Seuraa 
Viestejä1628
Liittynyt4.9.2009

Mielenkiintoista tekstiä. Vastaa nykymaailman menoa melkoisen hyvin, ikävä kyllä.


Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perinpohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille.

Kaikki valtiokoneiston pyörät pyörivät meidän käsissämme olevan käyttövoiman, kullan, avulla. Meidän viisaittemme keksimä kansantaloustiede on tunnustanut pääoman hallitsijanvaltuudet jo aikoja sitten.

Jotta pääoma pääsisi esteittä hallitsemaan, täytyy sen saada vapaa yksinoikeus kauppaan ja teollisuuteen. Näkymättömät kädet toimivatkin tämän hyväksi jo kaikkialla maailmassa. Sellainen yksinoikeus antaa teollisuudenharjoittajille valtiollista valtaa, mikä taas koituu kansan vahingoksi. Nykyisin on tärkeämpää riisua kansat aseista kuin lähettää ne sotiin, tärkeämpää käyttää kuohahtelevia intohimoja meidän eduksemme kuin koettaa hillitä niitä, tärkeämpää perehtyä toisten ajatuksiin ja tulkita niitä omalla tavallaan kuin ryhtyä niitä lannistamaan.

Millainen hallintojärjestelmä on toteutettava sellaisissa yhteiskunnissa, joissa lahjomisjärjestelmä on tunkeutunut kaikkialle, joissa rikkauksia kootaan taitavilla, petollisilla sopimuksilla ja joissa siveellisyyttä ja moraalia ylläpidetään ankarien rangaistusten ja lakien avulla, mutta ei vapaaehtoisuuteen perustuvien periaatteiden avulla, ja missä tunteet isänmaata ja uskontoa kohtaan on kokonaan hävitetty kosmopoliittisten, yleismaailmallisten opinkappaleiden avulla? Mikä muu hallitusmuoto tällaisille yhteiskunnille sopisi paremmin kuin se yksinvaltius, jonka teille seuraavassa esitän! Meidän on toimeenpantava hallitusvallan luja keskitys saadaksemme yhteiskunnan kaikki voimat ja mahtikeinot käsiimme. Me tulemme uusien lakien avulla koneellisesti järjestämään alamaistemme kaiken valtiollisen toiminnan. Nämä lait tulevat asteettain kumoamaan kaikki aikaisemmat lait ja säädökset, gojimien tekemät myönnytykset ja heidän suomansa vapaudet, ja meidän herruutemme tulee ilmenemään niin suurisuuntai~ sena yksinvaltiutena, että se pystyy koska ja missä tahansa yllättämään vastahakoiset ja tyytymättömät gojimit.

Meidän toimintasuunnitelmamme ja valtamme sijoituspaikka pysyvät aina kansalta salassa.

Valtamme tärkein tehtävä on yleisen mielipiteen heikontaminen hajoittavan arvostelun avulla, ihmiskunnan vieroittaminen kaikesta vastustushalua herättävästä pohdinnasta ja sen hengenvoimien suuntaaminen kaunopuhujien tyhjänpäiväisiin sanasotiin.

Sivut

Kommentit (30)

Mouho
Seuraa 
Viestejä2673
Liittynyt29.4.2011

Mä olen perustanu keskenäni salaseuran.
***tu me ollaan salaisia!!1

*Enää et ole Se, mikä alkoi lukea tätä virkettä.
.....................enkä minäkään ole oikeasti Mouho.

kohveeman
Seuraa 
Viestejä1628
Liittynyt4.9.2009
CE-hyväksytty
Mikä on gojimi?Enpä tiedä, varmaankin kaikki muut paitsi salaseuran jäsenet itse.

Lisää lainausta:

Voidaksemme hallita yleistä mielipidettä on meidän kylvettävä epäröintiä ja eripuraisuutta esittämällä eri tahoilta keskenään ristiriitaisia ajatuksia ja mielipiteitä, kunnes gojimit täydellisesti eksyvät tässä labyrintissa ja ajattelevat, että parasta on olla omaksumatta minkäänlaista mielipidettä valtiollisissa kysymyksissä, koska kansalla ei näissä asioissa kuitenkaan ole tarpeellista selvänäköisyyttä, ja koska ainoastaan kansan johtaja ne täydellisetsi käsittää! Tämä on ensimmäinen salaisuutemme.----

Jotta gojimit eivät huomaisi politiikkamme todellista luonnetta ja tarkoitusta liian aikaisin, on meidän verhottava se sellaiseen inhimilliseen pyrkimykseen, että vaikuttaa siltä, kuin haluaisimme palvella juuri työväestöä ja noudattaa suuria kansantaloudellisia periaatteita, joiden hyväksi talousteoriamme tekevät tehokasta propagandaa.

kohveeman
Seuraa 
Viestejä1628
Liittynyt4.9.2009
....Kaiken tämän avulla väsytämme gojimit niin, että saamme heidät pakoitetuiksi tarjoamaan meille maailmanvallan. Lahjakkuutemme ja taipumustemme avulla kykenemme hankauksettomasti kokoamaan käsiimme maailman kaikki valtiolliset voimat, ja saamaan korkeimman vallan. Nykyisten hallitsijoiden tilalle tulemme asettamaan kauhuvallan, jota tullaan kutsumaan valtioiden yläpuolella olevaksi hallinnoksi. Sen käsivarret tulevat pihtien tavoin ulottumaan kaikkialle niin valtavan järjestelmän avulla, että kaikkien kansojen on alistuttava herruuteemme.Tulee jotenkin väistämättä mieleen "Euroopan pysyvä vakausmekanismi". Siitä keskustelua tuolla:
historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/euroopan-pysyva-vakausmekanismi-evm-t50863.html?hilit=euroopan%20vakausmekanismi

KBolt
CE-hyväksytty
Mikä on gojimi?

Taigajimin kaveri ?Goi (Gojim) (Nichtjude), on juutalaisten ei-juutalaisista käyttämä, nykyisin mahdollisesti loukkaava ilmaus.

kohveeman
....Kaiken tämän avulla väsytämme gojimit niin, että saamme heidät pakoitetuiksi tarjoamaan meille maailmanvallan. Lahjakkuutemme ja taipumustemme avulla kykenemme hankauksettomasti kokoamaan käsiimme maailman kaikki valtiolliset voimat, ja saamaan korkeimman vallan. Nykyisten hallitsijoiden tilalle tulemme asettamaan kauhuvallan, jota tullaan kutsumaan valtioiden yläpuolella olevaksi hallinnoksi. Sen käsivarret tulevat pihtien tavoin ulottumaan kaikkialle niin valtavan järjestelmän avulla, että kaikkien kansojen on alistuttava herruuteemme.Tulee jotenkin väistämättä mieleen "Euroopan pysyvä vakausmekanismi". Siitä keskustelua tuolla:
historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/euroopan-pysyva-vakausmekanismi-evm-t50863.html?hilit=euroopan%20vakausmekanismiJotenkin tulee "nukkehallitsija" Bush jr mieleen.

Mouho
Seuraa 
Viestejä2673
Liittynyt29.4.2011
Theravada
KBolt
CE-hyväksytty
Mikä on gojimi?

Taigajimin kaveri ?Goi (Gojim) (Nichtjude), on juutalaisten ei-juutalaisista käyttämä, nykyisin mahdollisesti loukkaava ilmaus.No niimpä tietysti

*Enää et ole Se, mikä alkoi lukea tätä virkettä.
.....................enkä minäkään ole oikeasti Mouho.

kohveeman
Seuraa 
Viestejä1628
Liittynyt4.9.2009
Mouho

No niimpä tietysti
Jotta tämä ei menisi rasittavaksi jankkaukseksi juutalaisista niin eihän aleta siihen? Keskitytään siihen, kuinka lainaukset ovat uskomattoman hyvin toteutuneet jos ne tosiaan on kirjoitettu yli sata vuotta sitten.

Minusta ainakin nämä tekstit ovat todella mielenkiintoisia ja jopa "avartavia".

Lisää:


Voimakas varustautuminen ja poliisilaitoksen vahvistaminen - tämä kaikki on välttämätöntä ylläesitettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Täytyy päästä siihen, että meitä lukuunottamatta maailman kaikissa valtioissa on ainoastaan joukko proletääreja, muutamia meille uskollisia miljoonainomistajia sekä sitten poliiseja ja sotilaita.

Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. Siitä seuraa kaksinkertainen hyöty.

Ensinnäkin pakoitamme kaikki maat pelkäämään meitä, koska nämä tietävät, että me tahtomme mukaisesti voimme joko aiheuttaa levottomuuksia tai palauttaa järjestyksen. Kaikki nämä maat ovat tottuneet näkemään meissä välttämättömän pahan.

Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa »virallisissa asiakirjoissa», meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi. Siten gojimien kansat ja hallitukset, jotka olemme opettaneet näkemään ainoastaan näkyvissä olevan puolen kaikesta siitä, minkä heille esitämme, tulevat pitämään meitä hyväntekijöinään ja ihmissuvun pelastajina.

Niinpian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla.

Menestyksellisen valtiotaidon ensimmäinen periaate ja ehto on se, että kaikki aikeet ja toimenpiteet pidetään mitä ankarimmin salassa. Valtiomiehen sanojen ei tarvitse pitää yhtä hänen tekojensa kanssa.

Meidän on pakotettava gojimien hallitukset toimimaan sen suurisuuntaisesti laaditun suunnitelmamme hyväksi, joka jo alkaa toteutua. Tämän teemme yleisen mielipiteen avulla, jota me salaisesti kiihoitamme ns. kahdeksannen suurvallan, sanomalehdistön, avulla, joka on muutamia vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta täydellisesti hallussamme.

kohveeman
Mouho

No niimpä tietysti
Jotta tämä ei menisi rasittavaksi jankkaukseksi juutalaisista niin eihän aleta siihen? Keskitytään siihen, kuinka lainaukset ovat uskomattoman hyvin toteutuneet jos ne tosiaan on kirjoitettu yli sata vuotta sitten.

Minusta ainakin nämä tekstit ovat todella mielenkiintoisia ja jopa "avartavia".

Lisää:


Voimakas varustautuminen ja poliisilaitoksen vahvistaminen - tämä kaikki on välttämätöntä ylläesitettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Täytyy päästä siihen, että meitä lukuunottamatta maailman kaikissa valtioissa on ainoastaan joukko proletääreja, muutamia meille uskollisia miljoonainomistajia sekä sitten poliiseja ja sotilaita.

Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. Siitä seuraa kaksinkertainen hyöty.

Ensinnäkin pakoitamme kaikki maat pelkäämään meitä, koska nämä tietävät, että me tahtomme mukaisesti voimme joko aiheuttaa levottomuuksia tai palauttaa järjestyksen. Kaikki nämä maat ovat tottuneet näkemään meissä välttämättömän pahan.

Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa »virallisissa asiakirjoissa», meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi. Siten gojimien kansat ja hallitukset, jotka olemme opettaneet näkemään ainoastaan näkyvissä olevan puolen kaikesta siitä, minkä heille esitämme, tulevat pitämään meitä hyväntekijöinään ja ihmissuvun pelastajina.

Niinpian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla.

Menestyksellisen valtiotaidon ensimmäinen periaate ja ehto on se, että kaikki aikeet ja toimenpiteet pidetään mitä ankarimmin salassa. Valtiomiehen sanojen ei tarvitse pitää yhtä hänen tekojensa kanssa.

Meidän on pakotettava gojimien hallitukset toimimaan sen suurisuuntaisesti laaditun suunnitelmamme hyväksi, joka jo alkaa toteutua. Tämän teemme yleisen mielipiteen avulla, jota me salaisesti kiihoitamme ns. kahdeksannen suurvallan, sanomalehdistön, avulla, joka on muutamia vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta täydellisesti hallussamme.
Kyllähän toi kieltämättä kuvaa hyvin nykypäivän menoa, eliitti vie ja kansa vikisee.

mirab
Seuraa 
Viestejä3017
Liittynyt30.4.2007
kohveeman
....Kaiken tämän avulla väsytämme gojimit niin, että saamme heidät pakoitetuiksi tarjoamaan meille maailmanvallan. Lahjakkuutemme ja taipumustemme avulla kykenemme hankauksettomasti kokoamaan käsiimme maailman kaikki valtiolliset voimat, ja saamaan korkeimman vallan. Nykyisten hallitsijoiden tilalle tulemme asettamaan kauhuvallan, jota tullaan kutsumaan valtioiden yläpuolella olevaksi hallinnoksi. Sen käsivarret tulevat pihtien tavoin ulottumaan kaikkialle niin valtavan järjestelmän avulla, että kaikkien kansojen on alistuttava herruuteemme.Tulee jotenkin väistämättä mieleen "Euroopan pysyvä vakausmekanismi". Siitä keskustelua tuolla:
historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/euroopan-pysyva-vakausmekanismi-evm-t50863.html?hilit=euroopan%20vakausmekanismiKyllä, nykymeno tulee mieleen. Ei kuitenkaan suoraan Euroopan pysyvän vakausmekanismin vaan siihen meidät pakottavien markkinavoimien kautta. Nykymenoa seuraamalla vaikuttaisi, että kansat demokraattisen päätöksenteon kautta eivät haluaisi tiivistää taloudellista yhteistyötä ja integraatiota, mutta markkinat vaativat sitä. Seurauksena on, että vastuuntuntoiset poliitikot - relalsimin ja talouksien pelastamisen nimissä - ovat tähän valmiita. Demokratia jää ikään kuin populstisten huutelijoiden ja helppoheikkien harteille. Nämä kuitnekin näyttävät olevan silmää räpäyttämättä valmiita tuhomaan maansa, siis ovat valmiita romuttamaan euroopplaisen rahoitusjärjestelmän.

Siinäkin mielessä sadan vuoden takainen teksti on profetiaalinen, että jo silloin globalisaation pulmiin reagoitiin etnisiä syntipukkeja etsimällä. Tuolloin juutalaiset nähtiin vastuullisiksi yhteiskunnan yläpään tapahtumiin (mutta myös alapään ongelmista). Nyt muslimit vastuutetaan arjen ongelmista; ne nähdään luonteeltaan etnisinä ja kultturisina, eikä tulonjaollisina, sosiaalisiana tai työllisyyteen liittyvinä.

Rere väittää: Israel on rasistinen ja ihmisoikeuksien vastainen
"vihapuhetta saa tehdä kunhan kohde on juutalainen"
Sianliha on Israelissa kielletty
Maailmanpankki kirjoitti: MENA-maiden non-oil-vienti on paljon suurempi kuin Suomen.

kohveeman

Jotta tämä ei menisi rasittavaksi jankkaukseksi juutalaisista niin eihän aleta siihen? Keskitytään siihen, kuinka lainaukset ovat uskomattoman hyvin toteutuneet jos ne tosiaan on kirjoitettu yli sata vuotta sitten.Miten asiat ovat toteutuneet ja ennen kaikkea kenen toimesta, siis sinun mielestäsi?

Onko aihetta johonkin uuteen salaliittoteoriaan?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat