Seuraa 
Viestejä45973

Reflektiokasvatus on yksi kaikkein ajankohtaisimmista pedagogisista suuntauksista. Ajattelu ja sen kehittäminen ovat koko elämänkaarta koskevia pedagogisia kysymyksiä, probleemeja ja teemoja.

Mitkä teemat tällä alueella kiinnostaisivat sinua ja mitkä kysymykset edellyttäisivät vastauksia?

Voin myöhemmin osallistua myös itse.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (4)

totinen
Seuraa 
Viestejä4887
Interkulttuurinen opettajankoulutus
Reflektio (reflection) on omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden ja menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi. Reflektio tekee mahdolliseksi tarkastella uskomuksiin sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisuissa tehtyjä virheitä. Reflektiolla ymmärretään arviota siitä, miten ja miksi olemme havainneet, ajatelleet ja tunteneet tietyllä tavoin.

Lähteessä:
http://herkules.oulu.fi/isbn9514268075/html/x1853.html

Reflektiokasvatus on minulle täysin uusi käsite. Minkä ikäisille sitä suositellaan, missä sitä harrastetaan ja voiko jossakin tutustua menetelmään?

[quote="totinen"][quote="Interkulttuurinen opettajankoulutus"]Reflektio (reflection) on omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden ja menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi. Reflektio tekee mahdolliseksi tarkastella uskomuksiin sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisuissa tehtyjä virheitä. Reflektiolla ymmärretään arviota siitä, miten ja miksi olemme havainneet, ajatelleet ja tunteneet tietyllä tavoin.

Ns. virheet ovat yksinkertaisesti sitä, että ihmistä estää ns. eteenpäin kehittyminen, jos ihminen jää tarkastelemaan elämää, negatiivisiin asioihin keskittyen, eikä näe niiden tuomaa opetusta eli hyvää.

Tuntua voi ihan miltä tahansa, mutta se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin pakko suhtautua elämään - negatiivisesti - .

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Reflektiivisyys kasvatusfilososfiassa ja pedagogiassa tarkoittaa pohjimmiltaan ajattelun kehitykseen liittyviä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä. Reflektiivisyys pedagogisena ilmiönä on pohdintaa, jäsentämistä, käsitteellistämistä, symbolisoimista, mallintamista, teoretisointia, suhteuttamista jne. Kontekstien merkitys on reflektiokasvatuksessa keskeisessä asemassa.

Tunnetuin kasvatusfilosofinen suuntaus, joka voitaisiin luokitella reflektiokasvatukseksi on konstruktivismi. Nimensä mukaisesti konstruktivismi, vaikka korostaakin yksilön asteittaista kasvua ja eheytymistä, tukee toisaalta ns. rakenteellista ajattelua ja sosialisaation "mallioppimista". Konstruktivismi on laaja ja lyhyesti sitä on vaikea määritellä. Pitää muistaa, että konstruktio on rakenne ja viittaa nimensä puolesta kognitioihin sekä strukturalistiseen maailmankuvaan. Postmodernismin vaikutus näkyy myös.

Toinen reflektiokasvatuksen kasvatusfilososfinen suuntaus on SIR -kasvatusfilosofia. Siinä korostetaan avoimia synteesejä, tiedon juurien (emansipatorinen tiedonintressi) etsimistä, luovia ajattelun prosesseja sekä vuorovaikutusten ja avoimien dialogien merkitystä. Luovat prosessit ovat keskeisellä sijalla. Vuorovaikutusten suhteen synergiset kontra dissonanttiset ilmiösuhteet ovat myös reflektion keskiössä. Luovuus sekä toisaalta tunneäly ovat myös mukana tasavertaisesti kognitiivisten kasvutavoitteiden kirjossa. SIR -kasvatusfilosofiassa korostuu existentiaalinen vapaus-vastuu -ajattelu. SIR -pedagogiikka on prosessimalli. SIR -kasvatusfilososfiaa on myös lyhyesti vaikeaa kuvata, sillä se on moniulotteinen.

totinen
Seuraa 
Viestejä4887
kar1
Reflektiivisyys kasvatusfilososfiassa ja pedagogiassa tarkoittaa pohjimmiltaan ajattelun kehitykseen liittyviä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä. Reflektiivisyys pedagogisena ilmiönä on pohdintaa, jäsentämistä, käsitteellistämistä, symbolisoimista, mallintamista, teoretisointia, suhteuttamista jne. Kontekstien merkitys on reflektiokasvatuksessa keskeisessä asemassa.Oikeastaan tuota voitaisiin pitää myös ajattelun logiikan kehittämisenä.

kar1
Toinen reflektiokasvatuksen kasvatusfilososfinen suuntaus on SIR -kasvatusfilosofia. Siinä korostetaan avoimia synteesejä, tiedon juurien (emansipatorinen tiedonintressi) etsimistä, luovia ajattelun prosesseja sekä vuorovaikutusten ja avoimien dialogien merkitystä. Luovat prosessit ovat keskeisellä sijalla. Vuorovaikutusten suhteen synergiset kontra dissonanttiset ilmiösuhteet ovat myös reflektion keskiössä. Luovuus sekä toisaalta tunneäly ovat myös mukana tasavertaisesti kognitiivisten kasvutavoitteiden kirjossa. SIR -kasvatusfilosofiassa korostuu existentiaalinen vapaus-vastuu -ajattelu. SIR -pedagogiikka on prosessimalli. SIR -kasvatusfilososfiaa on myös lyhyesti vaikeaa kuvata, sillä se on moniulotteinen.

Jos pitäydytään logiikkateemassa, niin tuota voitaisiin pitää peliteoreettisena lähestymistapana.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat