Seuraa 
Viestejä16633

Esitän lyhyen kuvauksen hypoteesistani nimeltään "Kosminen noste", jonka kehitys alkoi n. 15 vuotta sitten ja on kypsynyt vaiheittain nykyiseen muotoonsa. Sen perusteena on varsin seikkaperäinen analyysi kaikkeuden alkutilanteesta ja miten mallin kuvauksen geometria on siinä saanut ne ilmiasut, jotka edelleen voidaan havainnoista todeta ja mallintaa.

Kaikkeuden perusmuoto olisi tosiaan hyperpallo, jonka pintaan kerrostuu kausaalisen järjestyksen mukaan uutta volyymia. Hyperpallon kuori on 3D-avaruutemme, jossa ulospäin kaarevuuden johdosta vallitsee laajentuvan kiihtyvyyden tilanne. Se vaikuttaa nosteen tyhjiölle eli "Kosmisen nosteen". Tämä laajentuva kiihtyvyys on siis avaruuden eli tyhjiön ominaisuus, eikä se näy minään laajentumisena, vaan tulee hypergeometriasta - sama ilmiö "periytyy" gravitaatioon eli kuten havaitsemme olemme 1G kiihtyvyydessä vaikka emme maan pinnan suhteen mihinkään liikukaan.

Massapisteet ovat kausaalisessa yhteydessä toisiinsa niin, että tapahtumille syntyy havaittu looginen järjestys (em-säteily, energiansiirto). Tämä tuottaa massalle hitauden, inertian, niin, että keveämmät hiukkaset kiihtyvät lähempänä hyperkuoren tyhjiöideaalia, Kosmisen nosteen pallokuorta, positiivista kaarevuutta. Raskaammat hiukkaset jäävät enemmän jälkeen, mutta ovat pakotettuja kuitenkin pallokuoren mukana kiihtymään (vrt. heliumpalloauton kori/lattia/peräseinä) eli pysymään havaittavassa avaruudessa (pyrkimys jäädä jälkeen näkyy niiden kelloissa). Ideaaliin syntyy siis inertian johdosta syvennyksiä, jotka kaareuttavat avaruutta negatiivisesti eli synnyttävät keskeiskiihtyvyyden = gravitaation.

Kaikkeus laajenee vain sitä vauhtia kuin kausaalisia kerroksia rakentuu. Kosminen noste ei ole kuin oletettu pimeä energia, vaikka vaikuttaakin saman havainnon eli näyttää kuin kaikkeus laajenisi kiihtyvästi. Kosmisen nosteen geometrian mukaan kuitenkin sähkömagneettisen säteilyn emissiossa aaltoliike tapahtuu kohtisuoraan pallokuorta vasten ja siis kohti kaiken alkua hyperpallon keskipistettä. Sähkömagneettinen aalto ei kuitenkaan ole fotoni, eikä mikään olevaan havaittavaan 3D-avaruuteemme liittyvä - se liittyy energiansiirrossa absorptioon, jossa aaltoliike on edelleen samansuuntainen eli kohtisuoraan emissiopisteen tangenttia vasten. Siksi pitkillä etäisyyksillä sm-säteily punasiirtyy.

Hypoteesi on tietysti edelleenkin varsin keskeneräinen, vajaa ja todennäköisestikin hyvin väärä, mutta harrasteluna innoittava ja toivon, että jotkin asiat siinä eivät olisi aivan niin vääriä...

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Sivut

Kommentit (42)

HSTal
Seuraa 
Viestejä736

Minulla on toinen kysymys, Eusa. Esitit esimerkiksi:

”Kaikkeus laajenee vain sitä vauhtia kuin kausaalisia kerroksia rakentuu”

Jos katsot että ”Kaikkeus” laajenee, kuten se hyvin todennäköisesti tekee, miten tämä laajeneminen alkutilanteesta on tapahtunut?

Tätä laajenevaa avaruutta on kaikkialla, tähtien välillä, galaksien välillä, atomien ja molekyylien sisällä, jne.

Miksi eivät nämä mainitut systeemit ja niitten välinen avaruus ole alusta (niitten muodostumisen jälkeen) laajenneet samaa tahtia kuin muu aika-avaruus?

On olemassa myös se mahdollisuus, että avaruus laajenee kakkimalla, ja siitä syystä emme havaitse sitä koska mittatikkumme myös laajenevat!

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633
HSTal
On olemassa myös se mahdollisuus, että avaruus laajenee kakkimalla, ja siitä syytä emme havaitse sitä koska mittatikkumme myös laajenevat!

Ei ole mieltä puhua laajenemisesta, jos sitä ei mitenkään havaitse.

Olen pahoillani, lisään nimimerkkisi vihulaisiin joten älä ihmettele, jos en jatkossa viesteihisi vastaa.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
HSTal
Seuraa 
Viestejä736
Eusa
HSTal
On olemassa myös se mahdollisuus, että avaruus laajenee kakkimalla, ja siitä syytä emme havaitse sitä koska mittatikkumme myös laajenevat!

Ei ole mieltä puhua laajenemisesta, jos sitä ei mitenkään havaitse.

Olen pahoillani, lisään nimimerkkisi vihulaisiin joten älä ihmettele, jos en jatkossa viesteihisi vastaa.
Et antanut tyydyttävää vastausta tärkeään peruskysymykseen.

Kosmologit, joita esim. Matts Roos mainitsee kirjassaan kosmologiasta, kertoo että paikallisessa supergalaksissa emme havaitse merkittävää (kosmologista) punasiitymää, kuten E. Hubble aikanaan uskoi havainneensa.

No en ole sinun tasollasi teoreettisessa fysiikassa, mutta mielenkiintoinen ajatus. Ymmärsinkö oikein, että hyperpallo on neliuloitteinen kappale, ja maailmankaikkeus mallissasi siis viisiuloitteinen makrotasolla, ilman säieulottuvuuksia? Ja tässä geometria hävittää tarpeen niin pimeälle energialle kuin Higgsin kentälle?

Neliuloitteisen pallon mieltäminen on vaikeaa, mutta onko tuolla maailmankaikkeudella alkua ollenkaan?

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633
Tamppio
Ymmärsinkö oikein, että hyperpallo on neliuloitteinen kappale, ja maailmankaikkeus mallissasi siis viisiuloitteinen makrotasolla, ilman säieulottuvuuksia? Ja tässä geometria hävittää tarpeen niin pimeälle energialle kuin Higgsin kentälle?

Neliuloitteisen pallon mieltäminen on vaikeaa, mutta onko tuolla maailmankaikkeudella alkua ollenkaan?


Vapausasteiden määrä saattaa tarkentua, mutta vähintään 5 ulottuvuutta malliin vaativia ilmiöitä siinä on. Kiihtyvyys-inertia-geometria yhdistyy käsitettäväksi toimivaksi ratkaisuksi, joka sisältää inertian ja gravitaation samassa paketissa. Näyttää, että tuloksena on tilanne, jossa ei pimeää energiaa esiinny ja Higgsin mekanismi tulee huomioitua kiihtyvyyskentillä ja kausaliteetin kudoksella.

Kaikkeudella on alku ja hyvin läheltä alkutilanteesta on vielä kausaliteettikytköksiä auki eli tulevaisuudessakin saadaan säteilyhavaintoja varhaisesta kaikkeudesta.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Äemänkäki
Seuraa 
Viestejä1161

Elä ota pahalla, mutta Savorin teoriat tulee väkisin mieleen sivistyssanoilla kuorrutettuna.

Hyperpallon kuori on 3D-avaruutemme, jossa ulospäin kaarevuuden johdosta vallitsee laajentuvan kiihtyvyyden tilanne.Mutta varmaan täydennät ketjua myöhemmin? Kiinnostaisi kovasti, mutta ei tuosta avauksesta homma oikein auennut.

Siis "kosminen noste" (joka aiheutuu maailmankaikkeuden geometriasta, muodosta) aiheuttaa gravitaation ja mitä muuta?

Kaikki siis kiihtyy, mutta emme havaitse sitä, koska itsekin kiihdymme? Eikös kaukana galakseissa ole myös raskaita hiukkasia, joten miten ne saavat etumatkaa (laajentuva maailmankaikkeus, galaksien välimatka kasvaa)? Vai kaukaiset kohteet on "syntynyt" aikasemmin, joten ovat saaneet erilaisen "kosmisen potkun", josta johtuu kasvava välimatka? (tuon yllä olevasi syy-seuraus-suhteen[=kausaalisuus] takia)

Ehkä mä vielä tankkaan tuota aloitusta, jos löytäisin jujun.

Savorisen kaikenräjähdysteoriassa tyhjää tulee koko ajan lisää ja kaikki laajenee siihen, minkä voisi nähdä samaksi kuin neliuloitteisen hyperpallon pinnan kasvu, mutta siihen taitavat yhtäläisyydet jäädäkin?

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633
Äemänkäki
Siis "kosminen noste" (joka aiheutuu maailmankaikkeuden geometriasta, muodosta) aiheuttaa gravitaation ja mitä muuta?

Sama geometria saa aikaan myös muut vuorovaikutukset, joissa oleellisena perustana on hiukkasten spinin merkitys, mutta siitä täydennystä tuonnempana. Käydään aluksi makromekaniikkaa läpi.

Kaikki siis kiihtyy, mutta emme havaitse sitä, koska itsekin kiihdymme? Eikös kaukana galakseissa ole myös raskaita hiukkasia, joten miten ne saavat etumatkaa (laajentuva maailmankaikkeus, galaksien välimatka kasvaa)? Vai kaukaiset kohteet on "syntynyt" aikasemmin, joten ovat saaneet erilaisen "kosmisen potkun", josta johtuu kasvava välimatka? (tuon yllä olevasi syy-seuraus-suhteen[=kausaalisuus] takia)

Alkutilaa tutkiessani sain ajatuksen erkaantumisesta, jossa avaruutta virittyy pisteiden välille. Tällöin heti tuli kuvioon nosteen ja gravitaation mieltäminen saman asian kahtena puolena. Kauan meni yksittäisten massapisteiden kiertoliikkeiden ja niiden varaaman avaruustilan tutkimisessa, energiatiheyden kokonaisvaltaisessa määrittelyssä sekä mahdollisen nosteen mekanismin selvittelyssä yksinkertaisissa ja monimutkaisissa usean kappaleen järjestelmissä, kunnes oivalsin laajentaa tämän nosteen koskemaan koko kaikkeutta avaruuden peruspositiivisena kaarevuutena.

No, tämä johti vääjäämättä siihen, että havaittava punasiirtymä selittyy geometrisen projektion kautta, eikä kiihtyvässä tilassa massapisteiden etäisyys oikeasti lisäänny siten kuin vallitseva käsitys on. Aika on ainoastaan massapisteiden mittasykli kausaalisten etäisyyksien mittaamiseen. Mallissani ei ole omaa vapausastetta ajalle vaan sen tilalla on kaikille yhteinen kausaliteetti; kausaalinen etäisyys.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633

Miksi Kosmisen nosteen hypoteesi?

Kaksi seikkaa häiritsivät:
1. Yleinen suhteellisuusteoria antaa kyllä hyvän kuvauksen, mutta sen sijaan, että sen pohjalta olisi käyty tutkimaan tavanomaisten ilmiöiden taustamekanismeja on postuloitu "mustia aukkoja", "tapahtumahorisontteja", "madonreikiä", "pimeää ainetta", "pimeää energiaa",... Tuntui puuttuvan tietoa gravitaatiosta ja kaikkeuden avaruudellisesta rakenteesta.
2. Todellisuuden ilmiöissä kvantittuneisuus on niin vallitsevaa, että ajattelin perustellummaksi lähteä hakemaan mallin geometrian perusteeksi kvantittuneisuutta. Avaintulos aukenikin aine-antiaine -dilemmasta, elektromagnetismista ja erityisesti spin -kvanttitilan ominaisuuksista.

Kosminen noste tarkoittaa siis, että tyhjiössä on jatkuva keskeiskiihtyvyys. Tämä kiihtyvyys aiheuttaa separoitumista niin, että massapisteet pyrkivät kiihtymään pois tyhjiöstä ts avaruudessa tyhjät alueet pyrkivät muodostamaan omia kupliaan. Vastailmiönä syntyy massapisteiden lajittuminen minkä havaitsemme gravitaationa ja nosteena.

Kun otetaan huomioon massakertymän lepomassallisten hiukkasten yhteenlasketun gravitaatiolähteen määrä ja systeemissään kiertävän kohteen sitoutunut liike-energia ja liikkeen systeemistä varaama tila (vrt. Keplerin laki), voidaan laskea todellinen kappaleeseen vaikuttava paino/ noste suhteessa järjestelmän keskukseen. Mitä (suhteessa) pienempimassainen kohde ja mitä laajempi sen kiertorata sitä suurempi on kosmisen nosteen vaikutus ja sitä suurempi vastaavasti kohteen ylimääräinen kiihtyvyys kohti vangitsevan järjestelmän keskusta.

Metriikan virittäminen ja ratkaiseminen on vaiheessa, eikä minulta oikein päivätyön ja perheen vaatiman ajan jälkeen riitä sille riittävästi resurssia. Mutta näin verkkaisestikin tutkimus ja sen matematiikkakin ovat toki edenneet. Ehkä 10...20 vuoden kuluttua voisin julkaista jotain konkreettista - ainakin tarkoitukseni on palata jossain vaiheessa yliopistoon...

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Goswell
Seuraa 
Viestejä12709
Eusa
Kosminen noste tarkoittaa siis, että tyhjiössä on jatkuva keskeiskiihtyvyys.Tuo kosminen noste on jännä ilmiö, piti oikein miettiä. Tuo noste ilmenee siis tyhjiökuplien ympärillä, siis alueilla jossa ei ole materiaa, ts gravisäteilylähteitä, ts massallisia hiukkasia.
Kyllä se toimii, ja varmasti löytyy. Tuo ilmiö aiheutaa sen materian säikeistymisen suuressa kuvassa, siis sen verkottumisen, materia muodostaa kuin sekopää hämähäkin pyyntiverkon kaikkeuden kuvassa, siis kuva jossa jokainen havaittava piste on kokonainen galaksi.

Ja miten.
Gravi heikkenee etäisyyden neliöön, jokainen materiapiste vaikuttaa jokaiseen materiapisteeseen.
Jos ajatellaan yhden materiapisteen kautta, piste Y, sen ympärillä ei materia ole jakaantunut koskaan täysin tasan, aina jokin suunta on voimakkaampi gravin kannalta, tämä Y piste aloittaa siirtymisen kohti voimakaampaa gravin kokonaiskenttää. Ja koska Y:n omakenttäkin heikkenee etäisyyden neliöön, muodostuvan pienen pienen tyhjökuplanalun vastakkaisella reunalla siirtyminen vastakkaiseen suuntaan alkaa samalla, ilmiö ruokkii itse itseään..
Koska pisteeseen Y vaikuttava gravin kokonaiskenttä muodostuu kaikista muista materiapistetistä, piste Y joutuu nöyrtymään, muut pisteet eivät liiku juuri minnekkään.

Nyt jokainen tajuaa että siirtyminen ei johdu tyhjiöstä, vaan materian puutteesta alueella jota kutsutaan tyhjiöksi. Se vaikutus tyhjiön "nosteessa" tulee täysin vastakkaiselta puolelta kuin missä tyhjökupla sijaitsee. Tyhjiöllä sinänsä ei ole ominaisuuksia, se on vain ääretön tila.

Minun mielestä noin.

Eusa

Kosminen noste tarkoittaa siis, että tyhjiössä on jatkuva keskeiskiihtyvyys. Tämä kiihtyvyys aiheuttaa separoitumista niin, että massapisteet pyrkivät kiihtymään pois tyhjiöstä ts avaruudessa tyhjät alueet pyrkivät muodostamaan omia kupliaan. Vastailmiönä syntyy massapisteiden lajittuminen minkä havaitsemme gravitaationa ja nosteena.
jossain vaiheessa yliopistoon...
Tässä on kyllä nyt varmaan sellaista tekstiä, joka ei tarkoita yhtään mitään?
Miksi tyhjiössä olisi jatkuva keskeiskiihtyvyys?
Mitä tarkoittaa massapisteiden lajittuminen?
Kuinka "lajittuminen" aiheuttaa gravitaation?
Voisiko asiat selittää erittäin lyhyenä tiivistelmänä, ei jaksa etsiä pitkän tekstin seasta vastauksia kysymyksiin.

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633
fenomenologi
Eusa

Kosminen noste tarkoittaa siis, että tyhjiössä on jatkuva keskeiskiihtyvyys. Tämä kiihtyvyys aiheuttaa separoitumista niin, että massapisteet pyrkivät kiihtymään pois tyhjiöstä ts avaruudessa tyhjät alueet pyrkivät muodostamaan omia kupliaan. Vastailmiönä syntyy massapisteiden lajittuminen minkä havaitsemme gravitaationa ja nosteena.
jossain vaiheessa yliopistoon...
Tässä on kyllä nyt varmaan sellaista tekstiä, joka ei tarkoita yhtään mitään?
Miksi tyhjiössä olisi jatkuva keskeiskiihtyvyys?
Mitä tarkoittaa massapisteiden lajittuminen?
Kuinka "lajittuminen" aiheuttaa gravitaation?
Voisiko asiat selittää erittäin lyhyenä tiivistelmänä, ei jaksa etsiä pitkän tekstin seasta vastauksia kysymyksiin.

Tyhjiön keskeiskiihtyvyys tulee tässä hyperpinnan kaarevuudesta (ulkopinta/kupera). Massojen aiheuttama keskeiskiihtyvyys puolestaan on kovera kuoppa hyperpinnassa. Tosin tässä voi olla kaksimembraaninen hyperpinta - toisaalta tyhjiölle, toisaalta massapisteille.

Massapisteet lajittuvat ihan normaalisti tiheyden mukaan kuten separaattorissa.

Lajittuminen on gravitaatiota, joka siis aiheutuu kosmisen nosteen kiihtyvyyskentän läsnäolosta ja inertiasta.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633

Aika vähän on tullut kysymyksiä.

Jatketaan ajan käsitteestä. Kuten totesin, en näe syytä ottaa aikaa minkäänlaisena ulottuvuutena tällaiseen malliin vaan käsitän ajan olevan havaitsijan eli massallisen kohteen keskimääräinen havaintosykli. Käytännön laskuissa aika on tietysti tärkeä ja yhtenäisessä kiihtyvyyskoordinaatistossa useiden havaitsijoiden kesken käyttökelpoinenkin suure.

Kosminen noste sisältää siis kausaliteetin kaikille havaitsijoille yhteisenä vapausasteena - tämä toki vastaa varsin pitkälle yleisen suhteellisuusteorian imaginääriaikaa. Erona on lähinnä se, että kausaliteettiavaruus on ehkä kuvattavissa paremmin kahden lisäulottuvuuden sykkivänä metriikkana sisältäen myös elektromagneettisen varauspolariteetin kausaliteetin kytkentäkenttänä (ja tuo sykkiminen ei 'tapahdu' minkään havaitsijan itseisajassa vaan on kuvattavissa lähinnä kvantittumisen geometriana). Kun suhteellisuusteorian mukainen avaruus on varsin sileä ja tarkastelee ainoastaan massapisteitä, kosmisen nosteen avaruus tarkastelee myös tyhjiövoluumia entiteetteihin perustuvana virityksenä - siksi metriikasta näyttäisi tulevan varsin ryppyinen.

Ryppyinen geometria sisältää raja-arvona newtonilaisen ja yleisen suhteellisuusteorian metriikan. Merkitystä ryppyisyys antaa mm. äärimmäisen energiatiheyden ja väliaineiden yhteydessä. Mustia aukkoja ja tapahtumahorisontteja ei pääse muodostumaan sillä postitiivisien(kuperien) ja negatiivisien(koverien) kaarevuuksien vuorottelulla saadaan hyperpintaan (=todelliseen havaintoavaruuteemme) mahtumaan saman säteen sisään yhä enemmän energiaa - lisäksi todelliset singulariteetit, alkeishiukkaset, voivat muuttua korkeassa energiatiheydessä ylempien portaiden pysyviksi energiavarastoiksi; myoni, tau,... Meitä lähellä löytyy ryppyisen geometrian ilmentymiä väliaineista, joissa havaitsemme mm. valon vaikutuksen siirtyvän hitaammin kuin tyhjiössä.

Aika on siis havaitsijan itseisaikaa, suhteellinen ja täysin riippuvainen havaitsijan sijainnin ympäristöstä. Väliaineessa rakennettu havaintolaite mittaa valon nopeudeksi arvon lähelle rajanopeutta c, kun väliaineen ulkopuolella mitataan suhteessa pienempi nopeus samalle valoilmiölle. Kaikkeuden rakenteeseen kuuluvat kosmisen nosteen aikaansaamat laajat tyhjät kuplat antavat siellä kuplan keskellä kaikesta kaukana mahdollisesti olevalle mittalaitteelle valon nopeudeksi rajanopeuden c, mutta kuplan ulkopuolella havaintoja tekevä saa mitattua suhteessa suuremman nopeuden kuin c. Tästä muuttuvan valonnopeuden hypoteesiosuudesta on seikkaperäisempi selostus blogissani.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633

Tutkimusten uutta satoa:

Kaikkeuden alkumatkalla näyttäisi sonaarinen nopeus olleen merkittävämpi tekijä kuin sähkömagneettinen energiansiirto. Alkeishiukkaspuurossa nimittäin varsin pitkään saattoi energia siirtyä törmäysheilahduksina nopeammin kuin sm-säteilynä. Merkittävää sm-säteilyä ei välttämättä juuri ollut muuten kuin välittömästi likeisten hiukkasten välillä - voimakkaassa kaarevuudessa säteilyenergiasta poiki koko ajan uusia hiukkasia, jotka potkivat kiivaasti. Ääniaallot tasapainottivat kaikkeuden kehitystä sen eri puolilla isotrooppisesti.

Kosmisen nosteen hypoteesiin sopii, että gravitaation välitysmekanismi on yhdistelmä sähkömagneettista ja sonaarista energian ja infon siirtoa. Kun säteily pääsi vaikuttamaan pitemmillä etäisyyksillä sivuutti se "keveydessään" ääniaallot ja pääsi tyhjiössä vaikutusnopeudeltaan laajemminkin kuin kohdaltaan mitattuna rajanopeuteen c.

Tämä johtaa päätelmään, että harventuneessakin avaruudessa vallitsee gravitationaalinen elektrosonaarinen sidos niin, että monipuoliset massakehitelmät pyrkivät fraktaalisesti säilyttämään tasaista energiatiheyttä eli "muotoa". Tämän johdosta mm. galakseissa näyttäisi olevan jotain pimeää ainetta, massaa, josta ei saada totunnaista havaintoa.

Elektromagneettinen ja sonaarinen avaruus ovat havaitsijan kannalta kaksi erilaista koordinaatistoa, jotka ovat massojen vaikutuksen mukaan kaareutuneet eri tavoin. Higgsin kentän sijaan alkeishiukkasille tulisi massa elektrosonaarisen perussidoksen kautta. Sama perussidos välittää niin gravitaation kuin nosteenkin tyhjältä vaikuttavassa avaruudessakin ja huolehtii, että pitkillä etäisyyksillä yhtenäinen energiatiheyskenttä pyrkii pysymään muodossaan.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Seuraa 
Viestejä16633

Niinhän se hypoteesi on kehittynyt, että geometrisesta hyperpallosta olen mennyt alkeishiukkasen olemassaolon mekanismiin tiukasti kiinni. Kyse on siis hitaudesta ja mikä olisi hitaan hiukkasen, energiapaketin, mahdollisuus ylläpitää energiaansa. Toisaalta kosminen noste ideana vaatii peruskiihtyvyyttä tilaan, mistä sellainen tulisi?

Muutamissa keskusteluketjuissa olen kehitellyt tarkemmin kiihtyvyyden syntyä. Massallinen hiukkanen ottaa joka suunnasta käyttöönsä tyhjiön energiaa eli imee tilaa. Voisiko tilan energia virrata hiukkasten hitauden käyttöön aivan luonnollisesti; hiukkasessa hyrrä haukkaa vierestään tilapaloja, jotka sijat täyttyvät viereisen tyhjän tilan energiasta jne. Näyttäisi periaatteessa toimivan: tilayksikköjen liikahdustarve etäämpänä vähenee kääntäen suhteessa pallokuoren pinta-alaan, joka on tietysti verrannollinen etäisyyden neliöön. Ok.

On havaittu, että gravitaation vaikutus tilassa etenee suunnilleen kausaliteetin rajanopeudella c. Onko luontevaa, että tilan alkiot liikkuisivat aina nopeudella c miten etäällä gravitaatiolähteestä hyvänsä? Silloinhan hyvin kaukana vain hyvin harvat tila-alkiot noudattaisivat kutsua. Kuinka tilaan voi syntyä kiihtyvyyttä metrin kokoiseen kappaleeseen, jos likkuvien tila-alkioiden keskimääräinen välimatka on kilometrien luokkaa. Pitääkö ajatella, että aika ajoin tilamuutossäie osuu kappaleen kohdalle ja se nytkähtää mukana? En osta tällaista mekanismia.

Kosmisen nosteen hiukkasmekanismi on magneettisten monopolien peruserkaantumisen tuplahyrrä, jossa kumpikin monopoli kierähtää kohti muuta kaikkeutta vastaanottaen tietoa muista samassa ainevaiheessa olevista monopoleista. Monopolin hyrräkierros on oikeastaan kaksi kierrosta: ensin se tunnistaa ainevaiheessa olevia monopoleja ja toisella kierroksella antiainevaiheessa olevia, minkä jälkeen sen johdonmukaisuus siirtyy informaatioksi aaltofunktioon ja seuraava tuplakierros tapahtuu muuttuneessa tasapainotilassa. Monopolikumppani tekee kierroksensa puoli tuplakierrosta eri vaiheessa. Tällainen olisi tilaa haukkaava alkeismekanismi. Se aiheuttaa tilaan aine-antiaine-pitkittäisvärähtelykentän, joka kausaliteetin säilyttämisen periaatetta noudattaen leviää pallokuoriaaltoina massattomana (tai pseudomassaisena, voi antaa aaltomekanismin neutriinoille) nopeudella c.

Nyt saimme siis nopeudella c vaikuttavan gravitaatioaaltokentän. Pitkittäisvärähtely, joka impulssein pumppaa tyhjiöstä energiaa ja antienergiaa värähtelyvaiheen mukaan vaimetessaan siirtää kauempana tilaa rajanopeutta c hitaammalla nopeudella. Nyt kaikki aaltoilun kohtaavat massakappaleet tuntevat tilamuutoksen ja kiihtyvät sen mukaisesti.

Kun paikallisessa avaruudessa on massakappaleita runsaasti joka puolella, aiheuttavat ne yhdessä tilan energiatiheyden muutospyrkimystä, jossa muutosnopeudet lähestyvät relativistisia arvoja. Silloin tilamuutoksen aiheuttama gravitaatiokiihtyvyys kasvaa Lorentzin kertoimen mukaisesti ja näkyy esim. galaksisimuloinneissa pimeän massan halona - kappaleet ovat suuremmassa kiihtyvyydessä kuin Newtonin tai Einsteinin teoriat ennustavat.

Spekulointia: Jos pitkittäisvärähtely pumppaa energiaa ja anti-energiaa aineen vaiheen tahdissa, voisiko ajatella, että anti-aine aineen gravitaatiokentässä kokisi repulsion? Pumppaako aaltoilu vastavaiheista energiaa massapisteestä ulospäin? Tämä voisi olla hyvinkin mahdollista, sillä selittyisi tilan riittäminen: toisenvaiheinen tyhjiöenergia pumppautuu ainealueilta pois muodostaen laajoja tyhjiä kuplia. Tämä myös loisi aineen antigravitaation noihin kupliin, jota jo olen aiemmin uumoillut, mutta ristiriitaisella fysiikalla....

Tässäpä hieman päivitystä ja pohdittavaa. Kaikenlainen kritiikki ja formulointiapu ja koe- tai havaintojärjestelyjen ideoiminen on tervetullutta!

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat