Seuraa 
Viestejä45973

1. Voisiko fotoneilla olla tiheys ja tilavuus?

2. Jos, silloinhan valo itse saisi vastaan tulevan valon entropian nopeutumaan ja valon yleinen punasiirtymä selittyisi fotoneiden tiheydellä ja tilavuudella? Mitä tiheämpi fotoni, sitä hitaampi aika ja sitä vähemmän vuorovaikutusta vastaan tulevien fotoneiden kanssa. Näin vanhat fotonit vuorovaikuttaisivat enemmän vastaan tulevien vanhojen fotoneiden kanssa jne?

3. Voisiko mustat aukot saada näkyviksi? Jos mustat aukot säteilevätkin niin tiheitä "fotoneita" etteivät ne vuorovaikuta aineen kanssa vastaavalla tavalla kuin sellaiset fotonit jotka eivät ole niin tiheitä?

Jos näin olisi, niin ehkäpä voisimme saada mustista aukoista säteilevien tiheiden "fotoneiden" entropian kiihtymään niin että saisimme ns. mustat aukot näkyviksi? Minä ajattelin tietynlaista jotakin peilihässäkkää, jossa vanhaa valoa kohdistetaan useita kertoja pienemmälle alueelle jne.

Sivut

Kommentit (51)

Ymmärtääkseni tällaisia ominaisuuksia ei voi olla, tai jos olisi, sellaiset olisi havaittu kokeellisissa tutkimuksissa. Tiheys on käsitteenä sellainen, joka ei oikein sovi hiukkasiin. Fotoni on mittabosoni, alkeishiukkanen, eli nykytietämyksen mukaan jakamaton hiukkanen. Hiukkanen taas sinäänsä ymmärretään ns. pisteenä tai säikeenä, jossa ulottuvuuksia ei oikein voi olla. Lisäksi havaintojen mukaan hiukkasilla on sekä aaltoluonne että hiukkasluonne, joka osittain kertoo sen, että emme vielä täysin ymmärrä syvällisellä tasolla mitä nämä hiukkaset loppujen lopuksi ovat, voidaan oikeastaan helpommin kertoa mitä ne eivät ole.

Metsästäjä
1. Voisiko fotoneilla olla tiheys ja tilavuus?

2. Jos, silloinhan valo itse saisi vastaan tulevan valon entropian nopeutumaan ja valon yleinen punasiirtymä selittyisi fotoneiden tiheydellä ja tilavuudella? Mitä tiheämpi fotoni, sitä hitaampi aika ja sitä vähemmän vuorovaikutusta vastaan tulevien fotoneiden kanssa. Näin vanhat fotonit vuorovaikuttaisivat enemmän vastaan tulevien vanhojen fotoneiden kanssa jne?

3. Voisiko mustat aukot saada näkyviksi? Jos mustat aukot säteilevätkin niin tiheitä "fotoneita" etteivät ne vuorovaikuta aineen kanssa vastaavalla tavalla kuin sellaiset fotonit jotka eivät ole niin tiheitä?

Jos näin olisi, niin ehkäpä voisimme saada mustista aukoista säteilevien tiheiden "fotoneiden" entropian kiihtymään niin että saisimme ns. mustat aukot näkyviksi? Minä ajattelin tietynlaista jotakin peilihässäkkää, jossa vanhaa valoa kohdistetaan useita kertoja pienemmälle alueelle jne.
Ei voi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Onko vanhan valon nopeutta mitattu ja jos on, niin miten se tehdään? Vaikkapa tuollaisen 11 miljardia vuotta vanhan valon nopeus?

Mikä saa fotonin kääntymään kahden aineen rajapinnassa?

Olenkohan ymmärtänyt oikein, ettei tähden räjähtämistä supernovana vielä ymmärretä? Melko seikkaperäisesti tuntuvat selittävän eri yhteyksissä mitä silloin tähdessä tapahtuu ja miksi, kun tähti räjähtää supernovana, mutta joissakin yhteyksissä sitten taas todetaan ettei syytä kuitenkaan ymmärretä miksi tähti räjähtää supernovana?!?

Kumpiko oli ensin? Ajatus siitä että tähti voi joissakin olosuhteissa räjähtää supernovana vai havainto supernovaräjähdyksestä tai havainto supernovan jäänteistä?

Metsästäjä
miksi tähti räjähtää supernovana?!?
Ainakin jollain tasolla tiedetään, että säteilypaineen pienetessä painovoima pääsee voitolle ja tähti alkaa luhistua ja räjähtää supernovana.

korant
Metsästäjä
miksi tähti räjähtää supernovana?!?
Ainakin jollain tasolla tiedetään, että säteilypaineen pienetessä painovoima pääsee voitolle ja tähti alkaa luhistua ja räjähtää supernovana.

On jotenkin outoa että useissa yhteyksissä tähden supernovaräjähdys kuvataan hyvin tarkasti ja annetaan ymmärtää että ymmäärretään miten ja miksi tähti räjähtää supernovana ja sitten kun asiasta lukeekin jostakin muualta, törmääkin tekstiin jossa ihmetellään sitä miksi tähti räjähtää supernovana.

Minusta tähden supernovaräjähdys kertoo että syystä tai toisesta tähden protonit ja neutronit ovat alkaneet vuorovaikuttamaan toistensa kanssa entistä nopeammin! Ydinpommissa vuorovaikutuksen nopeuttajaksi riittäisi yksi ulkoapäin yhden ( uraani tai plutonium? ) atomin ytimeen työntynyt hiukkanen joka saisi aikaan ketjureaktion?

Jos syytä tähden räjähtämiselle supernovana ei vielä sitten tiedetä / ymmäretä, niin minä veikkaan että siihen saatetaan tarvita kaksi asiaa. Ensinnäkin tähden oman tiheyden pitää ehkä olla sopiva jotta ulkoapäin sattumalta tähden kohdalta liikkuva normaalia tiheämpi energia-aalto nopeuttaisi tähden keskustan atomien ytimien hajaantumista.

Saattaa olla kaukaa haettu idea ja turhakin, koska kyllähän tähden keskustan omat prosessit saattavat saada tähden räjähtämään supernovana, mutta toisaalta tähteä kohtihan työntyy joka suunnasta energiaa aaltoina! Jos näkyvä maailmankaikkeus liikkuu kokonaisuutena johonkin tiettyyn suuntaan ja jos vastaan liikkuu äärimmäisen vanhojen havaittavan maailmankaikkeuden kaltaisten maailmankaikkeuksien jäänteet, niin ehkäpä silloin tällöin jonkun ikivanhan mustan aukon rippeet humahtavat jonkun sopivan tiheyden omaavan tähden läpi, saaden sen atomit hajaantumaan normaalia nopeammin?

No, tämä oli tällainen heitto vaan. Teorissa ehkä mahdollinen, mutta äärimmäisen vaikea asia todistaa tieteellisesti?

Millaisia avaruudesta meitä kohti tulevat ns. Suurienergiset hiukkaset ovat? Miten ne havaitaan ja onko mietitty voisiko niitä käyttää energialähteenä vai tuleeko niitä niin harvakseltaan ettei niitä voida hyödyntää energianlähteenä?

Entäpä neutriinot? Jos neutriinojen entropiaa voisi kiihdyttää tavalla tai toisella, millaisen määrän energiaa niistä voisi saada?

Aurinkopaneelithan saavat energiansa fotoneilta joilla ei ole edes tiheyttä, eikä tilavuutta?

Neutriinoita tulisi melko paljon Auringosta päin, joten jos keksittäisiin keino vaikuttaa neutriinoihin, niin eipä sitä tiedä millaisen energialähteen niistä saisi aikaiseksi.

Ensimmäisenä tulee taas mieleen miten vanhaa valoa voisi ehkä käyttää pelien avulla.

Ehkäpä pitkä putki joka kapenee toista päätä kohti niin että putken sisäosa on peilipintaa. Niin että erittäin pienen halkaisijan omaava toinen pää on Aurinkoa kohti, systeemi avaruuteen Maapallon kiertoradalle jne?

Idean mukaan vanhat fotonit vuorovaikuttaisivat peilistä pois päin työntyvien hiukkasten kanssa ja saisivat niiden entropian kiihtymään. Näin peilin siitä päästä joka on Auriinkoa kohti voisi saada liikkumaan ulos tiheästi paljon sellaisia fotoneita joiden sisäinen tiheys olisi pieni ja sisäinen aika nopea.

Jos näin, niin silloin ne voisivat saada vastaan tulevien neutriinojen entropian kiihtymään ja näin putken toisessa päässä odottavalla Aurinkopaneelilla voisi ehkä saada kerättyä paljon energiaa?

Juu juu, kyllähän minä tiedän ettei fotoneilla nykyfysiikan mukaan ole tiheyttä, eikä tilavuutta, mutta kun minä en ole siitä niin vakuuttunut! Joten miksipä emme voisi tästä asiasta keskustella asiallisesti?

illuusio
Seuraa 
Viestejä910
Metsästäjä
1. Voisiko fotoneilla olla tiheys ja tilavuus?

3. Voisiko mustat aukot saada näkyviksi? Jos mustat aukot säteilevätkin niin tiheitä "fotoneita" etteivät ne vuorovaikuta aineen kanssa vastaavalla tavalla kuin sellaiset fotonit jotka eivät ole niin tiheitä?
On fotoneilla ainakin tilavuus, tiheys on on kinkkisempi juttu.

Mustat aukot näkyvät jo nyt painovoiman (illuusion) kautta. Myös tapahtumahorisontista ja sen läheltä lähtee tavaraa universumiin.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
RuaAlguem
Miksi fotoneilla ei voi olla tiheyttä ja tilavuutta ?Kun hiukkasella (fotoni) ei ole massaa niin sillä ei voi olla tiheyttäkään (eikä tilavuuttakaan),

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

RuaAlguem
Miksi fotoneilla ei voi olla tiheyttä ja tilavuutta ?
Hyvä kysymys. Ehkäpä oletus sille ettei fotonilla ole massaa ja sitä kautta ei tiheyttä, eikä tilavuutta, perustuu siihen että fotoneiden on havaittu kääntyvän kahden aineen rajapinnasta ilman vauhdin hidastumista?

Entäpä jos tämä "havainto" onkin illuusio?

Entäpä jos fotonit eivät sittenkään käänny kahden aineen rajapinnasta, vaan vuorovaikuttavat vastaan tulevan hiukkasen kanssa ja saavat sen entropian kiihtymään, jolloin syntyy vastaava fotoni joka liikkuu pois päin siitä aineesta jota kohti fotoni oli liikkumassa. Ainetta kohti liikkuneen fotonin oma entropian voimistuisi myös ja sen rippeet jatkaisivat matkaansa kunnes kohtaisivat niin tiheää asiaa että lopulta ainetta kohti liikkuneen fotonin jäänteiden vauhti pysähtyisi. Näin ainetta kohti liikkuneessa fotonissa ollut asia lisäisi jonkun atomin ytimessä olevassa kvarkissa olevan asian määrää?

Tämän voisi ehkä todistaa tieteellisesti kuvailemallani pitkällä putkella avaruudessa jonka sisäpinta olisi peiliä ja putken halkaisija pienenisi toista päätä kohti. Putken siihen päähän joka olisi halkaisijaltaan isompi. Asennetaan pieni kaukoputki jolla havannoidaan vaikkapa andromedaa, niin että tuon kaukoputken takaa sivuilta pääsisi kaukaisista galakseista tulevia vanhoja fotoneita putken sisälle, jossa ne vuorovaikuttaisivat peilistä ulos työntyvien hiukkasten kanssa, saaden niiden entropia kiihtymään ja saaden ne saman aikaisest ohjautumaan kohti putken sitä päätä kohti jonka halkaisija on pieni ja joka on sinne päin jossa andromeda sijaitsee.

Ehkäpä andromedasta tavan kaukoputkea kohti liikkuvan valon saisi näin hajaantumaan, jolloin andromedasta tulevan valon saisi yleisesti punasiirtymään?

Ja kaikki tuo ilman laajenevaa avaruutta!

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
illuusio
Seppo_Pietikainen
RuaAlguem
Miksi fotoneilla ei voi olla tiheyttä ja tilavuutta ?Kun hiukkasella (fotoni) ei ole massaa niin sillä ei voi olla tiheyttäkään (eikä tilavuuttakaan),Tottakai fotoneilla on massa! Se on vain liian pieni nykyiselle tieteelle.Massa = 0 ei ole liian pieni nykyiselle tieteelle.

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Jos oletetaan fotonit pieniksi tähdiksi jotka säteilevät itsessään olevaa asiaa samalla tavalla kuin tähdet säteilevät fotoneita, niin minkä verran sellainen fotoni köyhtyy matkansa aikana ja minkä verran rikastuu?

Nythän jokaiseen fotoniin tulee ulkoapäin muista fotoneista peräisin olevaa säteilyä joka ylläpitää ulkoista painetta kohti fotonia. Jos osa tuosta ulkoapäin tulevasta säteilystä pääsee fotonin keskustaan asti ennen kuin pysähtyy, se syrjäyttäisi sinne aikaisemmin työntyneen ja siellä tiheämmäksi puristuneen asian pois päin fotonin keskustasta.

Tämä taas tarkoittaisi sitä että fotonitkin kierrättäisivät omassa "aineen" kokoluokassansa sitä asiaa mistä kaikki koostuu?

Ensimmäisten tähtien fotonithan lähtivät työntymään sikäki köyhään avaruuteen jossa ei vielä liikkunut sellaista asiaa joka olisi ollut peräisin tähdistä peräisin olevista fotoneista!

Havaittavassa maailmankaikkeudessa eri aineen kokoluokkia olisivat galaksin keskusten erittäin tiheät ja massiiviset keskittymät joista seuraavan kokoluokan aine työntyisi ulos eli ns. Protonit / neutronit vai työntyisikö sieltä ulos kvarkkeja jotka yhdistyvät matkansa aikana protoneiksi / neutroneiksi jne?

Anyway seuraava kokoluokka olisi jo fotoneiden kokoluokka ja sitten mentäisiin jo siihen kokoluokkaan joka on liian pieni meille eli niihin tihentymiin joita fotoneista työntyy ulos?

Isompaan aineen kokoluokkaan mentäessä, mentäisiin näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolelle jossa olisivat kohteet jotka kierrättävät keskenään ikuista asiaa niin että niistä ulos työntyvästä asiasta syntyisi ajan kanssa havaittavan maailmankaikkeuden kaltaisi maailmankaikkeuksia?

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Metsästäjä
Jos oletetaan fotonit pieniksi tähdiksi jotka säteilevät itsessään olevaa asiaa samalla tavalla kuin tähdet säteilevät fotoneita, niin minkä verran sellainen fotoni köyhtyy matkansa aikana ja minkä verran rikastuu?

Nythän jokaiseen fotoniin tulee ulkoapäin muista fotoneista peräisin olevaa säteilyä joka ylläpitää ulkoista painetta kohti fotonia. Jos osa tuosta ulkoapäin tulevasta säteilystä pääsee fotonin keskustaan asti ennen kuin pysähtyy, se syrjäyttäisi sinne aikaisemmin työntyneen ja siellä tiheämmäksi puristuneen asian pois päin fotonin keskustasta.

Tämä taas tarkoittaisi sitä että fotonitkin kierrättäisivät omassa "aineen" kokoluokassansa sitä asiaa mistä kaikki koostuu?

Ensimmäisten tähtien fotonithan lähtivät työntymään köyhään avaruuteen jossa ei vielä liikkunut sellaista asiaa joka olisi ollut peräisin fotoneista!

Havaittavassa maailmankaikkeudessa eri aineen kokoluokkia olisivat galaksin keskusten erittäin tiheät ja massiiviset keskittymät joista seuraavan kokoluokan aine työntyisi ulos eli ns. Protonit / neutronit vai työntyisikö sieltä ulos kvarkkeja jotka yhdistyvät matkansa aikana protoneiksi / neutroneiksi jne?

Anyway seuraava kokoluokka olisi jo fotoneiden kokoluokka ja sitten mentäisiin jo siihen kokoluokkaan joka on liian pieni meille eli niihin tihentymiin joita fotoneista työntyy ulos?

Isompaan aineen kokoluokkaan mentäessä, mentäisiin näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolelle jossa olisivat kohteet jotka kierrättävät keskenään ikuista asiaa niin että niistä ulos työntyvästä asiasta syntyisi ajan kanssa havaittavan maailmankaikkeuden kaltaisi maailmankaikkeuksia?
Menehän Savorinen kuolaamaan jonnekin muualle.

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Seppo_Pietikainen
Metsästäjä
Jos oletetaan fotonit pieniksi tähdiksi jotka säteilevät itsessään olevaa asiaa samalla tavalla kuin tähdet säteilevät fotoneita, niin minkä verran sellainen fotoni köyhtyy matkansa aikana ja minkä verran rikastuu?

Nythän jokaiseen fotoniin tulee ulkoapäin muista fotoneista peräisin olevaa säteilyä joka ylläpitää ulkoista painetta kohti fotonia. Jos osa tuosta ulkoapäin tulevasta säteilystä pääsee fotonin keskustaan asti ennen kuin pysähtyy, se syrjäyttäisi sinne aikaisemmin työntyneen ja siellä tiheämmäksi puristuneen asian pois päin fotonin keskustasta.

Tämä taas tarkoittaisi sitä että fotonitkin kierrättäisivät omassa "aineen" kokoluokassansa sitä asiaa mistä kaikki koostuu?

Ensimmäisten tähtien fotonithan lähtivät työntymään köyhään avaruuteen jossa ei vielä liikkunut sellaista asiaa joka olisi ollut peräisin fotoneista!

Havaittavassa maailmankaikkeudessa eri aineen kokoluokkia olisivat galaksin keskusten erittäin tiheät ja massiiviset keskittymät joista seuraavan kokoluokan aine työntyisi ulos eli ns. Protonit / neutronit vai työntyisikö sieltä ulos kvarkkeja jotka yhdistyvät matkansa aikana protoneiksi / neutroneiksi jne?

Anyway seuraava kokoluokka olisi jo fotoneiden kokoluokka ja sitten mentäisiin jo siihen kokoluokkaan joka on liian pieni meille eli niihin tihentymiin joita fotoneista työntyy ulos?

Isompaan aineen kokoluokkaan mentäessä, mentäisiin näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolelle jossa olisivat kohteet jotka kierrättävät keskenään ikuista asiaa niin että niistä ulos työntyvästä asiasta syntyisi ajan kanssa havaittavan maailmankaikkeuden kaltaisi maailmankaikkeuksia?
Menehän Savorinen kuolaamaan jonnekin muualle.Olipa taas epäasiallinen kommentti!!!

Miksi piti edes kommentoida, jos ei muuta osaa kuin olla ilkeä?

Mutta jos tuo saa sinun sisäisen paineesi terveellisemmäksi sinulle, niin saat anteeksi!

Jos näkyvässä maailmankaikkeudessa oleva asia on peräisin kohteesta joka on kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja jos kohtaamme vastaan tulevien äärimmäisen vanhojen maailmankaikkeuksien jäänteitä, niin ehkäpä jonkun äärimmäisen vanhan mustan aukon rippeet saisivat työnnettyä galaksin keskustassa olevan supermassiivisen mustan aukon pois omasta galaksistansa?

Valtava musta aukko joutui heitetyksi ulos galaksistaan

http://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-su ... staan.html

.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Metsästäjä

Menehän Savorinen kuolaamaan jonnekin muualle.
Olipa taas epäasiallinen kommentti!!!

Miksi piti edes kommentoida, jos ei muuta osaa kuin olla ilkeä?

Mutta jos tuo saa sinun sisäisen paineesi terveellisemmäksi sinulle, niin saat anteeksi!

[/quote]


Olen pahoillani jos et ole multinikkeilevä ja palstalta monesti bännätty J. Savorinen, ja pyydän anteeksi. Jos sensijaan olet, en ole pahoillani, enkä pyydä anteeksi.

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Metsästäjä
1. Voisiko fotoneilla olla tiheys ja tilavuus?

Hyvä kysymys ja itsenäinen ajattelu on hyvä ominaisuus . Vai onko itsenäinen ajattelu ja kysymysten esittäminen kiellettyä Tiede lehden palstoilla?

Olen miettinyt muutamaa asiaa:
Ensiksikin, jos kerran ns. Big Bangissa ”aine” räjähti kautta jonkun tilan, jota ei siis silloin vielä ollut olemassa, koska kaikki oli tiivistynyt yhdeksi äärettömän tiheäksi ”pisteeksi”, niin mitä se ”aine” oli?

Sen on täytynyt olla pienempää hiukkaskokoa kuin fotonit, jotka luetaan jo havaittavissa olevan aineen piiriin. Ehkä sana hiukkanenkin on tässä yhteydessä väärä sana, koska se siirtää ajatukset havaittavissa olevaan aineeseen.
Vaihtoehtoja on: Oliko alkutilanne räjähtävä musta aukko? Tai voisiko olla niin, että alun ”aine”, mikä ei siis olisi olemukseltaan mitään meidän nykyisin tuntemaamme ainetta, olisikin ollut levittäytyneenä kautta ”maailmankaikkeuden”, minkä voitaisiin siinä tapauksessa ajatella olleen alusta asti ääretön?

Molemmissa tapauksissa tarvittaisiin, jonkinlainen energia ”kipinä”, mikä sytyttäisi joko sen alun äärettömän tiheän ”pisteen” tai äärettömyyteen (asti) levittäytyneen ”aineen”.
Sitä ainetta voitaisiin nimittää kuten muinaiset filosofit tekivät ”eetteriksi”, tai pimeäksi aineeksi, mitä nimitystä tiede nykyään käyttää, tai ”asiaksi ”, mitä nimitystä nimimerkki Metsästäjä käyttää.

Joka tapauksessa tiede käyttää sanoja pimeä energia ja pimeä aine, joten voidaan kai esittää myös ”pimeitä kysymyksiä”.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat