestettä, jossa ei ole käytännössä lainkaan kitkaa.

- Jos sekoitat teetä lusikalla ja otat lusikan pois, tee pyörii hetken ja pysähtyy. Jos sekoitat täydellistä nestettä, se jatkaa liikettään ikuisuuden, Evans selittää.

Tiedepiireissä uutinen on otettu vastaan varautuneen innokkaasti, mutta arvailuja maailmankaikkeuden alusta pidetään vielä hyvin hatarina.

Vaikka nyt luotu aine rikkoi ennätyksen, huippua tuskin on vielä nähty. Tositoimiin vuonna 2009 päässyt Cernin hadronitörmäytin toimii yhä vain puolella teholla.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201105 ... 4_ul.shtml

LT
”hiukkanen” on kentän joka puolelta tulevassa puristuksessa, eikä voi muuta"

Mitäköhän tarkoitat, "pallomertako"?

Ei kyse ole mistään puristuksesta, vaan siitä että hiukkaset vuorovaikuttavat keskenään.
Veden pitäisi olla kaasua molekyylikokonsa puolesta, vetysidokset pitävät sen kuitenkin nestemäisenä.
Vastaavalla tavalla Higgsin kenttä muodostaa löyhän rakenteen, jonka kanssa muut massalliset hiukkaset vuorovaikuttavat.
Higgsin bosonin massa (vuorovaikutus ympärillä olevien bosonien kanssa) ei ole vakio, vaan vaihtelee kentässä vuorovaikuttavan aineen tiheyden mukaan.
Kuutiosenttimetri tavaraa voi painaa 40 miljardia tonnia, koska runsas vuorovaikutus ympäröivässä Higgsin kentässä etenee ja koktailin ympärillä olevien bosonien vuorovaikutus toistensa kanssa kasvaa, eli higgsin kenttä on tiheämpi lähempänä ainetta.
Tiheämmässä Higgsin kentässä vuorovaikutus aineeseen on suurempi, mikä aiheuttaa gravitaation, kuten jo kerroinkin aikaisemmassa viestissä.

fenomenologi
voisiko kuitenkin olla niin että alkuräjähdys oli joku tapahtuma/aalto valmiissa (äärettömässä?) avaruudessa, jossa ei ollut kuin virtuaalihiukkasia (ja ehkä Higgsin kenttä)?Ruotsalaisen Chalmersin korkeakoulun tutkijat ovat onnistuneet luomaan valoa tyhjiöstä - ilmiö joka ennustettiin jo yli 40 vuotta sitten.

Kokeilu perustuu yhteen kvanttimekaniikan kummallisuuksista, että tyhjiö ei suinkaan ole tyhjä. Tosiasiassa se on täynnä erilaisia hiukkasia, jotka vaihtelevat jatkuvasti olemisen ja olemattomuuden välillä.

Hiukkaset näyttävät olevan olemassa hetken ja sitten katoavat jälleen. Koska niiden olemassaolo on vain hetkellistä, kutsutaan niitä yleensä virtuaalisiksi hiukkasiksi.

Chalmersin tutkija Christopher Wilson ja hänen työtoverinsa ovat saaneet fotonit jättämään virtuaalisen tilansa ja tulemaan reaalisiksi eli mitattavissa olevaksi valoksi.

Fyysikko Gerald Moore ennusti jo vuonna 1970, että näin pitäisi tapahtua, jos virtuaaliset fotonit saadaan heijastumaan peilistä, joka liikkuu lähes valon nopeudella.

Ilmiö, joka tunnetaan dynaamisena Casimir-ilmiönä, on nyt havaittu ensimmäistä kertaa. Koska ei ole mahdollista saada peiliä liikkumaan riittävän nopeasti, tutkijat muuttivat sähköistä etäisyyttä sähköoikosulkuun, joka toimii peilinä mikroaalloille.

Heidän "peilinsä" rakentui kvanttielektroniikan SQUID-komponentista, joka on äärimmäisen herkkä magneettikentille. Muuttamalla magneettikentän suuntaa useita miljardeja kertoja sekunnissa tutkijat saivat "peilinsä" värähtelemään nopeudella, joka on 25 prosenttia valon nopeudesta.

Järjestelyn avulla fotonit ilmestyivät tyhjiöstä pareittain. Ne mitattiin mikroaaltosäteilyn muodossa ja tutkijat pystyivät myös osoittamaan, että säteilyllä oli täsmälleen samat ominaisuudet kuin kvanttiteoria sanoo.

Se mitä kokeen aikana tapahtui, on, että "peili" siirtää osan liike-energiastaan virtuaalisille fotoneille, mikä auttaa niitä materialisoitumaan. Vaikka tyhjiössä on erilaisia virtuaalisia hiukkasia, niin fotoneita onnistuttiin tuomaan esiin koska niiltä puuttuu massa.
Periaatteessa tyhjiöstä voisi luoda myös muita hiukkasia, kuten elektroneja tai protoneja, mutta sellainen vaatisi rutkasti enemmän energiaa.
http://www.prosessori.fi/uutiset/uutinen2.asp?id=58713

Joidenkin mielestä 14 miljardia vuotta sitten ei ollut olemassa mitään, sitten ilmestyi universumi itsestään vajaassa sekunnissa.
Joo-o,

Goswell
Seuraa 
Viestejä14781
Eusa
Aikamoista mutuilua kaikki "tahmailu" yms kuten koko massan syyn metsästys.

Mahtaako täällä monikaan ymmärtää Higgsin mekanismin ideaa? Minusta se vaikuttaa varsin teennäiseltä viritykseltä, jossa syy halutaan esittää ennen ilmiöiden kuvausta - arvailua kaikki tyynni.
Tässä.

http://www.youtube.com/watch?v=Y-vKh_jK ... re=related

Muuten samaa mieltä, perse edellä puuhun taas. Mihin sitä higgsiä tarvitaan.
Trashin peilipallo ajatus tähän, sisäisesti sidottu energia (materia) on tasapainossa sisäisesti kun sitä ei häiritä ulkoisella energialla. Kun häiritään, tasapaino häiriintyy, hiukkanen vastustaa liikemäärän muutosta.
Annetaan sille silti joku nopeus, se jää kun pakotus lopetetaan samalla tasapaino palautuu liike jatkuu. Pysäyttäminen on vain samaa kiihdytystä vain toiseen suuntaan.
Gravikentässä gravitaatio kiihdyttää kaiken aikaa, koemme massan tunnun kaiken aikaa, eli olemme epätasapainossa sisäisesti siis kaiken aikaa, eri metodilla tosin, se gravitoni.

Lopetetaan gravitaatio (leikitään että osataan) ja ulkoinen painostus, massaa ei ole, tavara pysyy silti sisäisesti sidottuna kasassa. Massa illuusiona siis syntyy vasta epätasapinosta "massallisen" hiukkasen sisäisessä vuorovaikutuksessa..

Minun mielestä noin.

Eihän sitä Higgsin bosonia ole vielä löydettykään. Ja tuskin löydetäänkään. Se vaikuttaa väkinäiseltä keksinnöltä, jolla saadaan todellisuus vastaamaan teorioita.

Goswell
Seuraa 
Viestejä14781
kabus
Eihän sitä Higgsin bosonia ole vielä löydettykään. Ja tuskin löydetäänkään. Se vaikuttaa väkinäiseltä keksinnöltä, jolla saadaan todellisuus vastaamaan teorioita.Siltä näyttää.

Jatketaan.

Koska hämmentäminen on kivaa, hämmenetään lisää. Minäpä väitän että fotonilla on massa, se on siis hiukkanen joka on jotakin "töhnää" Siis yhtenäinen pienen pieni kikkare jotakin "tavaraa", herra ties mitä.. Ja juuri tuon takia sillä ei ole lepomassaa. Yskittääkö, hyvä, niin oli tarkoituskin. Siivoappas näyttö kahvin roiskeista niin jatketaan.

Otetaan se materia, siis sisäisestisidottua energiaa. Otetaan se peilipallo esimerkiksi taas, muokataan sitä ajatusta vähän. Laitetaan hiukkasia (kvarkit) kiertämään toisiaan, niiden väliin vetävää ja hylkivää voimaa tasapainoon, ne voimat välittää myös hiukkaset.

Ulkoinen voima siis saattaa tuon sisäisen tasapainon epätasapainoon, ilmenee hitaus.
Mitä enemmän siellä on sisäistä sidosta, siis suurempi kokonaisuus, siis enemmän sisäisesti sidottuja hiukkasia, sen ennemmän se vastustaa kiihdytystä. Simppeliä.
Gravitaatio taas muokkaa sisäistä vetäväävoimaa, aiheuttaa liikkeen kohti ulkoista gravitaation lähdettä. Selvä tältä osin, ei kaivata Higgsiä. Hyvin selvää.

Sitten se fotoni. Sillä ei siis ole sisäistä vuorovaikutusta, "kiinteä" hiukkanen siis. Nyt ulkoinen voima ei vaikuta siihen epätasapainiottavasti, ei sanottavaa hitautta. Energia saadaan kuitenkin sidottua sen pyörimiseen, jopa kahden akselin suuntaan ja nopeuteen, riittänee.

Minun mielestä noin.

fenomenologi
?
Valmistuttuaan ne laukovat laserpulsseja, joiden teho yltää 10 petawattiin (1016 wattiin). Kyseessä on teholukema, joka ylittää monisatakertaisesti kaiken ihmiskunnan muussa toiminnassaan käyttämän tehon määrän. Voimakkaimman nykyisistä lasereista uudet laserit peittoavat 20-kertaisella teholla.

Superlaserilla virtuaalihiukkasjahtiin

Hankkeen tavoitteena on tämän superlaserin avulla yrittää havaita niin sanottuja virtuaalihiukkasia, joita on kvanttiteorian mukaan kaikkialla mutta joita on hyvin vaikea havaita niiden lyhytikäisyyden vuoksi.

Virtuaalihiukkaset koostuvat hiukkas-antihiukkaspareista, jotka tuhoavat toisensa hyvin nopeasti. Teorioiden mukaan parit voitaisiin kuitenkin saada erotetuksi toisistaan hyvin suuren sähkökentän avulla, koska hiukkasparin hiukkasilla on vastakkaiset sähkövaraukset.

Sähkökentän erottamat hiukkaset eivät näin ollen pääsisi tuhoamaan toisiaan ja ne voitaisiin havaita. Laserit sopivat tehtävään erinomaisesti, koska niiden lähettämä valopulssi luo voimakkaan sähkökentän.


Eikö tuo virtuaalihiukkasten + - parin tuhotuminen synnytä näkyvää energiapiikkiä. Siksihän , puhtaaksi energiaksi, ne muuttuvat. Pitäisi havaita ilman Laseria ? Vai onko kysymys jostain energiattomista haamuhiukkasista? Tai + energisiä ja - energisiä , summa = 0

derz
Seuraa 
Viestejä2431
kabus
Eihän sitä Higgsin bosonia ole vielä löydettykään. Ja tuskin löydetäänkään. Se vaikuttaa väkinäiseltä keksinnöltä, jolla saadaan todellisuus vastaamaan teorioita.Juurihan viime joulukuussa saatiin LHC:ssä sekä ATLAST- että CMS-kokeissa viitteitä Higgsin bosonista, jonka massa olisi välillä 124-126 GeV/c². Kokeiden tapahtumat ovat yksittäisiä eikä täyttä varmuutta asiasta vielä ole (muutaman prosentin todennäköisyydellä tapahtumat johtuivat muista syistä kuin Higgsistä), mutta tänä vuonna pitäisi selvitä kunhan LHC pääsee talvilomalta.

Higgs hunters close in on their quarry
Physicists weigh up Higgs signals

∞ = ω^(1/Ω)

Goswell
Seuraa 
Viestejä14781
fenomenologi
Fyysikko Gerald Moore ennusti jo vuonna 1970, että näin pitäisi tapahtua, jos virtuaaliset fotonit saadaan heijastumaan peilistä, joka liikkuu lähes valon nopeudella.Tästä päästään kytkentäenergioihin ja valonkin nopeuden suhteellisuuteen komeasti, hyvin hyvin komeasti.

Fotoni joka on hidas, ei saavuta kytkentäenergiaa "meidän"materian kanssa. Se fotoni on tuossa nenän edessä mutta sitä ei voi havaita mitenkään, koska kytkentäenergia ei täyty (fotonin tarjoaman energian on vastattava TÄYDELLISESTI eletronin energiavajetta).

Kiihdutetään nyt "meitä"( se peili) fotonin suhteen, nyt kytkentäenergia saavutetaan ja fotoni NÄYTTÄÄ syntyvän tyhjästä. Vaan eipä sitä tietenkään tee, vaan kytketäenergia täytyy meidän nopeuden takia fotonin suhteen ja tekee fotonin havaitsemisen mahdollisksi.

Minun mielestä noin.

Läskiperse
Seuraa 
Viestejä950

minulla on sellainen tuntuma ahterissa, että riittävän tehokas suurtaajuuskamera voi vangita fotonin liikkeen perättäisiksi still-kuviksi.

suurtaajuuskameran taajuus pitäisi olla jotain 2 * 299 792 458 kuvaa / s.

vähän sama asia, kun pikajuoksussa käytettävä maalikamera. kameraa pitäisi vähän virittää, eli olisi joihinkin klustereihin perustuva tietokonekamerapläjäys.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat