Seuraa 
Viestejä3521
Liittynyt20.7.2010

Tällaista aihetta ei löytynyt. Tässäkin on monta suuntaa, toimivaa tai ei toimivaa, taloudellisesti hyvää tai huonoa, luontoa säästävää tai kuluttavaa.

Aloitan Turun sanomien pääkirjoituksella ruokohelvestä. http://www.ts.fi/online/mielipiteet/paa ... 73540.html "Ruokohelpi petti odotukset"

Nyt valtion 50,1-prosenttisesti omistama Vapo on pannut myyntiin omia turvetuotannosta viljelykäyttöön otettuja peltojaan. Yhtiö on myös purkanut viljelysopimuksia. Syy on yksinkertainen: ruokohelpi ei käy kaupaksi. Voimalaitokset eivät osta, koska se on osoittautunut ongelmalliseksi polttoaineeksi. Kun Vapo nostaa kädet pystyyn, ruokohelven tuotanto käytännössä loppuu kokonaan.....
Biohuumassa on vain nyökytelty, vaikka ruokohelven tuet ovat olleet kuusi kertaa enemmän kuin siitä markkinoilta saatava hinta....Toivottavasti jollakin on tietoa jostakin uudesta uusiutuvasta energialähteestä, joka toimisi jollain tavalla eikä olisi vain politiikkaa ja varojen tuhlaajaksi. Uusiutuvasta energiastahan piti tulla korvaajaa fossiilisille polttoaineille, kun näitä alettiin vastustaa ilmakehän kohoavan hiilidioksidipitoisuuden tähden.

Nyt mainostetaan ja tuetaan biokaasua. Jos tämäkin kokeilu epäonnistuu, niin enimmät rahat siihen ovat keskituloisten veronmaksajien pussista poissa.

Tuulivoima on jo käynyt kalliiksi keskituloisille. Tuulivoimalan perustamiskustannuksista kustannuksista valtio maksanee 40% ja tuotetusta sähköenergiasta puolet saanee tuotantotukea.

Turvetuotanto pilaa Suomen vesistöt ja saanee myös valtion tukea.

Tieteellisesti tutkittu ja todistettu - mutta silti voi olla totta.

Sivut

Kommentit (23)

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
myooppi
Nyt mainostetaan ja tuetaan biokaasua. Jos tämäkin kokeilu epäonnistuu, niin enimmät rahat siihen ovat keskituloisten veronmaksajien pussista poissa.

Tuulivoima on jo käynyt kalliiksi keskituloisille. Tuulivoimalan perustamiskustannuksista kustannuksista valtio maksanee 40% ja tuotetusta sähköenergiasta puolet saanee tuotantotukea.

Turvetuotanto pilaa Suomen vesistöt ja saanee myös valtion tukea.
Biokaasussa ei ole mitään muuta ongelmaa kuin riittävyys, "paskaa" ei synny tarpeeksi yleiskäyttöön. Kaupungien bussiliikenne sillä kyllä saadaan kulkemaan.

Maatalouden ylituotantoa (jos sellaisesta voidaan puhua), voidaan hyödyntää öljykasveina energiantuotannossa ainakin tilojen energiantuotannon omavaraisuuden osalta. Biopolttoaineen hinta vain ei ole vielä tarpeeksi kilpailukykyinen fossiilisiin lähteisiin nähden, jotta investoinnit olisivat selvästi kannattavia, mutta sekin aika koittaa.

Turvetuotanto sinällään tuskin pilaa vesistöjä, kunhan huolehditaan oikeasti siitä, ettei niitä pääse syntymään.

Tuulivoiman osalta kyse on lähinnä siitä, miten tuotettua energiaa saataisiin talteen myöhempää käyttöä varten. Pumppuvoimalaitokset ovat tähän oiva ratkaisu muuten, mutta suomessa ei ole kunnollisia vesivarastoja joihin energia voitaisiin tallentaa. Sama pätee monille muillekin olosuhderiippuvaisille energiamuodoille.

Tässä ei oikeastaan ole kyse puolesta vai vastaan asetelmasta vaan siitä mitä sitten kun muut energiamuodot on loppuunkulutetut ja/tai hinta noussut pilviin. Vaihtoehtoja ei ole olemassa muutoin, kun sen osalta millä aikataululla on järkevää toimia.

Levät ovat kenties tulevaisuuden uusia energilähteitä laajemmassa mittakaavassa.

Onhan se nyt ollut jo pitkään selvää, ettei uusiutuvilla energialähteillä ehditä tiputtamaan hiildioksidipäästöjä tarpeeksi nopeasti ilmastonmuutosta hidastaaksemme. Ainoa realistinen vaihtoehto olisi ydinvoimaan siirtyminen, mutta poliittiset syyt ja tuntemattoman pelko ovat pitkään estäneet ydinvoimaprosentin kasvattamisen.

Uusiutuvia pitää kehittää kuitenkin jatkuvasti eteenpäin, jotta joskus mahdollisesti päästään tilanteeseen jossa niitäkin voidaan pitää varteenotettavana vaihtoehtona laajamittaisessa energiantuotannossa. Samalla aikaskaalalla kuitenkin kilpailee myös se "lopullinen ratkaisu", eli fuusiovoima, jonka luvataan aina olevan valmis 50 vuoden päästä. (Tai no tällä hetkellä lupaukset kai ajoittuvat 2100-luvun alkuun...)

Edup
Samalla aikaskaalalla kuitenkin kilpailee myös se "lopullinen ratkaisu", eli fuusiovoima, jonka luvataan aina olevan valmis 50 vuoden päästä. (Tai no tällä hetkellä lupaukset kai ajoittuvat 2100-luvun alkuun...)

Vaikka DT-fuusion tekniset haasteet joskus "voitttaisiinkin", niin ongelmaksi muodostuu joka tapauksessa fuusion taloudellinen kannattavuus. Parhaimpienkin skenaarioiden mukaan fuusiolla tuotettu sähkö voisi olla vain nipin napin kannattavaa, ja hieman realistisempien arvioiden mukaan siitä ei ole oikeasti kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi.

myl
Seuraa 
Viestejä224
Liittynyt18.11.2010

Ruokohelpi nyt oli aivan naurettava idea jo alunperin.
Biokaasu on polttoaineena hyvä, mutta sen tuottaminen on liian kallista.
Sama koskee kaikkia maalla kasvatettavia energiakasveja, koska maa-ala on kallista ja se tarvitaan ruuan tuotantoon.

Jos biopolttoaineita halutaan käyttää, niin raaka-aine on saatava maatalousmaan ulkopuolelta eli käytännössä merestä. Jonkun verran voidaan käyttää soita eli turvetta, mutta turve ei ole käytännössä uusiutuvaa.

Energialähteiden etsimisessä ei pitäisi hätäillä, koska fossiilisista polttoaineista ei tule pulaa. Erityisesti rahaa ei pitäisi sijoittaa toimimattomiin väliaikaisratkaisuihin (esim. tuulivoima, aurinkosähkö), koska sekin raha tarvitaan oikean energiaratkaisun kehitttelyyn.

Toimimattoman energiantuotantotavan tunnistaa siitä, että se tarvitsee veronmaksajien rahaa tuekseen.

-myl

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5363
Liittynyt9.1.2011

Fuusiovoima ei ole edes teoriassa ratkaisu, koska siihen liittyy liikaa neutronisäteilyä, jonka seurauksena se tuottaa enemmän ydinjätettä kuin perinteinen fissiovoima ja kertaluokkia enemmän ydinjätettä kuin neljännen sukupolven fissiovoima.

Ei ole mitään teoreettista syytä olemassa etteikö satakertaa energiatehokkaampaa neljännen sukupolven ydinvoimaa saada toimimaan taloudellisesti kannattavana. Sitten kun siinä onnistutaan joskus 20-luvulla, niin energian hinta alkaa lähestymään asymptoottisesti nollaa. Neljännen sukupolven reaktorit on kivoja, koska niillä voidaan paitsi käyttää ydin-»jätettä» polttoaineena, niin niistä voidaan tehdä täysin ylläpidosta riippumattomia kertalataukseen perustuvia systeemejä, jossa riittää että reaktori rakennetaan, jos se tuottaa sitten X-megawattia tehoa 60 vuotta.

Lisäksi kylmäfuusio, boorin fuusio yms. energian villikortti on toki olemassa. On siis varmaa, ettei tulevaisuudessa energiasta tarvitse maksaa. Jo pelkästään sen vuoksi, ettei ole mitään periaatteellista syytä miksei aurinkoenergian hintakin voisi lähestyä asymptoottisesti nollaa, kunhan opitaan massatuottamaan hiilipohjaisia nanomateriaaleja, eli käytännössä ilmaisia aurinkopaneeleja. Ne toimii jo nykyisin prototyyppiasteella, vaikkei massatuotantoa vielä osatakaan.

===

Horisontaalinen bioenergian viljely ei ole mitään muuta kuin maataloustukipolitiikkaa ja luonnon tuhoamista, eli juuri sitä mitä Keskustapuolue haluaa. Sillä ei ole mitään relevanssia tulevaisuuden kestävän kehityksen mukaisena energiaratkaisuna.

Kunhan energian hinta laskee vielä hieman, niin voidaan aloittaa myös vertikaalinen viljely, jolloin saadaan satoa jopa 200 kertaa enemmän per pinta-alayksikkö kuin horisontaalisesta viljelystä. Kaikki tämä säästä, auringosta, tuholaisista riippumatta. Lisäksi tuotanto voidaan automatisoida ja ravinteet sekä vesi kierrättää.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

myooppi
Seuraa 
Viestejä3521
Liittynyt20.7.2010

Näkökulmia
myl
Toimimattoman energiantuotantotavan tunnistaa siitä, että se tarvitsee veronmaksajien rahaa tuekseen.
ja puuhevonen tulevaisuuden näkymiä.
Mutta myös vanhan toistoa Edup
Onhan se nyt ollut jo pitkään selvää, ettei uusiutuvilla energialähteillä ehditä tiputtamaan hiildioksidipäästöjä tarpeeksi nopeasti ilmastonmuutosta hidastaaksemme.
Puolustukseksi on luettava, että yleinen medianmielipide on vielä samaa mieltä. Teknisissä töissä puuhailevien ja luonnontieteilijöitten enemmistön vastakkainen mielipide on jäänyt medialta tyystin huomaamatta.

Turvetuotanto sinällään tuskin pilaa vesistöjä, kunhan huolehditaan oikeasti siitä, ettei niitä pääse syntymään.

Jos turpeen poltto jo nyt tarvitsee tukea, niin tuki vain lisääntyy, jos vesistöt on suojeltava kuivausvesien humukselta.

Tieteellisesti tutkittu ja todistettu - mutta silti voi olla totta.

kohe
Seuraa 
Viestejä1257
Liittynyt30.8.2009
Puuhevonen
Sitten kun siinä onnistutaan joskus 20-luvulla, niin energian hinta alkaa lähestymään asymptoottisesti nollaa.

On siis varmaa, ettei tulevaisuudessa energiasta tarvitse maksaa.

Mikään mitä voi myydä ja mitä tarvitaan, ei ikinä tule olemaan niin halpaa ettei sillä olisi merkitystä.

kohe
Seuraa 
Viestejä1257
Liittynyt30.8.2009
myooppi

Aloitan Turun sanomien pääkirjoituksella ruokohelvestä. http://www.ts.fi/online/mielipiteet/paa ... 73540.html "Ruokohelpi petti odotukset"

Nyt valtion 50,1-prosenttisesti omistama Vapo on pannut myyntiin omia turvetuotannosta viljelykäyttöön otettuja peltojaan. Yhtiö on myös purkanut viljelysopimuksia. Syy on yksinkertainen: ruokohelpi ei käy kaupaksi. Voimalaitokset eivät osta, koska se on osoittautunut ongelmalliseksi polttoaineeksi. Kun Vapo nostaa kädet pystyyn, ruokohelven tuotanto käytännössä loppuu kokonaan.....
Biohuumassa on vain nyökytelty, vaikka ruokohelven tuet ovat olleet kuusi kertaa enemmän kuin siitä markkinoilta saatava hinta....Ruokohelpihän oli vain vapon juoni.
Vapolta olisi kulunyt euro poikineen lopetettujen turvetuotantialueiden ennallistamisesen ja maisemointiin. Mutta hepä keksivät lobata ruokohelvelle tuotantotuet ja kappas, pääsivätkin tienaamaan näillä alueilla.

kohe
Seuraa 
Viestejä1257
Liittynyt30.8.2009

Julkisuudessa puhutaan paljon siitä kuinka paljon uusiutuvia energiamuotoja tuetaan mutta totuus maailmanlaajuisesti on hiukan toista.

Koneviesti nro 16 24.11. 2011 :

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tilastojen mukaan fossiilisille polttoaineille myönnettiin vuonna 2009 viisi kertaa enemmän tukea kuin uusiutuville.

Uusiutuvat saivan noin 10 % fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian tutkimisen varoista.

myooppi
Seuraa 
Viestejä3521
Liittynyt20.7.2010
kohe
Julkisuudessa puhutaan paljon siitä kuinka paljon uusiutuvia energiamuotoja tuetaan mutta totuus maailmanlaajuisesti on hiukan toista.

Koneviesti nro 16 24.11. 2011 :

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) tilastojen mukaan fossiilisille polttoaineille myönnettiin vuonna 2009 viisi kertaa enemmän tukea kuin uusiutuville.

Uusiutuvat saivan noin 10 % fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian tutkimisen varoista.


Fossiilista energiaa tuotetaan myös eniten, 100 kertaa enemmän kuin uusiutuvia. Fossiilista energiaa myös verotetaan runsaasti, joten on aivan hyvä, että tutkitaan miten sitä on edullisinta tuottaa ja miten sen käytöstä on vähiten ongelmia. Suurin osa uusiutuvien tuesta mennee tuulivoimaloiden rakentamiseen ja tuulivoiman tuotantotukeen. Tuotantotuki on tuhlausta, mutta ilman sitä tuulivoimaa ei kannata tuottaa.

Tieteellisesti tutkittu ja todistettu - mutta silti voi olla totta.

Zäp
Seuraa 
Viestejä2315
Liittynyt19.10.2009
Puuhevonen
Ei ole mitään teoreettista syytä olemassa etteikö satakertaa energiatehokkaampaa neljännen sukupolven ydinvoimaa saada toimimaan taloudellisesti kannattavana. Sitten kun siinä onnistutaan joskus 20-luvulla, niin energian hinta alkaa lähestymään asymptoottisesti nollaa.Et sitten ole oppinut mitään niistä aikaisemmista tämän aiheen keskusteluista?

sinnipirtti
Seuraa 
Viestejä5161
Liittynyt1.7.2007
myl
Ruokohelpi nyt oli aivan naurettava idea jo alunperin.
Biokaasu on polttoaineena hyvä, mutta sen tuottaminen on liian kallista.

-myl
viittaatko kalleudella biokaasureaktoreiden ja kaasupesureiden alkuinvestointiin vai? kunnollisia toimivia puhdistuslaitoksia ei ole vielä kehitetty ja sillä saralla on vielä tekemistä. muutenhan kyseessä on varsin edullinen (käytännössä ilmainen sillä sekoitukseen, pesuun ja paineistukseen energia saadaan siitä itsestään) polttoaine jätteestä jota voidaan tehdä myös kotitalouksien biojätteestä. jäljelle jäävä massa on erittäin hyvää maanparannusainetta jolloin taas voidaan vähentää muuta lannoitusta.

toisen polven pilkkuvirhe

myl
Seuraa 
Viestejä224
Liittynyt18.11.2010

Jätettä riittää vain aivan mitättömän biokaasu- tai -etanolimäärän tms. valmistukseeen.
Se on aivan lapsellista näpertelyä.

Merkittävän bioenergiamäärän tuottaminen vaatii valtavan suuren pinta-alan valjastamista tuotantokäyttöön.
Tämä on aivan liian kallista ja epäeettistäkin, koska myös ruuasta on pulaa.

-myl

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat