Seuraa 
Viestejä45973

Voidaan kuvitella älykäs tietokoneolio, joka elää tietokoneen muistiavaruudessa hieman samaan tapaan kuin ihminen (fyysikko) omassa havaintoavaruudessaan. Olio tekee havaintoja ja johtopäätöksiä omasta digitaalisesta maailmastaan ja huomaa, että hänen avaruutensa on kvantittunut biteiksi. Tietokoneolio itsekin muodostuu samoista biteistä. Bitti on jakamaton. Mutta mikä on bitti ja mistä se on tehty?

Me tiedämme, että bitit syntyvät transistoreissa, elektroniputkissa tai vaikkapa releisssä. Bitti voi syntyä myös hydraulisissa ja pneumaattisissa järjestelmissä. Tietokoneoliolla ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuutta omalla päättelyllään saada selville, mistä bitti syntyy. Bitti on sille taustasta riippumaton ikuinen abstraktio ja samalla sen oman todellisuuden ainoa perusta eli substanssi.

Mustiavaruus on esimerkki kvantittuneesta avaruudesta. Kvantittunut avaruus on absoluuttinen avaruus mutta täysin eri kuin vaikkkapa Newtonin absoluuttinen avaruus. Perustuuko meidänkin maailmamme johonkin bitin kaltaiseen asiaan, joka vastaavalla tavalla jää meille ikuiseksi abstraktioksi?

Avaruuden kvantittaminen merkitsee fysiikan teoriassa paradigman vaihtoa. Modernin fysiikan mukaan absoluuttista avaruutta ei ole olemassa. Uuden paradigman mukaan absoluuttinen avaruus on ainoa substanssi, joka on olemassa. Avaruus itse muodostaa tilan lisäksi niin materian kuin ajankin. Malli perustuu geometriaan.

Kvanttimekaniikka on sisältänyt ratkaisemattoman mittausongelman. Paradigman vaihto tuo mukanaan ratkaisun mittausongelmaan, kuten myös EPR-paradoksiin. Uusi paradigma antaa uuden näkökulman mm. avaruuteen, aikaan, abstrakteihin todennäköisyysaaltoihin ja sattumaan. Tapahtumien kehitys on täysin determinististä. Havaitsijan tietoisuus ja sen merkitys mittauksessa voidaan yksikertaistaa selkeällä tavalla. Tämän kaiken ja enemmänkin voi lukea D-teorian päivitetystä versiosta.

D-teoria on julkaistu englanniksi ja suomeksi. Suomenkielinen versio löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.netikka.net/mpeltonen/siirre ... teoria.htm

Pekka Virtanen

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (63)

pekka.virtanen
Voidaan kuvitella älykäs tietokoneolio, joka elää tietokoneen muistiavaruudessa hieman samaan tapaan kuin ihminen (fyysikko) omassa havaintoavaruudessaan.

Ei taatusti "elä"! Tietokoneen muistiavaruus ja sitä käsittelevä "mekaniikka" kuuluu informaatiotieteiden pariin. Tietokoneen "softaa" koskevat "lait" ovat emergenssitasoltaan yhteiskunnan lakeja eivätkä mitään fysiikan lakeja!

Olio tekee havaintoja ja johtopäätöksiä omasta digitaalisesta maailmastaan ja huomaa, että hänen avaruutensa on kvantittunut biteiksi.

Ei taatusti "huomaa", ainakaan ilman että se "huomaamistoiminto" ("reaktio") on sitä pyörittävään softaan (yhteiskunnassa elävän) ihmisen toimesta kovakoodattu. Ja johtopäätöksiä se ei osaa senkään vertaa tehdä...

Tietokoneolio itsekin muodostuu samoista biteistä. Bitti on jakamaton. Mutta mikä on bitti ja mistä se on tehty?

Bitti on informaation mitta. Yksi bitti tarkoittaa valintaa kahden toiminnallisen vaihtoehdon väliltä. Bittimäärä riippuu siis myös “valitsijasta”, se on prosessiominaisuus.

Me tiedämme, että bitit syntyvät transistoreissa, elektroniputkissa tai vaikkapa releisssä. Bitti voi syntyä myös hydraulisissa ja pneumaattisissa järjestelmissä.

Eivät "synny", vaan yhteiskunnassa. Siinä olet kuitenkin oikeassa, että informaation materiaalisella kantajalla ei ole merkitystä, koska informaatiotiede on matematiikkaa eikä fysiikkaa. Mm. Turingin kone voidaan toteuttaa paitsi tavanomaisella transistoripohjaisella tietokoneella, myös esimerkiksi täysin ilman elektronisia komponentteja, romumetallista, puusta ja muovista: http://www.youtube.com/watch?v=S6k4i97g ... re=related

Tietokoneoliolla ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuutta omalla päättelyllään saada selville, mistä bitti syntyy.

No ei taatusti ole. Eikä "sillä" ole mahdollisuutta "päätellä" mitään muutakaan. Kuten ei myöskään esimerkiksi simpansseilla ja susilapsillakaan...

Bitti on sille taustasta riippumaton ikuinen abstraktio ja samalla sen oman todellisuuden ainoa perusta eli substanssi.

Höpönlöpön.

Mustiavaruus on esimerkki kvantittuneesta avaruudesta. Kvantittunut avaruus on absoluuttinen avaruus mutta täysin eri kuin vaikkkapa Newtonin absoluuttinen avaruus. Perustuuko meidänkin maailmamme johonkin bitin kaltaiseen asiaan, joka vastaavalla tavalla jää meille ikuiseksi abstraktioksi?

Ei taatusti perustu. Avaruus kyllä voi olla kvantittunut, mutta sillä ei ole kerrassaan mitään tekemistä informaatiotieteellisen bitin käsitteen kanssa.

Avaruuden kvantittaminen merkitsee fysiikan teoriassa paradigman vaihtoa.

EI todellakaan merkitse! Se merkitisi ainoastaan uusia pätevyysalueita nykyisille teorioille: YST:lle, kvanttiteorioille ja jossain määrin EST:lle.

Modernin fysiikan mukaan absoluuttista avaruutta ei ole olemassa.

Kyllä...

Uuden paradigman mukaan absoluuttinen avaruus on ainoa substanssi, joka on olemassa.

Höpsistä, julistat nyt uutta "enqvistiläistä" monadologiaa, jolla ei ole kerrassaan mitään tekemistä oikean tieteen kanssa!
http://hameemmias.vuodatus.net/blog/298 ... adologiaa/

Avaruus itse muodostaa tilan lisäksi niin materian kuin ajankin.

Väärin. Materia ja sen liike muodostavat avaruuden ja ajan!

Malli perustuu geometriaan.

"Matematiikka (kr. máthema - tieto, tiede), tiede reaalimaailman määrällisistä suhteista ja avaruudellisita muodoista.

" Puhtaalla matematiikalla on tutkimuskohteenaan reaalimaailman avaruudelliset muodot ja määrälliset suhteet, kuten sanottu - aivan todellinen materaali. Se tosiasia, että tämä materiaali saa äärimmäisen abstraktin muodon, voi vain vähän hämärtää sen alkuperää ulkoisessa maailmassa. Mutta jotta näitä muotoja suhteita voitaisiin tutkia puhtaassa muodossa, ne on välttämätöntä erottaa aivan täydellisesti sisällöstä, jättää tämä viimeksi mainittu sivuun jonakin yhdentekevänä." (Engels)

Matematiikan abstraktisuus ei merkitse sen erillisyyttä materiaalisesta (huom: EI ole ´aineellisen´ synonyymi!) todellisuudesta. Erottamattomassa yhteydessä luonnontieteiden ja tekniikan tarpeisiin matematiikan tutkima määrällisten suhteiden ja avaruudelliten muotojen "varasto" (zapas) laajenee jatkuvasti, niin että yllä esitetty ´matematiikan´ määritelmä täydentyy yhä rikkaammalla sisällöllä. "

Matematiikka ja nuo muodot ja määrälliset suhteet eivät kuitenkaan ole ”sama asia”, vaan ne ovat TIEDE ja sen TUTKIMUSKOHDE, joka mallinnetaan loogisesti (joka puree nyt harvinaisen rautaisesti, koska kohdetta voidaan tarkastella PISTEITTÄIN, joiden olemus ”ulottuvuudettomuuden” ohella on, että mikä tahansa ominaisuus on tai ei ole).

Muodollinen logiikka on MATEMATIIKAN (teorioiden) sisällä, ja matematiikka taas on fysikaalisten teorioiden sisällä,

MUTTA SITÄ EI OLE ITSE MATERIAALISEN TODELLISUUDEN SISÄLLÄ!

Oppi siitä, että se olisi myös ”todellisuuden sisällä” sen erottamattomana ainesosana, sen ontologisten toimintaedellytysten menetelmänä absoluuttisena voimassaolona materian rakenteen taholta, on tunnettu filosofinen oppi, yhtä vanha kuin tiede itse.

Sen aloittaja oli Pythagoras ja sen (tähänastinen, !!!!, antaa Enqun yrittää...!!!) kunkku oli Leibnitz (joka ei ollut mikään tyhmä mies...).

Sitä oppia nimitetään monadologiaksi, ja se on suorastaan arkkimetafyysinen oppi.

Monadologisen opin eräs erityispiirre on matemaattisen ja fysikaalisen olemassalon samaistaminen ja siten sekoittaminen, eli sellaisen "pikkuseikan" kuin aksiomaattisen järjestelmän TULKINNAN olemassaolon "unohtaminen". Monadologinen ontologia on sen filosofinen "perustelu".

Tulkinta ei ole johdettavissa muodollisloogisesti aksiomaattisesta järjestelmästä, kuten matematiikasta, sillä jos matemaattisella järjestelmällä on yksi tulkinta, sillä on niitä samalla N (= paitsi ikiteekkarin vuosikurssi, myös numeroituva äärettömyys) kappaletta. Myökään oikeat (pätevät) laskut eivät takaa, että tulkinta olisi oikea ja voimassa.

Rehellisesti julkilausuttuna kyseistä oppia pidetään yleensä väkisin väännettynä ja sellaisena munattomana oppina, kun se on johdettu muodollisesta logiikasta sen pelaamisen selitykseksi. Teorianmuodostus on kuitenkin taustafilosofialtaan ontologisesti monadologista VAIN JOS OLETETAAN ”KAIKENTEORIA”. Silloin tehdään TODELLISUUTTA KOSKEVA ONTOLOGINEN TAUSTAOLETUS, eikä pelkästään TODELLISUUDEN MALLIA koskeva (ja väistämättä rajoitettu!). Ja last but not least ehkä pahiman niitin antaa myös Pekonen: mikään aksiomaattinen järjestelmä ei ole taydellinen, mikä dialetiikassa tarkoittaa, että tulkittuna se ei ole lopulta kuitenkaan kokonaan riippumaton sisällöllisestä tulkinnasta, joka on lopultakin se muodon ja sisällön dominatti osapuoli:

OP: ” Einsteinin, Wignerin ja Enqvistin hämmennys on luonteeltaan metafyysistä: substanssia etsiessään he kaikki viittaavat matematiikkaan. Matemaatikot on kuitenkin tehokkaasti ja pysyvästi rokotettu fyysikoille tyypillisiä Kaiken Teorian kaltaisia suuruudenhulluja kuvitelmia vastaan.

Rokottajana toimi Kurt Gödel (1906-1978), epäilemättä historian suurin loogikko Aristoteleen jälkeen. Gödelin kuuluisat epätäydellisyyslauseet osoittavat, että matematiikka ei sulkeudu itseensä:

Matematiikassa on aina väittämiä, joita ei voida todistaa oikeiksi eikä vääriksi, asetettiinpa matematiikan perustana oleva aksioomajärjestelmä millä tavalla tahansa.

Toisaalta matematiikan ristiriidattomuutta ei voida todistaa matematiikan sisäisten päättelysääntöjen avulla. Stephen Hawkingia edelleen mukaillen Gödelin jälkeisen ajan matemaatikko voisi todeta, että meidän tieteenalamme ehdottomasti ei ole "suljettu" eikä "reunaton", vaan "avoin" ja "reunallinen". Koko todellisuus ei ole matematisoitavissa, vaan "metamatematiikka" (so., niiden asioiden muodostama kokonaisuus, joista matematiikka ei voi puhua) ilmeisesti on olemassa. ”

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/298 ... adologiaa/

Kvanttimekaniikka on sisältänyt ratkaisemattoman mittausongelman.

Siinä ei ole tällä hetkellä mitään "ylitsepääsemätöntä" ongelmaa, ainakaan dialektisen materialismin näkökulmasta.

Paradigman vaihto tuo mukanaan ratkaisun mittausongelmaan, kuten myös EPR-paradoksiin. Uusi paradigma antaa uuden näkökulman mm. avaruuteen, aikaan, abstrakteihin todennäköisyysaaltoihin ja sattumaan. Tapahtumien kehitys on täysin determinististä. Havaitsijan tietoisuus ja sen merkitys mittauksessa voidaan yksikertaistaa selkeällä tavalla. Tämän kaiken ja enemmänkin voi lukea D-teorian päivitetystä versiosta.

D-teoria on julkaistu englanniksi ja suomeksi. Suomenkielinen versio löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.netikka.net/mpeltonen/siirre ... teoria.htm

Pekka Virtanen


Just...

Goswell
Seuraa 
Viestejä18371
Schlierenzauer
Väärin. Materia ja sen liike muodostavat avaruuden ja ajan!No ei tuokaan ole aivan oikein. Ei materia avaruutta muodosta, vaan se liikkeellään käyttää avaruuden tilaa, ja näin muodostuvan etäisyyden kautta muodostaa "ajan", sekin vain infon rajallisen nopeuden takia.

Minun mielestä noin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Goswell
Schlierenzauer
Väärin. Materia ja sen liike muodostavat avaruuden ja ajan!No ei tuokaan ole aivan oikein. Ei materia avaruutta muodosta, vaan se liikkeellään käyttää avaruuden tilaa, ja näin muodostuvan etäisyyden kautta muodostaa "ajan", sekin vain infon rajallisen nopeuden takia.

Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Spacetime
"Space and Time

the universal forms in which matter exists. Space and time do not exist outside of matter or independently of it."

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/vacuum

Schlierenzauer
pekka.virtanen
Voidaan kuvitella älykäs tietokoneolio, joka elää tietokoneen muistiavaruudessa hieman samaan tapaan kuin ihminen (fyysikko) omassa havaintoavaruudessaan.

Ei taatusti "elä"! Tietokoneen muistiavaruus ja sitä käsittelevä "mekaniikka" kuuluu informaatiotieteiden pariin. Tietokoneen "softaa" koskevat "lait" ovat emergenssitasoltaan yhteiskunnan lakeja eivätkä mitään fysiikan lakeja!Kiellätkö, että on mahdollista luoda kienotekoinen äly?

Goswell
Seuraa 
Viestejä18371
Schlierenzauer
Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...Ei minusta. Mikä on virtuaalihiukkanen, se on hiukkanen jota ei voi havaita. Siellä voi poreilla vaikka shampanja, sillä ei ole mitään merkitystä jos sitä ei kerran mitenkään voi havaita.

Schlierenzauer
Space and time do not exist outside of matter or independently of it."Tuo on totta, mutta "väärin sammutettu". Jos meillä ei ole materiaa, meillä ei ole myöskään sitä vapaata energiaa, se kun on materiasta lähtöisin. Jos meillä ei ole materiaa eikä vapaata energiaa, tila on "ei mitään" mitä jää, ei mitään millä on merkitystä. Pelkkä tila ilman mitään muuta on melko tylsä paikka. Mistään et voi määrittää yhtään mitään, et tilaa, et aikaa.

Minun mielestä noin.

Schlierenzauer

Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...Ei Materia ja sen liike mitään tilaa muodosta, siltikään vaikka tyhjö poreilisi.

Goswell
Schlierenzauer
Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...Ei minusta. Mikä on virtuaalihiukkanen, se on hiukkanen jota ei voi havaita. Siellä voi poreilla vaikka shampanja, sillä ei ole mitään merkitystä jos sitä ei kerran mitenkään voi havaita.

Virtuaalihiukkasia ei voi "suoraan nähdä", mutta niiden aiheuttamat seurannaiseffektit voi. Seurannaiseffektejä ovat mm. spontaani emissio ja atomin energiatasojen hienokorjaukset.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/vacuum
"In quantum field theory fluctuations are interpreted as the production and destruction of virtual particles (that is, particles that are continually produced and immediately destroyed), or virtual quanta of a given field. The presence of fluctuations does not affect the values of the total electrical charge, the spin, and other characteristics of the system, which, as already stated, are equal to zero in the vacuum state. However, virtual particles participate in interactions exactly as real particles do. For example, a virtual photon is capable of producing a virtual electron-positron pair; this is analogous to the production of a real electron-positron pair by a real photon. Because of fluctuations, a vacuum acquires special characteristics that are manifested in observed effects; consequently, the vacuum state follows all the laws that apply to “real” physical states.

Let us examine a system that consists only of one real electron. There are no real photons in such a system, but fluctuations of the photon vacuum (this term means the absence of real photons) lead to the production of “clouds” of virtual photons near the electron and electron-positron pairs following the photons. Such pairs appear in the same way as bound charges in a dielectric: under the action of the coulomb field of the real electron they are polarized, and they screen (that is, effectively decrease) the charge of the electron. By analogy with the dielectric, the effect of screening the electrical charge of virtual particles is called vacuum polarization.

As a result of vacuum polarization, the electrical field of a charged particle is slightly different from its coulomb field at short distances from the particle. Thus, for example, the energy levels of electrons closest to the nucleus of an atom are displaced. Vacuum polarization also influences the behavior of charged particles in a magnetic field. The magnetic momentum of the particle, which characterizes this behavior, varies in total from its ‘’normal” value, which is determined by the mass and spin of the particle. Corrections of the energy levels as well as of the magnetic momentum amount to fractions of a percent, and theoretically calculated values agree with very great precision with experimental measurements."

Schlierenzauer
Space and time do not exist outside of matter or independently of it."Tuo on totta, mutta "väärin sammutettu". Jos meillä ei ole materiaa, meillä ei ole myöskään sitä vapaata energiaa, se kun on materiasta lähtöisin.

Energia on materian liikkeen ja vuorovaikutusten yleinen kvantitatiivinen mitta.

Jos meillä ei ole materiaa eikä vapaata energiaa, tila on "ei mitään" mitä jää, ei mitään millä on merkitystä.

Ei ole olemassa mitään "vapaata energiaa"! Tuollainen pulina "puhtaasta energiasta" on ns. energetismiä, joka on eräs mormonistinen huuhaaoppi.

Pelkkä tila ilman mitään muuta on melko tylsä paikka. Mistään et voi määrittää yhtään mitään, et tilaa, et aikaa.

Ei ole mitään "tilaa" ilman materiaa.

fenomenologi
Schlierenzauer

Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...Ei Materia ja sen liike mitään tilaa muodosta, siltikään vaikka tyhjö poreilisi.

Kyllä muodostaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan materia (ja sen sisältämä energia) määrää aika-avaruuden metriikan, ja aika-avaruuden metriikka puolestaan määrää miten materia aika-avaruudessa liikkuu.

Kvanttimekaniikasta puolestaan tiedetään, että laakea, "tyhjäkään" avaruus ei ole oikeasti tyhjä, vaan siellä "poreilee" virtuaalihiukkasia.

Lisäksi kvanttigravitaatioteoriakandidaateista ainakin säieteoriat ennustavat, että gravitaation välittäjähiukkanen on gravitoni, ja silloin aika-avaruus oleellisesti "koostuisi" gravitoneista. (Minä tosin olen hyvin skeptinen säieteorioiden suhteen...)

kuoris
Schlierenzauer
pekka.virtanen
Voidaan kuvitella älykäs tietokoneolio, joka elää tietokoneen muistiavaruudessa hieman samaan tapaan kuin ihminen (fyysikko) omassa havaintoavaruudessaan.

Ei taatusti "elä"! Tietokoneen muistiavaruus ja sitä käsittelevä "mekaniikka" kuuluu informaatiotieteiden pariin. Tietokoneen "softaa" koskevat "lait" ovat emergenssitasoltaan yhteiskunnan lakeja eivätkä mitään fysiikan lakeja!Kiellätkö, että on mahdollista luoda kienotekoinen äly?

Kyllä.

Sellaiseen "älyyn" kuin ihmisellä on, vaaditaan ensinnäkin Pavlovin-Fieldsin ehdollistumismekanismi, joka pelaa vain ja ainoastaan ihmiskehossa. Toiseksi vaaditaan ihmisyhteiskunta, johon ihminen kasvatetaan ja integroidaan lapsesta asti. Yhteiskunnassa ihminen oppii ehdollistumalla kielen ja sitä kautta ajattelun. "Äly" tulee vain ja ainoastaan tätä kautta.

Jos asia kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti tilata tämä teos:
http://books.google.com/books?id=2nmHpX ... &q&f=false
http://theotherbrainbook.com/home.php

Goswell
Seuraa 
Viestejä18371
Schlierenzauer
Ei ole olemassa mitään "vapaata energiaa"! Tuollainen pulina "puhtaasta energiasta" on ns. energetismiä, joka on eräs mormonistinen huuhaaoppi.Schlierenzauer
Energia on materian liikkeen ja vuorovaikutusten yleinen kvantitatiivinen mitta.Tarkoitan vapaalla energialla niitä noin c.n hiukkasia, mittakin käy tietysti.

Schlierenzauer
Virtuaalihiukkasia ei voi "suoraan nähdä", mutta niiden aiheuttamat seurannaiseffektit voi. Seurannaiseffektejä ovat mm. spontaani emissio ja atomin energiatasojen hienokorjaukset.Wikistä.
Virtuaalihiukkaset ovat hiukkasia, joita kvanttiteorian mukaan kuvitellaan olevan kaikkialla. Ne ovat hiukkas-antihiukkas-pareja, jotka kumoavat toistensa vaikutuksen heti syntymänsä jälkeen (eli tuhoavat toisensa). Virtuaalihiukkasten toiminta on niin lyhytaikaista, että me emme sitä suuressa mittakaavassa huomaa. Virtuaalihiukkaset ovat niin pieniä, että emme voi havaita niitä suoraan, mutta voimme havaita niiden aiheuttamia vaikutuksia. Yksi tällaisista on Casimirin ilmiö (nimetty hollantilaisen fyysikon Hendrik B. G. Casimirin mukaan). Kun kaksi metallilevyä laitetaan erittäin lähelle toisiaan, ne alkavat vetää toisiaan puoleensa. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että levyjen pieneen väliin mahtuu ainoastaan tietynlaisia virtuaalihiukkaspareja, kun taas niiden ulkopuolelle mahtuu kaikenlaisia. Tästä seuraa se, että energiatiheys on pienempi levyjen välissä, kuin levyjen ulkopuolella, ja siksi ne vetävät toisiaan puoleensa. Myös Hawkingin säteilyn ajatellaan olevan virtuaalihiukkasista johtuvaa.

Mitä tuosta jää käteen. Ei mitään. Levyjen välissä on gravitaatio, Hawkingin säteily on teoriaa.
Virtuaalihiukkasilla kyllä selitetään tapahtumia esim atomien toiminnassa, siellä ok.

Schlierenzauer
Kyllä muodostaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan materia (ja sen sisältämä energia) määrää aika-avaruuden metriikan, ja aika-avaruuden metriikka puolestaan määrää miten materia aika-avaruudessa liikkuu.

Kvanttimekaniikasta puolestaan tiedetään, että laakea, "tyhjäkään" avaruus ei ole oikeasti tyhjä, vaan siellä "poreilee" virtuaalihiukkasia.

Lisäksi kvanttigravitaatioteoriakandidaateista ainakin säieteoriat ennustavat, että gravitaation välittäjähiukkanen on gravitoni, ja silloin aika-avaruus oleellisesti "koostuisi" gravitoneista. (Minä tosin olen hyvin skeptinen säieteorioiden suhteen...)
Melko hyvä.

Aika-avaruus koostuu gravitoneista ja fotoneista sanoisin. Gravitonit määrää kuinka materia liikkuu, fotonit luo hitaudellaan ajanilluusioon tarvittavat havainnot.
Avaruus ei poreile, siellä viuhtoo gravitoneja ja fotoneita, 99,9999999999999...% fotoneista, 100% gravitoneista emme kuitenkaan havaitse.
Mutta poistetaan nuokin, emme osaa, totta, mutta teoriassa, nyt jää se tila.

Minun mielestä noin.

Schlierenzauer
fenomenologi
Schlierenzauer

Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...Ei Materia ja sen liike mitään tilaa muodosta, siltikään vaikka tyhjö poreilisi.Kyllä muodostaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan materia (ja sen sisältämä energia) määrää aika-avaruuden metriikan, ja aika-avaruuden metriikka puolestaan määrää miten materia aika-avaruudessa liikkuu.Vaikka aine vuorovaikuttaa avaruuden (tai jonkun kentän) kanssa, ei se tarkoita sitä että materia muodostaa avaruuden.
Casimir-ilmiö ei johdu virtuaalihiukkasista, tuolla aiheesta tarkemmin, http://www.tiede.fi/blog/2011/10/28/voiman-tulkintoja

fenomenologi
Schlierenzauer
"Schlierenzauer":
Materia ja sen liike itsessään muodostavat sen "tilan" ja "ajan", jossa ovat. Tyhjää "tilaa" ei ole olemassakaan, vaan "tyhjössäkin" virtuaalihiukkaset poreilevat...

"fenomenologi:" Ei Materia ja sen liike mitään tilaa muodosta, siltikään vaikka tyhjö poreilisi.
Kyllä muodostaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan materia (ja sen sisältämä energia) määrää aika-avaruuden metriikan, ja aika-avaruuden metriikka puolestaan määrää miten materia aika-avaruudessa liikkuu.Vaikka aine vuorovaikuttaa avaruuden (tai jonkun kentän) kanssa, ei se tarkoita sitä että materia muodostaa avaruuden.

Kyllä se tässä tapauksessa sitä tarkoittaa. Ei ole avaruutta eikä aikaa ilman materiaa eikä päin vastoin. Avaruus ei ole mikään materiasta irrallinen, riippumaton ("henkinen") substanssi.

Casimir-ilmiö ei johdu virtuaalihiukkasista, tuolla aiheesta tarkemmin, http://www.tiede.fi/blog/2011/10/28/voiman-tulkintoja

Casimir-ilmiö ei ole tässä yhteydessä mitenkään erityisen oleellinen, eikä noiden kahden eri selityksen välillä ole välitöntä ristiriitaa.

Goswell
Schlierenzauer
Ei ole olemassa mitään "vapaata energiaa"! Tuollainen pulina "puhtaasta energiasta" on ns. energetismiä, joka on eräs mormonistinen huuhaaoppi.Schlierenzauer
Energia on materian liikkeen ja vuorovaikutusten yleinen kvantitatiivinen mitta.Tarkoitan vapaalla energialla niitä noin c.n hiukkasia, mittakin käy tietysti.

Schlierenzauer
Virtuaalihiukkasia ei voi "suoraan nähdä", mutta niiden aiheuttamat seurannaiseffektit voi. Seurannaiseffektejä ovat mm. spontaani emissio ja atomin energiatasojen hienokorjaukset.Wikistä.

Virtuaalihiukkaset ovat hiukkasia, joita kvanttiteorian mukaan kuvitellaan olevan kaikkialla. Ne ovat hiukkas-antihiukkas-pareja, jotka kumoavat toistensa vaikutuksen heti syntymänsä jälkeen (eli tuhoavat toisensa). Virtuaalihiukkasten toiminta on niin lyhytaikaista, että me emme sitä suuressa mittakaavassa huomaa. Virtuaalihiukkaset ovat niin pieniä, että emme voi havaita niitä suoraan, mutta voimme havaita niiden aiheuttamia vaikutuksia. Yksi tällaisista on Casimirin ilmiö (nimetty hollantilaisen fyysikon Hendrik B. G. Casimirin mukaan). Kun kaksi metallilevyä laitetaan erittäin lähelle toisiaan, ne alkavat vetää toisiaan puoleensa. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että levyjen pieneen väliin mahtuu ainoastaan tietynlaisia virtuaalihiukkaspareja, kun taas niiden ulkopuolelle mahtuu kaikenlaisia. Tästä seuraa se, että energiatiheys on pienempi levyjen välissä, kuin levyjen ulkopuolella, ja siksi ne vetävät toisiaan puoleensa. Myös Hawkingin säteilyn ajatellaan olevan virtuaalihiukkasista johtuvaa.

Mitä tuosta jää käteen. Ei mitään. Levyjen välissä on gravitaatio, Hawkingin säteily on teoriaa.
Virtuaalihiukkasilla kyllä selitetään tapahtumia esim atomien toiminnassa, siellä ok.


No atomitasollapa hyvinkin!

Schlierenzauer
Kyllä muodostaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan materia (ja sen sisältämä energia) määrää aika-avaruuden metriikan, ja aika-avaruuden metriikka puolestaan määrää miten materia aika-avaruudessa liikkuu.

Kvanttimekaniikasta puolestaan tiedetään, että laakea, "tyhjäkään" avaruus ei ole oikeasti tyhjä, vaan siellä "poreilee" virtuaalihiukkasia.

Lisäksi kvanttigravitaatioteoriakandidaateista ainakin säieteoriat ennustavat, että gravitaation välittäjähiukkanen on gravitoni, ja silloin aika-avaruus oleellisesti "koostuisi" gravitoneista. (Minä tosin olen hyvin skeptinen säieteorioiden suhteen...)
Melko hyvä.

Aika-avaruus koostuu gravitoneista ja fotoneista sanoisin.


Ainakaan aika-avaruutta ei ole ilman niitä (gravitoni kylläkin on puhdas hypoteesi).

Gravitonit määrää kuinka materia liikkuu, fotonit luo hitaudellaan ajanilluusioon tarvittavat havainnot.

Höpönlöpön.

Avaruus ei poreile,

Kyllä senkin metriikka saattaa "poreilla" tarpeeksi pienessä mittakaavassa.

siellä viuhtoo gravitoneja ja fotoneita, 99,9999999999999...% fotoneista, 100% gravitoneista emme kuitenkaan havaitse.
Mutta poistetaan nuokin, emme osaa, totta, mutta teoriassa, nyt jää se tila.

Ei jää "tilaakaan", jos kaikki materia "poistettaisiin" universumista. Valitettavasti tuollainen "poistaminen" ei onnistu...

Goswell
Seuraa 
Viestejä18371

Merkillinen väite että tilaa ei ole. Mitään ei voisi olla olemassa jos tilaa ei olisi.
Materia tarvitsee tilan voidakseen olla olemassa, tila ei kuitenkaan ole yhtään mitään olevaista, mutta se avaruus tarvitaan aivan varmasti silti. Ilman tilaa, avaruutta ei olisi yhtään mitään olemassa, vain se absoluuttinen ei mitään.
Dualismi pätee tässäkin, 1 ja 0.

Ja lisätäämpäs vielä.

Äärettömyys ei ole mikään ongelma kun tila ajatellaan noin, avaruudessa joko on energiaa (kaikki sen muodot), tai ei ole. Mitä oli "alkusingulan" ympärillä, avaruus, missä se alkuräjähdys tapahtui, avaruudessa. Vai ei ollut mitään ja se räjähti, kumpaa itse uskot.
Tila olemattoma ei kuitenkaan vaikuta yhtään mitään mihinkään, vain sallii liikkeen, hienot laskelmanne pätevät edelleen.

Minun mielestä noin.

Schlierenzauer

Ei jää "tilaakaan", jos kaikki materia "poistettaisiin" universumista. Valitettavasti tuollainen "poistaminen" ei onnistu...Ei tila tietenkään mihinkään poistuisi jos aine katoaisi, jotkut kuvitelmasi ovat aika erikoisia.

fenomenologi
Schlierenzauer

Ei jää "tilaakaan", jos kaikki materia "poistettaisiin" universumista. Valitettavasti tuollainen "poistaminen" ei onnistu...Ei tila tietenkään mihinkään poistuisi jos aine katoaisi, jotkut kuvitelmasi ovat aika erikoisia.

Tässä asiassa on fyysikoiden keskuudessa kahta eri "koulukuntaa", joista toisen mukaan on olemassa laakea minkowskilainen taustametriikka, vaikka koko universumissa ei olisi ainuttakaan materiahiukkasta. Toisen koulukunnan mukaan tuollaista taustametriikkaa ei ole.

Einsteinin yhtälöt kyllä mahdollistavat tuollaisen taustametriikan olemassaolon. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että sellainen todella olisi olemassa. Vaihtoehtoisesti yhtälöillä on asymptoottisesti laakean metriikan ratkaisu, jossa metriikka lähenee laakeaa, mitä kauemmas eristetystä massasta mennään. Tämän perusteella kaukaiset massat luovat laakean, minkowskilaisen metriikan koko universumiin, vaikka lähistöllä ei massoja olisikaan. Mitään taustametriikkaa ei tässä tapauksessa tarvita. http://en.wikipedia.org/wiki/Asymptotic ... _spacetime

Schlierenzauer
fenomenologi
Schlierenzauer

Ei jää "tilaakaan", jos kaikki materia "poistettaisiin" universumista. Valitettavasti tuollainen "poistaminen" ei onnistu...Ei tila tietenkään mihinkään poistuisi jos aine katoaisi, jotkut kuvitelmasi ovat aika erikoisia.

Tässä asiassa on fyysikoiden keskuudessa kahta eri "koulukuntaa", joista toisen mukaan on olemassa laakea minkowskilainen taustametriikka, vaikka koko universumissa ei olisi ainuttakaan materiahiukkasta. Toisen koulukunnan mukaan tuollaista taustametriikkaa ei ole.Joo-o, "Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan avaruus-aika ei ole passiivinen näyttämö, jonne aine astuu lausumaan vuorosanansa, vaan dynaaminen, itsessään kehittyvä kudelma. Se olisi muutoksen kohteena vaikkei mitään ainetta olisi olemassakaan."
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikke ... ambda.html

Jos joku muuta luulee, luulkoon mun puolesta, väärässä on hän.

fenomenologi
Schlierenzauer
"Schlierenzauer":
Ei jää "tilaakaan", jos kaikki materia "poistettaisiin" universumista. Valitettavasti tuollainen "poistaminen" ei onnistu...

"fenomenologi": Ei tila tietenkään mihinkään poistuisi jos aine katoaisi, jotkut kuvitelmasi ovat aika erikoisia.


Tässä asiassa on fyysikoiden keskuudessa kahta eri "koulukuntaa", joista toisen mukaan on olemassa laakea minkowskilainen taustametriikka, vaikka koko universumissa ei olisi ainuttakaan materiahiukkasta. Toisen koulukunnan mukaan tuollaista taustametriikkaa ei ole.Joo-o, "Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan avaruus-aika ei ole passiivinen näyttämö, jonne aine astuu lausumaan vuorosanansa, vaan dynaaminen, itsessään kehittyvä kudelma. Se olisi muutoksen kohteena vaikkei mitään ainetta olisi olemassakaan."
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikke ... ambda.html

Jos joku muuta luulee, luulkoon mun puolesta, väärässä on hän.


Enkku puhuu tuossa 'aineesta' (matter, veshtshestvo, Stoff), kun minun käyttämäni termi 'materia' sisältää paitsi 'aineen' myös massattomat partikkelit. 'Materian' käsite on tieteenfilosofiassa ns. yleiskäsite, jonka määritelmä on seuraava:

" Materia (lat. materia), "filosofian kategoria, joka merkitsee objektiivista todellisuutta joka ilmentyy ihmiselle hänen aistimuksissaan, jota aistimuksemme kopioivat, kuvaavat, heijastavat ja joka on olemassa niistä riippumatta".

Materia on kaikkien maailmassa olevien objektien ja systeemien joukko, kaikkien ominaisuuksien, yhteyksien, suhteiden ja liikemuotojen substraatti. Materiaan kuuluvat paitsi välittömästi havaittavat luonnon objektit ja kappaleet myös kaikki ne, jotka voidaan periaatteessa tiedostaa myöhemmin havainto- ja koevälineiden kehityksen myötä. Kaikki meitä ympäröivä maailma on laatuaan liikkuvaa materiaa sen lopumattoman moninaisissa muodoissa ja ilmentymissään kaikkine ominaisuuksineen, yhteyksineen ja suhteineen. "

Ja tuo Enkun mainitseman aika-avaruuden "muutoksen" oletettu syy on ns. "pimeä energia", jonka Enkku ilmeisesti julistaa olevan ns. "puhdasta energiaa" (energetismi!) vailla materiaalista kantajaa. Siinä hän on kuitenkin väärässä: energia on nimenomaan materian liikkeen ja vuorovaikutusten kvantitatiivinen mitta, ja kaikki energia liittyy aina johonkin materiaaliseen kantajaan tai materiaalisten kantajien välisiin vuorovaikutuksiin! "Pimeä energia" ei olisi tässä suhteessa mikään poikkeus. Minä tosin epäilen koko "pimeän energian" (dark energy) olemassaoloa, sen sijaan "pimeää ainetta" (dark matter) en niinkään.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6658

Ei tila tietenkään mihinkään poistuisi jos aine katoaisi, jotkut kuvitelmasi ovat aika erikoisia.[/quote]
Tässä asiassa on fyysikoiden keskuudessa kahta eri "koulukuntaa", joista toisen mukaan on olemassa laakea minkowskilainen taustametriikka, vaikka koko universumissa ei olisi ainuttakaan materiahiukkasta. Toisen koulukunnan mukaan tuollaista taustametriikkaa ei ole.[/quote]


Joo-o, "Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan avaruus-aika ei ole passiivinen näyttämö, jonne aine astuu lausumaan vuorosanansa, vaan dynaaminen, itsessään kehittyvä kudelma. Se olisi muutoksen kohteena vaikkei mitään ainetta olisi olemassakaan."
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikke ... ambda.html

Jos joku muuta luulee, luulkoon mun puolesta, väärässä on hän.[/quote]


Fenomenologi on nyt käsittänyt hieman väärin tämän (tosin hieman epäselvästi sanotun) lauseen. Tyhjö todella on dynaaminen systeemi, joka myös kvanttiolentona noudattaa aina Heisenbergin epämääräisyysperiaatetta. Siis riippumatta siitä, onko ainetta lähettyvillä tai ei (ja niinhän ns ”tyhjässä” avaruudessa on asianlaita). Eli tämä tyhjö sylkee kidastaan aina virtuaalihiukkasia.

Jos Fenomenologi olisi jatkanut Enqvistin tekstiä olisi se jatkunut: ” Kun galaksit etääntyvät toisistaan ne eivät vain lennä tyhjän avaruuden halki yhä nopeammin, vaan itse avaruus todella kuljettaa niitä kuin virta lastua. Ainetta on tietenkin olemassa, ja se tuntee universaalin voiman, gravitaation. Jokainen kappale vetää jokaista toista kappaletta puoleensa tavalla, jonka suhteellisuusteorian silmälasein voimme ymmärtää aineen vaikutukseksi avaruuden rakenteeseen.”

Ja Schlierenzauer: tästä on aiemmin ja monta kertaa taitettu peistä Fenomenologin ja Goswellin kanssa. On turha potkia tutkainta vastaan. Heille ”avaruus” (jota he nimittävät tilaksi) on aina olemassa ilman mitään ainetta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat