Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Onko monikulttuurisuus hyvä tieteen kannalta vai ei? Pitäisikö luottaa vain Suomessa tehtyihin tutkimuksiin? Tieteen Nobelin palkinnoista ei näy yksikään tulevan Suomeen.

Sivut

Kommentit (23)

Fruitopia
Seuraa 
Viestejä120
Liittynyt5.2.2010
Moses Leone
Onko monikulttuurisuus hyvä tieteen kannalta vai ei? Pitäisikö luottaa vain Suomessa tehtyihin tutkimuksiin? Tieteen Nobelin palkinnoista ei näy yksikään tulevan Suomeen.

Täytyy kyllä sanoa,että hirveä järjenvastainen trolliketju, mutta vastaan sittenkin.
Itse tieteen parissa parikymmentä vuotta värkänneenä täytyy todeta, ettei missään olla niin monokulttuurisia kuin tieteessä (ainakin luonnontieteissä). Kukaan ei paskaakaan välitä toisen tieteilijän kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta tai sukupuolesta. Kaikilla on yhteiset menetelmät, kieli ja käyttäytymistavat työympäristössä. Jos joku poikkeaa yhteisistä linjoista (tutkimukseen liittyviä uusia ideoita lukuunottamatta), hänet yleensä vaietaan tai savustetaan ulos yhteisöstä, koska uskonnon, kansallisuuden, ihonvärin, sukupuolen tai minkä tahansa itse tutkimukseen liittymättömän asian esille nostaminen vain hidastaa ja vaikeuttaa tutkimusta.
Kaikki tietämäni kansainvälisyyteen tähtäävät hankkeet pyrkivät saamaan maahan tutkijoita, joilla on merkittävä julkaisuluettelo, tippaakaan välittämättä tutkijan toissijaisista ominaisuuksista.
Mikäli maahanmuuttopolitiikassa toimittaisiin kuten tiedepiireissä, väitöskirja olisi vähimmäisvaatimus turistiviisumille. Professorin pätevyydellä voisi sitten vaikka päästä väliaikaisesti töihin, mikäli muistaa, ettei missään olosuhteissa saa poiketa vallitsevista tavoista.
Se, ettei meille juuri tule Nobeleja johtuu siitä, ettei meillä ole riittävästi rahaa värvätä fiksuimpia kavereita tekemään tutkimusta, ei siitä, ettei meille värvätä riittävästi eri kansallisuuksien, uskontojen tai ihonvärien edustajia.

Kerran luulin olleeni väärässä, mutta erehdyin.

Monikulttuurisessa koulussa opettaja ei voi opettaa tiedettä.

Ja jos halutaan Nobeleita monikulttuurisuuden myötä, niin ehkäpä maahanmuuttajia kannattaisi silloin houkutella maista, joihin niitä palkintoja eniten menee. Kuten Yhdysvalloista ja Israelista, miksei myös Japanista.

Jostakin syystä Suomen monikulttuuri-ihmiset ovat kuitenkin mieltyneet pääasiassa tiedevihamielisiin barbaareihin.

Fruitopia
Täytyy kyllä sanoa,että hirveä järjenvastainen trolliketju, mutta vastaan sittenkin.

Aiempien kokemusten perusteella Moses on ikävä kyllä ihan tosissaan. Järjenvastaisuus on miehelle kuin paska kärpäsille.

Vierailija

Tuota kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi, joka itse asiassa on se teh (the) juttu jolla kovin erilaisetkin ihmiset saadaan sietämään toisiaan.

Se on muuten ihan kokeellisesti todistettua, että raha on riittävä palkinto vain fyysisestä suorituksesta, eikä korkea palkka nosta intellektuellien määrää yhteisössä.
Rahaa on tarpeeksi kun sitä ei joudu murehtimaan ja rahasta puhumalla saa ihmiset murehtimaan. Siksi se toimii niin hyvin. Onko olemassa puoluetta joka ei murehtisi raha-asioita? Onko olemassa puoluetta, joka ei pyrkisi masentamaan sinua?
Ja voi pojat jos jo masentaa, koska kukaan ei tykkää olla niin masentunut kuin masentunut itse.

Sen sijaan että jatkaisimme tätä jatkuvien uhrilahjojen lottoa, tulisi meidän ottaa aktiivinen suunta jälleen kohti kulttuuria, jonka tematiikkaan kuuluu uhrautuminen oman ideologiansa tähden. Kuulkaamme John F. Kennedyn viimeisiä sanoja ja ymmärtäkäämme mitä länsimaalaisuudenkin tulee olla.

"Loukkaantuiko kukaan muu"

------
(Kant)

Teesi, jonka mukaan ihmissuku on aina edistynyt kohti pa­rempaa ja tekee niin edelleenkin, ei siis ole pelkästään hyvää tarkoittava ja käytännössä suosittamisen arvoinen, vaan kaikkia epäuskoisia uhmaten myös ankaran teoreettisesti pätevä. Jos ei ajatella vain sitä, mikä tietyn kansan keskuudessa voi tapahtua, vaan myös sitä, mikä ulottuu kaikkien kansojen keskuuteen maan päällä näiden päästessä vähä vähältä osallisiksi tästä kehitykses­tä, avautuu silmänkantamaton aikaperspektiivi. Näin on toki vain sillä varauksella, ettei esimerkiksi se luonnonrevoluution ensim­mäinen epookki, joka (Camperin ja Blumenbachin mukaan) hau­tasi alleen vain eläin- ja kasvimaailman, koska ihmistä ei vielä ollutkaan, saa jatkokseen toista, joka tekee ihmiselle saman teh­däkseen tilaa tällä näyttämöllä uusille luontokappaleille tms. Sillä ihminen on vuorostaan pikkuseikka luonnon tai pikemmin sen meille tavoittamattoman ylimmän syyn kaikkivoipuuden pers­pektiivistä. Mutta mikäli hänen oman lajinsakin hallitsijat pitä­vät ja kohtelevat häntä pikkuseikkana milloin valjastamalla hä­net kuin eläimen pyrkimystensä kuormajuhdaksi tai keskinäisiin sotiinsa teurasuhreiksi – sepä ei ole pikkujuttu, vaan luomisen itsensä ylimmän tarkoituksen (Endzweck)8 perversio.

10. Missä ainoassa järjestyksessä edistystä parempaan voi odottaa?
Vastaus: suunta ei voi olla alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas. – Tus­kin kannattaa toivoa onnistumista suunnitelmalta, jonka mukaan nuoriso ensin sivistetään kotiopetuksessa ja edelleen kouluissa 125
alimmalta korkeimpaan tasoon saakka, ja sen kautta päästään henkisessä ja moraalisessa sekä uskonnon vahvistamassa kult­tuurissa lopulta kasvattamaan, edistämään ja ylläpitämään hyvää eikä vain hyviä kansalaisia. Totta on, että kansan mielestä kas­vatuksen kustannukset eivät kuulu sille, vaan valtiolle, kun taas valtiolla puolestaan ei ole yhtään ylimääräistä rahaa palkata pa­rempia ja virkaansa halusta antautuvia opettajia (kuten Büsching valittaa), koska se tarvitsee kaiken sotimiseen. Mutta pulma ei ole vain tässä, vaan myös siinä, että tältä sivistyksen koko koneistolta puuttuu ykseys, jos sitä ei perusteta ylimmän valtiomahdin har­kitun suunnitelman mukaan, luonnostella sen tarkoituksen mu­kaan ja myös ylläpidetä suunnitellussa muodossa. Kuuluu totta­kai asiaan, että valtio aika ajoin reformoi itseäänkin ja pyrkii koko ajan parempaan evolutiivisesti ja revoluutiota välttäen. Kasvatuk­sen toteuttajatkin ovat kuitenkin ihmisiä, siis itsekin kasvattajaksi kasvatettavia. Siksi toivo ihmisten edistymisestä on positiivisesti ymmärrettynä ihmisluonnon heikkouden ja olojen heikkoutta voimistavan satunnaisuuden takia vain ylhäältä alas suuntautu­vassa viisaudessa (jota, kun se on meille näkymätön, kutsutaan kaitselmukseksi). Ihmisiltä taas odotetaan ja vaaditaan vain kah­denlaista negatiivista viisautta tämän tarkoituksen edistämisek­si. Heidän on ensinnäkin ymmärrettävä välttämättömäksi inhi­millistää aluksi vähän kerrassaan moraalisuuden suurin este ja sitä aina taannuttava sota, tehdä se sitten harvinaiseksi ja lopulta poistaa kokonaan hyökkäyssota. Heidän on toiseksi omaksuttava aitoihin oikeusperiaatteisiin perustuva valtiomuoto. Se näet voi luontonsa puolesta sitkeästi edistyä kohti parempaa heikentämät­tä itseään.

-----

(Ei-Kant)

Tässä kohtaa voinen paljastaa, että todellisuudessa teksti vaati lähes koko päivän - ja hyvä niin, filosofikaan kun en monen muunkaan hyveeni rinnalla ole, jonka huomaa jo termien, kuten implisiittisen, tai eksplisiittisen puuttumisesta. Sitten itse otsikkoon. Tässä vaiheessa syöpäläläiset ovat jo viimeistään vaihtaneet apajaa ja voin rauhassa puhua vaarallisemmistakin ideoista ilman pelkoa fasistien ruoskan käytön oikeuttamisesta muihin tahtomattani, jonka vuoksi piilotan väliotsikonkin salakavalasti ilman boldausta tai muuta ylimääräistä rihkamaa: Kognitiosta ja nihilismistä. Kognitio? Pah! Kuka teistä voi sanoa yliminämme olevan yhtään eläimen vastiketta kehittyneempi, kun näemme nakkikiskoilla tappelevia juoppoja, sotia ja nälänhätää jonkin ihmiselämälle täysin tarpeettoman asian takia. Egommehan on ensisijaisesti syyllinen kaikkeen siihen pahaan jota eläimiltä peritty turhanpäiväinen keskenäämme kilpailu aiheuttaa. Mutta se aiheuttaa paljon hyvääkin.

Vai aiheuttaako?

Kuka kehtaa väittää kampanneensa jonkun vahingossa? "Se vain tapahtui" on vain osoitus siitä, ettei monien lopputulemien mielikuvituksemme kyennyt näkemään ennalta tekoa! Jospa tiedostamaton ajattelumme onkin se ihmisyyden kulmakivi, jonka olemme peittäneet rationaalisilla yrityksillämme olla 'tietoisia olentoja', joille on annettu mahdollisuus valita äärettömän joukosta mieluisimmaksi koettu totuus, mutta todellisuudessa tietoisuutemme onkin vain alkukantainen jäänne esihistoriasta, jonka selättäminen saattaisi olla avain pysyvään ratkaisuun loputtoman dekadenssin ja abderitismin keskellä? Äkkiseltään kovinkin amoraaliselta tuntuva väite kuulostaa absurdilta, mutta kun asiaa ajattelee psykopaatin kautta, käy itse asiassa hyvin selväksi, että he ovatkin niitä ihmisistä mitä tunteellisimpia olentoja joiden puhdas tunteellisuus aiheuttaa heissä jopa suoranaista raivoa muita kohtaan ilman rationaalista perustetta. Heidän egosentrisyytensä pohjautuu suoraan tyhjyydentunteeseen jota he täyttävät vahvoilla tunnelatauksilla. Ehkäpä tunneälykkyyden kehittyminen onkin perustaltaan jotain transendettista alkua olevaa korkeampaa tiedostamista, jota ei voi tietoisesti suoraan kehittää, vaan se kehittyy kokemuksiemme kautta ja on siten korkeamman minän, yli-ihmisyyden, sekä viisauden takana ja saattamalla itsemme tietoisesti irrationaalisilta tuntuviin tilanteisiin saatamme ottaa ohjakset omasta kehityksestämme ihmisenä. Jospa asettamalla tiedostamattoman ajattelun takaisin itsemme yläpuolelle kykenemme olemaan aidosti ihmisiä, emmekä vain kädellisten jälkeläisiä, ja asettamalla tietoisen minämme ohjastamaan alitajuntamme kuljettavaa moottoria voimme todella joku päivä koskettaa sitä mitä olemme aikojen alusta saakka ajaneet takaa. - Jumaluutta. Toki tämä asettaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan yksilöinä, kun toisen pääkopan jumala ei parhaimmillaankaan yltäisi toisen kognitiivisen potentiaalin tasolle, mutta siinä olisi sitäkin enemmän oikeudenmukaisuutta. Kaikki olisivat kykeneviä koskettamaan jumalaa, mutta minun jumalani kykenisi hakkaamaan sinun jumalasi, jos sinun jumalasi käy minun jumalalleni. Luonteen kasvu ei siis olisikaan tiedostetun ajattelun voittoa tiedostamattomasta, vaan näiden kahden sulautumista kohti täyttä potentiaaliaan, jossa tietoinen mieli orjallisesti toteuttaa korkeamman minän vaatimuksia yhteisen hyvän eteen ja voimme silloin aidosti olla sitä mitä me nyt yritämme olla, intuition ohjatessa älykkyyttämme väistämättä eettiseltä pohjalla. Silloin voisin sanoa Descarteelle, ettei sillä ole väliä voiko mitään todella tietää, koska laadulla ei ole väliä, vain määrällä, ja mitä enemmän, sen parempi. Mutten allekirjoita sitä - Enkä tätä.

Lähteet:
Immanuel Kant
Edistyykö ihmissuku jatkuvasti kohti parempaa?
Suomentanut Markku Mäki

---
Ja samalta hakureissulta jotain omaa turhanpäiväistä lätinää (tajunnanvirtaa) arkistojen syövereistä.

EE: Ainiin. Abderitismi tarkoittaa ymmärtääkseni moraalista stagnaatiota.

Vierailija

Johann Gottfried Herder

Humaanisuus: sana ja käsite

...Roomalaisilla, joille sana humaanisuus varsinaisesti kuuluu, oli runsaasti aihetta tarkentaa tätä käsitettä. Roomassa oli ankaria la­keja palvelijoita, lapsia, muukalaisia ja vihollisia kohtaan ja ylem­millä säädyillä oli oikeuksia kansaan ym. nähden. Joka ankarim­min piti näistä oikeuksista kiinni, saattoi olla oikeudenmukainen, muttei suinkaan inhimillinen. Kohtuuttomista oikeuksista luopu­va jalosukuinen, joka kohteli lapsia, orjia, alempia, muukalaisia ja vihollisia ihmisenä eikä Rooman kansalaisena tai patriisina, oli humanus, humanissimus2, eikä vain puheissa ja piirissään, vaan toimissaan, kotioloissa ja koko toimintatavaltaan. Ja koska sen li­säksi rakkaus kreikkalaiseen filosofiaan ja sen tutkiminen edisti suuresti sitä, että karkeista ja ankarista roomalaisista tuli myön­tyväisiä, lempeitä, hyväntahtoisia ja oikeamielisiä, saattoiko sivis­täville tieteille antaa kauniimpaa nimeä kuin inhimilliset tieteet? 159
Tottakai filosofia kuului näiden joukkoon. Vieläpä se oli näiden sivistävien tieteiden kasvattajatar ja seuralainen, toisinaan niiden äiti, toisinaan tytär.
Koska siis ensimmäisenä roomalaisilla humaanisuus oli saanut nimensä kovien kansalaislakien ja oikeuksien kesyttäjättärenä, fi­losofian ja sivistävien tieteiden omana tyttärenä, jonka nimi pe­riytyi edelleen niiden mukana, ansaitsee nimi ja asia syvimmän kunnioituksemme. Taikauskoisimpina ja pimeimpinäkin aikoina nimi ”humaniora” muistutti siitä vakavasta ja kauniista päämää­rästä, jota tieteiden pitäisi edistää. Tätä päämäärää emme tahdo koskaan unohtaa emmekä luopua siitä, emmehän voi puhua inhi­millisistä tieteistä ilman sanaa ”humaanisuus”. Tarvitsemme sitä yhtä hyvin kuin roomalaiset.
Sillä tarkastelkaapa myöhempää historiaa. Tuli aika, jolloin sa­na ”ihminen” (homo) sai aivan toisen merkityksen. Se tarkoitti velvoitettua, alamaista, vasallia, palvelijaa. Joka ei kuulunut näi­hin, ei nauttinut oikeuksia eikä ollut turvattu elämänsä suhteen. Ne, joille nämä palvelevat ihmiset kuuluivat, olivat yli-ihmisiä. Vala, joka heille vannottiin, oli nimeltään ihmisvelvollisuus (ho­magium), ja sen, joka tahtoi olla vapaa mies, tuli osoittaa miehe­noikeuskirjeellä, ettei hän ollut ihminen (homo). Vieläkö ihmet­telette, miksi sanaan ”ihminen” liittyy kielessämme niin alentava sivumerkitys? Varsinaisen etymologiansa mukaan se ei tarkoita muuta kuin halveksittu mies, Mennisk’, Männlein3. Myös ”Leu­te”, ”Leutlein” 4 käsitettiin vain sen maan oheisomaisuudeksi, jota heidän oli pakko viljellä kuolemaansa saakka. Ruhtinas, aatelinen oli maan ja väen (Leute) herra ja omistaja. Hänen rahastonhoita­jansa, kanslianhoitajansa, kappalaisensa, vasallinsa ja suojattinsa olivat homines, ihmisiä tai pikkuihmisiä (Menschlein), monen­laisine lisäattribuutteineen, jotka määritteli vain se suhde, jonka mukaan he kuuluivat hänelle. Palatkaamme siis kreikkalaisten ja roomalaisten humaanisuuden käsitteeseen: sillä juuri tarkasteltu barbaarinen ihmisoikeus vain pöyristyttää ja kauhistuttaa meitä.

Suomentanut Kari Väyrynen

Vierailija

Jos joku nyt ihmettelee miksi spämmään noita tekstejä, niin satuin juuri lukemaan Iivi Masson blogia:

http://iiviannamasso.puheenvuoro.uusisu ... iberalismi
Aikana, jolloin liberaaleja arvoja kuten tasa-arvoa ja sananvapautta vastaan hyökätään järjestelmällisesti myös demokraattisessa lännessä, liberalismin taikka uusliberalismin syyttäminen kaikista yhteiskunnan ongelmista heikentää yksilönvapauksien asemaa entisestään. Olisiko “uusoikeistolaisuus” osuvampi termi kuvaamaan kovaa ja raadollista kilpailutuspolitiikkaa? Tai vaikkapa “uuskommunismi”, jos diktatuurista linjaa harjoittavat valtion instituutiot? Kuulostaa oudolta, mutta onko “uusliberalismi” parempi?

Vierailija

Spämmään vielä viimeisen ja jätän aiheen normien täyttämälle areenalle ilman isäntää.

Sattui vain tämäkin sopivasti silmääni. En jaksa / halua kirjoittaa samaa uudestaan, joten sallittakoot virheelliset analogiat vähintään nyt tämän kerran.

Ota, tai jätä.
"sitaatti"
Prepaid-nettini katkettua taloudellisen pääomani ehtymisen seurauksena pakotti minut menemään itseeni, enkä pitänyt löytämästäni, joten pyyhin lähes kaiken ja lisäsin hienoja sanoja tilalle, jättäen loppuun tilaa jees-bingolle, jossa on tarkoituksena muodostaa oma rivinsä haluamassaan järjestyksessä jotta kaikki voisivat edes kerran elämässään olla voittajia.
Teksti onkin aivojeni kirpputori, josta jokainen voi hakea omansa - Paitsi natsit, fasistit tai muut ongelmiensa ulkoistajat, koska heille se olisi aivan liian helppoa.
--------------------------------------
Suomalaisuus.
Jääkiekon maailmanmestaruus nosti suomalaisuuden vaihteeksi positiivisessa merkityksessä maailmankartalle, ja koska mielenlaatuuni sopii negatiivisia assosiaatioita piirun verran paremmin niiden positiiviset vastineet, on ainakin itselleni nyt sopiva kohta pohtia suomalaisuutta käsitteenä ainakin muutaman rivin verran, joten.
Mitä on olla suomalainen?
Sana tuo mieleeni monen monta mielikuvaa, aina kliseisestä sisusta, (guts, balls... PWNED) Jussi-paitaan saakka, mutta jos joku vahingossa sattuisi kysymään sanan konkreettista merkitystä, keksisin tuskin Suomen kansalaisuutta parempaa vastausta.
He jotka katsovat minua kieroon kysyessäni vastausta yksinkertaiseen kysymykseen, eivät yleisesti ottaen hyväksy edes Suomen kansalaisuutta sellaiseksi, vaan vaativat maahanmuuttajilta tiettyä mentaliteettia, jota 'ei kykene' sisun lailla sanoiksi kääntämään.
Heillä tarkoitan tietenkin nationalisteja, joille "maassa maan tavalla" on niin maahanmuuton kuin turisminkin moraalin mittari, kun asetan itseni yleistävään tilaan, ottaen mustavalkoisesti tietyn entiteetin karikatyyrin tarkasteluun kyetäkseni edes jonkinlaatuiseen objektiivisuuteen.
Mutta, kaikella on hintansa - ja tässä tapauksessa se seuraa käyttämieni termien dualismista. - Ylinumeroituvan subjekti-objekti parin väistämättä asymmetrinen jakauma kun pakottaa minut tekemään johtopäätöksen pro-kontra akselilla ilman mahdollisuutta tasapeliin, kun itse olen funktion parillinen imaginääriyksikkö blaablaablaablaablaa..
..Joku jo saattaakin ymmärtää viitteeni ja jopa naurahtaa ääneen lukiessaan paariaani, johon vastaan heittämällä lisää vettä myllyyn väittäen, että täydellisen asymmetrian voi käsittää aivan yhtä hyvin käänteisparadoksaalisesti tasaisena jakaumana, aivan kuten äärettömät lämpötilat ovat saavutettavissa absoluuttisen nollan kautta.
Tässä vaiheessa viimeistään pitäisi hälytyskellojen soida. Upeasti konstruktoimani aasinsilta ei vain tälläkään kertaa johda toivottuun lopputulokseen, jättäen asian puntaroinnin todistusta kaipaaville palaten miltein luonnollisesti itse asiaan - jota ei viivoja ennen useastikaan ole.. - ja varsinkaan niiden jälkeen.
Onkin hyvin paradoksaalista ottaa käsite suomalaisuus kultuurien integraation mittariksi funktiolla "maassa maan tavalla", kun sitä ei käsitteen puhdasoppisimmatkaan kannattajat kykene tulkitsemaan diskreetisti sortumatta tunneargumentaation jatkuvuuksien määrittelemään "itkupotkuraivari"-retoriikkaan, joka ei homoja, muslimeita, tai suomenruotsalaisia kumartele kuin heidän reviirillään - joka´sekin muuten useimmiten rajoittuu neljän seinän sisälle..
Joka tapauksessa.
- Junttien kapina, kertoi Lipponen näkemyksestään lehden kannessa, eikä itselleni tuota moraalisia vaikeuksia yhtyä hänen näkemykseensä kansakuntamme ilmiöstä nimeltään Jytky.
(Muuten, diskreettiin taipuvaisille ei ole luvassa jatkossakaan konkretiaa, eikä formaalia logiikkaa, vaan sama raskaslukuinen tajunnanvirta jatkunee itseni tuntien läpi tekstin. Sen arvo kun ei arvojani kunnioittaen ole parantaa maailmaa, vaan puhtaasti analysoida sitä. Olen laiska paska, eikä naivi logiikka sitä paitsi johda ennalta määrättyä 'konkluusiota' pitemmälle, joten sillä ei ole itsensä kusettamien lisäksi todellista arvoa. Tyhjentävä vastaus on aina liian pitkä ihmisen muistille.)
...
Jo Benjamin Franklin aikanaan tiesi yhteiskuntansa olevan niin hataralla pohjalla, että mainitsi teksteissään tasavallan olevan tuhoontuomittu sinä nimenomaisena päivänä kun ihmiset ymmärtävät voivansa äänestää itselleen enemmän rahaa, mutta ajan ideologia - jonka mukaan ajanjakso nimettiinkin - oletti naivisti ongelman olevan selätettävissä ahkeralla uurastuksella yhteisen päämäärän eteen.
Koti uskonto ja isänmaa vaihtuivat ajansaatossa työhön, koulutuksen ja ahkeruuteen sekularismin, sekä globaalin tasa-arvon - internationalismin - säestämänä, eikä kukaan nähnyt näissä amoraalisissa ohjenuorissa mitään vikaa. - Ne kun olivat ristiriidattomasti liitettävissä korkeampiin arvoihin, joista jokainen sai tasa-arvon, sekä vapauden nimissä itse päättää, eikä edes groteskein esimerkki länsimaalaisten arvojen mädännäisyydestä riittänyt vakuuttamaan meitä etsimään filosofiasta ratkaisua, vaan se tuhottiin yksinkertaisesti moraalittomana ymmärtämättä sen nousseen neuroottisesta absoluuttisen totuuden kaipuustamme.
Onkin perin ironista, että filosofian tuhoutui omaan mahdottomuuteensa juuri silloin kun se olisi ollut tärkeintä, eli aina.

Keisarin uudet vaatteet.
Filosofit vaihtuivat ekonomeihin, joilta kysyttiin materialistien huoliin ratkaisua ymmärtämättä laatikon sisältä haetun ratkaisun olevan tuhoontuomittu sen vajaavaisen ideologisen arsenaalin seurauksena. (toistan jo itseäni) Raha kun ratkaisee vain rahaongelmat, ja jos haluaa ratkaista kaikki ongelmat rahalla, on kaikista ongelmista silloin tehtävä rahahuolia. Tässä ei nähty ongelmaa, koska se ei nakertanut kapitalistisen 'etiikan' moraalista absoluuttia. - Työtä.
Papit vaihtuivat psykologien kautta psykiatreihin, joille annettiin sama valta kuin 'kollegoillaan' oli ennen heitä. - Tosin tällä kertaa maallisella mandaatilla ja kansan henkinen hyvinvointi alistettiin siinä sivussa valtaa pitävien fasistien oikkujen ikeen alle.

Sanoistani saattaisi helposti kuvitella minun olevan joko tasavaltalainen (rebublikaani), natsi, (kansallissosialisti) tai ehkäpä jopa molempia, ja molempia kyllä olisinkin, jos uskonto tai korkeampi totuus eivät olisi niiden elinehto. Korkeammalla totuudella tarkoitan jälleen absoluuttia, joka ei jätä tilaa sattumalle ja siten sen suunta on sinetöity aivan kuten juutalaisten kohtalo ghetossa. Voima kun on sekin dualistinen ja siten sitä seuraa aina vastavoima. Natsien tapauksessa juutalaiset saivat oman maan ja natsit pirstaloituivat hajalleen, kuin juutalaiset ennen heitä. Se mitä tarvitsemme, on toden totta hallittua maahanmuuttoa välttääksemme oman tuhomme, mutta sitä ei tule tehdä amoraalisin arvoin, kuten työn ehdoilla, koska työ ei ota kantaa siihen keitä me todella olemme, vaikka sille on jopa sellainenkin funktio annettu.
Tarvitsemme ympäristöä, jossa maahanmuuton ongelmat peittyvät muiden alle niin, ettei niitä tarkoituksellisesti peitetä omien ongelmiemme alle. Meidän tulee olla tarpeeksi vahvoja, jotta meitä voi kunnioittaa, mutta tarpeeksi joustavia, jottemme tuhoa arvojamme heidän, tai meidän silmissämme.
Jottei kuvamme värittyisi liikaa, tulisi meidän etsiä aina vastikkeita havainnoillemme niistä riippumatta ja vaatia muilta samaa, vaikkei se näennäisesti johdakaan suuntaan tai toiseen. Silti - kuten alkuluvut - kulttuurien välinen jakauma tasoittuu omalla voimallaan kohti täydellistä asymmetriaa.
(Tykkään verrata intergraatiota alkulukuihin. Intuitioni näkee niissä niin paljon samaa. Oikeastaan tykkään mieltää kaiken dualismin alkulukujen kautta, vaikka ymmärrykseni niistä onkin hyvin vajaavainen)
Mitä sitten olen?
Olen Niezcheläisyyteen pyrkivä, mutta inhimillisen puutteellisuuden rajoittamana valistuksellinen demokraatti, joka uskoo taistelun olevan tärkein ohjenuora elämässä siitäkin huolimatta, ettei päämäärää ole koskaan mahdollista saavuttaa sen mahdottomuuden vuoksi, kun pelkkä yksilön asema yhteiskunnassa on oksymoroni jo itsessään. Ideologini mukaan vastaukset nakertavat kysymyksien arvoa, jonka vuoksi helppojen vastauksien sijaan päämäärä tulee asettaa liian vaikeisiin kysymyksiin sortumatta kuitenkaan synteettisiin muna-kana paradokseihin.
Kantani perustan sekä Hegelin, että Kantin koulukuntien sisäisiin ristiriitoihin, joiden suhdetta tarkastelen mm. itämaisten taisteluun keskittyneiden filosofioiden kautta, blokaten kaiken hyvän ja pahan Niezchen herramoraalilla. - Ja tässä kohtaa pyrin säilyttämään mannermaisuuteni yrittämällä voittaa saarivaltioiden nihilismin jakamalla identiteettini relativistisesti objektiksi, sekä subjektiksi, yrittämättä saattaa niitä kuitenkaan omiksi absoluuttisiksi entiteeteikseen, vaan toistensa peilikuviksi joiden välisen dynamiikan määrittelee yhteisön synergia suhteessa yksilönvapauteen.

Loppuun ensimmäinen, lähes vapaaehtoisesti kirjoittamani runo.

On aivan yks' ja hailee,
josko kissa kuolee,
jos sen kanssa kulkee,
sen seuraksi sulkee,
syanidivetyä.

Motiiviasi en tarvii,
teko itsessään mua jo karmii,
hovimestari.

Pyydän,
ethän absoluuttia anele,
omilla jaloillasi kävele!
Etsi totuutta, löydä siitä rauhaa,
et totuutta silloin ehdi tyhjäksi jauhaa.

(Lisäys: Jos saisin valita vain yhden taulun, olisi se kaikki virheeni yksissä kehyksissä niin pienellä printattuna, ettei tila loppuisi koskaan kesken. Se muistuttaisi aina siitä ettei niitä ole koskaan liikaa, ja siitä kuinka paljon olen kehittynyt ihmisenä.)

jees
Humaanisuus: sana ja käsite

...Roomalaisilla, joille sana humaanisuus varsinaisesti kuuluu, oli runsaasti aihetta tarkentaa tätä käsitettä. Roomassa oli *ankaria la­keja palvelijoita, lapsia, muukalaisia ja vihollisia kohtaan ja ylem­millä säädyillä oli oikeuksia kansaan ym. nähden.
humaanisuus ja hu.*maanisuus

jees
Suomalaisuus' Etninen Kansa koostuu tänään ihmisistä, jotka muodostavat erillisen ryhmän omassa Isänmaassaan Maailmassa, kuten myös fyysisen ja psyykkisen perimän alkuperän perusteella. Geneettisen perimätiedon lisäksi, etnisyyteen kuuluu läpi ihmiskunnan historian vanhemmilta lapsille sukupolvelta toiselle periytyneestä etnisen Kansan Äidin kielestä, kieleen yhdistetystä Kansan mielestä ja Kansan sielusta. Etninen Kansa tiedostaa laissa vaaditun ja lain suojeleman totuuden perusteella - sanat ja näyttö siitä että sanat ovat totta- muodostavansa erillisen etnisen ryhmän, joka osallistuu yhteiseen kulttuuriinsa alkuperään perustuviin toimintoihin.

Että tuntee ja tietää oman ihmisarvonsa, mistä se todellisuudessa kumpuaa, on meille kaikille tärkeää. Oman henkilökohtaisen ihmisarvonsa tuntemisella, on vaikutus henkilökohtaisen ja Kansallisen omantunnon, itsetunnon, kunnian ja vakauden (vakaumuksen) kanssa. '

http://www.arviointipalvelu.fi/esimerki ... ansat.html

Fruitopia
Kaikki tietämäni kansainvälisyyteen tähtäävät hankkeet pyrkivät saamaan maahan tutkijoita, joilla on merkittävä julkaisuluettelo, tippaakaan välittämättä tutkijan toissijaisista ominaisuuksista.Eli mikä rajoittaa tieteen kehitystä, on 'merkittävä julkaisuluettelo'. Historialliseen evidenssiin viitaten, että on 'merkittävä julkaisuluettelo', ei aina ole yhtälö tieteen kanssa, monesti päin vastoin, t s 'merkittävä julkaisuluettelo' on näennäistiedettä.

http://www.arviointipalvelu.fi/esimerki ... dessa.html

jees
Absoluuttinen henki tarkoittaa muuten empatiaa. Ei mulla muuta. Moro.Empatian puuttuminen tulee ilmi esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedemies tietää toisen tiedemiehen olevan väärässä, mutta sen sijaan että hän sanoja ja sanoja tukevan näytön perusteella näyttä/todistaa toiselle tiedemiehelle että hän on väärässä, hän käyttäytyyy epätieteellisesti.

Empatian puuttuminen tulee ilmi esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedemies tietää toisen tiedemiehen olevan väärässä, ja esittää asian tieteellisesti korrektisti tiedemiehelle joka näytön ja sanoja tukevan näytön perusteella on väärässä, joka sen sijaan että hyväksyy sanat ja näytön, käyttäytyyy epätieteellisesti.

Sympatiasta ja Empatiasta

Esimerkki A: Jalka on toiselta henkilöltä poikki ja tietää miltä se tuntuu (psyykkistä) koska itse on koekenut saman (fyysiesti).

Esimerkki B: Jalka on toiselta henkilöltä poikki, mutta ei itse ole koskaan kokenut ja tuntenut samaa (fyysisesti ja psyykkisesti), mutta tuntee myötätuntoa (psyykkistä) sen perusteella mitä näkee.

Sympatian ja empatian esimerkiksi tiedemiehen ja asiasta vähemmän tietoisen välillä on, että tiedemies soveltaa jonkun tieteellisen kuvauksen siten että vähemmän tietoinen ymmärtää ajatuksen.


[size=150:ua1f8r3j]Sovellettavuus[/size:ua1f8r3j]
Voimme soveltaa hiukkasen ja sen varauksen esimerkiksi rahaan; Centit ovat hiukkasia, joista molekyyli 5-Centtiä rakentuu.

1 Centti on verrattavissa neutraaliin hiukkaseen.
2 5-Centtimolekyyliä yhdistettynä muodostaa 10-Centtiä.
2 10-Centtimolekyyliä yhdistettynä muodostaa 20-Centtiä.
2 5-Centtistä ja 2 20-Centtistä yhdistettynä muodostaa 50-Centtiä.
2 50-Centtimolekyyliä yhdistettynä muodostaa Euron (€).
Materia on Euro, jonka voi purkaa näkymättömiksi mutta todistettavasti olemassa oleviksi Centeiksi - Anti-Materiaksi, jonka kaavan mukaan voi palauttaa Euroksi.

http://www.arviointipalvelu.fi
Esimerkki ajatusvirheestä: "Kolme 20-Centtimolekyyliä yhdistettynä muodostavat 60-Centtiä" on väärin, jos 60-Centin kolikkoa ei ole olemassa.

Oho
Seuraa 
Viestejä2004
Liittynyt2.3.2008
Matti E Simonaho

Ekä rajoittaa tieteen kehitystä, on 'merkittävä julkaisuluettelo'. Historialliseen evidenssiin viitaten, että on 'merkittävä julkaisuluettelo', ei aina ole yhtälö tieteen kanssa, monesti päin vastoin, t s 'merkittävä julkaisuluettelo' on näennäistiedettä.Vitun ikenet, merkittävä julkaisuluettelo on tieteellisen työn merkitsevyyden surrogaatti (niin on muuten Nobel palkintokin maallikoille), siinä missä elohopea- tai alkoholipatsaan korkeus lämpömittarissa on lämpötilan surrogaatti.

Asia kyllä tiedepiireissä tiedetään ja tiedostetaan mutta parempaakaan surrogaatia ei oikein ole saatu aikaiseksi ja suora mittaaminen on kutakuinkin mahdotonta.

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844
Liittynyt13.11.2009

Mietiskelen asiaa globaalimmin, koska itseäni ei aina kiinnosta keskittyä ja rajoittua johonkin mitättömään Suomi-plänttiin.

Eikös tieteen pitäisi olla se ylevä, uskontojen tilalle tullut instituutio tai järjestelmä jossa vihdoinkin vapaus, veljeys (sisaruksellisuus) ja tasa-arvo voi koittaa? Kunhan vain ähelletään sitä tiedettä objektiivisesti eikä lähdetä käyttämään sitä minkään poppoon asian etuoikeuksien ajamiseksi ja pyritä kääntämään tiedettä jotain tahoja vastaan.

Miten joku voi edes tosissaan kysyä saako tiedettä harjoittaa kaikissa kulttuureissa? Eikö sen pitäisi olla velvollisuus tai itsestäänselvyys että sitä harjoitetaan?

Eilen tuli telkasta joku dokumentti eräästä Amazonilla elävästä heimosta. Yhteisön keskuuteen oli luvattu lääkäri opettamaan sairauksien toteamista, mutta kyseistä henkilöä ei oltu koskaan nähty asemapaikallaan. Sensijaan viidakkolaboratoriossa opiskeli laborantiksi ominpäin paikallinen heimonainen rinnat paljaana heiluen. Mutta hyvin osasi mikroskooppia käyttää.

Mikäli valkoinen mies haluaa olla niin ylimielinen ja laiska ettei vaivaudu hoitamaan hommiaan, niin hommat kaatuvat mm. punanahkojen naisten harteille ja se on heistä kiinni pysyykö heimo hengissä vai ei. Tässä ei mielestäni oikeaoppisen ylevä tieteenharjoitus toteudu pätkääkään, kun hylätään ihmiset oman onnensa nojaan.

Punanahka = kyseisellä heimolla oli ikiaikainen tapa maalata kehonsa tietyin punaisin väriaineksin, koska nämä toimivat mm. hyönteisten karkottimena.

Joissakin asioissa viidakon "villi" väki saattaisi tietää paremmin kuin länsimainen tiede mikä milläkin paranee ja hoituu, mutta tietous on hyvää vauhtia katoamassa sitä mukaa kuin viidakkokin. Kiitos länsimaat, kiitos ne länkkärit jotka käyttävät tiedettä Maan raiskaamiseen. Ehkä siihen tulisi stoppi jos useammat kulttuurit alkavat harjoittaa tieteitä, eivätkä anna ahneiden kullankaivajien ja biodiiselin käryttäjien huseerata miten lystäävät.

Missäs maassa tässä olikaan juuri paikallinen väestö saanut patohankkeen keskeytettyä kun lopputuloksena olisi ollut inhimillistä hätää ja kurjuutta...?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat