Seuraa 
Viestejä45973

Kun ajattelemme tietoisuutta kuten mitä tahansa muuta kohdetta, erotamme välttämättä tietoisuudesta osan, jota toinen osa tarkkailee. Tai päinvastoin. "Abstraktio" tarkoittaa sananmukaisesti 'ottaa irti', 'erottaa'. Kaikki objektiivinen tiede on korkeasti abstrahoitua (erotettua) todellisuuden rakenteen ja sen syysuhteiden paljastamista ja kielellistämistä, symbolointia. Silti intuitiomme takaama varmuus ei luovu tietoisuuden holistisesta ja silti todellisesta olemassaolosta. Se ei siis voi koskaan abstrahoida (erottaa, ottaa irti) itseään. Sama intuitiivinen tieto pitää varmana avaruudellista tilaa, matemaattisia absoluuttisia suhteita, ajan ja aineen olemassaoloa ja sitä määräävää determinististä kausaalisuutta. Intuitiomme on varma kaltaistemme olioiden olemassaolosta ja niiden kyvystä ymmärtää intentioitamme. Kaikki nämä varmuudet perustuvat aivan samaan ja yhtä oikeutettuun intuitioon. Niitä ei voi mitenkään 'todistaa'.

Jos pitäydymme vain empirian antamiin positiivisiin ja objektiivisiin havaintoihin, jää yksilöllinen, intuitiivisen varmana koettu oma tietoisuus, minuus, aina sen ulkopuolelle. On mielestäni väärin väittää, etteikö sitä silti olisi olemassa. Joillekin käynee sen sijaan välttämättömäksi väittää, että 'tietoisuus' on todellakin samaa/samanlaista harhaa kuin 'minuus'. Mikäli tietoisuus taas laajennetaan koko materiaalista todellisuutta koskevaksi ominaisuudeksi, on hegeliläinen maailmanhenki lähin vertailukohta panteismin ohella. Ne eivät taatusti kelpaa materialistille.

Mikäli tietoisuus rajataan vain joihinkin orgaanisen kemian olioihin, on emergenttinen hyppäys väistämätön. Määrä muuttuu uudeksi laaduksi. Elämän ja tietoisuuden synty ovat selvästi eräitä sellaisia tapahtumia, joihin meillä ei (vielä) ole aukotonta syyseurausketjua tuntemissamme materiaalisissa prosesseissa. Alkuräjähdys tapahtui myös ilman tunnettua syytä. Maailman historiassa on tietenkin ääretön määrä 'tavallisia' tapahtumia, joihin ei voida päästä reduktion avulla, mutta edellä mainittuja ei voida verrata niihin.

Sivut

Kommentit (219)

Kirjekuori
Seuraa 
Viestejä2144

Mikään muu maailmankaikkeudessa kuin tietoisuus ei kykene kiistämään tosiasioita.
Tietoisuus kykenee paradoksaalisesti kiistämään jopa itsensä. On se epeli.

Tätä lausetta ei ole olemassa.

Ylläolevakin paradoksi on tietoisuuden tuotos. Samoin on valehtelijan paradoksi: Tämä lause on epätosi.

Vain tietoisuus voi tehtailla paradokseja; tietoisuuden ulkopuolella paradokseja ei ole. Todellisuus on koherentti.

Kylläkai
Seuraa 
Viestejä323

Olioita on kahdenlaisia: niitä, jotka eivät tiedosta itseään subjekteina, ja sitten niitä, jotka sen tekevät. Tämä on asian objektiivinen puoli. Subjektiivinen puoli on itse kokemus. Kokemus on kokijalle aina totta. On liikaa vaadittu, että kokijan pitäisi kyseenalaistaa kokemuksensa. Näin ollen ihmisen minäkokemukseen sisältyy väistämättä pysyväluonteinen erillisyys ympäristöstään. Olen yrittänyt selittää itselleni, että introspektiosta ei ole mitään hyötyä minäkokemuksen ymmärtämisessä.

Ainoaksi keinoksi jää seurata lajitovereitaan ja tehdä siltä pohjalta päätelmiä. Miltä näyttää? Onko naapurissa jokin ympäristöstä erottuva, pysyväluonteinen piirre, joka erottaa hänet muista olioista? Onko hän muuta kuin yksi eläin muiden joukossa, hetkittäin itsensä tiedostava? Minun havaintoni mukaan ei ole. Yritän ulottaa tämän koskemaan myös itseäni. Välillä onnistunkin -- ja tiedän, että naapurikin voi onnistua.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mielessään ihminen käsitteellistää maailman symbolien (abstraktioiden) avulla. Jokainen sana jopa joka ainoa kirjain pilkku numero yleensäkin kielellinen sanallisttu määrite on symbolinen.

Aivot myös reakoivat siihen miten ymmärrämme niiden merkityksen, jos kutsun jotakuta aasiksi hän saattaa suuttua (melko varmasti) koska hänellä on jonkunlainen käsitys (mielikuva) tuosta otuksesta ja vertaamalla itseään siihen sanojen vuoksi hän loukkaantuu.

Sanat sinäsä eivät voi loukata ketään, vaan niiden aiheuttamat mielleyhtymät.
Minuus on siis tuo koottu mielikuvarakennelma joka meillä on itsessämme, ja sanoessani sen olevan harhaa tarkoitan juuri tuota mielikuvista rakennettua egoa jota todellisuudessa ei ole olemassa.

Se tosin on aivotoiminnan tulosta, ilmenee vastavaikutuksena kokemiseen (siihen kaikkeen puhuttuun jota jokapäiväinen yhteytemme, vuorovaikutuksemme ihmisten maailmassa on.)

Kun minuus on hiljaa silloin tietoisuus voi olla läsnä, mutta sen selittäminen on minuutta.

Ettekö huomaa, että tietoiuus tietoisuudesta ei ole harhaa (paitsi silloin kun luulet, teidät (?) väität jne.) kun kerrot tietäväsi omat asiasi.

Kaikenlainen muun paitsi - itsensä - tietoinen tiedostaminen perustuu väistämättä harhaan - harhoihin!

Tarkkaile itteäs! - Ja löydät itteäs koskevan oleelllisen - tietoisuuden.

Alkaa olla melko hupaisaa miten luonnontieteet ovat saaneet tietoiset olennot kyseenalaistamaan oman olemassaolonsa. Nykyaikana ei seurata todisteita vaan muodostetaan kuva reaalimaailmasta teorioista, jotka sopivat nykyiseen hyväksyttyyn viitekehykseen. Valitettavasti tämä antaa hyvin kylmän kuvan tietoisuudesta, ikään kuin se olisi kaikkeuteen kuulumaton substanssi. Me emme käsitä miten moinen emergentti ilmiö on mahdollista nykyisten teorioidemme avulla, joten luonnontieteet ovat lisääntyvässä määrin hyökänneet tietoisuuden kimppuun todistaakseen ettemme oikeasti ole olemassa, ikään kuin olisimme harhoja itsellemme. Ketjun aloittaja on selkeästi langennut tähän ansaan.

Ainoa asia, joka ei varmasti ole sinulle illuusio, on tietoisuutesi. Kaikki muu voi olla, ja onkin sitä tietyllä tavalla. Koet maailman tietoisuutesi kautta, et itse maailmaa objektiivisessa mielessä. Kaikki mitä on, on tietoisuutesi tulkintaa, mutta sinä olet itse tietoisuus.

Vierailija
fata morgana
Mielessään ihminen käsitteellistää maailman symbolien (abstraktioiden) avulla. Jokainen sana jopa joka ainoa kirjain pilkku numero yleensäkin kielellinen sanallisttu määrite on symbolinen.Abstraktio ei ole kausaalista. Se perustuu enemmänkin korrelaatioon.

Kun puhumme vaikka rockista, niin perustamme väitteemme korrelaatioon, emme johonkin selvään seurausketjuun jonka lopputulemana on rock. Jos meiltä kysytään, että miksi, niin meillä on kyllä taipumus selittää sitä korrelaatiota seurausketjulla.

Ja moni luulee sen olevan vielä totta.

Japetus
Seuraa 
Viestejä11699
TraXter
Ainoa asia, joka ei varmasti ole sinulle illuusio, on tietoisuutesi. Kaikki muu voi olla, ja onkin sitä tietyllä tavalla. Koet maailman tietoisuutesi kautta, et itse maailmaa objektiivisessa mielessä.

Samaa mieltä. Tietoisuus ei voikaan olla illuusio. Harha on aina tietoinen kokemus, eikä löydy mitään korkeampaa mediumia, jossa tietoisuus itse olisi illuusio. Ilman jotain toisen kertaluvun mediumia tietoisuuden illusorisuus taas tarkoittaisi, että tietoisuus on harhainen tietoinen kokemus - mikä siis on ilmeinen paradoksi.

Tietoisuus tietoisuudesta ei kuitenkaan ole muuta kuin yksi kvalia muiden joukossa, ja voi siksi varsin hyvin olla illusorinen.

Kaikki mitä on, on tietoisuutesi tulkintaa, mutta sinä olet itse tietoisuus.

Mikä tuo "sinä" tuossa sitten on? Mitään varsinaista minäähän aivoissa ei ole. Käsitteen ainoa merkityksellinen määritelmä tässä on kokoelma kokemuksellisesti yhtenäisiä minuuden osa-alueita (muistot, arvot, kehonkuva ym.). Minkäänlaista minuuden kokemusta ei kuitenkaan synny ilman reflektiivistä tietoisuutta (tietoisuutta tietoisuudesta), mikä johtaisi minään ilman minuutta. Koko käsite jää tällöin aika tyhjäksi. Voisit yhtä hyvin vain sanoa, että tietoisuus on itse tietoisuus.

Olli S. paljastaa salaisuutensa: "Mä puhun tahallani ristiin, että Japetus saisi oikeita aiheita syyttää mua."
o_turunen himokkaana: "Minä en todellakaan kuse housuuni vaan sinun silmääsi."
sääpeikolla leikkaa: "No ihmisen vaikutus ei ole alle 50% ja ei ole alle 50%.. eiköhän se olisi silloin 50-50 suurimman osan mukaan papereista... näin nopeasti pääteltynä"
Keijona ymmärtää naisia: "Onkohan sellaista munasolua edes olemassa ? Onko joku nähnyt sellaisen?"

Vierailija
Japetus
Mikä tuo "sinä" tuossa sitten on? Mitään varsinaista minäähän aivoissa ei ole. Käsitteen ainoa merkityksellinen määritelmä tässä on kokoelma kokemuksellisesti yhtenäisiä minuuden osa-alueita (muistot, arvot, kehonkuva ym.). Minkäänlaista minuuden kokemusta ei kuitenkaan synny ilman reflektiivistä tietoisuutta (tietoisuutta tietoisuudesta), mikä johtaisi minään ilman minuutta. Koko käsite jää tällöin aika tyhjäksi. Voisit yhtä hyvin vain sanoa, että tietoisuus on itse tietoisuus.Itse asiassa on. Harmonia on selkeä todiste siitä. Sullakin rakoilee toi kausaalisuus, vaikket ole kovinkaan tietoinen siitä.

Japetus
Seuraa 
Viestejä11699
jees
Itse asiassa on. Harmonia on selkeä todiste siitä. Sullakin rakoilee toi kausaalisuus, vaikket ole kovinkaan tietoinen siitä.

Mikä kausaalisuus, ja mistähän harmoniasta nyt mahdat puhua? Brahmanin syväsyntyisen roimahousuripaskan suloisuudesta kolme sekuntia ennen kemiallista valaistumista? Kuulemani mukaan se rimmaa varsin hulppeasti.

Olli S. paljastaa salaisuutensa: "Mä puhun tahallani ristiin, että Japetus saisi oikeita aiheita syyttää mua."
o_turunen himokkaana: "Minä en todellakaan kuse housuuni vaan sinun silmääsi."
sääpeikolla leikkaa: "No ihmisen vaikutus ei ole alle 50% ja ei ole alle 50%.. eiköhän se olisi silloin 50-50 suurimman osan mukaan papereista... näin nopeasti pääteltynä"
Keijona ymmärtää naisia: "Onkohan sellaista munasolua edes olemassa ? Onko joku nähnyt sellaisen?"

Vierailija

Ei yllätä ettei Japetus ole kuullut harmoniasta. Musikaalisuus esimerkiksi kehittyy jo ennen kieltä, noin yhden määritelmäni täyttääkseni.

Käsitteitä ovat esimerkiksi dissonanssi ja konsonanssi. Wiki jeesaa.

Japetus
Seuraa 
Viestejä11699
jees
Ei yllätä ettei Japetus ole kuullut harmoniasta. Musikaalisuus esimerkiksi kehittyy jo ennen kieltä, noin yhden määritelmäni täyttääkseni.

Käsitteitä ovat esimerkiksi dissonanssi ja konsonanssi. Wiki jeesaa.


En tosiaan olekaan koskaan kuullut harmoniasta, joka todistaa jonkin "minän" todella asustelevan aivoissa - vastoin tämän ja tämän kaltaista evidenssiä. Mutta kerro ihmeessä siitä eteenpäinkin. On varmasti yksi jos toinenkin julkaisu kieli pitkänä valmis levittämään tämänkin suuren keksintösi evankeliumia.

Olli S. paljastaa salaisuutensa: "Mä puhun tahallani ristiin, että Japetus saisi oikeita aiheita syyttää mua."
o_turunen himokkaana: "Minä en todellakaan kuse housuuni vaan sinun silmääsi."
sääpeikolla leikkaa: "No ihmisen vaikutus ei ole alle 50% ja ei ole alle 50%.. eiköhän se olisi silloin 50-50 suurimman osan mukaan papereista... näin nopeasti pääteltynä"
Keijona ymmärtää naisia: "Onkohan sellaista munasolua edes olemassa ? Onko joku nähnyt sellaisen?"

Vierailija
Japetus
jees
Ei yllätä ettei Japetus ole kuullut harmoniasta. Musikaalisuus esimerkiksi kehittyy jo ennen kieltä, noin yhden määritelmäni täyttääkseni.

Käsitteitä ovat esimerkiksi dissonanssi ja konsonanssi. Wiki jeesaa.


En tosiaan olekaan koskaan kuullut harmoniasta, joka todistaa jonkin "minän" todella asustelevan aivoissa - vastoin tämän ja tämän kaltaista evidenssiä. Mutta kerro ihmeessä siitä eteenpäinkin. On varmasti yksi jos toinenkin julkaisu kieli pitkänä valmis levittämään tämänkin suuren keksintösi evankeliumia.Otetaan vaikka nyt tästä hatusta Noam Chomskyn hypoteesi kielen perustasta aivoista, joka on debunkattu aika tavalla. Syntaksin sijaan pitäisi keskittyä konsonanssiin, mutta mitäpä noista kun neurologia on tieteistä ainoa, joka on sisäisesti täysin ristiriidaton ja siten minua ei ole.

..Ainiin, jotain todisteita. Ikävä kyllä itse en vedä ihan tota peedeeäffff-linjaa, joten joudun säveltämään.

Pistetään vaikka Brocan alue ja sen kytkös amusiaan, sekä kieleen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat