Sivut

Kommentit (95)

Denzil Dexter
Seuraa 
Viestejä6665
ovolo

2. Tarkka sytytyksen ajoitus vaatisi kyseiseen magneettoon ja puolaan räätälöityä vehjettä, jossa liipaisutaso johtamattomaan tilaan olisi säädetty yksilöllisesti.Periaatteessa kai joka ikiseen laitteeseen joutuu virittämään jonkinlaisen sytytyksen ajoitusta kierrosten ja kuormituksen mukaan muuttavan järjestelmän.

Hyvin paloi tankillinen KAAZissa (1,5h).

Raivureissahan on pääasiassa vain kaksi käyntialuetta: tyhjäkäynti ja täysikaasu.
Tyhjäkäyntiä kone kävi nyt erikoisen siististi.
Huippukierroksia ja vääntöä olisin toivonut lisää. Vääntöähän ei raivureiden moottoreissa ole koskaan liikaa ja aneemisuus ko. KAAZissa johtunee vähistä kuutioista (vain 40).

Olisi tehnyt mieli kokeilla sytyksen ajoituksen muuttamista aikaisemmalle, muttan kun sitä mahdollisuutta ei nyt ole.

Lieneeköhän olemassa elektronisella ennakonsäädöllä olevaa (vaikkapa ruuvattavaa) "mötikkää"? Kyllä luulisi sellaisiakin olevan?

Harkitsin jo kokeilla puolan siirtoa vauhtipyörän kiertymissuuntaa vasten, mutta kovin oli hankala rakenne (puola oli kiinnitetty KAAZissa vauhtipyörän päällä olevaan tarkkasovitteiseen irtokanteen) . Kannen päällä ollessa ei pääse näkemään esim. ilmaväliä vauhtipyörän ja puolan välillä.
Voisihan siihen kanteen kyllä porailla pari tarkistusreikää ..., jos sittenkin vielä innostuisi ... ja viilaisi puolan kiinnitysreiät soikeiksi myös kiertosuuntaan ... ja ....

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ovolo
Seuraa 
Viestejä7248
StihlPartnerKaaz
Olisi tehnyt mieli kokeilla sytyksen ajoituksen muuttamista aikaisemmalle, muttan kun sitä mahdollisuutta ei nyt ole.

Lieneeköhän olemassa elektronisella ennakonsäädöllä olevaa (vaikkapa ruuvattavaa) "mötikkää"? Kyllä luulisi sellaisiakin olevan?
Kyllähän se ennakonsäätö onnistuisi silläkin kärkien korvikkeella. Trimmeri kylkeen, jolla säädetään liipaisutasoa "sokeripalan" yli olevan jännitteen funktiona. Koska puola antaa lähinnä sinimuotoista jännitettä, niin ennakon aikaisemmalle siirto vähentää myös puolan kautta kulkevaa virtaa ja siten myös sytytysjännitettä.
Ei taida olla valmiina sellaista.

Paras tapa ennakon siirtämiseen kyseistä laitetta käytettäessä olisi puolan siirto ympyräkehällä joko pyörimissuuntaan tai sitä vastaan. Puolan reiät vain soikeaksi tai kiinnittää puolan metallilevyyn ja metallilevyssä olisi ympyräkaaren mukaiset ruuvin urat isompaa säätötarvetta varten. Moottoriin tietysti porattava kierteistetyt reiät, johon tuo metallilevy tulisi kiinni.

Octopitos
Seuraa 
Viestejä637
Denzil Dexter
ovolo

2. Tarkka sytytyksen ajoitus vaatisi kyseiseen magneettoon ja puolaan räätälöityä vehjettä, jossa liipaisutaso johtamattomaan tilaan olisi säädetty yksilöllisesti.Periaatteessa kai joka ikiseen laitteeseen joutuu virittämään jonkinlaisen sytytyksen ajoitusta kierrosten ja kuormituksen mukaan muuttavan järjestelmän.

En ole tarvinnut viritellä mitään niissä on jo valmiiksi ennakon säädin.

Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää turpansa kiinnni.
o_turunen kirjoitti:
Vai olisiko tuo paksuusyksikkö.

Diam
Seuraa 
Viestejä2858

Tuliko mieleen, mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa kärjille. Eräs on mopokaupan palstoilla ollut Tomokseen laitettu Mianarellin kärjetön sytytys.

Mies kysyi kaiulta: Ostanko Nuhvin vai Majorin? ja kaiku vastasi: VAI MAJORIN!

Diam
Seuraa 
Viestejä2858
ovolo

Jokainen tulee uskollaan autuaaksi. En jaksa enää tätä jankutusta. Olen puhunut oppikirjoista saadun tiedon pohjalta ja tiedän, miten asiat todellisuudessa ovat. Sitä mukaa, kun olen kumonnut teorioitasi, keksit koko ajan jotain muuta asiaa jankutettavaksi.

Oleellinen asia sekä magneetto- että akkutoimisessa sytytyksessä on tuon energian varastoiminen puolan magneettikenttään ja sen purkautuessa saadaan tarpeellisen suuri itseinduktiojännite muunnettavaksi suurjännitteeksi sytytystulpalle. Sillä ei ole merkitystä, otetaanko tarvittava virta magneetosta vai akusta.

Tiedoston:
http://data.sohc4.net/Tech/HondaMES/HondaMES5.PDF kuvassa 48 energian varastoiminen ja itseinduktiojännitteen muodostaminen tapahtuu jo magneettokäämissä 2, joka sitten kärkien avautuessa pääsee puolan ensiökäämiin.

En viitsi enää. Minulle tämä jo riittää. Jatka jankutustasi jonkun toisen henkilön kanssa.

Itseinduktion aikaan olet ollut hereillä tunnilla, mutta akusta sain kovasti virtapaukkuja käynnistykseen auton kytkennällä. Tasavirtaelementtihän lisää myös magneettivuota puolassa. Konkasta jäi nyt semmoinen käsitys jonkunlaisena vastapainona puolalle vaihesiirrossa.

Kaksi videota, missä selostetaan teoria, mutta käytännössä teho tulee virrasta.

http://www.youtube.com/watch?v=3WCDwnfIWIs

http://www.youtube.com/watch?v=rpS5-R7Ik2Y

Hyviä kaavoja aiheesta.

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/fy/fy7/3_sahkomagneettinen_induktio/04?C:D=iGv5.iFFA&m:selres=iGv5.iFFA

Mies kysyi kaiulta: Ostanko Nuhvin vai Majorin? ja kaiku vastasi: VAI MAJORIN!

ovolo
Seuraa 
Viestejä7248

Tottakai puolan ensiön läpi kulkeva virta varastoi energiaa puolan magneettikenttään. On huomioitava kuitenkin se, että kun kärjet on kiinni, kondensaattori ei ole kytkennässä mukana.

Kun kärjet aukeavat, kondensaattori hidastaa virran katkaisunopeutta ja siten itseinduktiojännitteen nousunopeutta ( muodostaa resonanssipiirin puolan ensiökäämin kanssa), että kärjissä ei synny valokaarta, eli kärkien kipinöinti on vähäistä.

Jos virran katkaisu voitaisiin suorittaa ilman tuota valokaarta esim transistorin avulla, niin kondensaattoria voisi pienentää tai jättää kokonaan pois, jolloin itseinduktiojännite, eli sytytysjännite olisi suurempi, koska virran katkaisunopeuskin olisi suurempi kuin kondensaattorin kanssa. Itseasiassa suurjännite ilman kondensaattoria saattaisi olla niin suuri (ilman tulpan kipinäväliä) että puolan toisiokäämin eristeet saattaisivat lyödä läpi, koska puola on mitoitettu sen kondensaattorin kanssa käytettäväksi. 

On kuitenkin huomattava, että puola on mitoitettu (puolan toisiokäämin kierrokset) tuon kondensaattorin suhteen, että toisiojännite on riittävä, vaikka kondensaattori pienentää suurjännitettä. Mutta se on tarpeen estäen katkojan kärkien liiallisen kipinöinnin. Toinen etu kondensaattorista on se, että puolan + kondensaattorin muodostama resonanssitaajuus alenee ja jälkivärähtely- ja kipinöintiaika pitenee, joka edesauttaa täydellisemmän palamistapahtuman syntyä.

Eli olet hieman hakoteillä toisessa ketjussa esittämäsi kondensaattorin funktion suhteen sytytysjärjestelmässä. Kondensaattori ei ole edes mukana  (kärjet oikosulkee sen) siinä vaiheessa, kun virta kulkee puolan ensiössä ladaten energiaa puolan magneettikenttään. Pitää myös muistaa, että mitä nopeampi virran katkaisu (=pienempi kondensaattori), sitä suurempi on itseinduktiojännite, jos kärkien kipinöintiä ei huomioida (esim transistori katkaisuelimenä).

On toki suotavaa, että magneetto (magneettien sijainti) antaa maksimivirran (maksimienergia puolan magneettivuossa) siinä kohdassa, kun sytytys tapahtuu. Kondensaattorilla ei ole mainittavaa merkitystä sytytysajankohtaan, jos se on suunnilleen alkuperäisen kokoinen. 

Diam
Seuraa 
Viestejä2858

Homma kiteytyy tässä, ampeerimittari menee pohjaan, kun kärjet aukeavat.

 

http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/5luonnontieteet/fysiikka/fysiikka7/induktio

 

Käämin magneettivuo on suoraan verrannollinen sen aiheuttavaan sähkövirtaan i. Samoin vuon muutos on suoraan verrannollinen virran muutokseen. Niinpä syntyvä lähdejännite voidaan kirjoittaa muotoon 
 

e = -L di/dt 

Käämistä riippuvaa kerrointa kutsutaan käämin induktanssiksi. Yhtälöstä voidaan todeta, että induktanssin yksikkö on

[L] = [e][t]/[i] = Vs/A = H (henry)

Oheisena on kuvattu piiriä, jossa on sarjassa tasavirtalähde, käämi ja virtamittari. Kun piiri suljetaan, aiheuttaa syntyvä virta magneettikentän. Magneettivuon kasvu indusoi vastakkaissuuntaisen virran, mikä hidastaa päävirran kasvua. Kun piiri avataan, pienenevä magneettikenttä indusoi alkuperäisen virran suuntaisen virran, joka usein purkautuu kipinänä katkaisimessa. Virta siis kulkee hetken piirin katkaisun jälkeen valokaarena katkaisijassa. Magneettikentän energia purkautuu näin.

Keskinäisinduktanssi

mutual inductance 
ömsesidig induktans 
Gegenseitige Induktivität 
inductance mutuelle

Sähkövirta käämissä aiheuttaa magneettikentän ja magneettikentän muutos indusoi sähkövirran. Jos kaksi käämiä ovat lähellä toisiaan indusoi toisen käämin magneettikentän muutos sähkövirran myös toiseen käämiin. Toisin sanoen, jos ensimmäisessä käämissä (primäärikäämissä) muuttuu sähkövirta, synnyttää se muuttuvan magneettikentän molempien käämien ympäristöön. Myös toiseen käämiin (sekundäärikäämiin) indusoituu sähkövirta.

Tällainen induktiivinen kytkentä voidaan toteuttaa monella tavalla. Kun käämien siosällä on ilmaa, pitää käämien olla lähekkäin ja silloin ne käämitään päällekkäin. Jos käämin sisällä on rauta- tai ferriittisydän, riittää, kun käämit ovat saman sydämen ympärillä.

Sekundäärikäämiin indusoituva lähdejännite e2 on verrannollinen magneetivuon muutokseen ja siten primäärikäämin virran muutokseen di1. Toisiokäämin lähdejännitteen lauseke saa muodon: 
 

e2 = - M · di1/dt

M on käämin keskinäisinduktanssi. Se riippuu kierrosten N lukumäärästä ja käämisysteemin (muuntajan) rakenteesta. Ferromagneettinen sydän lisää voimakkaasti keskinäisinduktanssia. M:n yksikkö on myös Henry (H)

 

Hauska video, mikä kertoo konkan merkityksen.

http://www.youtube.com/watch?v=W94iksaQwUo

Mies kysyi kaiulta: Ostanko Nuhvin vai Majorin? ja kaiku vastasi: VAI MAJORIN!

sahrah2
Seuraa 
Viestejä1

Tein kytkennän, jossa ohjaan katkojan kärjillä transstoria, joka katkoo puolan jännitettä. Näin voin käyttää puolaa ilman suurempia häviöitä ja ilman etuvastusta. Saanko mainittavaa hyötyä, jos muutan kytkennän suurtehopuolalle (alle 1 ohm) sopivaksi ja hankin suurtehopuolan.

Vaikuttaako kipinän voima paljon kulutukseen tai tehoon. Autossa on vaan 3 sylinteriä, joten puola ehtii kyllä latautua ainakin.

Pisto rasiasta tulee 230 volttia virtaa.

ovolo
Seuraa 
Viestejä7248

Joskus aikoinaan autonrassausiässä luin (muistaakseni Tekniikan Maailma-lehdestä), että kipinän jälkivärähtely parantaa polttoaineen palamistapahtumaa.

"Googletin" pikaisesti erään transistoroidun katkojankärjillä ohjatun sytytyksen kytkennän. 

Tuo C2-kondensaattori rajoittaa virran katkaisunopeutta ja tekee myös jälkivärähtelyä. Pienentämällä kapasitanssia virran katkaisunopeus ja myös suurjännite kasvaa. Liian pienellä kondensaattorilla voi tapahtua läpilyöntejä puolan suurjännitekäämissä tai transistorissa. Tuossa kytkennässä näyttää olevan samankokoinen kondensaattori, kuin mitä alunperin on ollut katkojankärkien rinnalla.

Jos vaihdat suurtehopuolan, niin pidä tuo kondensaattori (kuvassa C2) järkevän kokoisena, ettei puolassa (tai transistorissa) tapahdu läpilyöntejä. Tietysti suurtehopuolan kipinässä on enemmän energiaa, mutta en oikein usko havaittavissa oleviin eroihin kulutuksessa  tai tehoissa, jos ei ota huomioon plaseboefektiä. ;)

 

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643

En minä muuta, mutta ei mopon generaattori siniä tuota. Vaihtovirtageneraattoreissa siniaallon tuottaminen vaatii erityisen geometrian magneettipiirissä. Sitä ei ole tällaisissa tehty, koska ei ole väliksi. Riittää kun saadaan jännitettä tehokkaasti aikaan.

Aaltomuoto on kantin ja sinin välimaastossa. Jolla on mahdollisuus voisi tämän ihmiskunnan kannalta varsin tärkeän asian oskilloskoopilla mitata.

Minulla ei mopoiässä ollut isoja ongelmia sytytyksen kanssa. Onneksi. Sen verran vähin rahoin oli toimittava. Olen muuten kääminyt mopon puolan toision ammattikoulussa. Aika herkkää hommaa hiuksenohuella käämilangalla.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

ovolo
Seuraa 
Viestejä7248
Paul M

En minä muuta, mutta ei mopon generaattori siniä tuota. Vaihtovirtageneraattoreissa siniaallon tuottaminen vaatii erityisen geometrian magneettipiirissä. 

En tiedä, oliko kysyjällä mopo vai auto. Mielestäni sivuseikka. Mutta jos tarkastelet tuota kytkentää silloin kun transistori VT2 ohjataan kiinni. Silloin C2, puolan ensiö + akun pienen sisäisen vastuksen ja C1 rinnakytkentä muodostaa rinnakkaisvärähtelypiirin, joka värähtelee hetken aikaa. kunnes varastoitunut energia on käytetty loppuun.

Se, onko aaltomuoto siniä, vai sisältääkö se perustaajuuden kerrannaisia, riippuu puolan toision kuormituksesta, eli puhutaan värähtelypiirin Q-arvosta. Eikä sillä ole väliä, sisältääkö sytytyspulsi sini- tai pulssimuotoista jännitettä.

Hmmm.. luin tarkemmin viestisi. Näköjään puhutaan eri asioista. Tarkoitatkin mopon magneettoa ja minä kerroin sytytyspuolan toiminnasta. Siniaallon tuottaminen vaatii muotoillut magneettinavat, jotta magneettivuon vaihtelu kiertokulman funktiona käämin rautasydämessä on sinimuotoista. Eipä taida olla olennaista, tuleeko mopon magneetosta siniä tai kanttia. Oletin kuitenkin, että puolaa ohjataan akkuvirrasta, kun kysyjällä on transistorikytkentä.

Diam
Seuraa 
Viestejä2858

Vian syyt olivat jännitehäviöt, muodolla ei ole väliä akkukytkennässä. Piranhan tapainen kipinän vahvistaja voi olla väärin mitoitettu näin pienessä generaattorissa.

Mies kysyi kaiulta: Ostanko Nuhvin vai Majorin? ja kaiku vastasi: VAI MAJORIN!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat