Seuraa 
Viestejä45973

ANTIKARAOKEMANIFESTI
-Ihmisyyden haudalla-

MITÄ:
Suomalaiseenkin viihdekulttuuriin pesiytyi noin 1990-luvun tienoilla Japanista ilmiö, jonka negatiivisista vaikutuksista ympäristöönsä ei ole täällä vielä uskallettu puhua. Kyseessä on "Saatanan sanansaattajaksikin" kutsuttu laulamiseen innoittava, pirullisen viekoitteleva karaoke.

Tässä manifestissa karaokella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa luonnollinen henkilö käyttää nk. karaokelaitteistoa tuottaakseen äänisaastetta lähiympäristöönsä eli laulaa karaokea. Karaokelaitteisto koostuu yleensä halvasta ja huonosta dvd-soittimesta, luokattoman surkeista mikrofoneista ja tarvittavista johdoista sekä näytöstä, jossa laulun sanat vilisevät. Tarvitaan myös karaokelevyjä, joihin on lasertekniikalla tallennettu ärsyttäviä ja huonosti toteutettuja (mm. konerummut ja halvat syntikat ovat tavallisia) cover-versioita kuluneista hiteistä. Sanojen lisäksi ruudulla pyörii myötähäpeää aiheuttavia videoita, joiden taiteellinen suunnittelu on ala-arvoista tai sitä ei ole ollenkaan.
Tyypillisesti äänentoisto on huonosti toteutettu, tai ääni näennäisesti kuuluu vain tv-vastaanottimen kaiuttimia etäisesti muistuttavista virityksistä.

Karaoken harrastamista ja ilmiön olemassaoloa perustellaan sillä, että "jokainen osaa ja saa laulaa". Kuten voidaan helposti osoittaa, jokainen ei osaa laulaa. Koska näin on, myös jälkimmäinen peruste on helppo kumota (kts. seuraava kappale) ja karaoken olemassaolon perusteet osoittautuvat absoluuttisesti vääriksi. Tähän faktaan perustamme manifestimme.

MIKSI:
Karaoken aiheuttamat haitat ovat moninaisia ja vaikuttavat elämäämme paitsi välillisesti myös välittömästi.
Välittömiä vaikutuksia on helpoin lähestyä kuulijan subjektiivisen kokemuksen kautta. Tyypillisimpiä oireita karaokelle altistuneilla on korvien ja hampaiden vihlonta ("kuin joku vetäisi kynsillä pitkin liitutaulua") sekä kylmät väreet selkäpiissä. Kylmiä väreitä seuraa yleensä kidutusta muistuttava pistely ("tuntuu kuin joku nyppisi lihaani pinseteillä") joka kärjistyy ruuvipenkkiä muistuttavaan puristukseen jäsenissä. Ripuli, päänsärky, hammasmätä, vatsahaava, palovammat, impotenssi, tyrät ja neliraajahalvaus ovat kuulijoilla myös normaalia tavallisempia sairauksia.
Karaoke aiheuttaa paitsi fyysisiä, myös psykologisia oireita ja monesti ne yhdistyvät psykosomaattiseksi oireyhtymäksi. Kuulijat kertovat yleisestä ahdistuksesta, elämänhalun menettämisestä, pelkotiloista, vakavasta ja keskivakavasta masennuksesta, voimakkaasta halusta "vetää lärvit", halusta tehdä väkivaltaisia tekoja ja vitutuksesta.

Välillisiä vaikutuksia ei välttämättä jokainen huomaa mutta ei liene sattumaa, että 1990-luvun talouslama ja karaoken rantautuminen osuivat Suomeen samoihin aikoihin. Poliittinen jämähtäneisyys, heikko työllisyys ja pankkikriisit löytävät helposti syynsä karaokelaitteiden ja harrastajien aiheuttamasta henkisestä mädännäisyydestä ja ajattelun sekä itsekriittisyyden typertymisestä.
Monien terroristien yleisesti tiedetään altistuneen karaokelle, ja me kaikki saamme nyt nähdä, mihin tuo helvetillinen mikrofonin vingutus pahimmillaan johtaa: Ihmisyyden haudalle.

MITEN:

Manifestimme lopullinen päämäärä on täysin karaokevapaa yhteiskunta. Tähän pyritään järjestelmällisellä karaokeharrastuksen kansallisella alasajamisella vaiheittain.

I vaihe: Tekniset haittakeinot.
Ensimmäisessä vaiheessa kaikkiin karaokelaitteisiin tulee asentaa joko alkolukko, säveltarkkuuslukko tai mielellään molemmat. Nämä aiheuttavat joko että laitteisto ei käynnisty tai suoritus keskeytetään välittömästi virhemarginaalin ylittyessä. Julkiset karaokeviihteen tarjoajaosapuolet (ravintolat) voivat myös käyttää erityistä taksamittaria, joka laskuttaa laulajaa väärinlaulamisesta. Mikrofoneihin voidaan halutessa laittaa sähköimpulssimotivoija, joka antaa kevyitä, vain lähes tappavia sähköiskuja, mikäli nuotit karkaavat liian paljon pieleen tarkoitetusta.
Myös itse karaokelaitteistolle asetetaan erikseen määriteltävät laatukriteerit, jotka laitteiston pitää täyttää.

II vaihe: Luvanvaraisuus ja eristäminen.
Toisessa vaiheessa kaikki karaokelaitteet tulee rekisteröidä puolustusministeriön määräämällä tavalla ja niiden hankkiminen tehdään luvanvaraiseksi. Mikäli luonnollinen henkilö haluaa julkisesti laulaa karaokea, täytyy hänellä olla voimassaoloeva mikrofoninkantolupa, joka myönnetään määräajaksi (3kk). Julkisen hallinnon pitää varata riittävä resurssi siihen, että lupakäytäntöjä valvotaan huolellisesti ja luvan saaminen tehdään riittävän vaikeaksi ja kalliiksi. Karaokeistin täytyy esittää lupaa hakiessaan yleisesti laulutaitoiseksi ja arvostelukykyiseksi tiedetyltä henkilöltä saatu todistus ko. luvanhakijan soveltumisesta laulamaan karaokea.
Mikäli kotioloissa haluaa säilyttää karaokelaitteita, täytyy ne säilyttää riittävän turvallisesti lukitussa kaapissa ja erityisesti lasten ulottumattomissa. Laite täytyy purkaa vähintään kahteen osaan (esim. virtajohto + muu laite) jotta laitteistoa ei ole helppo käyttää pikaistuksissaan tai hetken mielijohteesta. Osat täytyy säilyttää erillään, eri paikoissa.
Julkisten karaokepalvelua tuottavien tahojen (esim. ravintola, laiva tai taksi) täytyy huolehtia siitä, että henkilö- ja asiakaskunta eivät vastoin tahtoaan joudu altistumaan karaokelle. Tähän katsotaan riittäväksi ratkaisuksi karaokekoppien rakentaminen. Karaoken laulaminen on silloin sallittua vain ja ainoastaan kyseisessä kopissa. Äänieristyksen täytyy olla riittävä, jotta altistumisia ei tapahdu.
Tämän käytännön toivotaan luovan ihmisiin yleistä mentaliteettia, että karaoke on paha juttu. Kun henkilö poistuu pöydästä sanoen "Anteeksi, nyt on pakko käydä vetäisemässä yksi pieni Daadadaada tuolla kopissa", hän tulee saamaan osakseen sääliviä katseita ja päänpyörittelyä.
Ravintoloiden tulee selvästi varoittaa ihmisiä jo tilan ulkopuolella, että tullessaan asiakkaaksi he voivat altistua karaokelle. Varoitusteksti on yhtenevä ja seuraavanlainen "KARAOKEVAARA. Tässä ravintolassa on karaokelaitteet. Ravintola ei vastaa vahingoista, joita kuulijalle mahdollisesti tästä aiheutuu. Tulemalla sisään hyväksyt ehdot."

III vaihe: Kriminalisointi. Jälkihoito. Valistus.

Viimeisessä vaiheessa karaoke kriminalisoidaan täysin, eli sekä laitteiden valmistus että hallussapito tulee olemaan laitonta, puhumattakaan karaoken laulamisesta.
Koska on odotettavissa että kriminalisointi aiheuttaa lieveilmiöitä (omien laitteiden valmistus ja levyjen kotipoltto), tulee poliisille antaa oikeus mielivaltaisiin kotitarkastuksiin niiden henkilöiden residensseissä jotka ovat joskus laulaneet tai halunneet laulaa tai joiden todennäköisesti voidaan epäillä joissain tilanteissa olevan kykyneviä laulamaan karaokea.
Jos luvatonta laitteistoa tavataan, poliisi on velvollinen välittömästi tuhoamaan löytämänsä materiaalin. Epäilty pidätetään ja tuomitaan raskauttavien asianhaarain vallitessa maksimissaan 12 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Teon vakavuutta arvoitaessa otetaan huomioon esim. laitteiston laatu (hyvä laatu alentavana näkökohtana) ja biisivalinnat (alentava/raskauttava).
Karaoken laulamiseen yllyttämisessä sovelletaan lakia rikokseen yllyttämisestä.

Julkinen hallinto on velvollinen järjestämään karaoken uhreille terapiaa riittävässä määrin. Ryhmäterapian on todettu soveltuvan tällaiseen hoitoon parhaiten, joten kunnan on järjestettävä päivittäisiä "Anonyymit karaokeistit" -ryhmiä, joissa on aina paikalla asiaan perehtynyt psykologian ammattilainen. Terapiaa tulee tarjota erikseen sekä karaoken uhreille että sen entisille harrastajille.

Nuorisoa ja lapsia pitää erityisesti suojella heti ensimmäisessä vaiheessa karaoken vaaroilta. Erilaiset laulupelit ja suihkussa laulaminen ovat porttiteorian mukaisesti tie karaokeen. Koulujen täytyy kertoa ja varoittaa nuorisoa karaoken vaaroista ja kertoa historiallisia faktoja (karaokevalistus).
Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaalla ei ole riittävää elämänkokemusta ja ajattelukykyä käsittää miksi ihmiset laulavat karaokea ja mitä ihmiselle silloin tapahtuu. Pienelle lapselle tämä ristiriita, toisaalta rakastavan vanhemman ja mikrofonia perkeleellisesti vinguttavan kirkujan välillä, voi olla liikaa ja aiheuttaa peruuttamatonta haittaa lapsen normaalille kehitykselle.

Tätä manifestia saa levittää vapaasti mutta vain kokonaisena ja muuttamattomana.

Suomessa, armon vuonna 2011,
Allekirjoittanut

LEGAL NOTICE:
Tämä manifesti ei ole hyökkäys yhtäkään yksittäistä karaoken laulajaa tai laulajaryhmää, tapahtuman järjestäjää tai laitevalmistajaa kohtaan, vaan karaokea vastaan yleismaailmallisena vitsauksena.
Jokaista karaoken harrastajaa pitää käsitellä yksilönä, eikä heitä saa syrjiä harrastuksensa takia.

Kommentit (13)

Neutroni
Seuraa 
Viestejä31281

Tällaisia vuodatuksia siitä sitten seuraa, kun jotkut mielenvikaiset käyvät selvin päin baareissa. Mutta ongelmaa on olemassa helpompikin ratkaisu. Vedä pää täyteen, niin jossain vaiheessa karaoke lakkaa ärsyttämästä. Mutta silloin kannattaa lopettaa, alkoholin seuraava vaikutus on keskushermoston hengitystoiminnan lamaaminen.

Ertsu
Seuraa 
Viestejä6943

Myös antikaraokeistin väkivaltainen tunkeutuminen karaokebaariin pitää kriminalisoida.
Baarien ovella pitää myös olla selkeä kieltotaulu: Antikaraokeisteilta pääsy kielletty.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ertsu
Myös antikaraokeistin väkivaltainen tunkeutuminen karaokebaariin pitää kriminalisoida.
Baarien ovella pitää myös olla selkeä kieltotaulu: Antikaraokeisteilta pääsy kielletty.

Tuohan olisi syrjintää!

Mulla on tuon lähipubin omistajan kanssa pysyvä sopimus.

Hän kantaa minulle ilmaiseksi kaljaa, jos EN laula karaokea. Tulee kuulemma paljon halvemmaksi.

Ertsu
Seuraa 
Viestejä6943
Mouhi
Ertsu
Myös antikaraokeistin väkivaltainen tunkeutuminen karaokebaariin pitää kriminalisoida.
Baarien ovella pitää myös olla selkeä kieltotaulu: Antikaraokeisteilta pääsy kielletty.

Tuohan olisi syrjintää!

Voisit vielä valaista, miksi menet karaokepubiin, kun et selvästikään pidä karaokesta?
Ei minullakaan ole mitään pakkomiellettä mennä lätkämatsiin, kun pidä jääkiekosta. En silti ole kieltämässä jääkiekon pelaamista.

Ertsu
Seuraa 
Viestejä6943
Phony
Mulla on tuon lähipubin omistajan kanssa pysyvä sopimus.

Hän kantaa minulle ilmaiseksi kaljaa, jos EN laula karaokea. Tulee kuulemma paljon halvemmaksi.


Minä taas olen joskus saanut kaljaa ilmaiseksi kun olen laulanut.

Ertsu
Mouhi
Ertsu
Myös antikaraokeistin väkivaltainen tunkeutuminen karaokebaariin pitää kriminalisoida.
Baarien ovella pitää myös olla selkeä kieltotaulu: Antikaraokeisteilta pääsy kielletty.

Tuohan olisi syrjintää!

Voisit vielä valaista, miksi menet karaokepubiin, kun et selvästikään pidä karaokesta?
Ei minullakaan ole mitään pakkomiellettä mennä lätkämatsiin, kun pidä jääkiekosta. En silti ole kieltämässä jääkiekon pelaamista.

Meniväthän ihmiset baareihinkin, joissa poltettiin tupakkaa vaikka eivät pitäneet tupakansavusta. Silti tupakointi kiellettiin.
Mutta hei, tämähän nyt on ihan kieliposkessa-juttu. Why so serious?

Minä kyllä kävin lätkämatseissakin melkein väkisin kaksi vuotta. Olin siellä järjestelemässä tauko-ohjelmaa ja pikkujunnuille elämyksiä. Onneksi siitä ilosta ei sentään pitänyt maksaa.

Täällä on yksi kunnon ravintola, jossa ei ole ikuista karaokea, muzakkia eikä tupakinsavua kuten muinoin. Ja nykyisin erittäin tärkeätä, sinne ei voi soittaa kännykkään. Se on niin syvällä pommisuojassa ettei signaali riitä, eikä vahvistimia ole hankittu eikä kuulemma hankitakaan, sanoi omistaja. Ah, mikä siunattu rauha.

Phony
Mulla on tuon lähipubin omistajan kanssa pysyvä sopimus.

Hän kantaa minulle ilmaiseksi kaljaa, jos EN laula karaokea. Tulee kuulemma paljon halvemmaksi.
Mä panen paremmaksi.

Opiskeluaikoina 90-luvun lopussa mä sain ihan palkkaa baarin pitäjältä. Työni oli käydä laulamassa kilpailevassa yrityksessä. Ja tämä tarina on taivahan tosi.

AvunTarpeessa

Mä panen paremmaksi.

Opiskeluaikoina 90-luvun lopussa mä sain ihan palkkaa baarin pitäjältä. Työni oli käydä laulamassa kilpailevassa yrityksessä. Ja tämä tarina on taivahan tosi.


Ooh, eli karaokea on siis ihan aidosti käytetty terroriin?

Mouhi
AvunTarpeessa

Mä panen paremmaksi.

Opiskeluaikoina 90-luvun lopussa mä sain ihan palkkaa baarin pitäjältä. Työni oli käydä laulamassa kilpailevassa yrityksessä. Ja tämä tarina on taivahan tosi.


Ooh, eli karaokea on siis ihan aidosti käytetty terroriin?Älä hyvä ihminen vähättele lahjojani. Terrori on pientä ja lievää, harmitonta kansalaistoimintaa jos sitä mun lauluun aletaan vertaamaan.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat