Seuraa 
Viestejä45973

Mielen filosofia askarruttaa monia:

Materialismin hienostunut muoto kognitiivisen psykologian piirissä, ns. emergentti materialismi, vetoaa siihen, että systeemillä voi olla ominaisuuksia, joita ei voida johtaa systeemin osien ominaisuuksista, ns. emergenttejä ominaisuuksia. Kun nyt aivosysteemi on äärimmäisen kompleksinen, uskotaan, että tuollaisissa hyvin kompleksisissa laajoissa rakenteissa voi piillä kokonaisuuden erikoisominaisuuksia, joita voi kutsua tajunnaksi.

Tietoisuuden synnystä evoluution myötä Eccles esittää varsin ytimekkään kuvauksen, jota voisi nimittää uudeksi luomiskertomukseksi: Kosmoksen tarinassa on ollut kaksi absoluuttisesti ennustamatonta tapahtumaa. Ensimmäinen oli elämän ilmaantuminen , toinen tietoisuuden (mind, mieli, minä) ilmaantuminen. Jos kysyy, missä tietoisuus oli ennenkuin nisäkkäiden aivot tulivat sen kokemaan - noin 200 miljoonaa vuotta sitten - vastaus on sama kuin siihen kysymykseen, missä elämä oli ennenkuin sen olemassaolo planeetta Maan pinnalla alkoi noin 3,4 miljardia vuotta sitten. Molempien alkuperä on transsendenttinen.

http://personal.inet.fi/koti/kullervora ... isi88.html

Kullervo Rainion mukaan dualistisessa interaktionismissa on oleellista, että tietoisuus ja aivot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, aivot sijaiten Maailmassa 1 ja tietoisuus Maailmassa 2. Interaktio tapahtuu kvanttifysikaalisesti.

Ecclesin perusoivallus on, että mentaaliset tilat vaikuttavat synapseissa vesikkelien ylimenojen todennäköisyyksiin. Tähän oivallukseen vaikutti suuresti se, mitä H. Margenau kirjoitti v. 1984 teoksessaan "The Miracle of Existence":

"Tietoisuutta (the mind) voidaan pitää kenttänä tämän sanan hyväksytyssä fysikaalisessa merkityksessä. Mutta se on ei-aineellinen kenttä; sen lähin analogia on ehkä todennäköisyyskenttä. Sitä ei voida verrata yksinkertaisiin ei-aineellisiin kenttiin, jotka vaativat aineen läsnäoloa (hydrodynaaminen virtaus tai akustiikka)... Sillä ei myöskään

ole välttämättä määrättyä sijaintia avaruudessa. Ja siinä määrin kuin nykyisin on evidenssiä se ei ole energiakenttä missään fysikaalisessa mielessä, sen ei myöskään tarvitse täyttää vaatimusta että se sisältäisi energiaa tuottaakseen kaikki tunnetut ilmiöt, joissa tietoisuus on interaktiossa aivojen kanssa."

Eccles rohkaistui ajattelemaan, että synapsien ylitystodennäköisyyksiin voi jokin tekijä vaikuttaa ja että vaikuttavan tekijän ei tällöin tarvitse olla aineellinen eikä energeettinen.

Väittämä yksinkertaisesti: Mentaaliset tilat ovat toista todellisuutta, sellaista todellisuutta, jota ei fysiikan keinoin voida tutkia, mutta joka kuitenkin interaktiossa fyysisen todellisuuden kanssa todistaa olemassaolonsa, mentaalinen tila ei ole aineellinen eikä energiatila.

... Varsinainen mentaalinen tapahtuminen ei oikeastaan ole meidän itsehavaintomme ulottuvissa. Ajattelu etenee, tekee omat valintansa käsitemaailmassa intuition tietä, emmekä pysty näitä intuitiivisia askeleita jäljittämään itsehavainnolla. Mutta intuitio ikäänkuin "tarkistaa tuloksiaan" pukemalla ne mielikuviin eräänlaisiksi "muistiinpanoiksi", joihin turvautua taas uusia intuitiivisia askeleita otettaessa. Nämä tarkistukset me koemme (mielikuvina), koska ne ovat määrättyjä aivotapahtumia ja sellaisina mentaalisten tilojen tulkittavissa periaatteessa samanlaisin menetelmin kuin havainnotkin.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (1)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat