Seuraa 
Viestejä45973

Sana jolla googlettamalla löytyy monenmoista aiheesta on Nephilim, joka hepreassa tarkoittaa alaslaskeutuneita ja jotka on Raamattuun väärinkäännetyy jättiläisiksi.
Joskus nuorempana olen tehnyt nefilimeistä pienen esseen. Ehkä asia kiinnostaa joitain palstalaisia:

Rabbi Moshe ben Nachman eli Ramban (1194-1270) oli Moses Maimonideksen rationalismin innokas tukija. Hän oli Espanjan kabbalistisen koulun suurimpia ajattelijoita ja käytti kabbalaa monissa Raamattua koskevissa kommenteissaan. Yli 70-vuotiaana Ramban muutti luvattuun maahan ja perusti sinne vielä uuden esoteerisen koulun. Eräs Rambanin kommentaario koski nefilimien salaisuutta. Ramban esitti käsityksensä peitetysti, mutta eräässä Midrashin kohdassa hänen selitetään tarkoittaneen, että "nefilimit olivat taivaalta alas laskeutuneita sanansaattajia".
Midrash toteaa edelleen, että asian tarkempi selittäminen olisi "liian paljon sanottua". Asiaan liittyi siis suuri salaisuus ja vaiteliaisuudesta ilmenee, että kabbalan ajatukset olivat tarkoitetut vain harvoille ja valituille. Vain heille kuuluisi tieto ko. luomiskertomuksen 6. luvun todellisesta sisallöstä.

Kyseinen Rambanin kommentoima Genesiksen 6. luvun alku on varmasti eräs Tanachin merkittävimmistä ja kuitenkin esim. kirkoissamme eräs sen vähiten tunnetuista ja selitetyistä jaksoista. Otan seuraavaan jakeiden 1 ja 4 ensin nykyisen uuden- ja sitten laatimani sananmukaisen käännöksen:

"Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, jumalien pojat huomasivat, että ihmisten
tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat näistä vaimoikseen keitä halusivat.
Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maassa jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit."

Vastaava heprealainen teksti kuuluu Biblia Hepraica Stutgartensian laitoksessa:

Va-jehii kii heecheel haa-aadaam laa-roob al-penee haa-ada-
maa uu-baanoot julduu laaheem.
Va-jiruu benee haa-elohiim et-benoot haa-aadaam kii tooboot heennaa va-jickhuu laaheem naashiim mi-kool asher baachaa- ruu.
Ha-nefiiliim haajuu baa-aarets ba-jaamiim haa.heem ve-gam acharee keen asher jaaboouu benee haa-elohjim el benoot haa- aadaam ve-jaleduu laahem.
Hemmaa ha-qibbooriiim asher mee-oolaam anshee ha-sheem.

Heprealainen teksti on kirjoitettu ääntämisen mukaisesti. Seuraava käännös, joka tietenkään ei ole kiistattomasti oikea, kuuluu sana sanalta hätkähdyttävästi:

Ja oli, koska alkoivat nuo ihmiset lisääntymiselle yllä
tuon maa-aineen ja tyttariäsyntyi heille
ja näkivät pojat noiden elohimien (jumalien) tyttäret noiden ihmisten että hyviä ne ja ottivat heille vaimoja kaikista joita valitsivat.
Nuo alas laskeutuneet olivat maassa päivinä niinä ja myös jälkeen kuin milloin tulivat pojat noiden elohimien luo tyttärien noiden ihmisten ja synnyttivät heille.
Nämä olivat noita väkeviä jotka avaruudesta miehiä tuon taivaalle nousevan (ha-shem) .

Ramban’n aikalaiselle lukijalle on ollut selvää, että rabbi on nähnyt näissä jakeissa ilmoituksen taivaasta alas laskeutuneista ihmisen muotoisista sanasaattajista, jotka olivat tulleet maahan muista maailmoista, siis avaruuskontaktista .
Sanomattakin on selvää, että seitsemänsataa vuotta sitten on ollut erittäin vaarallista esittää tämänkaltaisia tulkintoja. Ja myöhemminkin, murhattiinhan mm. Giordano da Bruno vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1600. Bruno väitti maailmankaikkeuden olevan täynnä asuttuja
maailmoja. Siksi Rambankin kätki viestin kommentteihinsa. yhdessä sanan salaisuus kanssa.
Mutta oikeuttavatko kyseiset ja ehkä muutkin Raamatun kohdat Ramban’n ja muiden astronautti-teorioiden kannattajien käsityksiä. Katsomme hieman tarkemmin alkutekstin merkityksiä:
Sananmukainen käännös - ylläolevista esimerkeistä viimeinen - on todella shokeeraava. Jumalien pojat ovat laskeutuneet taivaalta, taivaan avaruudesta. He ovat yhtyneet ihmislasten tyttäriin ja saaneet jättisuuria jälkeläisiä. Ei ihme, että Jumala kirotessaan Eevan sanoo suureksi tekevänsä tämän raskauden vaivat.
Ihmisten ja jumalien jälkeläisistä tulee voimakkaita (gibborim) ja väkivaltaisia ja niin Jumala päättääkin hävittää maan ja niin seuraa tunnettu vedenpaisumus. Gibborimit eivat siis ole olleet mitenkään vähäpätöinen ongelma. Koko ihmisen luominen on alettava Noan kautta alusta.
Käännöksessä ovat tärkeitä muutamat avainsanat, joita ovat 1) elohjim, 2) nefilim 3) gibborim 4) ovlam ja 5) shem. Tarkastelen kutakin erikseen:
1) Elohjim on monikkomuodossa yleisesti yksikköön Jumalaksi käännetty sana. Sanalla on kuitenkin useita muitakin käyttötapoja ja merkityksiä. Sitä käytetään mm. pakanajumalista, ja jumalallisin valtuuksin toimivista ihmisistä sekä myös enkeleistä; (mutta muistettava samalla, että enkeli-sanaa käytetään myös tavallista ihmisistä, johtajista ja läheteistä)sana muodostuu osista el ja hajim, joista edellinen merkitsee voima ja jälkimmäinen elävät. Luonnollinen käännös kuuluisi tällöin 'elävät voimat'. Mielenkiintoisesti puhuu Daavid Goljatia vastaan taistellessaan "elävien jumalien taisteluriveistä”. Sanalla on myös -kuten on osoitettu-gematriassa piitä vastaava lukuarvo 31415. Uusi raamatunkäännös huomioi 6.1:ssa sanan monikollisuuden ja myöntää siis, että tässä ei ole kysymys Herrasta, vaan muista jumalista tai valtiaista!
2} Nefilim saa Ex. 21.22:ssa johdannaisen bifilim, jolloin se tarkoittaa synnytyksen keskenmenoa; onkin ajateltu, että ihmisten ja jumalien yhteyden tuloksena syntynyt sikiö oli liian suuri ja keskenmenoja tapahtui usein; jolloin sikiöt laskeutuivat kohdusta pois ja saivat nimen bifilim tai nefilim. Sanojen juurena on talloin verbijuuri nafal, jolla esim. Genesis 17jakeessa 13 on merkitys "tulla nopeasti alas". Verbi merkitsee siis laskeutua, tulla alas, ja verbi on selvästi sukulainen esim. ruotsin kielen ilmaisun falla ner kanssa. Nefilimit voidaan siis aivan johdonmukaisesti kääntää ilmaisuna ’alas laskeutuneet’. Näin sanan kääntää tässä kohdin. mm. tutkija Secharia Sitchin.
3) Gibborim sanan juurena on miestä, erikoisesti voimakasta miestä tai poikaa tarkoittava heprean sana gaber, josta tulee mm. kabbalan elämän puun sefira gebur eli voima. Sana on muutenkin erittäin mielenkiintoinen, silla gebur’ n ns. lukuarvo on 216 eli sama kuin leijonan ja ns. pedon luvun kuution. (6x6x6=216!) Huomaa, että ristissä kulmien summa on 2160 astetta ja että suuri ns. precessiokuukausi suhteesta 25920: 12 on myös 2160! Jeesus oli edelleen ristillä 21600 sekuntia. Nyt risti viittaa Sitchinin mukaan myos Nebiru-planeettaan, jonka rata ristesi muiden planeettojen ratojen kanssa; tulivatko gibborimit siis Nebirulta eli risteävältä planeetalta? Huomaa, että heprean sana eber, josta voi tulla he-eber eli vaikkapa Hebron, merkitsee myös ristiin menemistä. Yleisesti gibborimeilla ymmärrettiin jättiläisiä tai sankareita.

4) Ovlam-sanan juurena on heprean salaisuutta tarkoittava sana olma. Sana käännetään yleisesti iankaikkisuudeksi tai muinaisajaksi, mutta sillä on myös merkitykset maailma, maailmankaikkeus ja avaruus! Tekstiyhteydestä tulisi päätellä kulloinkin, kuten nefilimienkin yhteydessä, mielekkäin käännös.

Kabbalistisessa kirjallisuudessa olma viittaa sangen usein koko maailmankaikkeuteen. Avaruudessa ei ole aikaa ja siinä mielessä ikuisuuskin on käännöksenä ymmärrettävä, mutta tällöinkin sana merkitsee vain määrittelemattömän pitkää aikaa, ei koskaan loppumatonta "iankaikkisuutta", joka on sanan teologinen tulkinta. Genesis 6. antaa täyden mahdollisuuden kääntää olma tekstiyhteyteen sopivasti sanalla avaruusl
5) Shem on po. yhteydessä äärimmäisen mielenkiintoinen käsite, sillä sanapari anshi ha-shem ei välttämattä merkitse nykykäännöksen "kuuluisia miehiä" vaan se voidaan kääntää myös shemin miehiksi tai ihmisiksi. Shem -sana tulee tällöin ensin hajoittaa osiinsa shamek ja mem, kirjaimiin sh ja m, jotka ideogrammeina merkitsevat tuli ja vesi. Tällöin sanan juureksi voidaan ehdottaa heprean shamah, joka tarkoittaa jotain korkealla olevaa, jollainen on esim. aurinko, jonka vastine onkin shamash. Samaa juurta siis lienee myös taivasta tarkoittava shamajim. Sitchin kertoo merkittävästi, että sumerilaiset käyttivät jumaliensa taivasmatkoista termiä shu-mu, jossa osa mu merkitsi matkaa. Nain shem saattanut alunperin tarkoittaa taivasmatkaa tekevää tulta sylkevää olentoa, jolle tietysti on tullut myöhemmin suuri maine eli nimi, ja jolle on sitten muistoksi pystytetty patsaita. On huomattava, että heprean verbi sim merkitsee asettaa, pystyttää. ”Kun Daavid pystytti muistomerkin eli shemin amorilaisita saamansa voiton kunniaksi, tuskin hän pystytti nimeä vaan patsaan" näin perustelee Shemin patsasta tarkoittavaa merkitystä mm. tutkija G. M. Redslob.
Patsas osoittaa taivaalle. Heprean merkkiä tarkoittavatkin merkittävästi sanat shjm leb, eli panna merkille tai asettaa sydämelle, ja sana tav, joka on merkki, tuntomerkki eli risti. On myös huomattava, että kreikan kielessä merkkiä tarkoittaa sana sema, jonka yhteys hepreaan lienee ilmeinen.
I -Yhteenvetona voinee nyt todeta, ett mikäli nefilim todellakin tulee verbista nafal eli alaslaskeutua, on johdonmukaista kääntää myos sana olma avaruudeksi ja myös termi shem taivaan patsaaksi. Tällöin saamme Genesiksen 6.4:n viimeisen lauseen etymologisen sanatarkasti käännettynä muotoon

Ja nämä olivat noita voimakkaita jotka avaruudesta miehiä tuon taivaan patsaan.

Käännös saa lisäarvoa siitä tosiasiasta, että lauseesta alkaa ns. els-salakirjoitus, joka shem'n mim-sofitista oikealle 13 askelen stepein tuottaa sanonnan madim shem eli Marsin tulipatsas!

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (26)

Ymmärsinkö oikein, että mies on jumala ja tytär ei?

Jos näin on, sanoisin toisin päin olevan, kun tyttärestä (Maria) syntyy lapsi (Jumala) eli Jumalasta syntyy Jumala, kertoo sana. Mutta tietenkin todellisuudessa on niin, että kaikki ovat jumalia eli itsenäisiä olentoja(kaikessa mikä on on Jumalan henki ... niin kukassa kuin eläimessä jne.)

Yhä tänään syntyy lapsi silkasta Pyhästä Hengestä ... lapset vain ilmestyvät ... kun lapsia saadaan eikä lapsia voi tehdä.

Koskematta naiseen - Pyhä Henki - saattaa yhä neitsyet raskaaksi ts. pyhä tarkoittaa koskemattomuutta .. henkihän on aineeton/energia ja siksi nainen on ikuisesti neitsyt, kuin neitsyt Maria/Jumalan äiti.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922
3) Gibborim sanan juurena on miestä, erikoisesti voimakasta miestä tai poikaa tarkoittava heprean sana gaber, josta tulee mm. kabbalan elämän puun sefira gebur eli voima. Sana on muutenkin erittäin mielenkiintoinen, silla gebur’ n ns. lukuarvo on 216 eli sama kuin leijonan ja ns. pedon luvun kuution. (6x6x6=216!) Huomaa, että ristissä kulmien summa on 2160 astetta ja että suuri ns. precessiokuukausi suhteesta 25920: 12 on myös 2160! Jeesus oli edelleen ristillä 21600 sekuntia. Nyt risti viittaa Sitchinin mukaan myos Nebiru-planeettaan, jonka rata ristesi muiden planeettojen ratojen kanssa; tulivatko gibborimit siis Nebirulta eli risteävältä planeetalta? Huomaa, että heprean sana eber, josta voi tulla he-eber eli vaikkapa Hebron, merkitsee myös ristiin menemistä. Yleisesti gibborimeilla ymmärrettiin jättiläisiä tai sankareita.

Mikä ihme on jonkin sanan "ns. lukuarvo"? Onko eläin-leijonan, tähtikuvio-leijonan ja vaikkapa kello-leijonan ns.lukuarvo sama? Rististä saatavien kulmien summaksi saadaan useita ratkaisuja, jos sitä vaikkapa käsitellään kolmiulotteisena kappaleena, mikä Jeesuksen risti oli, saatavien kulmien summa on huomattavasti mainitsemaasi suurempi, arvioin.

Tai sitten kaksiulotteisena kuviona, Riippuu vaikkapa mitataanko kulmat ristin ulkopuolelta vai sisäpuolelta. Euklidisessakin mielessä kulmia alkaa löytyä niin paljon että niiden summaksi voi kehitellä useita lukukuarvoja. Negatiiviset kulmat ym. Muutenkin lienee historiallisesti epävarmaa, minkä muotoinen roomalaisten teloituksissa käyttämä risti oli. Pelkkä "risti" kun tarkoittaa useammanlaisia kappaleita.

Lierikki Riikonen

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
I -Yhteenvetona voinee nyt todeta, ett mikäli nefilim todellakin tulee verbista nafal eli alaslaskeutua, on johdonmukaista kääntää myos sana olma avaruudeksi ja myös termi shem taivaan patsaaksi. Tällöin saamme Genesiksen 6.4:n viimeisen lauseen etymologisen sanatarkasti käännettynä muotoon..

Erinomaisesti kirjoitettu, kuten kaikki muukin tekstissäsi. En niinkään puhu aiheesta, vaan kirjoitustyylistä.

lierik
Mikä ihme on jonkin sanan "ns. lukuarvo"?

Yläasteen uskonnon opetuksessa kerrottiin, että kaikille kreikan ja heprean kirjaimille oli annettu lukuarvot ja sanan lukuarvo saadaan laskemalla kirjainten lukuarvot yhteen.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922
Kabbalistisessa kirjallisuudessa olma viittaa sangen usein koko maailmankaikkeuteen. Avaruudessa ei ole aikaa ja siinä mielessä ikuisuuskin on käännöksenä ymmärrettävä, mutta tällöinkin sana merkitsee vain määrittelemattömän pitkää aikaa, ei koskaan loppumatonta "iankaikkisuutta", joka on sanan teologinen tulkinta. Genesis 6. antaa täyden mahdollisuuden kääntää olma tekstiyhteyteen sopivasti sanalla avaruusl

Miten niin avaruudessa ei ole aikaa, tietenkin on, itsekkin elät avaruudessa,
ja voit kellosta mitata ajan etenemisen 3-uloteisessa avaruudessa. Määritellyillä suureilla. Suhteellisuusteoria ei suinkaan väitä ettei aikaa olisi, meidän havainnoima aikakäsitys on vain erilainen kun käsitellään suuria nopeuksia, tai jotaki.

Lierikki Riikonen

lierik
Kabbalistisessa kirjallisuudessa olma viittaa sangen usein koko maailmankaikkeuteen. Avaruudessa ei ole aikaa ja siinä mielessä ikuisuuskin on käännöksenä ymmärrettävä, mutta tällöinkin sana merkitsee vain määrittelemattömän pitkää aikaa, ei koskaan loppumatonta "iankaikkisuutta", joka on sanan teologinen tulkinta. Genesis 6. antaa täyden mahdollisuuden kääntää olma tekstiyhteyteen sopivasti sanalla avaruuslMiten niin avaruudessa ei ole aikaa, tietenkin on, itsekkin elät avaruudessa,
ja voit kellosta mitata ajan etenemisen 3-uloteisessa avaruudessa. Määritellyillä suureilla. Suhteellisuusteoria ei suinkaan väitä ettei aikaa olisi, meidän havainnoima aikakäsitys on vain erilainen kun käsitellään suuria nopeuksia, tai jotaki.

Kenties kyse on siitä, että kabbalistisessa ajatusmaailmassa avaruudessa ei katsottu olevan aikaa.

Sensijaan tuo Neburu planeetan sotkeminen asiaan tekee tulkinnoista lähinnä naurettavan. Sotketaan yhteen mystiikkaa, joka on keksitty lähes tuhat vuotta jälkeenpäin.

Lisäksi ko. planeettaa ei ole edes olemassa.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Mikä ihmeen Neburu planeetta, muista enää oliko se fiktio saitissa, vai missä, täytyy käydä tsekkaamassa. Yritä sinäkin erottaa fiktio ja olemassa oleva todellisuus toisistaan. Minäkin olettelen, mutta entä jos?. Vastaukset palauttaa maan pinnalle.

Meidän maailmankaikeutemme ei vieläkään ole eksakti ja mielikuvituksella on tilaa lentää. Mutta tosiasiat voitanee useitten tutkimusten perusteella todistaa. Voihan väittää että "hauki ei ole kala" . Kokemani todellisuus näyttää minulle, ja muillekin asiaa empiirisesti tutkineille asian havaittavan todellisuuden; Jos kalastaa voi saada hauen kaltaisen olion, jollet sitä tiedä kysy biologilta; jos olet veläkin epävarma; kysy kielitieteilijältä; tarkempaa analyysiä varten kysy DNA-tutkijalta jne. Luulisin että kaikilta tulee yhtenäinen vastaus: Tämä on kala ja kala on hauki.

Boolen algebralla ja garneen karttaa huiputtamalla voi saada muitakin vastauksia, mutta tamä on matemaattista huumoria, jotka jotkut ottavat tosissaan.

Voisin itsekin ns. logiikan ja empiirisen tutkimuksen perusteella todistaa, että heinäsirkat kuulevat jaloillaan. Koe voidaan suorittaa useita kertoja, ja lopputulos on aina sama.

Lierikki Riikonen

lierik
3) Gibborim sanan juurena on miestä, erikoisesti voimakasta miestä tai poikaa tarkoittava heprean sana gaber, josta tulee mm. kabbalan elämän puun sefira gebur eli voima. Sana on muutenkin erittäin mielenkiintoinen, silla gebur’ n ns. lukuarvo on 216 eli sama kuin leijonan ja ns. pedon luvun kuution. (6x6x6=216!) Huomaa, että ristissä kulmien summa on 2160 astetta ja että suuri ns. precessiokuukausi suhteesta 25920: 12 on myös 2160! Jeesus oli edelleen ristillä 21600 sekuntia. Nyt risti viittaa Sitchinin mukaan myos Nebiru-planeettaan, jonka rata ristesi muiden planeettojen ratojen kanssa; tulivatko gibborimit siis Nebirulta eli risteävältä planeetalta? Huomaa, että heprean sana eber, josta voi tulla he-eber eli vaikkapa Hebron, merkitsee myös ristiin menemistä. Yleisesti gibborimeilla ymmärrettiin jättiläisiä tai sankareita.Mikä ihme on jonkin sanan "ns. lukuarvo"? Onko eläin-leijonan, tähtikuvio-leijonan ja vaikkapa kello-leijonan ns.lukuarvo sama? Rististä saatavien kulmien summaksi saadaan useita ratkaisuja, jos sitä vaikkapa käsitellään kolmiulotteisena kappaleena, mikä Jeesuksen risti oli, saatavien kulmien summa on huomattavasti mainitsemaasi suurempi, arvioin.Sanojen lukuarvo on sama silloin kun niiden erillisten kirjain-numerojen summa on sama. Numerokirjaimet tarkoittavat sitä, että hepreassa, latinassa ja kreikassa ei numeroilla ollut erillisiä merkkejä vaan ne ilmaistiin kirjaimin. Tällöin jokainen sana oli samalla ryhmä numeroita, jotka voitiin lukea luvuksi. Kirjaimet summattiin ja saatin sanan luku-arvo. Tästä oli helppo sitten sommitella erilasia sana-analogioita ja laatia piilomerkityksiä. Ko. samuus on tietenkin useimmiten sattumaa, mutta ei aina.
Monet nämä ns. gematriset analogia-kryptat ovat tosiasiallisia.

voi kehitellä useita lukukuarvoja. Negatiiviset kulmat ym. Muutenkin lienee historiallisesti epävarmaa, minkä muotoinen roomalaisten teloituksissa käyttämä risti oli. Pelkkä "risti" kun tarkoittaa useammanlaisia kappaleita.
Totta, tarkoitin heprealaisesta teleios-symboliikasta nousevaa tulkintalinjaa, siinä esim. geometrinen kuutio
edustaa täydellisyyttä kuten luvun numeroiden kolmas potenssikin voi antaa ns. täydellisiä lukuja milloin niiden summa on luku itse.
Eli 1^3+5^3+3^3 =153.
Kuution kulmien summa on 2160 asetta ja tämä kuutio voidaan avata säännölliseksi 12 kulmaiseksi ristiksi.

Miten niin avaruudessa ei ole aikaa, tietenkin on, itsekkin elät avaruudessa,
ja voit kellosta mitata ajan etenemisen 3-uloteisessa avaruudessa. Määritellyillä suureilla. Suhteellisuusteoria ei suinkaan väitä ettei aikaa olisi, meidän havainnoima aikakäsitys on vain erilainen kun käsitellään suuria nopeuksia, tai jotaki.
No ilmaisuni oli hieman suurpiirteinen, tarkoitin tietenkin, ettei tyhjässä avaruudessa ilman mitään kappaleita ole aikaa siinä mielessä, ettei ole mihin ajan kulua verrata eikä siellä ole antiikin ihmiselle kellojakaan. Puhuin siis antiikin ihmisen maailmasta käsin. Älä nyt tähän sano, etti tyjää avaruutta olekaan.
Ei ole, mutta asiallisesti siellä on riittävästi tyhjyyttä, jossa 'ajattomuus' voidaan mieltää.

Kenties kyse on siitä, että kabbalistisessa ajatusmaailmassa avaruudessa ei katsottu olevan aikaa.
Juuri näin, ja käsite 'avaruus' tarkoitti silloin kuviteltua täysin tyhjää avaruutta.

Sensijaan tuo Neburu planeetan sotkeminen asiaan tekee tulkinnoista lähinnä naurettavan. Sotketaan yhteen mystiikkaa, joka on keksitty lähes tuhat vuotta jälkeenpäin.

Käytät sanaa mystiikka tässä yhteydessä täysin pieleen. Tulkinnassa ei ole mitään mystistä.
Esittämäni sanojen etymologiset merkitykset ovat kielitieteellisiä faktoja
ja tulkinta on vain vaihtoehtoinen tulkinta esim. Raamatun tietyille uskonnollisille tulkinoille, joissa gibborimit ovat henkiolentoja ja Jumalanpoikia. Kumpi tulkinta on 'naurettavampi', on tietenkin makuasia. Minä pidän materialistista tulkintaa todennäköisimmin oikeana kuin spirituaalia.(Kumpikin voi tietenkin olla myös väärä)

Lisäksi ko. planeettaa ei ole edes olemassa.
Sitähän tuskin voit tietää. Eikä kyseessä ole välttämättä ollut edes planeetta. Nibiru on voinut viitata myös emä-alukseen; jos se on ollut planeetta, on se voinut myös jo ammoin tuhoutua tai ajatua pois radaltaan ja seikkalee nyt jossain ulottumattomissamme.

Mummo
Onko tässä kyseessä nyt hullu vai trolli?

Mummo
trollistiikan alkeisopiskelija

Opiskelet nyt ensin esim. 35 vuotta heprealaista perimätietoa ja hepreaa ja ohessa antiikin kulttuurihistoriaa ja noin nejä viis muuta alkukieltä, niin pääset käsitykseen, onko asia trollin vai hullun vaiko ei kummankaan puhetta.

Aikahan on ihmisen keksintö, että voi esim. noudattaa aikatuluja, mutta luonnon "kelloa" voimme seurata esim. vuodenaikojen vaihteluista. Ts. aikaa ei todellisuudessa ole olemassakaan vaan ajattomuus on jo tosi todellisuutta. Eli aika on harha-käsitys.

lystikäs
Aikahan on ihmisen keksintö, että voi esim. noudattaa aikatuluja, mutta luonnon "kelloa" voimme seurata esim. vuodenaikojen vaihteluista. Ts. aikaa ei todellisuudessa ole olemassakaan vaan ajattomuus on jo tosi todellisuutta. Eli aika on harha-käsitys.
Tietenkin, mutta koko aika-juttu ei ollut lainkaan ketjun olennainen aihe vaan sivurönsyn sivurönsyn lilliputrönsy, mutta suomalaiset kun eivät osa a keskustella kontekstissa niin jokainen kirjoittaa siihen sanaan liittyen, mistä jotain katsoo tietävänsä. Vähän kuin abit latinankokeissa kysyessään käänöstehtävän jälkeen, että mistä sinä kirjoitit? Kukin kun rakensi käännöksensä sen ainoan sanan ympärille, jonka lähtötekstistä tunnisti...

Jaha. Koska on perjantai, niin otetaanpä asia tarkempaan tarkasteluun.

Mummo
Onko tässä kyseessä nyt hullu vai trolli?

Mummo
trollistiikan alkeisopiskelija

Tämä on trollitutkimuksen klassisia ongelmia. Ennen siihen vastaamista on vastattava toiseen kysymykseen. Voidaanko hullu luokitella trolliksi, jos hänen toimintansa ei perustu kykyyn vastuulliseen toimintaan ja kommunikointiin? Myönteistä vastausta kannattavat tutkijat ovat kritisoineet koko kysymyksenasettelua, koska trollien toiminnan taustalla on nimen omaan lähtökohtaisesti kyvyttömyys vastuulliseen toimintaan ja kommunikointiin. Näin edellä oleva muotoilu on trollistiikassa jo lähtökohtaisesti paradoksi ja se on siksi torjuttava.

Trollien taksonomia perustuu ennen kaikkea etologiseen tutkimukseen ja jossakin määrin laumasosiologiseen analyysiin. Jälkimmäisestähän uskontotrollien (Trollus reliogorum) kuuluisat laumaparveilut ovat tunnettu esimerkki. Trollibongarit voivat tarkkailla tämän kiehtovan ilmiön kehittymistä juuri nyt tällä foorumilla. Varsinainen huippu on ilmeisesti vasta tulossa. Uusien pienten trollinpoikasten ilmestyminen muuallekin kuin Evoluutio ja fossiilit-palstalle antaa aihetta odottaa vaikuttavaa luonnonilmiötä, jota voidaan parhaassa tapauksessa verrata vuoden 1970 sopulien joukkovaellukseen.

Koska hullu voidaan luokitella trolliksi, niin kysymys onkin vain siitä onko trolli hullu vai itsereflektoiva trolli. Erottaminen on usein vaikeaa koska käytös ja ilmiasu ovat yhteneviä, joten ainoa keino on pitkäkestoinen analyysi. Yleensä psyykkisesti järkkyneen trollin tunnistaa maanisuudesta ja ajatusrakennelmien jatkuvasta mutkistumisesta järjettömyyksiin asti. Myös erilaisten arkijärjelle täysin vieraiden salattujen viestien näkeminen siellä ja täällä on aika hyvä viite. Klassisia esimerkkejä tästä ovat tälläkin palstalla esiintynyt kirjoittaja, joka suomen kielen sanojen taajuustaulukoilla löysi eri kirjoituksista jumalan viestejä suomalaisille tai käytännön kenttätyötä trollitutkimuksen parissa tekeville viime aikoina tutuksi tullut ilmiö, jossa mistä hyvänsä tekstistä löytyy muinaissuomea mystisen ”äännekirjoituksen” avulla.

On esitetty että tämä ryhmä pitäisi luokitella uudeksi alalajiksi, Trollus schizophrenum. Tämä on kuitenkin perinteisen trollitaksonomian perusteella torjuttava, koska silloin luokiteltaisiin samaan lajiin useita ulkoisesti toisistaan täysin poikkeavia yksilöitä. Perinteisestä etologisesta taksonomiasta on pidettävä kiinni. Koska trollit lisääntyvät sisäsyntyisesti eikä niiden lajien polveutumista voida seurata geneettisesti vaan ainoastaan kulttuurillisesti, niin muuta vaihtoehtoa ei ole.

Vanhalta palstalta muistamme vuosikymmeniä Urantia-kirjaa tutkineen trollin, joka jaksoi valistaa muita sen autuaaksi tekevästä vaikutuksesta. Yhtymäkohdat tämän aloittajaan ovatkin selvät ja mitä ilmeisemmin tämä alalaji kaipaisi nimen ja kuvauksen. Onko hyviä ehdotuksia?

Loogos
lystikäs
Aikahan on ihmisen keksintö, että voi esim. noudattaa aikatuluja, mutta luonnon "kelloa" voimme seurata esim. vuodenaikojen vaihteluista. Ts. aikaa ei todellisuudessa ole olemassakaan vaan ajattomuus on jo tosi todellisuutta. Eli aika on harha-käsitys.
Tietenkin, mutta koko aika-juttu ei ollut lainkaan ketjun olennainen aihe vaan sivurönsyn sivurönsyn lilliputrönsy, mutta suomalaiset kun eivät osa a keskustella kontekstissa niin jokainen kirjoittaa siihen sanaan liittyen, mistä jotain katsoo tietävänsä. Vähän kuin abit latinankokeissa kysyessään käänöstehtävän jälkeen, että mistä sinä kirjoitit? Kukin kun rakensi käännöksensä sen ainoan sanan ympärille, jonka lähtötekstistä tunnisti...

Kyllä, sivurönsy, johon en jälleen malttanut olla kommentoimatta (tuskin maltan jatkossakaan ... en ole edes abi ).

Bomt Kneder
...Vanhalta palstalta muistamme vuosikymmeniä Urantia-kirjaa tutkineen trollin, joka jaksoi valistaa muita sen autuaaksi tekevästä vaikutuksesta. Yhtymäkohdat tämän aloittajaan ovatkin selvät ja mitä ilmeisemmin tämä alalaji kaipaisi nimen ja kuvauksen. Onko hyviä ehdotuksia?

Latinaa en ole lukenut, joten kirjoitusasu on puhtaasti korvakuulolta, mutta eikös Trollus religiorum aliensis kuvaisi melko pätevästi tämän tyyppisiä alalajeja? Voisihan Urantia-trollille toki lisätä vielä tuon kirjansa nimen sinne perään, jos halutaan ihan täsmällinen kuvaus?

ChG

Latinaa en ole lukenut, joten kirjoitusasu on puhtaasti korvakuulolta, mutta eikös Trollus religiorum aliensis kuvaisi melko pätevästi tämän tyyppisiä alalajeja? Voisihan Urantia-trollille toki lisätä vielä tuon kirjansa nimen sinne perään, jos halutaan ihan täsmällinen kuvaus?

Minä en oikein luokittelisi näitä uskontotrollin alalajeiksi, vaikka se uskonto mukana kuljeskeleekin. Nämä eivät ole laumaeläimiä, joita houkuttelisi jokin tietty kohde, vaan yksinään netissä vaeltavia vanhoja koiraita, jotka näkevät itsensä sen itsevaltiaina. Yleensä ne suhtautuvat aggressiivisesti samanlaisiin lajikumppaneihin. Tasavahvat yksilöt selvästi välttelevät kuitenkin toisiaan.

Muita lajimääritelmiä kaipaavia ovat salaliittotrollit ja ufotrollit. Viime mainitut parveilivat vanhalla palstalla harmiksi asti, mutta nyt niiden kanta on selvästi romahtanut. Jos ne ovat todella uhanalaisia, niin on pohdittava, että pitäisikö uhanalaisia trolleja suojella? Vahinkoeläinajattelustahan on nykyisin luovuttu. Olisiko mahdollista perustaa trolliensuojelualueita?

Ufotrollien viljapeltokuvioista kiinnostunut alalaji oli minusta kovin kiinnostava ilmeisen älyllisen taantumansa takia.

Taidan siirtää tämän keskustelun uuden otsikon alle, niin tuolla toptenissä näkyy aihe.

Bomt Kneder
...Muita lajimääritelmiä kaipaavia ovat salaliittotrollit ja ufotrollit. Viime mainitut parveilivat vanhalla palstalla harmiksi asti, mutta nyt niiden kanta on selvästi romahtanut. Jos ne ovat todella uhanalaisia, niin on pohdittava, että pitäisikö uhanalaisia trolleja suojella? Vahinkoeläinajattelustahan on nykyisin luovuttu. Olisiko mahdollista perustaa trolliensuojelualueita?En usko, että näiden kannat ovat mitenkään uhanalaisia - parveiluaika vain ei ole vielä alkanut. Suojelualueita siis tuskin tarvitaan.

Näistä salaliittoteoreetikoista ja ufoilijoistahan käytetään varsin kuvaavaa foliohattu-nimikettä. Jospa tuosta johtaisi latinaa; Trollus aluminium - jotain?

Bomt Kneder
Taidan siirtää tämän keskustelun uuden otsikon alle, niin tuolla toptenissä näkyy aihe.

Kannatetaan

Minä

en oikein luokittelisi näitä uskontotrollin alalajeiksi, vaikka se uskonto mukana kuljeskeleekin. Muita lajimääritelmiä kaipaavia ovat salaliittotrollit ja ufotrollit.

Esoteerisia lukutapoja ja merkkejä ei opeteta kouluissa eikä niistä juurikaan, ole saatavissa ainakaan suomalaista kirjallisuutta, ja jos joissakin symbolikirjoissa symboleja avataankin jäävät symbolien todelliset merkitykset teoksille usein vieraiksi.
Todellisia merkityksiä tuntevatkin vain harvat ja monia heistäkin sitoo hiljaisuuden juhlallinen vala. Esoteerinen tieto on kuitenkin todellisuutta. Salattua todellisuutta, jonka sisällöt ovat kuitenkin aina kiehtoneet myös ns. vakavia tiedemiehiä. Kuten Isaac Newtonia , joka tunnetuimman teoksensa Principia II osan johdannossa suunniteli tunnustavansa velkansa Prisca Sapientian eli muinaisen viisauden perinnölle.
Mutta jos esoteeriset opetukset heijastavat todellisuutta ja mysteereissä on opetettu totuutta, niin mitä salattavaa niissä on ollut? Eihän totuudessa ja sen esilletuomisessa luulisi olevan mitään pelättävää? Eikö totuus parhaiten nouse juuri avoimuudesta ja rehellisyydestä?
Vastaus jälkimmäiseen kysymykseen on tietysti myönteinen, mutta ensimmäiseen valitettavasti kielteinen. Jaloimmat asenteet ovat ihmisen historiassa ovat usein olleet perin tarpeettomia ja vaikeasti myytäviä . Kautta historian on totuuden etsiminen, omistaminen ja opettaminen ollut vaarallista. Raha ja valta ovat aina sitoutuneet kulloinkin hyväksyttyyn kanonisoituun totuuteen, ei välttämättä oikeaan totuuteen. Yleisiä käsityksiä vastaan rikkoneita ovat usein odottaneet vankilat, kidutuskammiot, polttoroviot ja piilukirveet. Giordano Bruno rohkeni väittää, että universumissa on monia asuttuja maailmoja. Hänet poltettiin roviolla. Lyonilainen kauppias Pietari Waldes uskalsi käännättää itselleen oman Raamatun. Hänet poltettiin roviolla. Juhana Huss rohkeni ajatella ja sanoa, mitä Jeesus todella opetti. Hänet poltettiin roviolla.

Totuudella on aina ollut monta tuomaria.
Ja tuomareilla monta pyöveliä.

Toki väärinkäytettyyn tietoon sisältyy itseensäkin monia vaaroja. Kukapa vastuuntuntoinen lääkäri antaisi leikkausveistä puoskarille. Tai tiedemies plutoniumia terroristille. Atomiase on vaarallinen demokraattisissakin käsissä, saati fanaattisissa. Myös esoteerisessa perinteessä on ollut tietoja, joiden ennenaikainen paljastuminen on ollut todella vaarallista. Ihmiskunta ei ollut kypsä ottamaan vastaan tietoa mahdollisuudesta esim. halkaista uraani. Esoteerisista salaisuuksista on kuitenkin väitetty, että koko salaisuus on siinä, ettei mitään salaisuutta ole. Tätä ei tarvitse uskoa. Ei tarvitse pitää esim. sattumana, että moderni tiede alkoi Euroopassa kukoistaa vasta sen jälkeen kun myös täällä oli hermeettistä kirjallisuutta alettu kiihkeästi tutkia. Moderni tiede on salatieteen perillinen.

Nykyajan inkvisiittoreiden ei enää tarvitse turvautua tietoa tuhotessaan keskiaikaiseen karkeuteen. Nykyaikaiset toisinajattelijat voidaan vaientaa hienostuneimmin keinoin. Heidät hiljentää tehokkaasti usein jyräten aikaansaatu ns. yleinen mielipide ja iva. Voisimme täydellä syyllä puhua yleisen mielipiteen takana ja välillä sen edelläkin olevasta asiantuntijamafiasta tai myös keskinkertaisten mafiasta, sillä todella fiksut antavat outojenkin kukkien kukkia. Vain yleisen mielipiteen hyväksymästä oppiarvosta käsin saa nousta mielipide, joka on 'totta'.Totuudella on yhä tänään viralliset omistajat. Ja he myös omistavat Oy Totuus Ab:n osakkeet. Eräs hyvin suuri tällainen yhtiö on esimerkiksi Suomen evankelisluterilainen kirkko, jonka teologit sanovat millainen Jumala ja maailma on ja miten jumalallinen Ilmoitus tulee ja ennen kaikkea miten sitä (Raamattua) ei tule lukea ja ymmärtää. Erimielisiä teologit saavat olla vain keskenään, mutta tavallisen ihmisen on tyydyttävä yleiseen ja yhtäläiseen uskontunnustukseen. Seurakuntateologia käy hänen kohdallaan yliopistoteologian ylitse. Yliopistoteologian tuloksiin uskova maallikko on kadotuksen lapsi. Hänestä huolehtivat - vaikka ei sitä aina suoraan sanotakaan - helvetin enkelit.
Esimerkiksi Pekka Ervast toteaan, että ihmisten, jotka jotain tiesivät, oli pakko pitää tietonsa salassa tai ilmoittaa se salatussa muodossa tai vain uskotuille ystävilleen.
Terve usko ei voi etukäteen olla varma siitä, etteikö tieto voisi sitä joskus joko vahvistaa tai kumota. Väärän uskon totuudet on hakattu kiveen, jonka pinta on hiottu niin sileäksi, ettei varminkaan uusi tieto tuota pintaa edes naarmuta. Vanhat esoteerikot elivät keskellä ihmiskunnan pimeintä aikaa. He pitivät kuitenkin silmänsä auki. Ehkäpä he näkivät tunnelin päässä vielä himmeänä kipinöivän valon, jonka sitten valistuksen raikkaat tuulet sytyttivät hehkuviksi soihduiksi . Ervastin mukaan ihminen järkevänä olentona olikin oikeutettu etsimään totuutta, sillä hänen mukaansa:

”Tietäminen on ihmisen päämäärä,
löytäminen hänen mahdollisuutensa
ja etsiminen hänen tehtävänsä.”

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat