Seuraa 
Viestejä995

Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, tiedetään. Samaten satelliitissa maapalloa kiertävä kello tikittää hitaammin kuin maan pinnalla oleva kello. Eri gravitaatiokenttä, eri aika.

Jos nyt mittaan valon nopeuden täällä maan pinnalla ja saan tulokseksi x, niin minkä tuloksen saan, jos heti perään hyppään satelliittiin mittaamaan valon nopeuden sillä hitaammalla kellolla? Jos valon nopeus on kaikissa koorditaatistoissa vakio ja eri koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin, niin eikö jokaisessa koordinaatistossa pitäisi saada valolle eri nopeus?

Sivut

Kommentit (177)

Goswell
Seuraa 
Viestejä13887

Minkähän tuloksen siellä saa, jos kello jolla mitataan käy erinopeutta. Ei ainakaan samaa.
Tosin lähteen ja havaitsijan välillä fotoni kaareutuu myös heikommin korkeammalla, eli kulkee suorempaa reittiä..

Minun mielestä noin.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5374
Arkkimeedees
Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, tiedetään. Samaten satelliitissa maapalloa kiertävä kello tikittää hitaammin kuin maan pinnalla oleva kello. Eri gravitaatiokenttä, eri aika.

Jos nyt mittaan valon nopeuden täällä maan pinnalla ja saan tulokseksi x, niin minkä tuloksen saan, jos heti perään hyppään satelliittiin mittaamaan valon nopeuden sillä hitaammalla kellolla? Jos valon nopeus on kaikissa koorditaatistoissa vakio ja eri koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin, niin eikö jokaisessa koordinaatistossa pitäisi saada valolle eri nopeus?


Tässä on huomioitava, että tasainen liike kiertoradalla saa aikaan kellon hidastumisen ja gravitaation heikkeneminen saa aikaan kellon nopeutumisen. En lähde arvailemaan tai laskemaan kumman vaikutus on suurempi matalalla kiertoradalla.

Oletetaan kuitenkin että satelliitin liikkeen aiheuttama ajan dilataatio on dominoiva, joten jos synkronoit kellosi ottamalla kuvan jokaisella kierroksella Big Benin kanssa, niin huomaat realiaikaisesti että Big Benin kello käy nopeammin kuin omasi.

Näin ollen jos oletetaan että valonnopeus on todellisuudessa sama sekä satelliitissa että maan pinnalla, niin havaitset ja mittaat valonnopeudelle suuremman arvon kuin mitä maan pinnalla on mitattu.

Tämä on ihan suora seuraus siis ajan dilataatiosta. Ja koska kiertoradalla liikuttaessa tosiaan voidaan synkronoida kello maapallon liikkumattoman koordinaatiston kanssa, niin on ajandilataatio myös todellinen eli ajan dilataatio voidaan nähdä mittaamalla valon nopeuden suuruus..

Toistaiseksi kaikki valonnopeuden mittausyritykset on tehty maapallon gravitaatiokentän suhteen levossa olevista koordinaatistoista käsin. Eli emme ole koskaan havainneet ajan dilataatiota suoraan siten että mittaaja olisi itse liikkeessä.

Tosin GPS-satelliittien kohdalla ollaan tämä ajan dilataatio mitattu epäsuorasti. Eli liikkuvan GPS-satelliitin kello voidaan synkronoida liikkumattoman maapallon koordinaatiston kanssa ja todetaan, että GPS-satelliitin kello hidastuu liikkeen suhteen vaikka toki gravitaatiopotentiaalin muutoksen suhteen kello käy nopeammin. Koska liikkuva satelliitin kello voidaan synkronoida, niin voidaan olettaa, että satelliitista käsin mitattaisiin myös eri arvo valonnopeudelle.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ajan lisäksihän myös paikkakoordinaatit "vääristyvät". Mutta kun en tunne tarkkaan yleisen suhteellisuusteorian matematiikkaa, niin en lähde spekuloimaan, minkä nopeuden eri havaitsijat valolle mittaisivat. Suppeassa suhteellisuusteoriassa asia on helppo, kun valo kulkee kaikkien mielestä yhtä lujaa. Tämä pätee paikallisesti myös yleisessä suhtiksessa, eli jos mitataan valon nopeus täällä maan päällä, niin päästäisiin samaan tulokseen, jos sama koelaitteisto rahdattaisiin avaruuteen ja toistettaisiin mittaus siellä. Mutta kuinka kovaa täällä maan päällä liikkuva valonsäde näyttää liikkuvan satelliitista katsottuna on sitten toinen tarina.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13887

Äläppäs nyt hättäile puuhevonen. Minusta satelliitti on aivan samassa tilanteessa kiertoradalla kuin mittausasema maassa, kiihtyvyyttä ei ole nopeuden suhteen. Gravitaatio vaikuttaa molempiin, eriteholla tosin. Satelliitti on vapaassa putouksessa jatkuvasti, maassa ei sitten olla vapaassa putouksessa tietenkään vaan gravitaatio koetaan..

EeTee
Mutta kuinka kovaa täällä maan päällä liikkuva valonsäde näyttää liikkuvan satelliitista katsottuna on sitten toinen tarina.Siinäpä se kupletinjuoni alkaa olla.

Minun mielestä noin.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5374
EeTee
Ajan lisäksihän myös paikkakoordinaatit "vääristyvät".

Tuosta meillä ei ole empiiristä havaintoa tukemassa, joten on yksinkertaisempi oletus, että valonnopeudelle mitataan suurempi arvo johtuen oman lokaalin ajan hidastumisesta. Ihan sen takia että satelliitissa oleva mittaaja mittaa saman arvon sekä maan pinnalla liikkuvalle valonsäteelle kuin satelliitin koordinaatistossa liikkuvalle valonsäteelle.

Kiihtyvän liikeen selittäminen aika-avaruuden kaareutumisella on vain matemaattinen työkalu, eikä sillä ole mitään todellista merkitystä.

Perustelu sille miksi näin on, on yksinkertainen, koska valolla ei ole inertiaa, joten sen todellisen nopeuden arvo ei riipu mittaajan koordinaatiston liikkeestä.

Eli jos oma kello hidastuu lokaalisti, niin myös valonnopeudelle mitataan suurempi näennäinen arvo kaikissa koordinaatistoissa.

Noi tilakoordinaatiston muunnokset ovat lähinnä hutera selitys sille, että voitaisiin pitää ehto, että fysiikan lait ovat samat kaikissa tasaisesti liikkuvissa koordinaatistoissa. Tämä on kuitenkin absurdi oletus, koska toistensa suhteen tasaisesti liikkuvat koordinaatistot voivat synkronoida kellonsa, kuten esillä olevasta satelliittivertauksesta suoraan voidaan todeta.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Goswell
Seuraa 
Viestejä13887
Puuhevonen
Ihan sen takia että satelliitissa oleva mittaaja mittaa saman arvon sekä maan pinnalla liikkuvalle valonsäteelle kuin satelliitin koordinaatistossa liikkuvalle valonsäteelle.Niin jos kellot on laitettu käymään samaa aikaa. Erilainen kaareutuminen kylläkin muuttaa fotonin kulkemaa matkaa ei nopeutta.

Puuhevonen
Perustelu sille miksi näin on, on yksinkertainen, koska valolla ei ole inertiaa, joten sen todellisen nopeuden arvo ei riipu mittaajan koordinaatiston liikkeestä.Jos fotonin lähde ja mittaaja liikkuu samalla kiihtymättömällä nopeudella samaan suuntaan, mitään eroa ei tule mittauksiin millään nopeudella.

Puuhevonen
Eli jos oma kello hidastuu lokaalisti, niin myös valonnopeudelle mitataan suurempi näennäinen arvo kaikissa koordinaatistoissa.Painotus sanalle näennäinen.

Minun mielestä noin.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5374
Goswell
Puuhevonen
Perustelu sille miksi näin on, on yksinkertainen, koska valolla ei ole inertiaa, joten sen todellisen nopeuden arvo ei riipu mittaajan koordinaatiston liikkeestä.

Jos fotonin lähde ja mittaaja liikkuu samalla kiihtymättömällä nopeudella samaan suuntaan, mitään eroa ei tule mittauksiin millään nopeudella.

Jos fotonin lähteen nopeudella olisi vaikutusta fotonin nopeuteen, niin siinä tapauksessa fotonilla täytyisi olla inertia. Väität siis tässä että fotonilla on inertiaa, joka edelleen on helppo mitata ja todentaa empiirisesti. Eli sinun ei tarvitse vain heilutella käsiäsi, vaan voin esittää raakaa dataa, joka todistaa sen että valonlähteen nopeudella on vaikutusta fotonin nopeuteen. Mittaat vain fotonin inertian, jonka jälkeen kaikki kuuntelevat sinua.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Arkkimeedees
Seuraa 
Viestejä995
Puuhevonen
Arkkimeedees
Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, tiedetään. Samaten satelliitissa maapalloa kiertävä kello tikittää hitaammin kuin maan pinnalla oleva kello. Eri gravitaatiokenttä, eri aika.

Jos nyt mittaan valon nopeuden täällä maan pinnalla ja saan tulokseksi x, niin minkä tuloksen saan, jos heti perään hyppään satelliittiin mittaamaan valon nopeuden sillä hitaammalla kellolla? Jos valon nopeus on kaikissa koorditaatistoissa vakio ja eri koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin, niin eikö jokaisessa koordinaatistossa pitäisi saada valolle eri nopeus?


Tässä on huomioitava, että tasainen liike kiertoradalla saa aikaan kellon hidastumisen ja gravitaation heikkeneminen saa aikaan kellon nopeutumisen. En lähde arvailemaan tai laskemaan kumman vaikutus on suurempi matalalla kiertoradalla.

Oletetaan kuitenkin että satelliitin liikkeen aiheuttama ajan dilataatio on dominoiva, joten jos synkronoit kellosi ottamalla kuvan jokaisella kierroksella Big Benin kanssa, niin huomaat realiaikaisesti että Big Benin kello käy nopeammin kuin omasi.

Näin ollen jos oletetaan että valonnopeus on todellisuudessa sama sekä satelliitissa että maan pinnalla, niin havaitset ja mittaat valonnopeudelle suuremman arvon kuin mitä maan pinnalla on mitattu.

Tämä on ihan suora seuraus siis ajan dilataatiosta. Ja koska kiertoradalla liikuttaessa tosiaan voidaan synkronoida kello maapallon liikkumattoman koordinaatiston kanssa, niin on ajandilataatio myös todellinen eli ajan dilataatio voidaan nähdä mittaamalla valon nopeuden suuruus..

Toistaiseksi kaikki valonnopeuden mittausyritykset on tehty maapallon gravitaatiokentän suhteen levossa olevista koordinaatistoista käsin. Eli emme ole koskaan havainneet ajan dilataatiota suoraan siten että mittaaja olisi itse liikkeessä.

Tosin GPS-satelliittien kohdalla ollaan tämä ajan dilataatio mitattu epäsuorasti. Eli liikkuvan GPS-satelliitin kello voidaan synkronoida liikkumattoman maapallon koordinaatiston kanssa ja todetaan, että GPS-satelliitin kello hidastuu liikkeen suhteen vaikka toki gravitaatiopotentiaalin muutoksen suhteen kello käy nopeammin. Koska liikkuva satelliitin kello voidaan synkronoida, niin voidaan olettaa, että satelliitista käsin mitattaisiin myös eri arvo valonnopeudelle.
Toisin sanoen mitä lähemmäksi valonnopeutta avaruusaluksemme kiihtyy, sitä suurempi on meidän mielestämme valonnopeus, koska samalla kellomme hidastuvat. Jos kellot ovat hidastuneet puoleen maapallon kelloista, näyttää valo kiihdyttäneen nopeuttaan jo sinne 600 000 kilometriin sekunnissa.

Mitä lähempänä valonnopeutta matkaamme, sitä saavuttamattomammalta se meistä tuntuu. Vastaavasti mitä massiivisempi gravitaatiokenttä, sitä hitaamman nopeuden saan mitattua valolle, lopulta niinkin hitaan että saan siepattua sen fotonin nyrkkiini. Kyllin syvällä mustassa aukossa fotoni näyttää leijuvan ilmassa; kelloni nopeus lähestyy ääretöntä, aikaninkulkeensanotaanko melko joutuisasti. Vastaavasti aluksen lähestyessä riittävästi valonnopeutta valon nopeus tuntuu lähestyvän ääretöntä ja kelloni lähes pysähtyvät.

Tämän minä halusinkin selvittää.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13887

Mihin ihmeeseen tarvit inertiaa tuossa. Fotoni ei tiedä mittaajasta yhtään mitään ennen osumaa.
Millä nopeudella tahansa kiihtymättömästi liikuva lähde ja mittaajapari on samassa asemassa kuin liikumaton, koska eroa ei voi mitenkään selvittää liikkuuko kukaan mihinkään, siis jos kiihtyvyyttä ei ole..

Puna ja sinisiirtymät spektriviivoissa kertoo aivan suoraan jos nopeuseroa on, käsienheilutuksia ei tarvita.
Mistähän nuo tulee jos ei nopeuserosta, etäisyydellä ei ole mitään väliä mistä fotoni saapuu, ne siirtymät toimii aina.

Minun mielestä noin.

Arkkimeedees
Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, tiedetään. Samaten satelliitissa maapalloa kiertävä kello tikittää hitaammin kuin maan pinnalla oleva kello. Eri gravitaatiokenttä, eri aika.

Jos nyt mittaan valon nopeuden täällä maan pinnalla ja saan tulokseksi x, niin minkä tuloksen saan, jos heti perään hyppään satelliittiin mittaamaan valon nopeuden sillä hitaammalla kellolla? Jos valon nopeus on kaikissa koorditaatistoissa vakio ja eri koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin, niin eikö jokaisessa koordinaatistossa pitäisi saada valolle eri nopeus?


Sen voi laskea. Lasketaan nyt simppeliuden vuoksi että kaikki koordinaatistot on x-akselilla
Oletetaan että koordinaatistossa K koordinaatiston K' nopeus lähenee c:tä
K'' on satelliitin koordinaatisto.

satelliitin nopeus koordinaatisto K:ssa on v0

Lasketaan K':n (vaikkapa fotonin) nopeus K:n (meidän) suhteen:
dx'/dt' = ( (dx/dt) - v ) / ( 1 - v/c² * (dx/dt) )
Kun K on paikallaan, K' lähestyy valonnopeutta Siis:

dx'/dt' = ( (dx/dt) + c ) / ( 1 + 1/c * (dx/dt) )

Lasketaan satelliitin nopeus K:n suhteen:

dx/dt = ( (dx''/dt'') - v ) / ( 1 - v/c² * (dx''/dt'') )

kun satelliitti K' on paikallaan, K:n nopeus on -v0
Siis:

dx/dt = ( (dx''/dt'') - v0 ) / ( 1 - v0/c² * (dx''/dt'') )

Lasketaan siis fotonin (koordinaatiston K') nopeus satelliitin koordinaatistossa (satelliitissa):

dx'/dt' = ( (dx/dt) + c ) / ( 1 + 1/c * (dx/dt) )
Sijoitetaan dx/dt. Koska olemme satelliitin koordinaatistossa niin dx''/dt''=0 eli silloin dx/dt = -v0

dx'/dt' = ( -v0 + c ) / ( 1 - 1/c * v0 )

dx'/dt' = c (1 - c / v0 ) / ( 1 - v0 / c )
Osoittajassa ja nimittäjässä 1-c/v0, eli kumoutuu pois

dx'/dt' = c

Siis myös satelliitista katsoen nopeus on se c

Yleensä havainnot ovat aika arkipäiväisen vastaisia mutta tuo teoria on siis tehty niin että c on laitettu vakioksi. Eli on periaatteessa aivan sama mitä laskee tai mitä kikkaa käyttää niin c säilyy samana kaikissa koordinaatistoissa. Matemaattisesti sitä ei voi kumota millään. Voihan toki olla, että c ei säily aina vakiona mutta tällöin suhteellisuusteoria tulisi kirjoittaa uusiksi.

Laskin laskun nyt suppeassa suhteellisuusteoriassa.

hmk
Seuraa 
Viestejä1071

Kuten ketjussa on jo aiemmin mainittu, lokaali valon nopeus tyhjiössä on sama kaikille inertiaalihavaitsijoille. Eli, kunhan havaitsija on vapaassa putoamisliikkeessä ja mitattava valonsäde kulkee "lähellä" havaitsijaa, tulokseksi saadaan aina vakio c.

Gravitaatiokentässä, etäällä havaitsijasta kulkeva valonsäde voi liikkua c:stä poikkeavalla nopeudella. Planeetan pinnan suuntainen säde liikkuu nopeudella c', missä

c' = c(1 + U/c^2) <=>

c' - c = U/c.

U on tarkastelupisteen gravitaatiopotentiaali suhteessa havaitsijaan. Maan pinnalla gravitaatiopotentiaali on (kaukana avaruudessa olevan havaitsijan suhteen)

U = -GM/R = -6.25E7 m^2/s^2

joten kaukana avaruudessa oleva havaitsija näkee Maan pinnalla olevan valonsäteen liikkuvan hitaammin kuin lokaalin valonsäteen. Nopeusero on

c' - c = -0.2 m/s.

Siis ulkoisen havaitsijan mielestä massiivisen kappaleen pinnalla valon nopeus on hidastunut verrattuna lokaaliin valonnopeuteen. Kääntäen, massiivisen kappaleen pinnalla olevan havaitsijan mielestä etäällä avaruudessa valonsäde liikkuu nopeammin kuin c.

In so far as quantum mechanics is correct, chemical questions are problems in applied mathematics. -- H. Eyring

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5374
Arkkimeedees
Toisin sanoen mitä lähemmäksi valonnopeutta avaruusaluksemme kiihtyy, sitä suurempi on meidän mielestämme valonnopeus, koska samalla kellomme hidastuvat. Jos kellot ovat hidastuneet puoleen maapallon kelloista, näyttää valo kiihdyttäneen nopeuttaan jo sinne 600 000 kilometriin sekunnissa.

Juuri näin. kiinnostavaksi tämän Lorentzin ajatuksen tekee, että jos otetaan avaruusaluksen mukaan lokaali gravitaatiokenttä eli opitaan valmistamaan keinogravitaatiota, niin voidaan helposti matkustaa mielivaltaisen nopeasti tähtien välillä eikä meidän ei tarvitse huolehtia ajan dilataatiosta, koska ajan dilataatio riippuu liikkeestä suhteessa lokaaliin gravitaatiokenttään.

Eli voidaan vihdoinkin kirjoittaa koko scifikirjallisuus uusiksi!

Tuo tulkinta minkä ozzo (korjaus, ei siis hmk) esitti, niin se on auttamattomasti vanhentunut, koska neutriinot rikkoivat Einsteinin valonnopeudelle asettaman ehdottoman, ikuisen, kategorisen ja absoluuttisen nopeusrajoituksen. Näin jäljellä jää tuo tulkinta, jossa maapallon gravitaatiokenttä on preferoitu koordinaatisto, jonka suhteen liikkumista pitää mitata (ja jonka suhteen käytännössä liikkumista mitataankin).

★ ★ ★

Goswell, Maxwellin yhtälöistä seuraa, ettei valon aallonpituudella ole vaikutusta valonnopeuteen. Tuosta ajatuksestasihan seuraa että äärimmäisen punasiirtyneet radioaallot liikkuisivat eetterin läpi nopeudella, joka on ehkä vain alle 10 m/s.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Arkkimeedees
Seuraa 
Viestejä995
Ozzo
Arkkimeedees
Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, tiedetään. Samaten satelliitissa maapalloa kiertävä kello tikittää hitaammin kuin maan pinnalla oleva kello. Eri gravitaatiokenttä, eri aika.

Jos nyt mittaan valon nopeuden täällä maan pinnalla ja saan tulokseksi x, niin minkä tuloksen saan, jos heti perään hyppään satelliittiin mittaamaan valon nopeuden sillä hitaammalla kellolla? Jos valon nopeus on kaikissa koorditaatistoissa vakio ja eri koordinaatistoissa aika kulkee eri tahtiin, niin eikö jokaisessa koordinaatistossa pitäisi saada valolle eri nopeus?


Sen voi laskea. Lasketaan nyt simppeliuden vuoksi että kaikki koordinaatistot on x-akselilla
Oletetaan että koordinaatistossa K koordinaatiston K' nopeus lähenee c:tä
K'' on satelliitin koordinaatisto.

satelliitin nopeus koordinaatisto K:ssa on v0

Lasketaan K':n (vaikkapa fotonin) nopeus K:n (meidän) suhteen:
dx'/dt' = ( (dx/dt) - v ) / ( 1 - v/c² * (dx/dt) )
Kun K on paikallaan, K' lähestyy valonnopeutta Siis:

dx'/dt' = ( (dx/dt) + c ) / ( 1 + 1/c * (dx/dt) )

Lasketaan satelliitin nopeus K:n suhteen:

dx/dt = ( (dx''/dt'') - v ) / ( 1 - v/c² * (dx''/dt'') )

kun satelliitti K' on paikallaan, K:n nopeus on -v0
Siis:

dx/dt = ( (dx''/dt'') - v0 ) / ( 1 - v0/c² * (dx''/dt'') )

Lasketaan siis fotonin (koordinaatiston K') nopeus satelliitin koordinaatistossa (satelliitissa):

dx'/dt' = ( (dx/dt) + c ) / ( 1 + 1/c * (dx/dt) )
Sijoitetaan dx/dt. Koska olemme satelliitin koordinaatistossa niin dx''/dt''=0 eli silloin dx/dt = -v0

dx'/dt' = ( -v0 + c ) / ( 1 - 1/c * v0 )

dx'/dt' = c (1 - c / v0 ) / ( 1 - v0 / c )
Osoittajassa ja nimittäjässä 1-c/v0, eli kumoutuu pois

dx'/dt' = c

Siis myös satelliitista katsoen nopeus on se c

Yleensä havainnot ovat aika arkipäiväisen vastaisia mutta tuo teoria on siis tehty niin että c on laitettu vakioksi. Eli on periaatteessa aivan sama mitä laskee tai mitä kikkaa käyttää niin c säilyy samana kaikissa koordinaatistoissa. Matemaattisesti sitä ei voi kumota millään. Voihan toki olla, että c ei säily aina vakiona mutta tällöin suhteellisuusteoria tulisi kirjoittaa uusiksi.

Laskin laskun nyt suppeassa suhteellisuusteoriassa.
Tarkoitatko siis, että jokaisen koordinaatiston kelloilla mitattuna c on aina se noin 300 000 km/s, vaikka kello olisikin hidastunut esimerkiksi maapallolla olevaan kelloon verrattuna. Se tuntuisi tosiaan järjenvastaiselta. Tuntuisi, että päästäkseen 300 000 km/s kaikissa koordinaatistoissa niiden omilla kelloilla mitattuna valonnopeuden pitäisi vaihtua koordinaatiston kellojen mukaan.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Arkkimeedees
Tarkoitatko siis, että jokaisen koordinaatiston kelloilla mitattuna c on aina se noin 300 000 km/s, vaikka kello olisikin hidastunut esimerkiksi maapallolla olevaan kelloon verrattuna. Se tuntuisi tosiaan järjenvastaiselta. Tuntuisi, että päästäkseen 300 000 km/s kaikissa koordinaatistoissa niiden omilla kelloilla mitattuna valonnopeuden pitäisi vaihtua koordinaatiston kellojen mukaan.

Suppean suhtiksen mukaan matkat lyhentyvät samassa suhteessa kun liikkuvan aika näyttää hidastuvan, joten matkaaja kokee tästä syystä valon nopeuden omassa inertiaalikoordinaatistossaan samaksi kuin lähtöpaikan inertiaalikoordinaatistossakin.

Kuka nyt sitten uskoo näihin kaikkiin höpötyksiin onkin sitten eri asia. Koska testit puoltavat suhtista vaikuttaa (loogisesti päätellen) siltä että kaikkeus (kaikkien ulkopuolisten taivaankappaleiden muodostama kokonaisuus) vaikuttaa lokaaliin tilanteeseen (liikkeeseen kokonaisuuden suhteen) siten että se vastaa ns. eetteriä, vaikka mitään "paikallaan pysyvää" eetteriä ei olisikaan olemassa.

Tämä tarkoittaisi mieluummin Lorenz-tyyppistä näkökulmaa, kuin Einstein tyyppistä varsinaista ajan dilataatioita.

amandrai
Seuraa 
Viestejä205
Arkkimeedees

Tarkoitatko siis, että jokaisen koordinaatiston kelloilla mitattuna c on aina se noin 300 000 km/s, vaikka kello olisikin hidastunut esimerkiksi maapallolla olevaan kelloon verrattuna. Se tuntuisi tosiaan järjenvastaiselta. Tuntuisi, että päästäkseen 300 000 km/s kaikissa koordinaatistoissa niiden omilla kelloilla mitattuna valonnopeuden pitäisi vaihtua koordinaatiston kellojen mukaan.Arkkimeedees

Valonnopeus on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissaVastasitkin jo itse itsellesi...

Koko suhteellisuusteoria on rakennettu siltä pohjalta että kaikki havaitsijat mittaavat ohikulkeville valonsäteille saman nopeuden.

David
Seuraa 
Viestejä8877
teramut
Koko suhteellisuusteoria on rakennettu siltä pohjalta että kaikki havaitsijat mittaavat ohikulkeville valonsäteille saman nopeuden.

Joka tuntuu järjettömältä siitä syystä että nopeudella on olemassa fotonien lähteen suhteen suunta ja vauhti. Päivastaisiin suuntiin nopeus pitäisi aiheuttaa eri suuret muutokset eri suunnissa (kun lähde tulkitaan levossa olevaksi) mikä tuntuu täysin järjettömältä ajatuksellisesti.

Arkkimeedees
Seuraa 
Viestejä995
David
Arkkimeedees
Tarkoitatko siis, että jokaisen koordinaatiston kelloilla mitattuna c on aina se noin 300 000 km/s, vaikka kello olisikin hidastunut esimerkiksi maapallolla olevaan kelloon verrattuna. Se tuntuisi tosiaan järjenvastaiselta. Tuntuisi, että päästäkseen 300 000 km/s kaikissa koordinaatistoissa niiden omilla kelloilla mitattuna valonnopeuden pitäisi vaihtua koordinaatiston kellojen mukaan.

Suppean suhtiksen mukaan matkat lyhentyvät samassa suhteessa kun liikkuvan aika näyttää hidastuvan, joten matkaaja kokee tästä syystä valon nopeuden omassa inertiaalikoordinaatistossaan samaksi kuin lähtöpaikan inertiaalikoordinaatistossakin.Miten tämä vaikuttaa gravitaatiokentässä? Käsittääkseni heikommassa gravitaatiokentässä koettu etäisyys ei muutu miksikään. Valonnopeus on siis kuitenkin sama, vaikka heikommassa gravitaatiokentässä kellot hidastuvat?

David
Seuraa 
Viestejä8877
Arkkimeedees
Miten tämä vaikuttaa gravitaatiokentässä? Käsittääkseni heikommassa gravitaatiokentässä koettu etäisyys ei muutu miksikään. Valonnopeus on siis kuitenkin sama, vaikka heikommassa gravitaatiokentässä kellot hidastuvat?

Valon nopeus hidastuu gravitaation voimistuessa, joten ajan ja matkan suhde säilyy samana.

Arkkimeedees
Seuraa 
Viestejä995
David
Arkkimeedees
Miten tämä vaikuttaa gravitaatiokentässä? Käsittääkseni heikommassa gravitaatiokentässä koettu etäisyys ei muutu miksikään. Valonnopeus on siis kuitenkin sama, vaikka heikommassa gravitaatiokentässä kellot hidastuvat?

Valon nopeus hidastuu gravitaation voimistuessa, joten ajan ja matkan suhde säilyy samana.Voisko joku kertoa, miten asia oikeasti on, koska haluan tietää, miten suhteellisuusteoria asian selittää. Nyt ei ollut tarkoitus peräänkuuluttaa mitään hazarditeorioita.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13887
Puuhevonen
Goswell, Maxwellin yhtälöistä seuraa, ettei valon aallonpituudella ole vaikutusta valonnopeuteen. Tuosta ajatuksestasihan seuraa että äärimmäisen punasiirtyneet radioaallot liikkuisivat eetterin läpi nopeudella, joka on ehkä vain alle 10 m/s.Mitään aallonpituuttakaan ei ole, sen paremmin kuin valoaaltoja, eikä eetteriä, on vain väli tapahtumilla. Taajuus ei vaikuta nopeuteen tietenkään. Radioaallot liikkuvat täällä nopeudella c, loittonevasta lähteestä nopeuskin tietysti laskee (ei väliainetta) ja taajuus putoaa sitä kautta edelleen.
Punasiirtyneet fotonit liikkuvat tietysti hitaammin ja taajuus, siis tapahtumien väli laskee tuosta syystä loittonevan havaitsijan suhteen, kuinka paljon, lähteen loittonemisnopeus määrää sen.
Jos fotonin kokonaisenergia mittaajan/havaitsijan suhteen koostuisi sen nopeudesta ja sisäisestä energiasta, spektrisiirtymät puna-, sinisiirtymissä, sekä taajuusmuutos toimisivat juuri niin kuin pitää.

Tämä johtaisi siihen, että valon-nopeudella meistä loittoneva lähde ei saisi mitään fotonia liikkumaan meitä kohti, fotoni olisi siis paikoillaan meidän suhteen, lähteen suhteen c olisi fotonin vauhti kyllä edelleen. Avaruuden kokkareiden etäisyydet kyllä heittäisi häränpyllyä.

Minun mielestä noin.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat