Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Miten kunniaa loukataan? Jos henkilön väitetään syyllistyneen rikokseen, vaikka hän ei siihen olisikaan syyllistynyt, niin se voi ( ehkä ) vaikuttaa hänen maineeseensa ja vaikeuttaa esim. hänen elantonsa hankkimista. Mutta ei kai mikä tahansa väite, jonka uhri haluaa kokea loukkaavana, voi automaattisesti olla sitä?

Jos esimerkiksi uhrin väitetään syyllistyneen johonkin uskonnolliseen "syntiin", ja jos tuo teko on paheksuttava ainoastaan tuon uskonnon piirissä, niin sitä ei kai oikeudellisesti voida pitää
loukkaavana väitteenä? Jos esim. jonkun väitetään erheellisesti syyllistyneen aviorikokseen, niin voidaanko sitä pitää kunnianloukkauksena, koska aviorikos ei ole rikos?

Tuo väite siis leimaa ainoastaan, koska eräs uskonto tai jotkut sen harjoittajista paheksuvat tuota tekoa. Uhri tosin voi joutua kärsimään esim. taloudellisesti, mikäli hän työskentelee jonkin ahdasmielisen uskonlahkon pappina. Uhrin voi kuitenkin usein olla vaikea osoittaa syy-yhteyttä väitteen ja sen taloudellisten seurausten välillä.

Petri Sahervo

Sivut

Kommentit (27)

Jos esim. jonkun väitetään erheellisesti
syyllistyneen aviorikokseen, niin voidaanko sitä pitää kunnian-
loukkauksena, koska aviorikos ei ole rikos?
ei kai kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttymiseksi vaadita että on väittänyt aiheetta jonkun syyllistyneen rikokseen.

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844
Liittynyt13.11.2009

Kunnianloukkaus tapahtuu silloin kun loukattu on tärkeä setä tai täti, ja tarpeeksi röyhkeä vaatiakseen ns. loukkaajalta hyvät kipurahat tai jonkin muun hyvityksen. Köyhiä ja yhteiskunnallisessa mielessä merkityksettömiä yksilöitä saa solvata ihan miksi huvittaa, eivätkä he sille mitään mahda, tai moisesta kostu.

Ei siis ihme että joissain maissa köyhälistö kääntyy uskontojen puoleen, sieltähän sitä voi sitten ammentaa itselleen kaikenlaisia loukkaantumismahdollisuuksia ja -kykyjä, jolloin ihan ruohonjuuri- tai ehkäpä paremminkin aavikkotason tavallinen tallailija voi tuntea itsensä tärkeäksi puidessaan nyrkkiä ja vaatiessaan pään irroitusta niille jotka ovat hänen (abstrakteja) käsityksiään loukanneet.

Suuri osa, ellei suurin osa, katsomusten kokonaisuudesta pohjautuu sille että egoa ei saa tölviä, ei "loukata". Kun ego nostetaan taivaaseen palvottavaksi, siitä tulee jumala. Tapahtukoon sinun egosi niin taivaissa kuin maan päällä.

Stinger
Seuraa 
Viestejä4719
Liittynyt18.2.2006

Tämä netistä asiasta tiedustellessa:

Kunnianloukkaus on luonnollista henkilöä kohtaan kohdistuva asianomistajarikos, josta rangaistaan rikoslain mukaan.
Suomen rikoslaki määrää kunnianloukkauksesta:
»Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.»
(Rikoslain 24. luku, 9 §[1])
Törkeästä kunnianloukkauksesta laki sanoo:
»Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
2) aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.»
(Rikoslain 24. luku, 10 §[2])
Kuolleen kunniasta ei käytännössä voi olla enää kysymys, kun asianomainen on ollut vainaja yli 20 vuotta tai viimeistään sitten, kun kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Rikoslain muutoksen esitöiden mukaan selvää määräaikaa ei ole kuitenkaan asetettu.
Oikeushenkilöllä ei ole sellaista kunniaa, jota voitaisiin loukata. Kunnianloukkaus saattaa kohdistua oikeushenkilön parissa työskenteleviin ihmisiin tai johonkin rajattuun henkilöpiiriin tai sen osaan.
Kunnianloukkauksen täyttymistä arvioitaessa ydinkysymys on yleensä, onko väite tai vihjaus ollut totta, vai onko se perätön. Lähtökohtaisesti oikean tiedon esittäminen ei ole kunnianloukkaus. Tätä on korostanut myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:
»Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.»
(Näin esimerkiksi tapauksissa Handyside 7.12.1976 A 24 ja Grigoriades v. Kreikka 25.11.1997.lähde?)
Rikoslain 24. luvun yksityiskohtaisesta tulkinnasta:
»Kunnianloukkaussäännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa nykyistä oikeutta julkaista tietoja tai arvostelua, joka kohdistuu menettelyyn politiikassa, julkisessa tehtävässä, elinkeinoelämässä, tieteessä, taiteessa tai muussa näihin rinnastettavassa toiminnassa. Esimerkiksi joukkotiedotusvälineissä ei ole aina mahdollista hankkia varmaa tietoa väitteiden totuudenmukaisuudesta. Niille on kuitenkin oltava riittävät perusteet. Kaikkia sellaisia kielteisiä tai henkilökohtaisia väitteitä, jotka voivat julkistettuina olla loukkaavia, tulee ennen esittämistä arvioida kriittisesti. Väitteiden paikkansapitävyys on yritettävä varmistaa useammasta kuin yhdestä lähteestä.»
(http://217.71.145.20/TRIPviewer/temp/TU ... ut_fi.html)
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan takaamaa sananvapautta ei ole oikeus käyttää totuudenvastaisten tai perustelemattomien väitteiden julkistamiseen luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä. Tietoa ei saa julkaista vahingoittamistarkoituksessa. Sananvapautta voidaan rajoittaa, mikäli menettelyllä turvataan muiden ihmisten tärkeämpien perusoikeuksien toteutuminen.
»Todetaan lisäksi, ettei ihmisoikeussopimus taannut täysin rajoittamatonta sananvapautta edes silloin, kun lehdistössä käsiteltiin vakavia julkisia huolenaiheita. Sananvapaus käsitti myös velvollisuuksia ja vastuita, jotka koskivat myös lehdistöä. Näillä oli merkitystä silloin, kun hyökättiin yksityishenkilön mainetta vastaan ja horjutettiin muiden henkilöiden oikeuksia. Velvollisuuksista ja vastuista johtui, että journalistit saivat vedota ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan takaamaan sananvapauteen vain sillä edellytyksellä, että he toimivat vilpittömässä mielessä tarjotakseen täsmällistä ja luotettavaa tietoa journalismin etiikan mukaisesti.»
(http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2009/helho20091791)
Tältä osin kunnianloukkaus poikkeaa oleellisesti yksityiselämän loukkaamisesta; jälkimmäisenä voidaan pitää paikkansapitävän tiedon levittämistä. Tosin myös halventaminen voi olla kunnianloukkaus.
Kunnianloukkauksia on perinteisesti pidetty vähäpätöisinä rikoksina. Kun sensaatioita tavoitteleva lehdistö nousi 1970-luvun alussa hyvin näkyväksi, käsiteltiin myös kunnianloukkausjuttuja, joissa rangaistuksena saattoi olla ehdollinen vankeus. Tämän hetken tietoliikenneoloissa nämä säännökset ovat hyvinkin keskeisiä; henkilön kunniaa voidaan loukata myös esimerkiksi sähköpostissa, tekstiviestissä, verkkosivuilla, keskustelupalstoilla tai blogissa.Alkuperäinen sivu: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnianloukkaus

”Tietämättömyys antaa ihmiselle paljon luultavaa.”
-George Eliot

Tässä esimerkki vuosien takaa kunnianloukkauksesta. Nainen oli tuomittu kunnianloukkauksesta toista naista kohtaan ja kolmas nainen avunannosta kunnianloukkaukseen. Kunnianloukkaus oli tapahtunut ikivanhaan suomalaiskansalliseen tapaan nostamalla hame ylös ja pyllistämällä (kaiketi hameen alla ei ollut muuta vaatetusta). Entäpä avunanto? Se oli tapahtunut siten, että tämä kolmas nainen oli näyttänyt valoa. Oli nimittäin ollut pimeää, ja kunnianloukkaus olisi jäänyt tehottomaksi ilman avustajaa.

Stinger
Seuraa 
Viestejä4719
Liittynyt18.2.2006
Kommentoija
Tässä esimerkki vuosien takaa kunnianloukkauksesta. Nainen oli tuomittu kunnianloukkauksesta toista naista kohtaan ja kolmas nainen avunannosta kunnianloukkaukseen. Kunnianloukkaus oli tapahtunut ikivanhaan suomalaiskansalliseen tapaan nostamalla hame ylös ja pyllistämällä (kaiketi hameen alla ei ollut muuta vaatetusta). Entäpä avunanto? Se oli tapahtunut siten, että tämä kolmas nainen oli näyttänyt valoa. Oli nimittäin ollut pimeää, ja kunnianloukkaus olisi jäänyt tehottomaksi ilman avustajaa.Mistä syystä tällaista kuvitteellista sontaa levittelet? Olisikohan jossain vaiheessa aika alkaa kehittyä oman ikäistensä tasolle ja vähän miettiä miltä tuntuu, kun oikein kehittämällä kehitetään pa*kaa toisista ihmistä ja miltä mahtaa tuntua sellaisen hyökkäyksen kohteeksi tuleminen. Et varmaankaan välitä nyt etkä tulevaisuudessakaan, koska sen oman egosi myyminen on se pääasia. Ei oikein kyynelet irtoa yliampuvasti kuvitteelliselle esimerkille.

”Tietämättömyys antaa ihmiselle paljon luultavaa.”
-George Eliot

kellot12
Miten kunniaa loukataan?Petri Sahervo

Esitit kysymyksen väärin; sinun olisi pitänyt kysyä, että miten loukata kunniaa, jota ihmisellä ei ole?

Ihmisellä nimittäin ei ole kunniaa.
Raamatun mukaan kunnia on yksin Jumalan.
”Sillä sinun on valtakunta ja kunnia iankaikkisesti”.
Kunnia on siis ollut Jumalalla kokoajan, eikä Hän jaa sitä ihmisen kanssa.

Aina kun ihminen ottaa kunnian omiin käsiinsä, tapahtuu vähintään murha tai juridinen toimenpide, jolla kunnianloukkaajalta vaaditaan esim. rahaa.

Kunnianloukkaus on loukatun paras tapa saada rarhaa.
"Kunnian" hintaa ei kuitenkaan ole määritelty.
Se vaihetee, niin että rikkaan miehen kunnian hinta on korkeampi kuin köyhän.
Hyvähän on, että köyhäkin saa jotakin, kärsiessään vääryyttä.

Kunnianloukkaus on loukatun paras tapa saada rarhaa.
"Kunnian" hintaa ei kuitenkaan ole määritelty.
Se vaihetee, niin että rikkaan miehen kunnian hinta on korkeampi kuin köyhän.
Hyvähän on, että köyhäkin saa jotakin, kärsiessään vääryyttä.

Esitit kysymyksen väärin; sinun olisi pitänyt kysyä, että miten löytää samista järkeä, jota samilla ei ole?

Akulla nimittäin ei ole mammonaa.
Aku-ankan mukaan mukaan raha on yksin Roopen.
”Sillä sinun on rahasäiliö ja ankkalinna iankaikkisesti”.
raha on siis ollut Roopellla kokoajan, eikä Hän jaa sitä Akun kanssa.

Aina kun Aku ottaa lapion omiin käsiinsä, tapahtuu vähintään onnettomuus tai kirurginen toimenpide, jolla Roopelta vaaditaan esim. rahaa.

JuurikinNiin
Seuraa 
Viestejä1887
Liittynyt4.3.2007

Mulla kunnia on mennyt jo ajat sitten, maine sen sijaan vain kasvaa.

Minusta kunnianloukkaus on sinällään erittäin huono termi. nimittäinkin kunnianloukkaus voidaan tehdä myös ihmiselle joka on täysi looseri, jolla ei olekaan minkäänlaista kunniaa. Noin niinku silleen, että rikoksen tunnusmerkit täyttyvät. Teoriassa asematunnelien reiskat voisivat halutessaan nostaa päivittäin kymmeniä kunnianloukkaus-syytteitä!

Suomen uusriistokapitalismin pääjehu on Sauli Niinistö. -Pirta-

JuurikinNiin
Mulla kunnia on mennyt jo ajat sitten, maine sen sijaan vain kasvaa.

Minusta kunnianloukkaus on sinällään erittäin huono termi. nimittäinkin kunnianloukkaus voidaan tehdä myös ihmiselle joka on täysi looseriParasta kunniassa on, että sen voi menettää. Pahinta, että siitä pidetään kiinni kynsin ja hampain.

Ilman kunniaa kykenee vallan mainiosti elämään, kunniassa kanssaihmisten elämä vaikeutuu kohtuuttomasti.
Kunniassa yleensä kanssaihmiset joutuvat maksumiehiksi tai henkirikoksen uhreiksi

Vain kunniaton voi hoksata oikean tasa-arvon.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat