Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Pitääkö paikkansa että suomenkieli on sukua turaanilaiskielille (Kiina, Turkki, Mongoli)?

Kommentit (2)

Telep
Pitääkö paikkansa että suomenkieli on sukua turaanilaiskielille (Kiina, Turkki, Mongoli)?Suomen kieli on koptinen kieli. Ovatko mainitsemasi kielet Koptisia (Coptic, C-optic)?

http://www.suomalaiset.org
Suomen kansanhistoria, Suomen kirjoitetun kielen ikä


[size=150:39b9opyp]Suomen kirjoitetun kielen ikä [/size:39b9opyp]
Kirjainten ja erikielisten kirjoitusten määrä vähenee kielihistoriassa, mutta kieli jossa sanat lausutaan samalla tavalla niin kuin kirjoitetaan, ei tarvitse kirjoitusta todisteeksi kielen iästä - sellaisessa kielessä puhe ja kirjoitus on tänään ja on aina ollut sama asia.

Kieltä jossa puhe vastaa kirjoitusta kutsutaan Koptiseksi kieleksi, jossa on huomioitava ©-optinen -sana. Vastaava Englannin kielessä käytetty sana on ®e-spect -sana (respect), joka kunnioittamisen lisäksi tarkoittaa samaa kuin ©-optinen; nähdä, todistaa. Yhdessä ©-optic ja ®e-spect tarkoittavat näyttöön perustuvaa havaintoa josta esitetään sanat, toisin sanoen mitä vaaditaan (®-expect) on sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta, ja luonnollisesti tieteellisen totuuden (®ex-spect) kunnioittamista.
[size=150:39b9opyp]
©optinen kieli[/size:39b9opyp]
Opitinen tarkoittaa mm sitä, että jokaisella kirjaimella on vain yksi äänne, ja näin mitä näemme ja mitä sanomme vastaa todellisuutta. Esimerkiksi Suomen kielistä kirjoitusta luettaessa, O -kirjain lausutaan vain yhdellä tavalla, mutta Ruotsin kielistä kirjoitusta luettaessa, O lausutaan monesti niinkuin U.

Optinen tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi Kreikan aakkosissa näemme (optinen), että Ν on samanlainen kuin Suomen aakkosissa oleva N, mutta Kreikan aakkosissa n on ν, ja on näin olleen optisesti (mitä näemme) Suomen aakkosissa ν. Tämä merkitsee m m sitä, että kun tieteellisesti etsimme luonnollisia kielellisiä siteitä, N n -kirjaimen saamme vaihtaa V v -kirjaimeksi, ja päin vastoin.

Asian voi tarkemmin havainnollistaa siten, että Suomalainen osoittaa O:ta ja sanoo; 'O on ympyrä' ja Ruotsalainen on näkemästään samaa mieltä, mutta sanoo 'U är en cirkel' mikä ei vastaa todellisuutta; U on puolet O -kirjaimesta. Sama koskee U -kirjainta, jonka Ruotsalainen näkee U -kirjaimena niinkuin Suomalainenkin, mutta sanoo sen olevan Y.

Suomen kielessä mitä näemme vastaa tarkalleen mitä sanoin kerromme; 'O on kirjain, nolla ja ympyrä' . Sama lause Ruotsin kielellä sanottuna on 'U är bukstaav, nummer noll, och cirkel', joka Suomen kielelle käännettynä on 'U on kirjain, numero nolla, ja ympyrä'. - mikä ei vastaa todellisuutta.

'U on kirjain' on totta.
'U on numero nolla' ei ole totta.
'U on ympyrä' ei ole totta.

Suomalainen kirjoittaa: "U är inte en cirkel, O är en bokstav, nummer noll, och en cirkel" ja Ruotsalainen sanoo; "Det stämmet, Y är inte en cirkel, U är en bukstaav, nummer noll och en cirkel."

Näin on todistettu että Ruotsin kieli ei ole optinen kieli, ja että se luonteeltaan on 'lukihäiriöinen'.

[size=150:39b9opyp]
©optinen kielioppi[/size:39b9opyp]
Suomen kieli on jatkomuotoinen kieli, jossa sanojen aspektit kerätään sanan päätteeksi, esimerkiksi talo, talo+ssa, talo+issa, talo+ista, talo+illla. Alkuperäinen sana joka voidaan ajoittaa +-100 vuoden tarkkuudella, on säilynyt sanan alussa.

Monen muun asian ohella jatkomuotoisuus merkitsee sitä, että myös Suomen kielen kielioppi on optinen, toisin sanoen se on ollut perusluonteeltaan samanlainen ammoisista ajoista saakka. Samalla tavalla niinkuin Suomen kielen sanastoon, myös kielioppiin on tuhansien vuosien varrella tullut lisäyksiä, mutta kieliopin säännöt ovat perusluonteeltaan tänään samat kuin muinaisajassa.

Tänään Suomen kielessä on useita eri murteita, mutta niiden määrä vähenee kielihistoriassa, lähinnä syystä että ulkomaalainen vaikutus Suomen kieleen vähenee. Rajaseuduilla vaikutusta on tullut Suomen kieleen toisten etnisten Kansojen kielistä Euroopassa, mutta sisämaassa alkuperäinen ©-optinen Suomen kieli on säilynyt. Suomen kielen sanallinen ja kieliopillinen optisuus merkitsee luonnollisesti myös sitä, että jokaisella aikakaudella on oma virallinen kirjakieli; Mikä tänään ymmärretään murteena, oli muinaisajassa virallinen kirjakieli.

[size=150:39b9opyp]Kirjoitetun ©optisen kirjakielen ikä[/size:39b9opyp]
Suuri osa sanoista ja käsityksistä mitä tänään on Suomen kielessä ja Suomen mielessä, ovat eri aikakausiin ja osittain myös ammatteihin sidottuja. Ammatti joka on 500 vuotta vanha ja johon kuuluu ammattiin yhdistetty Suomen kielinen sanasto, sitä ei luonnollisesti ole Suomen kielessä eikä Suomalaisen mielessä 501 vuotta sitten.

Kirjoitetun Suomen kielen ikä määritellään osittain sen mukaan mistä kielistä Suomen kielessä löytyy sanoja. Suomen kielessä todistettavasti esiintyy sanoja Kreikan kielestä, ja voimme ajoittaa kirjoitetun Suomen kielen iän Kreikan aakkosten iän perusteella sekä niissä esiintyvien kirjainten mukaisesti.

Suomen kielen perimätieto on puhutussa Suomen kielessä. Suomen kielessä riittä että kirjoittaa ajallisesti oikein, esimekriksi käyttäen kirjaimia, sanoja ja kielioppia jotka olivat 2000 vuotta sitten. Voimme kirjoittaa mitä tahansa 'omasta päästämme' käyttäen samaa sanastoa kuin esivanhempamme käytti 2000 vuotta sitten.

Tässä näytössä 'minä', 'entisestä', 'etnisestä' ja 'kielestä' -sanat olen korvannut vanhemmilla 'ma', 'entises', 'etnises' ja 'kieles' -sanoilla.

Suomen kielinen kirjoitus Kreikan aakkosilla
Και μα οσααν κιρξοιτταα εντισεν ετνισεν κανσαν σανοιλλα σανοξα, χ κιριαιμελ ξοισ ιιιι ον ωοκααλια. Μα λαινααν κιριαιμια Κρεικαν κιελεσ, ξα μιε σανον εντισεσ ετνισεσ κιελεσ; Σε ον ομα κιελενι.

Kreikan kielen aakkosilla kirjoitettu Suomen kieli vaatii luonnollisesti Kreikan kielessä käytettyjen kirjainten tuntemista. Huomioi tässä yhteydessä, että mm 'kai' ja 'on oma' -sanat ovat Suomen ja Kreikan kieltä.

'On oma' (ονομα) Kreikan kielessä tarkoittaa 'Nimi', ja kun kirjoitamme Suomen kielellä käyttäen Kreikan aakkosia, '(on oma) Nimi' pitää sisällän Kreikan lisäksi Suomi -nimen. Huomioi että siirymme kielellisesti taaksepäin ajassa 2000+ vuotta; Suomen kielisiä sanoja, oppeja ja/tai käsityksiä jotka loukkaavat ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta, oikeuksia (Lakia), ei siihen aikaan ole Suomen kielessä.

Suomen kielinen kirjoitus Kreikan ja Suomen aakkosilla
Και mα οsααn sαnοα εnτιsεn ετnιsεn καnsαn sαnoιl, χ κirιαιmεl ιοιs ΙIII οn vοkααlια. Μα lαιnααn κιrιαιmια Κrεικαn κιεlεs, ια mα sαnon εnτιsεs ετnιsεs κιεlεs; Sε οn omα κiεlεnι.

Konsonantit Suomi: K L M N R S T X, k l m n r s t x
Vokaalit Suomi: A E I O, a e i o
Konsonantit Kreikka: Κ Λ Μ Ν Ρ Σ Τ Χ, κ λ μ ν ρ σ τ χ
Vokaalit Kreikka: Α Ε Ι Ο, α ε ι ο

Suomen kielinen kirjoitus ilman 'ääkkösiä'
Kai mα osaan sanoa entisen etnisen kansan sanoil, X kirjaimel jois 4 on vokaalia. Μα lainaan kirjaimia Kreikan kieles, ja mα sanon entises etnises kieles; Se on oma kieleni.

Suomen kielinen kirjoitus 'ääkkösillä'
Ja minä osaan sanoa entisen etnisen kansan sanoilla, X kirjaimella joista 4 on vokaalia. Minä lainaan kirjaimia Kreikan kielestä, ja minä sanon entisestä etnisestä kielestä; Se on oma kieleni.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat