Seuraa 
Viestejä132

Maahanmuutosta keskustellaan ikään kuin olisi vain kaksi vaihtoehtoa: vähemmän tai enemmän. Oleellista kuitenkin on, miten se tapahtuu. Alla hieman teoriaa ja ehdotuksia siitä, miten vasemmistolaisuudesta käsin voidaan tehdä oikeistopopulistiseen verrattuna rakentavampaa kritiikkiä. Tässä siis ohjelma maahanmuuttajien sopeutumisen nopeuttamiseksi, ja siten maahanmuuttajien vastaanottokyvyn kasvattamiseksi.

Sopeutuminen koostuu kahdesta osasta: ajasta ja sopeuttamistoimenpiteiden tehokkuudesta.

I. SOPEUTUMISAIKA

Maahanmuuttajien riippuvaisuus tulonsiirroista vähenee samaan keskiarvoon kuin kantaväestöllä 20 vuodessa, yhdessä sukupolvessa. Aika on siis hyvin oleellinen seikk. Tämä koskettaa kaikkia etnisiä ryhmiä, mutta erot lähinnä aloitustasossa aiheuttavat poikkeamia eri ryhmien välillä. Se vaikuttaa kuitenkin niihin kaikkiin, esimerkiksi kaikkein huonoimmin työllistyneen kansallisuuden, somalialaisten, työttömyys on puolittunut yhdessä sukupolvessa. Koko maahanmuuttajaväestön palkkataso on samassa ajassa kaksinkertaistunut ja riippuvaisuus tulonsiirroista puolittunut. Samalla kun tuloero kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä on pienentynyt, on se maahanmuuttajien välillä kasvanut.

II. SOPEUTUMISTOIMENPITEET

I. Sopeutumispalkka ja -sopimus

Uskon että ensimmäinen vuosi on sopeutumisen kannalta oleellisin. Resurssit kannattaa kohdistaa siihen. Tarjotaan vuoden sopeutumisjakso, jonka aikana maahanmuuttaja saa sopeutumispalkan (perustulo 500 euroa + kansalaispalkka 250 e), johon kuuluu kolme ehtoa, joista ensimmäinen on osallistuminen Suomen opetukseen ja määrätyn oppikokonaisuuden suorittaminen. Hän menettää 250 euron kansalaispalkan vuoden jälkeen. Toisessa ehdossa hän voi valita kolmesta vaihtoehdosta:

I. Työharjoittelu maahanmuuttajayrityksessä
Työkokemuksena tämä kasvattaa maahanmuuttajan arvoa työmarkkinoilla, ja siten myös estää työvoiman halventumista. Koska se on kuitenkin ilmaista työvoimaa, se halventaa työvoiman hintaa maahanmuuttajayrityksille. Toisinsanoen sopeutumista nopeutetaan nostamalla maahanmuuttajan arvoa työmarkkinoilla ja helpottamalla maahanmuuttajayrityksen perustamista ja ylläpitämistä. Nostetaan työvoiman arvoa kansallisilla työmarkkinoilla, vähennetään sitä maahanmuuttajien työmarkkinoilla. Samalla maahanmuuttaja tutustuu muihin Suomessa työskenteleviin ja yrittäviin maahanmuuttajin.

II. Kouluttautuminen ammattiin
Työharjoittelun sijasta voi osallistua koulutukseen. Koulutus voi olla suomen koulutusjärjestelmän mukainen tai vuoden kestävä, tiettyyn ammattiin harjoittaminen.

III. Koulutusarvon uusiminen
Ulkomailla kouluttautunut voi suorittaa ulkomailla suoritetun aseman vuoteen tiivistetyllä koulutusjaksolla. Koulutusjakso olisi valmiiksi kouluttautuneille enemmänkin testaus ja perehdytys Suomen oloihin.
Kolmas ehto on työhakemuksen tekeminen kerran viikossa

II. Maassa maan työehdoilla
Palkkatason alentamisen ehkäiseminen. Työvoiman vuokraaminen muiden maiden työehdoilla on kiellettävä Suomessa.

III. Paikkahakemuksien yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen
Kustannusten vähentäminen ja vastaanottokyvyn kasvattaminen. Mallia otettava Kanadasta.

IV. Eurosentrismi pois kouluista ja amerikkalainen rotuparadigma hylättävä
Amerikkalaisen rotuparadigma on hylättävä jo siitä syystä että se ei kuvaa todellisuutta yhdysvalloista, ja vielä vähemmän Euroopassa. Kärjistynein esimerkki sen haitallisesti virheellisyydestä Suomessa on käsitys afrikkalaisista yhtenäisenä ryhmänä. Afrikkalaisten ryhmien välillä on kuitenkin valtavia vaihteluja: esimerkki somalialaisten työttömyys on kaikista kansanryhmistä korkein, ja kenialaisten kaikkei alhaisin, huomattavasti alhaisempi kuin suomalaisilla tai suomenruotsalaisilla.
Konkreettisempi, ja siten helpommin toteuttavissa oleva ehdotus on eurosentrismin poistaminen koulusta. Kouluissa opetettu maailmanhistoria käsittelee länsi-euroopan historiaa muiden kulttuurien kustannuksella. Tämä antaa historiasta vääristyneen, rasistisia ajatusmalleja tukevan käsityksen. Afrikan historian piilotetusta kunniasta voit lukea tästä http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... -laivasto/ ja Intiasta tästä http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... pajuisuus/.
Tiedeaineista henkilöpainotteisin, filosofia, tarkoittaa käytännössä länsimaista filosofiaa. Suluissa esimerkki nerokkaasta kiinalaisesta filofista Mee-Tsestä(http://tsarbombastic.wordpress.com/2011/04/22/304/), ja yhtä nerokkaasta afrikkalaisesta filosofista Zera Yacobista(http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... den-takaa/).

III. OIKEAT ONGELMAT

Maahamuuttopolitiikka ei suurimmilta rakenteellisilta osilta eroa muusta politiikasta: ongelmat kasaantuvat eri ryhmien välillä epätasaisesti, mutta ongelmat itsessään ovat suurimmilta osin samoja. Maahanmuuttajien ongelmien ratkaiseminen ilman muun väestön ongelmien ratkaisemista on mahdotonta, vaikka maahanmuutto itsessään voi olla osa ratkaisua. Siksi maahanmuuttokeskustelun paisunut painoarvo onkin harhauttanut keskustelua oikeista ongelmista ja oikeista ratkaisuista.

Talous-, työmarkkina- ja työttömyyspolitiikan ratkaisut:

I. Perustulo ja kansalaispalkka
500 euron perustulo jokaiselle. Perustulo poistaa kokonaan kannustinloukun, sillä kaiken työn vastaanottamista tulee kannattavaa kun tulonsiirrot eivät pienene työnteon myötä. Kannustinloukku kasvaa sitä mukaan, mitä pienempi todennäköisyys on työllistyä ja mitä pienempi todennäköinen palkka on. Perustulo myös helpottaa työn tasaisempaa jakamista ja epävakituisen työn tekemistä. Nämä ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka koskettavat suhteettomasti maahanmuuttajia.
Esimerkki perustulokokeilusta (http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... -menestys/) ja yksityiskohtaisempi selitys perustulon vaikutuksesta (http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... a-tyota-2/). Perustulokokeilu Namibiassa muutti Namibialaisen köyhän kylän päälaelleen vain vuodessa. Suomen kehitysavulla saataisiin yli kolmeen Namibiaan perustulo. Tämä olisi erinomainen vasemmistolainen kehitysapuhanke, jossa autettavat auttavat itseään hyvin kirjaimellisesti.
Lisäksi kansalaispalkka 250 euroa joka maksetaan mikäli on erityisen paljon hoitoa vaativia omaisia ja opiskeleville. Mahdollisesti myös esimerkiksi tutkijoille tai aktiivisille taiteilijoille mikäli tehokas kohdentamisjärjestelmä saadan kehitettyä.

II. Työajan ja työsuhteiden lyhentäminen
Tein kaksi taulukkoa jossa vertailin EU-maiden keskimääräistä vuosittaista työmäärää ja osa-aikaisen työn osuutta työttömyyteen. Kävi ilmi että maissa joissa työskennellään vähemmän ja lyhyempiä työsuhteita, työtä riittää useammalle. Työajan lyhentyminen on työttömyyden lievittämisen lisäksi järkevää esimerkiksi työn intensiivisyyden kasvun vuoksi. Yksityiskohtaisempi selostus ja taulukot nähtävissä osoitteessa: http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... ttomyys-2/

III. Flexicurity
Tanska ottaa EU maista suhteellisesti kolmanneksi eniten maahanmuuttajia vastaan joka vuosi (yli kolme kertaa enemmän kuin Suomi), ja sillä on pitkään ollut alueen matalin työttömyys. Tanskan työttömyysmalli on tärkeä selittävä tekijä, ja siitä voi lukea artikkelissa: http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... ttomyys-2/

IV. Pääomaveron tekeminen progressiiviseksi
Yritysten aloittamiseen ja pienyritäjyyden rohkaiseminen ja kilpailuasetelman ylläpitäminen kartellisoitumista ehkäisemällä. Maahanmuuttajista suhteellisesti suurempi osuus on pienyrittäjiä.

V. Tuloerojen kaventaminen
Tehokkain keino hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Käy sivulla http://www.equalitytrust.org. Tulotasa-arvoisemissa valtioissa liikkuvuus tuloryhmästä toiseen on helpompaa, mikä on sopeutumisen kannalta tärkeää. On myös tärkeä huomio, että etniset ryhmät eivät sulaudu toisiinsa ainoastaan jos niiden taloudellinen asema on erilainen. Toisinsanoen, yritä keksiä minkä tahansa maasta etninen ryhmä, jonka taloudellinen asema ei eroa kantaväestöstä. Perustulo ja työttömyyden vähentäminen vahvistavat taloudellista tasa-arvoa.

Rikoslain uudistukset:

I. Kovemmat rangaistukset seksuaalirikoksista

Seksuaalirikoksen uusinut kastroitava. Ensikertalaiselle aina vankilatuomio.

II. Päihde- ja huumausaineiden laillistaminen, kansallistaminen ja positiivinen säätely

Ensinäänkin, minkään päihteen kieltolaki ei toimi alkoholin kieltolakia paremmin.
Kieltolaki ja sanktioiden koventaminen lisäävät organisatioitua rikollisuutta koska ratsioiden myötä huumausaineen kasvanut hinta siirtyy niiden rikollisten voittomarginaaliin, jotka eivät jääneet kiinni. Yksityiskohtainen mutta tiivis kirjoitus aiheeesta: http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... loustiede/

Toiseksi, tarvitaan lopettamaan motivoiva viinakortti ja kaikkien päihteiden myynnin salliminen vain valtion monopolille.
Alko myöntää kortin jokaiselle 18 vuotiaalle, ja ilman tuota korttia alkoholi maksaa jonkin verran enemmän. Korttiin luetaan bonuskorttien tapaa alkoholin ostamisen yhteydessä.
Alkoholiin pistetystä rahasta 25% tallentuu kortille. Summan voi nostaa vasta kun on ollut vuoden kuivilla (testattaisiin seuloilla). Tässä tapauksessa 10 euroa päivässä alkoholiin 10 vuotta tuhlannut alkoholisti maksaisi itselleen 9 125 euroa lopettamisesta. Lukuun ei ole laskettu mahdollista korkoa, joka kasvattaisi summaa. Tässä artikkeli aiheesta: http://tsarbombastic.wordpress.com/2011 ... -ratkaisu/

Herättikö kritiikkiä, ja onko sinulla ehdotuksia maahanmuuttopolitiikan tai kehitysavun parantamiseksi?

Pohdintaa mm. sivilisaatioista, talousjärjestelmästä, historiasta, päihdepolitiikasta ja kansallisuudesta http://www.tsarbombastic.wordpress.com

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat