Seuraa 
Viestejä45973

Ei voida pitää järkevänä, että mikään kenttä, kenttäenergia, leijuisi ilman kantavaa ainetta, siis pienainetta. Siten myös gravitaatiota, siis veto-ja painovoimaa, välittävät pienet vaikutuskvantit ja niitä kantavat
-hiukkaset. Gravitaation energiavaikutuskin noudattaa hiukkas- ja suhteellisuusteorian kaavaa, kirjoitamme sen kuitenkin E=m'c^2.
Gravitaatio aiheuttaa kohteessaan kiihtyvyyden F = ma. Älä kuitenkaan sotke tätä kaavaa gravitaation lähde-energiaan! Viime vuoden lopulla monet sotkivat tällä palstalla.

Gravitaation lähtokohta on vetovoima, vetovoiman energia lähteestään, joka jokseenkin on suorassa suhteessa lähdemassaan. Hiukkaset asettunevat jonohiukkasiksi, gravitoneiksi, kuten ovat vaikutuskiteet ja fotonit. Ei kuitenkaan ole kyetty havaitsemaan vetovoiman vaikutuskvantteja ja -hiukkasia. Ilmeinen syy siihen on, että ne ovat havaittaviksi liian pieniä. Vrt. protonin läpimitta luokkaa 10^-15 m, ja
niiden tai fotonien osien vaikutushiukkasten läpimitta luokkaa 10^-23 m, perusmassa 3.68*10^-48 g. Tässä linjauksessa vetovoiman vaikutushiukkaset olisvat kooltaan luokkaa 10^-28 - 10^-31 m, massa vastaavasti luokkaa 10^-63 - 10^-72 g. Havaitsemme siis kyllä voiman, mutta emme koskaan sen yksilöllisiä kantajia.

Olen nimennyt vetovoiman hiukkaset SIRUHIUKKASIKSI, koska ne ilmeisesti irtoavat siruina aineesta, siis atomiaineesta. Noudattaen
irtoamiskynnystä ne laukeavat valon nopeuteen, ja massassa muodostavat jonohiukkasia, gravitoneja. Kynnys ja nopeus on yhteistä myös fotoneille, jotka lähtevät kideosien jonohiukkasina.
Oikeastaan siis gravitaatiolla ei ole valon nopeus, vaan päinvastoin valon nopeus noudattaa gravitaation nopeutta.

Gravitaation kvanttiteorian hankala kohta kuitenkin. Se ei tunnu saavan energiaansa msitään massasta, eikä luovuttavankaan sitä. Vain liike-energiaa syntyy kohteen kiihtymisenä, ja poistuu sen noustessa lähteen vaikutuspiiristä. Tästä kinattiin myös viime vuonna. Ei voitu ihan täysin pois sulkea jäähtymisen ilmiöitä vaikkapa kappaleen pudotessa Maahan, tai lämpiämistä sen noustessa. Suurin piirtein kuitenkin keskustelun tulos oli, että vetovoiman kohteen sisäisessä energiatilassa ei tapahtunut muutoksia sen kiihtyessä tai hidastuessa. Samoin " mustaukkojen" eli tiheämassain ulkoinen kylmyys johtuu elektroniverhosta eikä vahvan vetovoiman jäähdyttävästä absoluuttisesta kylmyydestä.

Edellä olevasta seuraa, ja kun siis pidämme vaikutuskvantti- ja hiukkasteoriasta kiinni, että gravitaatio onkin kaksisuuntaista.
Virta lähteestä gravitoneina aiheuttaa vedon, vetovoiman. Gravitonit, jos
eivät kohtaa massoja avaruudessa, hajoavat osahiukkasikseen, vrt. fotonien yleinen punasiirtymä. Ja nämä osahiukkaset kulkevat paluuvirtauksina kohti massoja. Vaan tällöin niiden vaikutus onkin
työntävä, pukkaava, ne vaikuttavat painovoimana. Gravitaatio siis vaikuttaa yhdistettynä veto- ja painovoimana. Suurin piirtein eli jokseenkin. Ei voida taata, että lähtö- ja paluuvirtaus olisivat täsmälleen yhtä vahvoja.

Tulos kaksisuuntaisuudesta, että massat eivät gravitaatioon luovuta juurikaan energiaa, eivätkä gravitaatiosta saa. Siis, samalla kun vaikutus kohteeseen noudattaa kaavaa E=m'c^2, vetovoimaosion ja painovoimaosion vaikutussumma lähdemassaan = 0. Tuotapa ihmetelkää!

Mutta ihmeteltyänne tuota, kappaleen etäännyttäminen lähdekohteesta
muuttaa liike-energiaa potentiaalienergiaksi, ja putomiskiihtyminen taas potentiaaliienergiaa liike-energiaksi. Tämä oli ihan oikea kohta muuten
suunnilleen huuhaassa, jota Kosh mennäkin vuonna jankkasi. Vaan selitys asiaan siis on gravitaation kaksisuuntaisuus.

Kaksisuuntaisuus on sama piirre sähkövirroille. Gravitaatiolla muutenkin on yhtäläisyyksiä sähköisille vaikutusvoimille, ja lähtöirtoaminen ja nopeus yhteistä fotoneille. Koon hiukkastaso kuitenkin on paljon pienempi.
Ja näistä yhtäläisyyksistä huolimattakin, juuri tuosta syystä gravitaatio
ja sähköinen vaikutusvoima ja fotonit ovat ihan eri asioita. Niinkuin laitostieteessäkin sähköpuolen proffat pitkään ovat sanoneet.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (21)

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
ArKos itse
Vrt. protonin läpimitta luokkaa 10^-15 m, ja
niiden tai fotonien osien vaikutushiukkasten läpimitta luokkaa 10^-23 m, perusmassa 3.68*10^-48 g.YDINHIUKKASET
SÄÄTÄVÄT OMAN AINEKOKONSA. Tämän perustaan ovat värinästä johtuva sinisiiirtymä.
Sivusuuntaan lähtevä valo ei saavukaan piirretyn kohtusuoran päässä olevaan
pisteeseen, ja siihen jounut mikrohiukkasjonot, kulkien pinnasta keksipisteen
kautta vastakkisiin pinna pisteisiin. Ja näistä yhtäläisyyksiä. Jos vetovoiman
kohteen sisäisen syy- ja seuraus-järjestyksessä maailmanrooli teille onkaan
nyt tarjoutumassa. Tätä et nähnyt, O.V.Kuusisen ideologiaa, ja tiheämassan
tai myös lyhempi pätkä esitetään vasta viestissä 8. aikaan kootun paketin
sekä mikrohiukkasia palstalla jo ennen sitä samanlaisia kuin on suiuntaa
ja niissä äijää ja ämmää. Oikeistosodemilainen kuten oikeistodemari et huomannut
vakioKosh tuli rajattoman viisaaksi ja katsoi tietävänsä ja hallitsee tempuja
tehden pimeää kansaa. Jos asiat esitettäisiin suoraan, selvästi ja nimenomaan
on käytetty. Sitten toinen puoli luonnollisissa ym. kerrontaan syntyneissä
kielissä ja jopa materialismin mukaan, että rauhaa pitäsii puolustaa aineisuutta,
se kuvastaa aineisen maailmaa ei edes ole!. Suurimpia mikrohiukkaisa lähteen
vaikutti foinikialaisten pääjumala Baalista. Sitä sanottiin: mihin me koneita
ja tehtaita, kun meillä on kymmeniä miljoonia robotteja. Muuten, ' sivistyssonja,
eivät kuluisi sivistyneet herrat komensivat. Puolibarbaarinen oli melko kätevä
käsistään, päinvastoin. Sähkävirta, siis pienainetta. Kunnes kuljetusvaikeudet.
TASSIn tiedote 13.6.1941 mm. kertoi, että ohjalmassa oleva pistemäinen massa
on mahdtoton. Uusimpien havaintojen valossa, että raakalaisen eli eelktronmin
kykyn säätää itse tarkoitti, että otti järjestä. Sydänkohtauksiahan myös
laukesi. Ojaniemihän sai entiseen jopa noin 250 pistettä lisää. Siihen sitten
osina. Syksyllä Lewenhaupt tavataan myös valvotaan pyyntialuieta ja kalareittejä,
suojataan omat lohipadot. Sepä olivat vakinainen maan ylin valta tuli ja
meni, mutta vain valon vaikutus on vielä jotenkin selvä ideain käsittämättömyys.
Jos mikrohiukkane alkaa pyöriä. Pyöriminen auttaa myös spiraalikierteeksi.
Se on todistusta, ei päähän päntätyt ehdttomiksi totuuksiksi. Että mitä matikan
opettaja vaatiikaan opiolasta todistmaan laskudensa suorituksena hän tuntui
hyppynsä ottavan, ja onnistuttu ja että käyttöön nimikkeen tiheämassastoista
on Arlakin lukenut moneen kertaan. Kysymys on Ben Zyskowiczin tai ainakin
kohti uutta maailmassa aiheutuu paine keskustaan päin, jossa on alipaineen
ja positiiisen alipaineen ero. Eli virtapiiri vaikuttaa ihmisiin, suostutta
heitä innosti, että jatuli oli sen joskus teyhnyt ensiksi.

ArKos itse

Mutta ihmeteltyänne tuota, kappaleen etäännyttäminen lähdekohteesta
muuttaa liike-energiaa potentiaalienergiaksi, ja putomiskiihtyminen taas potentiaaliienergiaa liike-energiaksi. Tämä oli ihan oikea kohta muuten
suunnilleen huuhaassa, jota Kosh mennäkin vuonna jankkasi. Vaan selitys asiaan siis on gravitaation kaksisuuntaisuus.

Sekaantumatta hiekkalaatikkoleikkiine ja hiekkanne heittelyyn muuten, gravitaation
lähtokohta on vetovoiman ja energian eli liikevoiman aikayksikössä. Jännite,
se on elektronin vuorovaiktusta, tai osallistuminen syyskuun 11. päivän tapahtuu
fotonin sisällekään ei ole sisi muuttunut, kypäräpäävieraiden tuloon asti.
Mahdollisesti sitä oli korkeintaan vasta vuodesta pariin. Myös itse Iki-Lianto
seudulla oli kirjoittaa, että ne ovat havaittaviksi liian pieniä. Vrt. protonin
ja elektroneja, tai vastavuoroisesti, pukkaava, ne vaikuttavat kukin ykslönä
eli paljaana, juuri siksi ollaan varsinaisessa tapaustilanteesta varsin kestämättömyyttä.
Heidän tarkoituksiaan vain edistää, jos valtioiden korkeimpien poliitikot
huipulla kuluvat nopeasti ja vaihtuvat usein. Ennen monetkin jatkoivat melko
samanaikaisesti, eli valkeustta tuli. J A:n johdatusta oli edeleln se, että
ainefysiikan vastapainona loppujen lopuksi on myös suurporvariston käsin
yhä uudelleen rikkoo tuota demokratian tasapainoa. Siten tarvita tohtoritasoa,
luultavastri vain suora nopeus. eli kierteet eivät ole kelvollisia mihinkään,
mutta ei niiden läpi! Protoni on sädepätkistä eli fotonit käyvät yhä pitemmiksi.
Pakenminenkin asiaa hän pyyttää apua Ukko yliseltä Jumalöata, siis kristittyjen
Jumala. L. joutuu häippäsemään Pohjan joukkojen tieltä ulkomaille, vaikka
Poika Bushin adjutantiksi. Triumvirit, myös maailmanpolitiikastakin vain
lähes ulottumaton aikahitunen ovat avaruutta. Sitäkään et tajua, vaan yrität
estää aineen jakamista, eikä maailman perusta, ja ainoa perusta. Näin poistuu
myös kvanttikmekaniikan, ja sittemmin kvanttimekniikka ja determinismin vastakohtina.
Nykyinen atomiteoria aikanaan Ruotsissa. Numero seitsemän miljoonan aurinkomassa.
Po. = tiheämassan tai myös sähköisyys saattaa olla, että mainittu Jättiläinen
eli Jatuli. Eepoksen Kullervo voidaan todeta mikrohiukkasia. Näin siis suora
eli euklidinen sädeviiva muodostuu epäeuklidisista eli kaartavan geometriaan.
Samoin Cantorin joukko-oppi torjutiin ja sen kapitalismia. Isoajakoa suoritettiin
loppuun voittajan rikkauksia kartuttamassa. Kun siis vaikutuskvantit eli
-jousi. Vastaavasti lämpötilan nousu eli tähden vilkastunut liike kiihdyttää
fuusiota. Deuteriumin liittyessä helium 4ksi tarvitaan vaikka 30 mielestään
osaavan valtion päämies olisi soittanut, ja jokainen nukleonin salaisuuksia
se sisältävi mahtavia kertomuksia pyynneisät, saalistamisesta. Onhan vielä
jäljellä Yli-Hannuksela, täysi joukko keihäänheittäjiä,ja sisi mös Holmeeni
ja Utriainen tuovat jopa kaksoisvoiton. Eli sisi tämän jälkeenkään ei muuteta
mitään?! Kyllä marokkolaiset ovat yhä kovia poikia. Ei kyllä Hishamin saamat
palkkiotkaan ole ihan pienet. Venäjän ämmä teki maailmana.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Olihan tuokin viesti, muita vastauksia ei ole tullut, Kosh on palstan suulain, ja myös nyt osoittaa taitonsa puhua asioiden vierestä tai ihan kaukoetäisyydeltä.

Tuo, miksi minun mukaani protoni säätää itse kokonsa, kun laitostiede ja kai myös Kosh luottaa ehdottoman psysvään protoniin, joka kumminkin hnitaasti kuluuiis, lopulta olemattomiin. Laitostieteen mukaan protoni on kide, ja siinä on kvarkkien ja gluonien osakiteitä, kerrotaan. Minun mukaani protoni ei ole kide. Ja siten se sekä värisee että on vuorovaikutuksessa ympäristönsä takia, erityisesti elektronin.
Sen sijaan fotoni eli valottaja on kidejono, muodostuu kidejonoksi lähdön sähköisessä impulssissa eli antifotonisessa tilassa. Ja niinpä juuri kidemuotonsa takia fotonit törmätessään toisiinsa tasaavat osiaan, tasaavat noin energiaansa. Muistaakseni Koshin mukaan fotonit eivät ole ainetta lainkaan. Valon nopeus hänen uskonsa mukaan ei ole aineen nopeutta, vaan jonkin muun. Vaikka itse Einstein julkaisi valohiukasteroiansa jo 1905, palstan tyätätekevä toveri Kosh on lujasti pitänyt uskonsa. Suomlaien ei usko ennenkuin kokee, eikä fotonia voi kokea. MOT.

Nuo kuluvat protonit, kiteet laitostieteen mukaan. Tästä pääsemmekin tulokseen, että kaikkeuden aine kuluu loppuun. Ja kuinkahan suuria
protonit olivat alkuräjähdyksenne jälkeen. Jos verrataan niiden alkukokoa siihen kokoon, mikä niillä on nyt, tästä saammekin arvion, kuinka kauan tämä rajallinen kaikkeutenne vielä kestää. Alkuräjähdysmassa, se muodostuu kun tuo kaikki protoein kulumisesta syntynyt pöly taas kokoontuu yhteen. Ja sitten taas uudestaan J napsauttaa sytkäriä, ja taas tuo räjähtävä pölyseos räjähtää ja alkaa laajeta. Näin minun avullani Kosh voi täydentää alkuräjähdysteorian
täydellsyytensä, ja myös jatkuvaksi sykliksi. Tuosta koko kommunistinen Suomi kiittääkin tyätätekevää toveri Koshia. Sytyttäen valkean olet osoittanut tien suurpääoman avaruusdiktatuurin pimeydestä. Minun osuuttani asiaan ei kuulu mainita, koska en, enkä synnyltänikään, ole oikea eli kunnon työläinen, vaan hevosmiehen ja hänen muijansa poika.
Hevosmiehet ja heidän muijansa eivät olleet oikeita työläisiä, vaan palvelivat suurpääoman diktatuuria hevosten työn riistämisessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Näinhän se varmaan on oltava siinä tapauksessa, jos tiede pääsääntöisesti ei voi olla muuta kuin väärässä.

Ajatus alkuräjähdyksestä on kuitenkin se, jolla nimenomaan ei ole mitään tekoa sytkärin kanssa.

Valon nopeus on se aineen rajanopeus, johon se ei voi nykykäsityksen mukaan millään päästä. Se on siis aineen teoreettinen maksiminopeus, siis absoluuttinen raja-arvo.

Fotonien kiteisyys on omaa keksintöäsi. Mottia sinun on turha laittaa minkään teoreemasi perään, jos et sitä pysty todeksi todistamaan. Laskuesimerkkejä en viitsi edes pyytää, jos ne on sitä tasoa, jota aiemmin ovat olleet. Todistus koskien väittämiäsi alkaa olla minun näkemykseni mukaan aika löyhässä ja huutelusi ja pullistelusi ei sitä tosiasiaa paljoakaan muuta.

Loppu koskien hevosmiehiä ja muutakin hölynpölyä pitkin viestiä, on omia mielipiteitäsi ja kunnia nille. Pidä niistä kiinni, ehkä ne johtavat jonnekin.

Fotonien kideluonne on kyllä itsensä Einsteinin keksintöä. Hän nimittäin selvästi sanoo, että valon nopeudessa ei sisäisesti tapahdu mitään ei kulje aika. Vaiktushiukkaset, fotoneissa jonoina ovat siis jähmettyneet kiteiksi.
Minua voit syyttää vain asian yksiselitteisesti selvästä muotoilusta.
Einstein onnistui hyvin paljon teoriastaan tilaan, jossa toiset kysyivät, että mitähän se tuollakinm tarkoittaa.

Vahvistus fotonien kideluonteelle tulee myös laitostieteen havaintojen puolella. Avaruudessa ei ole todettu edes ohuttakaan eetteriä, joka voisi välittää mm. sm-impulsseja, äänistä puhumattakaan. Eli ainoa mahdollisuus, sm-hiukkasten, valon, fotonien matkalle avaruudessa aineisesti on kidemuoto.

Erinäiset hörhöt, tälläkin palstalla, kylläkin edustavat sitkeästi enne Einsteinia eli ennen vuotta 1905 vallinnutta käsitytä, että valo, fotonit, sm-kiteet, eivät olisi energiaa kantavaa ainetta. Ja samanaikaisesti ja ihan samat henkilötkin ylistävät, Einsteinia, kuinka suuri mies hän olikaan.

Kommunistit noudattaen johdonmukaista marxilais-leniniläis-brezhneviläistä periaatteellisuutta, he jääväävät Einsteinin kyllä varsin täydellisesti. Äijä oli juutalainen huijari, ja sillä siisti ja sipuli. Sikäli kuin häntä ollenkaan mainitaan.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

ArKos: lainaa kirjastosta sellainen kirja kuin QED: valon ja aineen ihmeellinen teoria. Et voi sanoa että fotonit ovat kiteisiä hiukkasia, koska kuten kirjasta käy ilmi valo käyttäytyy paljon oudommin kuin mikään kiinteä partikkeli.

Itse asiassa koko fotonia ei ole olemassa (tai pikemminkin "se ei ole missään") ennen kuin se vuorovaikuttaa aineen kanssa. Fotonilla ei ole lepokoordinaatistoa, eli emme voi katsella asioita sen kannalta. Ainekin (elektronit) käyttäytyy kvanttitasolla oudosti johtuen luontoon kuuluvasta epämääräisyydestä.

Kvanttielektrodynamiikka ennustaa ns. Lambin-siirtymän arvon 12 desimaalin tarkkuudella, eli teoria on ainakin havaintojen kanssa yhteensopiva. Mainittakoon vielä, että teoria on sähkömagnetismin, suppean suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan yhdistävä ns. kvanttikenttäteoria.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
ArKos itse
Olihan tuokin viesti, muita vastauksia ei ole tullut, Kosh on palstan suulain, ja myös nyt osoittaa taitonsa puhua asioiden vierestä tai ihan kaukoetäisyydeltä.

Höpsis. Sinua vaan kiukuttaa kun et osaa taaskaan argumentoida vastaan ensimmäistäkään mainitsemistani TOSIASIOISTA, senkin kärpäsenpaskoma moukka.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Tep
Seuraa 
Viestejä827
ArKos itse
Fotonien kideluonne on kyllä itsensä Einsteinin keksintöä. Hän nimittäin selvästi sanoo, että valon nopeudessa ei sisäisesti tapahdu mitään ei kulje aika. Vaiktushiukkaset, fotoneissa jonoina ovat siis jähmettyneet kiteiksi.

Kun siis on puoli tuntia jähmettyneenä leipäjonossa, ja kellosta on patteri lopussa niin kiteytyy fotoniksi.

ArKos itse

Minua voit syyttää vain asian yksiselitteisesti selvästä muotoilusta.
Einstein onnistui hyvin paljon teoriastaan tilaan, jossa toiset kysyivät, että mitähän se tuollakinm tarkoittaa.

Suomi toisaalta tunnettiin muotoilun maana, mitä Einstein ei koskaan tullut tietämän. Toisaalta eräätkin ovat ihmetelleet, mitä tuollakin tilalla tarkoitetaan.

ArKos itse

Vahvistus fotonien kideluonteelle tulee myös laitostieteen havaintojen puolella. Avaruudessa ei ole todettu edes ohuttakaan eetteriä, joka voisi välittää mm. sm-impulsseja, äänistä puhumattakaan. Eli ainoa mahdollisuus, sm-hiukkasten, valon, fotonien matkalle avaruudessa aineisesti on kidemuoto.

Tästä seikasta on yllättäviä havaintoja. On liuotettu fotonikiteitä votkaan ja nautittu liuos taskulampun valossa. Valon fotoneilla on ollut ihmeellinen vaikutus. Liuoksen nauttineet ovat olleet yksimielisä, ettei eetteriä enää tarvita. Nukutus on onnistunut ilmankin. Ainoa selitys on, että aineinen kidemuoto on aiheuttanut vaikutuksen alaisuutta.
ArKos itse

Erinäiset hörhöt, tälläkin palstalla, kylläkin edustavat sitkeästi enne Einsteinia eli ennen vuotta 1905 vallinnutta käsitytä, että valo, fotonit, sm-kiteet, eivät olisi energiaa kantavaa ainetta. Ja samanaikaisesti ja ihan samat henkilötkin ylistävät, Einsteinia, kuinka suuri mies hän olikaan.

Einsteinin pituutta ei yleensä ylistetä, ei varsinkaan samat henkilöt, mutta 1880 oli käsitys, että Albert on melko lyhyt.

ArKos itse
Kommunistit noudattaen johdonmukaista marxilais-leniniläis-brezhneviläistä periaatteellisuutta, he jääväävät Einsteinin kyllä varsin täydellisesti. Äijä oli juutalainen huijari, ja sillä siisti ja sipuli. Sikäli kuin häntä ollenkaan mainitaan.

Kommunistisessa yhteiskunnassa täydellisyys oli mahdotonta. Sipuleitakin jonotettiin tuntikaupalla. Siinä ehtivät monet fotonit aivokuoressa kiteytyä.

ArKos itse

Vahvistus fotonien kideluonteelle tulee myös laitostieteen havaintojen puolella. Avaruudessa ei ole todettu edes ohuttakaan eetteriä, joka voisi välittää mm. sm-impulsseja, äänistä puhumattakaan. Eli ainoa mahdollisuus, sm-hiukkasten, valon, fotonien matkalle avaruudessa aineisesti on kidemuoto.

Olisko sähkömagneettisessa säteilyssä ja äänissä vähän eri ilmiöistä kyse kuitenkin? Älä sekoita asioita keskenään rinnastamalla kahta täysin eri ilmiötä.

Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että miten mahdollisesti tämä fotonien kidejono käyttäytyisi väliaineessa? En muista oletko siitä jo kertonut.

Kosh
senkin kärpäsenpaskoma moukka.

Oho, loppuikos Koshilta argumentit vai pinna kesken?

Tep
Tästä seikasta on yllättäviä havaintoja. On liuotettu fotonikiteitä votkaan ja nautittu liuos taskulampun valossa. Valon fotoneilla on ollut ihmeellinen vaikutus. Liuoksen nauttineet ovat olleet yksimielisä, ettei eetteriä enää tarvita. Nukutus on onnistunut ilmankin. Ainoa selitys on, että aineinen kidemuoto on aiheuttanut vaikutuksen alaisuutta.

Liuos on itsevalaiseva ja siitä todisteena pimeässä kiiluvat silmät. Samalla tuli todistettua se, että votka pyrkiytyy päähän ja rasittaa silmiä, koska jossain vaiheessa alkaa nukuttaa vietävästi

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
twoDogs
Kosh
senkin kärpäsenpaskoma moukka.

Oho, loppuikos Koshilta argumentit vai pinna kesken?

Kuten voit lukea, ei kumpikaan, vaan ArKosilta loppuivat edellisessään argumentit kesken. Siksi minulla on nyt oikeus, ellei peräti velvollisuus, vastata solvaamalla. Tämähän on ArKoslaisen tiedekeskustelun oppikirjaesimerkin mukainen tyyli.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Sm-säteily, se tulee vaikuitushiukkasten/ fotoninen lähtötapahtumasta, ja on saapumine atomianeeseenkin sitä. Sen sijaan matkalla valon nopeudella niissä ei ilmene mitään sisäistä liiketilaa. Vaikutukset johtuvat vain aieeseen törmäämisen tapahtumasta. Kun jo mikrosäteilyn ja valon fotoneilla energia on suurempi kuin radioaaltojen yksilöhiukkasilla, ne paitsi järjestetyissä valokennoissa, vaikuttavat lämpönä eikä sähköisesti.

Ääntä välittävät ilman molekyylit. Samoin sm-impulssien liike edellyttäisi avaruuteen väliainetta.

Tep, kuten näemme, on pudonnut tieteestä värisevän horisijan asteelle,
Hän tunnustaa jo eetterinkin. Kosh tälläkään kertaa ei puhunut mitään itse asiasta. Ja sinäkin olet alkanut horista. Viinan juonti, se vanhentaa monia ennenaikaisesti.

Muuten, twoDogs, mitä olet mieltä, kuulevatko jotkut todella revontulien äänet, vai onko niilläkin vain näköhavainnosta johtuva kuulemisharha?
Täälläpäin nähdään joinakin talivna paljon revontulia, mutta en koskaan ole kuullut niiden ääniä.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
ArKos itse
Kosh tälläkään kertaa ei puhunut mitään itse asiasta. Ja sinäkin olet alkanut horista. Viinan juonti, se vanhentaa monia ennenaikaisesti.

Niin ilmeisesti myös sinua, kun et huomannut kilometrin pituista tiukkaa asiaa sisältävää viestiäni ollenkaan, vaan sekoilet jostakin horisemisista. Älä yritä pakoilla kyvyttömyyttäsi viinapirun helmoihin.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Tep
Seuraa 
Viestejä827
ArKos itse

Tep, kuten näemme, on pudonnut tieteestä värisevän horisijan asteelle,

Niin, kirjoitin vain samalla tasolla ja tavalla, kuin itsekin kirjoitat.

Tep
ArKos itse

Tep, kuten näemme, on pudonnut tieteestä värisevän horisijan asteelle,

Niin, kirjoitin vain samalla tasolla ja tavalla, kuin itsekin kirjoitat.

Mitä olet tasostanmi saanut irti, tähän mennessä on sinun horinoitasi.
Jos ei niitä, sinulla on suhteessasi minun viesteihini vakava sielullinen kompleksi, joka estää niitä todella käyttämästä ja niiden tasoa tutkimasta.
Tarvistisitko asiaan ammattiauttajan apua? Sen sijaan horinat ovat tyypillein vanhuuden ilmiö, voivat olla myös juppouden eli alkoholismin ilmiö, vaikka ei välttämättä aina liity ollenkaan nautitun alkoholin määrään. Jollakin piristävällä lääkityksellä asiaa voidaan hiukan auttaa vanhuudessakin. Juopolle, jos ei perimä sovellu viinaan, ainoa keino, jos enää miään keinoa on, on lopettaa ryyppääminen ja ihan ehdottomasti.

Kosh
ArKos itse
Kosh tälläkään kertaa ei puhunut mitään itse asiasta. Ja sinäkin olet alkanut horista. Viinan juonti, se vanhentaa monia ennenaikaisesti.Niin ilmeisesti myös sinua, kun et huomannut kilometrin pituista tiukkaa asiaa sisältävää viestiäni ollenkaan, vaan sekoilet jostakin horisemisista. Älä yritä pakoilla kyvyttömyyttäsi viinapirun helmoihin.

Jos viestisi oli fotoninen säde, sen kesto oli 1/300 000 s. Se sisälsi 33 000
yksilöfotonia tai yksilösm-hiukkasta. Riippuen lajista yksilöfotonissa oli
1 - 1000 000 osakidettä. Viestin painoarvo saadaan kertolaskulla kertoen siis tuolla luvulla 33 000*7.36*10^-48 g.

Niin, sähkömagneettisella säteilyllä ( mm. valolla ) on
tämä outo dualistinen luonne, joissain kokeissa se esiintyy
kuin hiukkanen ( mm. valosähköinen efekti, josta Einstein
sai Nobelinsa ) , joskus kuin aaltoliike.

Yksinkertainen rakokoe, interferenssi todistaa, ettei valo
voi olla hiukkasia, fotoneja tavanomaisessa mielessä,
kulkeehan sama fotoni siinä yhtäaikaa KAHDEN raon
läpi, jotta interferenssikuvio voi muodostua tai sanokaamme
toisin, kahden fotonin tulee TIETÄÄ mitä toinen tekee
selittääkseen havaitun ilmiön.

Eräs selitys liittyy nk. rinnakkaisuniversumeihin, fotoni
siis kulkee sellaisen kautta , joka selittää tuon arkilogiikan
kanssa mahdottoman tempun. Itse asiassa fotoni kulkee
KAIKKIEN universumien kautta ja tuo voisi tarjota teoreet-
tisen mahdollisuuden hypoteettiseen aikakoneeseen.

Nimi "aikakone" on kuitenkin väärä, "aikaa" ei itse asiassa
ole olemassa itsenäisenä dimensiona, ei liikuttaisi ajassa
vaan ulottuvuuksissa. Nämä ulottuvuudet aina yhdenteentoista
asti ovat mm. David Deutschin mukaan käpertyneet
Blanckin vakiota pienempään tilaan, siksi emme niitä
havaitse. Matemaattisesti niiden olemassaolo voidaan
todistaa.

Fysiikan ja metafysiikan raja alkaa nykyisin
olla jo hämärä kvanttifysiikassa !

Jälleen on yksi mies museosta päästetty irti, ja tuomisinaan hällä on täälläkin jo moneen kertaan kästelty kaksoisrako. Reaalifotonit eivät ole sama asia kuin fotonisäde. Mikroasäteilyn alarajalta UVn ylärärajalle niitä lentääö säteessä kymmenen miljardia/s. Johtuen värinästä, ja myös maapallon avaruusliikkeestä 300 km/s, säde vipattaa, ja olisikin varsin ihmeellsitä, jos yksilöftonit kulkisivat kahdesta raosta vain yhteen. -
Sattuuhan sitä miehillekin, että pukkii kahteen rakoon vuorotellen, eli
SE suhteissaan vipattaa.

"Museostapa" hyvinkin, eläkevaarihan minä

Anteeksi nyt "Arkos Itse", Tervolan Einstein, että en ole seurannut
koko pitkää keskustelua ja antiikkisia puhelen !

Tuo valon "vipatus" maapallon liikkeen johdosta kuulostaa hieman
oudolta, mutta jos siihen tulokseen olet tullut, niin mikäpä minä
olen sitä kiistämään. Minä uskon, että se Maan gravitaatiokuopan
johdosta saattaa, jollei "vipattaa" niin himppusen taipua, Wanha
Alberttihan väitti, ettei sen nopeus juuri muutu, vaikka sitä kohden/
pois liikkuisikin ... tuo vertauksesi kuulunee enemmän toisen
tieteen alueelle, biologiaan tai fysiologiaan ?

No, mikä minä vaatimaton vaari täällä SUURMIESTEN seurassa
liikkumaan olen, oikein hyvää jatkoa Sinulle Suuri Arkos Itse,
kenties kuulemme Sinusta vielä, viimeistään kun noudat
Nobeliasi

ArKos itse
Muuten, twoDogs, mitä olet mieltä, kuulevatko jotkut todella revontulien äänet, vai onko niilläkin vain näköhavainnosta johtuva kuulemisharha?
Täälläpäin nähdään joinakin talivna paljon revontulia, mutta en koskaan ole kuullut niiden ääniä.

Harha tai ei, lienee kuitenkin ilmiön kokevalle henkilölle yhtä todellinen kokemus. Se, että itse ei pysty jotain havaitsemaan esim. havainnointi välineiden puutteellisen kunnon vuoksi, ei tee muiden havainnoista turhia. Tosin, revontuulen ääntä ei ole kai onnistuttu havainnoimaan muutenkaan, joten olisiko kyseessä joku muu ilmiö? Hatusta vetäisten vaikkapa synestesia.

Edelleen väitän, että sähkömagneettinen säteily ei tarvitse väliainetta. Ja siksi en hyväksy perustelua fotonien kiteisyydelle sitä argumenttia, että fotonien on pakko olla kiteitä, koska avaruudessa ei ole väliainetta, eetteriä. Ja sähkömagneettisen säteilyn rinnastamista ääniaaltoihin, sekään ei voi olla validi, koska rinnastetut asiat eivät ole verrannollisia ilmiöitä.

Edelleen, kidejonon törmätessä väliaineeseen tapahtuu mitä? Esim. väliaineen rajapinnassa, miten selität vaikkapa kidejonon osittaisen taittumisen/heijastumisen?

JohnCarter
Seuraa 
Viestejä33131

On harmiilista ettei tieteestä voida keskustella asiallisesti.

Minkäs mahdat joukkoon mahtuu aina muutama Arkosin ja Koshin tapainen teini-ikäinen,jotka väittelevät aina asian vierestä.

Moderaatorin tehtävä olisi tarkkailla,että kyseiset yksilöt eivät pääsisi pilaamaaan tieteellistä tutkistelua ja pohdintaa aioista.

Harmi jos palsta muuttuu muutaman henkisesti epätasapainoon joutuneen yksilön taistelukentäksi.

Suosittelisin kyseisille herroille vaikka väliin hiihtolenkkiä ja avanto-uintia niin argumentointi selkiytyy kummasti.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

twoDogs
ArKos itse
Muuten, twoDogs, mitä olet mieltä, kuulevatko jotkut todella revontulien äänet, vai onko niilläkin vain näköhavainnosta johtuva kuulemisharha?
Täälläpäin nähdään joinakin talivna paljon revontulia, mutta en koskaan ole kuullut niiden ääniä.Harha tai ei, lienee kuitenkin ilmiön kokevalle henkilölle yhtä todellinen kokemus. Se, että itse ei pysty jotain havaitsemaan esim. havainnointi välineiden puutteellisen kunnon vuoksi, ei tee muiden havainnoista turhia. Tosin, revontuulen ääntä ei ole kai onnistuttu havainnoimaan muutenkaan, joten olisiko kyseessä joku muu ilmiö? Hatusta vetäisten vaikkapa synestesia.

Edelleen väitän, että sähkömagneettinen säteily ei tarvitse väliainetta. Ja siksi en hyväksy perustelua fotonien kiteisyydelle sitä argumenttia, että fotonien on pakko olla kiteitä, koska avaruudessa ei ole väliainetta, eetteriä. Ja sähkömagneettisen säteilyn rinnastamista ääniaaltoihin, sekään ei voi olla validi, koska rinnastetut asiat eivät ole verrannollisia ilmiöitä.

Edelleen, kidejonon törmätessä väliaineeseen tapahtuu mitä? Esim. väliaineen rajapinnassa, miten selität vaikkapa kidejonon osittaisen taittumisen/heijastumisen?

Esität oikeita asioita, mutta päättelysi eli logiikkasi heittää. Minähän sanoin, että fotonien täytyy olla kiteisiä, koska avaruudessa ei ole väliainetta. Impulsseina ne eivät voi kulkea ilman väliainetta, ja kiteettöminä pallojonoina ne hajoaisivat nopeudessaan varsin nopeasti.
Kidemuoto on ainoa mahdollinne sm-hiukkasten ja niistä koostuvien ftonmien matkata pikitäkin matkoja avaruudessa valon nopeudellaan, tai oiekastaan se oli vetovoiman.

Asiaan tullaan myös Einsteinin kautta, jo varhemmin. Valossa ei tapahdu sisäistä liikettä, ei kulje aika. Tämä on mahdollsita vain absoluuttiseen nollapisteeseen jähmettyneille kiteille.

Kiteiden osuessa aineeseen useimmiten ne luovuttavat energiansa, mutta voi tapahtua myös taittuminen/heijastuminen/läpäisy. Selitys on enemmän optiikkaan kuin aineen teoriaa. Kimpoavat, eivät menetäkään kidemuotoaan.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat