Seuraa 
Viestejä45973

Keskustelu uraanikaivoksista Suomessa on edennyt siihen pisteeseen,
että se on enää kahden jääräpään ikuisuuksiin venynyt "eipäs-juupas"-
jahkaus, nimittäin tämän "vastaaja_s24.." ja "tintin" välillä. Ketä tuom-
moinen enää kiinnostaa, jos ei jahkaajia itseään ?

Jaksetaan jänkyttää säteilyarvoista ja niiden vaikutuksesta, vaikka
eksaktia tietoakin on olemassa, mm. "Unabomberin" esiin tuoma 40
vuoden tilasto Kanadan ja Australian uraanikaivoksilta UIC:lta. Kumpi-
kaan ei anna periksi, "vastaaja_24" ilmeisestikin ideologisista syistä,
"tintti" puolestaan on muutoin hyvin asiallisena hermostunut niin pal-
jon, että alkaa nimitellä "vastaaja_24..":aa "idiootti_24..":ksi

Niin perin inhimillistä, kyllä, mutta olisiko "pöydän puhdistaminen" täs-
sä kohtaa paikallaan ja uuden keskustelun avaus asiapohjalta ?
"Tintti" siihen voidaan ottaa mukaan, mutta "idioot... anteeksi "vastaa-
ja_24" ja säestäjänsä "miikhael", molemmat kai greenpeacelaisia tai
muita "maan ystäviä" ( minkähän maan ) tuskin, tai turha ja
maalle vahingollinen indoktrinaatio jatkuu, jatkuu ja jatkuu .....

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (12)

Minua kiinnostaisi jonkun talouteen perehtyneen arvio siitä, kannattaisiko suomalaisten omia kaivokset?

Nyt jos ranskalaiset löytävät tarpeeksi rikkaan esiintymän, ostaako Suomi ranskalaisten louhiman ja rikastaman uraanin takaisin? Käykö samalla tavalla kuin TV- ja radioantenniverkon myymisessä Digitalle?

Ympäristöhaitoista en kanna huolta, sillä onhan noita uraanikaivoksia muuallakin, ja aika selkeästi on tullut esille että suomalaisessa normaalissa huoneilmassa on enemmän säteilyä kuin kaivosympäristössä.

Suomalaiset geologit tuntuvat pitävän vähäisenä mahdollisuutta,
että meiltä löytyisi riittävän rikas esiintymä kaivostoiminnan avaa-
miseen ( korjaan mielelläni, jos olen väärässä ? ).

Toisaalta, ne vähäiset tiedot, joita mm. IVO:n Askolan Lakeakalliolla
1958-61 suorittamasta koemittaisesta kaivannasta on olemassa, kertovat
malmin keskimääräisen uraanipitoisuuden ( U3O8:ksi laskettuna )
olleen n. 0,1%.

Yleisesti katsottaneen kannattavan kaivostoiminnan rajan liikkuvan,
samoin tavallisimmaksi oksidikseen U3O8 laskettuna, välillä 0,05-0,20%,
jolloin Askolan uraani hinnan nyt noustessa saattaisi tulla uudestaan
kiinnostavaksi, vaikka Geologian tutkimuskeskus 1970-luvun kartoi-
tuksessaan tulikin lopputulokseen, ettei kaivostoiminta silloin olisi
maassamme kannattanut.

Kioton paineissa ja Venäjän maakaasun toimitustenkin epävarmuus-
tekijöiden johdosta uraanin nouseva hintakehitys tullee jatkumaan,
tällä hetkellähän OECD-maissa uraanipolttoaineella on lievää yli-
tuotantoa tuoreen OECD:n raportin mukaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
UNABOMBER
Keskustelu uraanikaivoksista Suomessa on edennyt siihen pisteeseen,
että se on enää kahden jääräpään ikuisuuksiin venynyt "eipäs-juupas"-
jahkaus, nimittäin tämän "vastaaja_s24.." ja "tintin" välillä. Ketä tuom-
moinen enää kiinnostaa, jos ei jahkaajia itseään ?

Touché. Ehkä keskustelua seuraavia kiinnostaa se, kuinka säälittäväksi se voikaan vielä äityä?

O.K.

"UNABOMBER" vetäytyy keskustelusta ja
jättää foorumin asiaa tunteville ja asiallisille
tuntemattomille.

------------------------------------
"Fac ut Gaudeam"

Dr_Strangelove
Suomalaiset geologit tuntuvat pitävän vähäisenä mahdollisuutta,
että meiltä löytyisi riittävän rikas esiintymä kaivostoiminnan avaa-
miseen ( korjaan mielelläni, jos olen väärässä ? ).

Ihan oikeassa olet.

Geologina en ole jaksanut huomioida viimeaikoina ollenkaan koko uraanikeskustelua: Se on tuntunut menevän niin pahasti harhateille.

Uraanimalmeista ja niiden pitoisuuksista en kovin paljoa tiedä, mutta malminetsinnästä ylipäätänsä alkaa olla aika paljon kokemusta. Ihmisillä ja varsinkin joillakin nimeltä mainitsemattomilta hysterisoijilta tuntuu unohtuneen, että malminetsintä ei todellakaan tarkoita kaivoksen avaamista ja vaikka mahdollinen mineralisaatio todettaisiinkin tutkimuksissa ekonomisesti kannattavaksi eli malmiksi, ei se todellakaan vieläkään tarkoita kaivoksen avaamista.

Varauksien ja valtauksien tarkoitus on antaa malmiaetsivälle taholle tutkimusrauha alueella ja, kuten sanoista voi päätellä "varata" alue malminetsijän käyttöön. Tämä käyttä ei haittaa tai rajoita esim. jokamiehenoikeuksia. Mahdollisesti tutkimuksista aiheutuvat vahingot korvataan maanomistajille ja lisäksi valtauksesta maksetaan maanomistajalle vuosittainen valtausmaksu. Jos alueelle perustetaan kaivospiiri mahdollisen kaivoksen perustamista silmälläpitäen, tarkoittaa se sitä, että maanomistaja saa kyllä käyvän korvauksen ja neuvottelunvaraakin on. Suuri kauhistus eli PAKKOLUNASTUS on vasta viimeinen keino. Ei ole kaivosyhtiöllekään kovin järkevää alkaa taistelemaan maanomistajien kanssa: Sehän tarkoittaisi vain lisäkuluja mm. oikeusjuttujen vuoksi.

Kaivostoiminnasta sinänsä syntyy vaihtelevia määriä haittaa luonnolle. Mutta Suomen ympäristölainsäädäntö on kyllä niin tiukka, että haitat saadaan minimiin. Täytyy muistaa, että minkään metallisen raaka-aineen kierrätys ei nykymaailmassa onnistu 100% tehokkuudella, joten tulemme tulevaisuudessakin tarvitsemaan uusia malmeja hyödynnettäväksi. Toinen vaihtoehto on tietenkin tehdä kaikki vaikkapa muovista tai puusta ja rakentaa ydinvoimaloiden tilalle saunankiukaita.

Voisin heittää ilmoille kysymyksen, jota jokainen voi miettiä kohdallaa: Haluammeko pitää yllä NIMB- ajattelua. Eli louhittakoon kaikki raaka-aineet kehitysmaista ja muista "takapajuloista", joissa ei ole välttämättä minkaanlaista ympäristölainsäädäntöä, jälkihoitovelvoitteita ja toiminnan paikanpäälle jäävät tuotot menevät muutamalle korruptoituneelle valtaapitävälle. Tuodaan sitten lopputuote tänne meidän "paremman porukan" käytettäväksi. Vai louhitaan malmeja Suomessa (ja muissa länsimaissa) suuremmilla kustannuksilla, jolloin jälkihoito tulee hoidettua (toimija joutuu mm. tallettamaan rahaa ulkopuoliselle tilille, jonka avulla jälkihoito yms. toteutetaan esim. konkurssi tapauksissa).

Kuten aiemmissa keskusteluissa muistaakseni on mainittukin, uraania voidaan louhia monin menetelmin. JOS, ja ISO JOS Suomessa tulevaisuudessa mietittäisiin uraanikaivoksen avaamista, niin lainsäädäntö ja yleinen mielipide kyllä pitäisi huolen, että mihinkään törkeyksiin ei mennä. Antaa malminetsinnän jatkua vaan mahdollisimman laajana jokapuolella Suomenmaata; Sehän tarkoittaa tuloja valtiolle ja yksityisille ihmisille koko malminetsinnän ajan. Mikäli jotain ekonomisesti kannattavaa sattuu löytymään, niin iskeköön sitten kaivostoiminna vastustajat kapuloita rattaisiin. Ei siinä etsintävaihessa vielä kenenkään "kaivoja saastuteta" tai "taloja ja pottumaita revitä", Ei tosin suurella todennäköisyydellä myöhemminkään.

Uraanikeskustelussa en ymmärrä sitä, että puhutaan pohjaveden (lue: ihmisten kaivot) pilaantumisesta. Jos se porakaivo sattuu sijaitsemaan uraanimineralisaatiossa, niin kyllä siellä on jo nyt mm. uraania, radonia, thoriumia, uraanin hajoamisessa syntynyttä lyijyä yms. Ei se kaivostoiminta niitä "myrkkyjä" sinne tuo, vaan ovat ne siellä kalliossa jo jonkunaikaa muhineet, joten onkohan sitä vettä nytkään kauhean järkevää hörppiä...

Näin maallikkona tulee sellainen kuva, että meillä olisi maaperässä
poikkeuksellisen paljon radonia, löytyyhän sitä asunnoista tietyillä
paikkakunnilla haitaksi asti, joudutaan tuulettamaan välipohjia tai
ilmastamaan kaivovettä.

Onko tällä relevanssia uraanin määrään, toisin sanoen onko radon-
paikkakunnilla myös rikkaita uraaniesiintymiä ?

Britanniassa tuuletetaan kellareita toisenlaisesta ongelmasta. Siellä
asutus on niin vanhaa että lähes joka paikassa on "landfill" ja sieltä
puhkuu ilmaan metaanikaasua, jota saattaa kerääntyä räjähdys-
vaarallisia määriä kellareihin.

Tällaista ongelmaa ei tietääkseni meillä esiinny ?

Uraania louhittaessa käytetään vettä ja rikkiaineita tai muita
kemikaaleja, jotta saadaan erotettua itse aine sorasta ja
kivistä. Mitenkä on noiden aineiden ja saastuneen louhinta-
veden päästöt, että mihinkä ne joutuvat?

Sitten on tietysti se, että jos on avolouhosta, niin ei se
jokamies voi siellä avolouhoksella harjoittaa jokamiehen
oikeuttaan kuten marjanpoimintaa, koska siellä on se
avolouhos.

Dredex
Uraania louhittaessa käytetään vettä ja rikkiaineita tai muita
kemikaaleja, jotta saadaan erotettua itse aine sorasta ja
kivistä. Mitenkä on noiden aineiden ja saastuneen louhinta-
veden päästöt, että mihinkä ne joutuvat?

Sitten on tietysti se, että jos on avolouhosta, niin ei se
jokamies voi siellä avolouhoksella harjoittaa jokamiehen
oikeuttaan kuten marjanpoimintaa, koska siellä on se
avolouhos.

Ihan totta puhelet kemikaaleista. On myös muistettava, että ainahan malmeissa on myös sellaisia alkuaineita, jotka ovat haitallisia ja pyritään poistamaan. Tällaisia mm. kadmiun, elohopea ja arseeni (monissa kultamalmeissa), Uraani malmioista en tiedä. Lainsäädännöllä noille aineille määritellään päästörajat. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa ja muualla missä lainsäädäntö on kohdallaan pyritään päästöt minimoimaan. Kehitysmaissa yms. ei ole näin, vaan dumpata voi melkein mitä tahansa, joten mikä on moraalisesti oikein? Päästöjä voi rajoittaa esim. suunnittelemalla läjitysalueet oikein ja malminrikastuksen yhteydessä voidaan eihaluttuja aineita ottaa talteen.

Tarkoitin etsintävaihette eli varausta tai valtausta, kun sanoin, että jokamiehenoikeuksia voi kyllä normaalisti harjoittaa. Ja mikäli kaivos joskus perustetaan, ei se kovin valtaisia alueita vie pois marjanpoiminnasta tms. Voidaan puhua yleisesti ottaen muutamista hehtaareista ehkä pariin sataan (ihan vain hatusta tempaistu arvio Suomen oloihin, maailmalla on toki paljon suurempiakin kaivoksia).

Anteeksi eksymiseni otsikosta...

Olen ymmärtänyt, että malmi ( uraniniitti, pikivälke ) liuotetaan
rikkihapolla, kationit saostetaan kalkilla ja uraani ammoniakkikomp-
leksinaan, lopputuloksena raakatuote "yellowcake" , 70 - 90 % uraa-
nia ( oksidinaan U3O8 laskettuna ) sisältävä.

Ammoniakki voitaneen kierrättää, sehän irtoaa keittämällä komplek-
sista, kalsiumsulfaatti eli kotoisemmin kipsi voidaan käyttää raken-
nuslevyinä ( uraanihan on liuoksessa ) ja loppu on hieman alkaa-
lista vettä, joka myös voidaan kierrättää prosessissa.

Lisätietoa otan avoimin mielin vastaan

JOTKUT "MAAN YSTÄVÄT" ( MIKÄ MAA ? ) OVAT KÄYNNISTÄNEET
LEHDISTÖN PALSTOILLA URAANIKAIVOSPELOTTELUN.

VIIS PITÄVÄTKÖ VÄITTEET PAIKKANSA, KANSAHAN EI MITÄÄN
ASIASTA KUITENKAAN YMMÄRRÄ ?

PELOTELLAAN MM. ETELÄ-SUOMEN LÄPI KULKEVILLA URAANIRE-
KOILLA. TÄSSÄ TAHALLAAN SEKOITETAAN HARMITTOMAN URAA-
NIKONSENTRAATIN KULJETUS YDINJÄTEKULJETUKSIIN.

TAVOITTEENA "HYVÄ YDINVOIMA" SUOMENLAHDEN TSERNOBYLISTA
KAAPELIA PITKIN SUOMEEN ?

KUKA RAHOITTAA KAUHUTOUHUA ?

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat