Seuraa 
Viestejä513

Uusien tutkimusten mukaan sekä Rooman Imperiumin että keskiajan eurooppalaisten elintaso on ollut aiemmin luultua korkeampi.

Many inhabitants of ancient Rome lived well. Tourists marvel at the temples, baths, roads and aqueducts that they built. Historians write, “The Rome of 100 A. D. had better paved streets, sewage disposal, water supply, and fire protection than the capitals of civilized Europe in 1800” (Mokyr,1990, p. 20). Economists also want to understand the existence of a flourishing andapparently prosperous economy two millennia ago. Market institutions and a stable government appear to have been the combination that produced this remarkable result.

A prominent ancient historian estimated that the Italian peninsula was about 30 percent urbanized in the early Roman Empire (Hopkins, 1978, pp. 68 – 69). Using urbanization as an index of per capita income (as is routinely done in the economic history of recent centuries, including David, 1967; Craig and Fisher, 2000, pp. 113–118; and Acemoglu, Johnson and Robinson, 2002) suggests that GDP per capita in Roman Italy was between that in 1700 in the Netherlands and Italy or Spain, the most advanced European economies a century before the Industrial Revolution.3 This very rough index is supported by an equally rough calculation of urban real wages, defined as wages divided by the price of wheat (Allen, 2001;Temin, 2005). We of course would prefer to have a broader index of the cost of living, but Roman price data are very scarce.
Peter Temin, Elisha Gray II Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

Varsin yleisesti arvioidaan että Rooman Imperiumin aikaisella Italian niemimaalla olisi kansantulo asukasta kohden ollut vuoden 1990 USA:n dollareissa arvoituna noin 1400.

Tutkijat Stephen Broadberry, University of Warwick,Bruce Campbell, Queen‟s University Belfast, Alexander Klein, University of Warwick, Mark Overton, University of Exeter ja Bas van Leeuwen, University of Warwick ovat omissa tutkimuksissaan puolestaan päätyneet eri Euroopan maiden elintason kehityksestä keski- ja uudella ajalla seuraaviin arvioihin:

Englanti:
1270 638 $
1300 739$
1348 803 $
1400 1303$ (väestön väheneminen ja reaalisen ostovoiman kasvu, teollisuus, kauppa)
1500 1128 $ (väestön kasvu)
1570 1172 $
1600 1126 $
1650 978 $ (väestön kasvu ja elintason lasku, kriisi, siirtolaisuus Amerikkaan)
1700 1568 $ (Teollistuminen. Rooman Imperiumin Italian niemimaan elintason ylittäminen)

Vuosi 1700

Belgia 1264$
Italia 1398$
Espanja 1230$
Saksa 1068$

Vuosi 1820

Belgia1534$
Italia 1445$ (luku putosi v. 1850 n. 1350 dollariin)
Ruotsi 1009$

Euroopan maista Hollanti saavutti ensimmäisenä Rooman Imperiumin ydinalueen asukkaiden elintason ja ostovoiman ehkä 1500-luvun lopulla, Britannia 1700-luvun alussa mutta muut maat vasta 1800-luvulla. Eräillä itäisen Euroopan mailla tähän tasoon päästiin vasta 1900-luvun alussa. Suomi lienee ollut elintasoltaan lähempänä itä- kuin läntistä Eurooppaa joten suomalaisten nouseminen kuilun pohjalta lienee aika tuore juttu ja sijoittunee lähinnä metsäteollisuuden nousun ajankohtaan. Snellmanin aikaisten suomalaisten elintaso lienee siis ollut selvästi matalampi kuin Italian niemimaan asukkailla n. 1500-1700 vuotta aikaisemmin ja lähellä Imperiumin periferioiden asukkaiden elintasoa ja elämänlaatua.

"En ymmärrä tätä herkkänahkaisuutta kaasun käytöstä...Kannatan jyrkästi myrkkykaasujen käyttöä sivistymättömiä heimoja vastaan....voidaan käyttää myös kaasuja jotka ovat epämiellyttäviä ja levittävät kauhua.."

- Winston Churchill (1919)

Sivut

Kommentit (89)

Mielenkiintoista on myös miten ja miksi Rooman tuhoutui ja mikä on nykyisen läntisen imperiumin tulevaisuus, pukkaako romahdusta vai jatkuuko kissanpäivät.

Rooman valtakunnan hajoamisen syistä on väitelty loputtomiin. Edward Gibbon esitti kolmisenkymmentä selitystä, muun muassa kristittyjen moraalittomuuden ja valtakunnan koon.[24] Jo antiikissa itäroomalainen ei-kristitty Zosimos syytti muun muassa Konstantinusta ja kristittyjä.[25] Kenraali Vegetiuksen mukaan Rooman armeija heikentyi korruption ja kurin höltymisen takia.[26] Toisaalta on epäilty syyksi myöhäisantiikin henkistä köyhyyttä, rotujen sekoittumista, kansainvaelluksia, talouden rappiota, valtiorakenteiden heikkenemistä ja valtion desentralisaatiota, lyijyä vesijohdoissa ja aristokratian degeneroitumista, ilmastonmuutosta, ryöstöviljelyä ja eroosiota, korruptiota ja tehotonta hallintoa, provinssien ryöstöä, epätasaista tulonjakoa, epätasapainoa maaseudun ja kaupungin välillä, orjuutta, teknologisen kehityksen pysähtymistä ja lukemattomia muita asioita.

Nykyisissä tulkinnoissa korostetaan eniten imperiumin taloudellisia vaikeuksia, sisäisiä sosiaalisia muutoksia ja ulkoisten uhkien aiheuttamaa painetta


Kun katson noita Rooman tuhoutumisen syitä niin aika vastaavia uhkia länsi kohtaa koko ajan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rooman_valtakunta

vapaatyyli
Mielenkiintoista on myös miten ja miksi Rooman tuhoutui ja mikä on nykyisen läntisen imperiumin tulevaisuus, pukkaako romahdusta vai jatkuuko kissanpäivät.

Rooma oli oikeasti käsittämättömän sitkeä tapaus. 100-200 -vuosien kulta-ajan jälkeen valtakunta oli käytännössä jatkuvassa sisällissodassa, mutta lopullinen tuho tuli vasta 300 vuotta myöhemmin, ja sekin koski vain läntistä puolta.
Nykyajan länsimaailmaa ei oikein voi verrata Roomaan, koska tämä imperiumi on globaali, ja Aasian maat, jotka voi käsittää Lännen kilpailijoiksi, ovat omaksuneet läntisen elämäntavan menestyäkseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156

Eihän Roomassa edes ollut merkittäviä keksijöitä, matemaatikkoja tai fyysikoita. Itse tiedän heti sanoa monta Kreikasta, vaikka maa onkin ollut pienempi. Ei Roomalaiset mitään muuta tehneet, kuin vain varastivat muilta. Sotainen kansa se oli. Ihmisille on tullut virheellinen käsitys Rooman edistyksellisyydestä ja sivistyksestä, naapurimaat sen ajan kehityksen loivat. Roomalaiset sotkivat ympyröitä, orjuuttivat ja polttivat kirjastoja.

vapaatyyli
Mielenkiintoista on myös miten ja miksi Rooman tuhoutui ja mikä on nykyisen läntisen imperiumin tulevaisuus, pukkaako romahdusta vai jatkuuko kissanpäivät.

Rooman valtakunnan hajoamisen syistä on väitelty loputtomiin. Edward Gibbon esitti kolmisenkymmentä selitystä, muun muassa kristittyjen moraalittomuuden ja valtakunnan koon.[24] Jo antiikissa itäroomalainen ei-kristitty Zosimos syytti muun muassa Konstantinusta ja kristittyjä.[25] Kenraali Vegetiuksen mukaan Rooman armeija heikentyi korruption ja kurin höltymisen takia.[26] Toisaalta on epäilty syyksi myöhäisantiikin henkistä köyhyyttä, rotujen sekoittumista, kansainvaelluksia, talouden rappiota, valtiorakenteiden heikkenemistä ja valtion desentralisaatiota, lyijyä vesijohdoissa ja aristokratian degeneroitumista, ilmastonmuutosta, ryöstöviljelyä ja eroosiota, korruptiota ja tehotonta hallintoa, provinssien ryöstöä, epätasaista tulonjakoa, epätasapainoa maaseudun ja kaupungin välillä, orjuutta, teknologisen kehityksen pysähtymistä ja lukemattomia muita asioita.

Nykyisissä tulkinnoissa korostetaan eniten imperiumin taloudellisia vaikeuksia, sisäisiä sosiaalisia muutoksia ja ulkoisten uhkien aiheuttamaa painetta


Kun katson noita Rooman tuhoutumisen syitä niin aika vastaavia uhkia länsi kohtaa koko ajan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rooman_valtakunta[/quote]


Tarvitaan useita horjuttavia tekijöitä joista kehittyy aikaa myöten suorastaan hajoittavia voimia. Rooman imperiumin kukoistavimmaksi ajaksi arvoidaan useissa tutkimuksissa ajanjaksoa n. A.D 90-190, ts. toinen vuosisata. Pelkkä ulkoisen paineen uhka ei voi selittää asiaa, sillä Rooman asevoimien ylivoima ei juuri osoittanut heikkenemisen merkkejä, pikemminkin päinvastoin.

Ongelmat lähtivät sisältäpäin. Väestöpohjan muutos, sekä uudet uskonnolliset kulttuurienklaavit jotka eivät näyttäneet kunnoittavan juuri yhtään Rooman elämänlaatua vaikka se tarjosi heille huomattavia sosiaalisia etuja. Rettelöitsijöistä tunnetuimmat olivat juutalaisten ja kristittyjen ääriainekset. Mutta tuollaiset joukkiot olisi kyllä pystytty milloin tahansa nopeasti laittamaan ojennukseen. Ongelmaksi saattoikin muodostua juuri imperiumin korkea kulttuuri, korkea elintaso, tietynlainen moraalinen haluttomuus puuttua rivakasti hajoittaviin voimiin. Erääksi syyksi on esitetty myös kantaväestön haluttomuutta lisääntyä. Sen sijaan uudet kulttuurienklaavit lisääntyivät luontaisesti sekä harjoittivat ahkeraa käännytystä, kiihoitusta eteenkin köyhien ja työläisten keskuudessa. Vähitellen tuosta n. 10% kristittyjen joukosta tuli poliittisesti merkittävä voima jonka kanssa Rooman poliitikot vähitellen liittoutuivat kohtalokkain seurauksin. Nimittäin sen paremmin juutalaiset kuin kristittyjen eri lahkotkaan eivät kovinkaan paljon kunnoittaneet Rooman instituutioita. Kun tuo uusi poliittinen voima liittolaisineen sai voimaa taakseen alkoikin sitten tapahtua. Tieteen, taiteen ja muun kulttuurin tuhoaminen oli niin massiivista 4. ja 5. vuosisadalla että vain rippeitä jäi tuholaisten jäljiltä tallelle. Pahaa jälkeä tekivät sekä juutalaiset että kristityt erityisesti heidän vahvoilla alueilla Pohjois-Afrikassa, myöhemmin myös Italiassa ja Balkanilla.

Rooman imperiumin hajoamisen taustaa tutkittaessa tulee mieleen melko kamalia ajatuksia myös nykyisen länsimaisen kulttuurin tulevaisuutta ajatellen. Näitähän on:

1. Kantaväestön haluttomuus lisääntyä
2. Korkeamman taiteen harjoittamisen heikentyminen, tilalle hedonismi ja konsumerismi
3. Verotuksen kiristyminen
4. Henkinen veltostuminen
5. Kaiken suhteellistaminen
6. Ihanteiden katoaminen
7. Uusien primitiivisten kulttuurienklaavien nousu ja nopea kasvu
8. Kyseisten klaanien haluttomuus integroitua
9. Kyseisten klaanien uskonnollinen hourailu
10. Yhteisen tietoisuuden katoaminen.

Tuo eurooppalaisen korkeakulttuurin romahdus eteenkin 4. ja 5. vuosisadalla ja siitä toipumisen hitaus ja vaikeus on ymmärrettävissä vain Rooman korkeakultturia vastaan käydyn uskonsodan väkivaltaisuuden ja ehdottomuuden kautta. Syntyi poliittinen voima joka halusi kertakaikkisesti repiä juurineen irti kaiken sen hyvän mitä Rooma vaivalla (mutta myös piiskalla) rakensi. Joka tapauksessa hienot kylpylät joissa köyhätkin saivat käydä jopa ilmaiseksi sekä jonkinlaisen sosiaaliturvan ja alkeellisen koulutuksen saaminen ei pelastanut sitä raivoavien fanaatikkojen kostonhimoisten orgioiden käsistä. Ihminen on helppo kiihoittaa. Agitaation tuloksena romahti paitsi korkea kulttuuri myös aikansa hyvinvointivaltioidea. Voittajia odotti "hurskas kurjuus".

Kulttuurin rappio on todellakin valtava prosessi ja sen varjo on oleva pitkä ja synkkä.

Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156

Ehkäpä se Rooma oli lähtökohdiltaan virheellinen. Jos siellä maassa sivistys lisääntyi, niin he itsekin alkasivat kyseenalaistamaan maan tapaa toimia. Maalla oli paljon vihollisia ja sisäisiä levottomuuksia, niin se tuhoutui helposti.

Carloz
Rooman taloudellinen kukoistus perustui suurelta osin orjien käyttämiseen halpana työvoimana. "Automatisointiin" ei ollut tarvetta.Rooma ei suinkaan edustanut orjuuden harjoittamisen äärimmäistä muotoa. Tiettävästi orjien osuus ei noussut juuri 30% suuremmaksi imperiumin alueella. Lisäksi Roomassa orjalla on varsin kohtuulliset mahdollisuudet vapautua, saada kansalaisoikeudet sekä myös poliittiset oikeudet. Missään tapauksessa orjuus ei voi selittää sitä miksi imperiumin elintaso oli korkea sitä edeltäneisiin ja sitä seuranneisiin yhteiskuntiin joissa myös oli orjuutta (maaorjuus ml).

Rooma muodosti suuren kokonaisuuden, markkina-alueen jossa kaupan, teollisuuden ja palveluiden kasvulle oli hyvät edellytykset. Orjuus oli nähtävä lähinnä työvoimakysymyksenä, sillä esim. etninen tausta ei missään muotoa sanellut kuka oli orja ja kuka vapaa. Imperiumin kulttuuri oli monikansallinen, monikulttuurinen, tieteitä ja taiteita sekä liiketoimintaa suosiva. Järjestelmä oli pääsääntöisesti sekulaari - tulokset olivat vertailukohtiin nähden erinomaiset.

Olisi kiinnostavaa tietää miten eri mittareilla voitaisiin osoittaa Euroopan alueen elintason lasku 4. vuosisadalta lähtien. Jos Englannin, maan osan kehittyneimpiin kuuluva maa sydänkeskiajalla, elintaso oli vain puolet Imperiumin huippuaikaan nähden, ja huomioiden Euroopan kiistatta myönteisen taloudellisen konjuktuurin v. 1000-1300 jkr, voi olla että kristittyjen enklaavien voitto Roomasta aiheutti elintason todennäköisen laajan romahtamisen ehkä kolmasosaan tai neljäsosaan muutamassa sadassa vuodessa.

[size=85:2brai8mg]Onko aihetta heilutella käsiä? Ks. katkelmia kulttuurivihamielisyyden hedelmistä.[/size:2brai8mg]

Strange Fruits - Miten loistava eurooppalais-pohjoisafrikkalainen kulttuuri tuhottiin?

From that time on, pagan temples throughout the Roman empire were torn down or refurbished as "Christian" churches. The fourth Church Council of Carthage in 398 CE prohibited everybody, including "Christian" bishops, from studying pagan (non-Christian) books--on penalty of death. Illiteracy became official Christian policy. Roman society by the fifth century was becoming ever more rigid and hierarchical, with eroding social and geographic mobility and an immense and widening gulf between rich and poor. Rome's urban middle class was being taxed out of existence, freedmen were being confined in indentured labor and slavery and the soldiery was being reduced to a peasant-farmer militia.

In Alexandria in 415 CE, a "Christian" mob, incited by the bishop Cyril, attacked a few days before the Judeo-Christian Pascha (Easter) and cut to pieces the famous and beautiful female philosopher Hypatia. 1 The "Christian" mob carried pieces of her body through the streets of Alexandria, finally burning her remains together with her books in a place called Cynaron.

In 429 CE depraved "Christian" mobs sacked the world-famous Parthenon, the temple of the goddess Athena on the Acropolis of Athens. From 440 to 450 CE, the "Christians" demolished all the monuments, altars and temples of Athens, Olympia, and other Greek cities.

Roman emperor Theodosius II in 448 CE ordered all non-Christian books to be burned. In 529 CE emperor Justinian ordered the Platonic Academy in Athens closed and its property confiscated. The bonfires set by Christian zealots reduced the science of a millennium to ash. In the new Christian tyranny all scientific thought which contradicted the Bible was suppressed. If rationality and observation contradicted the "revealed Word of God" then it was rationality and the observer who were in error.
Valokuvia noista kristittyjen ja juutalaisten joukkioiden aiheuttamista massamurhista 4. ja 5. vuosisadalta ei ole. Mutta hieman myöhemmältä ajalta löytyy.

[size=85:2brai8mg]Jesse Washingtonin lynkkaus ja polttaminen elävältä USA:n "raamattuvyöhykkeellä" Wacossa, Texasissa v. 1916.[/size:2brai8mg]

(Onko pelkkä sattuma että tämä lynkkaajien USA on juuri sitä seutua jossa käydään tänääkin rajua radikaalia kulttuurisotaa tiedettä ja humanismia vastaan?)

Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156
ralf64
(Onko pelkkä sattuma että tämä lynkkaajien USA on juuri sitä seutua jossa käydään tänääkin rajua radikaalia kulttuurisotaa tiedettä ja humanismia vastaan?)Tässä työkalut siihen:
Texas Instruments

Eihän TI ole keksinyt kuin mm. mikropiirin, taskulaskimen ja säkillisen muuta tekniikkaa. Todella radikaali kulttuurisota tiedettä vastaan?

Tästä voi katsoa, että mitä se on tehnyt koulutuksen, lääketieteen, yhteiskunnan ja puolijohteen saralla:
TI:n historiaa

Wiki / Teksasin talous

Minne jäi havainnot USA:n yleisen koulutuksen tason laskusta viimeisten runsaan 30 vuoden ajalta? Ehkäpä "Texas Instruments" kuvaa sitä aikaa jolloin USA edusti vielä koulutuksellista huippua maailmassa, siis aikaa ennen 1980-lukua?

Mm. maailman parhaimmaksi aikoinaan arvioitu Kalifornian koulujärjestelmä on tänään "missisippiläistynyt" ja vajonnut eräissä vertailevissa tutkimuksissa joka sijalle 40. USA:ssa. USA puolestaan on kansainvälisesti pudonnut peruskoulutuksen osalta 65 maan listalle sijaluvuille 19-23.

Jo pelkästään yritykset estää kantasolututkimusta sekä vaatimukset kreationismin tuomisesta opetukseen (maailman syntyä selittämään) ovat oireellisia merkkejä alkavasta rappiosta. Kuten Rooman imperiumin alueella 1600-1800 vuotta sitten myös tämän päivän USA:ssa on kummallisia pyrkimyksiä rakentaa "Jumalan kaupunkia" ihmisten keskelle.

USA:n ja Euroopan taivaalla on tiettyjä uhkatekijöitä. USA:ssa sen muodostavat pelokkaat ja vihaiset valkoiset "kristityt". Euroopan sisällä potentiaalisen uhkan maailman takapajuisimmilta seuduilta muuttaneet jotka eivät joko

a) pysty integroitumaan
b) eivät halua integroitua

Mikäli näillä ihmisillä, sekä USA:ssa että Euroopassa on "syvä uskonnollinen vakaamus" sitä suurempi riski. Näin, jos vähänkin tarkastelemme Rooman tuhoon johtanutta kehitystä.

Mielenkiintoista että ralfin mielestä ihmisten uskonnollisuus aiheuttaa rappioitumisen kun yleisesti 2000 luvun rappioitumisen syynä katsotaan olevan päinvastainen eli ihmisten maallistuminen, arvojen rapautuminen ja ns. nonstop juhlinta ja välinpitämättömyys yhteiskuntaa kohtaan.

Reality on että ihminen on laumaeläin ja nykypäivän euroopan maallistuminen on luonut arvotyhjiön mikä tulee täyttymään ennenpitkää jollain uudella idealogialla tai uskonnolla kuten kommunismilla vielä tovi sitten.

vapaatyyli
Mielenkiintoista että ralfin mielestä ihmisten uskonnollisuus aiheuttaa rappion...Totta. Wikipedia kertoo, että Max Weberin mukaan juuri protestanttinen työetiikka oli tärkeä voima sen suunnittelemattoman ja koordinoimattoman joukkotoiminnan takana, joka vaikutti kapitalismin kehitykseen (ja Yhdysvaltojen nykyiseen asemaan).

http://fi.wikipedia.org/wiki/Protestant ... smin_henki

http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber

Mutta oikeassa Raf64 on osaltaan siinä, että uskonnollisuus on taantumuksen tae. Nimittäin uskonnon nimeltä Islam kohdalla.

Nagarjuna
On mielestäni virheellistä puhua Rooman imperiumin tuhosta.

Wikipedian mukaan Holy Roman empire oli mahtitekijä Euroopassa ja voimissaan aina 1800-luvulle asti, jonka jälkeen siitä sikisi useita pienempiä valtioita. Korjatkaa toki, jos olen väärässä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
Faktat on faktoja. Ja ne on mitattavissa mm. elintason, kaupan ja tieteen tasossa. Jo muutama valaiseva esimerkki paljastaa yhtä sun toista. Sellaiset kylpylät, sellainen infrastruktuuri, sellainen tieteenharjoittamisen taso joka oli Rooman Imperiumin mahtavimmissa kaupugeissa (Rooma, Aleksandria jne...) saavutettiin ehkäpä vasta 12-13 vuosisataa täystuhon jälkeen. Varsinkin ensimmäiset 5 vuosisataa olivat kaameita.

Keskiaikaa, eteenkin sen ensimmäistä puoliskoa on turha yrittää maalta komeammaksi kuin se olikaan. Ja mitä tulee vuosiin n. 1400-1700 niin kovin vaikeaa ole kehitys silloinkin. Rikas Ruotsikin näyttää saavuttaneen roomalaisen elintason vasta 1850-luvun jälkeen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat