Seuraa 
Viestejä45973

Suuri maa kuten yhdysvallat puolustaaomia elintärkeitä etujaan sekä pyrkii muuttamaan koko kansainvälispoliittista ympäristöä etujensa mukaisiksi.

Myös USAn sota terrorismia vastaan on myös sota Islamia vastaan kulisseissa vaikka tiedotusvälineet asian toisin ilmaisevatkin.

Terrorismi on poliittinen käsite.Sota terrorismia vastaa on metafora eli kuvaannollinen käsite kuten sota huumeita vastaan.Metaforiin kuului myös aikanaan sota kommunismia vastaan.

Islam pukee tällä hetkellä samanlaista käsitettä niskaansa kuin pahanakselikin ja itseaiheutetusti.

Sota on normaalikielessä avoimeen väkivaltaan turvautumista toista valtiota tai alivaltiollista ryhmittymää vastaan.
Mutta kansainvälinen kommunismi,huumekauppa ja terrorismi eivät ole ihmisryhmiä vaan poliittisia tai yhteiskunnallisia käsitteitä.

Sota-käsitteen käyttäminensekä terrorismi tai kommunismi-ongelmien kohdalla on itsestään selvästi edullista USAn hallitukselle.

Kuten yhdysvalloissa on nähty;mielikuva velvoittaa kansalaiset isänmaallisiin uhrauksiin ja antaa vallanpitäjä Bushille liikkumavaraa.

Bush nimittää nykyistä sotaansa RISTIRETKEKSI.
Ristiretket 1000 vuotta sitten kuuluivat metafora-sotien luokkaan.
Ristiritarien vihollinen oli"vääräuskoisuus",siis kuviteltu ideologinen käsite käytännössä,jotkut ihmiset kuka kulloinkin.

Vääräuskoisuus ja terrorismi ovat saman tason käsitteitä.Myös vääräuskoinen ja terroristi ovat yhtäläisellä tavalla ideologisen metaforan tuotteita.

Ottaen tunnukseksi sodan pahaa vastaan Bush siirtyi korkeimmalle kuviitteelliselle tasolle.PAHA on korkein kuviteltavissa oleva metafora,perin määriteltävissä oleva mielikuva.

Milloin tämä paha muuttuu Islamiksi?

Islamilaisten maiden keskuudessa USA monesti näyttelee itse pääperkelettä ja Bush vähintään majesteetin koiraa.

Eikö tässä tulla tilanteeseen,että jossain vaiheessa pakostakin kaksi suurta Pahaa Islam ja Usa joutuvat törmäyskurssille.

Seuraava Pahanakselista kristallisoituva paha nr.1 näyttäisi olevan Iran perin Islamilainen ja paha valtio.

Eikö pääperkeleen hyökkääminen itse Islamin juuriille sytytä muissa Islamintunnustaja valtioissa auttamisen vietin?

Jos se ei sitä tee valtiollisella tasolla niin valtion sisällä olevista ihmisistä ainakin valtaosa provoisoituu/provosoidaan lähtemään pyhään sotaa itse pääperkelettä vastaan.

Luulen,että marttyyreista ei tule pulaa.

Ehkä kun nämä kaksi toisilleen niin peri pahaa kohtaavat niin maailma on ainakin toista pahaa parempi paikka elää.

Äärifundamentalismi on aina huonoin vaihtoehto,koska se sulkee muut vaihtoehdot pois.

Ja luulen,että Iranin meteorologinen laitos saa ennustaa seuraavat puolivuotta satamaan napalmia.

Saas nähä mihin pieni pilapiirros jostain jehusta jota ei olla saatu ikinä kuvata voi vielä johtaakaan.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (10)

On kiintoisaa, että avaaja jotensakin noudattaa samoja ajatuskulkuja kuin minä aiemmin. Silloin vastakkain, 2001 syyskuun iskuista alkaen, vastakkain olivat aluksi Al Qaida ja USA. Tähän tuli lisää vuoden 2003
Iso Poika Bushin sotaretki Saddamia vastaan.

Mikä on ero nykyään, ja jossa kohdin vanha asetelma on väärä, on
muslimirahvaan herääminen ja ja ryhtyminen liikehtimään ihan maapallon mitassa. Muslimirahvaan itsetunto ja poliitteien tietäminen ja kokemus kasvavat. Joskin pinnalta kyse näyttää olevan uskonnosta ja profeetan koetusta loukkauksesta, alkaneen muutoksen sisältö on kansanjoukoissa, ja siinä, että ne eivät noin vain enää suostukaan tottelemaan maapallon hegemoniassa eli ylivallassaan hekumoivaa suurporvaristoa.

Vrt. Suomenkin köyhän kansan herääminen viime vuosisadan alussa äänioikeusuudistuksen aikoihin. Vuosisatojakin nukkuneet ja alistuneet joukot olivat heränneet ja lähteneet liikkeelle.

Venäjällähän heräämien ja liike johti pitemmälle, omistamattomien ja köyhien kumoukseen. Ja suuriin muutoksiin koko slaavilaisellakin alueella.
Siihen asti, kuten jo itse Marx oli todennut, slaavit olivat olleet koko Euroopan taantumuksen reservi. Niinpä Marx totesikin, että niit'ä vastaan oli käytäv sota. Ensimmäine maailmansota, se kylläkin oli varsin imperilaistista sotaa ja teurastusta. Sommen taistelussa 1916 päästiin sen jälkeen ylittämättömään ennätykseen: 1 300 000 kaatuntuta ja haavoittunutta. Tämä sota koettelemuksineen oli kutienkin tärkeä kumouksen voimien irti päästämisessä. Tosien maailmansodan aikana ja jälkeen seurasi tärkeimpänä kiinan kumous, ja siirtomaiden muuttuminen lopulta jokseenkin kokonaan valtiollisesti eli muodollisesti itsenäisiksi.

Venäjän hallinto myötäili Al Qaidan ja Saddamin kaudella USAn terrorismisotaa, ja kanta vielä siinä vaiheessa oli ymmärrettävä.
Nyt Venäjä ja vielä Kiinakin pelkää ja näyttää ihan säikähtäneen muslimien heräämistä ja liikehtimistä. Ne eivät osoita sitä suoraan, Venäjä on kumouksensa jälkeisinä vuosikymmeninä hyvin oppinut näyttämään kumoukselle ja rahvaan liikehtimiselle
myötämielistä ja ihan imelää naamaa. Kiina puolestaan eristyneenä yli 500 vuotta omiin oloihinsa ei ole tarvinnutkaan puhua. Kuitenkin Venäjä on jo toistuvasti tehnyt useita sellaisia myönnytyksiä ja perääntymisiä, joilla ei ole tai on erittäin vähän yhteyttä terrorismiin. Venäjä, se on nykyään uusikkaiden, valtiomonopolistisen kapitalismin, pirullisen virkavallan ja uskonnollisen ja muun taantumuspimityksen maa. Se on sisäisesti ja sielussaan erittäin pelästynyt alkaneesta uudesta kansojen liikehtimisestä. Niin myös päämies presidentti Vladimir Putin eli Pikku-Valtu.

Mitä USA nyt vaatii Venäjältä, on suostumus Irania vastaan kohdistuviin pommitus- ja sotatoimiin. Tämä suostumus olis mitä törkeintä maailman kansojen ja uuden muslimiliikeken pettämistä. Kyse ei ole vain vedon käyttämisestä YKN turvaloiisuusneuvostossa Iso Poika Bushin ja hänen kavereidensa sotatoimia vastaan. Kyse on myös ja varsinkin niistä käytännön toimista, joilla myös teoissa estettäisiin Iso Poika Bushin ja hänen kavereidensa sotatoimet.

Venäjä perääntymisillään ja myönntyksillään nääs on turvannut rauhaa.
Rauhasta olalan kyllä erittäin kaukana, jos laajalla alueeella ryhdytään pommitus- ja sotatoimiin. Venäjän myönnytyspolitikka nykyään tarkoittaa sodan päästämistä irralleen, ja tällä kertaa nimenomaan liikehtiviä ja muutosiin ryhtyneitä kansaoja vastaan.

Suomi. Älkääö katsoko turpaan, maaailmalle lähetettyi9hin anteeksipyyntöihinm, vaan nyrkkiin, siihen, etä Suomi nopein joukoin aikoo osallsitua taantumusssuurporvariston maailmansotatoimiin.
Ainoa selvä kanta, selvä vasemmsiton kanta, on olla nyt kokonaan mitään
ja minkäänlaisten taisteluejoukkojen lähettämistä vastaan. Jos ne on lähetetty ja myös käynbeet taisteluja, pelkillä anteeksipyynnöillä tuskin voidaan täälläkään selvitä.

" Maailman kommunistien liike", se on, kuten vierailu tällekin pastalle havainnollisti, nykyään trotskilaisten kavaltajien ja pettureiden liikettä.
Ja on kiintoisaa, että sillä entisaikojen vihanpidon jälkeen alkaa olla suhteet Venäjän FSBn Federal Security Bureaun häirintä- ja likaisiin toimiin. - On kylläkin olemassa entisaikojen tapaisia aitoja kommunisteja, kuten Lierikki Riikoen kai täällä ja toiset jossakin Vietnamissa. Mutta
joka tapauksessa näkyvintä on trotsilaisten ja FSB-yhteistyöläisten
äänekäs räminä ja hyökkäilyt kaikkein taantumuksellsimpien palvelukssessa.

Pommitukset ja sotatoimet, ne ovat vain yksi Iso Poika Bushin vaihtoehto.
Toinen ja paljon mahtavampia tuloksia lupaava on saada Venäjä ja
alkanut kansojen liike vastakkain. Tällöin olisi mahdollista, myös jopa kansanliikkeen levitessää Venäjälle, ottaa hallintaa ja pilkkoa nykyinen Venäjä.

Pikku-Valtun jatkuvat leikkitouhut ja keskenkasvuisuus ovat jatkuessaan nyt eritäin paha vaara Venäjälle, ne merkitsevat tuhoutumisen vaaraa Venäjälle. Vaan kyse ei ole vain yhden johtomiehen, vaan koko hallinnon ja järjestelmän keskenkasvuisuudesta. Kommunismi romahtaessaan jätti jäljelel kekskenkasvuiset, eikä nämä ole kyenneet kasvamaan, vaikka vanhuuttaan kyllä yhä enemmän jäykistyvät ja pelkäävät.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
peterpan

Bush nimittää nykyistä sotaansa RISTIRETKEKSI.
Ristiretket 1000 vuotta sitten kuuluivat metafora-sotien luokkaan.
Ristiritarien vihollinen oli"vääräuskoisuus",siis kuviteltu ideologinen käsite käytännössä,jotkut ihmiset kuka kulloinkin.

Harvapa osasi ennustaa kuinka tärkeäksi tekijäksi uskonnot nousivat 21. vuosisadalla. Itseasiassa neokonservatismin ja Islmilaisen fundamentalismin nousu ovat pitkälle samaa ilmiötä, antimodernistisia liikkeitä jotka pyrkivät pois päin modernin aatteista, liberalismista ja tieteestä. Molemmat katsovat taaksepäin ja uskovat että suurinosa siitä pahasta jonka he näkevät johtuu moraalisesta rappiosta jotka nuo aatteet ovat molempien omissa yhteiskunnissa saaneet aikaan. Tälläiset liikkeet eivät tule toimeen ilman viholliskuvaa ja neokonservatiivit kaipailivat sellaisen ilmestymistä ennen WTC iskuja. Nyt heitä on vihollisella siunattu ja puheissa voidaan sana "kommunismi" korjata sanalla "ääri-islam" tai "terrorismi.

USA:n politiikassa uuden uskonnollisen oikeiston valtaa ei sovi vähätellä, maassa on valtavasti asukkaita jotka uskovat armageddonin lopullisen taistelun tapahtuvan heidän omana elinaikanaan. Islam edustaa metafyysistä pahaa ja Isreal näyttelee pääroolia kun viimeiset ajat alkavat. Myös Reagan aikoinaan konsultoi tahoja jotka olivat erikoistuneet ilmestyskirjan tulkintoihin ja sovellutuksiin hänen oman valtakautensa tapahtumiin.

Kannattanee katsoa BBC:n tekemä laadukas dokumentti jossa tarkastellaan noiden molempien liikkeiden syntyhistoriaa 50-luvulla ja tehdään vertailuja niiden välillä:

http://www.archive.org/details/ThePowerOfNightmares

Jos Iraniin mennään Colin Powelin doktriinin mukaan niin lopputulosta ei tarvitse arvata.

Oletteko tienneet,että USA:n eripuolustushaaroilla on erikoisjoukkoja joka lähtöön yhteensä n.30 000 sotilasta.

Armeijalla on RANGERIT
Laivastolla SEAL
Merijalkaväellä omat erikoisjoukot ja sen lisäksi DELTA jonka olemassa olo pitkään kiellettiin.

Osa näistä äärimmilleen koulutetuista,huippu-uudenaikaisesti aseistetuista,armottoman kovista ja sitkeistä joukoista on tehnyt jo kauan eri operaatioita ja maalinmäärityksiä Iranin puolella.

Odotellaas milloin ristiretki alkaa.

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33234

Epäilemättä kyllä myös uskonnollinen funktio tässä tapauksessa saattaa olla myös mukana asiassa.

Bushilla se on äärikristillisyys,jopa fundamenttalistinen usko omaan ristiretkeensä.

Iranissa vastapuolella taas ääri-Islamilaisuus on osa yhteiskuntaa jossa Bush nähdään itse perkeleenä.

Todellisuudessa suurempaa osaa näytelmässä näyttelee talous ja pelko Iranin atomi-aseesta.

Perimmäisiä syitä on monia,eikä niistä vähäisin ole varmastikkaan öljy, USAn näkökulmasta katsoen.

Iranissa taas politiikka ja uskonto ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa yhteiskunnan sisällä.

Ja siksi ihmisten provosointi saattaa näytellä suurta osaa heidän vihassaan.

Pienikin joukko ääri-aineksia voi sytyttää ison palon,joka leviää koko muslimi maailman piiriin.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33234

Luullakseni liittouma pyrkii eliminoimaan laitokset,joissa uraania rikastetaan.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33234

Asia on näköjään jo viety YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyyn.
Sen seurauksena saattaa tulla länsi-maissa öljystä pulaa.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33234

Lähi-idän levottomuus on näköjään nostanut taas polttoaineen hintaa globaalisti.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

Olbe
Seuraa 
Viestejä1447

Miksiköhän tuo John Carter on vastannut tänään ainakin viiteen Peterpanin lähes puoli vuotta sitten lähettämiin viesteihin?

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33234

En vastaa aiheisiin sen perusteella kuka ne on kirjoittanut vaan sen perusteella,että kiinnostaako aihe minua.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat