Seuraa 
Viestejä45973

Matti Apunen:

Jos Lil­ja, Han­na ja Emi­lia väit­tä­vät, et­tä lap­sen nuk­ku­maan­me­non sään­nöl­li­syys ja sen val­von­ta ovat vää­rää hol­hoa­mis­ta, hei­dän pi­täi­si ot­taa rau­hoit­ta­vat päi­vä­unet ja koo­ta sen ai­ka­na aja­tuk­sen­sa.

Mi­ten Vi­non vaa­ti­mat "po­liit­ti­set pää­tök­set" pa­ran­ta­vat sen lap­sen elä­mää, jo­ka on sot­ke­nut päi­vä­ryt­min­sä ja sa­mal­la kou­lun­käyn­tin­sä? Mil­lai­sen ar­mei­jan so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­tä tar­vit­sem­me ovien taak­se päi­vys­tä­mään ja val­vo­maan, jos van­hem­pien ja su­ku­lais­ten jo­ka­päi­väi­set kei­not ovat mi­tät­tö­miä ja nau­ret­ta­via?
Selityksen tarjoaa Jussi Jalonen kirjoituksessaan Porvariston rappio

Presidentin projektia pitääkin tarkastella yrityksenä palauttaa porvariston moraalinen eheys. Olen itse asiassa aivan samaa mieltä, että suomalainen keskiluokka on jo kauan sitten vajonnut hedonismiin ja turmelukseen, ja tämä on tavallaan akuutti ongelma. Erityisen silmiinpistävänä tämän asenteen aiheuttamat seuraukset näkyvät Kokoomuksen nuorisojärjestössä. Suurimman puolueen nuorisojärjestön varapuheenjohtaja pitää koronkiskontaa finanssialan innovaationa ja ylvästelee julkisesti juopottelullaan, ja nuorisojärjestö raivoaa kotisivuillaan peruskoulun kaltaista instituutiota vastaan. Kansansivistyksen kunnioitus, presidentin peräänkuuluttama yhteisöllisyys ja aivan yksinkertaiset hyvät tavat ovat pahemman kerran kateissa.Komppaan Jalosta. Kokoomuksen kypäräpäisestä papista on jo ajat sitten otettu ilmat pihalle. Todellinen kokoomuslainen vm. 2012 on firman työsuhdeferrarilla hurjasteleva yökerhogigolo, jolle vaimo on paidanpesijä ja lapset osa loistavaa kulissia.

Sivut

Kommentit (17)

Apusen kirjoitus asiasta löytyy tästä.

"Syr­jäy­ty­mi­sen tor­jun­ta ei ole tie­ten­kään il­mais­ta. Mak­set­ta­va hin­ta on täs­sä ta­pauk­ses­sa se, et­tä otam­me pa­ri as­kel­ta taak­se­päin yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta."Apunen itse ei ota kantaa siihen, että Niinistön työryhmän ohjelma on ilmiselvästi juuri hyväosaisten perheiden ongelmiin keskittyvä. Sitä ei edes rahalla voida ratkaista koska sen syyt eivät ole taloudellisten resurssien puutteesta vaan siitä että raha on itseasiassa ollut osaltaan luomassa noihin perheisiin tiettyjä ongelmia.

Vasemmistointellektuellien erehdys oli juuri siinä, etteivät he älynneet ettei työryhmän litaniat olleetkaan tarkoitettu perinteisten "pahoinvoivien" perheiden. siis taloudellisesti köyhien, auttamiseksi tehty. Kai nyt Niinistökin tietää sen että juuri tuohon kohteeseen on pakko laittaa rahaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomalaisen porvarisperheen ongelman voisi tiivistää siihen, että molemmat vanhemmista varttuivat keskiluokkaisessa perheessä joissa heidän vanhempansa tähdensivät koulunkäyntiä etteivät lapset joutuisi ruumiillisiin työtehtäviin joka rinnastettiin luuseriuteen. Nämä tulevat vanhemmat opetettiin jo varhain sisäistämään se että ihmisarvon mitta on taloudellinen menestys. Tässä havaitaan jo heti rokotus vaarallista solidaarisuusajattelua vastaan.

Myös ammattitaitoinen työväestö on jo aikoja sitten sisäistänyt työpaikoillaan sisäisen herruuden. Duunarit jakaantuvat myös kahteen kastiin: ammattitaitoiset duunarit joille maksetaan usein aika kovaa palkkaa ja sitten hanttihommia tekevät joiden palkat kaikesta huolimatta olivat ehkä vain puolet ammattitaitoisista. Takavuosien duunarieliitin muodostivat tietenkin mm. paperitehtaiden työläiset joitakin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.

Kokdem-puolueen rungon muodostavat näin ollen suhteellisen hyvätuloiset palkansaajat. He ovat keskiluokan ydin. Heitä ei voi kuitenkaan pitää perinteisenä sivistysporvaristona joille oli tietenkin tärkempiä kriteerejä juuri kulttuurin tuntemus, hyvät ja säädylliset tavat sekä huomaavaisuus. Uusi suomalainen keskiluokka hallitsee vanhaa keskiluokkaa paremmin örveltämisen sekä muut huonot tavat.

Niinistön työryhmän listaukset kuvastavat selvästi juuri keskiluokan/porvariston rappiota. Kohderyhmä ei ole taloudellisen avun vaan henkisen avun ja moraalin vahvistamisen tarpeessa. Diagnoosi: kulttuurin harrastuksen laiminlyömisen aikaansaamat ongelmat.

Astronomy
Seuraa 
Viestejä3976

Tästä ralf64:n vuodatuksesta tulee mieleen kusiaispesä tai mehiläispesä. Eikös sielläkin ole selvä ja tarkka kastijako. Osa on työläisiä, osa on sotilaita, joku on kuningatar? Ja osaansa on tyytyminen, eikä tule kenkää ellei ala sekoilemaan yhteisössä. Miksei sama periaate toimisi siis myös ihmisyhteisöissä? Kysyn vaan.

"The universe is a big place, perhaps the biggest".
"Those of you who believe in telekinetics, raise my hand".
Kurt Vonnegut
"Voihan fusk." Minä

Aika uskomatonta lööperiä ovat vasemmistoblogistit näköjään oikein ministeritasoa myöten suoltaneet mediaan viimepäivinä. Astuikohan Niinistö nyt ikävästi sitten puistohippien varpaille vaatiessaan pehmeämpiä arvoja kansalaisilta. Näyttää siltä, että vihervasemmistolaiseen ajatteluun käsitys omasta hyvyydestä on juurtunut syvään. Vihreä, suvaitsevainen eli ah niin hyvä ihminen. Nyt kun joku oikeistosetä vaatii sitten ihan oikeasti lähimmäisestä välittämistä niin johan ollaan takajaloillaa. Väärin sammutettu! Elä koske meidän aatteeseemme!

On se paradoksaalista, että sama köyhäilevä työttymyyspäivärahalla elelevä downsifting sakki, jonka mielestä raha ei tuo onnea, onkin nyt sitä mieltä että joo kyllä se raha tuo onnea, kun se otetaan pois yhteiskunnan kassasta ja palkataan sata sosiologia (mielellään vanhoja ViValaisia Treen yliopistosta) huolehtimaan päähänpotkituista. Ettei vain meidän itse tarvitsisi tehdä asialle mitään.

Ja tämä rakenteellinen syrjäytyminen. Ministeri Arhinmäki kirjoitti TS:n blogissa oikein syrjäyttämisestä. Siis mistä ihmeestä nämä puheet tulevat. Suomessa ihan kaikki käyvät saman peruskuolun ja ihan kaikilla on tasan samat lähtökohdat koulutuksen saamisessa ja hankinnassa. Ei se ole yhteiskunta, joka jollain tavalla kannustaa nuoria 14 vuotiaita öykkäreitä pistämään ranttaliksi yläasteella ja vieden samalla itsensä siihen kuuluisaan syrjäytymiskierteeseen. Päinvastoin, opettajat kyllä haluaisivat, että kaikki nuoret opiskelisivat kunnolla. Ja tähän vasemmisto tarjoaa vaihtoehdoksi kuraattoriarmeijan palkkaamista sen sijaan, että kannustettaisiin perheitä pitämään huolta omistaan?

Kyllä Niinistön korostama yksilön vastuu itsestään ja muista on juuri se oikea tie.Yksilöt muodostavat yhteisön ja ovat näin vastuussa siitä huolehtimisesta. Vasemmiston mielestä jonkun mystisen valtion on kaihdittava kaikkea ja maksettava kaikki, mutta siis rajoittaa ei tietenkään saisi mitään.

Simplex
Seuraa 
Viestejä3033

Kuten "ruu" tuossa edellä totesi, niin suomalaisessa yhteiskunnassa kaikilla on mahdollisuus hankkia itselleen vähintään kohtuullinen koulutus, jos vain halua ja päätä riittää. Suomi on siitä erinomainen maa, että mm. lukio ja ammattikorkeakoulu/korkeakoulu ovat lähes ilmaisia. Lukiokirjat saa edullisesti esimerkiksi käytettynä ja ylemmissä oppilaitoksissa on mm. kurssikirjalainaamot. Opiskelijan opinto- ja asumistuki ovat varsin niukkoja, sen myönnän, mutta niilläkin pärjää kun elää säästeliäästi.

Alhainen koulutustaso ja ns. työläisyys ovat sosiaalisesti periytyviä ominaisuuksia - ts. alhaisen koulutustason perheiden lapset eivät hakeudu korkeampaan koulutukseen pakollisen peruskoulun jälkeen samalla tavalla kuin niiden perheiden jälkikasvu, joiden vanhemmilla on ns. hyvä koulutustaso. Kyse ei siis ole siitä, että duunariperheiden mukulat olisivat tyhmempiä kuin keskiluokan perheiden kersat, vaan kyse on (ympäristön) asenteesta.

Joku voi tietenkin argumentoida, että duunariperheillä ei ole välttämättä varaa sponssata lapsilleen koulukirjoja tai avustaa taloudellisesti lapsensa opinnoissa. Tämä pitää varmastikin paikkaansa. Mutta vasta-argumenttina voin esittää kuitenkin sen, että esimerkiksi itsekin duunariperheestä lähteneenä ja paiskiessani töitä opintojen ohessa rahoittaakseni opintojani, taloudellisiin syihin vetoaminen ei ole loppujen lopuksi mikään hyvä syy perustella kouluttamattomuuttaan.

Enkä ole nyt myöskään suinkaan väittämssä, että kaikkien tulisi hankkia jokin diipa-daapa korkeakoulu-tutkinto tms., vaan haluan tuoda ennemminkin esiin sen, että kaikilla ns. normaalin järjen omaavilla henkilöillä on mahdollisuus päättää siitä, millaisen koulutustason itselleen haluaa.

Summarum: Verorahoilla rakennetun yhteiskunnan tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia, ja yksilön vastuulla on valita mitä mahdollisuuksia käyttää - tai olla käyttämättä, ja millaisen elämän haluaa itselleen rakentaa.

Tietysti voidaan myös asettaa kyseenalaiseksi keskiluokan eli porvariston teesit koulutuksen merkityksestä mahdollisessa työllistämisessä ja hyvistä palkoista.

USA:ssa julkaistiin äskettäin tutkimus jonka mukaan 28-vuotiaat tienasivat vuodessa vain 0,9% paremmin jos heillä oli ollut kouluissa "hyvät opettajat" kuin jos heillä olisi ollut "huonommat". Tutkimustulos antoi kuitenkin siis tuloksen jota varmaan useimmat uskoivat - mitä parempi opettaja sitä paremmin tämä nuori ihminen noin kymmenen vuotta myöhemmin tienasi.

Mutta tutkimustuloksesta suodatettiin jostain käsittämättömästä syystä yli 60 000 sellaista ihmistä jotka olivat yli 30-vuotiaita. Heidän keskuudessaan ei nimittäin havaittu enää minkäänlaista eroa tulotasossa sen perusteella oliko opettaja "hyvä" vain "huono".

Lukekaa juttu itse. Löytyy täältä:

http://www.counterpunch.org/2012/09/14/ ... ling-kids/

Todellista viisautta vanhemmilta kysytään kun nuori miettii tulevaisuuden alaa mille lähteä. Oma vinkkiniä lapsille oli tämä:

Älä kouluttaudu sellaiseen työtehtävään ja sellaiseen businekseen joka suhteellisen vaivattomasti voidaan siirtää Suomesta vaikkapa Intiaan, Kiinaan tai muihin kehitysmaihin.

Chair
Seuraa 
Viestejä2799
ruu
Niinistön korostama yksilön vastuu itsestään ja muista on juuri se oikea tie.Yksilöt muodostavat yhteisön ja ovat näin vastuussa siitä huolehtimisesta. Vasemmiston mielestä jonkun mystisen valtion on kaihdittava kaikkea ja maksettava kaikki, mutta siis rajoittaa ei tietenkään saisi mitään.

Vasemmistolla on ollut taas niin kiire päästä heittämän paskaa, etteivät ole edes ehtineet lukea tekstiä jota arvostelevat.

Niinistön työryhmän tavoite oli tarjota meille ihan tavallisille kansalaisille selkeitä käytännönläheisiä vinkkejä, joilla syrjäytymisen uhkaa voidaan helpottaa. Siis listata keinoja mitä me ihmiset itse voimme tehdä asioiden eteen ja kuinka voimme auttaa lähimmäisiämme.

Niinistö työryhmän tavoitteena ei ollut laatia kokonaisvaltaista sosiaalipoliittisista uudistusta syrjäytymisen torjumiseksi. Sellaisen valmistelu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja niistä päättää budjettivaltaa käyttävä eduskunta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tiivistää vasemmiston ajattelun, jossa henkilökohtainen vastuu ja lähimmäisen auttaminen ulkoistetaan yhteiskunnalle. Hänen mukaansa lähipiiristä ja lähimmäisen vastuusta puhuminen vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan.

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

Vasemmiston mielestä kaikki kampanjat, jotka eivät tarjoa rahoitusta heidän sauna- ja ryyppyiltoihin, ovat turhia.

Lisään vielä pakolliset: on myös asiallisia vasemmistolaisia, kyseessä on "90% pilaa 10% maineen"-tapaus.

Chair
Seuraa 
Viestejä2799
Quantized
Vasemmiston mielestä kaikki kampanjat, jotka eivät tarjoa rahoitusta heidän sauna- ja ryyppyiltoihin, ovat turhia.

Ja ennen kaikkea naurettavia.

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

Chair
Seuraa 
Viestejä2799

Nyt olin kyllä laittanut ihan harvinaisen hyvin — lukekaa vaikka!

ruu
Niinistön korostama yksilön vastuu itsestään ja muista on juuri se oikea tie.Yksilöt muodostavat yhteisön ja ovat näin vastuussa siitä huolehtimisesta. Vasemmiston mielestä jonkun mystisen valtion on kaihdittava kaikkea ja maksettava kaikki, mutta siis rajoittaa ei tietenkään saisi mitään.

Vasemmistolla on ollut taas niin kiire päästä heittämän paskaa, etteivät ole edes ehtineet lukea tekstiä jota arvostelevat.

Niinistön työryhmän tavoite oli tarjota meille ihan tavallisille kansalaisille selkeitä käytännönläheisiä vinkkejä, joilla syrjäytymisen uhkaa voidaan helpottaa. Siis listata keinoja mitä me ihmiset itse voimme tehdä asioiden eteen ja kuinka voimme auttaa lähimmäisiämme.

Niinistö työryhmän tavoitteena ei ollut laatia kokonaisvaltaista sosiaalipoliittisista uudistusta syrjäytymisen torjumiseksi. Sellaisen valmistelu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja niistä päättää budjettivaltaa käyttävä eduskunta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tiivistää vasemmiston ajattelun, jossa henkilökohtainen vastuu ja lähimmäisen auttaminen ulkoistetaan yhteiskunnalle. Hänen mukaansa lähipiiristä ja lähimmäisen vastuusta puhuminen vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan.

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

Dimon
Seuraa 
Viestejä18
ruu
On se paradoksaalista, että sama köyhäilevä työttymyyspäivärahalla elelevä downsifting sakki, jonka mielestä raha ei tuo onnea...

Raha ei tuo onnea, raha on välttämätön onneen. Esim. tietokonetta ja nettiäkään ilman ei voi olla koska jäisi niin helposti pimentoon eli ulos.
ruu

Kyllä Niinistön korostama yksilön vastuu itsestään ja muista on juuri se oikea tie.Yksilöt muodostavat yhteisön ja ovat näin vastuussa siitä huolehtimisesta. Vasemmiston mielestä jonkun mystisen valtion on kaihdittava kaikkea ja maksettava kaikki, mutta siis rajoittaa ei tietenkään saisi mitään.

Olen seitsemättä vuotta pyöritellyt päätäni ilman mitään suunnitelmia. Jos joku kehottaisi minua ottamaan vastuu elämästäni niin en tietäisi mitä hän tarkoittaisi. Jos väki ei vähene niin suuri osa joutuu elämään kopperossa likaisten katujen keskellä.

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1428
Opidimon
ruu
Kyllä Niinistön korostama yksilön vastuu itsestään ja muista on juuri se oikea tie.Yksilöt muodostavat yhteisön ja ovat näin vastuussa siitä huolehtimisesta. Vasemmiston mielestä jonkun mystisen valtion on kaihdittava kaikkea ja maksettava kaikki, mutta siis rajoittaa ei tietenkään saisi mitään.

Olen seitsemättä vuotta pyöritellyt päätäni ilman mitään suunnitelmia. Jos joku kehottaisi minua ottamaan vastuu elämästäni niin en tietäisi mitä hän tarkoittaisi.

Sen jonkun täytyy tietysti kertoa sinulle mitä hän tarkoittaa. Ja elää tukenasi. Ja potkia välillä ystävällisesti perseellesi.

Liikkeelle lähtö on varmasti kaikkein vaikeinta kun usko itseen ja omiin kykyihin puuttuu. Niiden vahvistamisessa tarvitaan kaveria. Ja sinun omaa aktiivisuuttasi ja vastuunottoasi omasta elämästäsi. Kukaan ei voi lähteä liikkeelle sinun puolestasi eikä kukaan voi elää elämääsi puolestasi.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat