Seuraa 
Viestejä78

kaksoisrakokokeessa, jos saadaan informaatio, että hiukkaset on havaittu jommankumman raon jälkeen interferenssikuvio katoaa. Oleellista lienee, että riittää että saadaan informaatio. Asiaa ei tarvitse edes selittää sillä, että mittaus on häirinnyt tilannetta. Samalla todetaan looginen historia, että hiukkanen on tullut raosta, jonka jälkeen se on havaittu.

Makroskooppisen systeemin superpositiota ei saada paikallisesti syntymään, koska syteemistä vuotaa väkisin informaatiota ympäristöön ja päinvastoin.

Mutta mikä estää kahden erillään toisitaan olevan systeemin olemista superposiossa toistensa suhteen. Voihan näiden syteemien sisällä olla kvanttimekaanisia ilmiöitä, joista on seurauksia makroskooppiselle tasolle. Tällöin koska syteemien välillä ei tapahdu informaation vaihtoa, voidaan toisesta systeemistä katsoen toisen systeemin olevan superpositiossa ja tämä pätee molempiin suuntiin. Jos vuorovaikutus myöhemmin syntyy, on molempien systeemien historiat yksikäsitteisiä ja on kaiketi mahdotonta nähdä jälkeenpäin, että superpositio on esiintynyt eristysvaiheessa.

Tämän avulla voidaan esim. ymmärtää, että lomittuminen aktualisoituu vasta kun informaatiota vaihdetaan, eikä mittaushetkellä vaikka jälkeenpäin näyttää, että oikea tulos olisi saatu mittaushetkellä (koska historian täytyy olla lopputilanteen kanssa ristiriidaton). Jos lomittuminen aktualisoituu vertailuhetkellä, kuten väitän ei tarvita mitään hetkessä siirtyvää kaukovaikutusta mittauspaikkojen välillä.

Kommentit (1)

Eusa
Seuraa 
Viestejä16949

Kaksoisrakokoe on yksinkertaisimmin selittyvä absorbtion todennäköisyyden riippuvuudella kaikesta energiaympäristöstä missä sähkömagneettisen kentän häiriö voi vaikuttaa. Kyse on yksinkertaisesti kenttävärähtelyn interferenssistä ja energian ylivuodosta viritystilaan, joka sen todennäköisimmin voi ottaa vastaan. Informaatio-oppi vain mutkistaa asiaa ja se kannattaakin jättää kausaliteetin säilyttämisen selitystilanteisiin.

Kun toisen taon yhteyteen järjestetään todennäköisempi mahdollisuus absorboitua kuin varjostimelle, jää energiakvantti luonnollisesti siihen. Kentän interferenssiin vaikuttavat kaikki kärjet, raot, väliaineet jne... Kentän häiriö eli vastaanottavaa viritystilaa vastaava kvantti kulkee siis "kaikkien kärkien, rakojen, väliaineiden ja muiden energiatiheysmuotojen kautta" antaen näiden kaikkien vaikuttaa interferenssiin.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat