Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Tässä näin aluksi valtion päänavaus, hiekkavero.

Valtio tutkii uutta ympäristöveroa, jolla verotettaisiin hiekkaa, soraa ja kalliomursketta. Niin sanotulla maa-ainesverolla voitaisiin kerätä aluksi noin sadan miljoonan euron verotulot.

http://www.taloussanomat.fi/kansantalou ... 0#comments

Voitaisiinko maa-alueen omistajaa verottaa myös omistamansa "hiekan" määrästä. Laskennallisesti luonnollisesti omistajaa verotettaisiin maanpinnalta maapallon keskustaan saakka ulottuvalta alueelta .

Sivut

Kommentit (45)

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5363
Liittynyt9.1.2011

Toi maa-ainesvero kuulostaa hyvältä. Maanviljely joutuisi siirtymään vesiviljelyyn (hydroponics), jottei kuluttaisi niin paljon maapallon tärkeintä resurssia eli pintamaa-ainesta. Tämä vähentäisi myös maatalouden päästöjä, koska nykyisellään, maatalous on maapallon suurin saastuttaja ja lisäksi maatalous aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä ja happikatoa. Sitä ei liene edes tarvis mainita, että maatalous annihiloi valtavasti luonnonmukaisia habitaatteja.

Mutta verojahan voi nikkaroida loputtomasti.

Sokerivero olisi ilmeisin. Eli kaikista elintarvikkeista, joissa on fruktoosia pitäisi maksaa euron per 100 grammaa fruktoosia veroa. Sokerin massasta puolet on fruktoosia, eli se nostaisi sokerin kilohintaa 5 eurolla.

Tarvittaisiin tietenkin myös veroparatiisivero, jotta voidaan tukahduttaa verokilpailu. Verokilpailu on haitallista, koska yhteiskuntaa pyörittävällä keskiluokalla ja PK-yrittäjillä ei ole käytännön mahdollisuuksia siirtää varallisuuttaan ja yritystään veroparatiiseihin. Tämän vuoksi veroparatiisien salliminen on suurpääoman subventoimista keskiluokan kustannuksella eli käytännössä vastikkeetonta tulonsiirtoa keskiluokalta rikkaille.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Paul M
Seuraa 
Viestejä8640
Liittynyt16.3.2005
Puuhevonen
Toi maa-ainesvero kuulostaa hyvältä. Maanviljely joutuisi siirtymään vesiviljelyyn (hydroponics), jottei kuluttaisi niin paljon maapallon tärkeintä resurssia eli pintamaa-ainesta.Tämä vero jouduttaisi vertikaalisen viljelyn tulemista. Juttu varmasti perustuisi pinta-alaan kuten kiinteistövero.

Satelliitista nähtäisiin vain 0,01 ha suikale/suikaleita. Todellisuudessa viljelypintaa olisi kymmenissä kerroksissa riippuen viljellyn kasvin korkeudesta. Vertaa sienimöön.

Aloituksesta sen verran, että minä kauhistuin. Aamulla on hieman herkkä, mutta tämä himoverottamisen kauhuskenaarioitten jatkumo on jo tätä päivää. Yhteiskuntaamme ollaan viemässä tuhoon kuten wanhaa Neuvostoliittoa muinoin. Siellä näivettämiskeinot olivat vanhanaikaisia mutta toimivia toisin kuin nykyaikainen Pendoliinon vessa. Meidän näivettäminen tapahtuu uudessa "kerroksessa", johon kuuluu vahvasti tietokoneitten tekemä laskenta, satelliitit ja jotainmuuta nykyaikaa, joka nyt ei aamutokkurassa tähän auennut.

Visionomaisesti näen hyvinvoinnin olevan eräänlaisessa yliheilahdusliikkeessä ja -vaiheessa täällä Suomessa viimeiset lama-ajat mukaan lukien. Oikeastaan koko sodanjälkeinen kehitys kuuluu tuohon yliheilahdusalueeseen.Valtiovalta suuressa ymmärtämättömyydessään leikkaa tuota yliheilahdusta rankalla kädellä. Sen sijaan että yliheilahdus käytettäisiin varantojen säästöönlaittoon, ne leikataan ja syydetään tuottamattomaan. Eräs älyttömyyden huipentuma kuvitellusta runsauden sarvesta ja sen hukkaamisesta ovat kaivostoimintojen syytäminen epätoivon vimmalla ulkomaisille toimijoille käytännössä ilman korvausta.

Tästä päädymmekin siihen, että valtiovalta voisi luovuttaa maa-alat ja niiden ominaisuudet ulkomaisille toimijoille verotettavaksi. Valtiolle tulisi mukava 1-2% siivu. Tämä koskee kaikkia maapintoja. Miksei myöskin rakennuskiinteistöjen pinta-aloja. Perustelu on se, että kukaan ei omista maataan tai kiinteistöjen pinta-alaa. Omistus on oikeasti hallintaoikeutta tuon matemaattisen pinnan osalta. Rakenteet joilla verotettava pintaominaisuus on luotu on toki omistajansa omaisuutta ja näin ollen kunnossa pidettävä. Hallintaoikeus on pahimmillaan johtanut siihen, että hallitseva saa kaiken hyödyn eikä muut mitään, vaikka oikeasti esimerkiksi hallittava tontti on poissa kaikilta muilta kun hallitsija siitä nautiskelee.

Tuo maan keskipisteeseen asti menevä verottaminen ei ole perusteltua. Maataan ei oikeasti omista eli oikeasti hallintaoikeus on vain siinä pintakerroksessa. Alempana voivat toimia vaikka millaiset kaivostoimijat ja metroyrittäjät. Vertaa moottoritien päälle rakennettuun kiinteistöön. Siinä rakentamisjärjestys on ollut toinen ja havainnollistaa hyvin mitä tarkoitetaan. Ja tämä ei ole minun keksintöä.

Muuten jo vuosia sitten ehdotin täälläkin liikkumisen verottamista. Kyse oli mahdollisuudesta liikkua eri pituisia etäisyyksiä. Kuten omaisuus luo mahdollisuuden saada tuloa omaisuuden ominaisuuksista, tulisi mahdollisuudet liikkua verottaa. Liikkuminen tarkoittaa mahdollisuutta saada ansiottomia juttuja. Esimerkiksi luonnon antimia. Jos joku on sidottu petiin, eti ole mahdollisuuksia sienestää tai käydä pilkillä. Mahdollisuus liikkua etäisyyksiä on siis alkutuottenomainen etu ja voidaan aivan hyvin verottaa. Autolla tämä varsinainen etäisyyksien liikkumine tulee verotetuksi oikeudenmukaisesti satelliittipaikannuksella.

Pieniruokaisilla autoilla tulee liian vähän veroa polttoaineveron kautta. Suurempi ongelma on kimppakyyti. Mutta ei ole teknisesti iso ongelma tunnistaa montako etäisyyksiä käyttävää on autossa. Lisäksi tulee auton ulkopuolella palaa lamppuja niin monta kuin on siinä menossa. Ihan vain ratsiamielessä ettei millään kepulikonstilla istuta siinä mikrokytkimen päällä niin ettei se toimi.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Eikö verotusjäjestelmää voisi yksinkertaistaa perusveron osalta siten ,että pelkkä olemassaoleminen olisi verotuksen alaista tuloa. Samoin RFID kontrolloitu liikkumisvero toimisi .
Tällöin jo lapsesta lähtien keräytyisi "verovelkaa " ,jota myöhemmin olisi pakko lähteä aktiivisesti lyhentämään.Tai vanhemmat maksaisivat.
Verohallinnon ylläpito on raskasta joten myös korotettu arvonlisävero verosta voisi olla perusteltua
Asuntotulon vero tulisi palauttaa, sillä miksi omassa asunnossa asuvat saavat asua ilman vuokranmaksua. Veroa tulisi myös korottaa reilusti.
Kyllä elämä on veron arvoinen.

Muuten tuosta maanomistamisesta, mikä laki määrittää miten syvälle omistat maa-alueesi?
Kannattaa tehdä aina valtaus omalla maalla ?
Toisaalta maanpinnan alle/kallion sisään saat rakentaa minkalaisen rakennelman tahansa ilman lupia?
Maanpinnan alainen rakennus ei ole myöskään verovelvollinen?

Arkkimeedees
Seuraa 
Viestejä995
Liittynyt13.12.2009

Verotus on nollasummapeli, jonka rahoittavat autoilijat, alkoholin käyttäjät, tupakoitsijat ja pieni- ja keskituloiset. Hyvätuloisilta ei saa periä liikaa, koska Suomessakin on oltava lupa rikastua.

Suomen verotusmalli on tasavero, ei siinä mielessä, että kaikilta peritään tasaprosentin mukaan, vaan että kaikki maksavat absoluuttisina euroina saman verran. Tämä periaate näkyy arvonlisäveroina ja muina kulutusveroina, joita käyttäjät maksavat samalla euromäärällä. Tällä tavalla hyvätuloisten suhteellinen veroaste on selvästi alempi kuin pienituloisten. Progressiivisesti verotettuja tuloja on vain kymmenesosa koko tulokannasta.

Jotta kansantaloutta uhkaava vararikko vältettäisiin, on luotava lisää veromuotoja, jotka rokottavat pieni - ja keskituloisia entistä ankarammin. Eläkeikää on korotettava, ei sen takia että ihmiset pysyisivät pidempään töissä (ei heitä kukaan oikeasti kaipaa työpaikalle pyörimään), vaan ettei heille yksinkertaisesti tarvitse alkaa maksaa eläkettä kuin vasta seitenkymppisinä.

Yksi työkalu verottajan taakan helpottamiseksi voisi olla veronkannon toimitusmaksu, jolla katetaan verojen perimisestä aiheutuvat kulut. Verotoimistojen ylläpito on kallista, joten miksi verottajan se pitäisi maksaa. Se kuuluu verotettaville. Sopiva summa olisi 500 euroa vuodessa per veronmaksaja. Hyvätuloiset voi vapauttaa maksusta, koska he eivät muutenkaan maksa veroja sen vertaa, että niiden perimisestä aiheutuisi lisäkustannuksia.

Jutta Urpilaisen ehdottama perintöveron korotus on mainio idea. Siinä saadaan jo ennestäänkin pariin kolmeen kertaan verotetut varat vielä uudelleen veronkannon piiriin. Ruuan alvia pitää korottaa 8 prosentista 23 prosenttiin, sillä saadaan todellista parannusta valtiontalouteen eikä mitään joutavia, kosmeettisia viilauksia.

Autoteollisuus ahkeroi kiusallisesti tuottaakseen vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä autoja. Näin ne uhkaavat karata verottajan ulottumattomiin. Tämän takia ajoneuvovero pitää kaksinkertaistaa, asettaa tienkäyttömaksut tieverkon ylläpitämiseksi sekä poistaa etätyötä tekeviltä tulonhankkimisvähennykset kokonaan.

Lapsilisien poistamisella säästetään pitkä penni. Myös koulunkäyntiä pitää alkaa verottaa ja perustaa hyvätuloisimpien lapsille erityiskouluja, jotta nämä eivät tulisi kiusatuiksi koulussa sosioekonomisen asemansa vuoksi. Kaikkiin peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin on asetettava lukukausimaksut.

Näillä näin ensi alkuun.

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä5363
Liittynyt9.1.2011
Katkera
Ulkomaanmatkavero vähintään €100,-/henkilö. Terveystarkastusmaksu €100,-/henkilö ulkomailta tulevilta.

Suomessanysväämisvero. 100 euroa per henkilö kaikilta yli viisivuotiailta, jotka eivät vuoden aikana käy kertaakaan ulkomailla. Tämä vähennetään (vanhempien) veronpalautuksista, joten sitä ei peritä kokonaisuudessaan jos veronpalautukset jäävät alle 100 euron. Tämä vero vähentäisi ahdasmielistä rasistista ilmapiiriä, joka syntyy, kun ei avarreta maailmankuvaa. Tallinnaa tai Torniojokilaakson rajanylitystä ei lasketa ulkomaiksi.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat