Seuraa 
Viestejä5002

Joka puolella näkyy uusia mullistavia nanoteknologiaan perustuvia keksintöjä, autovahat, maalit, itsepuhdistuvat ikkunat ja farmarihousut jne.

Nanomateriaalien voittokulku muistuttaa asbestin yleistymistä 60-luvulla joka johti tietämättömyyden aiheuttamaan katastrofiin. Asbestikuidut olivat erittäin helposti leviäviä ja tappavia, mitä ei ilmeisesti käsitetty silloin.

Nanokuidut ovat valtavan paljon pienempiä ja tunkeutuvat soluihin tuosta vaan. Myöhemmin tulevat tutkimukset kertonevat vaaroista tarkemmin.

Nanotekniikan haittoja

Yksi kehittyneeseen nanoteknologiaan liittyvä pelko on se, että nanobotit pääsevät vapaaksi ja replikoituvat loputtomasti, ”syövät” koko maapallon ekosysteemin (globaali ekofagia) ja muuttavat maapallon lopulta ”harmaaksi mönjäksi” (grey goo). Tämä pelko on kuitenkin melko aiheeton, kuten K. Eric Drexler ja Chris Phoenix osoittavat julkaisussaan Safe Exponential Manufacturing. [1]

Suuremmat pitkän aikavälin riskit liittyvätkin tietoisesti valmistettuun tuhoisaan nanoteknologiaan. Nykyisistä riskeistä suurimmaksi katsotaan nanopartikkelien mahdollinen myrkyllisyys niiden joutuessa ihmisen hengityselimiin ja muualle kehoon.lähde? Suomessa nanomateriaalien turvallisuutta tutkitaan mm. Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksessa.

Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkisen mukaan tulee viemään vuosia, ennen kuin meillä on toksikologista tietoa nanoteknologiasta sen käytön riskien arviointiin.[

http://fi.wikipedia.org/wiki/Nanoteknologia


Nanoturvallisuuskeskus

tuottaa käytännönläheisiä, tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja menetelmiä, jotka edistävät nanomateriaalien turvallista käyttöä työpaikoilla
tutkii nanopartikkelien terveysvaikutuksia ja kehittää menetelmiä haitallisten hiukkasten tunnistamiseksi
edistää mahdollisuuksia arvioida ja kontrolloida altistumista nanohiukkasille työpaikoilla
tuottaa työkaluja työpaikkojen riskien hallintaan ja koulutuspaketteja eri työterveyden alan toimijoille
levittää nanohiukkasten turvallisuuteen liittyvää tietoa eri kohderyhmille, esim. viranomaisille, tiedeyhteisölle, yrityksille ja kansalaisille

http://fi.wikipedia.org/wiki/Nanoturvallisuuskeskus

http://science.howstuffworks.com/gray-goo.htm

Mielestäni nanotuotteiden leviämistä tulisi hieman hillitä ennen kuin tutkittua tietoa niiden todellisista riskeistä alkaa olla saatavilla.

linkkejä:
http://www.nanocare.fi/technologie.htm
http://www.talentumevents.fi/tapahtumat ... e/a2135254

Nanopartikkelien valvonta

Nanopartikkelien valvonta on tavanomaista elintarvikevalvontaa. Toimija vastaa itse tuotteittensa turvallisuudesta ja säädöstenmukaisuudesta. Koska analyyttinen valvonta ei ole vielä mahdollista nanopartikkeleille, viranomaisvalvonta pohjautuu koostumuksen kuvauksen, pakkausmerkintöjen ja kauppa-asiakirjojen valvontaan.

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvi ... _valvonta/

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Kommentit (10)

Vierailija

Tuo gray goo -skenaario liittyy ainoastaan nanorobotteihin eikä nanoteknologiaan yleisesti. Ei ole varmaa, pystytäänkö tuon skenaarion kannalta riittävän kehittyneitä nanorobotteja koskaan valmistamaan.

Pikkuruiset nanokuidut voivat tutkijoiden mukaan hengitettäessä olla yhtä vaarallisia terveydelle kuin asbesti, uutisoi Daily Mail.

Nanokuituja käytetään laajasti erilaisiin arkipäivän tavaroihin, kuten urheiluvälineisiin, vaippoihin ja imureihin.

Jotkut kuiduista ovat kuitenkin muodoltaan samanlaisia asbestikuitujen kanssa, joiden tiedetään aiheuttavan keuhkosyöpää. Hiirillä tehdyn tutkimuksen mukaan pidemmät nanokuidut ovat vaarallisempia.

Vaikka hiirten ja ihmisten keuhkot ovat erilaiset, tutkijat toivovat silti tulosten auttavan kehittämään turvallisempia nanokuituja.

Hiirten keuhkoihin ruiskutettiin eri pituisia hopeisia nanokuituja. Yli viisi mikrometriä pidemmät kuidut tarttuivat keuhkoihin ja aiheuttivat tulehduksia. Sitä pienemmistä kuiduista ei havaittu olevan haittaa keuhkoille.
http://www.tohtori.fi/?page=4229755&id=0496640

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Nanohiukkasia sisältävät kuluttajatuotteet voivat olla terveydelle haitallisia. Nature Nanotechnology -lehdessä julkaistu uusi tutkimus osoittaa, että erityisesti pienet, alle 30 nanometrin kokoiset hiukkaset, ovat terveysriski.

Nanohiukkasia käytetään Reutersin mukaan jo yli 600 tuotteessa. Pienillä hiukkasilla voidaan parantaa esimerkiksi aurinkovoiteen tehoa.

Yhdysvaltain Duke Universityn tutkijaryhmä on tutkinut pienimpiä nanohiukkasia ja selvittänyt keinoja määrittää niiden vaarallisuus.

Alle 30 nanometrin kokoisilla hiukkasilla on tutkimuksen mukaan ominaisuuksia, jotka voivat haitata solujen toimintaa. Ne saattavat esimerkiksi reagoida muiden molekyylien kanssa arvaamattomilla tavoilla.

Erilaisia nanohiukkasten ja biomolekyylien yhdistelmiä on niin paljon, että niiden turvallisuuden todistaminen on nykymenetelmin vaikeaa. Ja tuotteita tulee jatkuvasti lisää.

”On olemassa ääretön määrä potentiaalisia uusia nanopartikkeleita, joten tarvitsemme keinon vähentää työmäärää”, kertoi Duke Universityn nanotekniikan professori Mark Wiesner Reutersille.

Tutkijat pyrkivätkin kehittämään keinoja nanohiukkasien luokitteluun niiden ominaisuuksien ja vaikutusmekanismien perusteella. Näin pyritään saamaan aikaan tehokkaampi tapa arvioida uusien tuotteiden myrkyllisyyttä.

”Vaikka onkin raportoitu nanopartikkeleiden myrkyllisyyden kasvamisesta niiden koon pienentyessä, on edelleen epäselvää onko se haitallista ympäristölle tai ihmiselle”, sanoo Wiesner.

Nanohiukkasten riskit olivat esillä muun muassa viime kuussa, kun kävi ilmi, että kiinalaisessa maalitehtaassa sairastuneiden naisten keuhkoista löytyi nanopartikkeleita. Nature Nanotechnologyn mukaan tutkimuksissa ei lopulta saatu selville, johtuivatko oireet nanohiukkasista vai muista maalien kemikaaleista.
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... le/a327997

NANOMATERIAALIEN MAHDOLLISUUDET JA RISKIT
Esiselvitys, http://www.nanobusiness.fi/uploads/nano-esiselvitys.pdf

Tuolta(kin) saa jonkunlaisen käsityksen siitä mitä on tutkittu ja tutkitaan,
http://www.evira.fi/files/attachments/f ... 112009.pdf

Ihmisen elimistöön tunkeutuneet nanohiukkaset voivat aiheuttaa Alzheimerin tautia, osoittaa tuore tutkimustulos. Tieto on kuitenkin vain jäävuoren huippu: nanoteknologian...
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem108_nano.pdf

Nanohiukkasilla on laaja pinta-ala suhteessa massaan. Elimistössä nano­hiukkaset päällystyvät helposti muilla aineilla – ne reagoivat esimerkiksi proteiinien, rasvojen ja sokereiden kanssa.

Monet nanohiukkaset pääsevät elimistössä solujen sisään pienen kokonsa takia. Toinen syy on, että nanohiukkasen päälle kerääntynyt aine hämää solua. Proteiineilla ja muilla molekyyleillä päällystyminen aiheuttaa lisähaasteita synteettisten nanohiukkasten vaikutusten arvioinnille.

– Nanopartikkelit voivat aiheuttaa erilaisia vasteita solussa riippuen siitä, millä niiden pinta on peittynyt.

Niinpä nanohiukkasten vaikutusten arviointiin ei riitä vain vaikkapa ilman nanohiukkaspitoisuuden mittaaminen, vaan pitää tietää, mihin nanohiukkanen reagoi elimistössä.

Solukokeita on tehty paljon, mutta ne kertovat vain vähän aineiden toksisuudesta.

– Eläinkokeilla saadaan melko luotettavia tuloksia.

Kuluttajien riskit 
eivät ole suuret

Savolaisen mukaan nanohiukkasten kulkureittejä ja vaikutusta elimistössä ei tunneta vielä kovin hyvin. Keuhkoaltistusta pidetään suurimpana ongelmana erityisesti työympäristössä.

– Keuhkojen kautta nanohiukkaset pääsevät helposti elimistöön. Iho sen ­sijaan suojaa kohtuullisen hyvin nano­hiukkasilta.

Nanomateriaalien tuotantoon osal­listuvilla työn­tekijöillä on suurin riski altistua nanohiukkasille haitallisessa määrin. Savolainen ­arvioi, etteivät kuluttajien riskit ole kovin suuret.

– Useimmissa kuluttajatuotteissa nanoteknologian hyödyt voittavat mahdolliset haitat. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi aurinkovoiteet sekä lääketieteelliset sovellukset, kuten rokotteet ja nanolääkkeet, ja lukuisat teolliset ­sovellukset, kuten erilaiset pinnat, elek­troniikka, pakkaukset tai vaikkapa kännykät.

Nanomateriaalien ympäristövaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Vaikkapa kännykässä käytetyt nanomateriaalit voivat olla kuluttajan kannalta turvallisia, mutta mihin ne joutuvat kun kännykästä tulee romua?

Vain kourallisesta ­aineita on systemaattista turvallisuustietoa. Haitoista tiedetään esimerkiksi, että tietyt jäykät moniseinäiset hiilinanoputket voivat ­aiheuttaa mesotelioomia rottien ja hii­rien vatsaonteloissa. Lisäksi tiedetään, ­että nanokokoinen titaanioksidi voi hengitettynä aiheuttaa keuhkotulehdusta ja keuhkojen arpeutumista. Verenkierrossa titaanioksidihiukkaset kertyvät hiussuonten seinämiin ja ahtauttavat suonia tulehdussolujen kertyessä verisuonen seinämään. On myös viitteitä siitä, että eräät synteettiset nanohiukkaset, kuten titaanioksidi tai tietyt hiilinanoputket, voivat vaurioittaa perimää.

Nanohiukkaset voivat myös päästä ­aivoihin. Koe-eläimillä on todettu synteettisten mangaanioksidihiukkasten pääsevän nenäontelon hajuepiteelin kautta etuaivojen alaosassa sijaitsevaan hajukäämiin. Ei ole kuitenkaan havaittu, että nanohiukkaset pystyisivät läpäisemään veri-aivoesteen.

– En muista, että viranomaiset olisivat toistaiseksi kieltäneet yhtään nanomateriaalia. Yhdessä tapauksessa yritys veti markkinoilta materiaalin, jonka oli havaittu aiheuttavan haittoja.

Tilanne säätelyn osalta 
on sekava

Nanohiukkasten tuotantoa ja käyttöä säätelevät kemikaalialtistuksia varten kehitetyt lait ja säädökset. Ne ovat kuitenkin suurelta osin riittämättömiä nanohiukkasten turvallisuuden arviointiin. Esimerkiksi kemikaaleja säätelevä EU:n REACH-asetus on tehty 2000-luvun vaihteessa, eikä siinä vielä osattu ­ottaa nanoturvallisuutta kovin hyvin huomioon.

– Sääntely kehittyy koko ajan ja REACH-asetusta uudistetaan. Tällä hetkellä tilanne EU:ssa on silti jokseenkin sekava.

Tilanne kuitenkin paranee – hitaasti. Nanoturvallisuuskeskus johtaa EU-hanketta, jossa kehitetään nanomateriaalien turvallisuusluokittelijaa. Tarkoitus on kerätä suuri määrä nanomateriaalien käyttäytymiseen liittyvää tietoa erilaisia omiikkoja käyttäen ja yhdistää näin ­saatu tieto toksisuustutkimusten tuloksiin.

– Luokittelijan avulla voitaisiin tunnistaa sellaiset materiaalin ominaisuudet, jotka liittyvät haittavaikutuksiin.

Tavoitteena on tilanne, jossa valmistajia voitaisiin pyytää toimittamaan tarvittavat biologiset tiedot uudesta nanomateriaalista ja tietojen perusteella materiaalin haitallisuus voitaisiin arvioida luotettavasti.

Savolaisen arvion mukaan hankkeen tulokset voisivat olla käytössä aikaisintaan 2018.

– Käytännössä kestää kuitenkin varmasti lähemmäs vuotta 2030 ennen kuin nanomateriaalien riskejä päästään arvioimaan tehokkailla, nopeilla ja huokeilla menetelmillä.
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html ... 274/type=1

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5002

Vaikka nanotekniikka antaa uskomattomat tulevaisuudennäkymät on siinä myös valtavia riskejä olemassa.

Nanotekniikka voi tuoda asbestityyppisen ongelman satakertaisena. Tai sitten voi käydä niin, että harmaa massa peittää meidät alleen.

The gray goo threat makes one thing perfectly clear: We cannot afford certain kinds of accidents with replicating assemblers.

Gray goo would surely be a depressing ending to our human adventure on Earth, far worse than mere fire or ice, and one that could stem from a simple laboratory accident.6 Oops.


http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html

Maapallolta puuttuu vissiin yhtenäinen eettinen lautakunta joka pohtisi näitä vastuu- ja riskikysymyksiä.

Yleinen mielipide on aina väärässä.

jogger
Seuraa 
Viestejä2936
ROOSTER
Tai sitten voi käydä niin, että harmaa massa peittää meidät alleen.
The gray goo threat makes one thing perfectly clear: We cannot afford certain kinds of accidents with replicating assemblers.

Gray goo would surely be a depressing ending to our human adventure on Earth, far worse than mere fire or ice, and one that could stem from a simple laboratory accident.6 Oops.


http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html

Eikö olisi mitenkään edes teoreettisesti mahdollista että jotkin eliöt kehittäisivät vastustuskyvyn noille nanokoneille?

Foorumin salainen sääntö #1: Pienellä alkukirjaimella kirjoitetut aiheet lukitaan.
Foorumin salainen sääntö #2: Älä kerro kenellekään säännöstä #1 tai tulee bannit!

jogger
ROOSTER
Tai sitten voi käydä niin, että harmaa massa peittää meidät alleen.
The gray goo threat makes one thing perfectly clear: We cannot afford certain kinds of accidents with replicating assemblers.

Gray goo would surely be a depressing ending to our human adventure on Earth, far worse than mere fire or ice, and one that could stem from a simple laboratory accident.6 Oops.


http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html

Eikö olisi mitenkään edes teoreettisesti mahdollista että jotkin eliöt kehittäisivät vastustuskyvyn noille nanokoneille?

Ehkäpä kannattaisi jo suunnitteluvaiheessa jättää nanorobotteihin heikkous, jonka avulla ne saadaan tarpeen vaatiessa "tapettua". Jotakin, joka reagoi ihmiselle vaarattomiin kemikaaleihin, säteilyyn tai radiosignaaleihin ja tappaa pöpön.

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5002

Nanokoko ei ole ainoastaan uhka tai haitta, sillä voidaan tehdä paljon hyvääkin.

Kuten

Merkkiaine tai syöpälääke?

Nanokultatutkimusta Jyväskylässä johtava professori Hannu Häkkinen kertoo CSC-lehden haastattelussa, että kultahiukkasen orgaanisista molekyyleistä koostuvaa päällyskerrosta voidaan muokata esimerkiksi siten, että hiukkaset tarttuvat biomolekyylien tunnettuihin osiin. Hiukkasia voidaan siten käyttää merkkiaineena kuvattaessa biomolekyylejä elektronimikroskoopin avulla.

Hiukkasten metallinen sydän absorboi näkyvää ja infrapunavaloa. Infrapuna-absorption avulla voidaan ehkä tuhota syöpäsoluja. Hukkasten orgaaninen kuori muokataan siten, että hiukkaset kiinnittyvät vain syöpäsoluihin. Infrapunasäteily läpäisee terveet solut niitä haittaamatta, mutta imeytyy kultahiukkasiin, jotka kuumenevat voimakkaasti ja tappavat lähellään olevat syöpäsolut.

http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... mi/a837079

Tosin tästä voi maallikkojärjellä päätellä, että pienet nanohiukkaset todellakin liikkuvat solukalvojen läpi ja kiinnittyvät sitten johonkin minkä katsovat itselleen sopivaksi.

Jos se hiukkanen on haitallinen, miten se poistetaan?

Yleinen mielipide on aina väärässä.

ROOSTER
Seuraa 
Viestejä5002
ROOSTER

Tosin tästä voi maallikkojärjellä päätellä, että pienet nanohiukkaset todellakin liikkuvat solukalvojen läpi ja kiinnittyvät sitten johonkin minkä katsovat itselleen sopivaksi.

Jos se hiukkanen on haitallinen, miten se poistetaan?
fenomenologi
Metalli-ioneita voi poistaa http://fi.wikipedia.org/wiki/Kelaatio :n avulla.

Yleinen mielipide on aina väärässä.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat