Sivut

Kommentit (182)

deep purpose
Seuraa 
Viestejä1196

Aikas jännää et ihmisen elämän puitteet mahdollistaa ruuan, teknologian, hapen ja ihan vitailis melkein kaiken muunkin, mut yhtään ei ihmettele sitä yllättävän moni.

If you want to understand me, you need to be universal, if you don't understand me, you suck at it.

Reuwen59
Seuraa 
Viestejä88

Sielu, henki, elämä eivät ole aineen ominaisuuksia. Planeetallamme on lukuisia eri kivilajeja ja ne voidaan analysoida, mitä metallia se sisältää etc. Onko joku jossakin eristänyt jostain malmikivestä hengen tai sielun tai elämän. Elämä ei siis ole aineen ominaisuus, sen täytyy tulla aineeseen aineen ulkopuolelta, eikä mihin tahansa aineeseen, vaan tiettyyn molekyyli rakenteisiin, jotka koostuvat neljästä aminohaposta ja sokerista. Sokeri, pentoosi, muodostaa rungon johon aminohapot kiinnittyvät päittäin, ikäänkuin tikapuuksi. Jos vertaamme solua mikropiiriin, siinä on miljoonia transistoreja, vastuksia, kondensaattoreita etc. jossakin tietyssä järjestyksessä ja siihen pitää ajaa mikrokoodisekvensseri ja sitten sähköä ja sitten mikropiiri toimii, niin kuin sen suunnittelija on sen ajatellut.

Solu on moninkerroin monimutkaisempi systeemi kuin mikropiiri, ei varmaankaan kukaan väitä mikropiirejä syntyvän spontaanisti johonkin kivilajiin tai saveen ja kehittävän itseensä mikrokoodisekvensserin ja jostakin vielä sähköä toimiakseen. Mutta monet väittävät solun syntyvän spontaanisti, siihen lukuisten neljän aminohapon ja sokerin systeemiä ja sitten vielä jostakin virtaa käynnistyäkseen, solun vain pitäisi olla täydellinen toimiakseen, vartti, puoli, neljäsosan etc. täydellisyydestä ja systeemi ei toimi, eloton pysyy elottomana. Siperian mammuteissa on miljardeja soluja, mutta ne ovat raseemisia, kontaminoituneita, osin tuhoutuneita. Olisi mielenkiintoista herätellä mammuttia henkiin ja jossakin mammutti vainaassa testikkelit ovat säilyneet jokseenkin hyvin, niitä voisi kerätä muutama repullinen ja niistä konstruoida ehyitä mammutin siittiöitä joka sitten asennetaan inserttinä vaikkapa intian norsu naaraan munasoluun ja valvoa että se käynnistää munasolun jakautumisen ja n.9kk jälkeen tapahtuu ihme, melkein mammutti heräsi henkiin. Mammutti vainaita on varmaankin satoja tuhansia, niin, että sekä uros että naaras mammutin spermidejä ja munasoluista voisi konstruoida muutamia terveitä munasoluja ja hedelmöittää se mammutin siittiöllä ja katsoa mitä tapahtuu. 

Keinoemoksi sitten kymmenkunta intian norsuja. 

Niin, siitä elämästä, sielusta ja hengestä, voin sitten väittää ettei elämä ole aineen ominaisuus, siis aine ei voi generoida elämää, se on siis mahdotonta. Klassinen evoluutio uskomus kuitenkin olettaa aineella olevan kyvyn synnyttää elämä, muutoinhan evoluutio olisi hylätty jo +sata vuotta sitten. Mistään aineesta ei ole voitu eristää elämää, sielua ja henkeä. Pasteur tutki asiaa, vain elävä voi tuottaa uutta elämää, eloton on elotonta ja pysyy elottomana.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Reuwen59
Seuraa 
Viestejä88

Evoluutiosta, kuin sen olen ymmärtänyt, seuraavassa on epäilemättä paljonkin virheitä:

Hadean
Näemme joka puolella elämää viruksista sinivalaaseen. Hiili on ainutlaatuinen aine Mendelejevin taulukossa, sillä on vahvuutena kyky muodostaa ehkä miljoonia erilaisia yhdisteitä, mutta se on sen heikkous elämän synnyn kannalta. Jos oletamme alkuilmakehän muodostuneen ammoniakista, hiilimonoksidista ja -dioksideista, vesihöyrystä, rikkihaposta, -vedyistä, syanidista etc. ja alkumaan olleen vulkaanisesti hyvin aktiivista, ilmakehässä taukoamaton ukonilma, salamat kiemurtelivat sankassa kiivaasti pyörteilevissä usvissa ja valaisivat pimeyttä. Meteorit pommittivat puoli sulaa maan pintaa.
Miljoona vuotta planeettamme kivikuori oli vahvistunut niin että vulkanismi oli jo rauhoittunut, kaasukehä oli hyvin toksinen ja hyvin hapan johtuen korkeasta rikkihappo pitoisuudesta, vulkaaninen tuhka sekoittui kaasukehään ja edelleenkin massiiviset hurrikaanit ukonilmoineen hallitsivat säätä. Kallioperä kauttaaltaan basaltti breksiaa maanjäristysten murskatessa sitä.
Miljoona vuotta rikkihapposateet huuhtelevat kallioita, vulkanismi toimittaa kaasukehään miljardeja tonneja rikkivetyjä sekä -dioksidia, tuhkaa, fluoria, klooria etc. Miljoona vuotta ja kaasukehä selkeytyy, vulkanismi vaimenee vähitellen ja litosfäärin kivilajeja uusia syntyy geologisten prosessien tuloksena, rikin, fluorin, kloorin etc. pitoisuudet kaasukehässä vähenee vähitellen lämpötilan laskiessa alle sataan ja kaasun paine laskee. Ensimmäiset höyryiset sateet alkavat, sade sitoo vulkaanista tuhkaa ja liejuiset purot alkavat virrata kuoppiin ja laaksoihin. Planeetan pinta oli pienten lampien ja järvien pilkuttamaa, ne syntyivät miljooniin pienempiin ja isompiin meteori kraattereihin sekä maanjäristyksien ja laavaan muodostamiin mataliin uurteisiin, kuoppiin ja rotkoihin, joissakin meteoreissa oli metalleja ja jotkut niistä toimivat katalyytteinä kemiallisissa prosesseissa.

Reuwen59
Seuraa 
Viestejä88

Archean:
20000 vuotta, ensimmäinen auringon säde pilkistää ukkospilvien lomasta, globaali lämpötila ka. +35 - +70 celsiusta. Ensimmäiset suuret järvet syntyvät, vedet ammoniakin, hiilimonoksidin ja -dioksidin, rikkihapon, kloori ja fluori yhdisteiden kyllästämät, pH arvot n.3 - 8. Vulkanismi tupruttaa tuhkaa ja valuttaa laavaa. Laavan koostumus vaihtelee basalttisesta, dioriittiin, graniitteihin ja pintakivi lajeihin, metallisulfidit muodostavat malmeja, piihappo rikkaat magmat aiheuttavat Krakataun ja Tamboran kaltaisia räjähdyksiä, tuhka ja vesihöyry nousee n.50 - 80km, syntyy pieniä jääkausia tuhkan ja rikkidioksidin vaikutuksesta, aurinko paksujen tuhkapilvien takana jotka heijastavat auringon valon ja lämmön takaisin avaruuteen, auringon UV säteily hajottaa vesimolekyylejä, vety karkaa avaruuteen ja happea rikastuu tuhkapilviin. Isot järvet peittyvät jäähän, jonka pinnalle tuhka laskeutuu, ukonilmat harvassa kuten hurrikaanitkin. Kaasukehä alkaa hapettumaan tuhkan tuomana. Vapaata happea melko vähän. 15 vuotta kun ensimmäisiä orgaanisia molekyylejä syntyy joidenkin metallien katalysoimina ja niistä kymmenistä tuhansista yhdisteistä polarisoituvat heikon sähkökentän vaikutuksesta vasen ja oikea kätisiksi. Näin orgaanisien yhdisteiden kasautumat erottuivat, oikeakätisiä oli merkittävästi vähemmän kuin vasenkätisiä ja kemiallisen evoluution prosessit jatkuivat siten että vasen kätisissä aminohapoissa muodostui enemmistö. Syvällä litosfäärissä karbonaatti mineraaleissa  syntyi muita orgaanisia yhdisteitä mm. asetonia, josta muodostui mm. pentoosia. Näitä yhdisteitä nousi litosfäärin mikrohalkeamia pitkin pinnalle asti. 

Reuwen59
Seuraa 
Viestejä88

Proterozoic.:
.24 tuntia meni ensimmäisten proto RNA muodostumiseen, kuten kvartsikiteen geometria on universaali, niin RNA rakenne on universaali, kun samoihin paikkoihin muodostuu sen komponentit. Neljästä eri aminohapoista muodostui ketjuja pentoosiin yhdistyessä joka paikassa Telluksella, lyhyitä RNA "kiteitä", sen informaation mukaisesti, kuten kvartsikiteessä on oma informaatio sen kasvamiseksi piistä ja hapesta, mutta jos siinä on muita alkuaineita, niin ne muodostavat informaatioita, kuten Mn antaa violetin värin. Heikon sähkökentän vaikutuksesta syntyi kuplia, joiden sisällä RNA oli. Jotkut RNA molekyylit toimivat katalyytteinä kupla RNA:lle, joissa tapahtui mutaatioita, ne alkoivat ahmimaan aminohappoja sekä lyhyitä RNA pätkiä, kuten sauvamagneetit jonoutuvat,  RNA ketjuun liittyi ympäristöstä ja niiden informaatio sisältö kasvoi merkittävästi. Cambrian räjähdys.

Reuwen59
Seuraa 
Viestejä88

Genesis 1 Luku.

1. Alussa Jumala loi Taiwaan ja Maan;
2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli sywyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui wetten päällä.
3,Ja Jumala sanoi : Tulkoon walkeus" ja walkeus tuli.
4. Ja Jumala näki walkeuden hywäksi. Niin Jumala erotti walkeuden pimeydestä:
5. Ja Jumala kutsui walkeuden päiwäksi, ja pimeyden kutsui Hän yöksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta ensimmäinen päiwä.
6. Ja Jumala sanoi: Tulkoon wahwuus; wetten waiheelle, eroittamaan wesiä wesistä.;
Hebrean jälkeen: awaruus.
7 Ja Jumala teki wahwuuden, ja eroitti wedet, jotka owat wahwuuden alla, niistä wesistä, jotka owat wahwuuden päällä: ja tapahtui niin.
8. Ja Jumala kutsui wahwuuden taiwaaksi. Ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen päiwä.
9. Ja Jumala sanoi: kokoontukoon wedet taiwaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiwa näkyy. Ja tapahtui niin.
10. Ja Jumala kutsui kuiwan maaksi, ja wetten kokoukset Hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki sen hywäksi.
11. Ja Jumala sanoi: wihoittakoon maa, ja kaswakoon ruohon, jossa siemen on, ja hedelmälliset puut, jotka hedelmän kantawat lajinsa jälkeen, jossa sen siemen on maan päällä. Ja tapahtui niin.
12. Ja maa wihoitti ja kaswoi lajinsa jälkeen, ja hedelmälliset puut, joiden siemen oli itsessänsä lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hywäksi.
13.Ja tuli ehtoosta ja aamusta kolmas päiwä.
14. Ja Jumala sanoi: tulkoon walkeudet taiwaan wahwuuteen, eroittamaan päiwää ja yötä: ja olkoon merkeiksi, ja ajoiksi,ja päiwiksi ja wuosiksi.
15. Ja olkoon walkeudeksi taiwaan wahwuudessa, paistamaan maan päälle.
16.Ja Jumala teki kaksi suurta walkeutta: suuremman walkeuden päiwää hallitsemaan, ja wähemmän walkeuden yötä hallitsemaan, ja tähdet.
17. Ja Jumala pani ne taiwaan wahwuuteen, paistamaan maan päälle.
18. Ja hallitsemaan päiwää ja yötä, ja eroittamaan walkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hywäksi.
19. Ja tuli ehtoosta ja aamusta neljäs päiwä.
20. Ja Jumala sanoi: kuohuttakoot wedet yltäkyllä liikkuwaisia eläimiä ja linnut lentäköön maan päällä taiwaan awaruudessa.
21. Ja Jumala loi suuret walaskalat,ja kaikkinaiset liikkuwaiset eläimet, jotka wedet kuohuttiwat yltäkyllä kunkin lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset siiwilliset linnut, lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hywäksi.
22. Ja Jumala siunasi heitä, ja sanoi: olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät, ja täyttäkäät meren wedet, ja linnut lisääntyköön maan päällä.
23. Ja tuli ehtoosta ja aamusta wiides päiwä.
24. Ja Jumala sanoi: tuottakoon maa eläimet lajinsa jälkeen, karjan, madot ja pedot maalle lajinsa jälkeen. Ja tapahtui niin.
25. Ja Jumala teki pedot maalle lajinsa jälkeen, ja karjan lajinsa jälkeen, ja kaikkinaiset matelewaiset maalla kunkin lajinsa jälkeen. Ja Jumala näki sen hywäksi.
26. Ja Jumala sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he wallitkaan kalat meressä, ja taiwaan linnut, karjan ja koko maan, kaikki, jotka maalla matelewat.
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuwaksensa, Jumalan kuwaksi Hän sen loi; mieheksi ja waimoksi loi Hän heitä.
28. Ja Jumala siunasi heitä, ja Jumala sanoi heille: Kaswakaatª ja lisääntykäät ja täyttäkäät maata, ja tehkää se teille alamaiseksi; ja wallitkaat kalat meressä, ja taiwaan linnut, ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuwat.
ªHebrean jälkeen: hedelmöitkäät.
29. Ja Jumala sanoi: katso, Minä annoin teille kaikkinaiset ruohot, joissa siemen on koko maan päällä, ja kaikkinaiset hedelmälliset puut, ja puut joissa siemen on, teille ruaksi.
30. Ja kaikille eläimille maan päällä, ja kaikille taiwaan linnuille, ja kaikille, jotka matelevat maan päällä, joissa eläwä henki on, kaikkinaiset wiheriäiset ruohot syötäwäksi. Ja tapahtui niin.
31. Ja Jumala katsoi kaikkia, kuin Hän tehnyt oli, ja katso, ne oliwat sangen hywät. Ja tuli ehtoosta ja aamusta se kuudes päiwä.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6267

En ymmärrä miksi joku on kaivanut iänikuisen topiikin naftaliinista. Mielestäni selkein ja vakavasti otettavin vastaus tuli jo heti ensi postauksessa. Eli nimimerkiltä Astronomy. Liekö hän enää hengissä koko ”sielu”, mutta ainakaan tällä nimimerkillä ei ole ollut vuosikausiin. Vastaus kuitenkin oli ”kuolematon”: eli

”Ihmisellä on sielu. Muuten ei ole selitettävissä se, miksi ihmiset tappaa toisiaan hymyhuulin, tai haluavat aiheuttaa lähimmäiselleen maksimaalista vahinkoa ja kärsimystä. Tämän piirteen ihmisen käyttäytymisen evoluutiossa on saanut aikaan termi "sielu".”

jesper
Seuraa 
Viestejä752

Määrittelykysymys. Psykologian vanha nimitys oli sielutiede, joten aikanaan sielua käytettiin mielen tai tietoisuuden synonyyminä. Kyky tietoisuuteen on elämän ominaisuutena joka tapauksessa ainutlaatuinen. Emme ole zombeja, ja hyvä niin.  

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

jussipussi
Seuraa 
Viestejä52798

JPI kirjoitti:
Mulla ainakin on tietoisuus, vapaa tahto ja sielu.

Mitä luulet näiden haluavan ?

"But scientists estimate that we share our bodies with 38 trillion organisms that play an integral part in keeping us healthy and making us who we are. They crawl across our skin, cling to our intestines, and generally call our bodies home."

https://medicalxpress.com/news/2018-12-bacteria-key-clinical-depression.... .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä52798

--- kirjoitti:

Itse olen henkimaailman Chuck Norris, joten varo kun seuraavan kerran pieraiset, se ei nimittäin ehkä olekaan viaton pieru, vaan meikäläinen saattaa olla sieluvarkaissa! Elämme jänniä aikoja...
Kukahan sen pierun tuottaakaan? Omasta vaapasta tahdostako, tulee pieru ulos?

JPI
Seuraa 
Viestejä28776

jussipussi kirjoitti:
Jos meillä on vapaa tahto niin miksi me piereskelemme hississä, vai  juuri sen vuoksiko?

No jos ei piereskele eikä paskanna, niin kuolee ennemmin tai myöhemmin ja kuolleena ei vapaalla tahdolla ole mitään tekoa.

3³+4³+5³=6³

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6267

JPI: Mulla ainakin on tietoisuus, vapaa tahto ja sielu

Millä ”mulla”? Kait käsität että ”sinä” on valtava ekosysteemi. Se ”mä” on totaalissa alakynnessä kaikille miljardeille määrittelemättömille (ja usein määritellyillekin) entiteeteille joilla mielestäsi sitten ilmeisesti ei ole niitä ”tietoisuutta, vapaata tahtoa ja sielua”. Mutta simpsalabim, näiden entiteettien kantotelineellä nimeltä ”mä” nämä löytyvät. Omituista. Tämä ”vapaa sielu” sitten yrittää kynsin hampain roikkua jotenkin kiemurrellen ja luovien tässä kuohuvassa valtavirrassa (muka syöden terveellisesti, ottaen äidin määräämät vitamiinipillerit, yrittäen välttää liikaa alkoholia, huumeista ja tuhmista naisista puhumattakaan, käyden ystävien potkimana väkisin joskus happihyppelyllä plus sata muuta sangen epätoivoista temppua). Mutta eihän se pitkän päälle onnistu; noutaja tulee. Ja koko muu seurakunta veisaa iloista hoosiannaa, saavat rauhassa näkertää sinut sieluinesi ikuiseen materiakiertoon. Nämät eivät ilmeisesti edes kaipaa niitä vapaita tahtoja ja sieluja. Voittajia ovat muutenkin. Ilmankin.

ahkera kalat
Seuraa 
Viestejä1806

JPI kirjoitti:
Mulla ainakin on tietoisuus, vapaa tahto ja sielu.

Ollaan avokätisiä ja sovitaan että tuo tietoisuus pitää paikkansa. Saako perustelut noille kahdelle viimeiselle. Kuulostaa hieman hihhulilta.

Situation: You're in danger of living a life so soft and comfortable, that you will die without ever realizing your true potential.
-David Goggins

ahkera kalat
Seuraa 
Viestejä1806

jussipussi kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Mulla ainakin on tietoisuus, vapaa tahto ja sielu.

Mitä luulet näiden haluavan ?

"But scientists estimate that we share our bodies with 38 trillion organisms that play an integral part in keeping us healthy and making us who we are. They crawl across our skin, cling to our intestines, and generally call our bodies home."

https://medicalxpress.com/news/2018-12-bacteria-key-clinical-depression.... .


Jep. Upeat yksisoluiset veljemme valmistavat ison osan toimintaamme ohjaavista välittäjäaineista. Siksipä ruokavaliomme selittäneekin ison osan länsimaiden mielenterveysongelmista. Lisäksi aivot ovat tietoisuuden ja minuuden synnyttäjinä täysin yliarvostettu elin kun ottaa huomioon millaista valtaa tietoisen kokemuksen luomisessa enteerinen hermosto käyttää https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3845678/
Sitä vartenhan energiasyöppö tietoisuus on syntynyt:homeotaasimme ylläpitoon.

Situation: You're in danger of living a life so soft and comfortable, that you will die without ever realizing your true potential.
-David Goggins

ahkera kalat
Seuraa 
Viestejä1806

Lentotaidoton kirjoitti:
JPI: Mulla ainakin on tietoisuus, vapaa tahto ja sielu

Millä ”mulla”? Kait käsität että ”sinä” on valtava ekosysteemi. Se ”mä” on totaalissa alakynnessä kaikille miljardeille määrittelemättömille (ja usein määritellyillekin) entiteeteille joilla mielestäsi sitten ilmeisesti ei ole niitä ”tietoisuutta, vapaata tahtoa ja sielua”. Mutta simpsalabim, näiden entiteettien kantotelineellä nimeltä ”mä” nämä löytyvät. Omituista. Tämä ”vapaa sielu” sitten yrittää kynsin hampain roikkua jotenkin kiemurrellen ja luovien tässä kuohuvassa valtavirrassa (muka syöden terveellisesti, ottaen äidin määräämät vitamiinipillerit, yrittäen välttää liikaa alkoholia, huumeista ja tuhmista naisista puhumattakaan, käyden ystävien potkimana väkisin joskus happihyppelyllä plus sata muuta sangen epätoivoista temppua). Mutta eihän se pitkän päälle onnistu; noutaja tulee. Ja koko muu seurakunta veisaa iloista hoosiannaa, saavat rauhassa näkertää sinut sieluinesi ikuiseen materiakiertoon. Nämät eivät ilmeisesti edes kaipaa niitä vapaita tahtoja ja sieluja. Voittajia ovat muutenkin. Ilmankin.


JPI viitannee minuudella subjektiiviseen kokemukseen. Missään muussa kontekstissahan tuon termin käytössä ei ole mitään järkeä. Mutta ongelmiin ajaudutaan kyllä tuossakin. Odotamme mielenkiinnolla että JPI selventää meille mikä on tämä minä joka sielun tietoisuuden ja vapaan tahdon omistaa.

Situation: You're in danger of living a life so soft and comfortable, that you will die without ever realizing your true potential.
-David Goggins

ahkera kalat
Seuraa 
Viestejä1806

Kun käännämme katseemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen kristuksen tai nykytieteen opetuksiin havaitsemme että ketjun otsakkeen kysymys on lähtökohdiltaan nurinkurinen. Sielu ei ole ihmisen ominaisuus vaan ihminen on sielun naamio.

Situation: You're in danger of living a life so soft and comfortable, that you will die without ever realizing your true potential.
-David Goggins

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat