Seuraa 
Viestejä90

Eräällä ystävälläni ovat molempien jalkojen isot varpaat ja pari seuraavaa varvasta alkaneet ihmeellisesti "puutua". Varpaisiin ei koske eikä tämä haittaa esim golfin peluuta.
Sormella koetettaessa varpaiden pinnassa tuntuu kosketus.
Lämpimät sukat nukkuessa eikä kuumat ja kylmät jalkakylvyt auta mitään.

Varpaat tuntuvat puutuneilta kuin joskus talvella, kun ne olivat paleltuneet. Nuorempana hänen varpaansa palelivat usein monoissa ja niistä meni tunto. Tällaisen tapahtuman jälkeen varpaitahan pakottaa jonkin aikaa, kun veria alkaa niissä kiertää.

Seuraavaksi epäillään verenkiertohäiriötä. Mikä muu voisi aiheuttaa tällaisen vaivan?
Hän on käynyt kahdellakin selänkäsittelijällä "oikomassa" selkäänsä, jos siellä olisi ongelmia.

Hänellä ei ole sokeritautia.

Kommentit (15)

Agatha
Eräällä ystävälläni ovat molempien jalkojen isot varpaat ja pari seuraavaa varvasta alkaneet ihmeellisesti "puutua". Varpaisiin ei koske eikä tämä haittaa esim golfin peluuta.
Sormella koetettaessa varpaiden pinnassa tuntuu kosketus.Näillä tiedoilla kyseessä on polyneuropatia,

Keskeistä

- Symmetrinen (motoristen ja sensoristen) ääreishermojen ja/tai autonomisen hermoston sairaus.

- Etiologiana on jokin ääreishermoja vaurioittava tekijä.

- Yleisimmät polyneuropatian syyt ovat diabetes, alkoholi, hypotyreoosi ja B12-vitamiinin puute. Myös tehohoitopotilaille voi kehittyä polyneuropatia. Muut syyt ovat harvinaisia.

- Osa potilaista voidaan tutkia ja hoitaa perusterveydenhuollossa, osa tarvitsee keskussairaalatasoista konsultaatiota.

- ENMG on keskeinen diagnostinen työkalu, jolla voidaan myös seurata sairauden etenemistä.

- Hoito kohdistuu perussyyhyn: etiologisen tekijän hoito voi pysäyttää polyneuropatian etenemisen.

Diagnostiikka

- Perusterveydenhuollossa tutkitaan sokerirasituskoe, PVK, S-B12-vit, B-La, S-GT, S-TSH, S-Krea.

- Jollei etiologia anamneesin ja näiden tutkimusten avulla selviä, potilas lähetetään neurologille.

- Diagnoosi voidaan varmistaa ENMG:llä (elektroneuromyografia). Tällöin saadaan myös viitteitä polyneuropatian tyypistä ja vaikeudesta.

- Ohutsäiepolyneuropatian diagnostiikassa voidaan käyttää kylmä- ja lämpökynnysmittauksia.

- HMSN1:n ja HNPP:n diagnostiikassa auttaa DNA-tutkimus

- Noin 25 %:ssa tapauksista etiologia jää tiukankin selvittelyn jälkeen epäselväksi.

Toksiset neuropatiat

Alkoholipolyneuropatia

- On tavallisin toksinen neuropatia

- Todetaan n. 20 %:lla alkoholisteista kliinisenä, lisäksi n. 30 %:lla subkliinisenä (poikkeavuuksien osoitus vain ENMG:llä).

- On tyypillinen sensoris-motorinen polyneuropatia, lievissä tapauksissa sensoriset oireet ovat hallitsevia (jalkojen polte ja kivuliaat parestesiat). Vaikeampiin tiloihin liittyy myös motorinen heikkous.

- Kroonisen polyneuropatian kehittyminen ja palautuminen on hidasta.

- Akuutti polyneuropatia kehittyy rankan juomisperiodin aikana raajojen distaaliosiin, usein ensin jalkoihin, oireita ovat voimakas hyperalgesia, punoitus ja joskus turvotus. Voi estää kävelyn.

- Hoito

+ Riittävän pitkän (n. 6 kk) alkoholiabstinenssin aikana polyneuropatiaoireet korjautuvat. Akuutin juomisperiodin jälkeen B-vitamiinihoito on aiheellinen.

Raskasmetallien ja liuottimien aiheuttama polyneuropatia

- Altistus arsenikille, lyijylle, talliumille, elohopealle, platinalle ja kullalle voi aiheuttaa kliinistä polyneuropatiaa.

- Liuottimet, esim. liimojen heksaani, maalien ja lakkojen MBK (metyylibutyyliketoni) ja paperin päällystyksessä käytettävä akryyliamidi, voivat aiheuttaa polyneuropatiaa sekä ammatillisen altistumisen että joskus tarkoituksellisen haistelun vuoksi. Muita aiheuttajia ovat rikkihiili sekä organofosfaatit.

Lääkkeiden aiheuttama polyneuropatia

- Monet solunsalpaajat (erityisesti sisplatiini ja vinkristiini) voivat aiheuttaa perifeeristä neuropatiaa.

- Nitrofurantoiinin ja INH:n aiheuttama polyneuropatia on kohtalaisen yleinen ongelma. INH-polyneuropatia alkaa yleensä kivuilla.

- Disulfiraami voi aiheuttaa neuropatiaa, joka saatetaan panna alkoholin tiliin.

- Pyridoksiini (B6-vitamiini) voi suurina annoksina aiheuttaa sensorista polyneuropatiaa (sensoriset oireet hallitsevia). Tämä on ongelmallista, koska B-vitamiinivalmisteita on annettu polyneuropatiapotilaille etiologiasta riippumatta.

- Muita aiheuttajia ovat mm. kloramfenikoli, kliokinoli, dapsoni, metronidatsoli, eräät rytmihäiriölääkkeet (amiodaroni, propafenoni) ja klooriprotikseeni. Uusia aiheuttajia ovat statiinit sekä tsalsitabiini (retroviruslääke).

Metaboliset neuropatiat

Diabeettinen neuropatia

Ureeminen polyneuropatia

- Tavallinen munuaisten vajaatoiminnan komplikaatio, n. 25 %:lla potilaista. Hemodialyysi korjaa oireita selvästi.

- Erotuksena muihin metabolisiin neuropatioihin motorinen ja sensorinen häiriö ovat yhtä vaikeita (sensorinen ei siis dominoi).

Vitamiinien puutoksesta aiheutuva polyneuropatia

- Käytännössä liittyy B12-vitamiinin puutokseen (pernisioosi anemia).

- Muistettava kysyä potilaan dieeteistä ja otettava huomioon esim. vegaanidieetistä mahdollisesti aiheutuva B12-vitamiinin puute.

- B12-hoito parantaa osittain noin vuodessa.

- Pellagraa, joka aiheutuu nikotiinihapon tai tryptofaanin puutteesta, on Suomessa tavattu alkoholisteilla. Myös pyridoksiinin (B6) ja tiamiinin (B1) sekä tokoferolin (E-vitamiini) puutos voi harvoin aiheuttaa polyneuropatian. Gastroplastian jälkeinen neuropatia voi liittyä vitamiinipuutokseen.

Hypotyreoosiin liittyvä polyneuropatia

- On yleisimmin mononeuropatia (= karpaalikanavaoireyhtymä, usein molemminpuolinen).

- Sensorinen polyneuropatia on seuraavaksi yleisin hypotyreoosiin liittyvä ääreishermoston häiriö.

- Hypotyreoosin lääkehoito voi parantaa kliinisen polyneuropatian täysin.

Akuuttiin porfyriaan liittyvä polyneuropatia

- Kliinisiä ilmentymiä ovat akuutit vatsakivut, psykiatriset oireet ja perifeerinen neuropatia.

- Tyyppitilanne on akuutti motorinen velttohalvaus ja jänneheijasteiden puuttuminen.

Paraneoplastinen polyneuropatia

- Miehillä liittyy yleensä keuhkosyöpään, naisilla rintasyöpään.

- Jos todetaan subakuutti sensorinen polyneuropatia, etsi syöpää.

- Paraneoplastisissa neuropatioissa likvorin proteiiniarvo on usein suurentunut.

- Leukemioissa ja myeloomissa voi olla motorisia neuropatioita.

Periytyvät neuropatiat

- Osa polyneuropatioista on periytyviä, mutta periytyvyys jää havaitsematta, jos sukututkimuksia ei tehdä. Suuri osa periytyy autosomissa dominantisti. Molekyyligeneettisiä menetelmiä voidaan käyttää pääosaan periytyvistä neuropatioista.

- Alla mainittujen lisäksi esiintyy myös muita, harvinaisia sensorimotorisia tai sensorisia neuropatioita.

Hereditaarinen motoris-sensorinen neuropatia (HMSN)

- Tyyppi 1: demyelinoiva Charcot–Marie–Toothin tauti

+ Lihasheikkoutta erityisesti peroneaalialueella, distaalista lihasatrofiaa ja korostunut jalkaholvin kaari lapsuudesta lähtien

+ Oireiden voimakkuus vaihtelee.

+ ENMG:ssa vahvasti hidastuneet motoriset johtonopeudet

+ Periytyy autosomissa dominantisti.

- Tyyppi 2: neuronaalinen Charcot–Marie–Toothin tauti

+ Lihasheikkous kehittyy usein myöhemmin kuin edellisessä.

+ ENMG:ssa enintään lievästi hidastuneet motoriset johtonopeudet ja kroonisen denervaation löydös.

- Molemmat taudin muodot voivat sekaantua tibiaaliseen lihasdystrofiaan, joka on autosomissa dominantisti periytyvä lihastauti ja jossa hermojohtonopeudet ovat normaalit.

Haurashermo-oireyhtymä (HNPP)

- Toistuvia pareeseja ja parestesioita myeliinitupen haurauden takia

- Hidastuneet hermojohtumisnopeudet erityisesti pinnekohdissa

- Periytyy autosomissa dominantisti.
Immunologisesti välittyvä polyneuropatia

Akuutti polyradikuliitti – Guillain–Barrén oireyhtymä

- Nouseva lihasheikkous ja puutuminen kehittyvät akuutisti muutamassa päivässä–muutamassa viikossa. Lähetä epäilynkin vuoksi heti eteenpäin.

- Kroonisia inflammatorisia polyneuropatioita on useita tyyppejä, demyelinoivia ja aksonaalisia sekä motorisesti tai sensorisesti painottuvia. Diagnostiikka tapahtuu ENMG:lla ja vasta-ainemäärityksillä erikoissairaanhoidossa.

HIV-infektioon liittyvä neuropatia

- 10–30 %:lla HIV-potilaista ensioireina on joko keskus- tai ääreishermoston oireita

- Erityyppiset neuropatiat, joita todetaan HIV-infektion ja AIDSin yhteydessä

+ Distaalinen, kivulias sensorinen polyneuropatia

+ Multippelit mononeuropatiat

+ Etenevä polyradikuliitti (Guillain–Barré)

+ Krooninen Guillain–Barrén kaltainen tauti

- Myös useat muut virukset (sytomegalo-, herpes, hepatiitit B ja C) voivat aiheuttaa neuropatioita.

Multifokaalinen motorinen neuropatia

- Multifokaalinen motorinen neuropatia on harvinainen immuunivälitteinen tauti, joka ilmenee erilaisina lihasheikkousoireina.

- Voidaan tavata myös motorista konduktioblokkineuropatiaa, jossa hermoimpulssin kulku liikehermossa on katkennut osassa hermosäikeitä.

- Joskus em. tautien erottaminen motoneuronitaudista on vaikeaa.

- ENMG-tutkimuksella voidaan tyypilliset muutokset hermojohtumisessa selvittää.

- Potilaat tulee lähettää neurologin hoitoon. Laskimonsisäisellä immunoglobuliinihoidolla (IVIG) saadaan oireet yleensä lievittymään D.

Neuropatia borrelioosissa

- Oireet voivat alkaa ääreishermoston oireina: pareesi tai kivulias radikuliitti.

- Yleensä kyseessä on subakuutti, sensoris-motorinen polyneuropatia.

- Joskus oireina on mononeuropatioita (yleisin on kasvohermohalvaus, myös esim. peroneuspareesi).

- Kivulias radikulopatia tai polyradikuliitti

- Myös muut bakteerit ja parasiitit (difteria, lepra, trypanosooma) voivat aiheuttaa neuropatioita.

Paraproteinemiaan liittyvä polyneuropatia

- Hyvänlaatuiseen paraproteinemiaan tai myeloomaan voi liittyä sensoris-motorinen polyneuropatia, joka aiheutuu proteiinin sitoutumisesta ääreishermoon.

- Mikäli tila aiheuttaa merkittäviä oireita, hoitona on immunosuppressio (kortikoidit tai solunsalpaajat), vakavissa tilanteissa plasmafereesi.

Vaskuliittiin ja systeemisairauksiin liittyvät polyneuropatiat

- Vaskuliittineuropatioissa on usein alaraajoihin unilateraalisesti painottuva oireisto.

- SLE:iin voi liittyä monenlaisia neuropatioita, Guillain-Barréa muistuttava tai distaalisesti painottuva sensomotorinen neuropatia.

- Sjögrenin syndroomaan voi liittyä mononeuropatioiden ohella distaalinen sensorimotorinen polyneuropatia.

- MCTD:iin (mixed connective tissue disease) tai sarkoidoosiin voi myös liittyä neuropatioita.
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/e ... usinnumero

Polyneuropatiaan on ainakin 200 mahdollista syytä, osa vakavia, joten tutkimuksiin kannattaisi mennä melko nopeasti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Agatha

Hän on käynyt kahdellakin selänkäsittelijällä "oikomassa" selkäänsä, jos siellä olisi ongelmia.Mitäköhän tarkoitat "selänkäsittelijällä", "niksauttajat" voivat saada helposti aikaan pysyviä hermovaurioita. Fysiatri osaa kertoa onko rangan manipulaatiohoito järkevää tai tarpeellista.

Pitkälle kehittynyt alkoholismi aiheuttaa joskus henkilölle ns. "aku ankka kävelyn".
Onko kysymyksessä tästä vaivasta.

Voiko kohtuullinenkin alkoholin käyttö, 2-4 ryyppyä päivässä, aiheuttaa tämän. jos sitä jatkuu pitkiä aikoja. Auttaako napostelun lopettaminen kokonaan tilannetta?

eso
Pitkälle kehittynyt alkoholismi aiheuttaa joskus henkilölle ns. "aku ankka kävelyn".
Onko kysymyksessä tästä vaivasta.

Voiko kohtuullinenkin alkoholin käyttö, 2-4 ryyppyä päivässä, aiheuttaa tämän. jos sitä jatkuu pitkiä aikoja. Auttaako napostelun lopettaminen kokonaan tilannetta?
Kävelyongelmat johtuu yleensä pikkuaivojen surkastumisesta suurkuluttajilla, pieni määrä alkoholia vaikka joka päivä on parempi vaihtoehto terveyden kannalta kuin absolutismi.
Monet alkoholistien ongelmat johtuvat aliravitsemuksesta mm. B1-vitamiinin puutteesta.
Esimerkiksi valtimokovettumatauti ja jalkojen hermojen puristus selkäydinkanavassa voi lisäksi vaikeuttaa kävelyä.

Kulaushaikara
Seuraa 
Viestejä1023

Ehkä vaiva on aivan erilainen, mutta kerron oman tarinani. Minulla oli toisessa isovarpaassa ajoittain hieman tunnoton varpaanpää. Iho tuntui ikään kuin paksulta. Se myös kutisi kummasti, eikä sitä voinut oikein raapia. Lakanaa vasten hinkkasin varvasta, aamuisin kun kutinaa oli eniten.

Kun ryhdyin hiivadieetille ja jätin kaikki viljat, lisäaineet ja sokerit, niin myös tämä vaiva katosi! Kuten myös hilse ja kummalliset pikkuvaivat, joita en ollut osannut yhdistää ruokavalioon. Nykyään vhh-ruokavaliolla, olen ollut kohta 10 vuotta.

Agatha
Kiitos fenomenologi seikkaperäisistä vastauksista.
Kysyisin vielä, olisiko akupunktio-hoidosta apua?Ei olisi, kannattaisi mennä tutkimuksiin, ennen kun ongelma pahenee.
Kävely onnistuu varmaan vielä, voi kuitenkin käydä niin että myöhemmin ei enää onnistu, jos/kun hermot tuhoutuvat.

Elkäämme sulkeko huonojen kenkien vaikutusta. Vieläpä golfari, taitaa kävellä paljon.

Lapsuus iässä itselläni oli huonot kengät (vaikkei ne tuntunu huonolta), toinen isovarvas oli kokonaa puutunu ja toinen melkein kokonaa.

Parani kun vaihto kengät.

Sahrah
Elkäämme sulkeko huonojen kenkien vaikutusta. Vieläpä golfari, taitaa kävellä paljon.

Lapsuus iässä itselläni oli huonot kengät (vaikkei ne tuntunu huonolta), toinen isovarvas oli kokonaa puutunu ja toinen melkein kokonaa.

Parani kun vaihto kengät.


Tama on myos oma kokemukseni. OIkean jalkani isovarvas puutuu tunnottomaksi lenkkeillessani, mutta ei silloin kun esim. kavelen montakin tuntia putkeen kaupungilla. Ainoa ero ovat kengat.

nimimerkki "fenomenologi" kirjoitti Syys 15, 2012 tästä aiheesta pitkän kirjoituksen, jota en kopioi tähän.
Kirjotuksesta lainasin hänen loppukommenttinsa
MCTD:iin (mixed connective tissue disease) tai sarkoidoosiin voi myös liittyä neuropatioita.
Polyneuropatiaan on ainakin 200 mahdollista syytä, osa vakavia, joten tutkimuksiin kannattaisi mennä melko nopeasti.

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/e ... usinnumero

Onkohan Suomessa jo aloitettu tutkia uutisessa mainittua ”Parkin proteiinia” ja sen vaikutuksia hermostoa rappeuttaviin sairauksiin?

http://www.tiede.fi/uutiset/5049/soluje ... a_elinikaa

Lainaus
Ikääntyessä solujen jätehuolto alkaa takkuilla, ja siksi soluihin kertyy viallisia proteiineja ja viallisia energialaitoksia eli mitokondrioita. Tämä heikentää solujen toimintaa ja altistaa esimerkiksi hermostoa rappeuttaville sairauksille, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudeille. Solujen remontoinnissa on niin ihmisillä kuin kärpäsillä työnjohtajana proteiini nimeltä parkin. Jos sen määrää lisätään, banaanikärpäset elävät jopa 28 prosenttia keskimääräistä kauemmin, osoittaa nyt tutkimus Pnas-lehdessä.
Anil Rana ja hänen työtoverinsa Kalifornian yliopistosta Los Angelesista valitsivat monen muun ikääntymistutkijan tavoin banaanikärpäsen, koska se elää normaalisti alle kaksi kuukautta. Kärpäsen vanhenemista seuratessa tutkija ei itse ehdi seniiliksi.
Parkinin aiheuttama iänpidennys välittyi ennen kaikkea hermoston terveyden kautta, sillä kärpäset elivät kauemmin, lisättiinpä parkinin tuottoa koko kehon tai pelkästään hermoston soluissa.
Parkinilla buustatut kärpäset myös vanhenivat keskimääräistä terveempinä. Niiden hedelmällisyys, fyysinen aktiivisuus ja ruokahalu säilyivät.
Liika on kuitenkin liikaa parkinillakin. Kärpäset, joihin muodostui neljä kertaa keskimääräistä enemmän tätä proteiinia, elivät porukkansa metusalemeiksi. Mutta 30-kertainen parkin-määrä sai kärpäset kuolemaan tavanomaista nuorempina. Todennäköisesti niillä puhtaanapito toimi ylikierroksilla ja imuroi soluista terveitäkin proteiineja.
Toistaiseksi tutkijat eivät tiedä, mikä olisi ihanteellinen parkinin määrä ihmisillä. He kuitenkin arvelevat, että parkinin tuotantoa lisäämällä voisi hidastaa iän tuomien sairauksien alkua meilläkin.

mustikka
Seuraa 
Viestejä81

Minulla ongelmat aloivat juuri noin, että jalat alkoivat puutua.
Ensin nilkkojen ulkosyrjät ja sitten varpaat. Sitä oli noin 6kk ja tuli aina tanssituntien yhteydessä. Kenkien vaihtaminen ei auttanut. Lopulta puutuminen levisi aina reisiin saakka ja kuvioon tuli mukaan pohkeiden ja reisien polttelu ja kauhea kutina ihon alla. Kävelykyky meni 5 päivässä niin, että maanantaina vielä kävelin työmatkat 14km ja perjantaina menin taksilla töihin, kun pystyin vain konttaamaan kotiovelta taksin kyytiin (joo, olisi pitänyt mennä suoraan lääkärille).

Siitä on nyt 13 vuotta. Tähän mennessä on lukematon määrä diagnooseja mm. Lymen tauti, reumafaktorit koholla, lannenikaman vika, fibromyalgia jne.

Romahduksia on tullut tuon ekan jälkeen kaksi ja toisella romahdusella meni myös kaikki sorminivelet käyttökelvottomaksi. En saanut edes nappia ja nepparia paidassa kiinni.

Niin kuin tuolla aiemmin onkin listattu, tälläiset vaivat ovat monisyisiä ja vain onnekas saa oikean diagnoosin.

meillä on kova tarve = kukaan järkevä ei halua meille töihin
meillä on jatkuva tarve = aikataulut kusee pahan kerran
kilpailukykyinen palkka = noin 60% liiton suosituksesta

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat