Seuraa 
Viestejä45973

Kaikki yhteiskunnat ovat tietysti enemmän tai vähemmän kombinaatioita yövartijavaltion ja autoritaarisen totalitarismin väliltä, mutta olisiko mahdollista rakentaa sellaista yhteiskuntaa, joka kykenisi hyödyntämään yksilöiden innovaation ja pyrkimyksen parempaan esim. raharikkauden kautta siten, että se palvelisi kollektiivisesti nykyistä tehokkaammin teknologista kehitystä?

Ajatus on siis se, että yksilöllä olisi nykyisen yhteiskunnan tavoin mahdollisuus valita vapaasti tapansa elää, asumisensa, menonsa ja rahankäyttönsä, koulutuksensa ja harrastuksensa ja yksilöllä olisi kaikki nykyiset oikeusvaltioperiaatteen mukaiset oikeudet ja vapaudet, mutta kaikki yhteiskunnallisesti merkittävät alat olisivat yhteiskunnan omistuksessa korporatiivisten periaatteiden mukaisesti. Tämän rinnalla toimisi myös yksityinen sektori, joka tuottaisi individualistisia hyödykkeitä yksilöiden markkinoille. Ajatuksena on se, että NASA- ja CERN-hankkeen tavoin yhteiskunta kykenisi luultavasti yksityistä sektoria paremmin järjestämään korporaatiot meritokraattisesti, ja niiden tavoitteet olisivat selkeämpiä, ja tärkeintä kaikessa, niissä ei olisi taloudellisia intressejä, vaan ainoastaan intressi kattaa syntyneet kulut sekä tuottaa teknologiaa.

Jotta systeemi toimisi maksimaalisella tehokkuudella, se edellyttäisi myös nykyisenkaltaisen rahajärjestelmän muuttamista. Rahan arvo on aina sovittu ja määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta siinä missä raha on mahdollisuus, on se myös rajoite, sillä markkinoiden laajenemispotentiaali on useissa tapauksissa paljon suurempi kuin se millä nopeudella rahajärjestelmä kasvaa, erityisesti syklisessä vaiheessa (emerging technology).

Käytännön esimerkkinä ET-vaiheesta on esimerkiksi fischer-tropsch - polttoaineteknologia. Se on nykyisellään hyötysuhteeltaan liian matala ja sitä valmistavat laitokset liian pieniä jotta prosessiteknologia ja hyötysuhde saataisiin tarpeeksi hyväksi. Mikäli tällaiselle ET-vaiheessa olevalle teknologialle myönnetään lähes rajaton rahoitus, voidaan silloin rakentaa jopa luultavaa kysyntää suurempi laitos, jotta hinta saadaan pudotettua heti alusta alkaen niin matalaksi, että se on kilpailukykyinen esimerkiksi nykyisen maaöljyn kanssa - tai jopa halvempi. Tällä saadaan poistettua tai minimoitua siirtymäaika, jolloin kaksi rinnakkaista teknologiaa joutuvat kilpailemaan toisistaan ja kuluttavat resursseja rinnakkain. Jos fossiiliset polttoaineet saadaan korvattua nopealla tahdilla synteettisillä FT-polttoaineilla, voidaan siirtyä kokonaan uusiutuvien energianlähteiden piiriin polttoaineraaka-aineiden hankkimisessa ja tuottamisessa, ja tuotannon stabiloituessa polttoaineiden hinnat vakautuvat.

Jos budjetointivastuu siirrettäisiin keskusvaltioille, ne voisivat rahoittaa korporaatioiden toimintaa, ja niiden kautta, niiden tekemien investointien sekä niiden työntekijöilleen maksamien palkkojen muodossa raha siirtyisi yksityisen sektorin käytettäväksi. Tällöin rahan määrä olisi aina suoraan verrannollinen korporaatioihin, mutta raha ei olisi kehityshankkeita hidastava tekijä, sillä sitä voitaisiin investoida teoriassa määräämättömästi, jolloin myöskin työntekijöiden määrää voitaisiin kasvattaa, ja sitä kautta luoda yksityiselle sektorille hyvinvointia. Toinen tärkeä pointti on se, että kun korporaatiot saavat rahoituksen auktoriteettitaholta, raha on vastikkeetonta, jolloin hankkeiden rakennuskustannuksia ei tarvitse huomioida valmistettaessa tuotetta. Suuri tehdas voidaan rakentaa "tyhjällä rahalla", ja se voidaan laittaa tuottamaan ainoastaan sen verran, joka sen ylläpitoon kuluu. Rakentamiseen kulutettu vastikkeeton raha siirtyy yksityisen sektorin käytettäväksi, jolloin se kasvattaa ostovoimaa ja mahdollistaa resurssien käytön.

Sivut

Kommentit (16)

mskomu
Seuraa 
Viestejä672

Olisi varmasti mahdollista teoriassa ja toimisi hyvin paperilla. Tuollainen systeemi vaatisi vain epärealistista rehellisyyttä ihmisiltä, muutoin ilmestyy välistä vetämistä ja väärinkäyttöä. Siitä olen kyllä samaa mieltä, että monet tiedeprojektit on hyvä rahoittaa julkisilla varoilla. Tämäkään ei ole mikään poikkeus siinä mielessä, että väärinkäyttöä ja huijaamista esiintyy paljon, kun haetaan julkista rahoitusta projekteihin, mutta pidän tieteen ja teknologian kehitystä niin tärkeänä, että sen takia moista voidaan sietää.

Toivottavasti saadaan kunnon keskustelu aiheesta.

Systeemin suunnittelussa täytyy tietenkin aina muistaa kaikki ihmisluonteen perussäännöt: ahneus, epärehellisyys, laiskuus ja turhamaisuus. Kommunismi perustui siihen uskomukseen, että ihmiset saadaan uskonnon kaltaiseen hurmostilaan ja jatkuvaan vallankumoukseen, mutta kun ihmiset heräsivät hetken huumasta, systeemi alkoi kusta, mutta kultapossukerhoon ehtinyt sikariporras piti systeemiä koossa autoritaarisin ottein, koska ei halunnut menettää saavuttamiaan etuja. Kaikki aatteet ovat kaatuneet siihen, että ne ovat yrittäneet muuttaa ihmisen perusluonnetta. Se on muuttumaton, ainakin keskipitkällä aikavälillä(satoja vuosia +++). Jos ihmistä ei voi muuttaa, on systeemiä muutettava - ihmisten ehdoilla.

Sen takia tämä systeemi olisi toteutettava läpinäkyvästi ja noudattaen demokraattisia reunaehtoja, ja ennen kaikkea siten, että ihmisen perusluonteenpiirteet valjastetaan systeemin vahvuuksiksi, eikä yritetä tukahduttaa niitä. Demokratian osalta parlamentti olisi järjestettävä siten, että se koostuisi 50-prosenttisesti kansan suorilla parlamenttivaaleilla valituista ehdokkaista, ja 50-prosenttisesti yliopistojen, ammattiyhdistysten ja muiden tieteellisten ja teknologisten instituutioiden asettamista virkamiehistä. Instituutiot olisi järjestettävä siten, että niistä ei olisi mahdollista hyötyä taloudellisesti muutoin kuin saavutettujen hankkeiden kautta, ts. voittoa, osinkoa tai muuta ei jaeta, ainoastaan palkkaa työstä, ja mieluiten sovitettuna suoritettuun työhön. Tällaiset teknologiset valtiolliset instituutiot olisivat kuitenkin kaikkinensa erittäin merkittäviä työnantajia, ja ne työllistäisivät luultavasti 30-60% koko väestöstä, joten tietyt markkinalainalaisuudet pätisivät niihin kaikissa olosuhteissa, joka on otettava huomioon.

Näihin instituutioihin lukeutuvat myös koululaitokset, sairaan- ja sosiaalihuolto, asevoimat sekä infran ylläpito. Nämä limitettäisiin tiedeinstituutioihin pysyvästi siten, että niiden avulla voidaan efektiivisesti järjestää esimerkiksi lääketieteellisiä kohorttitutkimuksia, joka perustuisi tietysti vapaaehtoisuuteen. Ihmiset saadaan mukaan ohjelmaan, kun heille annetaan siitä porkkana. Esimerkiksi passiivisessa eugeniikassa voitaisiin edetä siten, että lapsia haluavat voisivat osallistua vapaaehtoiseen ohjelmaan, jossa geeniperimä kartoitetaan, ja haitalliset geenit, esimerkiksi likinäköiyyttä, diabetesta, verisuonitauteja ja vaikkapa perinnöllistä paksusuolensyöpää aiheuttavat mutaatiot poistettaisiin perimästä, ja sen jälkeen suoritettaisiin keinohedelmöitys, ja lapsi syntyisi normaalisti. Tästä voitaisiin antaa esimerkiksi verohelpotuksia lapsen 18. ikävuoteen asti. Kun kansansairaudet ja inhimillinen kärsimys sairauksien takia vähenee, se on hyödyksi sekä yksilölle(kuka haluaa olla puolisokea diabeetikko syöpäpotilas?) että yhteiskunnalle.

Perustulon osalta on kaksi mallia: joko kaikille järjestetään työtä, josta maksetaan palkkaa, tai sitten kaikille taataan tietty perustulo, joka olisi aina verovapaata ja jonka tarkoitus olisi pitää rikollisuus, köyhyys ja yhteiskunnalle haitalliset lieveilmiöt poissa.

Yhteiskunnan perusperiaatteita ei voida unohtaa kuitenkaan koskaan - tällainen järjestelmä ei muuttaisi esimerkiksi nyky-suomea kovinkaan paljoa maana asua tai elää. Ihmisten voimavara piilee kuitenkin kollektiivisessa älyssä: yksi ihminen ei pysty tekemään kuin yksinkertaisia asioita, mutta tuhat insinööriä kykenee jo kehittämään avaruussukkulan, ja miljoona insinööriä jotakin paljon isompaa.

Tällaista systeemiä ei olisi mahdollista rakentaa tuosta vaan, vaan se kehittyisi ajan mittaan, tarvitaan ainoastaan hanke, joka pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaa kohti sitä. Tällainen systeemi alkaa nopeasti ruokkia itseään, ja teknologiset innovaatiot, kuten lihan, muiden elintarvikkeiden ja esim. puun ja biologisten raaka-aineiden keinokasvatus bioaltaissa, fuusiovoima ja energiateknologia(halpa energia = avain kaikkeen), avaruus(hissit) ja avaruuden lähes rajattomat resurssit(yhdestä kilometrisestä asteroidista saadaan kymmeniä miljoonia tonneja harvinaisia maametalleita, kymmeniä tuhansia tonnia jalometalleita ja monta magnitudia enemmän bulkkimetalleita kuten rautaa). Kun teknologia painaa ihmisten perustarpeiden, kuten ruoan, polttoaineen ja rakennusmateriaalien ja raaka-aineiden hinnat niin alas, että niillä ei enää ole resursiaalista merkitystä yhteiskunnalle, niillä voidaan laajentaa ja rakentaa ihmiskuntaa proggressiivisella nopeudella ja nostaa myös kehitysmaat nopeasti länsimaiselle tasolle.

Energiateknologian tärkeyttä ei voi olla painottamatta. Kaikki teknologia perustuu viime kädessä energiaan. Jos meillä on rajattomasti halpaa energiaa, voimme tuottaa äärettömiä määriä puhdasta polttoainetta vedestä(elektrolyysi=vety) ja ilmakehän hiilidioksidista ja hiilijätteestä(hiilimonoksidi) FT-prosessilla. Vastaavasti metalleita ja raaka-aineita voidaan erotella tehokkaimmin puhtaalla sulatus-erotteluprosessilla, joka on nykyisellään niin kallista, että vaihtoehtomenetelmiä suositaan aina, kun mahdollista. Energialla voidaan kasvattaa rajattomasti ruokaa kasvihuoneissa keinovalaistuksen alla, ja samoin ongelma puhtaasta vedestä häviää, kun juomavettä voidaan tislata mistä tahansa jätevedestä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ajatuksena on se, että NASA-NASA on pohjimmiltaan pelkkä rahoituselin, joka ostaa yksityiseltä puolelta lähes kaiken teknologiansa ja suurimman osan insinöörityöstä. Siinä tulee ongelmaksi ns. tuhannen dollarin vasara, eli taho joka ei tiedä käytännössä mitään siitä mitä mikäkin maksaa ja käyttää muiden rahoja kuin omiansa joutuu väistämättä vedätetyksi, mutta se ei haittaa koska kyseessä ei ole oma tappio.

Richard Feynmanilla on hyvä esimerkki aiheesta: http://www.textbookleague.org/103feyn.htm

Kyse ei nyt ollut NASA:sta organisaationa, vaan pointti oli se, että ihmiset pystyvät halutessaan matkaamaan helposti Marsiin, kun he lyövät fiksut päänsä yhteen.

Yhteiskuntien sijaan ihmistä itseään tulisi kehittää niin että nämä osaisivat hyväksyä yhteiskuntansa epäkohtia; sellaista järjestelmää nyt ei vain tule olemaan jossa kaikilla olisi kivaa. Hyväksyminen ei nyt tarkoita sitä että ihminen muuttuu joksikin narussa vedettäväksi pässiksi (joka se jo tosin valitettavasti on) joka ottaa kaiken paskan niskaan nöyrästi, vaan sitä että alettaisiin oikeasti keskittyä niihin paljon merkittävimpiin asioihin kuin siihen onko kansanedustajista naisia 45 vai 50 prosenttia.

taucalm
Seuraa 
Viestejä7047

tuloerojen pienentämisellä minimiin ja kansalaispalkalla voisi onnistua. todennäköisesti monta innovaatiota jää keksimättä, koska ne 50% pallon asukkaista jotka tienaavat alle 2$ päivässä miettivät mistä saavat huomiselle syötävää.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

taucalm
Seuraa 
Viestejä7047
Tomreal
Yhteiskuntien sijaan ihmistä itseään tulisi kehittää niin että nämä osaisivat hyväksyä yhteiskuntansa epäkohtia; sellaista järjestelmää nyt ei vain tule olemaan jossa kaikilla olisi kivaa. Hyväksyminen ei nyt tarkoita sitä että ihminen muuttuu joksikin narussa vedettäväksi pässiksi (joka se jo tosin valitettavasti on) joka ottaa kaiken paskan niskaan nöyrästi, vaan sitä että alettaisiin oikeasti keskittyä niihin paljon merkittävimpiin asioihin kuin siihen onko kansanedustajista naisia 45 vai 50 prosenttia.
mutta sellainen järjestelmä voisi tulla olemaan, ettei yhdenkään sen jäsenistä tarvitsisi koskaan miettiä, että mistä saa huomenna ruokaa.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

Bushmaster
Kaikki yhteiskunnat ovat tietysti enemmän tai vähemmän kombinaatioita yövartijavaltion ja autoritaarisen totalitarismin väliltä, mutta olisiko mahdollista rakentaa sellaista yhteiskuntaa, joka kykenisi hyödyntämään yksilöiden innovaation ja pyrkimyksen parempaan esim. raharikkauden kautta siten, että se palvelisi kollektiivisesti nykyistä tehokkaammin teknologista kehitystä?

Ajatus on siis se, että yksilöllä olisi nykyisen yhteiskunnan tavoin mahdollisuus valita vapaasti tapansa elää, asumisensa, menonsa ja rahankäyttönsä, koulutuksensa ja harrastuksensa ja yksilöllä olisi kaikki nykyiset oikeusvaltioperiaatteen mukaiset oikeudet ja vapaudet, mutta kaikki yhteiskunnallisesti merkittävät alat olisivat yhteiskunnan omistuksessa korporatiivisten periaatteiden mukaisesti. Tämän rinnalla toimisi myös yksityinen sektori, joka tuottaisi individualistisia hyödykkeitä yksilöiden markkinoille. Ajatuksena on se, että NASA- ja CERN-hankkeen tavoin yhteiskunta kykenisi luultavasti yksityistä sektoria paremmin järjestämään korporaatiot meritokraattisesti, ja niiden tavoitteet olisivat selkeämpiä, ja tärkeintä kaikessa, niissä ei olisi taloudellisia intressejä, vaan ainoastaan intressi kattaa syntyneet kulut sekä tuottaa teknologiaa.

Jotta systeemi toimisi maksimaalisella tehokkuudella, se edellyttäisi myös nykyisenkaltaisen rahajärjestelmän muuttamista. Rahan arvo on aina sovittu ja määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta siinä missä raha on mahdollisuus, on se myös rajoite, sillä markkinoiden laajenemispotentiaali on useissa tapauksissa paljon suurempi kuin se millä nopeudella rahajärjestelmä kasvaa, erityisesti syklisessä vaiheessa (emerging technology).

Käytännön esimerkkinä ET-vaiheesta on esimerkiksi fischer-tropsch - polttoaineteknologia. Se on nykyisellään hyötysuhteeltaan liian matala ja sitä valmistavat laitokset liian pieniä jotta prosessiteknologia ja hyötysuhde saataisiin tarpeeksi hyväksi. Mikäli tällaiselle ET-vaiheessa olevalle teknologialle myönnetään lähes rajaton rahoitus, voidaan silloin rakentaa jopa luultavaa kysyntää suurempi laitos, jotta hinta saadaan pudotettua heti alusta alkaen niin matalaksi, että se on kilpailukykyinen esimerkiksi nykyisen maaöljyn kanssa - tai jopa halvempi. Tällä saadaan poistettua tai minimoitua siirtymäaika, jolloin kaksi rinnakkaista teknologiaa joutuvat kilpailemaan toisistaan ja kuluttavat resursseja rinnakkain. Jos fossiiliset polttoaineet saadaan korvattua nopealla tahdilla synteettisillä FT-polttoaineilla, voidaan siirtyä kokonaan uusiutuvien energianlähteiden piiriin polttoaineraaka-aineiden hankkimisessa ja tuottamisessa, ja tuotannon stabiloituessa polttoaineiden hinnat vakautuvat.

Jos budjetointivastuu siirrettäisiin keskusvaltioille, ne voisivat rahoittaa korporaatioiden toimintaa, ja niiden kautta, niiden tekemien investointien sekä niiden työntekijöilleen maksamien palkkojen muodossa raha siirtyisi yksityisen sektorin käytettäväksi. Tällöin rahan määrä olisi aina suoraan verrannollinen korporaatioihin, mutta raha ei olisi kehityshankkeita hidastava tekijä, sillä sitä voitaisiin investoida teoriassa määräämättömästi, jolloin myöskin työntekijöiden määrää voitaisiin kasvattaa, ja sitä kautta luoda yksityiselle sektorille hyvinvointia. Toinen tärkeä pointti on se, että kun korporaatiot saavat rahoituksen auktoriteettitaholta, raha on vastikkeetonta, jolloin hankkeiden rakennuskustannuksia ei tarvitse huomioida valmistettaessa tuotetta. Suuri tehdas voidaan rakentaa "tyhjällä rahalla", ja se voidaan laittaa tuottamaan ainoastaan sen verran, joka sen ylläpitoon kuluu. Rakentamiseen kulutettu vastikkeeton raha siirtyy yksityisen sektorin käytettäväksi, jolloin se kasvattaa ostovoimaa ja mahdollistaa resurssien käytön.
Varmaan olisi mahdollista tehdä innovaatioita edistävä yhteiskunta.
Demokratia voi olla tasapäistävää, mutta estää tai yrittää estää yhteiskunnan muuttumista pelkäksi ahneudeksi, joka on nykyisen maailman suurimpia ongelmia. Sosiaalinen vastuu, eli tuloerot eivät saa kasvaa liian suuriksi.
Ihmisen innovaatiota ei tarvitse tuoda esiin "raharikkaiden" asiana, vaan toteuttaa lahjakkaiden ihmisten innovaatioita.
Se taloudellinen resurssi voi olla menestyvä yhtiö, yhteiskunta tai ihmisten yhteinen ponnistus, joka nähdään etua tuottavaksi.
Suuret hankkeet kuten CERN edellyttävät aina valtoiden osallistumista, jolloin taataan vakaa talodellinen rahoitus ja stabiili poliittinen hyväksyntä.
Itse innovatiiviset kehitykset pitäisi olla tieteellisiä ja vapaita politiikasta.
Kilpailu on aina järkevässä mitassa hedelmällistä.
Jos mennään tilanteeseen, jossa jollakin on ehdoton monopoli asioiden tekemiseen, niin kehitys taantuu.

En kyllä ymmärtänyt mistä "kesksuvaltiosta" oli kannanotossasi kyse.

taucalm
mutta sellainen järjestelmä voisi tulla olemaan, ettei yhdenkään sen jäsenistä tarvitsisi koskaan miettiä, että mistä saa huomenna ruokaa.Ehkä, mutta tuo järjestelmä erittäin todennäköisesti vaatisi vähintään jonkinlaista kollektiivisuutta, mikä taas rajoittaa yksilöiden vapautta; ja sellaisia ihmisiä on olemassa jotka eivät tykkää siitä.

Toinen juttu on sitten se että jotkut ihmiset haluavat myös syödä paljon enemmän kuin toiset, mutta kaikillehan ei ole tarjolla yhtä paljon ruokaa kuin keskivertoamerikkalaiselle.

Ainoa keino päästä eroon rahaan kohdistuvasta ahneudesta on luoda kulttuuri, jossa rahaa ei arvosteta niinkään vaan mieluummin jopa halveksutaan. Materiaalisen onnen sijasta ihanteeksi tulisi asettaa henkiset arvot, joiden saavuttamiseen jokaisella yksilöllä on oikeasti potentiaalia.

Tämä ajautui sitten taas tähän.

1) Köyhät kärsivät
2) Rahasta pitäisi päästä eroon

Pointti oli siinä, että teknologisen kehityksen kautta resurssienkäyttö saadaan niin edulliseksi, että resursseja on yksinkertaisesti niin paljon jaettavana, että kaikkein individualistisimpienkin intressien jälkeen niillä ruokitaan vielä kehitysmaatkin. Kollektiivisella kehitysavulla tätä rajaa voidaan lieventää jyrkästi.

Rahasta ei tulla IKINÄ pääsemään eroon. Raha on käsite, ei objekti. Samoin vaihdanta. Kaikissa maissa joissa kysyntää ja tarjontaa on yritetty hallita keinotekoisesti, on rinnalle syntynyt musta pörssi.

Tasapäistäminen taas tappaa innovaation. Tasapäistämistä tulee tehdä sen verran, että kaikille taataan perustulo - jos on yksinkertaisesti niin laiska ettei jaksa tehdä muuta kuin valittaa, miten kaikki muut porskuttavat, voi jäädä kotiin tekemään sohvaan kuoppaa ja kuluttamaan perustuloa.

kaikki yhteiskunnallisesti merkittävät alat olisivat yhteiskunnan omistuksessa korporatiivisten periaatteiden mukaisesti.Julkisen sektorin työntekijöiden omaneduntavoittelu

Byrokraattiset hyväveliverkostot

Korruptio

Lahjonta

...

taucalm
Seuraa 
Viestejä7047
Bushmaster
Pointti oli siinä, että teknologisen kehityksen kautta resurssienkäyttö saadaan niin edulliseksi, että resursseja on yksinkertaisesti niin paljon jaettavana, että kaikkein individualistisimpienkin intressien jälkeen niillä ruokitaan vielä kehitysmaatkin. Kollektiivisella kehitysavulla tätä rajaa voidaan lieventää jyrkästi.
eikö tässä ole ongelmana se, että näitä resursseja on rajallisesti? tämän takia myöskään rikkaita ei voi koskaan olla 100% ja tämän vuoksi tuloeroja pitäisi kaventaa rajusti, mitä pienemmät sen parempi ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta.

Bushmaster
Rahasta ei tulla IKINÄ pääsemään eroon. Raha on käsite, ei objekti. Samoin vaihdanta. Kaikissa maissa joissa kysyntää ja tarjontaa on yritetty hallita keinotekoisesti, on rinnalle syntynyt musta pörssi.
tämän vuoksi rahasta juuri tulisi luopua, koska se on käsite eikä sitä ole. resurssit pitäisi jakaa tasaisesti ihmisten kesken ja valvoa, ettei resursseja koskaan kuluteta enemmän kuin niitä samalla aikavälillä uusiutuu.

Bushmaster
Tasapäistäminen taas tappaa innovaation. Tasapäistämistä tulee tehdä sen verran, että kaikille taataan perustulo - jos on yksinkertaisesti niin laiska ettei jaksa tehdä muuta kuin valittaa, miten kaikki muut porskuttavat, voi jäädä kotiin tekemään sohvaan kuoppaa ja kuluttamaan perustuloa.
ei tasapäistäminen tapa innovaatioita. päivittäinen stressaaminen rahojen riittävyydestä ja konemainen mitään (rahan lisäksi) antamaton orjatyö tappaa innovaatiot.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

taucalm
rahasta juuri tulisi luopua, koska se on käsite eikä sitä ole. resurssit pitäisi jakaa tasaisesti ihmisten kesken ja valvoa, ettei resursseja koskaan kuluteta enemmän kuin niitä samalla aikavälillä uusiutuu.

ei tasapäistäminen tapa innovaatioita. päivittäinen stressaaminen rahojen riittävyydestä ja konemainen mitään (rahan lisäksi) antamaton orjatyö tappaa innovaatiot.
Tajuat varmaan ideasi toteuttamisen mahdottomuuden itsekin?

Jos resurssit jaetaan tasan ihmisten kesken, ei kenelläkään ole enää mitään insentiiviä tuottaa innovaatioita, tuottaa "parempaa". Jos saan samat resurssit kuin naapurin kalle evääni liikauttamatta, valitsen tietenkin tällaisen elämäntavan ja kulutan 100 %:sen vapaa-aikani johonkin muuhun kuin työntekoon ja stressaamiseen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat