Seuraa 
Viestejä45973

Uskonnonvapaus on jees, siitähän ollaan puhuttu, mutta ihmiset ovat niin herkkäuskoisia, että uskovat lähes mitä tahansa mitä heille kerrotaan.
Sitten kun on herkkäuskonen ja uskominen valmiina, näkee kaikkea illuusioita ja sitten siitä se uskominen lähtee... vaikka ei mitään oikeasi tapahtunut.

Uskonnot oikeuteen ja laitetaan lakiin, että uskonnot eivät ole todistetusti oikeita,
tosin kuin tiede perustuu todisteisiin, se voisi olla laissa, että kerrotaan ihmisille
että uskonnot eivät oikeasti selitä mitään elämästä, yksi tarvina muiden joukossa.

turha tuhlaa yhteiskunnan varoja saati sitten kansa varoja sellaiseen, millä ei ole
mitään positiivista vaikutusta yhteiskuntaan,

Eli vain tiede vs uskonnot, kyllä se tiede kertoo enemmän maailmasta kattavasti,
eli vain tiede vs. uskonto, kumpi on oikeassa, oikeudessa päätettäisiin tämä, lopullisesti,
niin voitaisiin siihen vedota sen sijaan, että väiteltäiisiin hamaan tulevaisuuten

Varmasti tulisi katsotuin ohjelma.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (50)

Neutroni
Seuraa 
Viestejä40592
For3ver
Uskonnot oikeuteen ja laitetaan lakiin, että uskonnot eivät ole todistetusti oikeita,
tosin kuin tiede perustuu todisteisiin, se voisi olla laissa, että kerrotaan ihmisille
että uskonnot eivät oikeasti selitä mitään elämästä, yksi tarvina muiden joukossa.Ehkä kannattaisi perehtyä tieteenfilosofian alkeisiin ennen tällaisia kommentteja. Tuolla tavalla teet tieteestä irvokkaan uskonnon ja vapaasta maasta ahdasmielisen teokratian, jossa todellinen tiede tukahtuu täysin.

mutta ne ei edes myönnä olevansa väärässä, että maailma ei ole 6014 vuotta vanha tai evoluutiota ei ole....

leikki, leikki, hehän ovat oikeassa

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kaapelijehu
Seuraa 
Viestejä390
For3ver
Uskonnonvapaus on jees, siitähän ollaan puhuttu, mutta ihmiset ovat niin herkkäuskoisia, että uskovat lähes mitä tahansa mitä heille kerrotaan.
Sitten kun on herkkäuskonen ja uskominen valmiina, näkee kaikkea illuusioita ja sitten siitä se uskominen lähtee... vaikka ei mitään oikeasi tapahtunut.

Uskonnot oikeuteen ja laitetaan lakiin, että uskonnot eivät ole todistetusti oikeita,
tosin kuin tiede perustuu todisteisiin, se voisi olla laissa, että kerrotaan ihmisille
että uskonnot eivät oikeasti selitä mitään elämästä, yksi tarvina muiden joukossa.

turha tuhlaa yhteiskunnan varoja saati sitten kansa varoja sellaiseen, millä ei ole
mitään positiivista vaikutusta yhteiskuntaan,

Eli vain tiede vs uskonnot, kyllä se tiede kertoo enemmän maailmasta kattavasti,
eli vain tiede vs. uskonto, kumpi on oikeassa, oikeudessa päätettäisiin tämä, lopullisesti,
niin voitaisiin siihen vedota sen sijaan, että väiteltäiisiin hamaan tulevaisuuten

Varmasti tulisi katsotuin ohjelma.
Tämä todellakin tappaisi tieteen, sillä tieteenkin perustana on pitkälti ihmisen mielikuvitus. Moni tieteellinen läpimurto on saanut alkunsa villistä ideasta johon vain tutkija itse uskoi, ympäröivä yhteiskunta piti ajatusta aivan hulluna kunnes oli pakotettu hyväksymään se. Muistelkaapa vaikkapa Wagenerin mannerliikuntateoriaa. Lisäksi kirjoittaja näyttää unohtavan täysin, että ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa tieteellä on lopulta aika pieni rooli.

Ongelmia aiheutuisi jo sen uskonnon määrittämisessä, tässäkin kirjoittaja selvästi edustaa kapea-alaista ateismia joka unohtaa uskontojen moninaisuuden ja kirjavuuden. Kapealainen ateismi kun näkee uskonnon aina tieteellisen teorian kaltaisena asiana. Esim: jos ihminen tunnustautuu kristityksi, niin kapea-alainen ateisti kuvittelee että se tarkoittaa samaa kuin usko vedenpaisumukseen ja kirjaimellisen raamatun tulkinnan mukaiseen luomiseen. Jos kaikki uskonnot todellakin kiellettäisiin lailla, niin silloin pitäisi myös tarkkaan kyetä määrittämään missä kulkee uskonnon raja!

Periaatteessa jos uskonnollisuus kielettäisiin kokonaan, pitäisi myös kieltää spekulointi multiuniversumeilla ja ylipäätään lähes kaikenlainen teoretisointi, hyväksytyksi tulisi vain todelliset faktat ja niitä lienee lopulta aika vähän.

Kommenttisi siitä että on turha tuhlata kansan varoja sellaiseen millä ei ole mitään positiivista vaikutusta yhteiskuntaan on sekin aika jännä: Miten pitäisi suhtautua ilmastonmuutokseen, ympäristöongelmiin tai vaikka luonnonsuojeluun? Nekin kun ovat tieteeseen perustuvia asioita, silti moni on valmis vannomaan ne nimenomaan yhteiskunnan resursseja haaskaaviksi.

Kaapelijehu

Kaapelijehu
Seuraa 
Viestejä390
For3ver
mutta ne ei edes myönnä olevansa väärässä, että maailma ei ole 6014 vuotta vanha tai evoluutiota ei ole....

leikki, leikki, hehän ovat oikeassa
Mistä olet päätellyt etteivät ne myönnä olevansa väärässä, maailman ikä kysymyksessä?

Väite että maailma olisi 6004 vuotta vanha perustuu Usherin piispan omiin laskelmiin, eikä se tarkoita suinkaan sitä että esim. kristityt yleisesti väittäisivät maailman olevan vain noin 6000 vuoden ikäinen (saatikka että uskonnot yleisesti maailmalla väittäisivät niin). Esim. teismi noin yleisesti ottaen ei lopulta väitä mitään muuta kuin että maailman takana on Jumala, mitään muuta se ei väitä. Se että ihmisillä on henkilökohtaisia käsityksia asioista on aivan normaalia, eihän denialistitkaan tunnusta olevansa väärässä ilmastonmuutoksen suhteen!

Kaapelijehu

Ja annas kun arvaan... "uskonnolla" tarkoitat nimenomaan kristinuskoa? Entäpä islam, juutalaisuus, hindulaisuus, taolaisuus ja tuhannet luonnonuskonnot poppamiehineen?

Olen tuota myös miettinyt.

Kun on kiellettyä markkinoida mitään terveystuotteita ilman tieteellistä näyttöä olevilla väitteillä, niin miten ikuista elämää sitten voi markkinoida hatusta vedetyillä väitteillä?

Kirkko oikeuteen vaan.

Suurin osa ns. tieteestä on kulttuurisesti asenteellista. Matematiikan lisäksi vain harva muu tieteenala saa täysin "puhtaat paperit". Valitettavasti kvasitieteen määrä näyttäisi olevan kasvussa mikä johtunee siitä, että oikea eksakti tiede on niin perin vaikeaa ja armotonta. Keskiluokka jälkeläisineen ehti sodan jälkeen paisua ehkä liiankin suureksi ja niinpä heille on tarjottava ties mitä professuureja tieteenaloilta jotka haiskahtavat epäilyttäviltä.

Suuri osa ns. tieteestä on nykyisin jo sen verran viihteellistä että niille voisi huoletta määrätä vaikka huviveron.

Vierailija
For3ver
mutta ne ei edes myönnä olevansa väärässä, että maailma ei ole 6014 vuotta vanha tai evoluutiota ei ole....

leikki, leikki, hehän ovat oikeassa


Miksi niiden pitäisi myöntää mitään? Jokainen uskoo niin kuin haluaa.

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5153
Ronski
Olen tuota myös miettinyt.

Kun on kiellettyä markkinoida mitään terveystuotteita ilman tieteellistä näyttöä olevilla väitteillä, niin miten ikuista elämää sitten voi markkinoida hatusta vedetyillä väitteillä?

Kirkko oikeuteen vaan.
Onhan tuossa selvästi epäloogisuutta. Lainsäädäntö perustuu kuitenkin vallassa oleviin käytäntöihin ja hallinnon tavoitteisiin, eikä silkkaan oikeudenmukaisuuteen.

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Teekkari
Seuraa 
Viestejä2347
Ronski
Olen tuota myös miettinyt.

Kun on kiellettyä markkinoida mitään terveystuotteita ilman tieteellistä näyttöä olevilla väitteillä, niin miten ikuista elämää sitten voi markkinoida hatusta vedetyillä väitteillä?

Kirkko oikeuteen vaan.

Tieteellinen näyttö hyvin monen terveysvaikutteisen tuotteen kohdalla on todella kyseenalainen ellei suorastaan väärä ja silti näitä markkinoidaan terveyttä edistävinä tuotteina. Tieteellinen näyttö se on virheellinenkin näyttö.

Vastikään luin Suomen kuvalehdestä antioksidanttien puutteellisista tutkimustuloksista.

Everything you know, is about to change.

1 luku
Valtiojärjestyksen perusteet
1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

L:lla 1112/2011 muutettu 3 momentti tulee voimaan 1.3.2012. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

4 §
Valtakunnan alue

Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

5 §
Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.

Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

2 luku
Perusoikeudet

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 §
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

8 §
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

9 §
Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802)

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

10 §
Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

11 §
Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Johdonmukaisesti uskonto ei saa rikkoa perustuslain §1 -§10, eikä Raamatun §1-§10.

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174

tiedekkään ei ole muuta kuin uskonto niin kauan kuin siihen liittyy raha.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

ROOSTER
Ronski
Olen tuota myös miettinyt.

Kun on kiellettyä markkinoida mitään terveystuotteita ilman tieteellistä näyttöä olevilla väitteillä, niin miten ikuista elämää sitten voi markkinoida hatusta vedetyillä väitteillä?

Kirkko oikeuteen vaan.
Onhan tuossa selvästi epäloogisuutta. Lainsäädäntö perustuu kuitenkin vallassa oleviin käytäntöihin ja hallinnon tavoitteisiin, eikä silkkaan oikeudenmukaisuuteen.2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
Viran haltijat ovat valtiovallan (Kansan, Veronmaksajien) työntekijöitä. Jos viran haltija loukkaa yhtä valtiovaltaan kuuluvaa, hän loukkaa valtiovaltaa (Kansaa, Veronmaksajia, Työnantajaa).

Eihän uskovaisen muuta tarvitse tehdä, kuin että noudattaa sanantarkasti Jumalan sanaa, Jumalan lakia, §1-§10 käskyä, "Maan jonka Jumla on antanut" perustuslakia §1-§10, ja noudattaa sanantarkasti Jeesuksen oppeja, niin "Jumala ja Jeesus pelastaa". Pelastaa mistä: Uskonnoilta.

deepndark
Seuraa 
Viestejä2656

En tykkää uskonnoista joissa syyllistetään ihmistä ja ahdistetaan sen sisällöllä.
Kieltämiskäskyt on kans turhia, sitä varten on laki. En tykkää että on yliluonnollisia ihmisiä uskonnoissa kuten jumalan pojat jne. Ei oo todistettavasti vielä ollut olemassa heistä ketään tai ainakaan omannut kyseisiä voimia.

Spirituaaliset kevyet, henkilökohtaiset henkijutut erikseen, ne vielä ymmärrän.

Halki, poikki, pinoon - pois mielestä.

Uskonnon tunnilla opetetaan "1+1=5" ja sanotaan, että "Maadeamiaetiikan opettaja pelastaa sinut". Seuraavalla tunnilla Matematiikan opettaja opettaa "1+1=2".

Se on sitä eroetikkaa.

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844

Tiede on hieno asia, mutta tulee muistaa että ei se ole sitä aina ollut. Tieteilläkin on uhrinsa, nimittäin koe-eläiminä käytetyt ihmiset. Aina on jostain löytynyt joku kylmäsydäminen ihminen käsittelemään ihmisiä kuin esineitä tieteen nimissä. Pavloville ei riittänyt että hän leikkasi auki koirilta posket nähdäkseen miten kuola valuu kun hurtalle heristellään ruokapalaa. Hän leikkasi myös ihmisten päitä auki saman asian vuoksi. Täytyy sanoa että olin kyllä varsin pöyristynyt kun tämän julkisuudelta ilmeisesti piilotellun seikan tiededokumentista televisiosta todistin. [size=50:jzsxxn0a](Television vihaajille tiedoksi että jostakinhan se on taviksenkin saatava se informaatio mitä tiedepeikot keskenään pyörittelevät tiedelinnoissaan! Rutikuivia tiedejulkaisujakaan kun ei aina jaksa lukea, tai ei välttämättä saa edes käsiinsä.)[/size:jzsxxn0a]

Monet ensimmäiset tähtitieteilijät surutta laativat astrologisia karttoja. Kelpaa se nyt sitten irvistellä astrologialle jälkikäteen, mutta samasta sukupuusta sekin tulee astronomian kanssa, vaikkei enää tieteeksi kelpaakaan.

Tuntuu vaan jotenkin typerältä että tässä jumalattomassa tieteellisyyden kohottamisessa ja kiillottamisessa viitataan kintaalla sille että prosessi on täsmälleen sama kuin esim. kristinuskossa: väitetään pokkana että NYT meillä on kaikkein paras ja totuudellisin oppi tässä. Ja täysin unohdetaan millaista huttua ja mössöä on ollut tarjolla aiemmin, ja ennenkaikkea unohdetaan ne uhrit mitä hihhuleilla (uskonnot) tai puoskareilla (tieteet) on ollut. Sellainen taho joka haluaa unohtaa taustan ja historian on omahyväisyyteensä tikahtumaisillaan oleva itsensä vanhurskauttanut ääliö.

Tieteet ovat mielestäni se keskinäisen kanssakäymisen valtaväylä joka tulee olla kaikille avoinna ja kaikkien hyödynnettävissä, eettiset näkökohdat huomioiden. Tiede voi parhaimmillaan olla eräänlainen universaali kieli, ehkä jopa maailmojen välinen jos ikinä saadaan yhteys Maan ulkopuoliseen sivistykseen. Mutta turha ikinä kuvitella että nykypäivän totuus on lopullinen totuus.

Se mistä uskonnot pitää vetää tilille on se mitä pahaa ne ovat saaneet aikaiseksi. Missä hyvänsä katsomus perustuu painostamiseen ja alistamiseen on syytä puuttua asiaan. Kannatan ns. henkilökohtaisen uskonratkaisun tekoa, eli uskomisen pitäisi perustua puhtaasti omaan haluun ja näkemykseen, olla eräänlainen "henk.koht. filosofia" jota ihminen kannattaa. Tai jos hän ei halua kannattaa mitään, niin hänellä pitää hitto vie olla siihenkin oikeus.

Mikä hyvänsä asia onkin kyseessä, niin olisin hyvin tyytyväinen kuin joukkoliikkeiden aika olisi totaalisesti ohi. Eiköhän sopulilauman tavoin yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan syöksyily voitaisi jättää jo taakse. Sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä voinee varmasti harjoittaa muutenkin kuin aivopesemällä porukoita ajattelemaan itsensä (vanhempiensa) kanssa täsmälleen samalla tavalla? Ei kai usko siitä mihinkään kaadu että joku toinen uskoo toisin.

Miiiiksei sinne lakiin voisi kirjata että yhteisten pelisääntöjen laatiminen tulee perustua ihan oikeasti yhteisenä pitokelvollisiin asioihin. Katsomukset eivät voi olla ikinä täysin yhteisiä kaikille. Mutta toisaalta tiedettäkään ei voi ottaa sellaisenaan kylmästi perustaksi yhtään millekään, koska tieteelliset löydökset vaihtelevat, ja pahimmillaan niihin tarraaminen johtaisi esim. siihen että naisia alettaisiin taas pakottamaan kotiin koska joku tutkimus saa vaikuttamaan siltä että lapsille on parasta kun äiti on kotona hellan ja nyrkin välissä. Kunnes sitten toinen tutkimus sanoo toisin.

Jälkipolvet eteenkin ovat laittaneet Karl Marxin suuhun sanoja jotka ovat antaneet Parta-Kallen uskontokriittisyydestä vinoutuneen kuvan. Marx ei tiettävästi verrannut uskontoa niinkään ooppiumiin kuin särkylääkkeeseen. Tämä muuttaa jossainmäärin silloin asiaa. Marx itseasiassa nimittäin kritisoi juuri maallisia valtaapitäviä siitä, että nämä eivät antaneet täällä maan päällä vastauksia köyhien huokauksiin ja niin nämä käänsivät katseensa kohti taivasta.

Sivut

Kuuminta hottia

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat