Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

(Poimitaan, kommenttien toivossa, tämä pimeän energian selitys erilleen aikaisemmasta viestistä.)

Kaikkeus on neliulotteinen laajeneva pallo, jossa meidän kolmiulotteinen maailmamme on tuon neliulotteisen pallon pinta. Alkuräjähdys oli tämän neliulotteisen kuplan laajenemisen alku. Laajenemisesta tulee ajan suunta ja eteneminen.

Laajeneminen vaikuttaa kuplan kolmiulotteiseen pintaan niin, että maailmankaikkeus tuntuu mystisesti laajenevan kiihtyvällä nopeudella (pimeä energia). Kuplan säde kasvaa vakionopeudella (ajan tasainen virtaaminen) ja se aiheuttaa kolmiulotteisen maailmankaikkeutemme kiihtyvän laajenemisen. (Kuten kaksiulotteinen pinta laajenee kiihtyvästi kolmiulotteisen pallon pinnalla pallon säteen kasvaessa.)

Kommentit (11)

Pimeää energiaa ei ole olemassakaan, se on vain kapeakatseisten tiedemiesten tapa kuvata jotain sellaista, jota he eivät täysin ymmärrä. Pimeä energia on manifestoitumatonta universaalisen Luojan potentiaalia. Kaikki olemassaoleva ja olematon on äänen, valon ja skalaariaaltojen heisjastuma.

Elämme 21 triljoonan vuoden kokoisessa hologrammissa, aikamatriisissa (Time Matrix). Ulottuvuuksista koostuvia ulottuvuusrakenteita kutsutaan tihentymiksi (Density) tai Harmonisiksi Universumeiksi (HU). Nämä ulottuvuusrakenteet (Density / HU) muodostuvat kolmen ulottuvuuden ryhmistä (triad). Aineen muodostavan valon ja äänen värähtelytaajuus muuttuu aina, kun siirrytään yhdestä ulottuvuudesta toiseen. Aikamatriisia (Time Matrix) voidaan pitää ulottuvuusrakenteiden kehtona, joka pitää sisällään kaikki tihentymät (Density / HU) eli todellisuuskentät. Aikamatriiseja on ääretön määrä ja jokainen aikamatriisi sisältää samankaltaisen rakenteen, jonka sisällä voi olla ääretön määrä universumeja, galakseja, tähtiä, planeettoja ja mitä monimuotoisempaa elämää.

Universumin rakenne voidaan siis nähdä ympyränä ympyrän sisällä tai unena unen sisällä.
Kaikki on valoa ja ääntä, eli värähtelyä. Ulottuvuudet ovat tästä valon ja äänen värähtelystä muodostuvia energisiä kokonaisuuksia ts. morphogenetic field. Näiden värähtelyjen avulla muodostuu holograafiseen ilmiöön perustuva valon, äänen ja skalaariaaltojen heijastuma, joka tekee mahdolliseksi sen, että tietoisuus kykenee havaitsemaan energian ulkoisena illuusiona. Näitä illuusioita ovat esimerkiksi tiheys, avaruus, aika ja todellisuuden ulkoinen havaitseminen.

Äärettömän olennon aikaansaama Luominen (The Original Act of Creation) tapahtuu 11- ulottuvuuden feminiinisen tunteen (Mother Creator) ja 12-ulottuvuuden maskuliinisen ajatuksen (Father Creator) tasavertaisesta yhdistymisestä, jolloin 10.s ulottuvuus manifestoituu. Perustavaa laatua oleva Luomisen kaava on: ajatus + tunne = manifestaatio. Elämä maapallolla toimii tämän 3x3 matriisin sisällä yhdeksässä (9) sisäkkäisessä ulottuvuudessa, jotka kaikki ovat olemassa samaan aikaan.

- Alkuperäiset manifestoidut kolme ulottuvuutta (10-12) ovat Luojan tietoisuutta
- Seuraavat kolme ulottuvuutta (7-9) ovat energiaa (energy)

9D: Eteerinen elämän energia
8D: Magneettinen energia
7D: Sähköinen energia

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (4-6) ovat tilaa (space), joka mahdollistaa erillisyyden

6D: Suoran (linear) muotoinen erillisyys
5D: Ympyrän (circular) muotoinen erillisyys
4D: Pallomainen (spherical) erillisyys

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (1-3) ovat liikettä (motion)

3D: Henkinen (mental) liike
2D: Tunteellinen (emotional) liike
1D: Fyysinen (physical) liike

Jokainen ulottuvuus jakautuu aliulottuvuuksiin tai taajuusalueisiin, joita voidaan kutsua ulottuvuuden sisällä oleviksi tasoiksi. Tämän lisäksi on rajaton määrä rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia. Osa näistä todellisuuksista muistuttaa hyvin paljon nyt kokemaamme, mutta osa eroaa siitä kuitenkin täydellisesti. Täten voidaan todellakin sanoa, että Luoja on äärettömyys ja ikuisuus. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Lineaarinen aika on harhaa, ei ole olemassa alkua tai loppua, on olemassa vain nykyhetki. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat nyt – tässä hetkessä. Todellisuus koostuu äärettömästä määrästä nyt-hetkiä ja havaitsijan/kokijan valinnat ohjaavat vallitsevan nyt-hetken sisältöä ja tapahtumia.

Jo Albert Einsteinin erityinen suhteellisuusteoria hylkäsi absoluuttista aikaa tikittävän kosmisen kellon ja sekoitti perusteellisesti ajan ja paikan käsitteet. Suhteellisuusteorian mukaan maailmankaikkeus on aika-avaruuden muodostama neliulotteinen ”möhkäle”. Suhteellisuusteoria tarjoaa aika-avaruuteen jähmettynyttä ajattomuutta, maailmankaikkeutta, jossa ei ulkopuolelta katsottuna ole sen paremmin liikettä kuin ajan virtaa. On sellaisiakin tutkijoita, jotka arvelevat, ettei aikaa edes tarvitse selittää muuna kuin avaruuskoordinaatistosta nousevana harhana.
"Time is not at all what it seems. It does not flow in only one direction, and the
future exists simultaneously with the past" ~Albert Einstein

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5363
Liittynyt9.1.2011

Stout, hyvä huomio. Kannattaa myös huomata että ajattelemassasi neliulotteisessa maailmankaikkeudessa gravitaatiolla ei ole nettovaikutusta laajenemiseen. Tähän on kaksi syytä. Maailmankaikkeudessasi jokaisen pisteen ympärillä on aina yhtä paljon ainetta, koska maailmankaikkeus on reunaton eli pallogeometrinen. Näin maailmankaikkeus on gravitaation suhteen tasapainossa.

Toinen syy on ettemme ole havainneet gravitaation vaikutuksen ulottuvan paljon superklustereita suuremmassa mittakaavassa. Mutta sen sijaan havaintojemme mukaan pitkillä etäisyyksistä gravitaatio ei noudata Newtonin inverse square lakia, joten se miten gravitaatio käyttäytyy suurilla etäisyyksistä pitää selvittää havaintojen pohjalta, koska pelkkä ajatuskin siitä, että gravitaation vaikutuksen etäisyys olisi ääretön a priori on itsessään absurdi eikä sellaisella ajatuksella ole mitään sijaa luonnontieteissä, joka käsittelee vain äärellisiä ilmiöitä ja objekteja havaintojen pohjalta (a posteriori). Äärettömyydet kuuluvat uskontoihin.

Eli koska neliulotteinen maailmankaikkeus on gravitaation suhteen tasapainossa, maailmankaikkeuden laajeneminen on riippumaton sen energiatiheydestä. Joten tämä malli ratkaisee kosmologian noloimman ongelman, ettei dynaaminen maailmankaikkeus voi olla mahdollinen koska dynaamisen maailmankaikkeuden kaikki geodeesit johtaa samaan pisteeseen eli singulariteettiin. Näin jos maailmankaikkeus olisi Newtonin tai Einsteinin ajattelun mukaan dynaaminen, sitä ei voisi olla olemassa.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

jennivain
Pimeää energiaa ei ole olemassakaan, se on vain kapeakatseisten tiedemiesten tapa kuvata jotain sellaista, jota he eivät täysin ymmärrä. Pimeä energia on manifestoitumatonta universaalisen Luojan potentiaalia. Kaikki olemassaoleva ja olematon on äänen, valon ja skalaariaaltojen heisjastuma.

Elämme 21 triljoonan vuoden kokoisessa hologrammissa, aikamatriisissa (Time Matrix). Ulottuvuuksista koostuvia ulottuvuusrakenteita kutsutaan tihentymiksi (Density) tai Harmonisiksi Universumeiksi (HU). Nämä ulottuvuusrakenteet (Density / HU) muodostuvat kolmen ulottuvuuden ryhmistä (triad). Aineen muodostavan valon ja äänen värähtelytaajuus muuttuu aina, kun siirrytään yhdestä ulottuvuudesta toiseen. Aikamatriisia (Time Matrix) voidaan pitää ulottuvuusrakenteiden kehtona, joka pitää sisällään kaikki tihentymät (Density / HU) eli todellisuuskentät. Aikamatriiseja on ääretön määrä ja jokainen aikamatriisi sisältää samankaltaisen rakenteen, jonka sisällä voi olla ääretön määrä universumeja, galakseja, tähtiä, planeettoja ja mitä monimuotoisempaa elämää.

Universumin rakenne voidaan siis nähdä ympyränä ympyrän sisällä tai unena unen sisällä.
Kaikki on valoa ja ääntä, eli värähtelyä. Ulottuvuudet ovat tästä valon ja äänen värähtelystä muodostuvia energisiä kokonaisuuksia ts. morphogenetic field. Näiden värähtelyjen avulla muodostuu holograafiseen ilmiöön perustuva valon, äänen ja skalaariaaltojen heijastuma, joka tekee mahdolliseksi sen, että tietoisuus kykenee havaitsemaan energian ulkoisena illuusiona. Näitä illuusioita ovat esimerkiksi tiheys, avaruus, aika ja todellisuuden ulkoinen havaitseminen.

Äärettömän olennon aikaansaama Luominen (The Original Act of Creation) tapahtuu 11- ulottuvuuden feminiinisen tunteen (Mother Creator) ja 12-ulottuvuuden maskuliinisen ajatuksen (Father Creator) tasavertaisesta yhdistymisestä, jolloin 10.s ulottuvuus manifestoituu. Perustavaa laatua oleva Luomisen kaava on: ajatus + tunne = manifestaatio. Elämä maapallolla toimii tämän 3x3 matriisin sisällä yhdeksässä (9) sisäkkäisessä ulottuvuudessa, jotka kaikki ovat olemassa samaan aikaan.

- Alkuperäiset manifestoidut kolme ulottuvuutta (10-12) ovat Luojan tietoisuutta
- Seuraavat kolme ulottuvuutta (7-9) ovat energiaa (energy)

9D: Eteerinen elämän energia
8D: Magneettinen energia
7D: Sähköinen energia

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (4-6) ovat tilaa (space), joka mahdollistaa erillisyyden

6D: Suoran (linear) muotoinen erillisyys
5D: Ympyrän (circular) muotoinen erillisyys
4D: Pallomainen (spherical) erillisyys

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (1-3) ovat liikettä (motion)

3D: Henkinen (mental) liike
2D: Tunteellinen (emotional) liike
1D: Fyysinen (physical) liike

Jokainen ulottuvuus jakautuu aliulottuvuuksiin tai taajuusalueisiin, joita voidaan kutsua ulottuvuuden sisällä oleviksi tasoiksi. Tämän lisäksi on rajaton määrä rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia. Osa näistä todellisuuksista muistuttaa hyvin paljon nyt kokemaamme, mutta osa eroaa siitä kuitenkin täydellisesti. Täten voidaan todellakin sanoa, että Luoja on äärettömyys ja ikuisuus. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Lineaarinen aika on harhaa, ei ole olemassa alkua tai loppua, on olemassa vain nykyhetki. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat nyt – tässä hetkessä. Todellisuus koostuu äärettömästä määrästä nyt-hetkiä ja havaitsijan/kokijan valinnat ohjaavat vallitsevan nyt-hetken sisältöä ja tapahtumia.

Jo Albert Einsteinin erityinen suhteellisuusteoria hylkäsi absoluuttista aikaa tikittävän kosmisen kellon ja sekoitti perusteellisesti ajan ja paikan käsitteet. Suhteellisuusteorian mukaan maailmankaikkeus on aika-avaruuden muodostama neliulotteinen ”möhkäle”. Suhteellisuusteoria tarjoaa aika-avaruuteen jähmettynyttä ajattomuutta, maailmankaikkeutta, jossa ei ulkopuolelta katsottuna ole sen paremmin liikettä kuin ajan virtaa. On sellaisiakin tutkijoita, jotka arvelevat, ettei aikaa edes tarvitse selittää muuna kuin avaruuskoordinaatistosta nousevana harhana.
"Time is not at all what it seems. It does not flow in only one direction, and the
future exists simultaneously with the past" ~Albert Einstein

Tilaulottuvuuksia on vain kolme.

Jos ajatellaan että tämä pieni osa siitä maailmankaikkeudesta jonka me havaitsemme ja voimme havaita, on yksi ulottuvuus, niin sen lisäksi voi toki olla useita eri ulottuvuuksia joissa maailmankaikkeuksia joita me emme voi havaita.

Ajatellaan yksi neutriino pienemmän aineen galaksin keskustan jättimäiseksi ja tiheäksi tihentymäksi josta matkan aikana avautuu pienemmän aineen galaksi. No tuon kokoluokan maailmankaikkeudet ovat meille eri ulottuvuudessa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä ylimääräisten tilaulottuvuuksien kanssa.

ne kun ovat myös siinä yhdessä ja samassa ikuisessa kolmiulotteisessa avaruudessa, missä mekin.

Meidän näkyvän maailmankaikkeuden galaksit voisivat siis periaatteessa olla astetta isomman aineen kokoluokan neutriinoja ja / tai fotoneja.

Kaikki näkyvässä maailmankaikkeudessa olisikin vain astetta isomman aineen kokoluokan valoa ja näin matkalla jostakin jonnekin.

Lopulta törmäisimme tuhansien miljardien vuosien päästä astetta isomman aineen kokoluokan aineeseen ja välittäisimme informaatiota tuohon aineeseen kaukaisista kohteista joista olemme peräisin.

.

Ps. ns. pimeää energiaa voisi ajatella olla olevan, mutta niin että se saa näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat tihentymät laajenemaan kolmiulotteisesti ulos päin jo olemassa olevaan ikuiseen avaruuteen joka ei laajene.

.

jennivain
Pimeää energiaa ei ole olemassakaan
, se on vain kapeakatseisten tiedemiesten tapa kuvata jotain sellaista, jota he eivät täysin ymmärrä. Pimeä energia on manifestoitumatonta universaalisen Luojan potentiaalia. Kaikki olemassaoleva ja olematon on äänen, valon ja skalaariaaltojen heisjastuma.

Elämme 21 triljoonan vuoden kokoisessa hologrammissa, aikamatriisissa (Time Matrix). Ulottuvuuksista koostuvia ulottuvuusrakenteita kutsutaan tihentymiksi (Density) tai Harmonisiksi Universumeiksi (HU). Nämä ulottuvuusrakenteet (Density / HU) muodostuvat kolmen ulottuvuuden ryhmistä (triad). Aineen muodostavan valon ja äänen värähtelytaajuus muuttuu aina, kun siirrytään yhdestä ulottuvuudesta toiseen. Aikamatriisia (Time Matrix) voidaan pitää ulottuvuusrakenteiden kehtona, joka pitää sisällään kaikki tihentymät (Density / HU) eli todellisuuskentät. Aikamatriiseja on ääretön määrä ja jokainen aikamatriisi sisältää samankaltaisen rakenteen, jonka sisällä voi olla ääretön määrä universumeja, galakseja, tähtiä, planeettoja ja mitä monimuotoisempaa elämää.

Universumin rakenne voidaan siis nähdä ympyränä ympyrän sisällä tai unena unen sisällä.
Kaikki on valoa ja ääntä, eli värähtelyä. Ulottuvuudet ovat tästä valon ja äänen värähtelystä muodostuvia energisiä kokonaisuuksia ts. morphogenetic field. Näiden värähtelyjen avulla muodostuu holograafiseen ilmiöön perustuva valon, äänen ja skalaariaaltojen heijastuma, joka tekee mahdolliseksi sen, että tietoisuus kykenee havaitsemaan energian ulkoisena illuusiona. Näitä illuusioita ovat esimerkiksi tiheys, avaruus, aika ja todellisuuden ulkoinen havaitseminen.

Äärettömän olennon aikaansaama Luominen (The Original Act of Creation) tapahtuu 11- ulottuvuuden feminiinisen tunteen (Mother Creator) ja 12-ulottuvuuden maskuliinisen ajatuksen (Father Creator) tasavertaisesta yhdistymisestä, jolloin 10.s ulottuvuus manifestoituu. Perustavaa laatua oleva Luomisen kaava on: ajatus + tunne = manifestaatio. Elämä maapallolla toimii tämän 3x3 matriisin sisällä yhdeksässä (9) sisäkkäisessä ulottuvuudessa, jotka kaikki ovat olemassa samaan aikaan.

- Alkuperäiset manifestoidut kolme ulottuvuutta (10-12) ovat Luojan tietoisuutta
- Seuraavat kolme ulottuvuutta (7-9) ovat energiaa (energy)

9D: Eteerinen elämän energia
8D: Magneettinen energia
7D: Sähköinen energia

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (4-6) ovat tilaa (space), joka mahdollistaa erillisyyden

6D: Suoran (linear) muotoinen erillisyys
5D: Ympyrän (circular) muotoinen erillisyys
4D: Pallomainen (spherical) erillisyys

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (1-3) ovat liikettä (motion)

3D: Henkinen (mental) liike
2D: Tunteellinen (emotional) liike
1D: Fyysinen (physical) liike

Jokainen ulottuvuus jakautuu aliulottuvuuksiin tai taajuusalueisiin, joita voidaan kutsua ulottuvuuden sisällä oleviksi tasoiksi. Tämän lisäksi on rajaton määrä rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia. Osa näistä todellisuuksista muistuttaa hyvin paljon nyt kokemaamme, mutta osa eroaa siitä kuitenkin täydellisesti. Täten voidaan todellakin sanoa, että Luoja on äärettömyys ja ikuisuus. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Lineaarinen aika on harhaa, ei ole olemassa alkua tai loppua, on olemassa vain nykyhetki. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat nyt – tässä hetkessä. Todellisuus koostuu äärettömästä määrästä nyt-hetkiä ja havaitsijan/kokijan valinnat ohjaavat vallitsevan nyt-hetken sisältöä ja tapahtumia.

Jo Albert Einsteinin erityinen suhteellisuusteoria hylkäsi absoluuttista aikaa tikittävän kosmisen kellon ja sekoitti perusteellisesti ajan ja paikan käsitteet. Suhteellisuusteorian mukaan maailmankaikkeus on aika-avaruuden muodostama neliulotteinen ”möhkäle”. Suhteellisuusteoria tarjoaa aika-avaruuteen jähmettynyttä ajattomuutta, maailmankaikkeutta, jossa ei ulkopuolelta katsottuna ole sen paremmin liikettä kuin ajan virtaa. On sellaisiakin tutkijoita, jotka arvelevat, ettei aikaa edes tarvitse selittää muuna kuin avaruuskoordinaatistosta nousevana harhana.
"Time is not at all what it seems. It does not flow in only one direction, and the
future exists simultaneously with the past" ~Albert Einstein


Kyllä pimeä energia on olemassa.
Pimeä energia aiheuttaa tämän meidän maailmankaikkeutemme laajenemisen.
Jos ajatellaan että alkuräjähdys on tapahtunut ja materia laajenee kiihtyvällä nopeudella niin nopeus ei voi kiihtyä jollei ole pimeää energiaa.
Ilman pimeää energiaa maailmankaikkeutemme laajeneminen hidastuisi gravitaation vuoksi.
Nyt kuitenkin näyttää siltä että tämä cosmoksemme laajenee kiihtyvällä nopeudella.
Tämän kiihtyvän nopeuden saisi aikaan vain joku tuntematon poistovoima josta olen jo vuosia sitten kirjoittanut.
Tämä poistovoima olisi juuri sitä pimeää energiaa.
Me emme tiedä kuitenkaan mitä tämä pimeä energia on.

Kun ajatellaan minkä tahansa massan nopeuden kiihtymistä niin ei se nopeuden kiihtyminen tule tyhjästä. Joku voima/energia sen aiheuttaa.
Yleensähän nopeus hidastuu mieluummin kuin kiihtyy.

Aina kuitenkin täytyy hiukan epäillä vallalla olevia teorioita, kuten alkuräjähdys ja maailmankaikkeutemme kiihtyvä laajeneminen ym.

amandrai
Seuraa 
Viestejä205
Liittynyt26.4.2010
Stout
(Poimitaan, kommenttien toivossa, tämä pimeän energian selitys erilleen aikaisemmasta viestistä.)

Kaikkeus on neliulotteinen laajeneva pallo, jossa meidän kolmiulotteinen maailmamme on tuon neliulotteisen pallon pinta. Alkuräjähdys oli tämän neliulotteisen kuplan laajenemisen alku. Laajenemisesta tulee ajan suunta ja eteneminen.

Laajeneminen vaikuttaa kuplan kolmiulotteiseen pintaan niin, että maailmankaikkeus tuntuu mystisesti laajenevan kiihtyvällä nopeudella (pimeä energia). Kuplan säde kasvaa vakionopeudella (ajan tasainen virtaaminen) ja se aiheuttaa kolmiulotteisen maailmankaikkeutemme kiihtyvän laajenemisen. (Kuten kaksiulotteinen pinta laajenee kiihtyvästi kolmiulotteisen pallon pinnalla pallon säteen kasvaessa.)
Fyysikot kyllä yleensä tarkoittavat kiihtyvällä laajenemisella sitä, että säteen kasvunopeus kasvaa.

Astronomy
Seuraa 
Viestejä3976
Liittynyt12.6.2007
Hurux
jennivain
Pimeää energiaa ei ole olemassakaan
, se on vain kapeakatseisten tiedemiesten tapa kuvata jotain sellaista, jota he eivät täysin ymmärrä. Pimeä energia on manifestoitumatonta universaalisen Luojan potentiaalia. Kaikki olemassaoleva ja olematon on äänen, valon ja skalaariaaltojen heisjastuma.

Elämme 21 triljoonan vuoden kokoisessa hologrammissa, aikamatriisissa (Time Matrix). Ulottuvuuksista koostuvia ulottuvuusrakenteita kutsutaan tihentymiksi (Density) tai Harmonisiksi Universumeiksi (HU). Nämä ulottuvuusrakenteet (Density / HU) muodostuvat kolmen ulottuvuuden ryhmistä (triad). Aineen muodostavan valon ja äänen värähtelytaajuus muuttuu aina, kun siirrytään yhdestä ulottuvuudesta toiseen. Aikamatriisia (Time Matrix) voidaan pitää ulottuvuusrakenteiden kehtona, joka pitää sisällään kaikki tihentymät (Density / HU) eli todellisuuskentät. Aikamatriiseja on ääretön määrä ja jokainen aikamatriisi sisältää samankaltaisen rakenteen, jonka sisällä voi olla ääretön määrä universumeja, galakseja, tähtiä, planeettoja ja mitä monimuotoisempaa elämää.

Universumin rakenne voidaan siis nähdä ympyränä ympyrän sisällä tai unena unen sisällä.
Kaikki on valoa ja ääntä, eli värähtelyä. Ulottuvuudet ovat tästä valon ja äänen värähtelystä muodostuvia energisiä kokonaisuuksia ts. morphogenetic field. Näiden värähtelyjen avulla muodostuu holograafiseen ilmiöön perustuva valon, äänen ja skalaariaaltojen heijastuma, joka tekee mahdolliseksi sen, että tietoisuus kykenee havaitsemaan energian ulkoisena illuusiona. Näitä illuusioita ovat esimerkiksi tiheys, avaruus, aika ja todellisuuden ulkoinen havaitseminen.

Äärettömän olennon aikaansaama Luominen (The Original Act of Creation) tapahtuu 11- ulottuvuuden feminiinisen tunteen (Mother Creator) ja 12-ulottuvuuden maskuliinisen ajatuksen (Father Creator) tasavertaisesta yhdistymisestä, jolloin 10.s ulottuvuus manifestoituu. Perustavaa laatua oleva Luomisen kaava on: ajatus + tunne = manifestaatio. Elämä maapallolla toimii tämän 3x3 matriisin sisällä yhdeksässä (9) sisäkkäisessä ulottuvuudessa, jotka kaikki ovat olemassa samaan aikaan.

- Alkuperäiset manifestoidut kolme ulottuvuutta (10-12) ovat Luojan tietoisuutta
- Seuraavat kolme ulottuvuutta (7-9) ovat energiaa (energy)

9D: Eteerinen elämän energia
8D: Magneettinen energia
7D: Sähköinen energia

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (4-6) ovat tilaa (space), joka mahdollistaa erillisyyden

6D: Suoran (linear) muotoinen erillisyys
5D: Ympyrän (circular) muotoinen erillisyys
4D: Pallomainen (spherical) erillisyys

- Seuraavat kolme ulottuvuutta (1-3) ovat liikettä (motion)

3D: Henkinen (mental) liike
2D: Tunteellinen (emotional) liike
1D: Fyysinen (physical) liike

Jokainen ulottuvuus jakautuu aliulottuvuuksiin tai taajuusalueisiin, joita voidaan kutsua ulottuvuuden sisällä oleviksi tasoiksi. Tämän lisäksi on rajaton määrä rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia. Osa näistä todellisuuksista muistuttaa hyvin paljon nyt kokemaamme, mutta osa eroaa siitä kuitenkin täydellisesti. Täten voidaan todellakin sanoa, että Luoja on äärettömyys ja ikuisuus. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Lineaarinen aika on harhaa, ei ole olemassa alkua tai loppua, on olemassa vain nykyhetki. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat nyt – tässä hetkessä. Todellisuus koostuu äärettömästä määrästä nyt-hetkiä ja havaitsijan/kokijan valinnat ohjaavat vallitsevan nyt-hetken sisältöä ja tapahtumia.

Jo Albert Einsteinin erityinen suhteellisuusteoria hylkäsi absoluuttista aikaa tikittävän kosmisen kellon ja sekoitti perusteellisesti ajan ja paikan käsitteet. Suhteellisuusteorian mukaan maailmankaikkeus on aika-avaruuden muodostama neliulotteinen ”möhkäle”. Suhteellisuusteoria tarjoaa aika-avaruuteen jähmettynyttä ajattomuutta, maailmankaikkeutta, jossa ei ulkopuolelta katsottuna ole sen paremmin liikettä kuin ajan virtaa. On sellaisiakin tutkijoita, jotka arvelevat, ettei aikaa edes tarvitse selittää muuna kuin avaruuskoordinaatistosta nousevana harhana.
"Time is not at all what it seems. It does not flow in only one direction, and the
future exists simultaneously with the past" ~Albert Einstein


Kyllä pimeä energia on olemassa.
Pimeä energia aiheuttaa tämän meidän maailmankaikkeutemme laajenemisen.
Jos ajatellaan että alkuräjähdys on tapahtunut ja materia laajenee kiihtyvällä nopeudella niin nopeus ei voi kiihtyä jollei ole pimeää energiaa.
Ilman pimeää energiaa maailmankaikkeutemme laajeneminen hidastuisi gravitaation vuoksi.
Nyt kuitenkin näyttää siltä että tämä cosmoksemme laajenee kiihtyvällä nopeudella.
Tämän kiihtyvän nopeuden saisi aikaan vain joku tuntematon poistovoima josta olen jo vuosia sitten kirjoittanut.
Tämä poistovoima olisi juuri sitä pimeää energiaa.
Me emme tiedä kuitenkaan mitä tämä pimeä energia on.

Kun ajatellaan minkä tahansa massan nopeuden kiihtymistä niin ei se nopeuden kiihtyminen tule tyhjästä. Joku voima/energia sen aiheuttaa.
Yleensähän nopeus hidastuu mieluummin kuin kiihtyy.

Aina kuitenkin täytyy hiukan epäillä vallalla olevia teorioita, kuten alkuräjähdys ja maailmankaikkeutemme kiihtyvä laajeneminen ym.


Kirjoitit: "Ilman pimeää energiaa maailmankaikkeutemme laajeneminen hidastuisi gravitaation vuoksi." Hah. Näinhän koulussa opetetaan, ei siinä mitään. Voi jopa pitää paikkansa. En vaan ymmärrä miten gravitaatio, tai gravitaation kautta toisiinsa vaikuttavat galaksiklusterit vaikuttaisivat maailmankaikkeutemme laajenemiseen tai pienenemiseen, mutta onneksi olen kirvesmies jonka ei tarttekkaan ymmärtää, kunhan vaan surffailen täällä ja veistelen lastuja laineille. Eikun ilmapalloa puhaltamaan ja ihmettelemään miten klusterit pallopinnan laajetessa lähentyvät toisiaan. Ja miten etäisyys muihin galakseihin ja galaksiklustereihin kaiken aikaa kasvaa kiihtyvästi.

"The universe is a big place, perhaps the biggest".
"Those of you who believe in telekinetics, raise my hand".
Kurt Vonnegut
"Voihan fusk." Minä

Vaikka tiede uskotteli (antoi ymmärtää ties monennenko kerran), että kaikki palikat olivat tiedossa, ja kohta olisi saatu selville niiden täydellinen ilmenemislaki kvanteista ja atomista aina universumin reunoille, oli se täyttä huuhaata ilman löydettyjä mustia materioita ja energioitakin. Kaiken Teorian siirtyminen myös nykyfysiikan tapahtumahorisontin taakse oli selvää jo ennen viime vuosikymmenten havaintoja.

Ja miksi helskutassa po. aineet ja energiat olisivat ja vaikuttaisivat vain omamme ja muiden galaksien välisesssä tyhjässä avaruudessa? Samalla tavalla sivuun on työnnetty myös painovoiman outo lokaalisuus, mutta sen yleistäminen kaikkeen tuntemattomaan ei ole oikeutettua. Jos painovoima ei vaikutakaan kvanttimaailmassa, se ei edellytä mitään miltään tuntemattomalta maailmankaikkeuden muulta osalta tai voimalta.

Energian, arroganssin ja tyhmyyden katoamattomuuden laki lienee ainoa varmuus, mihin voi luottaa. Tosin energian kohdalla on syytä varautua tarkennuksiin.

Itselleni on edelleen hämärää, ellei peräti pimeää, mikseivät ajallisesti alkuräjähdystä lähempänä olevat vanhemmat kohteet liikkuneetkin kovempaa kyytiä kuin me paljon myöhemmin muotoutuneet universumin uudemmat vauvakappaleet liikumme. Kukaanhan ei voi tietää, mitä universumin laidoilla muualla "nyt" tapahtuu.

Toisaalta tieto universumin oletetusta kokonaismassasta tuntuu taikurin hihasta vedetyltä. Vasta kokonaismassastahan voidaan päätellä "laajenemisen" mahdollinen kohtalo. Luonnollinen vastenmielisyyyteni inflaatioteoriaan perustuu sen ilmiselvään ristiriitaan juuri energian häviämättömyysoletuksen kanssa. Inflaatiotakaan ei voinut tapahtua ilman siihen kulunutta/kuluvaa energiaa, eikä sen määrää voida koskaan mitata, koska valoa nopeampana siitä ei voi saada tietoa. Mikä on mahdollisten kappaleiden nopeus "nyt" universumin jollain toisella laidalla, tai onko siellä enää ketään? Eihän sitä voi kukaan tietää ennenkuin n. 14 mijardia vuotta on kulunut. Palaan mielelläni asiaan silloin.

On siis yhdentekevää vaikka ilmenisi, että tuntemaamme materiaa olisi vain promille jo tunnetusta maailmankaikkeudesta, koska emme voi mitenkään tietää kuinka laaja ja painava maailma on. Näin on aina, mikäli inflaatioteoria on tosi.

Löytyisipä edes se tietoisuusgeeni ja älykkyysatomi ensin, niin olisi helpompi jatkaa hunteeraamista.

Jos maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy, niin pimeää energiaa on, muuten ei. On mahdollista, että avaruuteen syntyi epätasaisuuksia ennen kosmista inflaatiota. Epätasaisuudet laajenivat miljardien valovuosien kokoisiksi, jolloin paikallisesti näyttää, että maailmankaikkeus on kaikkialla samanlainen. Nämä epätasaisuudet voivat nykyään näkyä laajojen alueiden loittonemisena.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat