Seuraa 
Viestejä11805

[size=85:16vb5aiy](Kansalaiset lukevat mediasta, osaksi ymmärtämättä mitä eurokriisieuroopassa oikein tapahtuu. Onko ylitetty rajat, joiden taakse ei enää voida perääntyä ja kätkeytyä? - Kokenein nykyaikamme ulkoministeri Erkki Tuomioja [sdp] kirjoittaa Helsingin Sanomissa kannustaen Turkkia ja Islantia mukaan EU:iin)[/size:16vb5aiy]

[ ... markkinatalouskulutusihminen ihmettelee alennusmyynneissä mitä ostaisi, vaikkei välttämättä mitään tarvitsisi. Romaanikerjäläinen istuu pahvimuki kädessään anelemassa almuja - ei ole millä ostaa, juuri mitään. Tavallinen suomalainen puolustaisi omaa reviiriään ymmärtäen, että hedelmällinen ja harvaan asuttu maamme on lottovoitoista se suurin ... ]

Eurokriisieurooppa kulutti liikaa. Euroihminen ja muukin EU käytti ostovoimaa enemmän mitä maapallollinen tasajako olisi edellyttänyt. Me söimme itäisten ja afrikkalaisten pöydistä - meille oli siunaantunut kohtuuttomasti ja ympäristö-oikeuttamattomasti ostovoimaa varantoihin, jotka eivät meille kuuluneet. Muistamme kuinka Portugal ja Espanja rahtasivat osto- ja kulutuskäyttövoimaa löytöryöstöretkeilijöinä alueilta, minne valkoisen miehen miekan ja ristin ei pitänyt milloinkaan valloittajana sivaltaa.

...
Nyt valkoisen miekka sivaltaa ympäri maapalloa -
Libya, Israel, Afganistan, Irak - kohta Syyria, kohta Iran - mikä on se ihmeellinen autuus ja valtuutus, joka laittaa tappamaan ja menemään sekaantuen asioihin, jotka eivät meille kuulu? Vaikka se hymistelykulttuurissamme tuntuisi julmalta - ei meillä ole asiaa toisten suvereenien sisäisiin asioihin. Meidän tulisi hoitaa vähintäänkin ensin omat asiamme kuntoon. Kiina, jonka ihmisoikeusasioita ronkimme kilpaa, on lupautunut auttamaan itse synnyttämäämme näyttötalouskriisiä.

Nyt huudetaan tiukempaa talouskuuria,
nyt huudetaan ylisuurien palkkojen *] ja tehottomien yhteiskuntakoneistojen alasajon puolesta. Ostovoimamme oli karannut käsistä - kun rakensimme maallisen mammonan hyvinvointiyhteiskuntaa - unohtaen paljolti mm. lapsiemme vastuullisen "näe ympäristöäsi ja koe itsesi osana vastuuta" kasvatuksen. Ympäristökasvatukseen kuuluu myös oppi yhteisöllisyydestä - eikä vain oppi näyttötaloudesta, johon viitaten vastuuttomat huutavat materiaalista kasvua kasvun perään.

Maapallo on vain yksi pallo,
vaikka tuntuu siltä, että kaikkein kiihkeimmät kasvuhokijat eivät sitä taloustehokiihkossaan näe. Näkevät vain oman elinpiirin ja ostovoiman jatkuvan kasvattamisen. Olisikin aika miettiä, kuinka alennamme ostovoimaa, koska itäiset toverit tulevat ottamaan rajallisesta pallostamme sen, mikä heille kuuluu. Oppi populaatiosuhteesta 1] käytettävissä oleviin resursseihin ja varantoihin on aasialaisten koulujen opetusohjelmissa jo nyt.

Oppi elintilasta kaikuu historiasta - minne ulotamme rajamme ja miten?

Euro-eurooppa on vedenjakajallansa, Saksa johtajanaan. Saksan kyky tiedetään - kun aseilla ei saatu, niin rahalla sitten - mutta nyt uusin keskustelevin ja ojentavin menetelmin. Saksassa ei ole nyt riittävää johtajaa, vaikkakin uuden alku näkyy ahkerassa demokratiakyselyssä valtion kansan valitsemalta parlamentilta. Kriisien koittaessa nykydemokratia sana- ja menetelmäepäselvyytenä väistyy ja tilalle astuu valistunein arvaus ja arvaaja [näkijä] - riittävän vahvalla tahdolla nähdä jonnekkin ja jotain, mitä massat niin kansalaisina kuin poliitikkoina eivät näe.

On meneillään globaalitalouden työn uudelleen jaon taistelu
[size=85:16vb5aiy](Puhutaan kiinalaisten vuosisadasta)[/size:16vb5aiy]

Itäinen toveri haluaa omansa, sen mikä hänelle maapallollisessa tasajaossa kuuluu. Tasajaolle on vain yksi este - se on ahneus, joka on geenistöön istutettu pyrkyryytenä viedä perimäänsä eteenpäin ja sehän istuu lujassa. Antaa istua - sille on yksi este ja rajoite, se on reviiripuolustus, jolla ahneus rajataan pienempään hallittavaan muotoon. Vuosimiljoonainen muu kuin ihmiseläinkunta on rakentunut tehokkaasti reviiripuolustukseen, jossa kulkevat tiukat rajat. Näiden rajojen taakse ei ole pääsäännön mukaan kurkittu, vaan rajan takainen on toisten asia ja elämä.

Sota on aina rajakysymys

Konfliktit rajoilla ovat ihmisperäiselle eläinkunnalle myöskin tuttuja. Rajoja on ylitelty ahneuden, elintilan ja veden kuin naaraidenkin haennassa. Nyt on ollut muotia hakea rajojen takaa kokemuksia, oppia sekä raadollisemmin raaka-aineita, energiaa ja työvoimaa.

On vallalla EU-eurooppalainen vapaa liikkuvuus - ilman reviirirajoja [schengen 2]]. Liikkuvuus sotkee veren, tavat, geenit sekä uskonnot, kulttuurit ja historian. Sota on näin valmis ja tuo sota syttyy vääjäämättä 3]. Sopeuma ei ole niin liukas liikkumaan kuin markkinatalouden ympäristösyöpänä leviävät tavara- ja pääomavirrat.

Nyt haikaillaan vastuuta ja vastuun jakamista
- siihen tarvitaan uusia lisämaksumiehiä. Vastuunjakaminen on kuin vakuutus ja jälleenvakuutus. Ostetaan ja myydään vastuuta muilta, antamalla jotain, jotta saadaan velalle (joka muodostuu yhteiseksi velaksi) jakajia. Turkkia hamutaan EU-Eurooppaan - se toisi talousyhteenkuuluvuutta 78 miljoonan ihmisen verran lisää - miltei Saksan verran (82,3 miljoonaa) ja Brysselin valtatuolit menisivt uusjakoon - perinteelliselle reviirille tulisi uhka, vai tulisiko?

Me tarvitsemme voimaa, tuotannon ja kulutuksen lisävoimaa
- näin huutavat talousoppineet. Kiina on maailman suurin valtio - se on ylihuomenna suurempi tasajako-oppien mukaisesti kuin USA ja koko EU-Eurooppa - tämän vuoksi meidän eu-euroopalaisten on lisäännyttävä likelle miljardia ihmistä, jotta olisimme tasapainottava kokonaistoimija Kiinan nousulle. On jo selvää, että Kiina ajaa USA:n ohi - USA populatiosuhde on vain 0,309/6,95, kun se Kiinalla on 1,43/6,95 meillä EU:ssa 0,50/6,95 ja Suomessa 0,00539/6,95 .

On kysymys väestö- eli kuluttajamäärästä [W], joka kantaa yhteisesti vastuuta, ettemme syö ympäristöämme loppuun.

Nyt ympäristökyky tasapainoravinnekierron osalta loppuu jo lokakuun aikana,
jolloin vuotuinen normaali biosfäärillinen kierrossa oleva kasvu on kaluttu - loppuvuosi menee syötäessä varantoja, jotka eivät uusiudu kokonaan lyhyellä aikavälillä. Me euro-eurooppalaiset syömme niin paljon, jotta jos kiinalaiset ja intialaiset tekisivät samoin, ei meille jaettavaa sitten jäisikään.

Vastuun tulee olla globaali ilmiö, koska hylkäsimme [?] reviiriajattelun

Reviiri täytyy korvata jollain - ja se ei voi olla kuin suvaitsevaisuus ja kyky osata jakaa oikeudenmukaisesti. Niukkuus on vallinnut maapallolla aina ja jatkuvasti - maallisuuden yltäkylläisyys on ollut vain harvojen herkkua. Suurin osa biosfääristä on elänyt ja elää jatkuvassa taistelussa elintilasta, ravinnosta ja lisääntymisestä.

Meidän ihmisten populaatiomassa on noin muurahaiskolonnioiden luokkaa - muurahaiset elävät tiukassa reviiriajattelussa rajoinensa - jo vuosimiljoonat. Me emme sen sijaan elä biosfääriharmoniassa, me haluamme lisää, lisää ja vielä kerran lisää - kunnes kestokykyseinä on vastassa. Tuo seinä häämöttää meille nyt.

Oletko Sinä valmis ostovoimasi puolitukseen?

--------------------------------------------------------------------------------

[size=85:16vb5aiy]*] ylisuurien palkkojen mittausmääre perustuu kokonaispalkkakustannuksiin -erittelemättä tuloeroja ja matalapalkkaryhmiä[/size:16vb5aiy]

[size=85:16vb5aiy]1] populaatiosuhde on tasapainokaava, jossa ihmisyksilö saa painoarvon tasa-arvoisena kuluttajana ja vastuunkantajana "reviirirajallisena" elinyhteisönä (valtio tms. kokonaisuus, jolla on yhtäläinen tavoite-asetanta tulevaisuudelle) huomioiden koko evolutiivinen populaatiolaji - so. tässä tapauksessa homo sapiens. Lopulta kokonaisvaltaiseen populaatiosuhteeseen tulee laskea koko biosfäärillinen ravinne- ja kulutusmassa sekä niiden keskinäissuhteet.

2] Reviirirajojen rikkominen sekottaa veren, kulttuurit, uskonnot, tavat ja vihamielisyydet ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/ ... minen.html ---![BLOG/IL]

3] Ihmiskunta on aina vaatinut sotansa - sen "puhdistavan" vaikutuksen takia ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi ... o-valmiina ---![US_P/IL][/size:16vb5aiy]

---
[size=85:16vb5aiy]LOPUKSI
Euro-eurooppa käy juuri nyt ratkaisevaa elinvoimakamppailuevoluutiotansa ryhmänä ja ryhmätoimijana, jossa rajoja revitään ja madalletaan tavoitteena saavuttaa yhtenäisempi, yhteisvastuullisempi ja kyvykkäämpi toimija uusmaapallolliseen voima-akseliasetantaan, jonka muodostavat suuralueina - Kiinan -, USA:n - ja Euroopan vaikutepiirit. Suuri kysymysmerkki on siinä mihin vaikutepiiriin Venäjä liittyy, vai yrittääkö Moskova muodostaa jättiläismäisine energia- ja raaka-ainevaroineen omansa? Saksa tietää EU-euroopan veturina ja tulevana johtajana sen, että Kiina katselee Siperiaa ja Venäjä ei pitkään kuuntele sitä vihamielistä asennetta, mitä läntinen mies itäistä kolleegaansa kohtaan esittää. EU:lla on vain yksi tie ... sitä pohjustetaan juuri nyt - olisiko niin, että filofinen ymmärrys populatiotasapainosta syntyy filosofien alkukodista - Kreikasta!

Meidän suomalaisten on syytä muistaa, ettemme ole vain läntinen maa. Olemme yhtälailla itäinen kuin läntinenkin. Nyt itäiset veljet elättävät itäisiä osiamme, joilla on vahvat ja perinteelliset siteet alueeseen, jota myöhemmin voidaan ehkä kutsua kokonaiseksi ja itsenäiseksi Karjalan liittotasavallaksi, jolloin EU-Suomen ja Venäjän välinen raja poistuu eteläisimmiltä osiltaan [valistunut visio, jolle Putin saattaa ystävällisesti nyökyttää päätään] ...!

On myöskin mainittava, että hyvin kokeneen ulkoministerin maineessa on myös Paavo Väyrynen [Kesk.] - tunnettu myös presidentti Urho Kekkosen "valittuna ja suosikkina", joka kantaa muistissaan "Kekkosen perintöä".[/size:16vb5aiy]---

Ilkka Luoma

[size=50:16vb5aiy][8350/471556][/size:16vb5aiy]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (6)

Ihan rationaalisesti ajateltuna me tällä maapallolla joko opimme elämään rauhassa seuraavan 200 vuoden aikana (arvio vain) tai tuhoamme itsemme koska jakaudumme blokkeihin, jotka eivät osaa elää rauhassa (tässä "tuhoa" käsite voidaan nähdä myös tarkoittavan taantumista minimissään monta sataa vuotta voimakkaan sodan seurauksena).

Ennen aikaan pystyttiin hoitamaan sodat vielä rennosti eli

A) heimosodat hoituu...
vähän kuolee porukkaa keihäisiin ja nuoliin.. shit happens.. elämä useimmilla jatkuu ja valloitettujen heimojen naiset pääsee hyvään käyttöön ja syntyvyys vain lisääntyy
ns. "vähäskö mul on isompi nuija ku sul"

B) kaupunkivaltiosodat hoituu....
vähän kuolee porukkaa sotavaunujen alle ja edelleen nuoliin ja keihäisiin yms. no shit happens ja ihmiselämä jatkuu jollain tavalla
ns. "mun faarao on suurempi ku sun jahve"

C) nationalistivaltioiden sodat... hoituu hoituu [alkuvaihe]
... nooh, porukka marssii riveissä ja tulittaa toisiaan musketeilla ja sitten RYNNÄKKÖÖN--ÖÖÖN..
damn, aika paljon delasi... shit happens ja ihmiselämä jatkuu jollain tavalla ja popula vain kasvaa

D) nationalistivaltioiden sodat... [keskivaihe]...
"hmmmm... eli tuossa taistelussa kuoli vain 100 000 jätkää, päästiin vähällä."
Ja seuraavassa II versiossa: "noh noh, juutalais ja homoratkaisu on tietenkin tappaa ne kaikki". Ja toisella puolella: "nooh, tuhotaan Dresden eikä jätetä mitään jäljelle... montas tuhatta konetta me tarvitaan? Ai niin vähän, no duunii duunii hoitakaa homma."
Tapaus Japani:
"ai mitä helvettoa, me pystytään hoitamaan koko kaupunki YHDELLÄ POMMILLA... no piru vie mikä kestää, hoitakaa homma ja toivottavasti jatkoa seuraa. On se tieteen kehitys ihmeellistä."

E) nationalistivaltioiden sodan jälkeinen hämmennysvaihe [proxysodat alkavat]...
"Ööh, funtsitaas vähä, mitäs tota kun täs alkaa kaikil olla isompaa pommia nii muakin pikkasen hämmentää et kantsisko tät aatella uudestaan"
Noh, no hätä... aletaan sotia vähän rajoitetummin ja edetään siten... pikkusotia niitä vastaan, joilla ei vielä ole ydinaseita ja tuetaan omaa puolta siellä ja täällä ... ja jos tilanne avautuu niin isompiakin pelureita vastaan voisi käydä...... ."peli käy ja me voitetaan tää vielä... odotellaan vaan"

F) (vielä toteutumatta ns. "fuck we all die" -vaihe eli vaihe-F)....
- [nationalistivaltioiden tuhoutuminen ja taantuminen takaisin pisteeseen A eli heimoihin ja kierto alkakoot uudestaan]
Tässä kohtaa alkoi jo olla ydinaseet ja muut hassun hauskat tuhokeinot esim. kemialliset ja biologiset aseistukset löytyä joka toiselta osapuolelta.... tilanne oli suureksi osaksi kontrollissa kun tekijöitä oli muutama, mutta eihän järjestelmä (epämääräinen kauhun tasapaino) tarvinnut kuin yhden häiriötekijän vaikkapa seuraavan 1000 vuoden aikana ja "that's it"... saattoi olla ihan erehdyskin.... väärinkäsitys... tai sitten vain joku valtio vihdoin sai taas kunnon pipipää-johtajan, jonka mielestä ihmiskunnan kaikkien ongelmien ratkaisu onkin juuri kaikkien tuhoaminen kerralla ( tai oman valtion tappion hetkellä alkoikin ajatella ......"jos ny mää en voita, ni ei voita noi muutkaan eli pommit matkaan ja endataan tää fiasko ...esirippu laskekoot kunnon efekteillä jokaiselle")

Tuossa kai tuo noin nopeasti ajateltuna; ihmiskunnan historia rajusti pakettiin vedettynä ja muutama vaihe otettuna poiskin tilan takia.

No niin.... tai sitten tapahtuu jotain melko epätodennäköistä ja me selvitään tästä (tosin eihän kukaan täältä hengissä selviä, mutta noin ihmiskunnan kannalta pitäisi, jos nyt jaksaa Extreme Duudsoneilta, miettiä miten estää vaiheen F tai lähinnä kehitellä vaihtoehtoinen toteutuminen... tuollaiset loopit A:sta F:ään kuulostavat rasittavilta, vaikkei itse olekaan kaikkia vaiheita kokemassa).

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä11805
pellonpekko
Ihan rationaalisesti ajateltuna me tällä maapallolla joko opimme elämään rauhassa seuraavan 200 vuoden aikana (arvio vain) tai tuhoamme itsemme koska jakaudumme blokkeihin, jotka eivät osaa elää rauhassa (tässä "tuhoa" käsite voidaan nähdä myös tarkoittavan taantumista minimissään monta sataa vuotta voimakkaan sodan seurauksena).

Ennen aikaan pystyttiin hoitamaan sodat vielä rennosti eli

A) heimosodat hoituu...
vähän kuolee porukkaa keihäisiin ja nuoliin.. shit happens.. elämä useimmilla jatkuu ja valloitettujen heimojen naiset pääsee hyvään käyttöön ja syntyvyys vain lisääntyy
ns. "vähäskö mul on isompi nuija ku sul"

B) kaupunkivaltiosodat hoituu....
vähän kuolee porukkaa sotavaunujen alle ja edelleen nuoliin ja keihäisiin yms. no shit happens ja ihmiselämä jatkuu jollain tavalla
ns. "mun faarao on suurempi ku sun jahve"

C) nationalistivaltioiden sodat... hoituu hoituu [alkuvaihe]
... nooh, porukka marssii riveissä ja tulittaa toisiaan musketeilla ja sitten RYNNÄKKÖÖN--ÖÖÖN..
damn, aika paljon delasi... shit happens ja ihmiselämä jatkuu jollain tavalla ja popula vain kasvaa

D) nationalistivaltioiden sodat... [keskivaihe]...
"hmmmm... eli tuossa taistelussa kuoli vain 100 000 jätkää, päästiin vähällä."
Ja seuraavassa II versiossa: "noh noh, juutalais ja homoratkaisu on tietenkin tappaa ne kaikki". Ja toisella puolella: "nooh, tuhotaan Dresden eikä jätetä mitään jäljelle... montas tuhatta konetta me tarvitaan? Ai niin vähän, no duunii duunii hoitakaa homma."
Tapaus Japani:
"ai mitä helvettoa, me pystytään hoitamaan koko kaupunki YHDELLÄ POMMILLA... no piru vie mikä kestää, hoitakaa homma ja toivottavasti jatkoa seuraa. On se tieteen kehitys ihmeellistä."

E) nationalistivaltioiden sodan jälkeinen hämmennysvaihe [proxysodat alkavat]...
"Ööh, funtsitaas vähä, mitäs tota kun täs alkaa kaikil olla isompaa pommia nii muakin pikkasen hämmentää et kantsisko tät aatella uudestaan"
Noh, no hätä... aletaan sotia vähän rajoitetummin ja edetään siten... pikkusotia niitä vastaan, joilla ei vielä ole ydinaseita ja tuetaan omaa puolta siellä ja täällä ... ja jos tilanne avautuu niin isompiakin pelureita vastaan voisi käydä...... ."peli käy ja me voitetaan tää vielä... odotellaan vaan"

F) (vielä toteutumatta ns. "fuck we all die" -vaihe eli vaihe-F)....
- [nationalistivaltioiden tuhoutuminen ja taantuminen takaisin pisteeseen A eli heimoihin ja kierto alkakoot uudestaan]
Tässä kohtaa alkoi jo olla ydinaseet ja muut hassun hauskat tuhokeinot esim. kemialliset ja biologiset aseistukset löytyä joka toiselta osapuolelta.... tilanne oli suureksi osaksi kontrollissa kun tekijöitä oli muutama, mutta eihän järjestelmä (epämääräinen kauhun tasapaino) tarvinnut kuin yhden häiriötekijän vaikkapa seuraavan 1000 vuoden aikana ja "that's it"... saattoi olla ihan erehdyskin.... väärinkäsitys... tai sitten vain joku valtio vihdoin sai taas kunnon pipipää-johtajan, jonka mielestä ihmiskunnan kaikkien ongelmien ratkaisu onkin juuri kaikkien tuhoaminen kerralla ( tai oman valtion tappion hetkellä alkoikin ajatella ......"jos ny mää en voita, ni ei voita noi muutkaan eli pommit matkaan ja endataan tää fiasko ...esirippu laskekoot kunnon efekteillä jokaiselle")

Tuossa kai tuo noin nopeasti ajateltuna; ihmiskunnan historia rajusti pakettiin vedettynä ja muutama vaihe otettuna poiskin tilan takia.

No niin.... tai sitten tapahtuu jotain melko epätodennäköistä ja me selvitään tästä (tosin eihän kukaan täältä hengissä selviä, mutta noin ihmiskunnan kannalta pitäisi, jos nyt jaksaa Extreme Duudsoneilta, miettiä miten estää vaiheen F tai lähinnä kehitellä vaihtoehtoinen toteutuminen... tuollaiset loopit A:sta F:ään kuulostavat rasittavilta, vaikkei itse olekaan kaikkia vaiheita kokemassa).


...

Erinomainen kronologia ja typistys valtasuhteiden väkivaltaisesta operoinnista.

Ihmiset likvidoivat tieten ja tietämättään miltei joka päivä jonkin evoluutiohaarakkeen sukupuuttoon - se on siis "luontaista". Tuleeko jokin universaalin käyttöjärjestelmän "stoppibitti" myös meille rönsyillyille ihmisille, esim. viruksien ("tasapainoraivaussotilaat") muodossa?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Reviiriajattelu" toimii "loppuun asti" (pitkällä tähtäimellä pitäen lajin elinvoimaisena) vain jos
tekninen kehitys on niin vähäistä että suuristakin hmmm.. sodista "tiedetään" että so what.. sitten noustaan taas... Tuolla tavalla on ollut kautta ihmiskunnan historian ja kehitys on ollut valtaisa ja kulkenut usein sotien avulla. Toimintatapojen yhtäkkinen muuttaminen on.... haasteellista.

Niin on myös muurahaisten "sodissa"... tapellaan... voitetaan hävitään so what ja elämä jatkuu lajin kannalta, koska kenelläkään ei ole mahdollista tuhota kaikkia kekoja tuosta vain eli sota ei aiheuta suurtakaan damagea koko lajin kannalta. Tuollainen kamppailu voi olla jopa jonkin lajin etenemistä kannustava voima ja ilman jatkuvaa taistelua laji olisi jo tuhoutunut.

Ensi kertaa ihmiskunnan historiassa on vähäpätöisen alle 100 vuoden aikana ollut mahdollisuus tapattaa oikein kunnolla... arvioni mukaan 100 vuotta voi mennä näin ihan hyvinkin, mutta 1000 vuotta todella pienellä todennäköisyydellä. 10 000 vuotta ja kaikki onnellisia blokkeja toisiaan vastaan ilman kunnon rähäkkää? Historian valossa ei kovinkaan todennäköistä ja nytkin vastakkainasettelu on lähinnä kasvamassa eikä vähenemässä. Yksi pieni klikki/väärinkäsitys/whatever tulevaisuudessa riittää tuhoamaan suuren osan lajista ja syöksee selvinneet pahimmillaan suoraan takaisin heimotasolle.

Reviiriajattelu on ihan pätevä ja jakaa osapuolet mukavan mustavalkoisesti "meihin" (ne joihin itse kuulutaan) ja "niihin muihin" (neutraaleita tai suoraan vihollisia). Noin siis todella karkealla yleistyksellä. En suhtaudu erityisen optimistisesti siihen että tällä ajattelutavalla voidaan kuitenkaan mennä menestyksekkäästi eteenpäin hyvin pitkälle teknologiassa kehittyvien lajien kanssa (tällä planeetalla ainoastaan ihminen). Toisaalta en suhtaudu erityisen optimistisesti siihenkään että tuosta suhtautumista voitaisiin murtautua toisenlaiseen suhtautumiseen kokonaisen lajin osalta ihan noin vain (evoluutio on opettanut hyvin pitkälle jaottelemaan eri blokkeihin ja luonnossa keinot voittoon ovat usein väkivaltaiset). Eli pitkällä tähtäimellä... kusessa ollaan ilman jonkinlaista melko radikaalia muutosta mm. ajattelutapojen suhteen.

Mahdollisuus jatkaa reviiriajattelua ilman kehittyneen lajin tuhoutumista toimisi, jos laji levittäytyisi pitkin eri planeettoja, jolloin yhden pallon tuhoutuminen ei haittaisi lajin yleistä selviytymistä. Tällöin tilanne olisi sama kuin muurahaisilla maapallolla eli yksi keko siellä tai täällä tuhoutuneena ei haittaa kokonaisuutta.

Tämän kaltaiseen levittäytymiseen ei päästä, koska rajoituksia tulee melko rankasti jo ihan fysiikan puoleltakin. Vaikka teknisistä puolista selvittäisiin, vaatisi projekti niin suurta maapallon laajuista yhteistyötä eri blokkejen kesken että sellaista on vaikeaa tällä hetkellä nähdä, vaikka joitakin yrityksiä onkin olemassa. Vaikuttaa todennäköisemmältä että osapuolet keskinkertaistavat tai suoraan tuhoavat toisensa ennen kuin on mahdollista selvitä yhtään tätä palloa pidemmälle kehityksessä.

Voi olla että näin on käynyt monilla muillakin universumin kolkilla, joka osaltaan selittää sen ettei maailmankaikkeus kuhise elämää ainakaan vielä meille näkyvästi. Laji joka perustaa eteenpäin kehittymisensä (tietoisesti tai yleensä sen suuremmin ajattelematta) kamppailuun ja viime kädessä muiden voittamiseen muun muassa väkivaltaisesti (normaali evoluution kulku).... tuhoaa itse itsensä hyvin helposti saavuttaessaan tarpeeksi suuren kehitysasteen. En usko että jokaisessa tapauksessa, mutta useimmissa kylläkin.

Seuraava kehityskynnys ihmiselle on:
Kykeneekö laji muuttamaan aikaisempia, lajin levittäytymisen kannalta menestyksekkäitä, toimintatapojaan, koska lajin jatkokehitys edellyttää sitä (ja miten yksilöt jaksavat/pystyvät ajattelemaan noin suurissa mittakaavoissa, jos mitenkään)..

...ja tällä kertaa lajin tulisi TIETOISESTI havaita tilanne (eikä siihen riitä että muutamat yksilöt havaitsevat, vaan reilu valtaosa) ja kyetä muutokseen. Eli tilanne on täysin erilainen kuin muilla planeetan lajeilla. Vai onnistutaanko jotenkin lähes maagisesti säilyttämään väkivaltaan ja muiden voittamiseen perustuvat toimintakeinot JA SILTI kehittymään eteenpäin... en tiedä miten se olisi mahdollista pitkällä tähtäimellä, mutta ehkä se on. Peli jatkuu.

Suurvaltapiirit nyt ovat vain jatkuvaa kehitystä suurempiin blokkeihin ihmislajin kohdalla... heimot-->kaupunkivaltiot-->suuremmat nationalistivaltiot, kuningaskunnat ja muut välivaiheet-->todella suuret kokonaisuudet

Todella suuria kokonaisuuksia ovat tosiaan USA (suuri kasa osavaltioita yhtenä liittoumana ja voimakkaalla nationalistisuudella),
EU (syntyi lähinnä sotien seurauksena ja siitä kehittynyt yhtenä tarkoituksena yhdistää todella suuri, sotaisa ja hajanainen valtiorykelmä toisiinsa talouden kautta ehkäisten sotia.. mutta sodista on aikaa ja liittouma rakoilee nyt pahasti ja voi hajota koska tahansa).
Kiina... oma asiansa kokonaan... rautainen ote kansasta tuntuu toistaiseksi tuovan tuloksia, mutta mihin saakka ja mitä tulevaisuudessa.

Intia, Venäjä haluavat myös pitkälle.

Hiljalleen leviävä pyrkimys koko planeetan mittakaavaan on myös olemassa... edelleen sekin on syntynyt pitkälti sotien seurauksena.... Kansainliitto ensimmäisen maailmansodan jälkeen-->YK edellisen epäonnistuttua ... ovat toistaiseksi toimineet .... hyvin vajavaisesti.
Suurten, teknologisesti kehittyneiden blokkien väliset suorat taistelut, jos tulevat konkreettisiksi koskaan, vaarantavat koko lajin. Tässä kohtaa voitaisiin mukaan vielä liittää uskonnot vaaratekijöinä... mutta toisin kuin useat tätä nykyä, ennustan myös islamin maallistuvan seuraavan 50 vuoden aikana (valtaosaltaan samaan tilaan kuin kristinuskon maallistuminen eli pienempiä fanaattisia porukoita aina löytyy) ja muut tekijät ovat uskontoja vaarallisempia.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä11805
pellonpekko
Suurvaltapiirit nyt ovat vain jatkuvaa kehitystä suurempiin blokkeihin ihmislajin kohdalla... heimot-->kaupunkivaltiot-->suuremmat nationalistivaltiot, kuningaskunnat ja muut välivaiheet-->todella suuret kokonaisuudet

Todella suuria kokonaisuuksia ovat tosiaan USA (suuri kasa osavaltioita yhtenä liittoumana ja voimakkaalla nationalistisuudella),
EU (syntyi lähinnä sotien seurauksena ja siitä kehittynyt yhtenä tarkoituksena yhdistää todella suuri, sotaisa ja hajanainen valtiorykelmä toisiinsa talouden kautta ehkäisten sotia.. mutta sodista on aikaa ja liittouma rakoilee nyt pahasti ja voi hajota koska tahansa).
Kiina... oma asiansa kokonaan... rautainen ote kansasta tuntuu toistaiseksi tuovan tuloksia, mutta mihin saakka ja mitä tulevaisuudessa.

Intia, Venäjä haluavat myös pitkälle.

Hiljalleen leviävä pyrkimys koko planeetan mittakaavaan on myös olemassa... edelleen sekin on syntynyt pitkälti sotien seurauksena.... Kansainliitto ensimmäisen maailmansodan jälkeen-->YK edellisen epäonnistuttua ... ovat toistaiseksi toimineet .... hyvin vajavaisesti.
Suurten, teknologisesti kehittyneiden blokkien väliset suorat taistelut, jos tulevat konkreettisiksi koskaan, vaarantavat koko lajin. Tässä kohtaa voitaisiin mukaan vielä liittää uskonnot vaaratekijöinä... mutta toisin kuin useat tätä nykyä, ennustan myös islamin maallistuvan seuraavan 50 vuoden aikana (valtaosaltaan samaan tilaan kuin kristinuskon maallistuminen eli pienempiä fanaattisia porukoita aina löytyy) ja muut tekijät ovat uskontoja vaarallisempia.


...

Mikäli löytyy yhteinen uhka, esim. saadaan varma tieto, että 4,65 kilometrinen asteroidi on törmäyskurssilla Tellukseen kohtaamisaikana 22.12.2022 - niin johan valtapiirit yhdistyvät ja KOKO Tellus hioo yhteishenkeä torjuakseen YHDESSÄ yhteisen uhan! Pienestä kiinni..., mikä olisi tämän päivän todellinen yhteinen uhka?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat