Seuraa 
Viestejä8138
Liittynyt9.9.2005

[size=85:xrz4jfra]Tänään keskustellaan homojen adoptio-oikeudesta ja kirkollisesta avioliittomahdollisuudesta. Nämä luonnottomat vähemmistöt edustuvat lisääntymiskykyisten rinnalle suurella aktiivisella julkisuuskampanjalla, vaikka homoja on muutama prosentti kansakunnista. Keinotekoinen tasapuolisuuden hymistys leviää keskustelualueilla, joilla ei ole suurta todellista yhteiskuntamerkitystä[/size:xrz4jfra].

Avioliiton ja parisuhteen suurin merkitys on evolutiivinen geeniperimän siirto biosfäärijatkumoon, jossa tarvittava materia ja käytetty energia on lainaa edellisiltä. Tämä kuivahko kemiallis-fyysinen ilmaus on myös suurin lohtu kuoleman hetkellä – kuolemaa ei ole, on vain materiaalinen jatkumo, jossa tunteen tuo energian luoma henkisyys.

Lapsien kasvatus on suurin tehtävä, mitä normaali isä ja äiti voivat terveessä parisuhteessa tehdä. Lapsella on väriin, sosiaaliluokkaan, kieleen ja kulttuuriin katsomatta täysi oikeus omiin biologisiin vanhempiin – niin isään kuin äitiin. Luontevin kasvatus tulee normaaleissa olosuhteissa juuri omalta äidiltä ja isältä – muut järjestelyt ovat enempikin keinotekoisia poikkeusjärjestelyjä.
...

[16052005] ... ”Ennen avioliitto oli pyhä ja sen erotti vain kuolema; näin sen oli Kirkko säätänyt. Avioliitto tai parisuhde luo mahdollisuudet parempaan taloudenpitoon ja lasten kasvattamiseen. Ihmiset kiiruhtivat vuosikymmeniä sitten avioon huomattavasti aikaisemmin, vaikka historiallisesti hyvin myöhään sekin. Afrikan maissa sukukypsyys hyödynnetään nopeasti. Länsimaissa individualistinen ja itsekeskeinen kulutusvoiman tavoittelu siirtää avio- ja nykyisin avoliiton autuutta jo yli vuosikymmenen eteenpäin”

Länsimaalainen elämäntapa kannustaa kulutukseen ja oman habituksen esittelyyn ja vertailuun yksilökeskeisesti, jolloin avioliiton keskeinen elementti ydinperheen keskinäinen synergia ja kollektiivisuus jää vähemmälle huomiolle.

Markkinamekanistinen elämänkatsomus leviää myös historiallisiin perhekeskeisiin maihin, kuten pikkuhiljaa ryömien myös Kiinaan, jossa perinteellisesti ydinperheen onni ja jatkuvuus ovat olleet kollektiivisella tavalla etusijalla koko elämänkaaren ajan. Kiinassa on aina huolehdittu perhe- ja sukukeskeisesti lähiomaisten kasvatus, hyvinvointi ja ylläpito.

Markkinatalous on tehnyt meistä itsekeskeisiä näyttötalouskulutusyksikköjä

Yksilö- ja itsekeskeinen kvartaaliohjattu kulutustottumus puhtaasti omien mielihalujen täyttämismentaliteettina kaivaa pohjaa kestävyyden ajattelulta. Avioerot kasvavat koko ajan, se siirtyy kaupungeista pienellä viiveellä maaseudulle, joka on ollut turvallisuuden ja kestävän elämän perusalueita aina viime vuosikymmeniin saakka.

Nainen on tullut ulos hellan ja siivouskomeron välistä

Voitaisin myös sanoa, että rohkeus ja vallankin naisissa kummunnut omaehtoisuuden tiedostaminen muuttaa perhekaavioita. Nainen ei ole enään siinä asemassa kuin vuosikymmenet sitten. Murros on tapahtunut. Länsimainen yhteiskunta siirtyy hitaasti naisvaltaisuuteen, jossa lienee hyviä etuuksia verrattuna mieshenkiseen kulutusjuhlan ylläpitämiseen.

Oppinut nainen on rationaalinen ja enemmän harmoniassa luonnon kanssa.

Mies haluaa panssarivaunuja muistuttavia maastoautoja sekä ylisuuria omakotitaloja. Miehellä on aina sälyttynyt perheen (tai miehen) ylemmyyden tunteen järjestely naapureihin tai työtoveihin nähden. Nainen on aivan luonnollisesti voinut ajaa ihmisten ilmoille sillä perheen vanhemmalla ja pienemmällä kakkosautolla, joka ei enään miehelle kelvannut.

Individualistinen näyttötalous erkaannuttaa perheyhteyttä?

Avio- tai avoerot johtuvat varmaankin kasvusta erilleen; mies degeneroituu ja nainen kehittyy. Mies on keskittynyt ulkokuoren kiiltoon ja reviiriaidan pitävyyteen, kun taas nainen on aukonut omia rajojaan ja tullut ulos kuorestaan näkemään ja kokemaan.

Useasti nainen on jo tänä päivänä puhemies kun asuntoa valitaan, toisaalta miehet tekevät keskenään tärkeitä päätöksiä kulmakuppilassa kun koetellaan miehistä viisautta arvioitaessa mitä maailmanpoliitiikassa tapahtuu.

Seuraavassa vaiheessa nainen ottaa käytännön vallan

Lähivuosikymmeninä työnjako on keikahtamassa päinvastoin kuin se on ollut vuosituhannet; siis täysin miesvaltainen. Miehen asemaksi jää perin selvästi tulevien lasten sukupuolesta päättäminen, joka sekin orientoituu luonnonvalinnalla ja uimataidolla. On myös syntymässä harvojen miesten eliittiryhmä, jotka pääsevät valitsemaan haluamansa. Kiinassa 30 miljoonaa miestä jää ilman kiinalaista vaimoa – helpotusta voi tulla Venäjältä, jossa miesten alamäki mm. alkoholisoitumisena jättää monia naisia ilman venäläistä miestä.

Elämä ja sen syklit ja trendit ovat muoti- ja sopulilaumailmiö

Nyt on menossa yksilökeskeisen itsenäisyyden aika, jossa (avio)ero on vain enään paperillinen muodollisuus. Suurempi riesa on omaisuudenjako ja huoltajuudet. Länsimainen kulutusjuhlakulttuuri on elontaipaleensa loppuosalla.

Niukkuuden lisääntyessä ydinperheiden turavallisuushakuisuus ja jälkikasvun huolehdinta jatkamaan sukua alkaa kiinteyttämään parisuhteita, jossa arvostus- ja huomioimistekijät asettuvat tasa-arvoon. Huomenna emme enää keskustelu pienvähemmistöjen äänitorvien mukaisesti – yhteiskunnallisesti merkittävin keskustelu on normaalien ihmissuhteiden ja parimuodostumisten kestävyys kasvatettaessa moia lapsia yhteisen päämäärän näkökulmasta.

Eläinkunta on vuosimiljoonina näyttänyt mallin, jossa intensiivinen aikajänteestä riippumaton yleensä yhteismitallinen jälkikasvuhuolehdinta on taannut tehokkaimman geenien siirtymisen tulevaisuuteen, joka kuitenkin on evoluutiossa meidän ainut tehtävä.
...

[size=85:xrz4jfra](Kirjoitus on tehty herättämään keskustelua ja siitä ei voi yleistäen vertailuja tehdä, vaan sen sävynä on ollut kuivahko englantilaistyyppinen arkihuumori)[/size:xrz4jfra]

Ilkka Luoma

Avioliitto on instituutio, joka on häviämässä elintasopyrkyryydelle

[size=50:xrz4jfra][8957/493780_5409][/size:xrz4jfra]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat