Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

[size=150:1dxcteej]Homo- ja biseksuaalisuudesta[/size:1dxcteej]

Homo- ja biseksuaalisuus ovat seksuaalisia poikkeamia valtaväestöstä joka on heteroseksuaalinen, johon siksi kiinnitetään erityistä huomiota. Biseksualisuus on seksuaalinen jakomielisyys, jolla ei ole mitään tekemistä mielenvikaisuuden kanssa. Mielenvikaisuus, riippumatta siitä onko homo-, bi- tai heteroseksuaalinen tulee ilmi kun henkilö loukkaa toisen ihmisen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, vakautta (vakaumusta), (ihmis)oikeuksia.

Että on valtaväestöstä seksuaalisesti poikkeava, sitä voi verrata moneen muuhun ilmiöön joka on valtaväestöstä poikkeava; osa 'on liian lihava', osa 'on liian laiha', osalla 'on liian vinot silmät', osalla 'on liian suuri nenä', osalla 'on väärän muotoinen ja/tai kokoinen kallo', osalla 'on väärän värinen iho', osalla 'on väärän väriset ja/tai pituiset hiukset', osa 'ovat liian lyhyitä', osa 'ovat liian pitkiä' - ja niin edellen. Epäsivistyneitä alkeellisia Suomen perustuslain vastaisia käsityksiä, joilla lietsotaan ennakkoluuloja ja/tai vihaa Suomen Kansanosaa vastaan.

Heteroudella on omat rajansa, jotka ihmiskunnan historiassa ovat aina olleet samat, ja ne rajat, ovat mahdollistaneet kaikkien tänään elävien ihmisten olemassaolon - jopa homo- ja biseksuaalisten. Että heteroseksuaalinen tuntee vastenmislisyyttä homoutta kohtaan, taustalla vaikuttaa ensisijaisesti koko ihmiskunnan historia perimätietoineen, ja toissijaisesti että valtaosa väestöstä on heteroseksuaalisia - se ei saa olla este sivistyneelle kanssakäymiselle.

[size=150:1dxcteej]Homot eivät ole eläimiä[/size:1dxcteej]
Kaikella ja kaikilla on oma aikansa, paikkansa ja myös rajansa; Heterolla ja homolla on omat luonnolliset rajansa, ja rajan ylittäminen puolin tai toisin millään tasolla, on epäsivistyneisyyttä. Kasveilla on omat rajansa, miten ne luonnostaan ovat ja käyttäytyvät. Eläimillä on omat rajansa, miten ne luonnostaan ovat ja käyttäytyvät. Ihmisillä on omat rajansa, miten ihmiset luonnostaan ovat ja käyttäytyvät. Kun homoudesta keskustellaan, viitataan usein eläinmaailmaan ja esitetään kuinka 'homoutta esiintyy myös eläinmaailmassa'; pysykää rajojenne sisäpuolella; Homot eivät ole eläimiä.

[size=150:1dxcteej]Ihmiset eivät ole kasveja eikä eläimiä[/size:1dxcteej]
Uskonlahkoissa viitataan myös kasvi- ja eläinmaailmaan esimerkiksi opettamalla että 'ihminen ei kynene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia'; vain kasvit ja eläimet eivät voi täyttää ihmisille säädettyä lakia. Haudalla esitetään kuinka edesmennyt ihminen on 'maasta tullut ja maaksi jälleen tuleva' - vain kasvit ovat maasta tulleita ja maaksi jälleen tulevia. Turhaan kasvi- ja eläinmaailmaan kuuluvia oppeja saarnaa ihmisille, menkööt kertomaan evankeliuminsa karhulle, ja veisaamaan virtensä kuuselle.

Jos lapsen mielen raiskaa vauvaiästä saakka opilla jonka mukaan 'meillä ei ole järkeä, ei ole ymmärrystä, me emme kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia' (uskon tunnustus), maailman kuulusta 'kaapista' (mielestä) voi 'tulla ulos' mitä tahansa; pedofiili, varas, murhaaja, joukkomurhaaja.

Puhdasmielinen homoseksuaalinen henkilö, joka noudattaa sanantarkasti lakia, on aina luotettavampi virkamiespaikalla jossa vaaditaan lain noudattamista, kuin henkilö jonka henkilökohtainen vakaumus on että 'meillä ei ole järkeä, ei ole ymmärrystä, me emme kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia'.

Minä hyväksyn sinut sellaisena niin kuin sinä olet, ihmisenä joka on rehellinen itselle ja muille, terveesti ylpeä siitä kuka sinä olet, häpeämättä, lakia noudattava, sivistynyt Suomalainen, ilman minkäänlaista syntisen (mielenvikaisen, rikollisen, alempiarvoisuuden) tunnetta.

[size=150:1dxcteej]Pysy rajojesi sisäpuolella[/size:1dxcteej]
Jos sinä olet homo, niin ole homo 100% ja pysy 100% homouden rajojen sisäpuolella niin sinua kunnioitetaan. Jos sinä et pysy rajojesi sisäpuolella, ja vasten esimerkiksi minun vakaumustani joka kumpuaa minun henkilökohtaisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä lain suojelemasta identiteetistäni tänään ja ihmiskunnan historiassa, ja vaadit 'hyväksymään homuden 'evankeliumisi' eläinmaailmaan kuuluvine oppeineen - sinä loukkaat minua ja kaikkea mitä minä edustan. Sinun tilassasi homoutesi on luonnollista, mutta ei minun; Pysy rajojesi sisäpuolella, tai mene kertomaan eläinmaailmaan kuuluvat evankeliumisi karhulle, ja veisaamaan virtesi kuuselle.

Minä olen 100% hetero, ja terveesti ylpeä siitä, ilman minkäänlaisia fobioita.

Iltalehdessä 29.09.2011 : 'Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko puolestaan sanoo, että hän haluaisi työnantajana tietää työntekijän seksuaalisen suuntautumisen'. Työnantajalle tieto seksuaalisesta suuntaumuksesta ei ole tärkeintä, vaan että onko uskollinen a) työnantajalle, b) kansalle ja c) maalle. Jos henkilön henkilökohtainen vakaumus/suuntaumus on, että 'ei ole järkeä, ei ole ymmärrystä, ei kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia', kaapista (mielestä) voi hypätä ulos huomattavasti pahempi ilmentymä työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella kuin homo.

[size=150:1dxcteej]Homoseksuaaliset ja lapset[/size:1dxcteej]
Homoseksuaalinen ei oman seksuaalisen suuntaumuksensa mukaan voi saada lapsia. Seksuaalisen poikkeavuutensa vuoksi homoseksuaalisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja sitä katsotaan erittäin vahvalta luonnolliselta pohjalta (viitaten ihmiskunnan historiaan kokonaisuudessaan) varovaisen silmin. Poikkeavuuteen johon suhtaudutaan hyväksyvästi kun yhdistetään jotain mikä on poikkavuudelle epäluonnollista, kuten esimerkiksi lapsen saaminen/adoptointi ja kasvatus, hyväksyminen muuttu päinvastaiseksi - ja ensisijaisesti siitä kärsii lapsi. Pysy rajojesi sisäpuolella.

[size=150:1dxcteej]Biseksuaaliset ja lasten kasvatus[/size:1dxcteej]
Biseksuaalinen (seksuaalisesti jakomielinen) voi saada lapsia. Ihmiskunnan historiaan kokonaisuudessaan viitaten, on kuitenkin väärin kasvattaa/opettaa lapsi homo- tai biseksuaaliseksi. Seksuaalisen poikkeavuuden lisäksi, jos lapsen kasvattaa/opettaa syntiseksi (syntinen: mielenvikainen ja/tai rikollinen ja/tai alempiarvoinen), se on rikos ihmisyyttä vastaan. Jos omassa sukulinjassasi ihmiskunnan historiassa olisi jossain vaiheessa ollut homoseksuaalinen, joka sen lisäksi olisi ollut mielenvikainen ja/tai rikollinen ja/tai alempiarvoinen, sinua ei olisi olemassa.

Hetero-, homo- ja biseksuaalisuutta arviotaessa, on ensisijaisesti tarkasteltava mikä on luonnollista ja mikä on epäluonnollista kussakin ryhmässä. Arvioinnissa on otettava huomioon ihmiskunnan historia, ja siltä pohjalta kuka lapsi on ja ketä lapsi edustaa ihmiskunnan historiassa - ettei lasta loukata millään tasolla. Asioita on tarkasteltava Historiallisen lain ja Suomen perustuslain läpi, ja päätös on tehtävä niitä ja ihmiskunnan historiaa kunnioittaen, suojellen ensisijaisesti lapsia, jotka ovat etnisen Suomen Kansan tulevaisuus.

http://www.arviointipalvelu.fi/psykiatria/homous.html

"On väärin että valtaväestöstä mistä tahansa syystä poikkeava menee naimisiin". Onko

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat