Seuraa 
Viestejä45973

David Peat on spekuloinut energia, aineen ja informaation liittoa.

http://www.fdavidpeat.com/ideas/activeinfo.htm

http://www.terracognita.fi/kirjat/9525202860.html

Fysiikassahan yhä laajempaa huomiota on saanut ajatus, että aineellinen maailma koostuu kokonaan tai osittain informaatiosta. Teoria kertoo, miksi ja miten informaatio saattaa hyvinkin nousta fysiikassa yhtä keskeiseksi käsitteeksi kuin avaruus, aika, massa ja energia

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_von_Baeyer

Informaatiota on kaikkialla: Internetissä, koodattuna radioaalloissa ja sähköjohdinten virroissa. Aistimme havaitsevat informaatiota, aivomme käsittelevät sitä ja geenimme siirtävät sitä sukupolvesta toiseen.

Mutta mitä informaatio on? Voidaanko sitä analysoida ja mitata?

Älkääkä sekoitettako tilastollinen informaatiokäsitettä ja tietoa (semanttinen informaatio), vaikka tieteenfilosofiassa on todella oltu jo pitkään ehkä hieman vaivautuen tietoisia siitä, että energia ja informaatio voidaan nähdä saman asian eri näkökulmiksi.

Yksi ehdotus: Informaatio = vuorovaikutus, eli informaation siirtymistä, siis fyysistä osoittain tai kokonaan?

Teos pohtii INFORMAATION käsitetta aloittaen John Archibald Wheelerin esittämistä "suurista kysymyksiä" (RBQ):

Miten olemassaolo on mahdollista?

Miksi kvantteja on olemassa?

Olemmeko osa osallistuvaa universumia?

Mistä syntyy merkitys?

Kaikki bitissä?

Siinä teoksessa selkeästi tuodaan esille se että kosmoksemme ydin on informaatio, mutta emme oikeastaan tiedä mitä se on.

Informaatio luonne ja osuus kaikessa on vielä pitkälti hämärän peitossa, sikäli aihealue tulee varmasti olemaan aktiivisen ja runsaan penkomisen kohteena jatkossa.

Alkeisjärjestelmähän tunnetusti kantaa mukanaan yhden bitin informaatiota.

Käytännössä bitit, nuo ihmisen tiedon peruskvantit ovat osat kubittia, ovat informaation atomeja.

Kvattimekaniikassa informaatio kubitissa (sekä 0 että I), joka paljon rikkaampi kuin bitti. Nk. Zeilingerin periaate voidaan muotoilla informaation sanastoon puettuna TODELLA SUUREKSI KYSYMYKSEKSI:

Onko todellisuus kubitissa?

Mitä on informaatio?

Kuten Steven Hawking joutui antamaan periksi siinä, ettei edes musta aukko pysty lopullisesti hävittämään sinne joutunutta informaatiota, niin kyseessä lienee kosmoksemme vankin perusasia. Mutta onko se biteistä koostuvaa jonoa vai mitä se on?

"Totaalinen informaatio" siis on kvattimekaaninen ilmentymä "informaation sisällöstä", ja se kuuluu klassisen fysiikan mittoihin, jota ahvenmaalainen Jan Kåhre tutki ja piti hyväksyttävinä.

Yhteenveto: maailmankaikkeutemme (todellisuutemme) muodostuu energiasta ja informaatiosta, joita emme tunne tarkalleen. Todellisuutemme rakenteeseen voi kuulua olennaisesti tietoisuus, koska se on ilmiönä meillä.

...Einstein on todennut. Itseasisassa ainettahan ei ole "olemassa", vaan se on energia eräs olomuoto...

Mitä on informaatio?

  • ylös 0
  • alas 1

Kommentit (4)

Kuten olen allkin kirjoittanut, kaikki on liikkeenään ilmenevän tilantäytön eli aineen suhteita, ja aistivain havaisijain suhdetta niihin. Informaatio eli
muotoutettu on paloja, otteita aineen liikkeestä, otettuna ja järjestettynä informaation käyttäjien tarvitsemaan muotoon. Paitisi keräten ja käsitellen muotoutettua, aistivat havainoijat, siis eliöt ja ihmiset, puuttuvat toiminnallaan liikkeenään ilmenevän aineen ja siitä otteina, paloina, saatavan informaation maailmaan.

Aineen yleien suhteiden maailma on tiukasti syysuhteinen, siis deterministinen. Sen sijaan saatu informaatio on todennäköinen, parhaassa tapauksessa likipitäinen.

Ja mitä on disinformaatio? Selkeästi ainakin nimensä perusteella informaation negaatio, mutta yhtälailla informaatiota sekin.

Informaatioon liittyy mielestäni aina havainnoija ja kyky tulkita ja jäsennellä. Jos jotain ei havaita, sitä ei ole, kunnes se havaitaan. Etsintää helpottaa aina, jos on olemassa keino ilmiön "ennustamiseen" tai paremminkin ehkä odotettavuuteen, jolloin tiedetään ainakin mitä ja mistä etsiä Muuten etsintä voi olla aivan turhaa.

Vaikkapa echelon- ja seti- projektit, joissa informaation tulvaa seulomaan tarvitaan aika paljon työtä. Hmm. Työ.. jatkanpa tästä lasillisen jälkeen

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
twoDogs
Ja mitä on disinformaatio? Selkeästi ainakin nimensä perusteella informaation negaatio, mutta yhtälailla informaatiota sekin.

Informaatioon liittyy mielestäni aina havainnoija ja kyky tulkita ja jäsennellä. Jos jotain ei havaita, sitä ei ole, kunnes se havaitaan. Etsintää helpottaa aina, jos on olemassa keino ilmiön "ennustamiseen" tai paremminkin ehkä odotettavuuteen, jolloin tiedetään ainakin mitä ja mistä etsiä :) Muuten etsintä voi olla aivan turhaa.

Vaikkapa echelon- ja seti- projektit, joissa informaation tulvaa seulomaan tarvitaan aika paljon työtä. Hmm. Työ.. jatkanpa tästä lasillisen jälkeen :D

Informaatiossahan on oikeastaan kaksi aluetta, 1. se muotoutettu, mikä aistitaan, siis on mahdollista aistia otteina, paloina aineen liikkeestä, ja 2. mikä liikkuu muotoutettuna käyttäjein aivoissa ja toiminnassa tai
käyttäjien kesken, sosiaalisesti ja sielullisesti.

Jälkimmäisen disinformaatiosta eli muotouttamishäiriöstä voitaneen käyttää ilmaisua häirintä. Edellisellä alueella voi kyse olla aistitun liikeen vajavuudesta, häipymisestä, tai aistimisen vajavuudesta, jopa aistimusten tulkinnan vääristä tulkinoista ja mielikuvista, kuten vaikka alkuräjähdys tai ufot.

Toisaalta, uskoa alkuräjähdykseen tai ufoihin levitetään myös tuotettuna disinformaationa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat